REACȚIE PUTERNICĂ ÎN SPAȚIUL CATOLIC ÎMPOTRIVA „ODIOASEI TIRANII TEHNOLOGICE”. Cardinali, episcopi, medici, jurnaliști și avocați semnează un APEL în care avertizează asupra pregătirii unui GUVERN MONDIAL DISCREȚIONAR prin măsurile de combatere a pandemiei și reclamă AUTONOMIE în ceea ce privește CULTUL LITURGIC

11-05-2020 6 minute Sublinieri

Cardinalii Joseph Zen și Gerhard Müller s-au alăturat arhiepiscopului Carlo Maria Viganò pentru a lansa un apel către liderii guvernelor lumii pentru a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor, în lumina pandemiei Covid-19.

Intitulat „Un apel pentru Biserică și lume”, documentul de trei pagini (vedeți textul complet mai jos) a fost lansat în șase limbi joi, pe 7 mai. Am tradus acest document după revista The Remnant.

Lista a peste 80 de semnatari include prelați și teologi, medici (mai mulți chiar din nordul Italiei), avocați, jurnaliști și șefi de asociații. Semnatarii americani includ Michael Matt, redactor al revistei The Remnant, și Steven Mosher, un cunoscut expert pe China și președintele Institutului de Cercetare a Populației.

Prelații invită comunitatea științifică să ofere soluții reale pentru Covid-19 și îi reamintește că dezvoltarea sau utilizarea vaccinurilor derivate din fetuși avortați este „inacceptabilă din punct de vedere moral”. Ei îndemnă liderii guvernelor lumii să se asigure că cetățenii nu sunt controlați prin „contact-tracking” sau prin alte metode similare. Și îndeamnă mass-media să furnizeze informații corecte, oferind spațiu pentru exprimare „vocilor care nu sunt aliniate cu un singur mod de gândire”.

În calitate de pastori, aceștia reafirmă, de asemenea, autoritatea episcopilor catolici de a decide în mod autonom cu privire la tot ceea ce privește celebrarea Liturghiei și a Sfintelor Taine. Mai mult, ei reclamă „autonomie absolută” în chestiuni care se încadrează în „jurisdicția lor imediată”, cum ar fi „normele liturgice și modalitățile de administrare a comuniunii și a sacramentelor”.

„Statul nu are dreptul să se amestece, din niciun motiv, în ceea ce privește suveranitatea Bisericii”, scriu prelații, cerând să fie înlăturate restricțiile privind celebrarea ceremoniilor publice.

Redăm mai jos textul oficial al Apelului pentru Biserică și pentru lume și la sfârșit lista oficială a semnatarilor.

Cei care doresc să semneze apelul sunt invitați să viziteze www.veritasliberabitvos.info.

APEL PENTRU BISERICĂ ȘI LUME

„Și adevărul vă va face liberi”

Ioan 8:32

În această perioadă de criză profundă, noi, Păstorii Bisericii Catolice, în virtutea mandatului nostru, considerăm că este datoria noastră sacră de a lansa un apel către frații noștri episcopi, către cler, laici, către sfântul popor al lui Dumnezeu și către toți bărbații și toate femeile de bună credință. Acest apel a fost semnat, de asemenea, de intelectuali, medici, avocați, jurnaliști și profesioniști care sunt de acord cu conținutul său și poate fi semnat de către cei care doresc să și-l asume.

Faptele au arătat că, sub pretextul epidemiei Covid-19, drepturile inalienabile ale cetățenilor au fost încălcate în multe cazuri, iar libertățile lor fundamentale, inclusiv exercitarea libertății religioase, exprimare și mișcare, au fost restricționate în mod disproporționat și nejustificat. Sănătatea publică nu trebuie și nu poate deveni un alibi pentru încălcarea drepturilor a milioane de oameni din întreaga lume, ca să nu mai vorbim de abdicarea autorității civile de la datoria sa de a acționa cu înțelepciune pentru binele comun. Acest lucru este cu atât mai adevărat cu cât apar îndoieli tot mai mari cu privire la contagiozitatea, pericolul și rezistența acestui virus. Multe voci cu autoritate din lumea științei și medicinei confirmă faptul că isteria mediatică în legătură cu Covid-19 pare a fi absolut nejustificată.

Avem motive să credem, pe baza datelor oficiale privind incidența epidemiei în raport cu numărul de decese, că există forțe interesate să creeze panică în rândul populației lumii, cu singurul scop de a impune permanent forme inacceptabile de restricții asupra libertăți, de control al oamenilor și de urmărire a mișcărilor lor. Impunerea acestor măsuri iliberale este un preludiu îngrijorător al realizării unui guvern mondial cu puteri cu totul discreționare.

Considerăm, de asemenea, că, în unele situații, măsurile de izolare care au fost adoptate, inclusiv închiderea magazinelor și a întreprinderilor, au precipitat o criză care a distrus întregi sectoare ale economiei. Acest fapt încurajează imixtiunea puterilor străine și are repercusiuni sociale și politice grave. Cei care poartă responsabilitatea guvernamentală trebuie să oprească aceste forme de inginerie socială, luând măsuri pentru a-și proteja cetățenii pe care îi reprezintă și în interesele cărora au o obligație serioasă de a acționa. La fel, este de datoria lor să ajute familia, celula societății, nepenalizând în mod nejustificat pe cei slabi și vârstnici și obligându-i să suporte o despărțire dureroasă de cei dragi. Infracționalizarea relațiilor personale și sociale trebuie, de asemenea, să fie judecată ca o parte inacceptabilă a planului celor care pledează pentru izolarea indivizilor pentru a îi manipula și controla mai bine.

Cerem comunității științifice să își exercite vigilența, astfel încât să fie oferite tratamente pentru Covid-19 cu onestitate, pentru binele comun. Trebuie depuse toate eforturile pentru a garanta că interesele economice obscure nu influențează alegerile făcute de liderii guvernamentali și de organismele internaționale. Este nerezonabil să penalizezi acele remedii care s-au dovedit a fi eficiente și sunt adesea ieftine, doar pentru că se dorește să se acorde prioritate tratamentelor sau vaccinurilor care nu sunt la fel de bune, dar care garantează companiilor farmaceutice profituri mult mai mari și care duc la creșterea exponențială a cheltuielilor publice de sănătate. Să ne amintim, de asemenea, în calitate de păstori ai turmei lui Hristos, că pentru catolici este inacceptabil din punct de vedere moral să dezvolte sau să folosească vaccinuri derivate din materiale provenite de la fetuși avortați.

De asemenea, cerem liderilor guvernamentali să se asigure că formele de control asupra oamenilor, fie prin sisteme de urmărire, fie prin orice altă formă de identificare a locației, trebuie evitate cu orice preț. Lupta împotriva Covid-19, oricât de serioasă, nu trebuie să fie pretextul pentru susținerea intențiilor ascunse ale organismelor supranaționale care au interese comerciale și politice foarte puternice în acest plan. În special, cetățenilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a refuza aceste restricții privind libertatea personală, fără a se impune vreo penalitate celor care nu doresc să utilizeze vaccinuri, tehnologia de „contact tracking” sau orice alt instrument similar. Să luăm în considerare și impostura flagrantă a celor care urmăresc politici de control drastic al populației și, în același timp, doresc să se prezinte ca salvatori ai umanității, fără nicio legitimitate politică sau socială. În sfârșit, responsabilitatea politică a celor care reprezintă poporul nu poate fi în niciun caz lăsată pe mâna „experților” care pot pretinde un fel de imunitate în fața urmăririi penale, ceea ce este cu totul îngrijorător, ca să ne exprimăm eufemistic.

Îi îndemnăm cu tărie pe cei care lucrează în mass-media să se angajeze să furnizeze informații exacte și să nu penalizeze disidența apelând la forme de cenzură, așa cum se întâmplă la scară largă în social media, în presă și la televizor. Oferirea de informații exacte impune să fie acordate spații media vocilor care nu sunt aliniate cu un mod de gândire unic. Acest lucru le permite cetățenilor să evalueze cu atenție și prin filtrul propriu faptele, fără a fi manipulați de intervențiile partizane. O dezbatere democratică și onestă este cel mai bun antidot în fața riscului de a impune forme subtile de dictatură, probabil mai grave decât cele pe care societatea noastră le-a văzut în trecutul recent.

În cele din urmă, în calitate de păstori responsabili pentru turma lui Hristos, să ne amintim că Biserica își afirmă cu fermitate autonomia pentru a guverna, a se închina și a transmite învățătura lui Hristos. Această autonomie și libertate reprezintă un drept înnăscut pe care Domnul nostru Iisus Hristos i le-a dat pentru urmărirea scopurilor sale legitime. Din acest motiv, în calitate de păstori, afirmăm cu fermitate dreptul de a decide în mod autonom cu privire la celebrarea Liturghiei și a Sfintelor Taine, la fel cum pretindem o autonomie absolută în chestiuni care se încadrează în jurisdicția noastră imediată, cum ar fi normele liturgice și modalitățile de administrare a comuniunii și a Sacramentelor. Statul nu are dreptul să intervină, indiferent de motiv, în ceea ce privește suveranitatea Bisericii. Autoritățile eclesiastice nu au refuzat niciodată să colaboreze cu statul, dar o astfel de colaborare nu autorizează autoritățile civile să impună niciun fel de interdicție sau restricție pentru cultul public sau pentru exercitarea slujirii preoțești. Drepturile lui Dumnezeu și ale credincioșilor sunt legea supremă a Bisericii, de la care ea nici nu intenționează să abdice și nici nu poate abdica. Solicităm eliminarea restricțiilor pentru celebrarea ceremoniilor publice.

Ne dorim să-i invităm pe toți oamenii de bună credință să nu se sustragă datoriei de a coopera pentru binele comun, fiecare în funcție de propria sa stare și de propriile posibilități și într-un spirit de caritate frățească. Biserica dorește o astfel de cooperare, dar aceasta nu poate ocoli nici respectarea legii naturale, și nici garantarea libertăților individuale. Datoriile civile la care sunt chemați cetățenii implică recunoașterea de către Stat a drepturilor lor.

Toți suntem chemați să evaluăm situația actuală într-un mod consecvent cu învățătura Evangheliei. Aceasta înseamnă a lua atitudine: fie cu Hristos, fie împotriva lui Hristos. Să nu ne lăsăm intimidați sau speriați de cei care doresc să ne facem să credem că suntem o minoritate: binele este mult mai răspândit și mai puternic decât și-ar dori lumea să credem. Luptăm împotriva unui inamic invizibil care încearcă să dezbine cetățenii, să separe copiii de părinții lor, nepoții de bunicii, credincioșii de păstorii lor, studenții de profesori și clienții de vânzători. Să nu permitem ștergerea cu buretele a secole întregi de civilizație creștină sub pretextul unui virus și înrădăcinarea unei odioase tiranii tehnologice, în care oameni fără nume și fără chip să poată decide soarta lumii, închizându-ne într-o realitate virtuală. Dacă acesta este planul în fața căruia puterile acestui pământ intenționează să ne facă să cedăm, să știm că Iisus Hristos, Regele și Domnul Istoriei, a promis că „porțile Iadului nu vor birui” (Mt. 16:18).

Să îi încredințăm pe liderii guvernelor și pe toți cei care stăpânesc soarta națiunilor lui Dumnezeu cel Atotputernic, pentru ca El să-i lumineze și să-i călăuzească în acest timp de mare criză. Fie ca ei să-și amintească faptul că, așa cum Domnul îi va judeca pe păstori pentru turma pe care ne-a încredințat-o, tot așa îi va judeca și pe conducătorii guvernelor pentru popoarele pe care au datoria să le apere și să le guverneze.

Cu credință, Îl rugăm pe Domnul să protejeze Biserica și lumea. Fie ca Fecioara Maria, grabnic ajutătoare a creștinilor, să zdrobească capul șarpelui celui din vechime și să dea peste cap planurile copiilor întunericului.

8 mai 2020

Doamna Rozariului din Pompei

Lista semnatarilor apelului

Prelați

Mons. Carlo Maria Viganò, Arhiepiscop, Nunțiu Apostolic

Cdl Joseph Zen Ze-kiun, Episcop emerit de Hong Kong

Cdl Janis Pujats, Arhiepiscop emerit de Riga

Cdl Gerhard Ludwig Mueller, Prefect emerit al Congregației pentru Doctrina Credinței

Mons. Luigi Negri, Arhiepiscop emerit al Ferrara-Comacchio

Mons. Joseph Strickland, Episcop de Tyler, Texas

Mons. Thomas Peta, Mitropolit de Astana

Mons. Athanasius Schneider, Episcop auxiliar de Astana

Mons. Jan Pawel Lenga, Arhiepiscop emerit de Karaganda

Mons. Rene Henry Gracida, Episcop emerit al Corpus Christi

Mons. Andreas Laun, Episcop auxiliar de Salzburg

Mons. Robert Muetsaerts, Episcop auxiliar de Den Bosch

Părintele Serafino Lanzetta, teolog

Părintele Alfredo Maria Morselli, teolog

Părintele Curzio Nitoglia, teolog

Părintele Guy Pagès

Părintele Frank Unterhalt, Communio Veritatis

Părintele Albert Engelmann, redactor-șef Der Dreizehnte

Părintele José Arantes de Andrade, Arhiepiscopia Braga

 

Jurnaliști, editori, scriitori

Dr. Aldo Maria Valli, jurnalist

Dr. Magdi Cristiano Allam, scriitor

Dr. Giulio Meotti, jurnalist

Dr. Marco Tosatti, jurnalist

Claudio Messora, director Byoblu.com

Dr. Robert Moynihan, scriitor, jurnalist

Dr. Cesare Sacchetti, jurnalist

Prof. Giorgio Nicolini, director Tele Maria

Michael J. Matt, redactor The Remnant

John-Henry Westen, co-fondator, redactor-șef LifeSiteNews.com

Vittoria Alliata di Villafranca, jurnalist și scriitor

Maria Guarini, editor

Prof. Francesco Lamendola

António Carlos de Azeredo, editor

José Narciso Pinto Soares, consilier editorial

Massimo Rodolfi, scriitorul și editorul Draco Edizioni

Riccardo Zenobi, scriitor

Danilo Quinto, scriitor

Jeanne Smits, jurnalistă

Olivier Figueras, jurnalist

Pascal Bernardin, scriitor

 

Medici, imunologi, virologi, cercetători

Dr. Stefano Montanari, director științific, Laboratorul de nanodiagnostică, Modena

Dr. Antonietta Gatti, manager de cercetare, Laboratorul de nanodiagnostică, Modena

Prof. Alessandro Meluzzi, psihiatru

Dr. Anna Rita Lannetti, medic, PNEI și medicină biointegrată

Dr. Mariano Amici, chirurg

Dr. Rosa Maria Roccaforte, cardiolog

Dr. Silvana De Mari, medic generalist

Dr. Maria Grazia Sordi, psiholog

Dr. Roberto Marrocchesi, nutriționist

Dr. Mario Sinisi

 

Avocaţi

Avocat Robert Francis Kennedy Jr

Dr. Angelo Giorgianni, judecător

João Freire de Andrade, jurist

Avocat Francesco Fontana

Avocat Luigi Valenzise

Avocat Fabio Candalino

Avocat Claudio Ademollo

Avocat Luca Di Fazio

Avocat Massimo Meridio

Dr. Avocat Gianni T. Battisti

Avocat Piero Peracchio

Avocat Paola Bragazzi

Avocat Luís Freire de Andrade

Avocat Heitor A. Buchaul

Avocat Maître André Bonnet

LAwyaer Massimo Ronchi

 

Lectori, profesori și profesioniști

 

Hon. Prof. Vittorio Sgarbi, critic de artă, eseist

Serge Abad-Gallardo, arhitect DPLG și scriitor

Prof. Matteo D’Amico

Prof. Mafalda Miranda Barbosa, Universitatea Coimbra

Prof. Francesca Maimone

Prof. Martino Mora, filozof

Prof. Massimo Viglione, istoric și eseist

Prof. Elisabetta Sala, profesoară și scriitoare

Dr. Ing. Alessandro Peracchio

Dr. Luca Scantamburlo

Prof. Rosa Maria Bellarmino

Steven Mosher, președintele Institutului de Cercetare a Populației

Prof. Emeterio Ferrés Arrospide, Universitatea Coimbra

Prof. Ibsen Noronha, Universitatea Coimbra

Prof. Ing. Amadeu Teixeira Fernandes, Universitatea Georgetown

Dr. José Filipe Sepúlveda da Fonseca

Dr. Alfonso Martone

Dr. Luís Ferrand d’Almeida, traducător

Dr. Fabrizio Giudici

Dr. Antonio Marcantonio

Ing. Roberto Imparato

Guillaume Bernard, istoric juridic

Dr. Philippe Pichot Bravard, istoric juridic

Reynald Secher, istoric

Olivier Valette, scriitor

Jean-Pierre Maugendre, Renanaissance Catholique

Diogo de Campos, traducător

Emeterio Ferrés Arrospide

Cât ne mai țineți flămânzi? – DESCHIDEȚI BISERICILE! RESPECTAȚI CONSTITUȚIA ȘI LEGEA!/ Medici creștini iluștri și preoți verticali își STRIGĂ INDIGNAREA în CUVINTE PUTERNICE ȘI GRELE adresate inclusiv confraților SLUGARNICI: “Îngenunchem în fața călăilor și ne punem singuri capul sub ghilotină. Mentalitate de slugi, de bolșevici, de robi, dar nu robi lui Dumnezeu, care a dat libertate și demnitate omului…”

RECOMANDARILE INJOSITOARE ALE I.N.S.P. PENTRU BISERICA si reactii MARTURISITOARE ale corpului eclezial. IPS TEODOSIE: “E o imixtiune in cultul bisericii. Nu facem compromisuri”. PREOTI SI MIRENI INDIGNATI pentru tentativele de modificare brutala a RANDUIELII SFINTEI IMPARTASANIEI si a raportarii la sfintele icoane, dar si fata de DECLARATIILE ECHIVOCE ALE LUI VASILE BĂNESCU: “Nu idolatrizam lingurita de la Impartasanie, dar nici nu renuntam la ea”

Papa Francisc acuzat de IDOLATRIE de fostul șef al Congregației pentru Doctrina Credinței, cardinalul Gerhard Müller. Sinodul Amazonian este considerat ca „SEMN AL VREMURILOR DE PE URMĂ” de conservatori catolici si prefigurare a „URÂCIUNII PUSTIIRII ÎN LOCUL CEL SFÂNT”

PAPA FRANCISC atacat vehement de ONG-urile LGBT. Liderul Vaticanului a afirmat ca parintii copiiilor homosexuali ar trebui sa recurga la psihiatru. Totodata, un inalt cleric catolic, Carlo Maria Viganò, ii cere demisia Papei Francisc pentru acoperirea unui cardinal compromis si denunta “CURENTUL HOMOSEXUAL” care ar domina VATICANUL

 


Categorii

1. DIVERSE, Noile totalitarisme, dictatura si reeducare, Pandemia de coronavirus/ COVID-19

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

7 Commentarii la “REACȚIE PUTERNICĂ ÎN SPAȚIUL CATOLIC ÎMPOTRIVA „ODIOASEI TIRANII TEHNOLOGICE”. Cardinali, episcopi, medici, jurnaliști și avocați semnează un APEL în care avertizează asupra pregătirii unui GUVERN MONDIAL DISCREȚIONAR prin măsurile de combatere a pandemiei și reclamă AUTONOMIE în ceea ce privește CULTUL LITURGIC

 1. https://plandemicvideo.com/

  Cine are urechi de auzit sa auda!

 2. Sfintul Gheorghe!!!
  Front comun în jurul Bisericii!

 3. Pingback: Agamben despre instaurarea „TERORII SANITARE” și permanentizarea DISTANȚĂRII SOCIALE. Se va mai putea defini o astfel de societate ca fiind umană?/ Vaclav Klaus, fostul președinte al Cehiei: DACĂ OAMENII NU VOR SPUNE NU, NE AȘTEAPTĂ O DISTOPIE
 4. Pingback: SCHIMBAREA UNEI ERE. Filosoful coreean Byung-Chul Han despre SOCUL PANDEMIC și BIOPOLITICA DIGITALĂ care preia controlul CORPURILOR noastre într-o societate disciplinară. „Virologia descurajeaza teologia”/ Laurent Gayard despre atracția pentru mo
 5. Pingback: ARHIEPISCOPUL CATOLIC VIGANO transmite un avertisment puternic către președintele Trump: în spatele violențelor sunt cei care vor să profite de DEZORDINEA SOCIALĂ. Trimiteri directe la FORȚELE MASONICE și critici dure la adresa clericilor „BISER
 6. Pingback: Filosoful belgian Michel Weber despre PROIECTUL TOTALITAR al crizei Covid-19. „Dacă populația rămâne izolată în teroare, nimic nu va sta în calea CELUI MAI BARBAR REGIM din toate timpurile”
 7. Pingback: PAPA FRANCISC afirmă într-un documentar recent lansat că susține PARTENERIATELE CIVILE GAY. Reacții din lumea catolică tradițională și legătura cu alegerile prezidențiale din SUA/ În aceeași perioadă, pontiful iezut a condus o ceremonie SINC
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare