Sentinta definitiva la Tribunalul Vaslui: PUNGESTI RAMANE “ZONA SPECIALA DE SIGURANTA PUBLICA”/ Operarea gazelor de sist la nivel national e ILEGALA

4-02-2014 5 minute Sublinieri

pung

Agitaţie mare, astăzi, la Tribunalul Vaslui, acolo unde câţiva activişti, printre care şi locuitori ai comunei Pungeşti, au însoţit-o pe Simona Niculescu, cea care a solicitat în luna decembrie a anului trecut emiterea unei ordonanţe preşedinţiale prin care să se ridice toate interdicţiile impuse de autorităţi în comuna vasluiană.

Ca şi la termenul anterior, instanţa a respins această cerere, doar că de această dată soluţia a fost una definitivă, urmând ca în 48 de ore să fie publicată şi motivarea deciziei.


Declaraţia Simonei Niculescu, în urma deciziei dată de Tribunalul Vaslui
Jurist în drept european, dar şi reprezentant al Asociaţiei „România fără ei“, Simona Niculescu a recurs la instanţă pentru ridicarea statutului de „zonă specială de siguranţă publică“ în comuna Pungeşti. Pe data de 10 decembrie 2013, ea a depus la Judecătoria Vaslui o cerere de emitere unei ordonanţe preşedinţiale pentru ridicarea în regim de urgenţă a restricţiilor din comuna unde firma Chevron urmează să instaleze prima sondă de explorare a gazelor de şist din România.

Magistraţii vasluieni au respins cererea ca fiind neîntemeiată şi, binenţeles, că Simona Niculescu a făcut apel.

În data de 8 decembrie, autorităţile au anunţat că toată zona comunei Pungeşti a fost declarată „zonă specială de siguranţă“, din cauza incidentelor violente din ziua precedentă, atunci când cei aproximativ 500 de protestatari au reuşit să dărâme în totalitate gardurile împrejmuitoare de pe terenul deţinut de Chevron în perimetrul de la Siliştea.

Oamenii se plâng că, din cauza acestui ordin, nu mai pot merge liniştiţi pe stradă şi sunt obligaţi să se legitimeze de fiecare dată când se întâlnesc cu caâte o patrulă de jandarmi.

În acest articol, demonstrăm (în mai mulţi paşi) că operarea (explorarea-dezvoltarea-exploatarea) gazelor de şist în România, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, este ilegală şi facem câteva observaţii.

1.A. Gazele neconvenţionale (deci şi gazele de şist) nu se regăsesc în actuala Lege a petrolului (Legea 238/2004).
Am demonstrat acest lucru în primul nostru articol, Gazele de şist – I.

1.B. Gazele neconvenţionale (deci şi gazele de şist) nu se regăsesc nici în actuala Lege a energiei electrice şi a gazelor naturale (Legea 123/2012).
Am demonstrat şi acest lucru în primul nostru articol, Gazele de şist – I.

2. Gazele neconvenţionale (deci şi gazele de şist) nu aparţin statului, ci comunelor, oraşelor, municipiilor.

Deoarece gazele neconvenţionale nu sunt acoperite de Legea petrolului 238/2004, conform 1.A., atunci ele nu aparţin statului, ci unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii sau judeţe), în care se exercită autonomia locală (conform Legii 215/2001,Art. 20. – (1) Comunele, oraşele, municipiile şi judeţele suntunităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale.). Mai precis, gazele neconvenţionale aparţin comunelor, oraşelor, municipiilor;demonstraţia acestui fapt (pe care nu o mai facem) ar reproduce admirabila demonstraţie făcută (de avocat şi reţinută de judecător) în trei sentinţe civile la Vaslui (faţă de hotărârile Consiliilor Locale ale comunelor Alexandru Vlahuţă, Pogana şi Şuletea de a interzice operarea gazelor de şist pe teritoriul comunelor respective, atacate în instanţă de Prefectul de Vaslui) – a se vedea articolul nostru Gazele de şist – II.

3.A. Operarea gazelor neconvenţionale (deci şi a gazelor de şist) la nivel naţional (de stat) este ilegală.

Deoarece gazele neconvenţionale nu aparţin statului (conform punctului 2. precedent), rezultă că acordurile petroliere de concesiune încheiate de către stat (reprezentat de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, pe scurt A.N.R.M.) cu diverse companii, române sau străine, pentru operarea (explorare-dezvoltare-exploatare) gazelor neconvenţionale (deci şi a gazelor de şist) – gaze care nu-i aparţin – nu sunt legale.Apreciem, deci, că operarea (explorarea-dezvoltarea-exploatarea) gazelor neconvenţionale (deci şi a gazelor de şist), la nivel naţional (prin acord petrolier), este ilegală.

3.B. Operarea gazelor neconvenţionale (deci şi a gazelor de şist) la nivel local este ilegală.

Deoarece gazele neconvenţionale aparţin (conform punctului 2. precedent) comunelor, oraşelor sau municipiilor, rezultă că autorităţile comunelor, oraşelor, municipiilor, şi nu A.N.R.M., pot decide dacă să concesioneze sau nu operarea gazelor neconvenţionale unor companii române sau străine; iar concesionarea s-ar face prin contracte specifice comunelor, oraşelor, municipiilor, şi nu prin acordul petrolier (prevăzut în Legea petrolului pentru concesiuni ale statului).
Dar dacă autorităţile unei comune, oraş sau municipiu ar decide concesionarea operării gazelor neconvenţionale aflate în subsolul unităţii administrativ-teritoriale respective, atunci gazul natural (din surse neconvenţionale) obţinut nu ar fi acoperit de Legea energiei şi gazelor naturale nr. 123/2012(conform punctului 1B. precedent).

Deci, singura opţiune legală a autorităţilor comunelor, oraşelor, municipiilor este de a decide interzicerea operării gazelor neconvenţionale (în particular a gazelor de şist) pe teritoriul lor. Apreciem, deci, că operarea gazelor neconvenţionale (deci şi a gazelor de şist), la nivel local, este de asemenea ilegală.

4. Deci, în concluzie, apreciem căoperarea gazelor de şist în România(atât la nivel naţional, cât şi la nivel local) este ilegală. Altfel spus, gazele de şist nu pot fi operate (explorate-dezvoltate-exploatate) în România cu legislaţia actuală!

Observaţii

(i). Există 4 acorduri petroliere explicit pentru gaze de şist în România, ale Chevron:
Să observăm că doar pe site-ul Chevron (www.chevron.com) se scrie explicit despre operarea gazelor de şist (shale gas) în România, nu şi pe site-ul A.N.R.M. De curând, în urma protestelor contra gazelor de şist, A.N.R.M. a iniţiat o campanie de informare şi dezbatere publică, cofinanţată de Uniunea Europeană, pe site-ul www.infogazedesist.eu, care se referă doar la cele 4 acorduri petroliere ale Chevron.
Guvernul a concesionat, în urma rundei X/2009, companiei americane Chevron (în
urma cererii avansate în iulie 2010) trei perimetre în Dobrogea de sud, cu ieşire la Marea Neagră, în suprafaţă totală de 2.700 kmp (=270.000 ha) pentru gaze de şist:
perimetrul EX – 18 VAMA VECHE (889,54 kmp), prin H.G. nr. 188 din 20.03.2012 (publicată în M.Of. din 28.03.2012),
– perimetrul EX – 19 ADAMCLISI (909,2 kmp), prin H.G. nr. 189 din 20.03.2012 (publicată în M.Of. din 28.03.2012),
– perimetrul EX – 17 COSTINEŞTI (901,72 kmp), prin H.G. nr. 190 din 20.03.2012 (publicată în M.Of. din 28.03.2012) .

Cele 3 acorduri petroliere de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare sunt încheiate între A.N.R.M. şi Chevron România Holdings B.V.(subsidiara olandeză a companiei americane Chevron) pentru 30 de ani, cu drept de prelungire încă maximum 15 ani. Ele au fost desecretizate prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.M. Nr. 133 din 25.04.2012 şi publicate pe site-ul A.N.R.M. (www.namr.ro) la secţiunea Media; se poate observa, la pagina 7, cum au fost adăugate gazele neconvenţionale în definiţia gazelor naturale, faţă de definiţia din Legea petrolului, prin adăugarea textului: „precum şi gaze neconvenţionale”;pentru fiecare acord este aprobată şi detaliată perioada de explorare (de maximum 10 ani din cei 30), identică: faza I (obligatorie), de 4 ani, cu 2 sonde la 3.500m şi 2.500m şi faza II (opţională), de 2-4 ani, cu 1-8 sonde la 3.500m adâncime.

La 29 februarie 2011, Chevron (care ?) a achiziţionat 100 % de la Regal

Petroleum acordul petrolier pentru perimetrulEV-2 BÂRLAD (din runda V)de 6.257 kmp, care acoperă suprafeţe din judeţele Vaslui, Galaţi şi Bacău. Acordul petrolier a fost aprobat lui Regal Petroleum prin H.G. nr. 2283 din 9.12.2004 (publicată în M.Of. din 4.01.2005) şi transferat lui Chevron de către A.N.R.M. la 14 februarie 2011; explorările erau planificate să înceapă în 2012.

Compania Chevron România Exploration and Production SRL (probabil subsidiara din România a Chevron România Holdings B.V.) s-a angajat să realizeze în perioada de explorare 400 km de prospecţiune seismică 2D şi să sape trei sonde de explorare în localităţile Găgeşti, Pungeşti şi Băceşti, cu adâncimi respectiv de 3.000, 3.800 şi 4.000m. Prima sondă trebuia să fie instalată la Pungeşti – dar populaţia a reacţionat, protestând, generând astfel “fenomenul Pungeşti”.

(ii). Acordurile petroliere eliberate pentru gaze de şist în România sunt ilegale.
Conform punctului 3.A. precedent, apreciem că cele trei acorduri petroliere eliberate pentru gaze de şist companiei Chevron pentru Dobrogeasunt ilegale; de asemenea, acordul petrolier pentru Bârlad, eliberat lui Regal Petroleum în 2004 pentru gaze, şi transferat de către A.N.R.M. lui Chevron pentru gaze de şist, este şi el ilegal.

(iii). Acordurile petroliere sunt secretizate integral de A.N.R.M.
Să observăm că nu s-ar putea demonstra în justiţie ilegalitatea acordurilor petroliere eliberate pentru gazele de şist (încheiate conform Legii petrolului), deoarece toate acordurile petroliere sunt ţinute integral la secret de către A.N.R.M. Să observăm însă că acordurile petroliere eliberate pentru gaze de şist, care sunt desecretizate, pot fi atacate în justiţie pentru a fi anulate ca nelegale. În ceea ce priveşte acordurile petroliere eliberate pentru gaze de şist, care nu sunt desecretizate, se poate interzice operarea gazelor de şist pe plan local, ceea ce 15 Consilii locale de pe raza judeţului Vaslui (care intră în perimetrul EV-2 BÂRLAD) au încercat deja şi trei au reuşit parţial.

(iv). O analogie pentru a înţelege mai bine problema ilegalităţii operării gazelor de şist în România.
Gazele convenţionale (gaze naturale libere, la mică adâncime) şi gazele neconvenţionale (shale gas, tight gas, methane hydrates) (gaze naturale captive, la mare adâncime) sunt toate gaze naturale, aşa cum autoturismele şi “ne-autoturismele” (camioanele, autobuzele, etc.) sunt toate autovehicule.
Legea petrolului 238/2004 acoperă doar gazele convenţionale, Codul rutier acoperă toate autovehiculele (de CATEGORIA B: autovehiculul a carui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8 … (cum este un autoturism); de CATEGORIA C: autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg … (cum este un camion) ; de CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului … (cum este un autobuz); etc.).
Permisul pentru a opera (explora-dezvolta-exploata) gaze naturale convenţionale este acordul petrolier de explorare-dezvoltare-exploatare, aşa cum permisul pentru a conduce autoturisme este permisul de conducere pentru categoria B, permisul pentru a conduce camioane este permisul de conducere pentru categoria C, etc. Nu poţi să conduci un camion cu permis doar pentru categoria B, este ilegal !

Operarea gazelor de şist cu acord petrolier, cu actuala lege a petrolului, este, prin analogie, conducerea unui camion cu permis de conducere doar pentru categoria B, cu un cod rutier care ar acoperi doar autovehiculele de categoria B – adică este o acţiune ilegală. Lipseşte însă o “poliţie a resurselor subsolului” (poliţie minieră), care să supravegheze “circulaţia”.

Bucureşti, 31 ianuarie 2014

Afrodita Iorgulescu, doctor în matematică, profesor emerit, Academia de Studii Economice din Bucureşti
Liana Popa, inginer geolog, director executiv Fundaţia pentru Pluralism
Alexandru Taşnadi, doctor în economie, profesor, Academia de Studii Economice din Bucureşti

P.S. În articolele următoare vom aduce alte argumente contra operării gazelor de şist.


Categorii

1. DIVERSE, Gazele de sist, PUNGESTI

Etichete (taguri)

, , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

11 Commentarii la “Sentinta definitiva la Tribunalul Vaslui: PUNGESTI RAMANE “ZONA SPECIALA DE SIGURANTA PUBLICA”/ Operarea gazelor de sist la nivel national e ILEGALA

 1. Din câte am înţeles acţiunea aceasta a fost o Ordonanţă preşedinţială care a încercat să intre pe fond.

  Totuşi pe fond, în contenciosul Tribunalului Vaslui, acţiunea nu poate fi inadmisibilă. Este şi foarte ciudat de ce s-a ales această cale a ridicării zonei speciale fără a se lovi în nelegalitatea actului administrativ prin care a fost instituită, probabil s-a sperat într-o rezolvare urgentă, dar care este cel puţin naivă în abordare. Din ce înţeleg nu s-a pus în discuţie nici legalitatea actului administrativ şi nici conţinutul concret al instituţiei juridice a “zonei speciale”.

  De pildă, din corespondenţa purtată cu autorităţile de resort, mi s-a comunicat faptul că respectiva zonă specială ar fi fost instituită încă din 16.11.2013 în condiţiile în care primele incidente ar fi avut loc abia pe 2 decembrie, atunci când jandarmii au intervenit fără drept împotriva protestatarilor aflaţi pe marginea drumului. Abia pe 7 decembrie şi-au dat seama că forţează lucrurile şi atunci au organizat diversiunea cu gardul dărămat, care apoi să justifice “zona specială”. Mi s-a spus că zona specială a fost instituită printr-un “Ordin de zi”, fără să mi se comunice copie după document aşa cum am solicitat. Cel mai probabil, vorbim de un ordin de zi prin care s-au suplimentat efectivele pentru sectorul de ordine publică aferent comunei Pungeşti, dar prin acest act nu poate fi instituită o zonă specială cu 2 săptămâni înainte de primele incidente, pentru că “zona specială” presupune un fenomen infracţional în curs de desfăşurare, care să justifice starea de excepţie. DAcă analiza tactică o impunea la acea dată, poliţia a avut la dispoziţie mai mult de 2 săptămâni pentru a lua măsurile necesare pentru izolarea suspecţilor, fără a se ajunge la traumatizarea unei întregi comunităţi.

  Mai mult, după ce au început să curgă cererile către IPJ Vaslui, poliţia se preface că nu mai ştie ce e aia “zonă specială”. Acum susţin că e o pură suplimentare a forţelor fără ca această măsură să afecteze comunitatea locală, care nu trebuie adusă la cunoştinţa publicului, ceea ce înseamnă că restrângerea dreptului la circulaţie şi la întâlnire, printre altele, s-a făcut fără bază legală.

  Eu le-am cerut să-mi spună care sunt actele de evaluare efectuate periodic ce justifică menţinerea “zonei speciale”, cerere la care au dat din buze că ar fi secrete. Eu bag mâna în foc că aceste evaluări nu există, poate doar de acum încolo, ca să se acopere. Să se acopere formal, pentru că menţinerea “zonei speciale” înseamnă fie că a fost instituită abuziv, fără motiv, în lipsa “fenomenului infracţional” fapt ce se perpetuează şi la această dată, fie, dacă fenomentul infracţional exista în 16.11.2013, este menţinută ilegal acum pentru că în mod cert nu se poate vorbi de aşa ceva acum, într-o comunitate aflată sub asediu.

  Ca să nu mai spun că am întrebat Jandarmeria exact câte dosare penale au deschis şi câte sancţiuni contravenţionale s-au dat iar răspunsul lor a fost 16 dosare penale şi 27 de contravenţii pentru incidentele din 7 decembrie. Am revenit şi i-am întrebat câţi dintre aceştia sunt din comuna Pungeşti iar răspunsul a fost: 4 persoane dintre cele cercetate penal şi doar 6 dintre cele sancţionate contravenţional sunt din comuna Pungeşti. Restul sunt alogeni.

  Le-am cerut şefului Jandarmeriei Române şi celui a IJJ Vaslui să spună dacă Jandarmeria a folosit în data de 7 decembrie cadre în civil şi dacă au dat ordin ca aceste cadre să instige la violenţă şi la dărămarea gardului chevron. Răspunsul pe care mă aşteptam să-l primesc era: “Normal că nu am dat ordin să se instige la violenţă, ce-i cu tine?? Eşti prost??!!” (sau variante 😀 )

  Răspnsul pe care l-am primit: “Nu dorim să dezvoltăm o dezbatere publică pe tema chestiunilor invocate de dumneavoastră ci intenţionăm să pătrundem în sfera raţionalului şi să reafirmăm că, într-un stat de drept, cu o democraţie constituţională, în care cetăţenii se bucură de deplinătatea drepturilor şi libertăţilor consacrate în dreptul intern şi internaţional, există Jandarmeria Română (subl.Jandrm!) – instituţie militară, creată pentru a acţiona, în litera şi spiritul legii, în direcţia apărării ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, pentru a preveni şi descoperi infracţiuni şi alte încălcări ale legilor în vigoare, precum şi pentru a proteja instituţiile fundamentale ale statului.”

  Na.. halal răspuns! Am revenit şi eu şi i-am rugat să facă abstracţie de orgoliul profesional, că nu doresc să jignesc pe nimeni şi să-mi răspundă concret dacă au folosit cadre în civil şi dacă le-au ordonat acestora să instige la violenţă, răspunzănd cu “NU, nu am dat ordin pentru aşa ceva” sau “Da, am dat ordin să fie dărămat gardul”

  Răspunsul lor: “Activitatea Jandarmeriei este reglementată prin lege şi se desfăşoară exclusiv în baza şi în spiritul ei. Orice dispoziţie (ordin, act administrativ, act procedural, etc) a oricărui ofiţer, cu sau fără funcţie de comandă, ori subofiţer de Jandarmerie, poate fi supusă controlului organelor abilitate ale statului român. Jandarmeria nu-şi foloseşte personalul pentru a instiga sau provoca la violenţă!“(subl.Jandrm!)

  Na.. mai am un pic şi le scriu: “Bre nea Caisă!! Lasă barba şi zi clar, ai dat ordin au ba?!!” Diferenţa dpdv juridic între ce le cer eu şi dumele lor e de la cer la pământ, pentru că un răspuns cu da sau cu nu îi angajează dpdv juridic, inclusiv dpdv penal, pe când dume precum: într-un stat de drept există Jandarmeria română, în afară că sunt ridicole, nu valorează nimic.

  În fine, păcat că nu se găsesc avocaţi interesaţi să scoată untul din domnii aceştia, să-şi blesteme zilele când s-au trezit să terorizeze o comună întreagă, cu pixul unii, cu bastoanele ceilalţi. Cert e că nu există reacţii normale a societăţii civile faţă de instituţiile astea de forţă, pentru că instrumente pentra a le lăsa fără dinţi sunt multe. Nu sunt tocmai operative, dar dacă ai răbdare, te poţi transforma într-un coşmar foarte urât pentru unii care cred că poliţia e tarlaua lor personală.
  Iertaţi vorba lungă. Doamne, ajută!

 2. Pingback: REFERENDUM pentru INTERZICEREA explorarii si exploatarii gazelor de sist in MURGENI/ Fracturarea hidraulica duce la PENURII DE APA (studiu SUA) - Recomandari
 3. Ok, am primit încă un răspuns din partea IPJ VAslui, din care rezultă în principiu următoarele:
  Din actele emise de IPJ Vaslui nu rezultă nici un fel de obligaţie sau interdicţie de a circula pe teritoriul comunei Pungeşti, inclusiv în zona proprietăţii concesionate de Chevron. Nu există limite pentru circulaţia în grup (de 2 sau 3 persoane) iar legitimarea persoanelor se face conform art. 26 şi 31 din legea de organizare a Poliţiei române. Nu există interdicţii de fotografiere sau filmare pe teritoriul comunei Pungeşti, nici limitări alte libertăţii de întâlnire, asociere sau exprimare etc. Zona specială presupune doar suplimentarea forţelor de ordine, fără alte efecte asupra desfăşurării vieţii sociale, culturale şi economice a cetăţenilor din comuna Pungeşti sau a celor aflaţi în tranzit sau vizită.

  Drept urmare, dacă faţă de cele de mai sus, în comuna Pungeşti se petrec sau s-au petrecut fapte contrare, acestea sunt abuzive şi poate fi angajată răspunderea civilă şi penală a făptuitorilor.

  La momentul incidentelor am scris un comentariu cuprinzând sugestii în care, printre altele, recomandăm constatarea situaţiei de fapt cu ajutorul unui executor judecătoresc. În condiţiile în care aceste constatări există iar situaţia de fapt reţinută de executor nu este conformă situaţiei de drept descrisă de IPJ Vaslui, locuitorii din Pungeşti, individual, prin primărie sau printr-o asociaţie civilă legal constituită, sunt în drept să ceară despăgubiri civile. În probatoriu, actul de constatare al executorului judecătoresc poate fi completat cu dovada cu martori. Practic, oricine a avut de suferit orice limitare sau restrângere a drepturilor sale sau orice perturbare a activităţii salede pe urma prezenţei jandarmilor şi a poliţiei în comuna Pungeşti, începând cu data de 16.11.2013 şi până la data la care se va face publică ridicarea respectivei “zone speciale” poate depune mărturie în instanţă şi poate obţine despăgubiri consistente. Conform regulilor de procedură civilă, cei care sunt martori nu pot fi în acelaşi timp şi reclamanţi, adică dacă eşti martor nu poţi cere în acelaşi timp şi despăgubiri. Nu pot fi martori nici rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv, soţul, fostul soţ, logodnicul sau concubinul, cei aflaţi în duşmănie sau în legături de interese cu vreuna din părţi, persoanele puse sub interdicţie sau cei condamnaţi pentru mărturie minicinoasă (art. 315 NCPC). În rest, vecini, prieteni, cunoscuţi etc.

  Cunosc cazul public al doamnei Niculescu, care urmăreşte acest site şi care a comentat în câteva rânduri articolele referitoare la Pungeşti, pe care o rog frumos să facă public documentul de constatare încheiat de executorul judecătoresc cu care s-a deplasat în comună la iniţiativa domniei sale.

  Cât despre poliţie şi frenezia legitimării în grup, care cică s-ar desfăşura în temeiul legii, de fapt articolul citat spune următoarele:

  ART. 31
  (1) In realizarea atribuţiilor ce ii revin, potrivit legii, poliţistul este investit cu exerciţiul autorităţii publice şi are următoarele drepturi şi obligaţii principale:
  a) sa legitimeze şi sa stabilească identitatea persoanelor care încalca dispoziţiile legale ori sunt indicii ca acestea pregătesc sau au comis o fapta ilegala;

  Cu alte cuvinte, poliţia nu are voie să legitimeze decât în anumite circumstanţe şi în nici un caz în mod generalizat, doar ca să timoreze. Poliţia nu recunoaşte că a întocmit tabele şi liste cu cei ce au intrat pe teritoriul comunei Pungeşti, dar admite că cei ce nu aveau acte de identitate au fost notaţi în agendele poliţiştilor, agende care sunt înregistrate la secretariatul organelor cărora le aparţin şi care sunt distruse anual conform dispoziţiilor legii nr. 677/2001. Eu sunt sigur că ei mint, iar dacă voi avea timp o să mă ocup şi de minciuna asta. Oricum ideea e că aş vrea să văd cum justifică poliţiştii numele trecute pe agendele lor şi “indiciile” reţinute în temeiul cărora au dispus legitimarea şi, mai ales, ce cercetări au făcut în continuare pentru a valida sau infirma indiciile în baza cărora au legitimat. Partea proastă cu minciunile astea scrise pe hîrtie e că te înfundă din ce în ce mai tare.

  Revenind, ceea ce s-a petrecut la Pungeşti nu are acoperire legală! Am solicitat IPJ Vaslui numele ofiţerilor responsabili cu sectorul de ordine publică aferent comunei Pungeşti care au fost desemnaţi cu gestionarea “zonei speciale” precum şi copii de pe toate rapoartele şi fişele de intervenţie încheiate de IPJ Vaslui referitor la Pungeşti, începând cu 16.11.2013 şi până azi. Deocamdată încă se prefac că nu înţeleg ce le cer, am deschis şi un proces în acest sens. În condiţiile în care există activişti pe bune pe acolo pe la Pungeşti o să le pun la dispoziţie orice document oficial care îmi va intra în posesie. Deocamdată nu am decât adrese de răspuns cu foarte multă barbă, fără valoare juridică de sine stătătoare.

  În continuare consider că este esenţial ca locuitorii din Pungeşti să se organizeze într-o asociaţie civilă. Doar cei de acolo, fără persoane din afară. Această asociaţie să continue demersurile pentru organizarea referendumului de demitere a primarului Vlase. În acest sens ar trebui să depună plângere pentru comiterea infracţiunii de denunţ calomnios de către primar şi să ceară la Tribunalul Vaslui, secţia contencios, obligarea prefectului la organizarea urgentă a referendumului de demitere. Pasivitatea prefectului, trebuie reclamată la Avocatul Poporului, Guvern, Comisia de petiţii şi cercetarea abuzurilor din parlament. Odată obţinută hotărârea instanţei de contencios prin care este obligat să organizeze referendumul va putea fi formulată plângere penală împotriva prefectului care tergiversează demiterea primarului.

  După ce primarul va fi demis şi va fi ales un nou primar, preferabil unul care să fie împotriva intereselor Chevron, prin hotărâre a consiliului local se va înfiinţa o comisie de anchetă a evenimentelor petrecute în comună în perioada de interes, formată din persoane ce locuiesc în Pungeşti şi care se bucură de încrederea celor de acolo: învăţători, preoţi, profesori, ingineri, pensionari etc. Vor putea solicita ajutorul unor jurişti, consilieri voluntari din afară, dacă va fi cazul.

  În temeiul referatului încheiat şi votat în şedinţa Consiliului Local se va putea adopta o hotărâre a CL privind obiectivele primăriei Pungeşti în acest dosar:
  – condamnarea celor vinovaţi pentru abuzuri;
  – obţinerea unor despăgubiri;
  – asistarea materială sau intelectuală a locuitorilor din comună care au întreprins demersuri legale cu privire la incidentele anchetate; etc
  E important ca raportul să fie cuprinzător şi să documenteze temeinic abuzurile şi probele aferente. În baza acestei hotărâri a CL persoanele şi instituţiile vinovate vor putea fi urmărite pe parcursul a mai multor mandate, fără a fi expuse la presiuni persoanele fizice care se vor alătura demersului.
  Sper ca cele scrise aici şi în comentariul la care am făcut trimitere să fie de folos şi altor localităţi în care s-ar întâmpla astefl de măgării. Nu ar fi rău să apară pe net un ghid sau un document de lucru cu reacţii organizatorice, juridice şi administrative pentru uzul comunităţilor locale în aşa fel încât să nu mai depindă de activişti veniţi din afară, fie ei de bunăcredinţă sau nu. DAcă nu va apărea, când îmi va permite timpul voi scrie eu ceva.
  Iertaţi. Doamne, ajută!

 4. Îmi menţin opinia cu privire la nevoia de standardizare a demersurilor legale necesare pentru uzul comunităţilor supuse presiunilor din afară, părere expusă pe larg şi în acest comentariu. Doamne, ajută!

 5. Postez şi eu aici conţinutul ultimei adrese trimise către IPJ Vaslui, poate mai dau idei şi altor interesaţi de astfel de informaţii:

  Către,

  INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE VASLUI

  În atenţia Biroului de relaţii cu publicul,

  Subsemnatul ___________, având email _____________, în temeiul art.1 din legea nr. 544/2001, urmare a adresei dvs nr. 70712/10.02.2014 şi a informaţiilor acolo conţinute, vă rog să-mi comunicaţi următoarele:

  1. Câte persoane au fost legitimate de organele de ordine (care sunt prezente în comuna Pungeşti cu titlu permanent sau temporar ca urmare a instituirii „zonei speciale de ordine publică” din 16.11.2013 şi până astăzi), a căror nume au fost înscrise în agendele poliţiştilor sau jandarmilor acolo prezenţi?

  2. Vă rog să verificaţi dacă, din eroare, au fost consemnate pe agende sau tabele-foi volante şi nume ale celor ce au avut în posesia lor acte de identitate (este consemnat CNP-ul sau serie/nr.CI/BI), iar în caz afirmativ să îmi comunicaţi câte astfel de consemnări au fost realizate, aferente perioadei sus-indicate.

  3. Vă rog să cercetaţi dacă, din eroare, numele celor legitimaţi au fost scrise pe tabele-foi volante în loc de agende înregistrate la secretariatul unităţilor, iar în caz afirmativ şi să îmi comunicaţi în câte cazuri s-a întâmplat acest lucru, motivele şi numărul celor legitimaţi şi înscrişi pe aceste (prezumtive) tabele.

  4. Vă rog să-mi comunicaţi o copie după ultimele două procese verbale de casare a agendelor folosite de organele IPJ Vaslui, despre care faceţi vorbire la punctele 1-2 din răspunsul dvs. Să îmi comunicaţi de asemenea daca există sau au existat verificări ale A.N.S.P.D.C.P la IPJ Vaslui cu privire la modul de aplicare a disp. legii nr. 677/2001.

  5. Vă rog să cercetaţi dacă toate legitimările ce au avut loc în comuna Pungeşti în temeiul art. 31 din legea de organizare a Poliţiei Române, au avut în vedere persoane „care încalca dispoziţiile legale ori sunt indicii ca (acestea) pregătesc sau au comis o fapta ilegala” şi să îmi comunicaţi:
  a) ce dispoziţii legale au fost încălcate de persoanele legitimate?
  b) ce categorii de fapte ilegale s-au avut în vedere de organele de ordine care au dispus legitimarea?
  c) dacă legitimarea persoanelor a căror nume a fost consemnat pe agende sau pe tabele foi-volante (dacă există) este reflectată în fişa de intervenţie sau în raportul zilnic al forţelor de ordine de la Pungeşti?
  d) în câte cazuri s-au continuat cercetările cu privire la indiciile sau faptele ilegale şi care au fost soluţiile adoptate?

  6. Vă rog să-mi comunicaţi dacă există cazuri în care organele de poliţie şi de jandarmerie aflate în misiune în localitatea Pungeşti, judeţul Vaslui, au legitimat persoane fizice fără a exista încălcări ale dispoziţiilor legale sau indicii că s-ar pregăti s-au s-a comis o astfel de faptă?

  7. Vă rog să verificaţi dacă organe ale forţelor de ordine au filmat persoanele ce au fost legitimate şi să îmi comunicaţi în câte cazuri şi câte persoane au fost astfel filmate.

  8. Să îmi puneţi la dispoziţie o copie după Metodologia de punere în aplicare a ordinului ministrului afacerilor interne nr. 60/2010 privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, întocmită de către adjunctul șefului Departamentului Ordine și Siguranță Publică din Ministerul Afacerilor Interne nr. I/1226/06.05.2010.

  Cu deosebită consideraţie,

  Vă voi ţine la curent cu noutăţile. Doamne, ajută!

 6. Pingback: REZISTENTA ANTI-FRACKING DIN VASLUI. Contestarea AVIZELOR DE MEDIU acordate CHEVRON si a stabilirii ZONEI SPECIALE din PUNGESTI/ Precedent CEDO pentru demararea abuziva a exploatarilor? - Recomandari
 7. Pingback: REZISTENTA ANTI-FRACKING DIN VASLUI. Contestarea AVIZELOR DE MEDIU acordate CHEVRON si a stabilirii ZONEI SPECIALE din PUNGESTI/ Precedent CEDO pentru demararea abuziva a exploatarilor? - Recomandari
 8. Pingback: Prefectura Vaslui BLOCHEAZA tentativa satenilor din PUNGESTI de demitere prin referendum a primarului pro-CHEVRON/ Analiza juridica: “EXPLODEAZA GAZELE DE SIST?” - Recomandari
 9. Pingback: A INCEPUT CHEVRONIADA, IN FRUNTE CU BASESCU SI PONTA, la “indicatiile pretioase” ale fostului Ambasador SUA Gitenstein. CORPORATIILE AMERICANE SUNT “PRIETENOASE” CU COMUNITATILE SI VOR ANGAJA “TINERI”… - Recomanda
 10. Pingback: “PUNGESTI – STARE DE NECESITATE“. Reportaj despre metodele DICTATORIALE aplicate in satul din Vaslui in numele GAZELOR DE SIST la emisiunea “DOSAR ROMANIA” [TVR 1 - Video]. “La Pungeşti, adică acasă la noi, ne simţi
 11. Pingback: EXCLUSIV: ORDINUL DE INSTITUIRE A “ZONEI SPECIALE DE SIGURANTA” DE LA PUNGESTI. Ce sta la baza celei mai importante restrangeri a drepturilor fundamentale din istoria recenta a Romaniei? - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare