“Daca pe Mine M-au prigonit si pe voi va vor prigoni…”/ DE CE INGADUIE DUMNEZEU RAUL PE CARE-L TRAIM? (Stiri religioase si recomandari duhovnicesti 11-13 iunie 2010)

14-06-2010 6 minute Sublinieri

 • Pelerin Ortodox:

FOTOGRAFII CU EPISCOPUL ARTEMIE DE RAŞKA ŞI PRIZRENI

CUVÂNT DE RĂMAS BUN AL EPISCOPULUI ARTEMIE

SFAT AL PĂRINTELUI AUGUSTIN KANDIOTIS, MITROPOLITUL FLORINEI, ADRESAT CREDINCIOŞILOR

“Unde se aude o predică ortodoxă, unde există luptători care sunt prigoniţi – vă subliniez, cine nu este prigonit nu este autentic, este o monedă falsă – unde se prigoneşte un Episcop, un Arhimandrit, un stareţ, un predicator al Evangheliei, alături de el să fiţi, iar de ceilalţi departe. Nu sunt adevăraţi fii ai Ortodoxiei, sau sunt lipsiţi de îndrăzneală, care este cea mai mare virtute în astfel de vremuri critice.”

CUVINTELE LUI HRISTOS – BALSAM DE MÂNGÂIERE PENTRU EPISCOPUL ARTEMIE ŞI CREDINCIOŞI

Cinstitul şi sfântul – literalmente LINŞAT – Episcopul Artemie de Raşka şi Prizreni, după o slujire de 30 de ani în legendarul Kosovo – Sfântul Munte al Serbiei – îşi ia rămas bun foarte emoţionat de la iubiţii săi credincioşi şi pleacă spre locul surghiunului său. Până şi locul unde va rămâne, nu a fost lăsat să-l aleagă el însuşi!!!

Episcopul Artemie, încheindu-şi cuvântul său de rămas bun, în Mănăstirea Gracianiţa, a spus următoarele:

”Hristos ne-a spus: “Nu te teme turmă mică, căci Tatăl a binevoit să vă dea vouă împărăţia” (Luca 12-32). Fiecare credincios, care luptă să împlinească voia lui Dumnezeu, va fi prigonit. “Dacă pe Mine M-au prigonit şi pe voi vă vor prigoni…” Şi în altă parte iarăşi zice Hristos: “Veţi fi duşi şi la stăpânitori şi la împăraţi pentru Mine spre mărturie lor şi neamurilor”, dar nu vă temeţi! “Iar cel ce va răbda până la sfârşit acela se va mântui” (Matei 10:18,22). Avem în istoria Kosovo prigoane. Prigoane de la cuceritorii turci, prigoane… Prigoanele creştinilor nu au încetat. Să-L iubim pe Hristos şi să nu ne temem de prigoane… Eu am crezut că într-o zi vă veţi aduna aici în Mănăstire, ca să vă luaţi rămas bun pentru veşnica mea călătorie şi să mă îngropaţi în această curte a Mănăstirii. Niciodată nu mi-am închipuit că voi pleca în felul acesta.

Nu ştiu de ce Dumnezeu îngăduie asta, dar din acest rău, poate că va ieşi un bine. Vă mulţumesc că aţi venit să vă luaţi rămas bun de la mine. Mulţumesc locuitorilor din Kosovo, care se află aici, le mulţumesc şi tuturor celor care aţi venit din sate şi din oraşe. Le mulţumesc şi celor care ar fi vrut să fie aici, dar n-au putut.”

(trad. I.F., http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=12997)

Sărbătoarea Sfântului Augustin în Florina

Pe 15 iunie 2010 este sărbătoarea Sfântului Augustin, episcopul Hyponei.

În Florina sărbătoreşte Sfânta Mănăstire a Sfântului Augustin şi Bătrânul nevoitor şi ierarh al Florinei, părintele Augustin Kandiotis, care se află la vârsta de 104 ani.

În ajunul sărbătorii, luni după-amiaza, pe 14 iunie 2010, la orele 7 seara, va avea loc Vecernia Mare Arhierească.

Va fi prezent şi Bătrânul Episcop, părintele Augustin, dacă, desigur, puterile lui trupeşti îi vor permite. Ca întotdeauna va împărţi el însuşi pâinea sfinţită (litia) şi va da binecuvântare credincioşilor.

La orele 9 seara, pe 14 iunie 2010, va avea loc Dumnezeiasca Liturghie de noapte.

(…)Viaţa Stareţului este o minune. A ajuns la vârsta de 104 ani, pentru că Dumnezeu a vrut aşa. De multe ori, în îndelungata sa viaţa zbuciumată a ajuns până în pragul morţii. A fost izgonit de italieni în Ghiannina în 1941, de către nemţi în Macedonia, de către ateii de toate culorile şi de orice nuanţă. A fost izgonit însă şi de către arhierei. A fost – precum el însuşi zicea – „ca o minge de fotbal în picioarele arhiereilor”.

SI TOTUŞI DUMNEZEU ÎL ŢINE ÎN VIAŢĂ!

A băut multe pahare amare – nu de la atei, pentru că prigoanele, jignirile şi necazurile din partea acelora le considera medalii. Cele mai amare pahare le-a băut, din nefericire, din partea acelora cărora le-a fost binefăcător şi pe care i-a ajutat să studieze.

Au crezut că Stareţul e terminat şi că nu mai are ce să le ofere. Au uitat însă binecuvântarea sa. Stareţul şi-a ridicat crucea nerecunoştinţei cu răbdare, fără să vorbească, iar acum ridică şi crucea bătrâneţilor sale. Când era tânăr şi dădea lupte sfida primejdiile şi spunea: „Mai bine să cad ca un vultur în zbor, decât să stau la ceaiuri de muşeţel”. Şi totuşi nu a căzut. Dumnezeu l-a păzit de nenumărate primejdii şi îl ţine la vârsta celor 104 ani, ca să ofere binecuvântarea sa.

Predica Mitropolitului Augustin de Florina la pomenirea Sfântului Apostol Varnava

SĂRBĂTOARE LA VATOPEDI (SFÂNTUL MUNTE ATHOS)

PREŞEDINTELE UCRAINEI LA VATOPEDI ÎN ATHOS (VIDEO)

Mai are Dumnezeu loc pe pământ din cauza atâtor extremişti?

Despre vrăji… (II)

Despre vrăji (ultima parte)

Creştin modern?!…

Doar o agricultură globală, chimică şi modificată genetic poate susţine actuala populaţie, decide un articol din Foreign Policy în numărul din mai-iunie 2010 (http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/04/26/attention_whole_foods_shoppers). Locală da, organică nu, cedează „conservatorii” de la Front Porch Republic (http://www.frontporchrepublic.com/2010/05/can-local-and-organic-feed-the-world/),  ilustrînd principiul descris atît de sugestiv de Paul Gottfried: „acest nobil experiment a început bine, doar că a fost exagerat puţin” (http://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2010/06/paul-gottfried-ce-se-intimpla-cu.html). Însă ceea ce specialiştii de la Foreign Policy nu sînt dispuşi să admită (pe lîngă faptul că ţăranii africani sînt „ajutaţi” sistematic să eşueze în orice încercare de organizare realmente productivă), iar retorii de la FPR nu-şi mai permit să o spună, este că problema hrănirii lumii nu a fost niciodată problema omului, ci, dintotdeauna, „problema” lui Dumnezeu. Hrana a început să fie o problemă pentru om din clipa în care nu a mai împărtăşit această problemă lui Dumnezeu, adică din clipa cînd nu i-a mai cerut-o. Sau cînd, după ce i-a cerut-o, nu a binecuvîntat-o, mulţumind pentru ea. Sau cînd, după ce a cerut-o şi a binecuvîntat-o, nu a mai împărţit-o. Sau cînd a împărţit doar surplusul, deşi ceea ce trebuia să facă era mai degrabă să dăruiască din ceea ce nu avea, cum tîlcuieşte părintele Steinhardt parabola smochinului neroditor. Căci mai ales atunci cele cinci pâini şi doi peşti pot sătura „cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii” (Matei 14, 15-21). Bobul de grîu care moare în pămînt rodeşte şi satură nu doar în „toate zilele”, ci şi „spre fiinţă” – în pîinea prefăcută în Trup. Acestui belşug de viaţă şi de fiinţă, asigurat de binecuvîntarea Tatălui ce pecetluieşte participarea omului la Jertfa Fiului, lumea îi opune fie promisiunea „sustenabilităţii” (a unei existenţe asigurate de utilizarea resurselor naturale în acord cu legile naturii), fie pe cea a „ameliorării” genetice realizate de progresul tehnologic. Însă cei care invocă cazul comunităţilor amish (vezi un reportaj despre amish la http://www.virtualonlinepubs.com/publication/?i=36500), de pildă, ca argument în favoarea sustenabilităţii, ignoră adesea tocmai esenţialul, adică sensul religios în care membrii acestor comunităţi văd lumea, şi anume, ca pe un dar al lui Dumnezeu. Principiul sustenabilităţii, în cadrul culturilor tradiţionale, pleacă de la afirmarea lui Dumnezeu ca principală resursă de viaţă. Cît despre alternativa tehnologică, cred că succesul de care se bucură în ultimul timp specia de peşte pangasius în rîndul europenilor (http://www.dietmindspirit.org/2008/01/30/why-you-shouldnt-eat-this-fish-pangas-pangasius-vietnamese-river-cobbler-white-catfish-gray-sole/ şi  http://www.monitorulbt.ro/Caleidoscop/2009-05-11/Pangasius,+surpriza+neplacuta+din+comert)  ne oferă deja o lecţie lămuritoare: o masă (aparent) organică, situată incert între carne şi cartilaj, ieftină şi rapid de gătit. Şi în România, pangasius este un soi de peşte tot mai căutat. Preţul scăzut este una din cauze, însă eu cred că există o corespondenţă între această nepăsare a românilor faţă de otrava pe care s-au resemnat să o pună în farfurie şi uşurinţa cu care s-au obişnuit să consume experimentele genetice „spirituale”, produsele culturale modificate ale „elitei”. Odată ce mintea şi sufletul s-au obişnuit cu sofismele, cu denaturările şi cu discursul multiplu, omul devine incapabil să mai perceapă pînă şi lipsa de consistenţă şi de gust ale unui banal fel de mîncare. Dacă este o întîmplare, atunci este una cu tîlc aceea că dominaţia exercitată de pangasius în cadrul pieţei de peşte din România coincide cu dominaţia politică a elitei (prin cîrdăşia ei cu actualul preşedinte şi, implicit, cu oligarhii „buni” din PD-L).   Soluţia este pe cît de evidentă, pe atît de dificilă. Mai întîi, avertizarea directă a victimei are puţine şanse de reuşită: e de înţeles că un astfel de om va percepe ca „duşmănoasă”, ca „resentimentară” orice încercare de a-l preveni asupra riscului implicat de consumul (fizic sau spiritual) de pangasius. Soluţia ar consta în mod normal în curăţarea apelor sufletului României infestate de dileme. Numai că orice astfel de acţiune este anulată din capul locului tocmai de operaţiunea pescarilor profesionişti (teologi de carieră sau „gînditori tradiţionalişti”, ei pot fi recunoscuţi după ceea ce îi uneşte, şi anume după o certă atracţie/vocaţie pentru acea putere politică dispusă la mici concesii publice faţă de principiile moralelor minime şi minuscule) de împrăştiere sistematică de cantităţi masive de peşti modificaţi şi contaminaţi. Asta nu înseamnă că trebuie să renunţăm să-i prevenim pe oameni în legătură cu otrava lor cea de toate zilele, ori că nu mai trebuie să le recomandăm păstrăvul, să spunem. Aceasta înseamnă mai ales că, ţinînd cont de dimensiunile răului cu care ne confruntăm, poate că a venit timpul să medităm ceva mai atenţi la cuvintele spuse de părintele Stăniloae în legătură cu experienţa sa din puşcărie: „Acolo am învăţat să mă rog”.

Biserica Ortodoxă Rusă a spus miercuri, 9 iunie 2010, că trebuie să pună capăt “monopolului darwinist” în şcolile din Rusia, declarând că ar trebui învăţate explicaţiile religioase ale creaţiei, alături de evoluţie, conform Reuters, citată de presa internaţională. “A venit timpul să dispară monopolul darwinismului şi ideea înşelătoare că ştiinţa, în general, contrazice religia. Aceste idei ar trebui să rămână undeva în trecut”, a declarat Mitropolitul Ilarion într-o conferinţă ţinută la Moscova. “Teoria lui Darwin rămâne o teorie. Acest lucru înseamnă că ar trebui să fie predată copiilor ca una dintre mai multe teorii. Copiii ar trebui, deci, să ştie si despre celelalte teorii”. Statul ateu sovietic, care s-a prăbuşit în 1991, s-a folosit de Darwin pentru a respinge învăţăturile religioase. Teoria, conform căreia biologii susţin că oferă o explicaţie verificabilă pentru modul în care formele de viaţă se dezvoltă prin selecţie naturală, acum domină în şcolile ruseşti cat şi în predarea ştiinţelor din majoritatea ţărilor. Ilarion a declarat că, ideea conform căreia o specie ar putea evolua într-o alta, nu a fost niciodată dovedită. Copiii “ar trebui să ştie despre pictura religioasă, despre crearea lumii, care este comună tuturor religiilor monoteiste”, a mai spus el. Liudmila Alexeieva, un veteran disident, a declarat pentru Reuters, că liberalii ruşi ar lupta împotriva oricărei tentative de introducere în sălile de clasă, a predării religioase, în special în domeniul ştiinţei. “Este o idee periculoasă şi vom face tot ce putem să-i oprim”, a spus ea. Ilarion conduce Departamentul de relaţii externe al Bisericii. Prelegerea sa în faţa oficialilor Ministerului rus de Externe de la Moscova a fost dedicată luptei împotriva “secularismului fanatic” al liberalilor, ostili faţă de religie, şi a chemat la dialog cu secularismul moderat şi la cooperare cu catolicii, împotriva duşmanilor comuni.

 • Interfax-Religion:

Intalnirea dintre Patriarh si Papa va avea loc cand ambele parti vor fi pregatite

Curtea Europeana: interdictia Rusiei asupra Martorilor lui Iehova este ilegala

Biserica Rusa nu are nimic de-a face cu rugaciunile pentru presedintele si premierul Rusiei, distribuite la o petrecere pentru copii din Petersburg

***

 • Strajerii Ortodoxiei:

Să nu pierdem raiul – Parintele Epifanie

Despre grijile vieţii – Protos. Damaschin de la Sihastria Putnei: Oare Dumnezeu ne-a lasat de izbeliste?”

Descarca si asculta predica foarte actuala si folositoare a Parintelui Damaschin:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 • Koinonia:

Despre calea vieţii şi calea morţii

Să-l iubim pe aproapele pentru Dumnezeu

Nevoia de modele: Sfântul Arhiepiscop Luca al Crimeei

De ce sa studiem semnele vremurilor?

Dumnezeu este un complice al diavolului?

Dumnezeu face declaratii de dragoste

Despre omul de astazi din Biserica

 • Cristian Stavriu:

Cred Doamne, ajută necredintei mele!… Sf.Teofan Zăvorâtul

Întotdeauna să iubesti primul!…pilde

Boli și nenorociri din cauza blestemului!…pilde

Povestea adevărată a unui avort refuzat!…impresionant

 • Cidade de Deus:

11 iunie – Pomenirea Sfintilor Martiri din Revolta Boxerilor

Fundamentele bioeticii creştine sunt Hristos şi Sfânta Treime“ – interviu cu bioeticianul ortodox Herman Tristram Engelhardt jr


Categorii

Ecumenism, Mitropolitul Amfilohie Radovici, Mitropolitul Ilarion, Pagini Ortodoxe, Presa

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

5 Commentarii la ““Daca pe Mine M-au prigonit si pe voi va vor prigoni…”/ DE CE INGADUIE DUMNEZEU RAUL PE CARE-L TRAIM? (Stiri religioase si recomandari duhovnicesti 11-13 iunie 2010)

 1. Extraordinar articolul “Olga romanca ce a murit si a inviat”

  Spusele parintelui Arsenie cum ca toti cei aflati pe patul de moarte ar mai fi vrut sa traiasca o zi as vrea sa mi se tipareasca in minte si inima cu litere de foc…

 2. Prigoana este semn de dreptmaritoare credinta. Cei mai vizibili dinte cei prigoniti sunt ierarhii. Episcopul Artemie de Raşka şi Prizreni spune ca: „Unde se prigoneşte un Episcop, un Arhimandrit, un stareţ, un predicator al Evangheliei, alături de el să fiţi, iar de ceilalţi departe.” Părintele Augustin Kandiotis, Episcopul Florinei a fost prigonit intreaga viata si „cele mai amare pahare le-a băut, din nefericire, din partea acelora cărora le-a fost binefăcător …”. Sf. Luca Arhiepiscopul Crimeii a fost crunt progonit de regimul ateu comunist, deportat in Siberia si supus multor umilinte. La fel a fost prigonit si Sf. Ierarh Nectarie Episcopul Pentapolisului, si exemplele sunt multe. Asadar prigoana este semn de marturisire a dreptei credinte, semn de sfintenie. Cred ca Dumnezeu mai tine lumea, pentru sfintii Sai.

 3. Pingback: Razboi întru Cuvânt » CASCADA HALUCINANTA DE EVENIMENTE GRAVE IN BISERICA ORTODOXA SERBIEI! Episcopul Artemie a fost caterisit si apoi arestat!
 4. Pingback: Razboi întru Cuvânt » CAZUL GRAV DE TRADARE DIN BISERICA SERBIEI: Patriarhul Irineu afirma ca il vor excomunica pe Episcopul Artemie. ISTORICUL CAZULUI PRIGOANEI DECLANSATE IMPOTRIVA EPISCOPULUI KOSOVO-ULUI
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare