PARINTELE MELCHISEDEC, staretul Man. Putna, trage cu putere clopotul trezirii neamului privind incercarea de DISTRUGERE A FAMILIEI: “Au sosit vremurile marturisirii Adevarului si ale despartirii apelor! NU ESTE DE TACUT!”

18-06-2013 Sublinieri

melchisedec-velnic

Dragii mei, poate va spune cineva că va fi doar o lege, dar noi ne vom vedea de viața și de credința noastră mai departe. Nu, dragii mei! Legiferarea păcatelor împotriva firii, a sodomiei, a gomoriei – păcate pentru care în Vechiul Testament, vă amintiți foarte bine, Dumnezeu a trimis foc din cer –, legiferarea acestora atrage pervertirea firii, are consecințe asupra întregului neam.

Au sosit vremurile, dragii mei, când trebuie să mărturisim Adevărul. Au sosit vremurile când trebuie să ne detașăm, să despărțim apele tulburi de apele limpezi. E timpul să spunem răului că este rău și binelui că este bine, nu să amestecăm binele cu răul.

***

mormant-stefan-cel-mare-putna-1

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși,

Mărturisim în aceste zile Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer şi ne salutăm cu salutul „Hristos S-a înălţat!” până la Duminica ce urmează, a Rusaliilor, când vom prăznui Pogorârea Sfântului Duh, întemeierea Bisericii noastre.

Proorocul Solomon, în Pilde, spune că e este cu neputinţă să cunoști mersul corăbiei pe mare, să urmărești urma șarpelui pe stâncă și drumul vulturului pe cer. Este greu să înțelegi lucrurile acestea, spune el, este greu să pătrunzi aceste taine. Sfinții Părinți tălmăcesc acest cuvânt în felul acesta: așa cum corabia pluteşte pe mare și nu se cunoaște drumul pe unde a trecut, astfel a fost zămislirea Fecioarei Maria. Urma șarpelui pe stâncă face referire la pogorârea lui Hristos la iad, căci nu a știut iadul că l-a primit pe Hristos. Iar urma vulturului pe cer face referire la Înălțarea Domnului la ceruri. Odată cu înălțarea Sa la ceruri El a înălțat şi firea noastră omenească.

Am ascultat astăzi cu toții, în această duminică, a șaptea după Paști, învățătura Bisericii noastre despre Sinodul I Ecumenic, şi în cuvântul de învăţătură a fost prezentat în detaliu tot ce s-a întâmplat la Sinodul I Ecumenic și învățătura stabilită acolo.

De ce am spus acest cuvânt de la Înțeleptul Solomon? Pentru a ne aduce aminte că scopul firii umane este să se înalțe către cele de sus, să se înduhovnicească. Noi, cum frumos spune un Sfânt Părinte, îl avem pe Hristos înaintea noastră. El a mers înainte ca să ne pregătească loc, și spre cele înalte trebuie să ne îndreptăm. În plus, Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic au pus accent pe unitatea Bisericii.

Dragii mei, vreau să atrag atenția asupra unui lucru care se petrece sub ochii noștri, ai tuturor. De multe ori noi stăm pasivi, nesimțitori la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și această pasivitate a nu vine decât din lipsa de credință fierbinte. Nu avem o credință vie, statornică, luminată de Duhul lui Hristos, luminată de Duhul Evangheliei. Am spus că firea umană a fost lăsată de Dumnezeu ca să se înalțe, nu să se coboare, nu să se întoarcă spre cele de jos, ci să se îndrepte spre cele de sus.

Trebuie să fim uniți și să ne rugăm, căci trăim niște vremuri foarte grele pentru întregul neam. Nu ne dăm seama cu toţii de ce se întâmplă și de care vor fi urmările a ceea ce acum se dezbate și urmează să se legifereze. Am spus de atâtea ori, aici, în biserică, faptul că astăzi credința noastră și familia sunt vânate. Se vrea distrugerea familiei, a familiei sănătoase, sfinte și bune. Se urmăreşte desfiinţarea legii aceleia strămoșești bine așezate în Biserica noastră și în neamul nostru.

Au doar am fost un neam pervers? Au doar am fost un neam care n-a avut la căpătâi Evanghelia, încât astăzi trebuie să dăm și să aprobăm legi care să fie împotriva Evangheliei? Au doar trebuie să avem o Constituție care să fie departe de duhul neamului nostru? Sunt întrebări pe care trebuie să ni le punem și pentru care trebuie să facem ceva, nu să stăm cu mâinile în sân.

Prima dată aș face îndemnul să ne rugăm. Au doară la temelia neamului strămoșilor noștri, la căpătâiul lui Ștefan și al atâtor domnitori oare a stat legea păcatului? Oare au fost păcatele la căpătâiul lor sau a fost Evanghelia lui Hristos? Pe ce s-a întemeiat acest neam? Pe desfrânare? Pe sodomie? Pe păcate împotriva firii, care acum ajung să fie legiferate?

Hristos S-a înălțat la cer ca să înalțe firea umană. Ne-a deschis nouă drum, ne-a arătat calea pe care trebuie să mergem. Să se întrebe parlamentarii noștri și toți cei pe care i-am votat și i-am ales ca să ne reprezinte: oare tatăl și mama lor, strămoșii lor, ce spun? Bunicii care i-au crescut, ce spun când văd ce propun ei în Parlament?

Dragii mei, poate va spune cineva că va fi doar o lege, dar noi ne vom vedea de viața și de credința noastră mai departe. Nu, dragii mei. Legiferarea păcatelor împotriva firii, a sodomiei, a gomoriei – păcate pentru care în Vechiul Testament, vă amintiți foarte bine, Dumnezeu a trimis foc din cer –, legiferarea acestora atrage pervertirea firii, are consecințe asupra întregului neam.

Prin anul 2007­–2008 l-am vizitat, împreună cu părinţii de la această mănăstire, pe Părintele Arsenie de la Techirghiol. I-am pus atunci această întrebare: „Sfinția voastră, cum interpretați acest text al Sfintei Scripturi, «urâciunea pustiirii a ajuns în locul cel sfânt», la loc de cinste?

Răspunsul părintelui a fost clar: păcatul se așează în locul cel sfânt. Care e locul cel sfânt? Mintea și inima noastră. Trupul nostru trebuie să fie templu al Duhului celui Preasfânt și nu altceva. Mintea noastră trebuie să fie locaș al Duhului lui Dumnezeu și nu altceva.

Și, pe lângă toate acestea, ce lege este aceea care îngăduie păcatul? Au doară nu am avut un regim comunist, care a vrut să impună o morală fără Dumnezeu? Dar în acea morală fără de Dumnezeu era mai bine ca acum, sincer să fim. Era mai bine atunci ca acum, pentru că acea morală îl înlătura pe Dumnezeu, dar nu legifera păcatul. Era împotriva păcatului. Pe când acum s-a ajuns să legiferăm păcatul.

Nădăjduim, dragii mei, că se vor lua decizii înțelepte. Nădăjduim că cei care atentează la ființa și la identitatea neamului nostru nu vor izbândi. Ieri l-am serbat pe Eminescu, ziua lui de naștere în veşnicie. Dragii mei, citiți Eminescu. Vedeți cât de frumos a scris despre neamul nostru, despre spiritualitatea noastră, despre rădăcinile noastre care sunt bune și sfinte. Ei bine, aceste rădăcini trebuie păstrate. Nu trebuie otrăvite. Nu trebuie injectate în rădăcina neamului nostru perversiunea, păcatul, fărădelegea, ci trebuie să ne păstrăm în demnitate sfântă și curată. De aceea, dragii mei, fiind în această perioadă, când trebuie să ne înălțăm sufletește, nu să coborâm către cele de jos, să ne rugăm mai mult.

Îndemnul nostru, al tuturor, este un îndemn la rugăciune, ca Dumnezeu să ne dea limpezime și curaj în a mărturisi Adevărul. Au sosit vremurile, dragii mei, când trebuie să mărturisim Adevărul. Au sosit vremurile când trebuie să ne detașăm, să despărțim apele tulburi de apele limpezi. E timpul să spunem răului că este rău și binelui că este bine, nu să amestecăm binele cu răul. O lege care promovează imoralitatea, aceea nu este lege, aceea este fărădelege. Aceea nu este ceva care să se impună, pentru că în interiorul nostru este sădită legea morală.

Spune Sfântul Apostol Pavel limpede în Epistola către Romani: „Păgânii care nu au lege – deci nu aveau legea creștină – din fire fac cele ale legii”. Adică își dau seama de ceea ce este bine și ceea ce este rău, de ceea ce este păcat și de ceea ce este virtute. Ei bine, să ne rugăm la preabunul Dumnezeu ca să dea tuturor limpezime minții, căci li s-a cam întunecat mintea.

S-a vorbit astăzi de Arie, de eretici și de nelegiuirile care îi stăpâneau. Dragii mei, când omul se desparte de Biserică, când se desparte de Adevăr, să nu credeți că imoralitatea este departe de el. Pe cel care se desparte, ereticul, când a plecat din Adevăr, diavolul are grijă, smulgându-l din adevărata credință, să-l treacă prin toate mârșăviile și prin toate păcatele.

Ați auzit, poate, că sunt atâtea și atâtea secte unde este promovată imoralitatea: incestul, orgii, desfrânări. Dacă nu ați auzit, veți auzi, ați auzit acum. Sunt secte unde sunt încrucișări, amestecări de sânge, care nu sunt altceva decât desfrânări în grup. V-am spus: diavolul nu se va mulțumi niciodată să-i răpească omului numai dreapta credință, ci caută să-l terfelească în cele mai urâte și în cele mai netrebnice păcate, de care rușine este și a grăi, cum spune Sfântul Apostol Pavel.

De aceea, dragii mei, fiind astăzi în Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, nădăjduim în unitatea Bisericii noastre și într-un duh cuminte, în duhul Sfinților Părinți, al Bisericii noastre. Împreună, cler și popor, trebuie să fim uniți și să ne păstrăm identitatea. Să păstrăm acest pământ sfânt și curat. De câte ori n-ați mărturisit, dumneavoastră, care ați fost plecați în afară, când v-ați întors în țară, că nu este un pământ mai sfânt și mai frumos ca acesta al patriei noastre? De ce? Pentru că a fost sfințit cu sudoarea strămoșilor noștri, cu genunchii pe care și i-au plecat, cu viața lor sfântă și curată, demnă, pe care au dus-o în frică de Dumnezeu. Ei bine, noi, cei de acum, trebuie să mergem tot așa. Tot în acest duh. Pe masa noastră de lucru tot Sfânta Evanghelie trebuie să fie, Crucea tot la pieptul nostru, trebuie să îl mărturisim tot pe Hristos Domnul și adevărurile pe care El ni le-a adus, iar păcatele, nelegiuirile care au fost legiferate în Apus și pe care vor și ai noștri să le legifereze, acestea n-au ce căuta. De aceea să fim tari, să nu vă fie rușine, să nu vă fie teamă în a mărturisi Adevărul.

Dascălii, profesorii, primarii, și absolut toți cei care aveți o funcție de conducere undeva, luați atitudine împotriva a ceea ce se întâmplă, a imoralității care ni se impune, pentru că iarăși spun: e vânată ființa, identitatea noastră națională. E un atentat la cultura noastră și la spiritualitatea noastră. Noi avem o cultură și o spiritualitate, un neam, un popor bine întemeiat, bine așezat pe niște valori și nu trebuie să le pervertim, nu trebuie să le schimbăm.

Moda lumii” – auzeam pe cineva că spunea despre ce se încearcă să se înscrie în noua Constituție pe care vor să ne cheme să o votăm. Dacă nu va fi cum trebuie nu ne vom prezenta. Să nu mergem la Referendum dacă ea nu va fi în duhul neamului și a spiritualității noastre. De ce? Pentru că nu este a noastră. Nu mă reprezintă, nu mă caracterizează.

S-a ridicat cineva și a spus că trebuie să recunoaștem meritele Bisericii Ortodoxe și a celorlalte biserici din țară, contribuția lor la istoria neamului. Și altcineva s-a ridicat și a spus: Iarăși Biserica? Când vom deveni un stat civilizat?

Aceasta e civilizație? Pardon! Dacă trebuie să fiu pervertit și să-mi pervertesc mintea și conștiința, aceasta nu-i civilizație. Acesta este un abuz. Ceea ce fac ei este un abuz împotriva ființei și a identității naționale, pentru că ei caută să ne schimbe pe noi și să fim noi cum sunt ei. N-aibă decât! Să fie ei! Dacă ei nu știu să apere valorile noastre, nu trebuie să ne facă și pe noi ca pe ei.

De aceea, dragii mei, să-mi iertați vehemența cu care poate am vorbit, dar nu este de glumit. Nu este de tăcut, ci trebuie vorbit, cum am spus și cum a îndemnat Sinodul Mitropolitan. Poate unii cunoașteți, poate unii nu cunoașteți: miercuri, la Mănăstirea Neamț, s-a întâlnit Sinodul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și a luat atitudine faţă de ceea ce se întâmplă și a îndemnat tot clerul și pe credincioși la rugăciune, la veghere, la trezvie și la adoptarea unei atitudini. De aceea nu trebuie să tăcem.

Am spus că este cel mai mare atentat care se face asupra culturii și a spiritualității noastre naționale: să pui non-valoarea în locul valorii, să pui păcatul în locul cel sfânt, la loc de cinste. Aceștia grăbesc sfârșitul, dragii mei. Îl silesc pe Dumnezeu să se comporte altfel decât vrea El. De aceea, dându-ne seama că-L silim pe Dumnezeu să se comporte astfel, noi, cu atitudinea noastră, cu bunătatea, cu dragostea, cu rugăciunea fierbinte să-i cerem lui Dumnezeu să le schimbe mintea, să le dea cunoștința Adevărului, tăria mărturisirii Adevărului, a dreptei credințe.

Cum am spus: să meargă toți aceștia să-și întrebe părinții, să-și întrebe strămoșii, să-i întrebe pe toți aceia care stau la temelia neamului nostru: ei cum au mers, ei cum au trăit, ei cum au fost? Și dacă vor avea un răspuns pozitiv, să-l urmeze. Să facă ce au făcut înaintașii și nu altceva. Găsim la biserici, la mănăstiri, tetraevanghele date de sfinții noștri voievozi, de domnitorii noștri, de cei care au întemeiat neamul și țara. Să vadă toți aceștia pe ce trebuie să întemeieze o Constituție: pe Adevăr și pe dreptate, nu pe altceva. Și Adevărul este unul: Hristos este Adevărul, Calea pe care trebuie să mergem.

De aceea, nădăjduim în rugăciunile noastre, ale tuturor. Fiecare să se roage după cum poate: să postească o zi, două, cât poate, să facă ceva. Să zică „Doamne miluiește!” de patruzeci de ori. „Dă-le, Doamne, înțelepciune; dă-le, Doamne, nițică smerenie!” Căci, dragii mei, dacă vor avea nițică smerenie își vor da seama că greșesc. Dar, când omul trăiește în înfumurare, în închipuire, este greu să-şi înţeleagă greşeala. Ce este un eretic? O minte nerăstignită. Ce este un păcătos? Tot o minte nesmerită. Pe când cine se smerește își recunoaște starea în care se află și caută să se înalțe precum vulturul și urmează Vulturului a cărui Înălțare la ceruri am serbat-o, îi urmează lui Hristos. Aici este mintea cea limpede și curată.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne păstrăm cât mai mult identitatea noastră, spiritualitatea noastră, viața noastră cea bună, familia sfântă, aceea întemeiată din soț și soție, din bărbat și femeie, căci aceasta este binecuvântată de Dumnezeu. Încă de la creaţie Dumnezeu așa a lăsat: bărbat și femeie, și nu altfel. Aceasta e temelia familiei și a societății. Nu devierile, căci sunt devieri cele ce se vor legiferate. Am spus: dacă se va ajunge și se va îngădui să vină peste noi această plagă, ea va avea urmări nefaste asupra întregului neam, dar nădăjduim că nu va fi așa ceva. Dacă vom fi uniți și ne vom ruga, nu va fi. Așa să ne ajute Dumnezeu! Amin.

pr._staret_putna_0

Legaturi:


Categorii

1. SPECIAL, Biserica la ceas de cumpana, Ce este pacatul?, Duminica Sfintilor Parinti de la Sinodul Intai Ecumenic (Niceea), Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, LGBT.../ Casatoriile homosexuale, Marturisirea Bisericii, Parintele Melchisedec Velnic, Parinti de la Putna, Portile Iadului, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

90 Commentarii la “PARINTELE MELCHISEDEC, staretul Man. Putna, trage cu putere clopotul trezirii neamului privind incercarea de DISTRUGERE A FAMILIEI: “Au sosit vremurile marturisirii Adevarului si ale despartirii apelor! NU ESTE DE TACUT!”

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 2 / 3 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. Pingback: MARTURII, inclusiv de la cititorii nostri, DESPRE DICTATURA HOMOSEXUALITATII IN OCCIDENT sau ce teroare ne asteapta, pe noi si pe copiii nostri, la serviciu si la scoala, daca sodomia va fi "normalizata"/ INTERESANT: Mircea Badea este impotriva
 2. @admin
  Pe RRCultural in emisiunea “chef de vorbe” de vinerea trecuta intre orele 22-24 – Moderatorii intra in discutii telefonice cu ascultatorii – am constatat ca exista oameni capabili sa combata cu tot arsenalul de argumente legiferarea “casatoriilor”lgbt – In schimb, politica celor 2 moderatori avea directie clara – toata problema lor era sa nu se mai – “reactioneze cu atata vehementa”- la aceasta chestiune

 3. Daca doriti sa vedeti Sodoma si gomora din zilele noastre … este suficient sa mergeti in line dreapta in miezul zilei, la amiaza, prin Bucuresti, de la Piata Victoriei la Piata Unirii …
  fumatori, oameni scarbiti, tricouri cu stegurile SUA si Marea Britanie, multi arabi, fete tinere dezgolite, toate – absolut toate – cu sandale cu degetele picioarelor dezgolite si cu tricouri cu capete de mort sau trupe rock sau negri americani rapperi – cu nelipsitele tigari si pahare de plastic cu cafea de la dozator si cu telefoane iphone cu muzica Alex Velea si Marius Moga …

  Am fost astazi sa vad biserica veche a Bucuresti-ului de langa Hanul lui Manuc, Piata Unirii, complexul Curtea Domneasca, inca din vremea lui Tepes. Biserica din caramida/piatra rosie … in mod sigur cunoasteti biserica respectiva. A fost recent reconditionata si s-a re-sfintit Sambata, 16 Iunie a.c.
  Am fost de abia astazi acolo. Au facut o treaba buna … gradina aferenta este frumos si estetic amenajata. sper ca stejareii mici sa creasca in timp.
  De jur imprejurul curtii bisericii, nu ai loc sa pui piciorul sa nu calci peste un muc sau grupuri de mucuri de tigari sau pahare si spatule/lingurite de plastic … Nu poti sa rabzi 5 minute fara sa nu auzi un om – daca mai poate fi numit asa – care sa nu zica la telefonul mobil: “bag p**a in voi” – “sa moara mama!” – “ce p**a mea sa fac, maaa, ca n-am eu banii lu’ Becali …” “da-te-n p**a mea …” sau oice altceva similar …
  Din 5 tineri adolescenti, cel putin unul poarta un tricou simplu, din material ieftin, usor motolit si murdar, cu steagul SUA sau UK … Tinerii sunt de obicei slabi fizic, cu picioarele mici, nedezvoltate, cu barba nerasa si casri de la MP3-uri chinezesti sau iphon-uri contrafacute si ieftine in urechi …
  Mai departe, iesind in intersectia mare a Pietei Unirii, vezi pe blocurile foste ale cadrelor PCR, postere publicitare maaari cu tineri si tinere etalandu-si goliciunea trupeasca cu parfumul masculin EROS sau DIVA sau Senzual si Sexy! reclame la filmele americane Apocalipsa cu Brad Pitt in rolul principal! …
  In Piata Unirii din Bucuresti, intre bisericile de pe langa complexul Palatului Patriarhal, se paote constata cu usurinta epitomul, varful apogeu al depravarii si degradarii poporului roman bucurestean european – aceasta este sodoma si gomora! Mai aveati nevoie de alte dovezi? Ce alte dovezi mai doriti cand toate femeile intra in bisericile din centrul Bucuresti-ului cu sandale cu piciorul dezgolit, cu unghiile la picioare vopsite in negru sau maro puternic contranstant cu pielea lor alba neteda, complet lipsita de pigmentul specific muncii agricole la tara …

  Iata Apocalipsa! Pe toate autobuzele RATB este banner-ul cu filmul Apocalipsa cu Brad Pitt!

  Piata Unirii, Bucuresti, U.E. – exemplu ireversibil al mizeriei umane pre-apocaliptice. Din nefericire, simbol de necontestat al depravarii si uraciunii pustiirii natiunii romanesti.

 4. Pingback: Împreună, cler și popor, trebuie să fim uniți și să ne păstrăm identitatea. Să păstrăm acest pământ sfânt și curat.
 5. Tot zicea o cititoare ca in momentele astea grele cand Pr. Iustin Parvu a plecat dintre noi mass-media prezinta doar despre cazul cantaretei batute.

  Care se pare ca a aparut si in presa internationala nu chiar cele mai de duzina ziare din SUA ci taman in Washington Post si New York Daily News :
  http://www.nydailynews.com/entertainment/gossip/romanian-singer-alexandra-stan-claims-manager-boyfriend-beat-article-1.1375889?comment=true
  http://www.washingtonpost.com/entertainment/music/romanian-singer-alexandra-stan-alleges-manager-boyfriend-beat-her-up-after-money-dispute/2013/06/18/605209fa-d832-11e2-b418-9dfa095e125d_story.html

  Iar romanii se prezintaca fiind una dintre natiile central-est europene foarte conservatoare si care privesc cu ingaduinta violenta domestica. Si bineinteles ca din intamplare apare si eternul Cernea in aceste articole cu comentarii despre primitivismul romanilor. Probabil o sa fim ‘urecheati’ de presa internationala si pentru neacceptarea homosexualilor… si toate astea pe fondul votarii constitutiei.

  Nimic nu e intamplator insa asa se vede care e legatura intre Alexandra Stan si votarea Constitutiei.;)

  PS: Am sa semnez de acum cu IonelaH caci am vazut ca mai este o Ionela pe site.

 6. @Alexandra

  Home-schooling este costisitor pentru romani, copilul este izolat, la noi in tara se aproba doar pentru cazuri foarte speciale (cunosc un caz, un copil cu 3 operatii pe coloana, 2 Romania, 1 Italia, la interval de o luna intre ele, care nu a pierdut anul scolar, ci s-a descurcat sa zicem intr-un fel de Home schooling, cu profesori chemati acasa).

  Proiecte de scoli particulare incepand de la cls 1-4, conduse de cate un preot de parohie, cu profesori alesi, exista cazuri izolate deja (din acelasi motiv).

  Dar ar fi bine ca Biserica, pornind de la nivel de Ierarhie sa infiinteze scoli de acest gen, pe langa manastiri, cu program liturgic inclus, nu numai in Duminici si sarbatori.
  Nu poate Biserica deodata sa infiinteze scoli peste tot, dar daca porneste cu cateva scoli de acest gen, in centrele mai importante, si face in asa fel ca acestea sa ajunga centre educationale de prestigiu, poate schimba ceva.

  Parintii care mai au cat de cat constiinta ortodoxa isi vor aduce copiii in aceste centre si vor lupta pentru odraslele lor.

  E drept, timpul ne preseaza rau.

  Este foarte rau ca atat Biserica cat si familia au acceptat de atata vreme ca paganii si anormalii sa le uzurpe atributiile parintesti si sa le ia pruncii si sa-i formeze in scoli dupa chipul si asemanarea lor.

  E corect tot ce spui, dar trebuie luptat pana in ultima clipa.

 7. @Ingrid

  Exact asta ma temeam ca este realitatea, ca nu mai putem reveni la educatia in familie decat in masura in cae copilul scapa din lesa de la scoala. In occident exista programe atat de stufoase dupa scoala incat abia la orele 16.00 iti imbratisezi copilul. Am auzit de la o tipa din israel ca desi e casnica si dedicata familiei, traiesc rural undeva dupa principii de familie traditional iudaice, totusi isi dau seama ce se petrece in jurul lor, copiii le sunt furati de sub nas, nu mai au drepturi asupra lor cum erau odata. Cred ca asta e un prilej sa vina multi la credinta, asa cum s-a proorocit. Oricum cea mai mare problema a noastra a romanilor la ora actuala este cum spunea prof. Virgiliu Gheorghe, faptul ca adultii si copiii mai ales s-au debransat de la realitate si traiesc dupa ritmul dopaminei, al stimulilor de tot felul care ii distrag de la adevarul suprem pe care ar trebui sa il traiasca. Mintea, viata, timpul nostru sunt ocupate cu nimicuri. E ca si cum ai baga gunoi in frigider si ai spune hai sa mancam acuma ce am bagat in frigider. Cum sa manaci gunoi? Asta face hiponoza unei vieti in imaginar, in surogat de Dumnezeul cel viu. Nu putem iesi din acest cerc vicios decat revenind la pulsul liturgic si familial autentic. Sa nu fim altceva decat ne-a facut Dumnezeu. Oamenii nu sunt prosti, pot fi pacaliti dar nu la infinit. La un moment dat isi dau seama ca sunt pacaliti si isi mai revin, reactioneaza la minunile din Biserica. Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut!

 8. Exista deja incercari de infiintare a gradinitelor si scolilor ortodoxe, am dat si eu copilul la gradinita asta, dar deocamdata nu se stie pentru cate clase vor obtine aprobari, autorizatie de functionare si exista riscul sa-l duci pana la un punct si,brusc, sa fii nevoit sa-l arunci in scoala “normala”, unde va fi “plansul si scrasnirea dintilor”. Copilul va fi categoric “altfel” si va fi atacat si bajocorit la greu, de asta nu ma indoiesc. Imi bat capul in fiecare zi si noapte cu ce sa fac in continuare. ba am mai si avut surprize sa aud, pe holul gradinitei, parinti discutand de “yoga pt. copii” si alte asemenea, petreceri “la Mc” etc…si am ajuns sa cred ca s-ar putea sa devina “trendy” sa-ti duci copilul la ortodocsi, Doamne fereste! sa cazi din lac in put…deci, sa se transforme si aceste scoli in scoli ecumeniste. Romanul e lovit de boala “trendy”, observ, daca nu cumva de amenzie sau indiferentism. Din palidele mele ‘sondaje de opinie”, deduc ca maojoritatea nici macar nu are habar de ce ar putea sa vina. Probabil ca se vor trezi totusi multi abia cand va incepe lupta “corp la corp” cu propii copii!

 9. Pingback: MARTURII, inclusiv de la cititorii nostri, DESPRE DICTATURA HOMOSEXUALITATII IN OCCIDENT sau ce teroare ne asteapta, pe noi si pe copiii nostri, la serviciu si la scoala, daca sodomia va fi “normalizata”/ INTERESANT: Mircea Badea este impotriv
 10. Fratilor, surorilor, oare nu auziti ce spune parintele Melchisedec? Nu auziti ce spun toti marii duhovnici, ce au spus inca de la inceputuri toti sfintii lui Dumnezeu? Intoarcerea de la pacat, cainta, rugaciune, participarea le sfintele slujbe ale Bisericii ortodoxe si mai presus de acestea, dragostea fata de aproapele.
  Dragostea, nu ura. Trebuie sa plangem pentru toti cei care fac pacate, pentru toti cei care vor sa legifereze pacatul, sa ne fie mila de ei, sa ne rugam pentru ei, caci nici unul dintre noi nu este mai presus decat ei in fata lui Dumnezeu.

  Ne amagim crezand ca, daca noi nu suntem de acord cu spurcaciunea impreunarii intre doi oameni de acelasi sex, suntem cu ceva mai buni. Fiecare dintre noi avem propriile noastre pacate. Altele decat cele ale homosexualilor si lesbienelor, dar tot pacate. In fata lui Dumnezeu suntem la fel, adica pacatosi.

  Sa nu credem ca avem noi vre-un merit pentru ca avem un strop de credinta. Ca nu de la noi este, ci de sus ni s-a dat. Insusi Dumnezeu ne-a daruit acest strop de credinta.

  Trebuie strigat tare ca impreunarea a doi oameni de acelasi sex este o spurcaciune, un pacat, indiferent ce ar spune legea lumeasca, constitutia sau nu stiu ce alt organism lumesc. Sfantul Vasile cel Mare spune ca nici-o lege imparateasca ( a statului) nu este mai mare decat legea duhovniceasca, data de Dumnezeu.
  Dar impotriva pacatului trebuie sa strigam si pacatul trebuie sa il uram. Sa nu-i uram pe pacatosi, caci impotriva duhurilor din vazduhuri trebuie sa luptam, nu impotriva carnii, nu impotriva omului.

  Greseala nostra, cred , este ca incercam sa luptam impotriva pacatului prin metode lumesti. Ne afundam in propriile noastre pacate, dar ii uram si ii clevetim pe alti pacatosi.

  Daca eu as incerca sa lupt “pana la sange” impotriva pacatelor mele, daca mi-as iubi aproapele, daca m-as ruga pentru toti conducatorii si pentru toti cei care sunt deasupra mea, daca m-as duce la toate slujbele Bisericii ortodoxe si as striga din toata fiinta mea catre Dumnezeu … Oare atunci ar mai ingadui Dumnezeu sa se legifereze pacatul in tara mea. Oare nu ar asculta Dumnezeu ruga mea si ar pune in mintea conducatorilor nostri sa nu legifereze pacatele, sa nu ne vanda tara, sa se ingrijeasca de linistea si binele acestui popor?

  Noi strigam impotriva altor pacatosi si vrem sa-i vindecam pe acestia, fiind noi insine bolnavi. In inchipuirea nostra, credem ca, daca avem alte boli decat ale lor, suntem cumva indreptatiti sa luam masuri.
  Putem lua masuri lumesti dar care nu vor avea nici-un efect.

  Citit Patericul Egiptean, sa vedeti cum erau sfintii batrani ai pustiului. Nu se maniau niciodata, nu urau pe nimeni, nu cleveteau pe nimeni, isi plangeau pacatele lor si se rugau incontinu la Dumnezeu ca sa-i miluiasca. Daca auzeau de vre-un frate ca a cazut intr-un pacat, de orice fel, plangeau pentru el si se rugau la Dumnezeu sa-l miluiasca pe fratele, sa-l ierte si sa ridice de la el patima aceea. Asta inseamna dragostea adevarata pentru aproapele. Sa te doara ca si cum tu ai fipacatuit in locul lui, sa plangi pentru el si sa te rogi pentru el.
  Si stiti ce facea Dumnezeu pentru rugaciunile acestor sfinti batrani? Invia mortii, facea sa stea soarele pe cer si sa nu apuna sau dadea ploaie in clipa cand vreunul dintre acesti batrani isi ridica mainile la cer. Si cate si mai cate nu facea Dumnezeu pentru rugaciunile lor. Orice.

  Asa ar trebui sa luptam si noi. Prin intoarcerea noastra, a fiecaruia dintre noi de la pacate, prin cainta, dragoste si rugaciune. Dumnezeu sa fie arma nostra, caci nici nu exista altcineva mai puternic decat diavolul.

  Pana atunci insa, vor veni peste noi toate cele care le meritam. Peste noi ca neam, peste copii nostri si peste fiecare dintre noi, ca persoana.

  Sa ne ajute Dumnezeu sa intelegem ce inseamna credinta adevarata, esenta ortodoxiei si sa nu ne mai mandrim cu o fatada de credinta caldicica.

 11. sluga netrebnica,
  de unde ati tras concluzia ca cineva de aici uraste pe pacatosi si ca se mandreste cu credinta sa? Avem voie sa spunem raului rau numai dupa ce am ajuns la masura parintilor din Pateric? Pana sa ajungem sa ne rugam cu lacrimi pt homosexuali si pt cei care voteaza astfel de legi, sa plangem de mila noastra si a copiilor nostri, caci – vorba adminilor – maine-poimaine nu vom mai avea voie sa mergem la munca pentru ca nu suntem de acord cu scarboseniile lor.

 12. @ cititor

  Dragostea toate le rabda si toate le iarta. Este greu sa plangi pentru pacatele altora si putini sunt cei care ajung la aceasta masura.

  Dar noi nu plangem nici pentru pacatele noastre, ce sa mai zicem de pacatele altora. Noi plangem ca ne simtim amenintat stilul de viata, situatia financiara, miniuniversul nostru in care ne simteam stapani si fara griji.

  Raspunsul se afla chiar in comentariul tau:

  “… sa plangem de mila noastra si a copiilor nostri, caci – vorba adminilor – maine-poimaine nu vom mai avea voie sa mergem la munca pentru ca nu suntem de acord cu scarboseniile lor.”

  Noi plangem ca nu mai putem merge la servici, ca nu mai putem avea aceleasi castiguri si nu mai putem dobandi aceleasi bunuri materiale, aceleasi concedii, aceeasi viata linistita din puncr de vedere lumesc.
  Si pentru ce? Pentru “scarboseniile lor”!
  Asta este ura si mandrie.

  Ar trebui sa plangem pentru pacatele noastre. Tot ceea ce ni se intampla fiecaruia in parte sau ca neam, ni se intampla din cauza pacatele noastre, a scarboseniilor noastre, nu ale altora.

  Asta este esenta ortodoxiei. Sa intelegi ca tot ceea ce ti se intampla in viata, se intampla din cauza pacatelor tale, indiferent cat de mici le-ai considera tu si nu ale altora.

  Despre asta ne vorbeste Sfanta Scriptura, Sfanta Traditie, toti sfintii si duhovnicii lui Dumnezeu. Dar pentru ca nu avem credinta puternica si suntem mai tare legati sufleteste si trupeste de cele materiale, de slava desarta, de ideile din capetele noastre cum ca am fi cineva sau ceva, ne-am obisnuit sa dam vina pe altii.

 13. @ sluga netrebnica:

  Asa este. Dar nu-i mai putin adevarat ca se cunoaste cand vorbeste cineva care nu are copii 🙂 Nu suntem, multi dintre noi, decat traitori pe muchie de cutit, de la o luna la alta, impovarati de griji, nicidecum rasfatati ai conditiilor si iubitori de cele materiale si de viata usoara. E bine, in general, sa predicam mai ales atunci cand traim noi ceva si cand vorbim din experienta.

  Dincolo de asta, cand e vorba de o problema obsteasca de acest gen, e nevoie in egala masura de pocainta multa si de marturisire.

  Doamne, ajuta!

 14. Ar trebui sa luam exemplu de la sectanti. Ei cum pot sa-si faca scoli, gradinite, facultati ? Si nu-i auzi spunand “sa faca Biserica, Biserica ar trebui, preotii ar trebui, etc” !

  Foarte interesant cum totdeauna altii “trebuie” sa faca si nu noi !

  Faptul ca suntem saraci e una. Faptul ca suntem calcati in picioare si batjocoriti de cei care ne conduc, este iarasi una. Faptul ca “sistemul mondial” incearca sa ne indoctrineze si sa ne impuna tot felul de lucruri, este iarasi una.

  Dar sa vezi ca, in momentul in care suntem confruntati direct cu aceste probleme, noi nu facem altceva decat sa cautam solutii pe care altii “trebuie” sa le puna in aplicare iar apoi sa ne incrucisam mainile a asteptare, eventual si judecand ca de ce “nu se face” … deja este cu totul altceva !

  Pe mine unul nu ma ingrijoreaza catusi de putin ceea ce se intampla acum in lume. Ma ingrijoreaza insa, pana la limita deznadejdii, atitudinea pe care noi o avem vis-a-vis de cele care se intampla in lume …

  La asta cred ca ar trebui sa mai lucram, daca vrem cu adevarat sa miscam ceva.

  Tot vorbim de Parintele Iustin Parvu in sus, Parintele Iustin Parvu in jos. Dar de invatat ceva de la Parintele Iustin am invatat ? (in afara de faptul ca nu trebuie “sa luam” nu stiu ce cipuri ?). Ca si-a batut saracul Parinte gura zeci de ani, pe unde apuca si cand apuca, vis-a-vis de chestia asta: vrei sa schimbi lumea din jurul tau, schimba-te in primul rand PE TINE INSUTI !

 15. Pingback: FARADELEGE SI ROBIE. Alunga morala si alungata va fi si libertatea!/ BISERICA si EXCOMUNICAREA POLITICIENILOR CARE LEGALIZEAZA HOMOSEXUALITATEA: “Cu adevarat, se cam apropie vremea cernerii: ori in Biserica, ori in afara ei!” - Recomandari
 16. Pingback: VIDEO: “Universul credintei” (TVR) despre ATACAREA FAMILIEI CRESTINE PRIN NOUA CONSTITUTIE/ Predica de Rusalii a IPS Teofan atinge si tema INCERCARII DE NORMALIZARE SI LEGALIZARE A PACATELOR CONTRA FIRII - Recomandari
 17. Acesti deghizati,care se trag din maimute si nu au nicio legatura cu Dumnezeu,de ce vor sa se casatoreasca in Biserica Lui Hristos? ca s-o spurce?Nu au frica ca-si iau si mai mare osanda?Daca ei se cred normali,sa procreeze ei copii ,nu sa adopte copii care sunt fiii Lui Dumnezeu!!!.Acesti deghizati,probabil,nu au inca creierul dezvoltat,pentru ca nu se gandesc la problemele si rusinea pe care ar trebui sa infrunte acesti copii cand vor creste,cand vor vedea ca familiile normale au un tata si o mama ,iar ei au niste maimute trucate.Sunt familii normale care nu reusesc sa adopte copii ,iar aceste specimene vor sa aibe ei intaietate.Pacat ca nu-si dau seama de ceea ce-i asteapta in viata de dincolo!

 18. cora din pacate asa este, se cauta pe toate caile distrugerea familiei

 19. Acum am inteles ca daca ne pleaca un invatator (duhovnic) Domnul ne va trimite pe altul! Au plecat multi (P.Cleopa, P.Teofil, P.Arsenie iar acum P.Iustin), dar acum ni l-a dat pe Parintele Melchisedec! Ma linistesc la acest gand, dar ma tulbur la ceea ce atrage atentia si Dvs. dezbateti aici. E adevarat ca fiecare vede lucrurile in felul sau si trage concluziile proprii; e adevarat ca fiecare este pornit de buna intentie; e adevarat ca fiecare vede o solutie; e, de asemenea, adevarat ca frumusetea lumii crestine si ortodoxe in special ca toti care iau atitudine se framanta de ceea ce se intampla in urbe. Sa nu fim aspri cu parerea cuiva doar pt ca nu este exact ca noastra, ca un profesor care nu te trece examenul pt ca nu ai raspuns cuvant cu cuvant dupa predarea lui. De fapt nu suntem profesorii nimanui, dar putem si, vad ca o facem, ne spunem parerea ca sa invatam unii de la altii. Pt ca, da, sunt unii mai invatati sau mai induhovniciti. Eu ma bucur ca ne framanta ceva in cele din urma! Chiar zicea cineva ca traim un fel de lehamite, sau ca dormim, (somnul ratiunii naste…). Terminand aspectul ingaduintei dintre comentatori, deplang poporul roman crestin ortodox ca este supus acestei rastigniri. Este adevarat ca suferinta ne intareste in credinta si ne aproprie mai mult de Dumnezeu, dar suferinta cuiva naste suferinta si a altora. Tot poporul sufera pt ca tot poporul roman este suit pe Cruce de cei fara de lege. Cu neamul lui, cu stramosii lui, cu istoria lui, cu credinta lui, cu toate ale lui. Si, ca sa vezi, istoria se repeta: romanii aveau interesul ca sa fie pace in imperiul lor(pax romana) si de aceea au acceptat tradarea semenilor Lui Hristos, a neamului Lui, dar vanzarea, tradarea, batjocura au fost din partea celor din neamul Lui! La fel si aici, acum! Cine sunt facatorii de lege si de Constitutii? UE? SUA? Altii?…. NU! Noi, romanii! Sa ne fie rusine!… Pt ca facem astfel de legi si pt ca le acceptam! “Nu ne privesc pe noi!” Ei as! Dar pe cine?! Cumva ne pregatim sa parjolim locurile ca atunci cand vor veni dusmanii sa nu mai aiva ce gasi? Tara asta tot a noastra va fi! N-are nimeni nevoie de locurile noastre ci de robi si lachei care sa dea “roadele la timpul lor”! Adica tot noi, dar niste “noi” de tip nou, fara sens pe lume, fara valoare in ochii nostri, doar “negrii pe plantatie”! Niste vinovati fata de ei mereu(datoriile externe de neplatit), dar mai ales fata de noi insine ca ne-am adus singuri aici, in aceasta stare! Parintele Melchisedec, pe care acum il iubesc si apreciez si mai mult, asta spune! Sa luam atitudine, pt ca ceea ce se pregateste pt noi este distrugator de fiinta si de identitate! Sclavii nu aveau identitate! Iar imnul national, pana nu-l vor schimba cu vreo manea, zice:”sa nu fim sclavi iarăşi în vechiul nost’pământ!” Noi ne-am plecat capul dar nu credinta! Noi ne-am ridicat mereu din tarana opresiunii sociale, politice, istorice, dar nu am cedat pana acum din suveranitatea constiintei de neam, de credinta, de traditie! Aici se sapa, asa se formeaza omul nou placut puterilor lumii (intunerecului)! Dar,… dar cine isi pune trupul la bataie ca isi sa salveze sufletul? Nu prin cuvinte frumos si artistic mestesugite, ci prin fapta si jertfa! Ati vazut ce a patit Avva Efrem de la Athos?! Stia si totusi nu s-a ferit sa apere Sf. manastire si a fost inchis de propriul sau popor! Vedeti cum lucreaza satan? “Nu noi, ci voi va inchideti valorile la puscarie! Voi le omarati! Vinovatilor!” Omeneste ma tem pt Parintele Melchisedec pt ca nu se va opri aici, nici nu va retracta ceea ce a zis si va mai zice. Timpul va vorbi! Deie Domnul sa fiu prooroc mincinos iar lucrurile sa se repuna pe fagasul lor!
  Vedeti? Nici macar nu am vorbit de pacatul in sine. Au vorbit toti destul si bine. Bata-l de pacat!…Se folosesc de el pt sfaramarea sufletului crestin ortodox doar pt ca unii din puternicii lumii sunt asa. Sunt multe alte mijloace si cai prin care ar putea si vor putea sa ne zdruncine identitatea de ortodox moral, de roman cu o cultura nationala si traditie mult mai veche decat a lor, lucru foarte periculos pt ei. Tabula rasa este solutia finala in varianta noii ordini mondiale! Poate gresesc, iertati-ma! Poate nu! Iar iertati-ma! Doar ingaduiti-ma! Si eu ingadui multe si lucrul acesta ma face fericit ca pot! Dar, fara fatalisme, trezirea si trecerea la actiune! Ce zici tu, care vei citi tot ce s-a zis pana acum de mine, de toti, vei vota o asemene lege?….Daca nu, mai avem o sansa pana la urmatorul atac. Daca da, de ce mai citesti?….

 20. Pingback: ORTODOXIA TINERILOR despre derapajul rusinos al ZIARULUI LUMINA: evocare slugarnic-laudativa a unui DOCUMENT EUROPEAN ce ar “apara libertatea religioasa”, INTERZICAND INSA “DISCRIMINAREA” HOMOSEXUALILOR! - Recomandari
 21. Pingback: Avertismentul parintelui Ilie Moldovan: SODOMIA UCIDE! Miscarea sodomista lucreaza conjugat cu “educatorii de sex” pentru a DISTRUGE FAMILIA - Recomandari
 22. Pingback: Regretatul Parinte Ilie Moldovan: SODOMIA UCIDE! Miscarea sodomista lucreaza conjugat cu “educatorii de sex” pentru a DISTRUGE FAMILIA! -
 23. Pingback: Pr. Marcel Radut Seliste: UNIUNEA EUROPEANA INGRADESTE LIBERTATEA DE EXPRIMARE A BISERICII. Analiza importanta pe marginea textului european aplaudat de PATRIARHIE - Recomandari
 24. Pingback: CRESTINISMUL “SOFT, ANTISTRES”, RELATIVIZANT, AL CORECTITUDINII POLITICE versus OBLIGATIA MARTURISIRII. Cum arată “ighemonul” modern care ii execută pe crestini? - Recomandari
 25. Doamne ajuta
  Pana la urma compania , neinvestind într-un traducător, n-a reușit sa traducă noile politici.
  ASA ca ne-a pus electronic sa bifam ca suntem la curent ,cum ca au apărut noi politici, și atât.
  Nu a fost nevoie sa mai semnez.
  Am tradus pentru mine, politica legata de discriminare și coroborând doua puncte din politica, am ajuns la concluzia ca și eu pot sa fac o plângere, cum ca sunt harselat(hartuit) de un gay și pot sa-l acuz de heterofobie.
  E un non sens ,dar când i-am prezentat asta directorului ,mi-a spus ca i-am luat o piatra de pe inima și ca și el la rându-i va utiliza acest sofism ca sa-i închidă gura noului director de resurse umane care este gay.

  Mulțumesc lui Dumnezeu care a îngăduit ca cei din conducerea mare a firmei sa fie atât de cip încât sa nu angajeze un traducător pentru,cel mult 100 de pagini de noi politici interne.Astfel nu am mai fost obligat sa aleg intre a le semna sau nu. refuzul ar fi putut conduce la pierderea jobului de 11 ani

 26. Pingback: Asediul final al culturii Mortii asupra Bisericii, familiei si scolii. CUM ARE LOC “INDOBITOCIREA CIVILIZATA SI ASISTATA TEHNOLOGIC” SI OMORAREA IN MASA A SUFLETELOR, SUB OCHII NOSTRI ADORMITI? - Recomandari
 27. Parintele spune sa luam atitudine.In afara de a ma ruga,de a merge la biserica ce mai trebuie facut?Cine ma asculta pe mine si in fata cui sa iau atitudine?

 28. Admin,amcerut,pe site-ul ABONARE,abonarea mea,mai demult,dar nu am primit-o.Deasemrni,amintrebat ceva la care nu am raspuns:noi,crestinii,de-l vom trada pe Dumnezeul nostru IISUS HRISTOS si ne vom infera vom primi ce meritam,dar paginii ce au dumnezeii lor,de se vor infera, cum vor fi judecati?

 29. @ Gheorghe:

  Va fi mereu de marturisit credinta noastra si de ne-rusinat de convingerile noastre pe acest subiect acolo unde suntem, oriunde.

  Ne pare rau, dar nu v-ati abonat, sunt trecute acolo exact si clar pasii de urmat.

  La ultima intrebare nu stim sa raspundem altfel decat ca… avem incredere ca Dumnezeu este un drept Judecator.

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate