PARINTELE ARSENIE BOCA si CELE SAPTE SURLE (III). Despre sfarsitul lumii, Antihrist si A Doua Venire: “SFANTA LITURGHIE MAI TINE LUMEA”

30-11-2010 Sublinieri

***

Din: Parintele Arsenie Boca, Cararea Imparatiei”

A N T I H R I S T

“El e “acela” care va veni in numele său – nu al lui Dumnezeu – evreu de neam, care va tirani sub ascultarea sa tot pămantul. Căci “acela” va primi să fie impărat peste strălucirea tuturor impărăţiilor pămantului.

Creştinii – cu numele – din pricina inmulţirii fărădelegilor care sting Duhul, aşa se vor slăbi la minte, incat de frică mulţi se vor lepăda de Hristos şi vor primi toată voia rea şi vor gusta toată răutatea răului, “căci credinţa nu este a tuturora”. Viaţa lor, slăbănogită de păcat, va da indrăzneală Satanei, care va lucra in “acela” tot felul de puteri şi de semne, de minuni mincinoase şi de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca să se mantuiască. De aceea, pentru că iubesc păcatul mai mult decat pe Dumnezeu, Dumnezeu le trimite amăgiri puternice, ca să dea crezămant minciunii, şi să cadă sub osandă toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au indrăgit nedreptatea.

Iudeii de odinioară, impinşi inlăuntru de “acela” au răstignit pe Domnul, inţepandu-i călcaiul, şi nu I-au putut face mai mult nimic; dimpotrivă Domnul, pogorandu-Se prin cruce la cei din inchisoare, a spart veşnicele incuietori, şi mare pradă a făcut nesăţiosului iad. De atunci umblă protivnicul ca un leu turbat intăratandu-şi uneltele, ca măcar faptele şi invăţătura Mantuitorului să le intunece in necredinţă.

Neputand nici aceasta, işi aprinde ciracii şi pe “acela” al lor care se repetă in fiecare veac de oameni, din zilele Sfinţilor Apostoli, pană in zilele celui mai desăvarşit Antihrist, din vremea de apoi, cand va propovădui Ilie , ca doară-doară va putea măcar să stingă pe ucenicii lui Iisus de pe faţa pămantului prigonindu-i, spanzurandu-i, ucigandu-i, răstignindu-i şi in tot felul omorandu-i.

Mai mult, cum zice un Părinte, acest Antihrist – care nu se mulţumeşte numai cu necredinţa sa, ci vrea necredinţa tuturora – nu va avea astampăr decat in ziua cand ar izbuti să ucidă pe Dumnezeu şi să-L azvarle din inima şi mintea celui din urmă credincios rămas pe pămant; şi nu ravneşte, nebunul, la o mandrie mai mare, decat aceea de-a termina odată cu Dumnezeu, iar in locul Lui să-şi implante in sufletul omului, ca pe o sabie a iadului, chipul său de fiară.

“Acela” nu se mulţumeşte numai să inşele pe oameni cu amanarea pocăinţei pe maine, pe poimaine, la bătraneţe, ci luptă nebun cerand:

1. moarte lui Dumnezeu;

2. moarte invăţăturii Sale;

3. moarte creştinilor, ucenicilor Săi;

4. pustiire Bisericii Sale şi oprirea Sfintei Jertfe celei de-a pururi, care este Sfanta Liturghie.

Chinurile cele de pe urmă, cele de la Antihrist, in care va lucra toată puterea Satanei, vor intrece toate prigoanele cate s-au inteţit asupra creştinilor, de la inceput pană in zilele acelea.

(…) Deci cand fărădelegile vor incleşta mintea şi inima oamenilor şi-i vor sălbătici aşa de tare incat vor zice că nu le mai trebuie Dumnezeu şi Biserică şi Preoţi, incat va fi sălbăticirea şi nebunia unite peste tot pămantul, atunci vine sfarşitul.

SFANTA LITURGHIE MAI ŢINE LUMEA

Precum Taina pocăinţei sau mărturisirea este judecata milostivă a lui Dumnezeu, ascunsă sub chip smerit, şi iubitorii de smerenie dau de darul acesta, asemenea şi Sfanta Jertfa a Mantuitorului, din Sfanta Liturghie, ascunde, iarăşi sub chip smerit, o taină a ocarmuirii lumii.

Cei vechi ştiau pricina pentru care nu se arată Antihrist in zilele lor, căci Sfantul Pavel vorbeşte despre taina aceasta in chip ascuns, dar n-o numeşte. E Sfanta Liturghie, sau Jertfa cea de-a pururi, despre care a grăit Domnul prin Daniil şi apoi Insuşi ne-a invăţat. Ea este aceea care opreşte să nu se arate Antihrist, sau omul nelegiuirii decat in vremea ingăduită lui de Dumnezeu. Căci pentru mulţimea fărădelegilor, demult ar fi trebuit Dumnezeu-Tatăl să sfarşească lumea, insă Dumnezeu-Fiul, Cel ce este iubirea de oameni şi de toată firea, mereu se aduce pe Sine Jertfa Sfantă inaintea lui Dumnezeu-Tatăl, mijlocind milostivirea de la El.

Rabdă Fiul lui Dumnezeu pentru noi o răstignire neintreruptă; Mielul-Impărat stă mereu chezaş inaintea Tatălui, aducandu-se in Jertfa neincetată, rugăminte de mijlocire pentru biata lume. Că de n-ar fi sangele Mielului, al Insuşi Arhiereului-Impărat, Iisus Hristos, dat de bună voie şi neincetat preţ de mantuire pentru oameni, stand cu iubire şi părtinire pentru lume, demult ar fi inecat Dumnezeu pămantul in sangele oamenilor şi l-ar fi ars cu foc, desfacand de istov stihiile. Deci sangele Mielului din Sfanta Impărtăşanie mai ţine sufletul in oase şi lumea in picioare. Precum taina pocăinţei e un dar al Cerului, sub chip smerit, pentru mantuirea fiecărui suflet in parte, aşa Sfanta Liturghie, marea taină, ascunsă iarăşi sub chip smerit, mantuieşte lumea, sau o fereşte de urgiile Antihristului.Iată de ce toată lumea ar trebui să vie la Sfanta Liturghie, că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pămant.

Ceea ce se poate spune, pe scurt, despre o prea mare taină a lui Dumnezeu, ascunsă in Sfanta Liturghie, care se săvarşeşte şi in Cer şi pe pămant, şi pentru care mai ţine Dumnezeu lumea, am incercat. Dar Sfanta Liturghie este neasemănat mai bogată in taine, care nu se pot depăna pe limbă omenească. Dumnezeu coboară intre oameni şi suie oamenii la Sine pe scara Sfintei Liturghii.

PROOROCUL DE FOC

Deci cată vreme mai sunt oameni ce caută pocăinţa şi Sfanta Impărtăşanie, Satana n-are putere. Il opreşte Dumnezeu. Dar cand oamenii se vor intuneca la minte aşa de tare incat vor impiedeca Sfanta Liturghie, cu toată voia lor vrand necredinţă, in zilele acelea va inceta şi Jertfa cea de-a pururi, şi va incepe uraciunea pustiirii, precum zice la:

Daniil 12:

Şi din vremea cand va inceta Jertfa cea de-a pururi şi va incepe uraciunea pustiirii, vor fi 1290 de zile.

E vremea de trei ani şi jumătate, in care va propovădui Ilie, cel mai manios prooroc, şi va vesti cele şapte cupe ale urgiei lui Dumnezeu – cele de pe urmă – cu care se va sfarşi mania lui Dumnezeu. Va fi o vreme de stramtoare, cum n-a mai fost de la inceputul lumii, nici nu va mai fi. In zilele acelea:

Daniil 12:

Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; iar cei nelegiuiţi se vor purta ca cei nelegiuiţi.

Toţi cei fărădelege nu vor pricepe, ci numai cei inţelepţi vor inţelege (ce vreme e: apropiindu-se a doua venire). Cei fărădelege huliră pe Dumnezeul Cerului din pricina durerilor, care-i frigeau de-şi muşcau limbile, dar de faptele lor nu s-au pocăit, zice Apocalipsa.

La plinirea acelei vremi de pe urmă, cand răutatea va fi desăvarşit coaptă, va vesti Ilie, Proorocul de foc, a doua venire a Mantuitorului. Vestirea aceasta, bucuria cea mai mare a creştinilor, va fi primejdie de moarte proorocului adevărat; căci oamenii fărădelegii il vor ucide ca pe Ioan Botezătorul, care era in duhul şi puterea lui Ilie, la cea dintai venire. Dar tocmai cand protivnicii Atotputernicului credeau că omorand şi pe cel din urmă prooroc, in sfarşit “au terminat cu Dumnezeu”, iată că invie Ilie…

Iudeii şi-au dau seama de nebunia potrivniciei lor şi de inşelarea Antihristului şi, cu infricoşare şi cutremur mare, se intorc şi primesc pe Iisus Hristos-Dumnezeu, după cum mărturiseşte despre ei Scriptura.

Proorocul mincinos, Antihristul, prin duhul său necurat cu care lucră şi se ţine, răscoală pe toţi impăraţii lumii să-i adune la războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu, in valea lui Iosafat, la cel de pe urmă război şi la cea mai mare vărsare de sange de pe pămant.

SFANTA CRUCE PE CER

Luminată in slavă, mai strălucitoare ca soarele, căreia incă i-au stat oamenii impotrivă şi au injurat-o, se va arăta, in ciuda tuturor vrăjmaşilor ei, semn slăvit de biruinţă a binelui asupra răului. Atunci, in zilele acelea infricoşate, pe pămant şi in tot trupul, Insuşi Dumnezeu-Cuvantul vine să cheme pe oameni, pentru cea din urmă oară, insă nu la pocăinţă, ci la judecată. Atunci Dumnezeu şi iconomia mantuirii nu mai e pe crezute, ci pe văzute.

Iar pe Antihrist, in care lucra toată puterea Satanei:

2 Tesaloniceni 2:

Domnul Il va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale.

Daniil 12:

Fericit va fi cel ce va aştepta şi va ajunge la 1335 de zile.

E ziua Domnului cea mare şi infricoşată, zi de fericire pentru cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, zi de bucurie negrăită, ziua intoarcerii Acasă, in ţara de obarşie şi capătul plangerii. Zi de fericire, văzand izbanda răbdării, văzand Invierea cea de obşte, văzand moştenirea cea gătită de la intemeierea lumii celor ce-L iubesc pe Dumnezeu şi au rămas in dragostea Lui pană in sfarşit. Şi taine intre taine, numai de Dumnezeu ştiute, atunci se vor vedea.

Ceilalţi insă, vor sta să-şi dea sufletul de groază şi de aşteptarea celor pornite să vie peste lume, căci Tăriile Cerului vor fi zguduite.

Atunci vedea-vor pe Cel ce L-au răstignit, venind pe nori, cu putere şi cu mărire multă; pe Cel ce este dragostea noastră, care nouă ne imprăştie frica, dar groaza groazelor pentru cei ce L-au prigonit şi L-au răstignit pentru iubirea Sa de oameni şi trebuind să-şi capete plată veşnică după faptele lor.

Şi va fi judecata, căci fărădelegile au adus potopul şi fărădelegile strigă şi grăbesc judecata.

Drept aceea, văzand că s-a luat pacea de pe pămant, dar timpul incă nu ni s-a luat, cu glasul lui Dumnezeu chemăm pe toţi oamenii de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărat o zi in care va să judece lumea. Iar ziua aceea poate fi oricand.

Iată mai pe inţeles graiul rugăciunii Mantuitorului, pentru creştinătatea de peste veacuri şi de peste tot pămantul, prinsă pe cat s-a putut, in sunetul acestor şapte surle… (…)

(din: Parintele Arsenie Boca, “Cararea Imparatiei”, Episcopia Ortodoxa Romana a Aradului, Deva, 2006)

***


Categorii

1. SPECIAL, Documentare, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Parintele Arsenie Boca, Profetii si marturii pentru vremurile de pe urma

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

57 Commentarii la “PARINTELE ARSENIE BOCA si CELE SAPTE SURLE (III). Despre sfarsitul lumii, Antihrist si A Doua Venire: “SFANTA LITURGHIE MAI TINE LUMEA”

<< Pagina 1 / 2 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. Sfantul Ardealului – Pr. Arsenie Boca

  http://vimeo.com/11950085

 2. Cam tot ceea ce a scris parintele Arsenie Boca dateaza din anii tineretii sale. Tanar fiind, parintele ajunsese la o profunda intelegere a lumii, si la o maturitate duhovniceasca deplina.

 3. Durerile vietii care vin din cauza calcarii poruncilor lui Dumnezeu

  Pr. Stefan Negreanu

  http://www.ortodoxmedia.com/inregistrare/723/durerile_vietii_arsenie_boca

 4. Pe 2 decembrie este praznuita si adormirea parintelui Porfirie din Grecia.
  “Eu, chiar cand voi fi plecat, voi continua sa va vorbesc. Oare voi ma veti auzi?” Parintele Porfirie Capsocalivitul

 5. A aparut in limba engleza o carte despre invataturile parintelui Porfirie
  care se numeste ‘Wounded by Love’ si care pe mine ‘m-a miscat’ cind am citit-o.

  Un post binecuvintat,
  Traian

 6. Părintele Arsenie Boca
  A fost puternic în cuvânt
  Şi-n scrisul se simte darul
  Ce l-a primit prin Duhul Sfânt.

  Privirea sa duhovnicească
  În multe suflete’a pătruns,
  Descoperindu-le trăirea
  Şi răul ce-l ţineau ascuns.

  Mulţi ortodocşi şi-au văzut taina
  -Ce-o ascundeau – că e vădită
  Şi vieţuirea în ruşine,
  Prin vorba lui descoperită.

  Mulţi au fost cei ce-au aflat pacea
  Şi sufleteasca alinare,
  -Prin darul lui- fără s-o ceară,
  Alţii mustrări şi vindecare.

  Părintele Arsenie Boca
  A fost un om duhovnicesc,
  Cerscut CURAT ÎNCĂ DIN PÂNTEC
  Cum astăzi pruncii nu mai cresc.

  El însuşi ne-a vorbit de’aceasta
  Spe’nvăţătură şi mustrare,
  Nouă celor ce ne spurcăm copiii
  În pântece prin desfrânsre.

  De’aceia fiii ne-o iau razna
  Şi-s răzvrătiţi şi-s necuraţi,
  Plini de satanică mândrie,
  Bolavi cumplit,handicapaţi.

  El avenit firesc pe lume,
  În daragoste şi-n curăţie
  Şi cerul la’mbrăcat în daruri,
  În cinste şi în vrednicie.

  Şi mulţi din oamenii de seamă
  Au înţeles şi l’au numit,
  Un fenomen, un caz aparte
  Şi un monah deosebit.

  Cine citindu l nu’nţelege
  Că tot ce-a scris e spre zidire,
  Că vorba lui mişcă lăuntru,
  Trezind, mustrând, spre mântuire ?

  Că vorba sa foarte adâncă
  Rosteşte numai Adevărul,
  Numai în scopul mântuirii
  Cu ne-a cerut Mântuitorul ?

  Că scrisul său nu urmăreşte
  Să se slăvească-n chip ascuns,
  -Să proslăvească scriitorul-
  Ci să zidească în Iisus ?

  C’a fost monah şi sfinţit preot,
  Pătruns de dragostea creştină
  Şi de răspunderea-i înaltă
  Şi-a dovedit c’a fost lumină.

  Şi va rămâne-n neamul nostru
  Şi mărturie şi’ajutor
  Şi ziditor ortodoxiei,
  Şi-n sfânt părinte rugător.

 7. Pingback: Razboi întru Cuvânt » ARTICOLELE SAPTAMANII (4): Calai, victime, iertare, credinta, eroi, testamente…“NOI NE IUBIM NEAMUL ASA CUM UN COPIL ISI IUBESTE PARINTII”
 8. Pingback: Război întru Cuvânt » HARUL DUHULUI SFANT – SINGURA ARMA A CREDINCIOSILOR in fata lui Antihrist si a inaintemergatorilor lui
 9. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Semne promitatoare in bisericile surori greaca si rusa. CRITICI LA NIVELUL CEL MAI INALT AL IERARHIEI BISERICII RUSE FATA DE PROIECTUL CARDULUI ELECTRONIC. Parintele Theodor Zisis si IPS Serafim din Pireu despre cardul cetate
 10. Pingback: Război întru Cuvânt » STARETUL DIONISIE IGNAT: “O sa fie schimbari mari. Conducatorii omenirii de astazi sunt hotarati sa distruga omul”. CE INSEAMNA ‘AL OPTULEA VEAC’?
 11. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Adevaratul MARE PERICOL si cursa in care cad inclusiv patriotii sinceri: “SA VINA UN GUVERN EUROPEAN SAU MONDIAL SA NE SCAPE DE BASESCU!…”
 12. Fragment din subcapitolul Dumnezeu se roagă II

  „Până nu recunoaştem că avem îndoită fire şi îndoită viaţă: una pământească şi alta cerească fără de sfârşit şi începând de aici, până atunci tot pe afară ne ţinem de rostul la care vrea Dumnezeu să ne ridice. Trebuie să ştim toţi supuşii Împărăţiei că suntem făpturi cereşti, trimise vremelnic în corturi pământeşti spre o mare probă şi anume: să vedem şi să se vadă încotro înclinăm cu inima şi mintea, şi înspre ce înclinăm aceea să avem pentru totdeauna. Dacă năzuim spre Dumnezeu, pe El îl moştenim şi viaţa veşnică; iar dacă înclinăm spre firea pieritoare, vom pieri de la faţa lui Dumnezeu şi cu cel rău vom petrece fără de sfârşit. Căci noi suntem pieritori cu firea pământească, dar nemuritori cu firea cerească; veşnicia noastră însă de noi atârnă unde s-o petrecem.”

  Sursa: Ieromonah Arsenie Boca, Cărarea Împărăţiei, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, Deva, 2006.

  Cat de clar, simplu, precis este explicat!
  Doamne, Tu esti Calea, Adevarul si Viata, Tie sa-Ti urmam!

 13. Pingback: PROFETIILE PARINTELUI ARSENIE BOCA DESPRE ROMANIA: "Romania va fi inconjurata de flacari... Imi pare rau ca sunteti cei pe urma. Va vor cerne...”
 14. Pingback: PARINTELE ARSENIE BOCA, SFANTUL ARDEALULUI (film documentar) - 22 de ani de la mutarea la cele vesnice (†28 nov. 1989)
 15. Pingback: PARINTELE ARSENIE BOCA DESPRE RAUTATEA FARA LEAC
 16. Cu ajutorul Domnului si al parintelui Arsenie m-am lamurit ce se intampla cu sufletul dupa moarte. In subcapitolul judecata particulara a sufletului, parintele spune clar ca pana la a doua venire a lui Hristos, sufeltul fiecarei persoane decedate va fi judecat pentru faptele sale. Dupa venirea Mantuitorului vom fi judecati din nou, aceasta fiind judecata de obste. Gandindu-ma ca suntem popor ortodox, ar trebui sa plecam urechea la ce spun toti SFINTII si PARINTII, sa ne rugam pentru preoti, duhovnici, conducerea tarii, INDIFERENT de cum ni se par noua ca ar fi!

  Doamne, Iisuse Hristoase fiul lui Dumnezeu, invredniceste-ne Tie sa-ti urmam!

 17. Pingback: STIM SI CONSTIENTIZAM CE SE INTAMPLA IN SFANTA LITURGHIE? CU CE SI CUM NE IMPARTASIM? Cuvinte trezitoare ale Sf. Ioan de Kronstadt (2)
 18. Pingback: ANTIHRISTUL – invatatura ortodoxa -
 19. Pingback: PARINTELE ARSENIE BOCA: “Toata stradania diavolului aceasta este: ca sa desfaca dragostea sufletului nostru de Dumnezeu si s-o lege de orice altceva“ -
 20. Pingback: Razboiul e aproape, iar sfarsitul la usi. CE SA FACEM, DECI? -
 21. Pingback: Parintele Arsenie Boca despre razboiul lui Hristos cu cel-rau: ispita prin placere si ispita prin durere: TRAIREA PORUNCILOR LUI DUMNEZEU ARDE PE DIAVOL -
 22. Pingback: Cuviosul Paisie Aghioritul despre SFANTA LITURGHIE, IMPARTASIRE si pomenirea la PROSCOMIDIE -
 23. Pingback: Marturia Parintelui Ciprian Negreanu (Cluj-Napoca) despre SFINTENIA PARINTELUI ARSENIE BOCA (video si audio). MINUNEA COLOSALA DE LA PRISLOP A INVIERII UNUI SUFLET RAZVRATIT SI ATEU -
 24. Pingback: CANONIZAREA PARINTELUI ARSENIE BOCA – campanie declansata oficial la… Radio Trinitas Sibiu - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 25. Pingback: BOTEZUL DOMNULUI (TEOFANIA). Omilie a Sfantului Vasile si predici audio cu Pr. Ciprian Negreanu si Arhim. Nectarie: ARATAREA SMERENIEI LUI DUMNEZEU -
 26. Parintele Arsenie Boca m-a vindecat.

  In 2004 mi s-a facut cunostinta cu un baiat pt casatorie.Aveam 25 de ani.Apoi baiatul s-a retras, desi ne vazusem de 4 ori.Mi-a spus adio.la inceputul lui 2005 am inceput sa ma simt rau. Tata gasise langa gardul de la drum doua carti de joc. Noua de inima rosie , noua de inima neagra , iar cea de inima neagra arsa la un colt.Amdat cu tamaie, dar le adusese in casa.A inceput raul.Nu mai dormeam, am stat 4 nopti nedormita, ca dati seama.Am inceput sa fiul slabita psihic si fizic. incepuse sa-mi apara gandul sinuciderii desi stiam ca ajung in iad.Imi zicramca acest gand este de la Domnul, dar apo am realizat ca era de la diavol.Era o lupta pe viata si pe moarte.

  Aveam o durere fizica si sufleteasca insuportabila si de aceea ma gandeam ca mai bine nu mai traiesc dar in acelasi timp ma gandeam ca nu-mi face slijba si voi fi chinuita in iad.Ma gandeam ca ar fi o sansa sa merg la spital sa-mi gasesc alinare, dar ma gandeam ca voi trai o viata intreaga acolo..Deci nici o iesire.facusem prima tentativa, lasasem bilet de adio de la viata asta.A gasit cine biletul si pe mine ,si si-a dat seama.amfost dusa la spital.Imi era cumplit de rau.Am stat internata 2 sapt.Apoi am vb cu preotul meu.Si mi-a spus Tratament si Biserica.

  Am ajuns la parintele Gherontie.Fusesem internata la Predeal si am fost pe jos la manastirea parintelui Gherontie.I-am povestit ce am facut ce ganduri negative am, ca ma simt f rau, mi-a spus ca am f multi dusmani si mi-a dar un biletel cu o rugaciune.Masimteam tot rau.fusem internata la predeal pt 3 sapt.dar tot imi era rau.Mai citeam din rugaciunea scurta. NU puteam sa ma rog mai mult nu aveam rabdare, concentrare.

  Am fost la alt doctor care cu ajutorul lui acum sunt vindecata , dar si cu ajutorul credintei.Am facut de atunci tratament continuu vreo 5 ani.Tratament dur cu doza mare, aveam si servici pt ca asa ma sfatuise doctorul eu veam gandurile acelea negative sa nu mai traiesc. Si am mai avut tentative dar am scapat cu ajutorul Domnului cu bine ca puteam sa raman cu sechele, va dati seama.Anul trecut m-am si casatorit pe 27 octombrie.O prietena veche de facultate imi daduse bilete la Sf Antonie cel Mare pt casatorie.Pana nu am zis ca eu trebuie sa imi intaresc credinta nu a inceput vindecarea mea.Ma rugam mai tare , mergeam mai des la biserica, sfestanii, dadeam cu tamaie.Incepusem sa ma intaresc.

  Anul tercut pana in data nuntii fratele meu cel mare, mi-a spus ca se duce la mormantul lui Arsenie Boca.L-am rugat sa dea acatist separat pt bindecarea mea si se roage pt mine.acum sunt vindecata complet.mai iau cand si cand tratament o doza f micaAveam 30 mg pe zi iar acum mai iau v-am spus cand si cand 3 ,4 mg.Deci s-a facut o minune.Iisus nu m-a tradat.Eu am gresit fata de El si stiu ce.Eram gata sa-L pierd pe Iisus, dar nu m-a lasat El.

  Ma interb acum, ca m-am vindecat ce s-a intamplat caci eram f credincioasa.sa fie de la acele carti gasite?Adica vreun mare vrajitor?Eu asa cred.Caci am avut si crize urate.

 27. Slavit sa fie numele Domnului.

 28. Am o iconiţa cu Parintele Arsenie Boca.O port mereu cu mine.si are si sotul una.

 29. Pingback: PARINTELE PAISIE AGHIORITUL DESPRE ANTIHRIST: “Totul va deveni un spital de nebuni. Vin ani grei, vom avea incercari mari. Crestinii vor avea mare prigoana” -
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate