PATRIARHUL BARTOLOMEU ameninta cu intreruperea comuniunii cu IPS SERAFIM DE PIREU si IPS AMBROZIE DE KALAVITRA. Totodata, patriarhul ecumenic pretinde ca DOCUMENTELE DE LA CRETA SUNT OBLIGATORII pentru clerici si mireni

14-12-2016 5 minute Sublinieri

Bartolomeu si Ieronim

Adresându-se Arhiepiscopului Atenei, Ieronim, într-o scrisoare din data de 18 noiembrie 2016, publicată în ultimele zile în mass-media din Grecia, Patriarhul Ecumenic amenință cu încetarea comuniunii cu doi ierarhi ai Bisericii Greciei care critică Sinodul din Creta, și anume cu mitropoliții Ambrozie de Kalavryta și Aigialia și Serafim de Pireu. Publicam mai jos traducerea completă a scrisorii:

“Prea Fericirea Voastră, Arhiepiscop al Atenei și întregii Elade, preaiubit frate în Hristos Dumnezeu și împreună slujitor cu Preacuvioșia noastră, domn Ieronim, Președinte al Sfântului Sinod al Bisericii Greciei, îmbrățișând frățește Preafericirea Voastră venerabilă, vă salutăm cu mare bucurie.

Mărturisim cu toții că Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică se pronunță și decide în ceea ce privește dogma și administrația sa prin Sfintele Sinoade locale, extinse, majore sau Mari și Sfinte, și Sinoade Ecumenice. În ceea ce privește deciziile sinodale luate prin invocarea Duhului Sfânt și în El, ele constituie o singură voce, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, scriind că “este necesar să existe întotdeauna o singură voce în Biserică” ( Omilii asupra Primei Epistole către Corinteni 36, PSB 61, 3315).

Acest principiu ecleziologic și canonic al consultării și deciziilor sinodale fiind piatră de temelie în viața, misiunea mântuitoare și mărturisitoare a Bisericii noastre Ortodoxe în lume, comunicăm cu Preaiubita și mult îndrăgita Preafericirea Voastră și cu Preasfânta Biserică a Greciei și, având în vedere responsabilitatea noastră de Patriarh Ecumenic și Preşedinte al Sfântul și Marelui Sinod care s-a întrunit în Creta, cât și ca păstrător al dogmei și ordinii canonice a Bisericii din Orient, vă atragem atenția asupra serioasei noastre preocupări personale și a celei a Sinodului Bisericii Mame, care s-a adunat în jurul nostru.

Informații provenind din diferite surse de informare, care ajung în fiecare zi la Patriarhia Ecumenică și la Preacuvioșia noastră în mod personal, conform cărora Protoprezbiterul Theodor Zisis [profesor emerit al Facultății de Teologie din Tesalonic, n.tr.fr.], împreună cu clerul și mirenii care împărtășesc opiniile sale, ajungând prin intermediul internetului și a diverselor alte modalități de informare și la celelalte Biserici Ortodoxe surori, cheamă frații Întâistătători și păstori, și, în mod particular, evlaviosul popor ortodox, să se revolte împotriva, și să pună la îndoială deciziile Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii noastre Ortodox care s-a întâlnit cu binecuvântare și succes în Creta, și în timpul căruia contribuția Preafericirii Voastre și a îndrăgitei delegații a Preasfintei Biserici din Greciei a fost constructivă și utilă.

Cum această corupere a conștiințelor și provocare a scandalurilor prin această lucrare nesfântă a multor clerici și mireni în jurisdicția Preasfintei Biserici a Greciei nu ar fi suficientă, aceste informații, nedezmințite până în prezent, menționează faptul că delegații conduse de clericii susmenționați au vizitat Preasfintele Biserici din Bulgaria și Georgia, precum și eparhia bisericească a Moldovei [adică, Biserica Ortodoxă din Moldova auto-administrată în cadrul Patriarhiei Moscovei n.tr.fr.], unde a răscolit pleroma și unde, din păcate, a fost primită și de frații Întâistătători și ierarhii Bisericilor menționate. Mai mult decât atât, conform acestor informații, acest grup s-a prezentat el însuși, în timpul prezenței sale în Georgia, ca fiind transmițător al conștiinței Bisericii Greciei.

Prea Fericirea Voastră și Sfânt Sinod al Preasfintei Biserici a Greciei astfel fiind, în mod sigur lucrurile difuzate și propagate în mod deliberat și scandalos de acești clerici și mireni constituie, conform cuvintelor Sf. Vasile cel Mare, “… otrava sufletelor (…) și că aceste minți…”, ale persoanelor menționate, “…țipă, pline de imaginația cauzată de patimile lor” (Scrisoarea 210 către primii cetățeni ai Neocezareii PSB 32, 777Α). De asemenea, “…a dezbina Biserica, a stărui în dispoziții certărețe, a da naștere la dezbinări, a se priva în mod constant de Sinod [este vorba aici de Sinodul de la Niceea, n.tr.fr.]: iată ce este de neiertat, demn de acuzat și pedepsit cu mare osândă” (Sf. Ioan Gură de Aur, împotriva evreilor 3, PSB 48.872).

Din păcate, grupul cunoscut care constituie fațada împotriva Bisericii canonice și a deciziilor Sfântului și Marelui Sinod care s-a întâlnit în Creta este întărit, de asemenea, de frații ierarhi ai Preasfintei Biserici a Greciei, cum ar fi Înaltpreasfințiții mitropoliți Ambrozie de Kalavryta și Aigialia și Serafim de Pireu, iar acest lucru prin modalități scrise redactate cu timp și contratimp, înainte și după convocarea Marelui Sinod, cât și prin cuvântul lor neatent, la orice subiect. Cei care acționează în acest mod cu siguranță uită că “ceea ce a fost gândit și decis în mod sinodal este mai bun și superior judecății făcute individual” (Ioan de Creta, Răspunsuri lui Constantin Cabasila, Arhiepiscop de Dyrrachion, Ralli și Potli, Concordanța divinelor și sfintelor canoane, volumul V, p. 403).

De asemenea, rugăm Preafericirea Voastră și Sfântul Sinod al Bisericii Greciei, care a participat la Sfântul și Marele Sinod din Creta și care a decis împreună și a semnat împreună toate textele sinodale, de a lua, aplicând decizia acestui Sinod, conform căreia aceste texte sunt obligatorii pentru toți credincioșii ortodocși, clerici și mireni (cf. Regulamentului de organizare și funcționare al Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Articolul 13, paragraful 2), măsurile adecvate și de a face recomandările necesare clericilor menționați și a conducătorilor concreți ai acestui grup, pentru a înceta să acționeze în mod anti-eclezial și anti-canonic, cât și de a scandaliza sufletele “pentru care a murit Hristos”, provocând probleme în Biserica Ortodoxă unită. Știind bine cu toții că “nimic nu provoacă mânia lui Dumnezeu, cum o face dezbinarea Bisericii” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre Epistola către Efeseni, PSB 62.85), cum aceasta se produce, din păcate, prin comportamentul persoanelor menționate, nu avem nici o îndoială că Preafericirea Voastră și Sfântul Sinod al Preasfintei Biserici a Greciei, va acționa cum trebuie, conform acribiei canonice, și că veți proceda conform recomandărilor și îndemnurilor ecleziale față de clericii și mirenii menționați, astfel încât să nu mai dea naștere la “scandaluri” și, aceasta, sub amenințarea aplicării, în cazul în care nu-și revin în fire, a sancțiunilor prevăzute de sfintele și dumnezeieștile canoane, pentru vindecarea rănilor, cauzate de comportarea lor, în trupul Bisericii.

De asemenea, rugăm cu căldură Preafericirea Voastră, să atragă atenția în special fraților ierarhi ai Sfântei Biserici a Greciei, care au provocat tulburări în poporul lui Dumnezeu prin acțiunile lor, precum Mitropoliții sus menționați, de Kalavryta și Aigialia, și de Pireu, declarând că dacă nu își revin ei, Patriarhia Ecumenică se va confrunta cu problema creată, prin încetarea comuniunii ecleziale și sacramentale cu ei, căci afectează responsabilitatea și datoria tuturor Păstorilor ortodocși pentru protejarea unității, păcii și mărturiei unice a Bisericii Ortodoxe.

Denunțând cele de mai sus, cu durere în suflet și în inima noastră, înainte ca această lucrare nesfântă, ce depășește dreptul la libera exprimare și a criticii constructive, să ia dimensiuni mai mari și dificil de a fi vindecate, ne bazăm, pentru ceea ce a fost spus, pe conștiința Preafericirii Voastre preaiubite și pe cea a venerabilei Ierarhii a Bisericii Greciei, și vă rugăm să primiți expresia profundei noastre iubiri în Domnul și omagiul nostru cuvenit.

18 noiembrie 2016

Iubitul frate în Hristos, Preacuviosul Preafericit,

Bartolomeu al Constantinopolului”

Traducere de Roman Ortodox în Franța după Orthodoxie.com, Le patriarche œcuménique Bartholomée menace de cesser la communion avec deux hiérarques de l’Église de Grèce qui critiquent le Concile de Crète


Categorii

"Marele Sinod Panortodox" (de la Creta - inainte si dupa), 1. DIVERSE, Arhiepiscopul Ieronim al Atenei, Mitropolitul Ambrozie de Kalavrita, Patriarhul ecumenic Bartolomeu

Etichete (taguri)

, , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

47 Commentarii la “PATRIARHUL BARTOLOMEU ameninta cu intreruperea comuniunii cu IPS SERAFIM DE PIREU si IPS AMBROZIE DE KALAVITRA. Totodata, patriarhul ecumenic pretinde ca DOCUMENTELE DE LA CRETA SUNT OBLIGATORII pentru clerici si mireni

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 2 / 2 >>

  1. @ Ioan R: intr-adevar, foarte bun textul ales.

  2. Pt admini: cred că este destul de lămuritor textul mesajului Sf Sinod al BOR de pe basilica-http://basilica.ro/comunicat-orice-lamurire-privind-credinta-trebuie-facuta-in-comuniune-bisericeasca-nu-in-dezbinare/

  3. Pingback: SINODUL BISERICII GEORGIEI a luat o decizie finala cu privire la SINODUL DIN CRETA. Georgienii neaga statutul PANORTODOX al intalnirii si cer CORECTAREA si, in unele cazuri, INLOCUIREA documentelor SINODULUI CRETAN | Cuvântul Ortodox
  4. Documentele din Creta sunt “obligatorii pentru clerici si mireni” spune patriarhul Bartolomeu…In schimb Mantuitorul ne spune” Cine vrea sa-mi urmeze sa-si ia crucea si sa-mi urmeze Mie”. Trageti concluzii…

  5. Pingback: SINODUL BISERICII GRECIEI: Mesaj catre popor pe tema “SFANTULUI SI MARELUI SINOD” DIN CRETA. Textele constituie obiectul aprofundării și studiului pe mai departe. MARTURISIREA BISERICII CELEI UNA SI AVERTIZARE FATA DE INSTIGATORII LA SCHISMA
  6. Pingback: Criză puternică în MUNTENEGRU, unde guvernul a decis „naționalizarea” bunurilor BISERICII ORTODOXE locale, dependente de Serbia/ Patriarhul Ecumenic Bartolomeu susține Patriarhia Serbiei. Cum vede „ecumenicul” dialogul ortodox-catolic
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare