Un ultim apel de la Parintele Justin: “Frati români, nu sfasiati camasa lui Hristos!”

2-04-2009 Sublinieri

Am primit spre publicare, din partea Manastirii Petru-Voda, urmatorul apel important catre poporul ortodox, semnat de Arhim. Justin Parvu:

 parintele-iustin-cu-crucea.jpg

Chemare la referendum

Iubiţi fii ortodocşi,

Cu multă durere asist, în ultima vreme, la ultimele pătimiri ale Creştinătăţii. Acest cip care vrea să substituie chipul lui Dumnezeu din om este un război la adresa Creştinătăţii şi a persoanei umane, în general. Războiul a început din plin şi ne-a găsit, se pare, nepregătiţi, încât deja am obosit şi suntem istoviţi de atâta confuzie şi polemică pe seama acestui subiect. Dar uităm un aspect, dragii mei. Oare Mântuitorul, când S-a rugat în grădina Ghetsimani să I se îndepărteze paharul pătimirilor, şi nu a fost ascultat, a pierdut? Oare care este biruinţa noastră? Oare nu crucea ne deschide porţile învierii? Am luptat deja până la sânge şi am simţit cuiele piroanelor încât să nu mai putem striga către Tatăl ceresc şi să renunţăm la luptă? Nu este uşor deloc, cum nici Însuşi Mântuitorului Iisus Hristos nu I-a fost. Dar ce a făcut Hristos în vremea pătimirii Sale pe cruce? A ridicat privirea către Tatăl ceresc şi a răbdat toate cu dragoste. De unde mai primea Mântuitorul putere să rabde pe cruce? Din inima iertătoare faţă de toţi cei ce L-au prigonit. Fără aceste două arme, nu putem rezista pe acest front, dragii mei: nădejdea, având ochii aţintiţi asupra Dumnezeului nostru şi dragostea faţă de toţi, şi faţă de cei ce ne prigonesc.

Inamicul a căutat prin mijloace diversioniste şi prin dezinformare să împingă la descurajare atât în forţele noastre, cât şi în viaţa politică şi cea religioasă. Bineînţeles că încrederea noastră nu vine de la nici un partid politic, ci numai de la Părintele luminilor, de unde vine toată înţelepciunea.

Reprezentanţii ţării noastre, care au căpătat voturile acestui popor prin cerşetorie şi de multe ori minciună, au trădat astăzi pe fraţii lor, dându-ne pe mâna vrăjmaşului, arma diavolului prin care se urmăreşte o înrobire atât a trupului cât şi a sufletului unei puteri străine, potrivnică Dumnezeului nostru.

Atât de mult ne iubesc conducătorii noştri, încât nu au binevoit să informeze câtuşi de puţin acest popor cu privire la introducerea cipurilor în actele noastre de identitate. Fraţi români, este totuşi identitatea noastră! Cui ne-o vindem? Ce încredere să mai avem în conducătorii noştri când ei, în timp ce noi luptam cu râvnă împotriva paşapoartelor cu cip, au votat „tacit” buletinele cu cip? Să vedem ce argumente ne vor mai oferi acum! Dacă paşaportul era un drept şi nu o obligaţie, oare buletinul tot un drept va fi? Vedeţi cât de mult ţin conducătorii noştri la părerea unui popor? Ce drepturi ne apără ei? Şi ce drepturi mai avem, de fapt?

Dacă e corect şi cinstit ceea ce se face, de ce nu se mediatizează, de ce nu se face cunoscut acestui popor? Aceste probleme capitale, de o importanţă covârşitoare, se dezbat, însă, la întuneric. Oare ce au de ascuns? Oare ce dictatură ni se mai pregăteşte de data aceasta? Port în trupul şi în sufletul meu urmele unei dictaturi comuniste, care s-a arătat ca o fiară spurcată ce nu suferea nici cuvântul Dumnezeu să îl audă. Dacă eram închişi pentru nesupunere faţă de partid, ce aveau cu credinţa noastră? Căci, să ştiţi: În închisori nimic nu-i deranja mai mult decât Dumnezeul nostru şi principalul motiv de tortură de fapt acesta era: „Mai crezi, măi, banditule, în Dumnezeu?”. Dar dacă lupta împotriva Dumnezeului nostru şi a libertăţii noastre era pe faţă, acum vin cu vicleşug, cu crucea şi icoana în mână şi cu diavolul în suflet, pentru că ei sunt vânduţi puterilor străine, banilor şi puterii de stăpânire. După ce că ne-au vândut ţara, acum să ne vândă şi identitatea noastră? Şi de ce să ne-o dăm de bună voie? Ce drepturi îşi arogă ei? Oare ce suflet au avut parlamentarii care au vândut identitatea acestui neam, pentru care şi-au vărsat sângele strămoşii noştri? De ce să o vindem de bună voie pe preţ de nimic, precum odinioară Iuda L-a vândut pe Hristos pe 30 de arginţi? Nu se ruşinează în faţa mormintelor sfinte, ale lui Ştefan cel Mare, Matei Basarab, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu şi toţi vajnicii noştri voievozi şi conducători?

Prin urmare, dintre posibilele alternative legale, îndemn poporul: Să cerem referendum! Este pământul ţării noastre, al strămoşilor noştri, care au luptat cu jertfă şi dăruire de sine ca să ne predea nouă acest testament al unei ţări creştine, libere. Avem dreptul să decidem asupra sorţii acestui pământ în care ne-am născut şi asupra acestui suflet, pe care ni l-a dat Dumnezeu şi nu omul. Aici, la mănăstirea noastră, s-au adunat în jur de patru sute de mii de semnături împotriva actelor biometrice. Oamenii vin disperaţi şi îmi cer sfatul. Să cerem de data aceasta referendum! Aşadar vom face tabele cu noi semnături, în care să cerem să ne împotrivim actelor electronice prin referendum! Să semnăm cu convingere sinceră, încercând să mai salvăm ceva din căderea în care ne aflăm. Anul acesta sunt alegeri şi campania electorală deja a început. Toate pregătirile pentru alegeri, toată maşinaţia aceasta în care se folosesc sume enorme de pe spinarea unui popor sărăcit şi minţit, nu este decât un alt scenariu pregătit după ani de cârdăşie murdară cu interese străine poporului nostru.

Cu toate că ne aflăm într-o situaţie anevoioasă, nimeni nu explică poporului – nici presa, nici televiziunea, nici predicile din faţa sfântului altar – adevărul care stă în spatele acestor lucruri. Toţi au ajuns la o tăcere asemenea unei trădări evidente, încât nu în zadar spune Psalmistul: „Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul.” (Psalmi 13:3) Împingerea acestui popor spre păgânism, spre necredinţă, şi în acelaşi timp spre pierderea identităţii lui şi înstrăinare de obiceiurile şi tradiţiile lui, cât şi înrobirea faţă de nişte concepţii străine care nu ne-au aparţinut niciodată nouă, românilor, şi nici ortodocşilor, va aduce numaidecât judecata aspră a lui Dumnezeu asupra noastră. Şi cu cât vom fi noi mai laşi, cu atât şi mustrarea va fi mai aspră.

Aşadar, fiecare creştin botezat în numele lui Iisus Hristos este dator să îşi apere credinţa cu preţul vieţii, fără să aştepte dispoziţii oficiale. Ci, temându-ne mai cu seamă de judecata lui Dumnezeu decât de a oamenilor, să facă fiecare după puterea sa tot ce îi stă în putinţă, să lupte împotriva instaurării acestui nou sistem de dictatură!

Am spus-o şi o repet: Atunci când nu va mai fi cine să apere credinţa predată de însuşi Sf. Apostol Andrei, acea credinţă e moartă, după cum moartă va fi şi soarta acelui popor. Noi am încercat, aşa nevrednici cum suntem, să păstrăm neştirbită predania Sf. Apostol Andrei, care a sfinţit cu picioarele sale pământul acestei ţări, propovăduind Evanghelia păcii. Noi altă predanie nu vom primi decât aceasta. Şi înger din cer de ar veni să ne spună că Sf. Andrei s-a înşelat când ne-a învăţat creştinismul, noi nu îl vom primi, ci ca un lepădat şi spurcat îl vom socoti. Nu osândim pe nimeni care trăieşte paşnic în credinţa lui, chiar dacă este potrivnică Evangheliei lui Hristos, ci numai pe aceia care încearcă cu neruşinare să ne schimbe nouă credinţa pecetluită cu Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă alţii s-au spălat pe mâini de sfânt Sângele Lui, noi binevoim mai degrabă să ne spălăm în Sângele Lui şi să ne îmbrăcăm în cămaşa Lui, în care ne-am şi botezat.

Fraţi români, nu sfâşiaţi cămaşa lui Hristos! Nu vă spălaţi de Sângele cu care El ne-a pecetluit şi ne-a făcut moşteni Împărăţiei Lui.

Ci mai degrabă să ne rugăm ca prin rănile Lui să se tămăduiască rănile noastre; prin sângele Lui să se curăţească sângele nostru; ca prin capul Lui cel aplecat pe Cruce, să se înalţe capetele noastre pălmuite de cei potrivnici; ca prin sfintele Sale mâine pironite de cei fărădelege să ne tragă şi pe noi din prăpastia pierzării, precum Însuşi a făgăduit.

Aşadar nu prin forţele noastre stinse vom nădăjdui, ci în puterea Dumnezeului nostru, a Căruia este cinstea şi slava, în veci. Amin!

Arhim. Justin Pârvu, Mănăstirea Petru Vodă

1 aprilie, la prăznuirea Sf. Cuv. Maria Egipteanca

 iustin3-770566.jpg


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, Parintele Iustin Parvu, Portile Iadului, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

97 Commentarii la “Un ultim apel de la Parintele Justin: “Frati români, nu sfasiati camasa lui Hristos!”

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 3 / 4 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. Ma bucur – ca sa zic asa – citindu-va comentariile ca nu mai am senzatia ca sunt singura in copac si copacul in aer!
  Deci si pe altii ii framanta gandul ce, cum vor face in astfel de vremuri!

  Citeam pe un blog ortodox ceea ce spunea Ioan Enache si m-am mai linistit si imbarbatat pe undeva; problema o pune transant, la obiect in privinta alegerii, fricii de repercursiunile care vor urma pentru cei ca noi – caposii, habotnicii:

  “Dar noi ce vom face? Vom cădea şi ne vom lepăda de Hristos, la îndemnul viclean şi smintitor al purtătorului de cuvânt al Satanei? Vom primi pecetluirea cu semnul lui antihrist, 666 (treimea satanică)? Majoritatea creştinilor gândesc, în prezent, că nu au încotro, legile euro-atlantice se vor impune vrând-nevrând şi la noi, mai cu vorba mieroasă, mai cu silirea, mai cu ameninţările şi constrângerile, iar microcipul cu semnul fiarei va ajunge la locul lui, pe mâna şi pe fruntea oamenilor. Gând fatalist, strecurat de diavolul în mintea noastră, folosindu-se de chiar textul Scripturii, că fiara va face şi va drege, silindu-i pe toţi prin condiţionarea vânzării şi cumpărării celor necesare traiului material de primirea semnului (Apoc. 13, 16-18). Aşa zice la carte iar duhul lumesc primeşte asta ca pe o predestinare. Dar unde aţi văzut voi la Dumnezeu predestinare? Nu ne-a dat El libertatea completă (pe care Satana voieşte să ne-o răpească, să ne-o încătuşeze prin controlul electronic absolut!)?

  Oameni buni, vă invit să citiţi cu atenţie Apocalipsa şi să vedeţi că, în acest final de istorie, vor fi două feluri de pecetluiri. Unii vor primi pecetea lui Dumnezeu pe fruntea lor, iar alţii pecetea Antihristului. După libera voinţă a fiecăruia. Ce simplu pare, dar aşa e. Plăgile Apocalipsei, simbolizate de cupele mâniei şi de trâmbiţele îngerilor, năvălesc asupra lumii datorită păcatelor noastre, ale tuturor şi, în substratul lor, sunt chemări (trâmbiţări!) planetare, cosmice, dumnezeieşti la pocăinţă.

  De ne-am pocăi, aşa cum au făcut toţi cei care s-au sfinţit, Dumnezeu ar amâna petrecerea grozăviilor care se apropie. Nu vrem să ne pocăim, judecata lui Dumnezeu va cădea asupra noastră. Însă vor fi şi din aceia care se vor opune semnului fiarei, vor crede în Hristos până la capăt, se vor lupta cu păcatele lor şi cu silniciile lumii (statul, arhiereii, opinia publică, legile, batjocura, excluderea, oprimările etc.). Cei care păstrează, prin voinţă proprie, harul botezului, îmbrăcămintea lui Hristos pe ei, la momentul cuvenit vor fi însemnaţi de sus: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până ce nu vom pecetlui, pe frunţile lor, pe robii Dumnezeului nostru” (Apoc. 7, 3). E o protecţie divină care se va revărsa asupra credincioşilor lui Dumnezeu, pentru a-i feri de plăgile apocaliptice: „Li s-a poruncit să nu vatăme iarba pământului şi nici o verdeaţă şi nici un copac, fără numai pe oamenii care nu au pecetea lui Dumnezeu pe frunţile lor” (Apoc. 9, 4). Va să zică vor fi loviţi de chiar îngerii răului doar robii lui Antihrist, cei pecetluiţi cu semnul fiarei. Vremurile se clarifică, proorocite din vechime şi puse în fapt în cotidianul vieţii noastre: „Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui sau pe mâna lui, va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul mâniei Sale” (Apoc. 14, 9-10).” – deci nadejde tare la Dumnezeu ca, ne va aduna din lume si ne va aseza intr-un loc in care, chiar daca nu vom avea cele necesare traiului indestulator – cum avem acum – ne vom obisnui, ne vom limita doar pentru supravietuire – in consecinta: cu Dumnezeu inainte!

 2. Bine-ar fi sa ne hotaram in aceasta perioada ce vom face, cum sa luam legatura intre noi, fiecare folosindu-si darul si priceperea pentru binele micii obsti care se va forma, al celor care ne vom urni din orase si vom lua taurul de coarne – cum se spune – lasand casa, masa, rude, prieteni, profesie, colegi…cu toata parerea de rau!

  Stiu ca ma duc cu gandul departe si la modul ideal dar, cred ca totul poate fi posibil de vom voi! Este vorba de o necesitate fiindca va deveni imposibil sa mai vietuiesti fara compromis, fara carduri, buletine…care se vor uni – cat de curand – intr-unul singur si-apoi in biocip-ul implantat pentru a putea vinde/cumpara…’criza’, viitorul sumbru al celui de-al 3-lea razboi mondial sunt premisele apusului libertatii noastre ce vor constitui forta de impunere la modul mai drastic, draconic de catre puterile statului pentru a ne supune lor, noii ordini mondiale si a conducatorului acesteia atat de asteptat de mai-marii lumii!

 3. Ar fi bine daca s-ar proceda ca pe vremuri si s-ar instala corturi la statiile de metrou unde voluntari inimosi (pe vremea mea – studenti ASCOR-isti, impotriva legiferarii homosexualitatii) sa stranga semnaturi pe noile tabele. Sunt convins ca vor avea succes. ASCOR mai traieste? sau alte asociatii ortodoxe?
  Doamne miluieste!

 4. ATENTIE!
  Adresa manastirii Petru Voda, a par. Iustin Parvu este Poiana Teiului, judetul Neamt.
  Aici trimiteti tabelele cu semnaturi pentru referendumul impotriva cipurilor!
  Va multumesc din suflet si Dumnezeu sa va rasplateasca!

 5. Paerfect de acord cu Antonie. Eu lucrez intr-o institutie medicala, si aici vin foarte multi oameni. Totul este sa se constituie aceste grupuri, care sa stranga semnaturi.

 6. Dragii mei,

  Este limpede pentru mine ca Duhul Sfint vorbeste prin gura scumpului nostru parinte Iustin Pirvu ! La fel vorbeste Duhul Sfint si prin gura parintelui Arsenie Papacioc si a altor mari duhovnici. Vedeti ca Dumnezeu are Mila si inca ne daruieste mari duhovnici care sa ne trezeasca ! Trebuie sa luptam cu fiara ! Nu o vom opri noi ci numai Dumnezeu poate face asta, dar daca noi luptam atunci prin lupta asta Dumnezeu ne va intari in credinta si vom putea rezista si vremurilor de prigoana care ne asteapta ! Nu cred ca sunt departe !
  Sa nu uitam nici o clipa ca dusmanul nostru este diavolul ! Nu sufletele care-i slujesc din orbire sufleteasca ! Pe aceste suflete trebuie sa le iubim si sa ne fie mila de ele. Si pe ele le iubeste Dumnezeu si le vrea inapoi pentru ca si ele sunt ale Lui ! Eu zic ca REFERENDUMUL este bun si necesar pentru ca parintele Iustin Pirvu stie ce spune.
  Da, trebuie formate comunitati si trait, cred eu, simplu ca in primele veacuri crestine ! Sa nu uitam nici lupta cea apriga pe care trebuie s-o dam impotriva propriilor noastre patimi ! Prin acestea vrea diavolul sa ne tina robi in primul rind !

  BUNUL DUMNEZEU SA MINTUIASCA TOATE SUFLETELE ! CUM STIE EL, PENTRU CA DUMNEZEU TOATE LE STIE ! AMIN !

  Mircea pacatosul

 7. Saccsiv’s Weblog

  “JAY ROCKEFELLER a depus proiectul de lege pentru instituirea The Cybersecurity Act of 2009, ce va oferi posibilitatea INCHIDERII INTERNETULUI in “interesul securitatii nationale”
  Va dati seama, fratilor , ca, daca nu neorganizam din vreme , nu vom mai putea comunica nici macar atat!!!!!!!!!!!!!!!
  Va rog, deschideti acest blog ;este cutremurator!

 8. Doamne ajuta! Ma declar in totalitate de acord cu geniala propunere a Parintelui Justin.Referendumul este de departe cea mai buna solutie tactica ,strategica… si palpabila pe care am auzit-o pana acum si care chiar se poate realiza.Acum nu ne ramane decat sa ne organizam sau mai bine zis sa va organizati,voi in primul rand ,initiatorii acestei campanii,sa va intalniti,sa comunicati, sa va sfatuiti… stiti voi mai bine.Nu mai lasati sa se trezeasca pe ici pe colo cate un pistolar salvator al patriei sa actioneze dupa cum il taie capul,in numele tuturor crestinilor daca se poate, dupa cum s-a intamplat pana acum sau poate mi s-a parut mie,sper. De asemenea sper ca si voi adminilor acestui site sa fiti printre principalii organizatori si sa nu va lasati dati la o parte de altii.E foarte bun noul pliant facut de cei de la apologeticum,doar ca acea radiografie ce arata cipul implantat e de pe mana stanga dar asta nu e asa imp.In schimb nu-mi place afisul pentru acest referendum, e mai bun ala de pe pliant.Iertati-mi indrazneala.Numai bine!

 9. 1) @Jeepers Creepers 4
  Parintele Iustin are din nou dreptate, chiar este nevoie de Referendum. Avem credinta ca Parintele este luminat de harul Domnului si vede mai bine ca noi ce trebuie facut. Pana la urma nici masluirea nu e posibila decat in anumite limite, dar cand este vorba de o miscare de masa e mai greu sa ascunzi tot adevarul. Este important mai ales sa aratam ca putem fi uniti.

  2) Am descarcat materialele de la:
  http://apologeticum.wordpress.com/2009/04/01/parintele-nostru-justin-parvu-chemare-la-referendum/
  Am printat Tabelul, Apelul Parintelui, Pliantul si Foaia informativa “Romani, treziti-va!”. Voi strange cat mai multe semnaturi si voi trimite listele prin posta la Manastirea Petru Voda, Poiana Teiului, jud. Neamt.

  Cred ca e cazul sa lasam deoparte frica, mahnirea, durerea, deprimarea, dezamagirea, indoiala, sovaiala, vaicarelile si necredinta. Sa nu ne mai intristam, lamentam, sa nu ne mai plangem singuri de mila si singuratate si jelim de grozavia vremurilor pe care le traim. Mai bine sa punem mana si sa facem concret ceea ce ne indeamna Parintele Iustin. Fiecare sa strangem cate semnaturi putem si sa le ducem sau trimitem.

  Daca nu aveti imprimanta la indemana, copiati de mana cele 5 rubrici din capul de tabel, trageti linii pe foi albe si strangeti semnaturi – vor fi la fel de valabile ca tabelele printate.
  Nu uitati textul de deasupra: SEMNĂM PENTRU REFERENDUM si ÎMPOTRIVA DOCUMENTELOR ELECTRONICE (BIOMETRICE, CU CIP, COD DE BARE) si IMPLANTURILOR CU CIP LA OM.

  3) Exista, asa cum stiti, un FORUM al Asociatiilor si Fundatiilor Laicatului Ortodox din Romania. Este o grupare informala, fara personalitate juridica, dar care reuneste mai multe ONG-uri active in ortodoxul razboi nevazut din spatiul public (exista si cel individual, al fiecaruia din noi). Cred ca aceasta “coalitie” care este Forumul Laicatului Ortodox Roman poate juca un rol exceptional in campania pentru Referendum pe tema actelor de identitate cu microcipuri. Din Forum fac parte oameni exceptionali, pe care ii cunoastem cu totii, si cred ca e vremea sa se arate lucrarea laicatului in aceste vremuri de cumpana.
  Doamne ajuta!
  Andrei Dirlau, Bucuresti

 10. Cei care cunosc pericolul in care ne aflam si care se amplifica in jurul libertatii umane cu scopul de a ne forta sa acceptam minciuna toate sodomiile si gomoriile…etc, ca fiind ceva normal, cu scopul bine definit, spre a provoca caderea din har si moartea sufleteasca care duce la pierderea sufletul tuturor crestinilor, care v or fi deacord cu acestea.Ca sa putem convinge pe cit mai multi din jurul nostru, care nu realizeaza pericolul,..trebuie zic eu, sa fim atenti la metodele de convingere, la cuvinte, ca sa nu i ridicam impotriva noastra sau sa i smintim….”Noi prin aproapele nostru ne mintuim sufletul”

 11. Nadajduim ca n-au fost trecute cu vederea si aceste cuvinte din apelul parintelui:
  De unde mai primea Mântuitorul putere să rabde pe cruce? Din inima iertătoare faţă de toţi cei ce L-au prigonit. Fără aceste două arme, nu putem rezista pe acest front, dragii mei: nădejdea, având ochii aţintiţi asupra Dumnezeului nostru şi dragostea faţă de toţi, şi faţă de cei ce ne prigonesc.

  Iar ca sa le dobandim pe acestea, ne trebuie rugaciune, pocainta, zdrobire de inima. Ne trebuie un efort de interiorizare, ne trebuie schimbare a vietii, iesire din patimi, din duhul lumesc. E cam ceea ce nimeni NU face acum, avand si ca pretext aparent legitim lupta cu actele biometrice. Daca ne centram numai pe cele ale luptei exterioare, pe semnaturi, pe proteste, pe solutii si planuri omenesti, etc., nu credem ca avem vreo sansa in marile incercari care ne asteapta. Bun, sa le facem si pe acestea (dar si fara sa ideologizam lupta asta), dar nu aici sa investim partea cea mai importanta a energiilor noastre (de altfel, sincer, nu credem ca exista vreo sansa ca presedintele sa convoace referendum si deci nu credem ca asta va rezolva ceva), ci in intoarcerea reala la Hristos in acest al doisprezecea ceas, in straduinta de a dobandi harul Duhului Sfant, fara de care ne vom afla precum fecioarele nebune.

  Degeaba vom sti ce sa facem, degeaba ne inchipuim acum ca vom rezista, vom lupta, vom avea putere sa marturisim, etc., pentru ca, fara harul Duhului Sfant dobandit inca de acum, candelele noastre vor fi stinse si nu vom avea nicio putere sa le aprindem in mijlocul uraganelor care se vor dezlantui. Daca ducem lupta numai pe taram lumesc, daca ne punem nadejdea si ne investim asteptarile in mijloacele omenesti, vom trai mari deziluzii si vom ramane goi, epuizati si nepregatiti in ceasul cel mai greu.

  Fiinda nu va fi vorba numai de cipuri, ci va fi vorba de o incercuire rapida din toate directiile, de un asalt urias pe toate fronturile, e vorba de lucruri de imaginat pentru cei mai multi dintre noi, obisnuiti cu o viata cat de cat linistita si normala, obisnuiti cu pace, cu indestulare materiala si cu confort, obisnuiti cu internet si cu toate celelalte la indemana… In curand, dupa semnele care sunt, vietile noastre si lumea noastra se vor schimba dramatic si ireversibil, nimic nu va mai fi cum era, si… multi dintre noi nici nu vom mai fi, fizic. Nu stim, dar nu credem ca multi din cei care citim si scriem pe aici vom ajunge la momentul final al pecetluirii. Pana atunci, dupa cum spun profetiile, dar si dupa cum arata planurile conducatorilor lumii, va fi o cascada halucinanta de incercari si nenorociri, care se vor derula cu mare repeziciune si care vor si reteza foarte multe vieti, cu ingaduinta lui Dumnezeu si spre mantuirea noastra. Fiindca nu stiu cati am putea indura ceea ce va fi la sfarsitul sfarsitului. Vom asista, probabil la: caderea Bisericii (prin ecumenism), somaj, saracie, cutremure, razboi, foamete, pandemii mortale, etc. Pe deasupra, multa, enorm de multa confuzie, multa dezanadejde, multa singuratate. Cam asta e iadul care ne asteapta si care arata mult mai putin… eroic decat il concepem noi.

  Credem ca trebuie sa ne pregatim, inainte de toate, pentru sfarsitul nostru, pentru intalnirea cu Hristos, care este, oricum, foarte-foarte aproape. Sa ne simplificam viata, sa renuntam acum de buna voie la tot ce se poate renunta: la patimi, la desertaciuni, la tot ce ne tine legati de duhul lumesc. Sa ne amintim de cat de usor a tradat Apostolul Iuda, numai fiindca avea patima iubirii de arginti; sa ne amintim, mai aproape de noi, de Nichifor Crainic, care, in inchisoare, se lepada de Hristos, pentru ca nu putea rezista fara tigara. Si fiecare dintre noi, sa recunoastem, avem “tigara” noastra sau “argintii” nostri de care avem inima lipita. Sa nu credem ca daca semnam sau daca scriem impotriva pasapoartelor suntem oarecum scutiti de a mai duce lupta cu patimile noastre. Sa nu facem din asta o obsesie pana intr-acolo sa credem ca “lupta” sau agitatia si febrilitatea pe aceasta tema tin loc de viata de duhovniceasca, de rugaciune, de indreptarea vietii, de renuntarea la vicii si placeri. Acum, in al doisprezecelea ceas, cat inca mai putem, sa facem ceva cu sufletele noastre. Daca nu, inseamna ca n-am inteles nimic nici din chemarile parintelui Justin si ne-am irosit si ultima sansa. Sa nu fie!

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2008/01/09/parintele-rafail-care-este-sensul-adevarat-al-pocaintei/
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2007/09/27/ce-avem-noi-de-facut-astazi-pentru-a-ne-mantui-si-pentru-a-ne-pregati-de-incercarile-ce-vor-veni/

 12. Doamne Ajuta…Salut Adrian D…Nu am indoieli de valoarea gindirii lui Iusti Pirv.Sa dea Dumnezeu sa fie bine.Traim vremuri complicate .Nu toti avem aceeasi perceptie a dezastrului .Nu toti avem puzzle ul complet.Fireste ca nici eu.Ma gindesc cu dezgust la ceea ce cindva ma impresionat placut .La cum de avem noi acum atitea branduri ,atitea leasinguri, atitea promptere,atita parlament…cum au inceput toate …valorile astea care ne au dus pe cele mai pavate drumuri la final destination. Si anume imi reamintesc cum unii in numele credintei lor si au aparat episcopul cam reformat cei drepti in 1989.Au facut acest lucru in conditiile unei orinduiri cu totul si cu totul atee.Cee dezgustator rau de tot e ca astia de acum isi fac cruce jura pe Biblie si …vor toate uriciunile sataniste pentru ortodocsi.Ungurii si au aparat omul ,crezul impotriva unor inamici clari .Cum poate fi aparat omul nostru ,oamenii nostri ?Caci cei care vor dori sa il atace sint …semenii lui de credinta.Sa de a Dumnezeu sa stim ce sa facem pentru a ne pastra liderii.

 13. TABELUL PENTRU REFERENDUM – Forma oficiala

  Am primit de la manastirea Petru Voda acest tabel, care va fi unicul folosit de-acum inainte :
  http://apologeticum.wordpress.com/2009/04/04/tabelul-pentru-referendum-forma-oficiala/

 14. Mantuieşte-mă Doamne că a lipsit cel cuvios. Vremea de acum merită să fie răscumpărată prin asumarea responsabilităţii de creştin. Dumnezeu este minunat în robii Săi, în orice vreme şi în orice încercare. Chipul părintelui drag este nefiresc de îngeresc şi de curat, oglindă pentru toţi cei care doresc să înţeleagă taina ascultării. Lumina părintelui ne însoţeşte în puţinătatea sufletului nostru. Să mulţumim pentru aceasta, Domnului să mulţumim. Amin.

 15. “bataiosu”a anuntat acum cateva zile ca pe 31 mai,bloggerii vor organiza o “zi a bloggerilor”,asa ceva…Pacat ca nu am notat mai multe…Daca admin ar avea bunatatea sa se intereseze mai bine si sa ne anunte cred ca ar fi un minunat prilej sa ne cunoastem (asa cum a gandit bataiosu).Cred ca nu ar fi o idee rea,ce ziceti,fratilor? Dumnezeu sa ne ajute si sa ne ocroteasca!AMIN!

 16. @ Gabi M.

  Sa nu va suparati, va rugam, dar pe noi nu ne prea tenteaza. Iertati-ne!

 17. Daca va intereseaza cu adevarat,pot vorbi prin satul meu de munte despre case batranesti,nelocuite,care ar fi de vanzare.Daca s-ar uni mai multe persoane,ar putea cumpara o casa,spre exemplu,pe care sa o pregateasca pt. vremuri negre.Aici se ajunge cam in trei ore cu masina,din Bucuresti,fiind vorba de 150 km.Oamenii sunt credinciosi si de incredere,curg o gramada de izvoare,altitudinea variaza intre 700-1000m.

  In alta ordine de idei,ar trebui luata o initiativa inca de pe acum pt.gasirea unei solutii alternative de comunicare,in cazul in care se va bloca accesul la internet sau se va cenzura.

 18. Trebuie sa va marturisesc o experienta pe care o am cu oamenii.
  Am impartit in Biserica primul apel al pr.Iustin,studiul pr.dr.Mihai Valica,marturisirea pr.Lucian de la Pitesti.Nu toate odata,pe rand.
  Exista o problema la care nu cred ca s-a gandit cineva pana acum:oamenii simpli citesc greu si le trebuie mult timp sa rumege informatia,asta in cazul in care o inteleg.
  Astfel incat m-am confruntat cu o aparenta lipsa de reactie.
  Nu mai vorbesc de faptul ca e foarte greu sa-i introduci in context,deoarece aici numai 2-3 persoane au internet,iar restul mass-mediei ii deruteaza si-i deturneaza.

  E atat de greu sa faci un om simplu,fara prea multa cultura si educatie(ca sa nu zic deloc),sa inteleaga ce se ascunde in spatele tuturor evenimentelor care se succed,sa vada fata nevazuta a acestor evenimente,incat uneori cred ca e imposibil.
  Si nu pot sa nu ma intreb ce rost are sa ne mai obosim cu aceste informatii,cand in mod sigur Dumnezeu nu-i va lasa prada vrajmasului pe acesti oameni simpli,dar credinciosi si cu inima curata.
  Pana la urma chiar nu conteaza cred,decat sa ne zdrobim inima si sa ne plangem pacatele si sa-i cerem lui Dumnezeu iertare si sa nu ne lase in mainile vrajmasilor nostri.

 19. Pantru parintele Agache
  Sunt interesata as cumpar un loc is satul Domnie Voastre.
  Doamne ajuta!

 20. din ce zona sunteti parinte victor?

 21. Vin de te trezeşte române, vin de te spală pe faţă la izvorul de apă vie al viitorului ce se naşte. Dacă tu vrei să dormi încă, poate copiii tăi vor dori să aibă dreptul la viaţă – nedormire. Dacă dormi, pecete ţi se va pune şi vei fi numărat precum oaia din turmă şi vei fi condus ca un măgar cu zăhărelul…sau cu nuiaua! Nu suntem întrebaţi ce formă de guvernare dorim, nu suntem întrebaţi dacă vrem să ne vindem pe doi arginţi pământul ţării şi bogăţiile sale, iar acum ne pun şi zgardă electronică. Dormi române, că EI ne lucrează adânc şi pentru totdeauna!

 22. Vezi atat de multi oameni la inviere, la moaste, se strang atat de multi SA CEARA! Dar cati au fost la mitinguri? CATI??? Ne place sa punem totul in carca lui D-zeu, ne place doar sa ne rugam sa faca altul treaba “stau 10 minute si spun o rugaciune si gata, nu mai trebuie sa fac nimic”. Cand vom pune mana sa facem ceva? CAND? Si unde e Biserica? In care se baga atatia bani si atata incredere? De ce nu ne sprijina? De ce nu se opune vehement acestui plan diavolesc? Unde sunt preotii care cer bani grei pentru un botez, o cununie, o inmormantare? Daca ar iesi TOTI credinciosii in strada in frunte cu Biserica, acest lucru nu s-ar mai intampla! Dar “LA PLACINTE INAINTE, LA RAZBOI INAPOI” ! Si HAI aruncati cu pietre! Ca numai asta stiti sa CERETI, SA RADETI SI SA DATI CU PIETRE!
  Parinte, roaga-te pentru sufletul meu, pentru sufletul nostru, ca suntem prosti si orbi si nu stim nimic. Ne lasam furati de fortele raului dar ne pacalim ca-L iubim pe D-zeu, zi de zi interpretam gresit cuvantul Lui, zi de zi ne indepartam tot mai mult de El.
  Si sa va intre bine in cap! Dumnezeu nu pedepseste, nu face rau, El este dragoste si lumina. Vremurile grele nu-s pedeapsa data de El ci reactia propriilor noastre fapte, ORICE EFECT ARE O CAUZA! Totul e din cauza noastra , fie ca e de bine, fie ca e de rau.

 23. Adresa mea de mail este: va3377@gmail.com

  @adm. Sper ca pot face publica aceasta adresa.

 24. si pana la urma,s-au colectat ceva semnaturi? Cum facem ca fisierul nu poate fi deschis?cum se procedeaza? haideti fratilor ca vrasmasul omenirii nu are somn!

 25. @ Doina:

  “Vremurile grele nu-s pedeapsa data de El ci reactia propriilor noastre fapte, ORICE EFECT ARE O CAUZA! Totul e din cauza noastra , fie ca e de bine, fie ca e de rau”

  Tocmai, iar problema principala credem ca este ca prea putini sunt interesati sa “umble” si la cauze si sa faca ceva, sa schimbe ceva in ei. Ca restul sunt mai usor de facut.

 26. 1unde se mai pot da semnaturi?intru la biserica si nu gasesc unde sa-mi pot da semnatura pt referendum,este timpul ca noi toti sa luam atitudine pt sangele nevinovat varsat in numele democratiei”originale” de tip suedez si de care tip o mai fi.nu intelegeti ca in toti anii astia au facut tot ce au putut sa ne faca sa devenim letargici ca sa isi poata face ei numarul mai departe in liniste?

 27. ce ziceti de o campanie de strada nationala, pentru referendum?

 28. Parinte Iustin, sa va dea Dumnezeu sanatate si putere ca datorita dumneavoastra am aflat de pericolul care ne paste.

  Din pacate oamenii de la conducerea tarii noastre nu sunt interesati de soarta romanilor, ci doar de faptul ca nu trebuie sa supere pe cei din Uniunea Europeana.
  Eu nu am fost multumita de faptul ca am aderat la Uniunea Europeana, si ca mine sunt foarte multi romani, pentru ca aceasta ne aduce numai necazuri si trebuie sa facem ce vor altii.
  Va rog sa imi spuneti cu cine sa iau legatura in Bucuresti cat mai urgent ca sa semnez pentru organizarea unui referendum pentru introducerea noilor pasapoarte.

  Dumnezeu sa ne ajute si fie ca Invierea Domnului nostru Iisus Hristos sa lumineze mintea celor care sunt la conducerea acestei tari si a Bisericii Ortodoxe Romane ca sa se ia cele mai bune decizii pentru neamul romanesc>

  Asa sa ne ajute Dumnezeu.

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate