Din profetiile mai putin cunoscute ale sfintilor (II): “NOI ALEGEM CRUCEA!”; “Mucenicii din vremea Antihristului vor fi mai presus decat toti mucenicii”

15-01-2009 Sublinieri

voronet.JPG

Mulţi dintre cei care vor asculta Scripturile Dumnezeieşti le vor citi şi vor medita asupra lor, vor şti sa ocolească ispitirea (antihristului). Căci ei vor înţelege clar uneltirile şi înşelăciunea ispitirii sale: ei vor şti să ocolească mâinile sale şi se vor ascunde în munţi şi în crăpăturile pământului, şi cu lacrimi şi inimă înfrântă vor căuta pe Cel Iubitor-de-Oameni, Care îi va smulge din mrejele lui şi-i va mântui de ispitirile grele ale înşelătorului, şi, în chip nevăzut, cu mâna Sa dreaptă îi va acoperi pe ei, pentru că ei, după cuviinţă şi dreptate, au căzut la picioarele Lui.

Să vezi ce post şi rugăciune vor ţine sfinţii atunci! Atrage atenţia şi prin ce timpuri şi zile grele vor trece locuitorii oraşelor şi satelor. Ei vor călători atunci dinspre răsărit spre apus şi înapoi, dinspre apus spre răsărit; vor plânge amarnic si vor suspina; şi când abia se va zori de ziuă, ei vor aştepta să vină noaptea, ca să  se liniştească de tulburările lor. Iar când îi va prinde noaptea, ei, zguduiţi  de  necontenitele cutremure  şi  uragane,  vor aştepta nerăbdători să se arate ziua şi, odată cu ea, să-i răpună moartea, oricât de grea. Viaţa îndurerată o va deplânge atunci întregul pământ, o vor deplânge şi marea şi vantul şi soarele, o vor deplânge si fiarele sălbatice împreună cu păsările, o vor deplânge munţii şi dealurile  şi pădurile – şi toate acestea din cauza neamului omenesc, care s-a abătut de la Dumnezeul cel Sfânt şi s-a lăsat ademenit de marele înşelător, primind chipul acestui nelegiuit şi duşman al lui Dumnezeu în locul dătătoarei de viaţă Cruci a Mântuitorului. Vor deplânge şi bisericile marea durere. Pentru că (atunci) nu se vor mai aduce daruri, nu se vor săvârşi tămâieri, nici slujbe plăcute lui Dumnezeu; clădirile bisericilor vor fi asemeni bordeielor destinate păstrării roadelor; nu se vor face în acele zile nici slujbe de înălţare a preacinstitului Trup şi Sânge al lui Hristos. Slujbele obşteşti vor fi oprite, cântarea psalmilor va înceta, nu se va mai citi Sfânta Scriptură; şi se va lăsa beznă peste oameni, şi se vor auzi numai gemete şi hohote de plâns. Vor arunca atunci argintul şi aurul pe drumuri, şi nimeni nu-l va strânge şi de jur împrejur totul va fi respingător. Atunci, toţi vor căuta cu înfrigurare să fugă şi să se ascundă, negăsind însă unde să se ascundă de furia necuratului, ca purtători ai semnului lui, ei vor fi lesne descoperiţi şi recunoscuţi. Şi afară şi înăuntru va fi groază şi tulburare, şi zi şi noapte. Atât pe uliţe, cât şi în case vor fi trupuri, atât pe ulițe, cât şi în case – secetă şi foamete; pe uliţe – îmbulzeală, în case, hohote de plâns. Va dispărea frumuseţea de pe feţe; în realitate, trăsăturile feţelor oamenilor vor fi ca de mort (…) Fericiţi sunt cei care-l vor birui pe tiran, că aceştia vor fi socotiţi ca mai slăviţi şi măriţi decât întâii mucenici. În realitate, mucenicii de altădată repurtau biruinţă asupra străjerilor lui (antihrist); aceştia însă vor avea de învins pe însuşi diavolul, fiul pierzării. Şi, ajungând învingători asupra lui, de ce lauri şi cununi se vor învrednici ei în faţa Împăratului Iisus Hristos!”

sf-ipolit.JPG

***

 • Sfântul Chiril (†386), arhiepiscopul Ierusalimului:

 

…Mucenicii de atunci, după părerea mea, vor fi mai presus decât toţi mucenicii. Mucenicii de altădată aveau de luptat doar cu oamenii, iar la venirea lui antihrist, mucenicii vor purta război cu satana însuşi“.

0318cyril.jpg

***

 • Sfântul Andrei, arhiepiscopul Cezareei:

„Şi merge de poartă război cu cei rămaşi. Şi atunci când cei mai vrednici învăţători ai Bisericii, lepădând cele pământeşti, se vor retrage din cauza răutăţilor în pustie, atunci antihrist va porni război împotriva celor ce luptă în lume pentru Hristos, pentru a triumfa asupra lor, descoperindu-i cu uşurinţă, precum ar fi presăraţi cu ţărână şi împotmoliţi în griji lumeşti. Însă dintre aceştia mulţi îl vor învinge, pentru că îl iubesc fierbinte pe Hristos“.

2059m.jpg

***

 • Cuviosul Serafim de Sarov:

“Dar există o a treia pricină, şi, se poate spune, o pricină fără pricină, pentru care harul Sfântului Duh va îngădui câteodată să-l părăsească chiar pe omul purtător de Dumnezeu. Şi aceasta este chiar îngăduinţa lui Dumnezeu de a-i încerca numai pe cei mai întăriţi în harul lui Dumnezeu ca şi cu o nevoinţă deosebită pentru cununi deosebite: precum a fost şi cu Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos (…). Dumnezeiescul Pătimitor a binevoit a rosti: „Eli! Eli! Lama sabahtani?“, însemnând în traducere: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27: 46). Aşadar, această ispitire va fi îngăduită în întreg universul pe timpul antihristului, atunci când toţi sfinţii lui Dumnezeu şi Sfânta Biserică a lui Hristos, alcătuită numai din aceştia, vor fi lăsaţi aparent fără apărarea şi ajutorul lui Dumnezeu. Nelegiuiţii însă vor triumfa şi se vor înălţa asupra lor până într-atât, încât însuşi Domnul Dumnezeul Sfântul Duh, văzând suferinţa lor cumplită, a profeţit: unde este răbdarea şi credinţa sfinţilor?! (cf. Apoc. 13: 10; 14: 12). Ispite la fel de cumplite sunt îngăduite şi vor fi îngăduite până în timpurile de pe urmă asupra celor mai  mari sfinţi şi sfinte ale lui Dumnezeu pentru a încerca nemărginita lor credinţă întru Hristos şi pentru încununarea lor cu mari daruri, de neînchipuit pentru mintea omenească, în timpul ce va să vie şi a vieţii Veacului Viitor (cf. Apoc. 20: 4-6, cel ce citeşte să înţeleagă!)”.

s222.jpg

***

 • Arhimandritul Nectarie (Moulatsiotis) din Grecia:

Pe vremurile lui antihrist, creştinii vor fi supuşi la chinuri dintre cele mai crunte şi feroce, pentru a-i obliga să se dezică de credinţa lor. Din această cauză, înainte de apariţia lui antihrist, pe pământ iarăşi vor veni proorocii Ilie şi Enoh. Ei vor fi păstori ai turmei lui Hristos, de la ei creştinii vor  primi putere pentru a nu-l urma pe antihrist. Apoi antihrist va porni cea mai înfricoşătoare prigoană, dintre toate câte au mai fost asupra creştinilor şi a Bisericii lui Hristos. Această prigoană e descrisă de Sfântul Evanghelist Ioan Teologul în Apocalipsă (12: 1-4) cu cele mai relevante cuvinte. Această prigoană nu va fi numai împotriva credinţei Ortodoxe, ci va fi o încercare a antihristului şi a slugilor lui de a schimba semnificaţia vieţii Ortodoxe, va fi o urmărire sângeroasă. Foarte mulţi creştini vor fi chinuiţi. Aceasta va fi cea mai mare şi ultima prigoană a creştinilor. Părinţii Bisericii spun că nu numai mirenii care au primit pecetea lui antihrist vor permite această prigoană, dar şi preoţimea care a primit pecetea lui. Preoţimea îl va ajuta pe antihrist, după cum menţionează părintele Haralamb Vasilopoulos în cartea sa despre antihrist, prin faptele lor omeneşti şi duhovniceşti pe care le vor oferi antihristului. Ei vor deveni aliaţii lui antihrist în prigoanele asupra episcopilor credincioşi, asupra preoţilor şi mirenilor. Cu ajutorul autorităţilor bisericeşti, predicile vor fi folosite în scopul pregătirii membrilor Bisericii pentru acceptarea lui antihrist. Şi cei care nu se vor supune ordinelor  lui  antihrist  vor fi supuşi unor chinuri nesfârşite. Sfinţii Părinţi ai Bisericii spun ca mucenicii din vremea lui antihrist se vor proslăvi în împărăţia lui Dumnezeu ca cei mai Mari mucenici şi sfinţi ai tuturor veacurilor“.

nektarios.gif

***

 • Fericita Matrona Dimitrievna Mironova (1881-1952):

Apoi vor veni alţii, şi va fi mai rău decât a fost! Cât de milă îmi este de voi. Veţi trăi până în timpurile cele de pe urmă. Viaţa va fi tot mai rea şi mai rea. Apăsătoare. Va veni timpul când vi se va pune în faţă crucea şi pâinea, spunându-vă: „Alegeţi!” „Noi alegem crucea”. „Maică, dar cum se va putea trăi atunci?” Ea: „Noi ne vom ruga, vom lua puţin pământ, vom face cocoloaşe, ne vom ruga lui Dumnezeu, le vom mânca şi vom fi sătui”.Fără de război veţi muri cu toţii, vor fi multe jertfe, toţi morţii vor zăcea pe pământ. Şi iată ce vă mai spun: seara veţi fi cu toţii pe pământ, la suprafaţă, iar dimineaţa, trezindu-vă, toţi veţi dispărea sub pământ. Fără război merge războiul“.

maica-matrona.jpg

***

“Cine este al lui Dumnezeu, acela nu-l va vedea pe antihrist. Multora li se vor deschide căile, unde să meargă, unde să plece. Dumnezeu ştie cum să-i ascundă pe ai Săi, nimeni nu-i va găsi“.

(Din: Staretii despre vremurile de pe urma“, Manastirea Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, Petru-Voda, 2007)

staretii-despre-vremurile-din-urma.jpg

Din aceeasi carte, mai puteti citi:


Categorii

"Concentrate" duhovnicesti, Cuvioasa schimonahia Macaria, Maici duhovnicesti, Parintele Nectarie Mulatiotis, Profetii si marturii pentru vremurile de pe urma, Sfantul Chiril al Ierusalimului, Sfantul Serafim de Sarov

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

50 Commentarii la “Din profetiile mai putin cunoscute ale sfintilor (II): “NOI ALEGEM CRUCEA!”; “Mucenicii din vremea Antihristului vor fi mai presus decat toti mucenicii”

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 2 / 2 >>

 1. Pingback: Război întru Cuvânt » Vladica Antonie Marturisitorul despre veacul rabdarii si veacul prigoanei
 2. Pingback: Război întru Cuvânt » Parintele Ioan Krestiankin (1910-2006) despre totalitarismul european si despre “al optulea sinod”
 3. Pingback: Război întru Cuvânt » Enciclica-soc a Papei Benedict, moment crucial pentru viitorul Noii Ordini: “ESTE URGENTA INFIINTAREA UNEI REALE AUTORITATI POLITICE MONDIALE”!
 4. Pingback: Război întru Cuvânt » Sfantul Ioan Maximovici despre Cuviosul Serafim de Sarov
 5. Pingback: Război întru Cuvânt » DESPRE EPOCA LUI ANTIHRIST SI REVENIREA PROROCULUI ILIE, CA „AL DOILEA INAINTEMERGATOR AL VENIRII LUI HRISTOS”
 6. Pingback: Război întru Cuvânt » EPISTOLA UNUI SFANT CONTEMPORAN: “Pregatiti-va, dragii Bunelului, pregatiti-va…”
 7. Dragii mei,

  ESTE SCRIS : “UN DOMN, O CREDINTA, UN BOTEZ !”

  DUMNEZEU NE VORBESTE PRIN SFINTA LUMINA DE LA IERUSALIM DE PASTELE ORTODOX, PRIN MINUNILE CARE SE INTIMPLA IN ORTODOXIE, CUM AR FI APA IORDANULUI, ICOANELE CARE PLING CU LACRIMI DE MIR, MINUNI FACUTE DE DUMNEZEU PRIN SFINTII SAI SI ALTELE.
  ORTODOXIA ESTE BISERICA NESCHIMBATA DE LA INCEPUT ! DUMNEZEU ESTE VESNIC SI NESCHIMBATOR ! ASA SI BISERICA LUI !

  CEI CARE NU CINSTESC SFINTENIA MAICII DOMNULUI CA LUCRARE A LUI DUMNEZEU, CEI CARE NU CINSTESC SFINTENIA SFINTILOR CA LUCRARE A LUI DUMNEZEU, ACEIA SARACII AU IESIT IN AFARA ADEVARULUI SI RATACESC IN INTUNERIC. DOAMNE LUMINEAZA-I ! AMIN !

  mircea

 8. Nu uitati ca: “Nu aduce anul ce aduce ceasul !”. Asa ca eu zic sa nu ne amagim, cum ca, mai este pana atunci, eu zic sa actionam acum. Cum ? Nu stiu…
  Am un sentiment de frustare, simt ca numai este timp…Si pana mai ieri,
  nu aveam decat grija zilei de maine, stiti voi, ca fiecare. Ne-au inchistat in grija zilei de maine, pentru ca ei sa-si poate duce la bun sfarsit planul. Ma gandesc si eu ca si voi, ce sa le zic copiilor ? Cum sa
  le spun ? Ma vor asculta ? Numai Dumnezeu stie !
  Inca o data o spun, cred, simt, ca trebuie sa ne pornim acum…

 9. Ortodoxia de baza spune sa-ti pui puterea in Dumnezeu nu in capacitatae ta.

  De aceea trebuie sa ne rugam la Dumnezeu sa ne feresca de cadere, de cipuri si de rau in general si sa ne dea o cale de a scapa .

 10. In primul rand trebuie sa ne rugam sa fim mantuiti:
  Doamne mantuieste-ma.
  Apoi trebuie sa ne rugam ca Dumnezeu sa ne dea ce stie DUmnezeu ca avem nevoie si sa ne scpae de necazuri, si ca DUmnezeu sa gaeasca o cale de supravietuire pentru noi in orice conditie si fara durere.
  La sfarsit trebuie sa ne rugam pentru mantuirea la toata lumea, pentru ca Dumnezeu sa dea Biosericii, Tarii, fiecarui om de pe Pamant ceea ce Dumnezeu stie ca au nevoie.

 11. Pingback: Război întru Cuvânt » El a ales Crucea. Noi ce vom alege? (I)
 12. Pingback: Război întru Cuvânt » Intre Cruce si tradare. CARE ESTE LECTIA MUCENICULUI EVGHENIE PENTRU NOI SI VREMURILE NOASTRE? (II)
 13. Pingback: Război întru Cuvânt » PARINTELE DIONISIE IGNAT DESPRE VREMURILE DIN URMA SI ANTIHRIST (III): “Sa facem rabdare si sa ne pregatim, mai cu seama noi, poporul român!”
 14. Pingback: Război întru Cuvânt » File de sfintenie romaneasca ne(re)cunoscuta (V): PARINTELE ILARION FELEA – DE LA TABORUL RUGACIUNII LA MARTURISIREA DESPRE ANTIHRIST
 15. Pingback: Război întru Cuvânt » Din cuvintele prorocesti ale Cuvioasei schimonahii Macaria: “CURAND TOATE VOR VENI UNA DUPA ALTA. DOMNUL STIE CUM SA-I ASCUNDA PE AI SAI”
 16. Pingback: Război întru Cuvânt » “Sa nu ne ingaduim naivitatea, sa nu dormim in opinci”. CLARIFICARI SI AVERTISMENTE NECESARE PRIVIND PROFETIILE SI FALSELE PROFETII APOCALIPTICE
 17. Pingback: Război întru Cuvânt » SA RECITIM IMPREUNA… (I) … avertismentele si prorociile Sfantului Lavrentie de Cernigov (†20 ianuarie 1950): “Sa umblati la biserica cat inca se mai poate!”
 18. Pingback: ANTIHRIST
 19. Pingback: ANTIHRISTUL – invatatura ortodoxa -
 20. Pingback: DIN PROFETIILE CUVIOSULUI AMBROZIE LAZARIS: “Vor veni ani grei, dar nu va temeti!” -
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate