Parintele Metallinos si profesorul Tselengidis despre unitatea dintre DOGME SI FAPTE BUNE. Marturisire curat ortodoxa – DUHOVNICEASCA si ANTIECUMENISTA – la IASI, o sansa rara pentru REVITALIZAREA TEOLOGIEI ADEVARATE IN ROMANIA

10-11-2012 4 minute Sublinieri

 • Doxologia:

„Viaţa bineplăcută lui Dumnezeu este constituită din dogme corecte şi fapte bune“

Miercuri, 7 noiembrie, pr. prof. Georgios Metallinos de la Facultatea de Teologie din Atena şi prof. Dimitrios Tselengidis de la Facultatea de Teologie din Tesalonic au susţinut, în Aula Magna a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, conferinţa intitulată Dogmă, Liturghie, spiritualitate şi asistenţă socială în parohia ortodoxă contemporană“.

In cadrul conferinţei, pr. prof. Georgios Metallinos, vorbind despre rolul Bisericii în lume, ca Trup al lui Hristos, s-a oprit asupra vieţii de parohie, ca element definitor al realităţii bisericeşti, menţionând că „parohia are dintru început un singur şi unic scop: mântuirea membrilor ei, adica îndumnezeirea lor. Acest scop trebuie să rămână statornic şi neschimbat în toate veacurile, în caz contrar, nu se poate vorbi despre Biserică-parohie. În Biserică este primit omul în întregimea sa, suflet şi trup, împreună cu toată viaţa lui. Prin urmare, Hristos ia şi mântuieşte pe omul întreg, ca pe o unitate psiho-somatică. Integrarea noastră în viaţa duhovnicească reprezintă o premisă fundamentală şi imuabilă pentru încorporarea corectă în viaţa parohiei. În acelaşi timp, viaţa duhovnicească este şi o premisă a sociabilităţii corecte. Virtuţile sociale nu pot fi niciodată realizări individuale ale voinţei omului, ci roade ale Sfântului Duh“.

La rândul său, prof. Dimitrios Tselengidis a explicat auditoriului importanţa cunoaşterii adevărurilor de credinţă, pentru o viaţă autentică în Hristos:

„Virtuţile morale, după Sfântul Ioan Gură de Aur, sunt dătătoare de viaţă din puterea dogmelor, aşa cum membrele trupului sunt animate de către suflet, care se sfinţeşte prin dogmele drepte, acestea fiind şi purtătoare de har sfinţitor. Viaţa bineplăcută lui Dumnezeu, după cum consemnează Sfântul Chiril al Ierusalimului, este constituită din dogme corecte şi fapte bune. Dogmele fără fapte bune nu sunt primite de către Dumnezeu, dar nici faptele care nu sunt însoţite de dogme corecte nu le primeşte Dumnezeu. Căci, cum ne spune Sfântul Maxim, omul se sfinţeşte prin mărturisirea exactă a credinţei. Credinţa ortodoxă şi viaţa bisericească reprezintă o unitate indestructibilă. Credinţa ortodoxă, înţeleasă ca adevăr dogmatic, delimitează conţinutul vieţii Bisericii şi autenticitatea vieţii ei. Astfel că desăvârşirea duhovnicească, atunci când caracterizează pe credinciosul ortodox, este indisolubil legată de modul de viaţă al credinţei ortodoxe şi exactitatea adevărurilor de credinţă“.

În încheiere, cei doi invitaţi şi-au exprimat dorinţa de a reveni la Iaşi şi de a întări legăturile dintre Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi şi facultăţile de teologie pe care le reprezintă, menţionând că sunt profund impresionaţi de numărul de tineri şi de nivelul înalt de trăire al celor care au participat la această conferinţă, care a putut fi constatat din întrebările adresate.

Pr. prof. Georgios Metallinos şi prof. Dimitrios Tselengidis au conferenţiat la Iaşi

Ieri, 7 noiembrie, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, s-a desfăşurat ciclul de conferinţe privind pastoraţia ortodoxă în contemporaneitate. Invitaţii acestui eveniment au fost pr. prof. Georgios Metallinos de la Facultatea de Teologie din Atena şi prof. Dimitrios Tselengidis de la Facultatea de Teologie din Tesalonic.

Ieri, 7 noiembrie, ora 10:00, pr. prof. Georgios Metallinos de la Facultatea de Teologie din Atena şi prof. Dimitrios Tselengidis de la Facultatea de Teologie din Tesalonic au susţinut, în Sala „Dr. Iustin Moisescu“ a Centrului eparhial Iaşi, un curs de Teologie Pastorală în faţa studenţilor teologi din anul IV, cu binecuvântarea şi în prezenţa Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, care a ţinut să le ureze bun venit în numele cadrelor didactice şi al studenţilor.

În prelegerea sa, pr. prof. George Metallinos a ţinut să menţioneze că „problema fundamentală pentru noi este să stabilim care este legătura noastră cu Cincizecimea, iar ultima perioadă de timp arată cât este de important rolul episcopului şi al preotului, care ne introduc pe noi în credinţă şi în viaţa în Hristos. Episcopul este purtător al Tradiţiei, purtător al credinţei apostolice, profetice şi patristice şi nu poate să lucreze în afara acestui spaţiu al credinţei noastre; de aceea, episcopul este purtător al succesiunii apostolice. După cum bine ştim, păstor nu se poate numi cineva care nu are turmă. Dar întrebarea este «cui aparţine turma?». În Evanghelia după Ioan, observăm cum Hristos îi aduce în atenţie lui Petru, şi prin el, nouă, tuturor, faptul că niciodată credincioşii nu sunt ai vreunui păstor, ci sunt ai Arhipăstorului, care este Iisus Hristos“.

La rândul său, prof. Dimitrios Tselengidis, întărind cele spuse de pr. prof. Metallinos, a ţinut să precizeze:

„Între zidit şi nezidit există o mare prăpastie, iar singura posibilitate ca omul să comunice cu Sfânta Treime este însăşi dumnezeirea Sfintei Treimi. Pentru acest lucru Hristos a devenit om, acesta este scopul întrupării Lui. Ceea ce a pierdut Adam prin cădere în rai, acea prezenţă harismatică nezidită a Sfântului Duh, a dorit Dumnezeu să o redea prin întruparea Fiului Său. Dogmele Bisericii descriu şi asigură lucrarea harului Sfântului Duh, dar nu o epuizează. Aşadar, dogmele adevărate şi viaţa în Sfântul Duh sunt cele doua părţi ale identităţii creştine autentice“.

Pr. prof Georgios Metallinos este doctor în Teologie la Universitatea din Atena şi în Filosofie şi Istorie la Universitatea din Koln. A predat disciplinele Istoria şi viaţa duhovnicească în Răsăritul ortodox, Istoria şi teologia cultului şi Istoria bizantină la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Atena, fiind şi decanul acestei instituţii între anii 2004-2007. Opera sa de scriitor este una bogată şi variată, fiind autor a peste 40 de volume de specialitate, dintre care amintim: Politica şi teologia, Biserica în lume, Pentru Europa noastră cu dragoste, Mărturia teologică a cultului bisericesc.

Dimitrios Tselengidis este profesor la catedra de Teologie Dogmatică şi Simbolică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aristotel“ din Tesalonic. Este considerat unul dintre cei mai mari dogmatişti ai Greciei contemporane. Opera sa este una vastă, iar dintre lucrările sale amintim: Teologia icoanei şi importanţa ei antropologică, Har şi libertate după Tradiţia patristică a sec. al XIV-lea, Sotiorologia lui Luther. Contribuţie la studiul teologiei lui Luther din perspectivă ortodoxă, Satisfacerea dreptăţii divine după Anselm de Canterbury – abordare teologică din perspectivă ortodoxă.

A fost lansată cartea „Mărturisesc un botez“ de pr. prof. Georgios Metallinos

În Sala Coloanelor a Facultăţii de Teologie a avut loc apoi prezentarea cărţii „Mărturisesc un botez“, eveniment la care au vorbit pr. prof. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, pr. prof. Georgios Metallinos, autorul cărţii, prof. Dimitrios Tselengidis şi prof. Emilian Roman.

Evenimentul a debutat cu prezentarea unui scurt istoric al Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae“, de către pr. prof. Ion Vicovan, care a amintit faptul că „facultatea de Teologie din Iaşi este una dintre facultăţile fondatoare a celei mai vechi universităţi din România. Tot la Iaşi, în 1803 a luat fiinţă primul seminar teologic, ctitorul acestei instituţii fiind vrednicul de pomenire mitropolit Veniamin Costachi, care a binecuvântat dorinţa de emancipare a grecilor de sub ocupaţia otomană, această mişcare fiind binecunoscută în istorie ca «Eteria»“.

Apoi, prof. Emilian Iustinian Roman a făcut o succintă prezentare a cărţii: „Cartea aceasta urmăreşte interpretarea şi aplicarea canonului al 7-lea al celui de-al II-lea Sinod Ecumenic de către călugării Colivazi şi de către Constantin Iconomul, reprezentând contribuţia sa la o viziune istorică şi canonică asupra chestiunii validităţii Botezului confesiunilor apusene. Studiul părintelui Metallinos este încă o dovadă a principiului unităţii Bisericii în diversitate, rămânând unul de interes pentru acei cititori dispuşi a nu considera încheiată discuţia despre validitate, capabil de o atitudine critică şi avizată, conştient de faptul că problematicile ce privesc întreaga Biserică Ortodoxă se rezolvă la nivel panortodox, în cadrul principiului sinodalităţii, pe baza coresponsabilităţii“.

În cuvântul său, autorul cărţii, pr. prof. Georgios Metallinos, s-a adresat celor prezenţi spunând: „Pentru mine, Ortodoxia este Biserica Sfinţilor, iar atunci când cineva ia o decizie ţinând cont de raţiuni politice care sunt împotriva învăţăturii Bisericii, acea persoană anulează învăţătura Bisericii şi succesiunea apostolică. Scopul acestei cărţi este de a contracara raporturile intercreştine şi ecumeniste din zilele noastre aflate în evidentă opoziţie cu Tradiţia bisericeasca autentică a proorocilor, a apostolilor şi a Parinţilor Bisericii Ortodoxe din toate veacurile. Trebuie ca prin ceea ce facem să nu anulăm şi să nu respingem pe Sfinţii noştri“.

„Când vorbim despre Sfintele Taine şi mai ales despre Taina de iniţiere în Biserică, trebuie sa luăm serios în vedere aceste aspecte: Biserica naşte pe credincios în pântecele său, care este colimvitra. Acolo, el trebuie mai întâi «să moară» ca apoi «să învieze». Aşadar, realitatea de a fi în Hristos se dobândeşte prin această Taină de introducere în viaţa Bisericii, a declarat şi prof. Dimitrios Tselengidis.

Vezi si:


Categorii

1. DIVERSE, Ecumenism, Pagini Ortodoxe, Parintele Gheorghe Metallinos

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

8 Commentarii la “Parintele Metallinos si profesorul Tselengidis despre unitatea dintre DOGME SI FAPTE BUNE. Marturisire curat ortodoxa – DUHOVNICEASCA si ANTIECUMENISTA – la IASI, o sansa rara pentru REVITALIZAREA TEOLOGIEI ADEVARATE IN ROMANIA

 1. Se respira ortodoxie curata la Iasi.Cred ca le era dor iesenilor de asemenea evenimente.
  Preafrumos!
  Domnul sa le inmulteasca!

 2. Pingback: Prof. Dimitrie Tselengidis: ADEVARUL DOGMATIC GARANTEAZA AUTENTICITATEA VIETII BISERICII [video integral] - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 3. Pingback: Parintele Gh. Metallinos: Impotriva FORMALIZARII TAINELOR Bisericii. SINGURUL MOD DE A RAMANE IN TRUPUL LUI HRISTOS, BISERICA, ESTE ASCEZA [textul integral al conferintei Parohia - comuniune in Hristos] - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 4. Doamne ajuta. As vrea sa fac Facultatea de Teologie Ortodoxa-Asistenta sociala, dar nu stiu daca este locul meu acolo. Imi este frica ca nu o sa rezist la examene. In plus nu am auzit lucrui prea bune despre Universitate Babes Bolyai din Cluj(apartin de judetul Cluj) si presupun ca daca ar fi sa merg la teologie parintele duhovnic o sa ma trimita la Cluj. Ideea ca ii ca eu nu am prea invatat in liceu si nu stiu daca fac fata la facultate. Singurele materii care mi-au placut au fost Lb.Romana si Religia. Acum sa nu se inteleaga gesit, nu vreau sa dau la teologie doar pentru asta. Am mai multe motive(mantuirea sufletului, ajutorul pe care pot sa il ofer oamenilor, cunoasterea lui Dumnezeu…..). Dar teolog poti sa fi si fara diploma, dupa cum imi spunea cineva. Corect, dar eu vreau la teologie. Dar fac fata la examene? Cat este de greu la facultate? Plus ca ar trebui sa mai si lucrez. Astept raspuns de la voi. Doamne ajuta.

 5. @ Lucia:

  E foarte complicat de dat sfaturi personale de acest gen prin internet, fara sa cunosti persoana. E o chestiune care tine in mare masura de sfatuirea cu propriul duhovnic sau cu un parinte apropiat, credem noi. Parintelui trebuie sa-i spui si poate cerceta daca poti face fata sau nu la facultate. Nu credem ca te poate trimite undeva fara sa fii in stare sa dai examenele. Dar pana la urma e nevoie de asumarea unei raspunderi pentru propria viata, pentru propriile alegeri si de a sti singura ce anume vrei, cu adevarat. Locuri ideale nu o sa gasesti nicaieri, nici in Cluj, nici in Bucuresti, nici in alte parti. Noi nu stim cum e acolo si nu putem vorbi in necunostinta de cauza. Dar daca nu vrei la UBB, atunci mergi unde crezi ca e mai bine si ai avea mai multe sanse. Sau nu vrei deloc sa mai dai la facultate? Bun, si atunci… ai alta varianta? Roaga-te ca Domnul sa te lumineze si sa te indrume, dar fa si tu ce tine de tine! Maica Domnului sa te ajute!

 6. Da, parintele duhovnic este cel mai in masura sa imi raspunda la intrebari. Cu cate persoane am discutat pe aceasta tema, toti m-au descurajat.Ce-i mai multi pe motiv ca nu este o facultate de viitor. Recunosc ca imi este teama de reactia parintelui duhovnic.

 7. @ Lucia:

  Asta inseamna ca nu ai incredere si deci… e o problema. Incearca sa-i spui asta si daca nu te intelege, atunci… cauta un duhovnic caruia sa i te poti deschide cu toata increderea. E esential!

 8. Pingback: PARINTELE GHEORGHE METALLINOS a trecut la Domnul. Ce spunea cunoscutul teolog despre Tainele Bisericii, preotie și episcopat, dar și despre Noua Ordine Mondială și Ecumenism
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare