PARINTELE EFREM FILOTHEITUL (Arizona): “Pecetea va fi impusa dupa cel de-al treilea razboi mondial!”

31-03-2009 5 minute Sublinieri

Preluare partiala de pe blogul lui Rafael Udriste, cu precizarea ca si noua ne-a parvenit acelasi e-mail de la un frate intru Hristos de toata increderea:

În problema actelor de identitate electronice, am primit pe e-mail mesajul părintelului Efrem de la Mănăstirea Sfântul Antonie din Arizona, adresat românilor prin bunăvoinţa lui Constantine Zalalas, fiu duhovnicesc al Părintelui Atanasios Mitilinaios:

elderephraim.jpg

“Iubiţi fraţi întru Hristos,

Pe data de 13 martie am vorbit cu Părintele Efrem la Mănăstirea Sfântul Antonie din Arizona. Pe lângă multele păcate şi neascultări ale mele i-am transmis mesajul şi îngrijorarea Părintelui Iustin de la Petru Vodă. Am amintiri foarte plăcute despre sfinţenia şi ospitalitatea obştii monahale de la Petru Vodă şi dragostea ce ne-a arătat-o Părintele Iustin. [n.tr. – în anul 2005] Am fost rugaţi atunci să vorbim despre câteva lucruri şi în particular despre semnele timpurilor. Unii dintre fraţi, la momentul respectiv, erau de părere că cipurile/cardurile sunt într-un fel echivalentul pecetei fiarei din Apocalipsă. Bineînţeles că nu am fost de aceeaşi părere şi am insistat că posesia unui asemenea card nu ne separă de Harul Divin. Ni s-a atras atenţia că însuşi Cuviosul Paisie Aghioritul s-ar fi referit la acelaşi lucru [n. tr. – pierderea harului].

Înţeleg acum că fraţii noştri români sunt forţaţi de către Comunitatea Europeană să-şi demonstreze “buna purtare” şi să folosească cea mai nouă tehnologie (cipurile biometrice) în scopuri de identificare (buletine, premise de conducere, paşapoarte, ş.a.m.d.). Din nefericire această tehnologie se foloseşte în Statele Unite şi Grecia. Puternica demonstraţie a vrednicului întru pomenire, Înalt Prea Sfinţitul Hristodulos [n. tr. – mitingul din Salonic de acum câţiva ani când milioane de greci au răspuns apelului Bisericii Ortodoxe a Greciei] a rămas fără roade deoarece după ce a strâns milioane de semnături a renunţat brusc, fără nici un motiv evident.

În timpul spovedaniei mele recente i-am transmis Părintelui Efrem de la Sfântul Antonie îngrijorările fraţilor noştri români şi ale Părintelui Iustin şi dacă acceptarea acestor cipuri biometrice RFID îi înstrăinează de Biserica lui Hristos. Răspunsul Părintelui a fost categoric:

Nu, în nici un caz! Aceasta nu este pecetea fiarei. Pecetea va fi impusă după cel de al treilea război mondial! Preoţii greşesc dacă îndepărtează credincioşii de la sfântul potir pentru folosirea acestei tehnologii!”

(Comentariile mele bazate pe învăţăturile sfântului şi învăţatului meu părinte Atanasios Mitilinaios + 2006):

Sunt de aceeaşi părere cu Părintele Iustin că această tehnologie este un înaintemergător al sistemelor ce vor fi folosite într-un sfârşit la însemnarea oamenilor cu semnul fiarei. Ne îndreptăm către un Guvern Mondial ce va fi instituit după un război mondial precum spune Părintele Efrem. Cu toate acestea, Semnul Fiarei, – care va fi deplina acceptare a duhului lui Antihrist – va fi o acţiune voită şi conştientă de dedicare şi devotament faţă de acest nou dezvăluit dumnezeu! Pecetea nu va avea nici o semnificaţie dacă va fi impusă unei persoane prin simplă forţă, unei persoane aflate într-o stare de inconstienţă fie pe un pat de spital, în timpul somnului sau pruncilor. Pecetea finală, precum şi Botezul creştin nu este ceva magic. Necesită aderarea cu adevărat la perceptele credinţei. Oamenii vor accepta pecetea deoarecea vor crede de fapt că Hristos din Nazaret a fost un filozof, un mare învăţător ş.a.m.d., dar nu divin precum conducătorul apocaliptic al lumii. Pentru că aceasta să se întâmple trebuie întâi să capitulam în întregime ecumenismului, sinistrul amestec al tuturor religiilor ce va fi înlocuit într-un final de religia lui Antihrist. De aceea Hristos întreba cu tristeţe: „Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţa pe pământ?” (Luca 18:8).

Oamenii vor pierde credinţa în persoana Dumnezeu-om a lui Hristos. Cu toate că vremurile noastre sunt pline de păcate nu suntem încă în ultimile zile ale istoriei deoarece nu avem semne sigure că antihrist s-ar fi născut.

Vremurile sunt coapte totuşi pentru a învăţa, a educa şi a încerca să-i trezim pe fraţii noştri şi pe cei din lumea întreagă prin orice mijloace posibile. Şi, deşi cred că ar fi lăudabil pentru evlavioşii noştri călugări, preoţii şi mirenii înaintaţi duhovniceşte, să reziste implementării acestei tehnologii astfel încât să creeze o vâlvă ce ar putea fi folositoare în trezirea oamenilor, nu putem impune această acţiune voluntară publicului general.

De asemenea îi dau dreptate Părintelui Iustin că timpul martirajului e acum! Trebuie să vorbim credincioşilor noştri despre pericolele acestea şi trebuie să-i pregătim să aleagă moartea de 1000 de ori în locul vânzării sufletelor pentru câţiva euro, pentru câteva păstăi de roşcove care în curând le vor provoca o indigestie teribilă precum află acum sărmanii greci. Ceea ce nu au reuşit să realizeze turcii în 400 de ani [n. tr. – de ocupaţie a Greciei], au reuşit roşcovele Uniunii Europene în mai puţin de 30 de ani. Grecul de rând trăieşte astăzi o viaţă de idolatrie şi respiră duhul antihristului. Asta nu are nimic de a face cu buletinele electronice, ci cu robia faţă de patimile trupeşti. Trebuie să izgonim duhul lui antihrist din vieţile noastre şi să începem să trăim viaţa lui Hristos. Curăţindu-ne inimile şi practicând smerenia îl vom avea pe Hristos în inimile noastre, Care va lupta cu uşurinţă împotrivă duşmanilor noştri cu mâna Sa atotputernică.

Un Post binecuvântat şi o Înviere fericită.

Constantine Zalalas

15 martie, ‘09 Arizona .

P.S. Daca aceasta scrisoare ajunge la Parintele Iustin , il rog sa ma ierte pentru egoism si indrazneala si il mai rog sa se roage pentru familia mea. In loc sa-mi plang pacatele incerc sa-i invat pe altii”.

athanasioswithzalalas.jpg

***

Versiunea originala:

Dear brothers in Christ:

On March 13, I saw Elder Ephraim at the monastery of Saint Anthony in Arizona. Along with the multitude of my sins and transgressions I also conveyed to him the greetings along with the concerns of our Elder Justin of Petru Voda.

I have very good memories of the holiness and great hospitality of the monastic brotherhood of Petru Voda and the love of the Elder Justin toward us.

We were asked to speak on a number of things and specifically of the signs of the times. Some of the brothers at the time held the opinion that the magnetic stripe of contemporary bank cards (visa,m/c etc.) is somehow equivalent to the sign-mark-charagma of the Apocalyptic beast. Of course we disagreed with them at the time insisting that the ownership of such a business card does not separate one from the grace of God. We were made aware that even Elder Paisios may have alluded to that effect.

I understand now that our Romanian brothers are being compelled by the European Union to show their “good behavior” and use the latest technology (biometric chip) for identification purposes (ID cards, licences and passports). Unfortunately this technology is being used in the US and Greece. The powerful display of the reposed Archibishop Christodoulos was fruitless because after he received millions of signatures he suddenly abandoned the struggle for no apparent reason.

During the time of my recent confession I explained the concern of our Romanian brothers and Elder Justin to Elder Ephraim of St. Anthony’s and whether the acceptance of this biometric RFID chip alienates them from the Church of Christ.

The response of the elder was very direct: NO, ABSOLUTELY NOT! THIS IS NOT THE MARK OF THE BEAST. THE MARK WILL BE IMPOSED AFTER WORLD WAR THREE! AND PRIESTS ARE WRONG TO EXCOMMUNICATE CHRISTIANS FROM THE HOLY CUP BECAUSE THEY ARE USING THIS TECHNOLOGY!

(My comments based on the teachings of my holy and learned elder Athanasios Mitilinaios.)

I do agree with Fr. Justin that this technology is a forerunner of the systems used to eventually mark people with the sign of the beast. We are headed toward a one world government which will be instituted after a major world war as Elder Ephraim said.

However the Mark of the Beast -which will be the full acceptance of the spirit of the Antichrist- will be a willful and conscious action of self- dedication and devotion to this newly revealed god! The mark will not have any meaning if imposed to a person by mere force or unconsciousness whether at a hospital bed, during sleep or at the state of infancy.

The final mark much like the Christian Baptism is not something magic. It requires the actual adherence to the precepts of faith. People will accept the mark because they will actually believe that the Christ of Nazareth was a philosopher a great teacher and so on but not divine like the Apocalyptic world leader. For this to happen we must first succumb to total ecumenism, the sinister admixture of all religions which will eventually be replaced by the religion of the Antichrist.

This is why Christ sadly asked: “When I return will I find faith on earth?” People will lose faith in the God-human person of Christ. Although our times are very sinful we are not at the final days of history since we don’t have any definite signs that the antichrist might be born.

However the time is ripe to teach, educate and attempt to awake our people and the people of the world by every possible means. And while I believe that it would be commendable for our pious monks, priests and spiritually advanced laypeople to resist this technology to cause some commotion which could be instrumental in peoples awakening we cannot impose this voluntary action to the general public.

I also agree with Elder Justin that the time of martyrdom is now! We must speak to our faithful about these dangers and we must prepare them to prefer 1000 deaths over the selling of their souls for a few Euro’s , a few carob pods that will soon give them a terrible indigestion as the poor Greeks are now finding out. What the Turks could not accomplish in 400 years the carob pods of the European Union did in less than 30.

The average Greek today lives a life of idolatry and breathes the spirit of the antichrist.

This has nothing to do with the electronic ID card, but with the bondage of the carnal passions. We need to expel the spirit of the antichrist from our lives and to begin to live the life of Christ. By purifying our hearts and practicing humility we will have Christ in our hearts Who will easily fight our enemies for us by His mighty hand.

A blessed Lenten season and

a joyous Ressurection.

Constantine Zalalas

3-15-09 Arizona.

Ps. Please have father Justin forgive me for my egotism and audacity if this letter gets to him and to please pray for my family. Instead of crying for my sins I attempt to teach others.

Cateva informatii despre Parintele Efrem, Constantine Zalalas si Parintele Atanasios.

O poza cu Parintele Efrem:
http://orthodoxwiki.org/Elder_Ephrem
http://www.orthodoxphotos.com/Orthodox_Elders/Greek/Others/10.shtml
Este ucenicul Parintelui Iosif Isihastul.
http://www.orthodoxphotos.com/Orthodox_Elders/Greek/Others/9.shtml
A fost staret la Manastirea Filoteu in Sfantul Munte.
Aici sunt pozele lui Constantine Zalalas cu Parintele Atanasios Mitilinaios:
http://www.saintnicodemos.org/articles/athanasios.php
e site-ul lui, multe traduceri din predicile si studiile Parintelui Atanasios, i se spunea noul Hrisostom.

elder-ephraim-of-philotheou-athos570379.jpg


Categorii

Carduri electronice/ cipuri, Noua ordine mondiala, guvern mondial (Pasi catre Antihrist?), Parintele Efrem Filotheitul, Parinti greci si athoniti, Polemici, conflicte, zelotism, extremism, provocari

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Rânduială de rugăciune în Postul Paștilor

Comentarii

150 Commentarii la “PARINTELE EFREM FILOTHEITUL (Arizona): “Pecetea va fi impusa dupa cel de-al treilea razboi mondial!”

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 2 / 4 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. Sa inteleg ca la manastirea Petru Voda nu sunt impartasiti oameni pe criterii de buletin? Suna extrem de ciudat,mai ales ca as lua in considerare ceea ce a prezentat si @fantana ,mai exact textul parintelui Staniloaie.Nu cred ca aceasta este pecetea;mi-e teama ca se genereaza un fel de psihoza,o arma ce permite manipularea constiintelor – un om isteric,in timpul unor actiuni militare este o victima sigura. Mi-e teama ca nu cumva,daca este adevarat,sa se doreasca distrugerea obstii de la Petru Voda.
  A,si sper din toata inima sa nu fie razboi;facand un joc al imaginatiei,nu stiu cum as fi ca om,daca as supravetui,stiind ca am omorat alti oameni;in genere un astfel de eveniment cred ca te transforma,mai ales ca nu mai avem seninatatea bunicilor care s-au intors din razboi si si-au vazut linistiti de lucrul pamantului(desi au vazut prea multe).

 2. @ Stefan:

  Nu doar ca nu-s impartasiti, ci nici macar dezlegati de pacate si pomeniti la Sfanta Liturghie sau primiti la impreuna-slujire. Ba li se recomannda si divortul…. Daca asta nu inseamna victoria tragica a securismului, nu stim ce mai inseamna. Nebunia de pe urma…

  Nu cred ca aceasta este pecetea;mi-e teama ca se genereaza un fel de psihoza,o arma ce permite manipularea constiintelor – un om isteric,in timpul unor actiuni militare este o victima sigura. Mi-e teama ca nu cumva,daca este adevarat,sa se doreasca distrugerea obstii de la Petru Voda.

  Bineinteles. Compromiterea parintelui Iustin, prin expunerea sa maxima cu ceva ce se stie ca este vadit smintitor si de nesustinut din punct de vedere teologic, duhovnicesc, uman si de orice fel… Se cauta cu asiduitate provocarea aproape fatisa a Sinodului, din senin, taman in zilele in care avea sa se tina sedinta din iulie. Punerea Manastirii Petru-Voda intr-o pozitie flagrant si deliberat izolationista (in raspar cu tot restul Bisericii, nu doar cu partea oficiala, ci cu orice alte manastiri si parinti duhovnicesti traditionalisti, antiecumenisti si demni de incredere), creand o situatie ecleziologica absurda, am zice cvasisectara, aproape schismatica, toate astea prin manipularea intensa si judicioasa a parintelui, aflat in stare de boala si sub tratament…

  Securistii si fanaticii din manastire l-au impins siil imping in continuare inainte pe marele duhovnic, facand din el singura autoritate duhovniceasca a Bisericii, ba chiar una INFAILIBILA (!!), pentru a putea sa-i rupa mai usor gatul, sa-l bage la fund, si impreuna cu el sa discrediteze IREMEDIABIL orice pozitie traditionalista si antisistem sanatoasa si echilibrata! De asta am avertizat ca va urma ceva extrem de grav, care va depasi tot ce a fost pana acum… E pretextul necesar creat pentru declansarea prigoanei impotriva calugarilor si preotilor traditionalisti, identificati toti prin aceasta pozitie absurda, care i s-a pus in seama parintelui Iustin, profitand de slabiciunea sa. Nu au reusit cu stilismul, desi au incercat din greu, dar iata ca au reusit cu ‘cipurile’…

 3. Se pare cuvantul Parintelui Cleopa atat de clar exprimat asteapta inca aprobarea dumneavoastra. Nu stiu cine sunteti ca nu aveti decat un sigur nume “admin”, dar parca se intrezaresc stapanii dumneavoastra. Astept cu rabdare. Nu trebuie sa publicati acest comentariu, este adresat direct “admin”-lui. Oricum, daca paritele Cleopa nu are drept de replica eu nici atat. Iar cu chestia cu divorturile din cauza pasaporturilor biometrice, ati luat-o razna. Au ajuns oile mai destepte decat pastorii.

 4. Sa ne rugam pentru parintele Iustin si pentru obste;candva cineva mi-a spus ca i s-a plans parintele Iustin ca a fost amenintat de enervant de fericitul patriarh Daniel ca,dupa moartea acestuia, va trece cu plugul peste manastire. Se pare ca se pregateste…
  Cumplit este ca din strainatate,de la persoane declarate atee si anticrestine mi-au venit informatii ca dl. de mai sus vrea sa loveasca in Biserica traditionala;daca au ajuns astia sa ne avertizeze e grav(nu am exagerat,una dintre acele persoane refuza sa puna si mana pe cruce).
  Imi pun speranta in “factorul Dumnezeu”;spun asa fiindca se poarta analizarea factorilor…

 5. http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/07/03/inundatiile-intre-dramele-nevoiasilor-si-cinismul-provocator-al-presedintelui-pambuccian-prabusirea-intregului-sistem-urmata-de-dictaturi-populiste-inevitabila-care-este-solutia-providential/comment-page-1/#comment-11926

  Sora Ellaina, sa ne ierti ca abia acum am descoperit comentariul fratiei tale, la spam, intrat acolo din eroare, din pacate. Fiindca este foarte bun, dam si aici linkul catre el, sa poata fi citit si de altii.

 6. @ Traian:

  Inainte sa ne insultati, incercati sa mai cercetati, si sa vedeti unde se sustine divortul pe motiv de pasapoarte.

  Cuvantul parintelui Cleopa priveste doar partea simbolica, duhovniceasca a problemei, iar el trebuie pus impreuna cu cuvintele celorlalti Sfinti parinti, care au vorbit despre pecetea concreta, fizica. Cele doua perspective nu se exclud, se completeaza. Pecetluirea nu este numai sufleteasca, ci si trupeasca, precum omul este si trup, si suflet. In aceasta privinta, atat Apocalipsa, cat si talcuirile Sfintilor sunt clare. Citarea unilaterala a parintelui Cleopa, precum o face si p. Calistrat, si altii ca el, ne temem sa nu aduca mai multa confuzie si sa sustina minciuna potrivit careia nu e niciun pericol legat de implantarea cipurilor in corpul nostru, insotita de lepadarea de Hristos.

 7. Domnilor,

  Am reprodus un fragment din convorbirea unui diacon cu părintele Iustin şi am postat-o pe mai multe bloguri, inclusiv aici, neurmărind altceva decît a (mă) lămuri, pe cît e cu putinţă, problema afişului de la PV, sprijinindu-mă pe mai multe mărturii şi poziţii. La rîndul meu am îndrăznit o interpretare pe care am postat-o pe Apologeticum. Aceasta a fost forfecată, după care am primit un răspuns năucitor. Permiteţi-mi să reproduc aici atît textul integral al comentariului cît şi replica lui, postată de către Apologeticum.
  Iată textul:

  Axa,

  Deşi n-aş vrea să întind subiectul mai mult decît se cuvine- riscînd prin aceasta să fiu receptat ca un împotrivitor al părintelui- îmi permit, totuşi, unele precizări legate de intervenţia mea. Iată:

  1. Accept că dialogul cu diaconul X are mai mult rol pedagogic-particular, fără pretenţia de a fi explicit dpdv canonic sau dogmatic. Că, nu-i vorba de un verdict sprijinit pe un principiu canonic (“las-o!”), ci doar de un fel de strategie/eschivă didactică, menită să-i sugereze interlocutorului că nu-i de glumă cu cartonaşele biometrice, că felul în care ne raportăm la ele, e, în final, o treabă soteriologică şi că trăim momentul unor alegeri, al unor delimitări, al unor mărturisiri. Sigur că părintele nu l-a povăţuit pe diacon să-şi lase nevasta, ci, evident, i-a arătat că avem de-a face, în fond, cu o alegere duhovnicească (neconştientizată ca atare nici de femeia în cauză şi nici de alţii) şi nu doar cu o simplă conformare la dispoziţiile administrative ale cezarului. Şi că, fără să vrea, nevasta a ales între a fi cu Hristos, cu soţul şi fără cartonaş, şi a fi doar cu cartonaşul.
  2. Totuşi, nu pot să nu remarc maximalismul de pură extracţie monahală, extrem de incomod atît ieri cît şi azi. Cînd lucrurile sunt gîndite pînă în cele din urmă, posibile, consecinţe, atunci e de înţeles gestul nevoitorului acela care şi-a bandajat braţele pentru a-şi trece fără ispite mama peste firul unei ape. Nu putem deduce o dispoziţie canonic-dogmatică din această istorioară, anume că atingerea tuturor mamelor de către fiii lor ar trebui să se facă exclusiv prin utilizarea mănuşilor, şi doar în cazuri de maximă necesitate; putem însă înţelege că omul e capabil de mari drăcovenii, şi că nu poate miza decît pe puterea şi pe mila lui Dumnezeu, nicidecum pe neclintirea de principiu a propriei sale firi.
  3. Deşi înţeleg toate acestea, inclusiv grija exigentă şi, într-un fel, unică a părintelui Iustin, pentru mîntuirea turmei, nu văd deloc utilitatea acestui afiş şi mai cu seamă, OPORTUNITATEA lui. Lucrurile, cred eu, trebuiau lămurite doar particular – sub patrafir şi public- omiletic. Nu cu tenta asta de pretinsă canonicitate şi cu aerul ăla de ultimatum.
  În sensul acesta cred că opinia postată de adminul de la RĂZBOI ÎNTRU CUVÎNT merită un moment de atenţie:

  “Securistii si fanaticii din manastire l-au impins siil imping in continuare inainte pe marele duhovnic, facand din el singura autoritate duhovniceasca a Bisericii, ba chiar una INFAILIBILA (!!), pentru a putea sa-i rupa mai usor gatul, sa-l bage la fund, si impreuna cu el sa discrediteze IREMEDIABIL orice pozitie traditionalista si antisistem sanatoasa si echilibrata! De asta am avertizat ca va urma ceva extrem de grav, care va depasi tot ce a fost pana acum… E pretextul necesar creat pentru declansarea prigoanei impotriva calugarilor si preotilor traditionalisti, identificati toti prin aceasta pozitie absurda, care i s-a pus in seama parintelui Iustin, profitand de slabiciunea sa. Nu au reusit cu stilismul, desi au incercat din greu, dar iata ca au reusit cu ‘cipurile’…”

  4. AFIŞUL nu evidenţiază altceva decît că există riscul real de a se “soluţiona” problema cartonaşelor cam în felul în care a fost “soluţionată” şi problema calendarului: printr-o SCHISMĂ FĂRĂ SCHISMATICI.

  5. Nu pot, iarăşi, să nu observ reflexul involuntar al diaconului la perspectiva unui divorţ, sugerată pedagogic de către părinte: “avem o fetiţă…”. Mă întreb dacă actul acela-i desparte cu adevărat pe cei doi, sau e ceva mai mult aici…? Cred că pînă la buletine mai avem multe de rezolvat; ce frumos ar fi fost de-ar fi zis: “o iubesc, nu mă pot despărţi de ea”…

  Răspunsul Apologeticum:
  “@rufin liban
  si tu si cei seamana doar razboi si vraja sunteti securistii de care vorbiti. Atat va rog: veniti ca orice binecredincios diun tara asta la Parintele Justin. Faceti acelasi lucru ca si cei care contestau comunicatul de anul trecut, din 14 ian. Iata cum se face cernerea.. Dumnezeu sa ne miluiasca pe toti”

  Nu ştiu ce să mai cred…Suntem atît de dezbinaţi; ne bîntuie o paranoia de zile mari.

 8. @Rufin: de ce nu stiti ce sa mai credeti? Oare dezbinarea e problema? Si daca e, cine o face?

  Cat de coerent este sa publici o filmare facuta cu parintele Justin in care acesta afirma ca primirea actelor cu cip te lipseste de har si ca acest lucru e inevitabil, chiar daca le arunci si tu, ca admin, sa scrii ca de fapt se poate primi si la spovedanie, daca se renunta la acte, la o adica? Asadar, nici ei nu il cred pe parintele Justin, dar se folosesc, in mod iezuit, de filmarea postata ca sa isi promoveze agenda schismatica?

  Cat priveste paranoia… Stiti ceva, nici nu conteaza ce si cine sunt respectivii. Inger din cer de ar fi, important este sa judecati dupa roadele lor si sa va ganditi la consecintele actelor lor. Uitati ca sunt securisti sau altceva. Folositi-va doar discernamantul: in ce situatie este pus parintele Justin, avand in vedere ca s-au publicat, in numele lui:
  1. un comunicat prin care se interzice impreuna-slujirea cu ierarhii care ar avea acte cu cip
  2. o filmare video in care parintele afirma ca actele cu cip te lipsesc de harul preotiei si al botezului si
  3. o postare prin care se cere ascultare neconditionata fata de Batran.

  Adica, in traducere:
  1. instigare la separare de ierarhie
  2. probe concludente date pe mana dusmanilor p Justin ca sa aiba motiv de a il denigra si decredibiliza
  3. aplicarea principiului infailibiltatii unui duhovnic, ca cei care fac de fapt toata sminteala sa se ascunda mai bine sub autoritatea sa si parintele sa fie singura victima.

  Nici patriarhul nu cred ca ar fi reusit un plan mai diabolic de decredibilizare al parintelui.
  Ca cei de Apologeticum vor sau nu asta, sunt securisti sau nu, putin intereseaza. Esentialul este ca ce fac ei si consecintele a ceea ce fac sunt de o gravitate incalculabila, pentru ca se calculeaza in suflete de oameni. Si vai celui prin care vine sminteala…

 9. Chiat şi într-un consistoriu protopopial obscur, cele ce aţi notat pot fi suficiente probe pentru “ostracizarea” unui cleric. Mai ales cînd se numeşte Iustin Pîrvu. Cred că, să mă iertaţi că îndrăznesc,trebuie dată jos fiţuica aia şi procedat altfel. Dumnezeieşte…

  PS: Lui Origen şi lui Evagrie ucenicii le-au agonisit anatemele. Post-mortem. Opera şi…viaţa!!!. Ducînd prea departe chestiuni de care autorii n-au ţinut nicidecum cu dinţii…

 10. Cîteva justificări, o concluzie şi un îndemn:

  Transcrierea acelui fragment de convorbire nu şi-a propus nici să trezească suspiciuni legate de părinte şi de învăţătura sfinţiei sale, nici să nască dispute sterile sau vătămătoare în jurul unui subiect atît de important. Nu neg însă că mi-am dorit obţinerea unor semnale despre felul în care ne raportăm atît la ceea ce înseamnă disciplină canonică şi dogmatică cît şi la exigenţele duhovniceşti de conjunctură. Adică am vrut să văd cam pe unde suntem cu dreapta socotinţă (nu socoteală!), cît/cum ne cumpănim între sobornicitatea canonului şi particularitatea regulei locale, între acrivie şi iconomie. Pentru că, să fim cinstiţi, prin aserţiunile sfinţiei sale, părintele însuşi e extrem de provocator. Ne-o dovedesc cu prisosinţă reacţiile de nedumerire chiar şi din partea celor mai apropiaţi sfinţiei sale. Nu mai vorbesc de lipsa crasă de precauţie/ştiinţă canonică şi pastorală (dar nu numai) a fiţuicii afişate la Petru Vodă.
  Nu-i suficient să-ţi declari ferm, dar total necritic, fidelitatea faţă de părintele; astfel au făcut şi ucenicii părintelui Teofil, mergîndu-i alături chiar şi-n derapaje – iar asta cred că-i mai mult fetişism şi mai puţină iubire. Repet, nu cred că părintele e subiectul unui derapaj canonic, ci că din surescitare şi dintr-un fel de nechibzuinţă juvenilă a ucenicilor, o anumită măsură interioară, strict pastorală, dispusă de acesta, este supradimensionată ultimativ pînă la măsurile unei unice dogme. Eretice. Bineînţeles că scandalizează acest afiş; pentru că e imprudent, provocator, schismatic. Îl expune neglijent pe părinte chiar cînd e mai multă nevoie de el. Mai cred că părintele e extrem de surmenat de detaliile tehnice livrate “prea apocaliptic” de către ucenici. Ucenici şcoliţi, e clar!, dar nu încă înţelepţi.
  Am mai spus: problema biometrică trebuie tranşată sub patrafir- în particular şi omiletic- în public. La mărturisire şi în predică. Altfel riscăm, chiar dacă încă nu la suprafaţă ci în substanţa sensibilă a prieteniilor noastre (ceea ce nu-i puţin lucru!), o SCHISMĂ. Ca aceea, observ cu durere, dintre APOLOGETICUM şi RĂZBOI ÎNTRU CUVÎNT. Dar nu numai.

  PS: Se tot vorbeşte de cernere. Trebuie să conservăm şi să cultivăm o înţelegătoare şi abilă solidaritate ortodoxă; n-avem de ce să ne cernem noi pe noi înşine, are cine să ne cearnă. Iar de vor rămîne în vremea adevăratului război doar doi sau trei, tobă de o “sfîntă mînie”, n-am făcut nimic. Strîngeţi rîndurile! Cu calm, inteligenţă şi mai ales cu…dreaptă socotinţă!

 11. @ rufin liban:

  1. Se spune la fel de bine si “dreapta socoteala”, da.

  2. Am mai spus-o: nu e nicio schisma, fiindca nu am fost nicicand cu adevarat impreuna. A fost doar o amagire din care noi ne-am trezit ceva mai demult. Ne-am trezit, da… 🙂 In sudalme, santaje, amenintari si blesteme “fratesti” (pus “la psaltire”, etc.).

  Dintre noi au ieşit, dar nu erau de-ai noştri, căci de-ar fi fost de-ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci ca să se arate că nu sunt toţi de-ai noştri, de aceea au ieşit.

  E greu sa acceptam, e neplacut, ne-am dori ca toti sa fie buni si sinceri…. Dar realitatea e alta! Exista frati mincinosi, exista iude vicelene care musca sanul parintesc la care au supt, si cu ei, oricum ai da-o, nu are cum sa fie pace si unitate. Nu poti sa fii solidar cu cel ce lupta impotriva Bisericii dinauntrul ei! Solidaritate in numele a ce? A partasiei la schisma si la ticalosie? Unitate intru… care servicii secrete? Vorba cuiva la TV, mai an: “Ce grad au fratii Roncea?” (dar parca numai ei?) Sau vorba unui parinte cu viata duhovniceasca plecat din Petru-Voda: “Misuna securistii in rasa pe langa parintele Iustin”. Cum ii recunosti? Dupa duh, dupa roade, dupa metode… clasice. La asta ti-am raspuns deja. Pare-se ca zadarnic? Hai, odata poate e greseala. Hai, si-a doua oara… Dar cand totul devine politica si sforarie, si cand se loveste ANUME in parintele Iustin, atunci treaba e mult mai serioasa. Afisul acela nu e un accident… Reeducarea nu e un accident…

  Da, sa ne pregatim sa ramanem putini, sau singuri, fiindca cine nu va claca, lui Hristos Cel lasat singur va trebui sa-I urmeze. Si numai El ne poate da puterea sa mergem pana la capat. Cine isi inchipuie ca trebuie sa fim multi si solidari IN MINCIUNA SI VICLENIE acela se insala, din pacate. Da, suntem cernuti deja. E destul sa deschidem mai larg ochii. Cu trezvie, rugaciune si rabdare.

  Doamne, ajuta!

 12. @Admin,

  Îţi spun sincer, sunt unele chestiuni care chiar mă depăşesc. De pildă asta cu serviciile secrete. Voi sunteţi mai în miezul lucrurilor – eu trăiesc la ţară( fără acte biometrice!)- şi ştiţi mai amănunţit lucrurile, mai practic. Poate sunt prea teoretic; asta se datorează şi semi-izolării în care trăiesc. Înţeleg că sunt multe dedesubturi în afacerea asta, astfel că neavînd informaţie suficientă, nu pot să te contrazic. Totuşi rămîn la ideea că deşi nu împărtăşim toţi aceeaşi optică în anumite chestiuni, încă nu e cazul/timpul de a fi atît de separaţi. Sf Grigorie de Nyssa a murit însufleţit de nădejdea apocatastazei. Apocatastaza a rămas erezie iar el a rămas sfînt. Doamne-ajută!
  PS. Socotelile ţi le faci în tîrg, singur; socotinţele vin de sus, ca încredinţări/iluminări teandrice. Diferenţa dintre cele două e ca aceea dintre Spiru Haret şi Arhanghelul Gavriil… Doamne-ajută!

 13. @ rufin liban:

  E bine daca esti la tara si esti mai linistit si departe de smintelile lumii.
  Nu vedem nicio legatura cu Sf. Grigorie. Decat poate cu parintele Justin, singurul cu viata sfanta si curat de acolo. Sper ca s-a inteles ca nu la Sfintia sa ne referim. Iar daca nu… chiar nu avem ce sa facem mai mult.

  Te indratnicesti in propria “dreptate” si exagerezi cu comparatiile, dar… cum doresti 🙂 Fapt este ca se folosesc lejer ambele variante, incepand cu Patericul si cu filocalia. Dar asta sa ne fie singura problema…

 14. Intrebare: Parintele Iustin stie de afis? il poate vedea dansul in drumurile sale zilnice prin manastire?
  Parintele Arsenie Papacoic poate fi informat despre asta si sa ia pozitie si sa-i demaste pe acesti securisti?
  Groaznica lovitura este data bisericii! Numai Dumnezeu poate face ceva.
  Doamne apara si pazeste, ia-i Doamne pe securistii aia in rase si trage-i afara din manastire.

 15. @ CristinaP:

  Da, pai daca te uiti la una din postari, au pus special si poze cu parintele cu afisul in maini. Dar filmarea e inca mult mai dramatica…. Nu putini au zis ca nu e acela parintele Iustin (nu fiindca ar fi trucaj, ci fiindca… nu MAI este acelasi). Mai mult, ca si cum nu ar fi destul, Danion a fost primit inclusiv sa predice acolo (la biserica de la maici), dupa tot ce a facut, fratii Roncea si ei reprimiti, desi parintele nu-i mai primea dupa ce aflase anul trecut cu ce se ocupa si ce mizerii faceau. Totul s-a resetat… Unii care au legatura cu medicina banuiesc, dupa filmare, ca parintelui i se administreaza neuroleptice. Sigur, nu se poate verifica. Cine sa poata interveni? Parintele Arsenie e si mai batran si mai neputincios… Doar ierarhul locului…. dar probabil atata asteapta trupele interne de batausi care au dat deja jos doi egumeni alesi de parintele Justin, pe primul, acum cativa ani, prin violenta… Vor face baricada, ce credeti? Nu stim daca mai exista iesire omeneasca.

 16. @admin,

  Cu Sf. Grigorie:
  am sugerat că în cazul acestuia, Biserica nu s-a împotmolit în rateul dogmatic pe care l-a constituit susţinerea apocatastazei. A fost suficient de înţeleaptă încît, mai degrabă să vibreze la “De vita Moisis” decît să să-i taxeze mortal convingerile în “apokatastasis ton panton”. Ce vreau să zic? Tema buletinelor NU e (ÎNCĂ) una care să ne despartă. A implantului da.
  Încă putem sta împreună ÎN Biserică. Dar, după cum m-ai lăsat să înţeleg, altul e motivul îngheţului: caracterul, onoarea, sinceritatea. Aici nu mai am nimic de comentat.

  PS: Ai dreptate: mă îndărătnicesc uneori, dar întotdeauna cu… tîlc. Cele mai mari eşecuri istorice româneşti au fost rezultatul SOCOTELILOR noastre; măcar în ceasul din urmă să exersăm şi noi SOCOTINŢA. Cea dreaptă. Pentru ACEST gînd am riscat o distincţie atît de abruptă între cele două vocabule, evident echivalente în literatura duhovnicească.
  PSS Şi să nu-mi spui acum că sunt posedat de duhul îndreptăţirii de sine! 🙂

 17. @ rufin liban:

  Nu spunem, nu spunem 🙂 E in regula, incepem oaresicum sa ne intelegem 🙂

 18. Mi-e tare frica. M-a ajutat Dumnezeu ca am citit comentariile scrise de Admin aici ca sa inteleg ceva, altfel tulburarea era cumplita

  Si mi-e tare, tare mila de parintele Justin
  Cum il putem ajuta pe parintele Justin..? El s-a sacrificat pentru noi atatia ani. Acum ar avea nevoie sa fie ajutat, e intr-o carcera acolo.
  E din nou la inchisoare si acum noi il vedem din afara, din libertate, cum e chinuit in celula! Greu de rabdat privelistea

  Unii se joaca in aceste zile cu sufletul nostru, dar si cu sufletul Parintelui.

  Sa ne rugam pentru el ca atunci cand era bolnav. Sa il salveze Maica Domnului! Probabil ca el, saracul, este din nou in situatia de a sluji neamului, Domnul ne spune, ne arata, ne anunta ceva ingaduind amestecarea parintelui in aceasta tuburare

 19. @Paisia,

  sora draga, sa te intareasca Domnul in rugaciune ca alta mangaiere nu avem. Tulburati si indurerati suntem toti insa sa nu lasam rugaciunea, singura scapare si mangaiere! Prin rugaciune puternica il putem ajuta pe parintele Justin. Vezi si articolele mai noi,continand extrase din scrisorile Cuv. Sofronie Saharov—te vor intari si lumina.

 20. Pingback: Cu CIP sau pecetluit? Aceasta este întrebarea… — Pustnicul Digital
 21. La situatia aceasta cam halucinanta care se petrece la Manastirea Petru Voda, manastire emblematica dupa 1990, pentru ortodocsii romani, nu s-a ajunsa asa, peste noapte.
  Dragostea nemarginita a parintelui Iustin de a strange in jurul sfintiei sale poate si pe unii mai rataciti, in speranta ca se vor indrepta, a dus din pacate la situatia confuza pentru multi crestini, la care s-a ajuns in momentul de fata.
  Sa ne amintim ca la manastirea Petru Voda au tinut predici, si nu o data, oameni ca Danion Vasile sau Dan Puric. Acestia au cazut sau sunt in cadere libera. Nu se stie insa daca intr-o zi nu se vor intoarce din ratacirile lor.
  Pana la urma, sarcaii oameni sunt dezorientati in cel mai mare hal, iar parintele rupt de realiate si informat numai cu ceea ce se doreste. Cui foloseste? Probabil oamenilor care nu cred in Dumnezeu

 22. @ Paisia, Antuza:

  Aveti dreptate.

 23. Ma bucur cind citesc rindurile astea, ca aici in Italia, la ei, intre catolici, inci nu s_a pomenit de asa ceva.Ma refer la actele biometrice.posta cineva despre pecetea la copii.Pai unde lucrez eu, la toti care se internaza li se pun bratari cu barcod,si nici nu le pasa.De exemplu eu nu pot lucra fara card siss in sist. san .italian ,si cind ma gindesc ca multi vor sa plece din tara,dar nu stiu ce_i asteapta,ca esti silit ba chiar badjocorit ca nu esti cu SISTEMUL.

 24. Pingback: Razboi întru Cuvânt » RASPUNSURI DE MARE FOLOS SI DE STRINGENTA ACTUALITATE DE LA DOI PARINTI DIN MAN. PUTNA: “Sa avem o atitudine echilibrata, duhovniceasca, sa luptam fara extremisme, exagerari si teribilisme! E NEVOIE DE SOBORNICITATER
 25. IMPORTANT!

  Am primit din partea parintelui Mihai Valica:

  Afisele smintitoare de la Petru Voda au fost date jos

  Doamne, ajuta!

  Intrucat s-a inteles exagerarea afiselor smintitoare de la Petru Voda, legate de actele biometrice si la porunca Parintelui Justin au fost date jos, doresc sa fac cateva precizari pentru duhovnicii care spovedesc persoane care cu stiinta sau nestiinta au primit documentele biometrice.

  Principiul iconomiei trebuie sa primeze si dragostea fata de penitent sa fie temelia Spovedaniei. Se cere ravna fata de Hristos si invatatura Bisercii, dar cu pricepere si multa intelepciune, pentru a nu face rana si mai adanca.

  Taina Spovedaniei reprezinta “Tribunalul iertarii” si nu al condamnarii si de aceea trebuie sa dam solutii de vindecare si nu sentinte de condamnare si de excludere fata de penitent.

  Pastorii duhovnicesti daca au multa dragoste fata de penitent vor fi inspirati si indrumati de Duhul Sfant. Altfel vor lucra doar condusi de propriile pareri, fixatiilor teologice si inversunarilor personale si se vor substitui astfel, dreptatii si bunatatii lui Dumnezeu.

  Deci sa exercitam Sf. Taina a Spovedaniei ca mijlocitori si impreuna lucratori cu Hristos si Duhul Sfant si nu in locul lui Hristos si a Sf. Duh.

  Cei care nu sunt duhovnici sau pastori sufletesti, in cazul de fata, li se potrivesc cuvintele Sf. Parinti: daca esti oaie nu te pune in locul pastorului! Daca te faci pastor oaie fiind, talibanizezi si transformi Biserica in inchizitie morala si nu o lasi sa fie Spital Duhovnicesc si mijloc de indumnezeiere.

  Daca veti considera oportun mica mea interventie o puteti posta pe net. La fel si micul comentariu atasat.

  Cu dragoste frateasca in Hristos Domnul si Mantuitorul nostru,

  pr. Mihai Valica

 26. Doamne ajuta,

  Crestinilor intelepti le zic: multa grija sa nu cumva sa propovaduiti intelepciunea voastra si nu a lui Dumnezeu ca poate costa multe suflete, poate sminti, poate crea dezbinare, poate duce la ratacire. Sunt multe opinii contradictorii numai referitor la acest articol. Nu pot si unii si altii sa propovaduiasca intelepciunea lui Dumnezeu!

  Un parinte spunea: “Nu dreptii se mantuiesc, ci pacatosii.” (nu cei ce se vad pe sinesi drepti). Parafrazand am putea spune: Nu inteleptii au harul si intelepciunea lui Dumnezeu, ci smeritii.

  Da-ne Doamne smerenie si ascultare de duhovnic si nu de noi insine si de intelepciunea noastra!

 27. Doame Ajuta !!

  Eu unul nu ma pricep foarte bine,,in a da sfaturi sau a insira cuvinte de mare incredere,,spre a face pe cineva sa creada ceea ce spun sau scriu,,dar cred ca un razboi are sa vina si cu siguranta va fi de-al treilea,,iar daca va fi mondial nu cu pistoale,,pusti,,clar si toata lumea isi poate da seama ca este nuclear,,,eu sunt in America,,am fost si in Spania,,lumea de aici este mult diferita de cea Europeana,,sunt foarte departati de Bunul Dumnezeu,,inclusiv eu,,,imi este foarte greu sa-mi gasesc un prieten,,un duhovnic,,,,nu vezi manastiri,,un calugar,,in romania vedeam ,,si atunci cand il vedeam pe un LUPTATOR IN HRISTOS,,ma rusinam ,,mafacea a ma gandila pacatele mele,,,,ca sa revin,,Dumnnezeu ne v-a pedepsi pt pacatele noastre,,ca va fi cu un razboi,,cu o boala,,un necaz,,trebuie sa ne pedepseasca,,ca sa ne curatim,,pt ca daca pacatuim suntem murdari,,IAR BUNUL DUMNEZEU SPUNE,,,CA NIMIC NECURAT NU V-A INTRA IN IMPARATIA LUI,,,,AMIN ,,dar faptu ca se vorbeste de o exterminare in masa,,ne sperie,,mai oameni buni nu va mai agitati atata,,,2011,,sau sfarsitul lumii,,,ce conteaza daca este maine sau peste 3 saptamani,,,in schimb,,eu nu ma inchin,,inainte de culcare,,nu ma rog,,macat 5 minute pe zi,,ca sa nu mai vorbim 3 ceasuri,,de dimineata ,,la pranz si seara,,,,ba mai mult fac pacate de tot felul,,cum cred eu ca am sa mantuiesc chiar de ar fi sa traiesc inca 67 de anide acuma incolo,,CUM ///,,,,offf Doamne,,asta trebuie sa ne dea de gandit,,,,este drept ca ne sperie pe toti un al treilea razboi,,sau varsare in masa de sange,,,dar ca sa scapi si tu si eu,,OARE ,OARE,OARE,,NU AVEM NOI BIBLIA ,,CU NOI,,NU AVEM NOI SANSA DE A NE SPOVEDI,,SI DACA BUNUL DUMNEZEU VREA SA NE SI INPARTASI,,SI ATUNCI SA VINA SI AL TREILE AL 4-LEA,,RAZBOI,,SI SATANA,,,CA NU NE VA BIRUII,,CACI DUMNEZEU NE-A SPUS,,CA ARE SA FIE CU NOI PANA LA SFARSIT,,, iar daca v-a fi pana la sfarsit de ce sa ne fie frica de Sfarsit,,,ba mai mult creati panica,,disperare,,faceti pe cel ca mine care sunt slabit in credinta sa deznadajduiesc in mantuirea mea,, mai bine zis in timpul ramas mie,,iertatima,,dar cred ca si acesta este un pacat,,,Nimeni nu stie ora,,ceasul,,,nimeni nu poate fi cu certitudine,,decat Bunul Dumnezeu Stie,,este clar ca Sfintii Parinti ,,au darul de a vedea aceste lucruri inainte de vreme,,dar noi ceilalti de ce cautam inainte de vreme la aceste lucruri cand defapt este din cauza pacatelor noastre nu ale prorocirilor Lor Sfinte,,,o zi buna.

 28. @sorin: Te rugam pe tine, asa cum rugam si pe cei care se nelinistesc prea tare citind pagina de recomandari, sa nu o mai faci si sa citesti doar pagina principala, unde se afla doar articole duhovnicesti. Poate daca vei citi mai cu atentie de acolo, vei merge dincolo de primele aparente. Pagina de recomandari isi are rostul ei, lucru ce iti poate fi confirmat inclusiv de cititori care se afla in acelasi continent ca si tine. In orice caz, un lucru e sigur – cauta cat mai grabnic un duhovnic, avand in vedere ca totusi se pot gasi biserici ortodoxe in SUA. Acest lucru e cel mai important – mai important chiar decat a citi un site si a comenta pe el.

 29. Pingback: Război întru Cuvânt » Pentru cei care vor sa paraseasca Biserica, crezand ca asa slujesc lui Dumnezeu – GHERON IOSIF, UCENICII SAI SI CALENDARUL
 30. Pingback: Război întru Cuvânt » STARETUL IOSIF ISIHASTUL – MOARTEA CA O CALATORIE LINA SPRE INVIERE sau ADORMIREA IMPREUNA CU “DULCEA MAICUTA”
 31. Si asa ne ametim, incat doar cei care or sa aiba trairea in Duhul Sfant cu adevarat ortodox si nu presupus or sa poata distinge intunericul de Lumina.

 32. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Parintele Metodie de la Optina despre actele cu cip si lucrarea “tainei faradelegii”: “ORICINE TRAIESTE IN PACAT ARE DEJA SEMNUL LUI ANTIHRIST PE FRUNTE SI PE MANA DREAPTA, CHIAR DACA REFUZA DOCUMENTELE DE I
 33. Pingback: Război întru Cuvânt » ARATARILE MINUNATE ALE CUVIOSULUI IOSIF ISIHASTUL, DUPA ADORMIREA SA. SI INVATAMINTELE PENTRU NOI
 34. Eu ma ingrijorez mai tare de cel de-al treilea razboi mondial, care este mai aproape de epoca cipuirilor, cel putin cam asa zic toti. Mai ales ca acest razboi va fi unul cu foarte multi morti. Oare vom supravietui? Oare daca vom muri, ne vom mantui?

 35. Pingback: Razboi întru Cuvânt » AU CUVANTUL CITITORII (2) – ALEXEI: Antrenamentul harului
 36. andreea

  mai oameni buni cine va mai intelege si pe voi pe toti ??? ce este chiar asa de greu de inteles ?? vas intreba si eu cum marturiseau mucenicii in vechime ?? li se cerea lepadarea de Hristos prin intrebare verbala si nu prin ascuns !! te lepezi sau nu te lepezi asta e tot !! nu prin ascuns sau fara sa stim noi cei cu acesti trei de 6 .. punetiva si voi in fata Atottiitorului la dreapta judecata ..credeti ca Dumnezeu va pedepsi pentru o ‘lepadare’ pe care noi nici nu am facuto deja ? se pune foarte mare accent pe ceea ce a zis parintele paisie aghioritul ..dar atunci ce facem cu ceilalti parinti cum ar fi pr porfirie ,pr dionisie ignat- ei fiind morti dar ce sa mai spunem despre singurul ucenic al lui gheron iosif care a mai ramas in viata -pr efrem filhoteitul care zice clar si foarte categoric ca:aceasta nu este pecetea fiarei si ca preotii gresesc daca opresc poporul de la potir din pricina acestei tehnologii !! deci despre el care a facut atata misiune in america si prin el sau mintuit oameni si cred ca nu cativa ,care a facut 20 de manastiri ca in sf munte athos si despre a carui sfintenie dau marturie atatia oameni care au trecut pe la el si despre care chiar gheron iosif a profetit ca ‘acesti calugarasi vor ridica tot sf munte’ si care chiar asa a fost pt ca mai toti din obstea lui au ajuns stareti mari cu lucrarea mintii in athos – putem spune ca este inselat ???????? sau ceilalti de mai sus ,cred ca ati citit marturiile lor despre 666 sau daca nu leati citit cititile- putem spune ca sunt inselati????? pr efrem zice clar ca va fi o actiune voita si consienta de dedicare si devotament fata de acest nou dazvaluit dumnezeu nu prin ‘presupuneri’ si ‘oare o fi ?’… si nu sunt numai ei cei care spun asta ci sunt foarte multi duhovnici eu cred ca vrejmasul vrea sa induca in eroare cu adevarata pecete… poate sami garanteze mie cel mai mare duhovnic din lumea asta ce implantul de cip va fi pecetea finala ?? cand nici macar antihrist nu stim daca sa nscut sau nu ??? si daca noi spunem ca actele cu cip sunt lepadare de Hristos , atunci Ilie si Enoh pt ce vor mai veni in zilele lui antihrist sa propovaduiasca lumii despre inselarea lui ?? eu raman pe linia lui gheron iosif ale carui epistole mau mangaiat foarte tare si in care am toata increderea … eu cred ca pr efrem nu a aruncat vorbe in vant si nici ceilalti parinti de mai sus .. of Doamne unde mai gasim noi unul ca el care nu facea nimic fara vestire de sus !!! parerea mea este ca pt a se dezlega aceasta problema cu cipurile este nevoie de unitate in rugaciune , post de cateva zile in toata biserica sau cel putin cei care sunt interesati si asa va dezlega Dumnezeu aceasta .. de acuzat si condamnat este foarte usor si de aceea va intreb pe fiecare daca ati fi Dumnezeu – pe toti cei care au luat carti de credit inca din anii ‘90 cu cip sau fara ca e aceeasi treaba,pe toti cei care au permise cu cod barat cu 8 cifre nu 13 ca ean-ul 13 si care nici macar nu are acei 3 de 6 ,pe cei care au avut sau au pasapoarte cu cod barat pe ultima fila tot in 8 cifre si nu in 13 ca ean-ul 13 si tot fara cei 3 de 6, pe cei care au pasapoarte cu cip biometric deja ,pe cei de care poate nu stiati si anume soferii care au nu demult carduri tahografice cu un ditamai cipul pe ele (am tinut personal un astfel de card in mina si am vazut ca avea si data de expiratie ca si orice asemenea act si anume 2013 deci intreb referitor la aceasta ca oare lepadarea de credinta expira in 2013 ??? ), pe cei care au abonamente la toate retelele de telefonie mobila stiati ca pe factura au ditamai codul barat si e trecuta identitatea lor si semnatura lor , pe toti oamenii care sunt abonati la curentul electric la care le vin facturi cu coduri barate si e trecuta identitatea lor acolo sau poate nu stiati ca facturile pe curent sau telefonie mobila ale persoanelor juridice printre care sunt si manastirile au un cod barat lung pe ele si totusi sunt sfinte manastiri !!! ,sau poate nu stiati ca pe certificatele de inmatriculare si cartile de identitate ale tuturor masinilor au coduri barate si inca foarte evidente si mai mult de atat este trecuta identitatea proprietarului ;intrun cuvant suntem toti lepadati??-deci daca ati fi Dumnezeu unde iati trimite :IN FOCUL CEL VESNIC ???? pt voi poate fi logic sau rational asa ceva ??? sunteti siguri ca ati luat masura adevarata si dupa Dumnezeu?? eu cred ca Iubirea absoluta nu ar face asta…deci daca nu este pecetea finala , la ce folosesc atatia oameni care nu pot sa doarma din aceasta cauza sau isi fac tot felul de probleme ??? daci in sfarsit cei care vor sai creada inselati pe acesti trei Porfirie ,Dionisie si Efrem nu au decat … eu nu pot sa fac asta pt ca iam citit pe toti si nu cred ca sunt inselati …

 37. Pingback: PAROHIA "SF.PROOROC ILIE TESVITEANUL si SF. IERARH GRIGORIE PALAMA"-GIRONA (CATALUNYA) » Blog Archive » PARINTELE ARSENIE PAPACIOC DESPRE PROBLEMA ACTELOR CU CIP
 38. chiar daca aceste cipuri pe acte nu reprezinta inca lepadarea ,ele OFERA amprentele noastre faciale ,de iris si digitale unui sistem ateu ,si cu ele sintem inregistrati in baza de date de la BRUXELLS ,in acel computer gigant ,ce se intinde pe mai multe etaje!Aceasta stratagema vicleana va permite sistemului antihristic sa caute si sa gaseasca si in crapaturile pamintului pe cei care vor refuza implanturile!Adica parintele A.FAGETEANU avea dreptate cind ne atragea atentia sa nu luam nimica caci diavolul este f.viclean..adica ne ia semnalmentele acuma ,iar noi le dam pentru a avea carnete,de sofer ,pasapoarte si alte carduri si a beneficia de avantaje lumesti de moment,dar in acelasi timp ne taiem posibilitatea pe care ne+o da MIntuitorul sa fugim daca nu sintem suficienti de pregatiti pt.mucenicie!..si daca vom claca,adica vom ceda nimeni nu pote fi invinut decit noi cei care ne+am dat amprentele pt.avantajele acestei lumi .Aci zic eu ca parintelele IUSTIN PIRVU ,acea dreptate sa pretinda VIGILENTA vizavi de aceste acte, pt care noi acuma servim pe tava identitatea noastra unui sistem antihristic ce stim ca urmareste implantul final …despre care scrie in apocalipsa.Noi ar trebui sa fim mai vigilenti cui dam si pt ce anume dam amprentele noastra prin care vom fi gasiti prin satelit si in crapaturile pamintului…asa ca retragerea la ţară cui va folosi ,daca si+a dat amprentele!!

 39. Pingback: Război întru Cuvânt » PARINTELE ARSENIE PAPACIOC DESPRE PROBLEMA ACTELOR CU CIP (31 august 2010): “Se face zgomot prea devreme si asta este in favoarea dusmanului”
 40. Pingback: Război întru Cuvânt » CUVANTUL PARINTELUI PUSTNIC PROCLU despre ispitele grele ale lumii si ale Bisericii de astazi… CUM VA FI SFARSITUL LUMII SI CE AVEM NOI DE FACUT? “Fara sfatul duhovnicului sa nu faca niciun pas, ca ne putem duce
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Documentare