PARINTELE ARSENIE BOCA si CELE SAPTE SURLE (III). Despre sfarsitul lumii, Antihrist si A Doua Venire: “SFANTA LITURGHIE MAI TINE LUMEA”

30-11-2010 Sublinieri

***

Din: Parintele Arsenie Boca, Cararea Imparatiei”

A N T I H R I S T

“El e “acela” care va veni in numele său – nu al lui Dumnezeu – evreu de neam, care va tirani sub ascultarea sa tot pămantul. Căci “acela” va primi să fie impărat peste strălucirea tuturor impărăţiilor pămantului.

Creştinii – cu numele – din pricina inmulţirii fărădelegilor care sting Duhul, aşa se vor slăbi la minte, incat de frică mulţi se vor lepăda de Hristos şi vor primi toată voia rea şi vor gusta toată răutatea răului, “căci credinţa nu este a tuturora”. Viaţa lor, slăbănogită de păcat, va da indrăzneală Satanei, care va lucra in “acela” tot felul de puteri şi de semne, de minuni mincinoase şi de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca să se mantuiască. De aceea, pentru că iubesc păcatul mai mult decat pe Dumnezeu, Dumnezeu le trimite amăgiri puternice, ca să dea crezămant minciunii, şi să cadă sub osandă toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au indrăgit nedreptatea.

Iudeii de odinioară, impinşi inlăuntru de “acela” au răstignit pe Domnul, inţepandu-i călcaiul, şi nu I-au putut face mai mult nimic; dimpotrivă Domnul, pogorandu-Se prin cruce la cei din inchisoare, a spart veşnicele incuietori, şi mare pradă a făcut nesăţiosului iad. De atunci umblă protivnicul ca un leu turbat intăratandu-şi uneltele, ca măcar faptele şi invăţătura Mantuitorului să le intunece in necredinţă.

Neputand nici aceasta, işi aprinde ciracii şi pe “acela” al lor care se repetă in fiecare veac de oameni, din zilele Sfinţilor Apostoli, pană in zilele celui mai desăvarşit Antihrist, din vremea de apoi, cand va propovădui Ilie , ca doară-doară va putea măcar să stingă pe ucenicii lui Iisus de pe faţa pămantului prigonindu-i, spanzurandu-i, ucigandu-i, răstignindu-i şi in tot felul omorandu-i.

Mai mult, cum zice un Părinte, acest Antihrist – care nu se mulţumeşte numai cu necredinţa sa, ci vrea necredinţa tuturora – nu va avea astampăr decat in ziua cand ar izbuti să ucidă pe Dumnezeu şi să-L azvarle din inima şi mintea celui din urmă credincios rămas pe pămant; şi nu ravneşte, nebunul, la o mandrie mai mare, decat aceea de-a termina odată cu Dumnezeu, iar in locul Lui să-şi implante in sufletul omului, ca pe o sabie a iadului, chipul său de fiară.

“Acela” nu se mulţumeşte numai să inşele pe oameni cu amanarea pocăinţei pe maine, pe poimaine, la bătraneţe, ci luptă nebun cerand:

1. moarte lui Dumnezeu;

2. moarte invăţăturii Sale;

3. moarte creştinilor, ucenicilor Săi;

4. pustiire Bisericii Sale şi oprirea Sfintei Jertfe celei de-a pururi, care este Sfanta Liturghie.

Chinurile cele de pe urmă, cele de la Antihrist, in care va lucra toată puterea Satanei, vor intrece toate prigoanele cate s-au inteţit asupra creştinilor, de la inceput pană in zilele acelea.

(…) Deci cand fărădelegile vor incleşta mintea şi inima oamenilor şi-i vor sălbătici aşa de tare incat vor zice că nu le mai trebuie Dumnezeu şi Biserică şi Preoţi, incat va fi sălbăticirea şi nebunia unite peste tot pămantul, atunci vine sfarşitul.

SFANTA LITURGHIE MAI ŢINE LUMEA

Precum Taina pocăinţei sau mărturisirea este judecata milostivă a lui Dumnezeu, ascunsă sub chip smerit, şi iubitorii de smerenie dau de darul acesta, asemenea şi Sfanta Jertfa a Mantuitorului, din Sfanta Liturghie, ascunde, iarăşi sub chip smerit, o taină a ocarmuirii lumii.

Cei vechi ştiau pricina pentru care nu se arată Antihrist in zilele lor, căci Sfantul Pavel vorbeşte despre taina aceasta in chip ascuns, dar n-o numeşte. E Sfanta Liturghie, sau Jertfa cea de-a pururi, despre care a grăit Domnul prin Daniil şi apoi Insuşi ne-a invăţat. Ea este aceea care opreşte să nu se arate Antihrist, sau omul nelegiuirii decat in vremea ingăduită lui de Dumnezeu. Căci pentru mulţimea fărădelegilor, demult ar fi trebuit Dumnezeu-Tatăl să sfarşească lumea, insă Dumnezeu-Fiul, Cel ce este iubirea de oameni şi de toată firea, mereu se aduce pe Sine Jertfa Sfantă inaintea lui Dumnezeu-Tatăl, mijlocind milostivirea de la El.

Rabdă Fiul lui Dumnezeu pentru noi o răstignire neintreruptă; Mielul-Impărat stă mereu chezaş inaintea Tatălui, aducandu-se in Jertfa neincetată, rugăminte de mijlocire pentru biata lume. Că de n-ar fi sangele Mielului, al Insuşi Arhiereului-Impărat, Iisus Hristos, dat de bună voie şi neincetat preţ de mantuire pentru oameni, stand cu iubire şi părtinire pentru lume, demult ar fi inecat Dumnezeu pămantul in sangele oamenilor şi l-ar fi ars cu foc, desfacand de istov stihiile. Deci sangele Mielului din Sfanta Impărtăşanie mai ţine sufletul in oase şi lumea in picioare. Precum taina pocăinţei e un dar al Cerului, sub chip smerit, pentru mantuirea fiecărui suflet in parte, aşa Sfanta Liturghie, marea taină, ascunsă iarăşi sub chip smerit, mantuieşte lumea, sau o fereşte de urgiile Antihristului.Iată de ce toată lumea ar trebui să vie la Sfanta Liturghie, că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pămant.

Ceea ce se poate spune, pe scurt, despre o prea mare taină a lui Dumnezeu, ascunsă in Sfanta Liturghie, care se săvarşeşte şi in Cer şi pe pămant, şi pentru care mai ţine Dumnezeu lumea, am incercat. Dar Sfanta Liturghie este neasemănat mai bogată in taine, care nu se pot depăna pe limbă omenească. Dumnezeu coboară intre oameni şi suie oamenii la Sine pe scara Sfintei Liturghii.

PROOROCUL DE FOC

Deci cată vreme mai sunt oameni ce caută pocăinţa şi Sfanta Impărtăşanie, Satana n-are putere. Il opreşte Dumnezeu. Dar cand oamenii se vor intuneca la minte aşa de tare incat vor impiedeca Sfanta Liturghie, cu toată voia lor vrand necredinţă, in zilele acelea va inceta şi Jertfa cea de-a pururi, şi va incepe uraciunea pustiirii, precum zice la:

Daniil 12:

Şi din vremea cand va inceta Jertfa cea de-a pururi şi va incepe uraciunea pustiirii, vor fi 1290 de zile.

E vremea de trei ani şi jumătate, in care va propovădui Ilie, cel mai manios prooroc, şi va vesti cele şapte cupe ale urgiei lui Dumnezeu – cele de pe urmă – cu care se va sfarşi mania lui Dumnezeu. Va fi o vreme de stramtoare, cum n-a mai fost de la inceputul lumii, nici nu va mai fi. In zilele acelea:

Daniil 12:

Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; iar cei nelegiuiţi se vor purta ca cei nelegiuiţi.

Toţi cei fărădelege nu vor pricepe, ci numai cei inţelepţi vor inţelege (ce vreme e: apropiindu-se a doua venire). Cei fărădelege huliră pe Dumnezeul Cerului din pricina durerilor, care-i frigeau de-şi muşcau limbile, dar de faptele lor nu s-au pocăit, zice Apocalipsa.

La plinirea acelei vremi de pe urmă, cand răutatea va fi desăvarşit coaptă, va vesti Ilie, Proorocul de foc, a doua venire a Mantuitorului. Vestirea aceasta, bucuria cea mai mare a creştinilor, va fi primejdie de moarte proorocului adevărat; căci oamenii fărădelegii il vor ucide ca pe Ioan Botezătorul, care era in duhul şi puterea lui Ilie, la cea dintai venire. Dar tocmai cand protivnicii Atotputernicului credeau că omorand şi pe cel din urmă prooroc, in sfarşit “au terminat cu Dumnezeu”, iată că invie Ilie…

Iudeii şi-au dau seama de nebunia potrivniciei lor şi de inşelarea Antihristului şi, cu infricoşare şi cutremur mare, se intorc şi primesc pe Iisus Hristos-Dumnezeu, după cum mărturiseşte despre ei Scriptura.

Proorocul mincinos, Antihristul, prin duhul său necurat cu care lucră şi se ţine, răscoală pe toţi impăraţii lumii să-i adune la războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu, in valea lui Iosafat, la cel de pe urmă război şi la cea mai mare vărsare de sange de pe pămant.

SFANTA CRUCE PE CER

Luminată in slavă, mai strălucitoare ca soarele, căreia incă i-au stat oamenii impotrivă şi au injurat-o, se va arăta, in ciuda tuturor vrăjmaşilor ei, semn slăvit de biruinţă a binelui asupra răului. Atunci, in zilele acelea infricoşate, pe pămant şi in tot trupul, Insuşi Dumnezeu-Cuvantul vine să cheme pe oameni, pentru cea din urmă oară, insă nu la pocăinţă, ci la judecată. Atunci Dumnezeu şi iconomia mantuirii nu mai e pe crezute, ci pe văzute.

Iar pe Antihrist, in care lucra toată puterea Satanei:

2 Tesaloniceni 2:

Domnul Il va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale.

Daniil 12:

Fericit va fi cel ce va aştepta şi va ajunge la 1335 de zile.

E ziua Domnului cea mare şi infricoşată, zi de fericire pentru cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, zi de bucurie negrăită, ziua intoarcerii Acasă, in ţara de obarşie şi capătul plangerii. Zi de fericire, văzand izbanda răbdării, văzand Invierea cea de obşte, văzand moştenirea cea gătită de la intemeierea lumii celor ce-L iubesc pe Dumnezeu şi au rămas in dragostea Lui pană in sfarşit. Şi taine intre taine, numai de Dumnezeu ştiute, atunci se vor vedea.

Ceilalţi insă, vor sta să-şi dea sufletul de groază şi de aşteptarea celor pornite să vie peste lume, căci Tăriile Cerului vor fi zguduite.

Atunci vedea-vor pe Cel ce L-au răstignit, venind pe nori, cu putere şi cu mărire multă; pe Cel ce este dragostea noastră, care nouă ne imprăştie frica, dar groaza groazelor pentru cei ce L-au prigonit şi L-au răstignit pentru iubirea Sa de oameni şi trebuind să-şi capete plată veşnică după faptele lor.

Şi va fi judecata, căci fărădelegile au adus potopul şi fărădelegile strigă şi grăbesc judecata.

Drept aceea, văzand că s-a luat pacea de pe pămant, dar timpul incă nu ni s-a luat, cu glasul lui Dumnezeu chemăm pe toţi oamenii de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărat o zi in care va să judece lumea. Iar ziua aceea poate fi oricand.

Iată mai pe inţeles graiul rugăciunii Mantuitorului, pentru creştinătatea de peste veacuri şi de peste tot pămantul, prinsă pe cat s-a putut, in sunetul acestor şapte surle… (…)

(din: Parintele Arsenie Boca, “Cararea Imparatiei”, Episcopia Ortodoxa Romana a Aradului, Deva, 2006)

***


Categorii

1. SPECIAL, Documentare, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Parintele Arsenie Boca, Profetii si marturii pentru vremurile de pe urma

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

57 Commentarii la “PARINTELE ARSENIE BOCA si CELE SAPTE SURLE (III). Despre sfarsitul lumii, Antihrist si A Doua Venire: “SFANTA LITURGHIE MAI TINE LUMEA”

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 2 / 2 >>

 1. Pingback: Evanghelia eshatologica de la Luca, din prima zi a Postului Mare, foarte importanta mai ales pentru zilele noastre: “LUATI SEAMA SA NU FITI AMAGITI!” -
 2. Pingback: Parintele Arsenie Boca despre VIITORUL ROMANIEI: “O iubeste Dumnezeu? Sa se astepte la bataie!” -
 3. Pingback: Parintele Arsenie Boca despre insemnatatea FAPTUIRII in razboiul nevazut cu tendintele noastre contradictorii: LUCRAREA PORUNCILOR STINGE CRIZELE VOINTEI -
 4. Pingback: SUNTEM CEI DIN URMA: 666 din 1984? POLITIA GANDIRII sau natura ANTIHRISTICA a totalitarismului CORECTITUDINII POLITICE/ Pacatele strigatoare la cer si VREMURILE DIN URMA. - Recomandari
 5. Pingback: DOCUMENTAR “PARINTELE ARSENIE BOCA, OMUL LUI DUMNEZEU” – produs de Fundatia Arsenie Boca. MARTURII DESPRE VIATA SI MINUNILE SALE (video) -
 6. Pingback: PARINTELE ARSENIE BOCA IN DUH SI ADEVAR – Straluciri de har din invataturile si minunile Cuviosului de la Prislop, in noi DOCUMENTARE AUDIO si VIDEO realizate de NICOLAE MARGINEANU. Marturiile Maicii Marina de la Manastirea Bic -
 7. Pingback: PARINTELE ARSENIE – LUMINA PENTRU NEAMUL SAU, IN INTUNERICUL VREMURILOR VITREGE. Misionar al dreptei-credinte in fata greco-catolicilor: “Intoarceti-va acasa, la ortodoxie, si asa tot neamul prinde putere pentru ziua ce vine” -
 8. Pingback: Parintele Arsenie Boca despre POST, SPOVEDANIE, RUGACIUNEA MAICII DOMNULUI si LUPTA CU DIAVOLUL. Care este CEA MAI MARE MINUNE? -
 9. Pingback: PRIMA EVANGHELIE DIN POSTUL MARE si RAZBOIUL: “Sa nu va inspaimantati… Iar cand vor incepe sa fie acestea, prindeti curaj si ridicati capetele voastre” - Recomandari
 10. Pingback: PARINTELE ZAHARIA ZAHAROU – conferinta de la Bucuresti (II), raspunsuri la intrebari (audio + text): BINECUVANTAREA DURERII INIMII si SCOALA LITURGHIEI -
 11. Pingback: PARINTELE ARSENIE BOCA – 25 de ani de la plecarea in Vesnicie a marelui mijlocitor si luminator al neamului. DARURILE si CRUCEA PARINTELUI ARSENIE. Cand un neam isi tradeaza rostul, sa se gateasca de pedeapsa! -
 12. Pingback: Parintele Ioan Buliga: CE-I OPRESTE PE OAMENI SA VINA LA BISERICA? | Cuvântul Ortodox
 13. Pingback: Staretul Efrem Filotheitul: “DACA ATI STI CAT DE MULT CER AJUTOR CEI ADORMITI…”. Importanta extraordinara a POMENIRII LA PROSCOMIDIE pentru cei plecati dintre noi | Cuvântul Ortodox
 14. Pingback: PARINTELE ARSENIE BOCA continua sa faca MINUNI SI DE DINCOLO DE MOARTE… | Cuvântul Ortodox
 15. Pingback: “PARINTELE ARSENIE BOCA – TAINA IUBIRII” (audio, documentar radiofonic): “Draga mea, nu te teme, asa incepe calea cea buna: recunoscandu-ti neputintele si mandria! Mandria da o placere mintii, dar o intuneca” | Cuvântul Orto
 16. Pingback: PARINTELE ARSENIE BOCA – CUVINTE DUHOVNICESTI ANTOLOGICE, de mare forta si folos mantuitor: “Nu te ruga de Mine sa le dau pacea, roaga-te de oameni sa-si schimbe purtarile, daca vor sa mai vada pacea pe pamant“ | Cuvântul Ortodox
 17. Pingback: Sfantul Ignatie Briancianinov despre A DOUA VENIRE A LUI HRISTOS si INFRICOSATOAREA JUDECATA | Cuvântul Ortodox
 18. Pingback: Predici deosebite ale Sfantului Luca al Crimeei la DUMINICA INFRICOSATEI JUDECATI. “Inalta-Te, Cela Ce judeci pamantul, rasplateste rasplatirea celor mandri…” DE MII DE ANI SE REVARSA NEINCETAT LACRIMILE CELOR IMPILATI… | Cuvântul
 19. Pingback: “Este epoca vieţii ticăloase… Popoarele nu se pocăiesc. Noi cărbuni aprinşi sunt pregătiţi pentru omenirea care are inima împietrită…”/ PACAT, IMPATIMIRE sau MENTALITATE STRICATA: pentru ce ne mustra mai mult Dumnezeu? | C
 20. Pingback: “Devii ceea ce iubeşti”. Predici audio la vindecarea femeii garbove. GARBOVIREA SI FATARNICIA LUMII CARE IL REFUZA PE HRISTOS, DORIND INCRANCENAT LANTURILE SATANEI vs. FERICIREA CEREASCA ASCUNSA IN SUFERINTA ASUMATA | Cuvântul Ortodox
 21. Pingback: Părintele Ghelasie Țepeș despre CUTREMUR, EFECTELE ABSENȚEI DE LA REFERENDUM, neascultarea de preoți și Biserică și PREGĂTIREA DE O APROPIATĂ PERSECUȚIE: “Până acuma s-or jucat oamenii: de-a credința și de-a trăirea. Ei, acum va treb
 22. Pingback: Părintele GHELASIE ȚEPEȘ, starețul Mănăstirii Sf. Dimitrie din Sighișoara, după REFERENDUM: “Pregătiți-vă de răstignire! Oamenii lui Dumnezeu vor fi răstigniți, dragilor! De ce suferă poporul ăsta român? E MÂNDRU, DOMNULE, MÂNDRU!
 23. Pingback: MESAJ CRUCIAL AL PREASFINȚITULUI MACARIE PENTRU TRECEREA ”EXAMENULUI” PANDEMIEI DE CORONAVIRUS: “Atunci când va înceta Liturghia, va înceta și istoria acestei lumi și va veni sfârșitul. LITURGHIA ȚINE ROMÂNIA! Liturghia ține Scandinav
 24. Pingback: REFLECTII LAICE DESPRE CONSECINTELE CRIZEI CORONAVIRUSULUI/ Marele conspirator și DISCIPLINAREA la scara planetara/ De la Huxley la ORWELL/ Auto-manipularea cu “REAL NEWS”/ Virusul mortal al TOTALITARISMULUI
 25. Pingback: Ministrul Sănătății din Israel: Ne rugăm și sperăm ca „Mesia” să apară înainte de Paște
 26. Pingback: Sa recitim proorociile, nu sa le dispretuim (I): “SFANTA LITURGHIE sau Jertfa cea de-a pururi este aceea care OPREȘTE SĂ NU SE ARATE ANTIHRIST”/ “Lucifer va interzice prin lege Impartasania. Vor fi Sinoade care vor decide MODIFICARI AL
 27. Pingback: Sa recitim proorociile, nu sa le dispretuim (I): “SFANTA LITURGHIE sau Jertfa cea de-a pururi este aceea care OPREȘTE SĂ SE ARATE ANTIHRIST”/ “Lucifer va interzice prin lege IMPARTASANIA. Vor fi Sinoade care vor decide MODIFICARI ALE T
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate