update: ZIUA DECISIVA, DISPUTE ACERBE pe chestiunile ecumeniste – DOCUMENTUL ”RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE” NU INTRUNESTE CONSENSUL LA SINODUL PANORTODOX. Reprezentantii Sinodului Greciei cer ca termenul de BISERICA sa nu fie folosit pentru ETERODOCSI/ Patriarhul Ilia reitereaza pozitia Sinodului georgian/ Conceptia eretica despre BISERICA CEA UNA a unui mitropolit al PATRIARHIEI ECUMENICE

25-06-2016 8 minute Sublinieri

Ce fel de unitate? PATRIARHIA ANTIOHIEI NU A SEMNAT PENTRU ORGANIZAREA SINODULUI PANORTODOX

UPDATE:

În prima parte a zilei de astăzi, 25 iunie 2016, vor continua discuțiile privind relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine. Astăzi vom afla ce amendamente vor fi aduse acestui document de Sfântul și Marele Sinod.

După cum am menționat anterior, acest ultim document de pe ordinea de zi a Sfântului și Marelui Sinod a stârnit cele mai multe dezbateri. Dezbaterile cele mai intense au fost orientate spre termenul de „biserică” conferit celorlalte confesiuni creștine. Bisericile Ortodoxe din Grecia, România, Serbia și Polonia au sesizat inadvertențe în documentul presinodal.

În acest context, Arhiepiscopul Ieronim al Greciei a respins termenul propus de „biserici eterodoxe” atribuit celorlalte confesiuni creștine, susținând înlocuirea cu formula „comunități și confesiuni creștine”. Pe de altă parte, Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului a subliniat faptul că acest text este discutat de aproximativ 50 de ani și că niciodată nu a fost contestat.

Patriarhul Teodor al Alexandriei a invitat pe părinții sinodali să ia în calcul și situațiile și problemele deosebite cu care se confruntă unele Biserici, cum este cazul Patriarhiei Alexandriei, care slujesc într-un mediu în care alte credințe sunt majoritare, în țări în care creștinii sunt omorâți și din acest motiv se află în colaborare cu alte biserici creștine.

Dată fiind absența a patru Biserici Autocefale, Patriarhul Irineu al Serbiei a propus ca Sfântul și Marele Sinod să încheie o primă etapă a sa, cu cele cinci documente aprobate, iar documentul privind relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine să fie reluat, împreună cu acele documente care nu au intrat pe ordinea de zi a prezentului Sinod și necesită pregătire ulterioară.

*

Astăzi dimineață, 24 iunie 2016, după cum am anunțat pe pagina noastră oficială de Facebook, Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe locale s-au întrunit încă o dată în Sinaxă pentru a revizui enciclica Sfântului și Marelui Sinod și Mesajul Sinodului către lume.

Conform Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, Mesajul Sinodului are un conținut bogat și este un mesaj de speranță și unitate către lume.

Ieri, a început procedura de semnare a două dintre documentele sinodale, respectiv cele privind Autonomia și Diaspora Ortodoxă. Conform unei declarații a Arhiepiscopului Iov de Telmissos, purtătorul de cuvânt al Secretariatului Sfântului și Marelui Sinod, în cadrul briefing-ului de presă de astăzi, transmis în direct (livestream) pe Basilica.ro, în privința Diasporei Ortodoxe s-a decis ca viitorii episcopi aleși pentru comunitățile din diaspora nu vor putea primi titulaturi deja existente.

Astăzi dimineață, au început procedurile de semnare a documentelor despre Importanța Respectării Postului Astăzi și despre Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană.

În ceea ce privește Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană, conform documentului aprobat, aceasta nu trebuie să fie desfășurată în mod agresiv sau prin diferite forme de prozelitism, ci în dragoste, smerenie și respect pentru identitatea fiecărei persoane și particularitatea culturală a fiecărui popor. De asemenea, toate Bisericile Ortodoxe Autocefale au obligația să contribuie la eforturile misionare.

Astăzi, părinții sinodali au continuat discuțiile centrate pe subiectul Relațiilor Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine. Cele mai multe dezbateri în cadrul Sfântului și Marelui Sinod au fost purtate pe marginea acestui document. Unii susțin amânarea acestuia până la atingerea unei forme unanim acceptate. Vom reveni cu informații cu privire la acest ultim document.

Mâine va avea loc ultima sesiune de lucrări sinodale și sesiunea de încheiere a Sfântului și Marelui Sinod. Aceasta va fi transmisă în direct, prin livestream, pe Basilica.ro (vezi programul transmisiunilor live).

În cursul celei de-a patra zi de lucrări, 23 iunie 2016, părinții sinodali adunați la Academia din Creta, sub președinția Patriarhului Ecumenic, au purtat discuții pe tema Sfintei Taine a Cununiei și impedimentele la aceasta.

Sinodalii au adus puține amendamente primei părți a documentului, reiterând importanța familiei, formată din bărbat și femeie, și a consfințirii legăturii lor de dragoste înaintea lui Dumnezeu prin săvârșirea Sfintei Taine a Cununiei. Textul prevede, de asemenea, susținerea și consolidarea instituției familiei de către episcopi și preoți, prin diferite acțiuni pastorale.

Un aspect dezbătut mai intens a fost cel al căsătoriilor mixte. Reamintim că unele Biserici locale, și-au exprimat dezaprobarea față de acest subiect. Cu toate acestea, în timpul discuțiilor sinodale, a fost subliniată legătura strânsă dintre căsătoriile mixte și asumarea realității pastorației credincioșilor. Au fost prezentate situații din diferite părți ale lumii, care necesită abordare diferită.

În ceea ce privește creșterea copiilor, aceasta a fost apreciată ca fiind mai mult decât o obligație formală a părinților. Aceștia vor trebui asistați pastoral de către Biserică.

Documentul face referire și la cele două modalități bisericești de abordare a problemelor pastorale, respectiv acrivia (respectarea strictă) și iconomia (pogorământul). Pe marginea acestor subiecte, a fost susținută ideea că fiecare Biserică locală își cunoaște contextul în care se află și este competentă să aplice iconomia într-un context particularizat. Iconomia este, de fapt, o realitate eclezială pe care Biserica și-o asumă prin adaptarea misiunii și lucrării într-un context concret. Așadar, iconomia nu privește aspectele generale, ci situațiile particulare, concrete. Una dintre concluzii a fost aceea că Sinoadele trebuie să legifereze situațiile generale, în care se poate aplica acrivia, și nu cele particulare, care cad sub incidența iconomiei.

Părinții sinodali au acordat atenție în discuțiile lor și problemei relativizării valorilor familiale. Biserica este categorică și nu acceptă nicio altă formă de coabitare decât cea conferită prin Sfânta Taină a Cununiei. Soluțiile actuale privind coabitarea în afara Sfintei Taine a Cununiei nesocotesc modul firesc în care se împlinește omul în familie.

În a doua parte a zilei, au fost inițiate discuțiile pe marginea ultimului document de pe ordinea de zi a Sinodului, respectiv Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine. Au fost prezentate diferite poziții referitoare la acest document. Una dintre concluzii a fost aceea că dialogul Bisericii Ortodoxe cu celelalte confesiuni creștine nu trebuie să însemne altceva decât mărturisirea propriei identități, propriei credințe, fără a exista derogări de la eclesiologia ortodoxă.

Discuțiile asupra acestui subiect vor continua și vineri, 24 iunie. În aceeași zi, Întâistătătorii ortodocși se vor reuni în Sinaxă pentru a analiza proiectul de Mesaj al Sfântului și Marelui Sinod.

2

Pe 23 iunie, Catolicos-Patriarhul Georgiei, Ilia al II-lea, a trimis următoarea scrisoare către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I:

“Sanctității Sale, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Roma și Patriarh Ecumenic, Stăpân Bartolomeu, în Creta

Sanctitatea Voastră, dragă frate în Hristos,

Vă adresam salutul nostru cordial și Îl rugăm pe Domnul să vă dea pace, sănătate și mulți ani. Am fost informați prin mass-media că o scrisoare de invitație din partea Voastră ne-a fost trimisă în data de 17 iunie a acestui an. Dorim să Vă informăm că această scrisoare nu au ajuns la noi, ceea ce explică întârzierea răspunsului nostru.

Sanctitatea Voastră, nu pot răspunde la invitația dumneavoastră, fiind angajat prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii Georgiei din data de 17 iunie a acestui an. Această decizie v-a fost trimisă, precum și Preafericirilor Lor și Preasfințiilor Lor, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale. Acest text explică motivele exacte ale absenței noastre la Sinod. Astfel, nu este corect să fie atribuită absența participării la Sinod a delegației Bisericii Georgiei din motive politice sau de altă natură.

Cu toate acestea, urmărim derularea lucrărilor Sinodului și sperăm că, cu harul lui Dumnezeu, rezultatele sale finale vor fi acceptate de către pliroma Bisericii. Permiteți-mi să vă reamintesc că Biserica Georgiei nu a semnat proiectul de text “Taina Căsătoriei și impedimentele sale“, deoarece consideră inacceptabilă călcarea celui de-al 72-lea canon al Sinodului Quinisext, care are un caracter dogmatic, și interzice Căsătoria mixtă, din cauza participării unui non-ortodox la o Taina a Bisericii Ortodoxe. Sfântul Sinod al Bisericii Georgiei a respins textul în discuție în cadrul reuniunii sale din 8 octombrie 1998 și din nou, pe 25 mai 2016. Nu l-am semnat nici la Sinaxa Întâistătătorilor ortodocși din luna ianuarie în acest an.

Dacă unii invocă semnătura noastră cu deciziile Sinaxei mai înainte menționate, care stabilește temele agendei, noi le răspundem că aceste decizii au fost semnate înainte de votul Întâistătătorilor cu privire la textul litigios. Când am semnat deciziile, am avut speranța că unanimitatea va fi atinsă, ceea ce, în cele din urmă, nu s-a întâmplat. Din păcate, negocierile cu privire la acest subiect, care au avut loc în luna aprilie trecută, când, în urma invitației dumneavoastră, o delegație oficială a Bisericii georgiene a vizitat Fanarul în acest scop, nu au fost încununate de succes. Cu această ocazie, s-a discutat, de asemenea, eliminarea acestui subiect de pe ordinea de zi a Sinodului. Și acum, încă o dată, ne adresăm dumneavoastră, cerând ca textul “Taina Căsătoriei și impedimentele sale“, dat fiindcă aprobarea sa unanimă nu a fost atinsă, să nu mai fie discutată, având în vedere că nu a fost acceptat nici de Biserica Antiohiei.

La ultima noastră întâlnire de la Chambésy, am spus că textele presinodale aprobate până în prezent, vor fi, după publicare, supuse judecării Sinodului Episcopilor Bisericii noastre, în vederea exprimării poziției definitive. Reunit în data de 25 mai a acestui an, Sfântul Sinod al Bisericii Georgiei a decis că:

1) Textul “Relația Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” necesită o revizuire serioasă, din cauza erorilor ecleziologice și terminologice pe care le conține, fără de care Biserica Georgiei nu ar putea să-l semneze.

2) Textul “Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană” necesită în mod absolut anumite schimbări, pe care Biserica noastră le-a indicat.

3) Textul “Taina Căsătoriei și impedimentele sale” nu poate fi acceptat în forma sa actuală, din motivul deja menționat.

Sanctitatea Voastră, nădăjduim în înțelepciunea Voastră, și exprimăm încă o dată așteptările noastre că veți îndepărta creerea de probleme în cadrul Bisericii, precum și a deciziilor care rup unitatea ortodocșilor.

Ne rugăm pentru dumneavoastră cu multă dragoste în Hristos și respect,

Ilia al II-lea, Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, și Catolicos-Patriarhul întregii Georgii și Mitropolit de Bichvinta și Ts’khum-Apkhazeti”.

Sursa: Traducere de Roman Ortodox în Franța după Orthodoxie.com, Le Patriarcat de Géorgie maintient son refus de participer au Concile

9

Intalnirea din aceasta dupa-amiaza a Sfantului si Marelui Sinod a fost de scurta durata, care de dimineata a inceput sa discute tema referitoare la relatiile cu restul lumii crestine.

Asa cum am scris deja, exista multe dificultati in a se ajunge la un punct de vedere comun pe acest text.

Informatii pe surse spun ca Biserica Greciei se opune termenului de «crestine» pentru celelalte denominatiuni, si ca nu trebuie sa fie recunoscuti Catolicii ca Biserica.

De asemenea, dorim sa mentionam ca Arhiepiscopul Ciprului a acuzat Biserica Greciei pentru aceasta pozitie, ceea ce a dus la o reactie din partea Arhiepiscopului Ieronim care i-a cerut lui kir Hrisostom sa-si retraga cuvintele.

Avem informatii ca au fost si alte luari de pozitii ale Intaistatorilor si Ierarhilor care printre altele au sustinut pozitia Greciei referitoare la termenul de Biserica.

Biserica Greciei a cerut insistent inlocuirea cuvantului cu termenul de “denominatiune” sau “grup/comunitate religioasa”. Maine se va incerca obtinerea unui echilibru pentru a se finaliza si adoptarea acestui text.

Traducere pentru Cuvantul Ortodox de e.p.

biserica-antiohiei-a-respins-organizarea-sinodului-panortodox

În rândul al treilea din documentul de mai sus, reprezentantul Patriarhului Ioan al X-lea al Antiohiei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Isaac, a scris de mână în limba greacă: „Biserica Antiohiei are o opinie contrară și din acest motiv nu semnează”.

Multă zarvă a fost făcută cu privire la absența Patriarhiei Antiohiei la sinodul panortodox.

Această absență a cauzat și absența Patriarhiei Moscovei, care a insistat că „doar și o absență ar trebui să amâne sinodul panortodox”.

Patriarhia Ecumenică insistă: dacă toți au semnat pentru organizarea sinodului panortodox, ar trebuit să vină; uşile sunt deschise.

Reprezentanţi ai Patriarhiei au declarat că toate cele 14 biserici au semnat! Au semnat totuşi toți? Romfea.gr dezvăluie: NU, nu au semnat! Patriarhia Antiohiei şi-a arătat reticenţa încă din primul moment!

Noi niciodată nu am semnat că vom lua parte la sinod. Am cerut să fie rezolvate cerinţele noastre, iar Patriarhia Ecumenică a amânat dialogul după sinodul panortodox, cu care nu am putut fi de acord… Deci, după cum vedeți nu a existat niciodată unanimitate despre care vorbeşte Sanctitatea Sa?” a spus reprezentantul Patriarhiei Antiohiei pentru Romfea.gr.

Documentul publicat de Romfea.gr arată clar: Patriarhul Ioan al Antiohiei prin intermediul reprezentantului său, în ianuarie, la Geneva nu a fost de acord să participe la sinodul panortodox.

Și acest lucru a dus şi la absența rușilor, așa cum au avertizat, astfel încât sinodul are acum mai multe absențe, precum Biserica Ortodoxă din Georgia și Patriarhia bulgară.

240035.p

Biserica Ortodoxă nu este “Biserica Una din Simbolul Credinței“. Este ceea ce crede reprezentantul Patriarhiei Constantinopolului, Episcopul Chiril (Catarellos) de Avida într-un articol publicat pe Romfea.gr.

Episcopul Chiril consideră că, în ciuda mărturisirii “Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică”, nu se afirmă în Tradiția patristică Ortodoxă că Biserica Ortodoxă este Biserica cea Una din Crez.

În conformitate cu episcopul de Avida, cei care consideră că “Biserica Una” este exclusiv Biserica Ortodoxă sunt induși în eroare. Bazat pe Tradiția patristică și canonică, “Biserica Una” include, de asemenea, alte biserici eterodoxe – după cum crede reprezentantul Patriarhiei Constantinopolului.

Carol Saba (desemnat purtator de cuvant al Patriarhiei Antiohiei la Sinodul din Creta):

Nu putem sa spunem ca Sinodul isi atinge obiectivul sau. Ce este cel mai important, nu este Sinodul in sine. Sinodul nu este un obiectiv in sine. Sinodalitatea este obiectivul. Si, din moment ce sinodalitatea nu este deplina, pe undeva toate Bisericile Ortodoxe trebuie sa fie constiente ca sinodalitatea nu este atinsa. Deci, aceasta este astazi greutatea cea mai importanta. Un Sinod este chemat, cu 14 Biserici Autocefale, sa manifeste in luma de astazi unitatea Ortodoxiei, si este ceea ce numim, cu un termen grec, omofonia, adica a vorbi de o singura voce. Ceea ce este cateodata complicat, caci este de-o data taina unitatii si a diversitatii. Nu putem sa construim unitatea stergand diversitatea si nu putem sa construim unitatea doar pe diversitate. Este o taina, este o tensiune intre unitate si diversitate. Trebuie sa fim atenti de-o parte si de alta, Bisericile care au fost in Creta, si Bisericile care nu au fost in Creta, pentru ca fratii sa se regaseasca in deplina comuniune, in deplina sinodalitate. Si, aceasta, necesita din partea Bisericilor care sunt in Creta si din partea Bisericilor care nu sunt in Creta, sa se regaseasca cu intelepciune in jurul unui regulament – care a impiedicat manifestarea deplinatatii Ortodoxiei la aceasta reuniune a Sinodului din Creta. Deci, iata, important este astazi, de-o parte si de alta, de a nu merge prea departe atat de-o parte cat si de alta in interpretarea juridica: ca este un Sinod, sau ca nu este un Sinod, ca acest Sinod, care este amputat de patru Biserici importante va angaja toate Bisericile, chiar daca nu sunt toate acolo- incepem astfel de interpretari care, in ceea ce ma priveste, acestea nu vor duce la regasirea in deplina sinodalitate a celor 14 Biserici Ortodoxe. Si aceasta este provocarea. Sinodul nu este un obiectiv in sine, ci sinodalitatea este cea mai importanta.

Transcriere si traducere: Roman Ortodox in Franta: Video(fr.): reportaje KTOTV despre “Sinodul Ortodox”. IPS Iosif: “Cum putem sa inradacinam o intreaga generatie care este dezradacinata?” Carol Saba: “Sinodul nu este un obiectiv in sine, ci sinodalitatea este cea mai importanta


Categorii

"Marele Sinod Panortodox" (de la Creta - inainte si dupa), Arhiepiscopul Ieronim al Atenei, Patriarhul Ilia al Georgiei, Traduceri, Video

Etichete (taguri)

, , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

19 Commentarii la “update: ZIUA DECISIVA, DISPUTE ACERBE pe chestiunile ecumeniste – DOCUMENTUL ”RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE” NU INTRUNESTE CONSENSUL LA SINODUL PANORTODOX. Reprezentantii Sinodului Greciei cer ca termenul de BISERICA sa nu fie folosit pentru ETERODOCSI/ Patriarhul Ilia reitereaza pozitia Sinodului georgian/ Conceptia eretica despre BISERICA CEA UNA a unui mitropolit al PATRIARHIEI ECUMENICE

 1. Putem vedea cuvintele Pr. Patriciu Vlaicu (din primul video)

  transcrise aici:
  http://corortodox.blogspot.fr/2016/06/p-patriciu-vlaicu-comentand-asupra.html

  Pr. Patriciu Vlaicu:

  A fost multa emotie in ceea ce priveste modul in care ne raportam noi la celelalte comunitati crestine. Sa fie numite Biserici, sa nu fie numite Biserici? Trebuie precizat faptul ca in toate documentele, atunci cand se vorbeste despre alte comunitati crestine, chiar daca sunt numite biserici se pune minuscula. Deci biserica cu b mic inseamna tocmai ca nu se recunoaste caracterul eclezial deplin, ci este o notiune sociologica. Si, textele, asa cum sunt ele acuma, ar fi vrut sa precizeze ca noi, ca Biserica Ortodoxa in dialog, noi luam in considerare felul in care ele se denumesc. Si daca se denumesc “Biserica”, noi le numim “biserica”, dar, punand minuscula, consideram ca nu exista eclezialitatea pe care noi o recuoastem ca fiind Una, Sfanta Soborniceasca si Apostolica, pe care noi o folosim. Aceasta terminologie a creeat multe discutii. De aceea, cred ca nu e o problema pentru noi sa folosim termenul de comuitate crestina, problema e ca e riscul unei incoerente.

  Atunci cand Sfantul Vasile cel Mare in Canonul intai vorbeste despre diferitele despartiri de Biserica, cand vorbeste despre schisma, care este o despartire de Biserica, pe motive bisericesti, dar nu administrative – pentru ca pentru [motive] administrative este termenul de parasinagogi – cand vorbeste despre aceasta schisma, pentru probleme teologice, ecleziale, dar unde este nadejde de indreptare, spune in Canonul intai Sfantul Vasile cel Mare: “pentru ca si ei sunt ai Bisericii”. Deci, si cei care s-au desparti de Biserica sunt ai Bisericii, in sensul ca Biserica nu pare sa fie insensibila fata de cei ce nu-i mai asculta vocea, ca s-au despartit de ea. Si, cata vreme, este perspectiva de dialog, noi ii luam in considerare, asa cum sunt ei, dar nu suntem confuzi, nu consideram echivalarea caracterului eclezial.

  Daca Sinodalii vor considera ca folosirea acestui termen, biserica, pune probleme nu atat pentru cei ce inteleg teologia, ci pentru cei ce nu sunt capabili sa faca aceasta distinctie, si ca ar putea intelege ca noi am avea o teologie a ramurilor, atunci e mai bine sa fie retras acest termen.

  Biserica nu accepta nici o forma de sincretism sau de negociere cu caracter eclezial. S-a folosit aceata notiune cu majuscula si cu minuscula, daca pune probleme s-ar putea sa fie indepartata – dar, si cand s-a folosit nu s-a facut confuzie; Biserica nu face confuzie. O singura Biserica, Una Sfanta Soborniceasca si Apostolica – daca cei ce identifica b mic cu caracterul eclezial se poticnesc.

  Sfantul Vasile cel Mare spune ca prin iconomie nu trebuie sa-i smintim pe cei care nu pot sa o inteleaga. De aceea sunt convins ca daca, in decursul dezbaterilor va aparea aceasta problema, se va inlocui, dar e foarte problematic, pentru ca noi, in toate documentele aprobate de Sinoadele locale folosim aceasta notiune sociologica, sau de comunicare. E pacat ca nu ajungem la aceasta maturitate de a intelege aceasta distinctie, dar, sub nici o forma nimeni nu are de gand sa acrediteze prin aceasta folosire o teologie sau o ecleziologie a ramurilor, sau o integrare a eclezialitatii in trepte, sau altceva. Insa trebuie sa fim foarte prudenti. Daca poporul sau multi nu sunt capabili sa faca aceste distinctii, credem ca nu e momentul sa socam, nici sa lasam impresia gresita ca ar fi vreo negociere sau vreun complot. Sa stiti ca nu este nici un complot.

  Daca ne uitam in documentele presinodale, in proiectul de document “Relatiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii crestine” si se ia ca exp, art. 6 in diferite limbi putem constata:

  numai in romana si in rusa termenii pentu “biserici si confesiuni crestine” apar cu litera mica. In greaca si in engleza termenii apar cu litera mare, iar in textul francez, nu numai ca apar cu litera mare, dar Biserica Ortodoxa se scrie si cu “o” mic: “L’Eglise orthodoxe”

  Asta da teologie!

 2. În contextul de faţă se înţelege mai bine de ce teologul Ioannis Romanidis susţinea că Ortodoxia nu este religie, fiindcă Ortodoxia este înainte de toate Biserică – Biserica cea Una!

  https://theologhia.wordpress.com/2011/07/05/ortodoxia-nu-este-religie-de-ioannis-romanides/

 3. Fff grav ceea ce afirma episcopu Chirill de Avida. Oare cum poti sta la aceeasi masa a discutiilor cu reprezentanti ai unei Patriarhii care tolereaza astfel de abateri? Mi se pare mie sau traim intr-o lume a surzilor si a mutilor care incearca sa dialogheze spre “propasirea binelui comun”? Cred ca cei mai multi clerici si teologi adunati la Sinod sunt de buna credinta si argumenteaza in spirit Patristic, dar vin unii si arunca cate o bomba in genul afirmatiei reprezentantului Patriarhiei Ecumenice citat mai sus, de ajung sa-ti tiuie urechile si nu stii ce sa mai crezi…

 4. Dezbaterile cele mai intense au fost orientate spre termenul de „biserică” conferit celorlalte confesiuni creștine. Bisericile Ortodoxe din Grecia, România, Serbia și Polonia au sesizat inadvertențe în documentul presinodal.

  Oare ce inadventente a sesizat Biserica Ortodoxa Romana la acest document, daca Pr. Patriciu Vlaicu, delegat al Bisericii noastre este PENTRU mentinerea termenului de “biserica” cu privire la diferite confesiuni crestine?

 5. @ Corina si ceilalti:

  Da, amuzante sofismele Pr. Vlaicu si teologia literelor mici si mari 🙂 Dar macar se delimiteaza clar de teologia ramurilor si a treptelor ecleziale, deci nu merge pe ereziile debitate de Fanarioti, ci pe folosirea termenului in sens “sociologic”. Tot e bine. Numai ca acolo nu se adopta documente sociologice, iar faptul ca pana acum s-a folosit asa in documente ecleziale (nu doar in pastoratia curenta – si sa fim sinceri, nu doar in sens sociologic!) nu e un argument valid sa se si continue asa. Pr. Patriciu pare de buna credinta, insa e clara formarea in scoala ecumenista (“moderata”, sa-i zicem) careia ii apartine si mitropolitul in a carui ascultare este, Inaltul Iosif.

  Din ce am auzit insa, si cativa dintre ierarhii nostri sustin, alaturi de Biserica Greciei, si lupta pentru a scoate termenul de “biserici”. Se cer rugaciunile noastre, fiindca sunt la ora aceasta chiar in focul “luptelor”! Am inteles ca se doreste neaparat semnarea si acestui document, iar nu amanarea sa, asa cum au cerut sarbii. Care oricum nu cred ca vor semna daca documentul nu e integral ortodox. Sa ne rugam ca si ai nostri sa se tina tare, alaturi de greci!

 6. Termenul de “biserici” scris cu litera mica este doar un cuvant viclean. Trebuie sa fim corecti si sa nu ne amagim singuri.

  Aceasta viclenie a fost folosita pana acum, dar asta nu inseamna ca a fost ceva corect si mai ales, asa cum bine a spus si admin2, faptul ca a fost folosit pana acum nu inseamna ca poate fi folosit si in continuare.

  Atat in Vechiul cat si in Noul Testament ne spune Dumnezeu ca nu va exista viclenie in gura dreptului. Psalmii sunt plini de exemplele dreptilor in a caror gura nu a fost viclenie si ca viclenia este a necredinciosilor si a vrajmasilor.
  Si cine graieste din inima lui graieste. Deci si cuvantul viclean este din inima vicleana.

 7. “Biserica Una” include, de asemenea, alte biserici eterodoxe

  Deci nu doar ca e gresit spus, dar e o prostie mare cat casa. Cum sa includa pe eterodocsi, cand aceia au alt crez decat ortodocsii? Biserica nu ii poate uni decat pe cei de aceeasi credinta crestina – care a existat de la inceput in Biserica primara (ortodoxa), si nu pe unii care au credinte/crezuri (atat de) diferite, eterodocsii nici nu au Sfinte Taine, nici slujbe bisericesti. Cum sa fie in Biserica, cand au iesit din ea? Ce absurditate… Nici macar nu mai e vorba de discernamant duhovnicesc, ci chiar lipsa de inteligenta. Noaptea mintii…

 8. Mi se pare ca termenul de confesiuni eterodoxe este cel mai potrivit. Inteleg ce spune Pr. Vlaicu iar eu nu-l suspectez de nici o viclenie. In societate, in adresarile oficiale catre diferite instiutii esti obligat sa folosesti denumirea pe care fiecare institutie si-a luat-o si asa cum este inregistrata institutia respectiva oficial (bineinteles, folosind ghilimele), dar in textele sinodale nu trebuie sa apara nici un fel de ambiguitati ca sa nu se creeze confuzii si sa nu se deschida “usi” nedorite ereziilor. Deci, “b” nu este de ajuns pentru a face diferenta.
  Sa ajute Dumnezeu ca ai nostri sa stea de partea cea buna!
  Insa, cred eu, nu simpla discutie asupra termenilor aduce lumina asupra acestor lucruri. In realitate, pentru ca sa fie lucrurile lamurite cu adevarat, ar trebui explicit condamnata teologia ramurilor. Principalul scop al Sinodului trebuia sa fie condamnarea a tot felul de erezii mai noi sau teologii care nu sunt conforme cu invatatura Bisericii.

 9. @ Daniela:

  Insa, cred eu, nu simpla discutie asupra termenilor aduce lumina asupra acestor lucruri. In realitate, pentru ca sa fie lucrurile lamurite cu adevarat, ar trebui explicit condamnata teologia ramurilor. Principalul scop al Sinodului trebuia sa fie condamnarea a tot felul de erezii mai noi sau teologii care nu sunt conforme cu invatatura Bisericii.

  Ar fi de dorit, insa asta nu se poate aici, acum, pentru asta ar fi nevoie de un autentic Sinod Ecumenic, care chiar sa ia in discutie explicit chestiuni dogmatice si sa procedeze la fel ca primele Sinoade Ecumenice. Ceea ce nu si-a propus si… in contextul dat as zice ca este si mai bine sa nu fie, fiindca abia atunci se va putea vorbi legitim de un sinod eretic/talharesc… acolo ecumenistii nu se vor putea anatemiza pe ei insisi, dimpotriva, vor cauta sa se recunoasca drept adevar obligatoriu invatatura lor.

 10. Maine, la Realitatea tv, la ora 13, o discutie despre Sfantul Sinod cu Vasile Banescu.

 11. Pingback: DOCUMENTUL “RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE”, APROBAT INTR-O FORMA CONTROVERSATA. Enciclica Sinodului Panortodox, in schimb, evoca Sinoadele Sf. Fotie cel Mare, Sf. Grigorie Palama, Sinodul care a respins unirea de la
 12. Pingback: Declaratiile Patriarhului Daniel la intoarcerea de la SINODUL PANORTODOX. Ce amendament a propus Sinodul BOR la documentul “RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE” | Cuvântul Ortodox
 13. Pingback: OPT MITROPOLITI NU AU SEMNAT DOCUMENTELE SINODULUI PANORTODOX. Printre ei, IPS Hierotheos Vlachos si IPS Atanasie al Limassolului/ PRIMA REACTIE A IPS SERAFIM DE PIREU/ Varianta in română a MESAJULUI ”SFANTULUI SI MARELUI SINOD” | Cuvântul Ortodox
 14. Pingback: “RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESINE” – traducere din franceza a documentului SINODULUI PANORTODOX cu evidentierea diferentelor fata de textul pre-sinodal/ SCURT COMENTARIU ASUPRA PRESTATIEI PATRIARHIEI ROMÂNE LA SIN
 15. Pingback: “RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE” – traducere din franceza a documentului SINODULUI PANORTODOX cu evidentierea diferentelor fata de textul pre-sinodal/ SCURT COMENTARIU ASUPRA PRESTATIEI PATRIARHIEI ROMÂNE LA SI
 16. Pingback: Actualizare: “RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE” – traducerea documentului SINODULUI PANORTODOX cu evidentierea diferentelor fata de textul pre-sinodal/ SCURT COMENTARIU ASUPRA PRESTATIEI PATRIARHIEI ROMÂNE LA SIN
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare