Protoprezbiterul Theodoros Zisis: ARHIEREI DIN MAKEDONIA (ELADA) II TERORIZEAZA PE PREOTI SI II CALOMNIAZA PE LUPTATORII PENTRU ORTODOXIE

24-02-2010 Sublinieri

1. Filocatolicii nu se neliniştesc. Planul se aplică.

Toţi aceia care au planificat şi aplică subjugarea ortodocşilor faţă de papa aveau până acum toate motivele să fie mulţumiţi, pentru că vedeau că, în ciuda existenţei anumitor reacţii, planul înainta şi sperau că la o nouă Ferrara-Florenţa vor reuşi acceptarea şi semnarea unui nou „horos” (hotărâre) unionist, a unei noi uniaţii.

Comparativ cu vechiul sinod de la Ferrara-Florenţa (1438-1439), acum condiţiile sunt mai prielnice. Multă lume necatehizată şi neinformată în temele credinţei a fost narcotizată de agapologhia [“iubirismul”, teologia fatarnica a “iubirii”, n.n.] ipocrită şi mincinoasă, care se potriveşte spiritului globalizării şi ştergerii diferenţelor şi particularităţilor. În biserici, predicile te sufocă prin analize sociale şi exaltări patriotice sau cu pietisme superficiale şi ipocrite. Rar se dezvoltă temele credinţei cu referire la erezii şi la eretici, în mod deosebit la erezia papismului şi la panerezia ecumenismului. Prin urmare, nu există teama dezaprobării şi reacţiei poporului la cele uneltite, cum s-a întâmplat la vechea Ferrara-Florenţa, pentru că acum poporul ignoră cele ale credinţei şi a fost supus unei spălări a creierului sub falsul iubirism (ἀγαπισμοῦ) new-age-ist şi împotriva Iubirii împletite cu Adevărul, împotriva adevăratei iubiri, care nu ascunde înşelarea şi minciuna, ci le denunţă, pentru a-i păzi mai dinainte pe credincioşi.

Conducerea bisericească şi teologică a suferit o eroziune şi o alienare – desigur cu lăudabile excepţii – sau, precum zice un respectabil stareţ şi egumen, sunt partizanii unei noi erezii, ai ereziei liniştirii (ἐφησυχασμοῦ = relaxării). Nu vor să-şi piardă liniştea şi să se tulbure. Petrec bine în festivităţi şi hramuri, şi cu famenii lor fii duhovniceşti, ce îi înconjoară şi îi urmează. Credinţa se alienează, dogmele ortodoxe nu sunt băgate în seamă, rătăcirea triumfă şi cei mai mulţi tac. Însă această tăcere, cum de multe ori am scris, este – după marele sfânt Grigorie Palama, cel care l-a învins definitiv pe monahul apusean Varlaam Calabrezul şi teologia scolastică papistaşă – al treilea tip de ateism. Primul este negarea existenţei lui Dumnezeu, al doilea este erezia, care desfigurează adevărul despre Dumnezeu, iar al treilea liniştirea (ἐφησυχασμός = relaxare), tăcerea care contribuie la răspândirea celorlalte două tipuri de ateism.

Toate încercările de reacţie şi de împotrivire, ce s-au înregistrat până în anul trecut prin scrierea de articole şi studii, prin texte apologetice semnate de clerici şi monahi, nu au neliniştit serios cercurile filocatolice şi ecumeniste. Le-au neutralizat cu argumentul că provin din partea unei mici grupări zelotiste, pe care i-au încoronat şi cu epitete ornante pe măsură şi cu asigurarea că vremurile s-au schimbat, iar lumea nu este interesată de credinţă. Desigur, desele vizite ale patriarhului ecumenic în diferite oraşe, în care lumea a preţuit şi preţuieşte aşezământul, istoria, vechea lumină a renumitei Cetăţi (a Constantinopolului), iar nu deschiderile filocatolice şi ecumeniste, pe care de altfel le ignoră, au trimis şi trimit un mesaj greşit că lumea l-ar urma pe patriarh şi ar fi de acord cu cele pe care le face. Să strige prea micii zelotişti! Cine îi aude? Desigur, ar fi dorit, precum s-a văzut din textul patriarhal, să purcedem la dizidenţă şi întreruperea pomenirii, ca din momentul acesta să ne pedepsească oficial şi să ne diminueze influenţa, catalogându-ne drept neascultători şi schismatici. Fără ca lucrul acesta să fie exclus pe viitor, de vreme ce, conform Sfintelor Canoane, schisma o provoacă cei ce propovăduiesc erezia şi nu cei ce o stigmatizează, care sunt vrednici de laudă şi de onoruri, în prezent am ales să informăm clerul şi poporul, pentru a-i ajuta şi pe alţii să înţeleagă ce se întâmplă, să se neliniştească, să se trezească. Nu se cuvine să ne interesăm şi de ceilalţi, şi – desigur, mai ales atunci când este primejduită mântuirea lor prin impunerea ereziei şi a rătăcirii?

2. Se schimbă imaginea. Ameninţări şi calomnii.

Aceasta s-a întâmplat în prima fază prin alcătuirea şi punerea în circulaţie a cunoscutei de acum „Mărturisiri de Credinţă împotriva ecumenismului, care s-a bucurat de o primire pozitivă. Au semnat-o destui episcopi, sute de clerici şi monahi şi mii din popor, de toate vârstele şi de toate categoriile sociale şi profesiile. Susţinerea propagandistică referitoare la o mică grupare de zeloţi izolaţi se prăbuşeşte. Episcopi renumiţi printr-o înaltă teologie şi chiar altă pregătire şi printr-o morală ireproşabilă se află în fruntea catalogului semnatarilor. Respectabilii Egumeni aghioriţi şi ai mănăstirilor din afara Sfântului Munte, stareţi merituoşi, ieromonahi şi monahi, clerici şi monahi curajoşi şi viteji şi mii din credinciosul popor ortodox. Tot ce are mai ales Biserica s-a ridicat pe meterezele luptei împotriva căderii castrului Ortodoxiei.

Scenariul s-a schimbat şi va urma să se schimbe prin trezirea continuă a cât mai multor credincioşi. Strângerea de semnături continuă. Lucrurile se complică pentru cei care considerau calea unionistă, fără pocăinţă şi fără proclamarea rătăcirii din partea papei, ca o promenadă uşoară, ca pe o nouă uniaţie, adică a ne uni păstrându-ne fiecare cele ale lui, prin unitatea în diversitate cum proclamă ingenios şi înşelător.

Văzând această schimbare a scenariului în dauna lor şi pentru Ortodoxie, că de acum nu pot să fie siguri asupra rezultatului, că, precum zice Sfântul Ioan Gură-de-Aur într-un caz similar, înseşi oile devin străjeri ai turmei, când arhipăstorii şi păstorii nu priveghează, au început să se enerveze, să se simtă deranjaţi, să se tulbure şi să ameninţe.

Patriarhul ecumenic de două ori a săgetat ameninţări împotriva celor ce au redactat „Mărturisirea de Credinţă împotriva ecumenismului” acţionând şi intervenind desigur dincolo de limite în hotarele altei jurisdicţii bisericeşti, a Bisericii Autocefale a Eladei. Putea să-şi exercite jurisdicţia doar în Sfântul Munte şi în toate regiunile elene ce aparţin jurisdicţiei lui. Pe 29 august, din Cetate, a ameninţat în predica sa din biserica Sfântului Ioan Înainte-mergătorul, că vom primi răspunsul corespunzător, fără să se gândească prin asociere că în mod asemănător a cerut şi el „capetele pe tipsie” ale curajoşilor luptători şi mărturisitori. Răspunsul nu a fost părintesc, iubitor, ca faţă de eretici, ci pedepsitor şi răzbunător. A cerut printr-o scrisoare adresată arhiepiscopului Atenelor şi a toată Elada, kir Ieronim, să se ia măsuri urgente de către Întrunirea Ierarhiei din octombrie împotriva celor care au alcătuit „Mărturisirea de Credinţă”. Actul patriarhal a funcţionat ca un bumerang. S-a întors împotriva celui ce l-a trimis, nu doar pentru că un ierarh curajos a demonstrat că patriarhul a deformat şi falsificat textul „Mărturisirii…”, ci şi pentru că actul patriarhal s-a transformat într-un paşaport, o punte, pentru a trece – în sfârşit, spre dezbaterile Ierarhiei tema ecumenismului şi a dialogului teologic cu papa. Şi, în plus, Ierarhia esenţialmente a rămas surdă şi nu a răspuns la cererea patriarhului de a lua măsuri împotriva noastră.

Din nefericire, ameninţările continuă în alt mod. Unii arhierei au preluat ştafeta, arhierei care, se pare, cedează uşor la propuneri şi constrângeri. Doi dintre ei aplică un plan de terorizare a preoţilor lor, pentru a nu îndrăzni să purceadă la Rezistenţa ortodoxă împotriva ecumenismului. În acelaşi timp, defăimează şi clevetesc pe cel ce scrie rândurile de faţă cu nerozii şi fabulaţii, creaţii ale imaginaţiei lor sau ale informatorilor cu care se aseamănă. La sinaxele preoţeşti pe care le-a organizat unul din ei, imediat după întrunirea Ierarhiei în octombrie, iar celălalt în ianuarie (2010), s-au întors cu mânie împotriva „Mărturisirii…” şi au depreciat-o. Al doilea a interzis clericilor, sub ameninţarea izgonirii lor din mitropolie, să facă orice discuţie fie pro, fie contra ecumenismului şi a papei. Şi nu doar că nu a luat măsuri, dar se mândreşte şi-l laudă pe egumenul unei istorice sfinte mănăstiri din eparhia lui, care revigorând metode papale evmedievale – aceasta este morala filocatolicilor – a ars în faţa ochilor înmărmuriţi ai credincioşilor cărţi care conţineau „Mărturisirea de Credinţă împotriva ecumenismului”. Fapta sa ne aminteşte de arderea a 26 de sfinţi mucenici din Sfânta Mănăstire Zografu de către latinocugetătorii patriarhului Ioan Vekkos (1275). Să judece oamenii cine sunt fanaticii şi cât de mare e slăbiciunea minciunii în faţa Adevărului.

Încercând arhiereii cu pricina să clatine şi încrederea clericilor, respectul şi dragostea lor faţă de persoana celui ce scrie, au formulat clevetiri cu desăvârşire neîntemeiate, unica armă a oamenilor laşi şi a bărbăţiei şi onestităţii lor îndoielnice. Când nu ai argumente, împroşti cu noroi şi aduci acuzaţii murdare, şi desigur în absenţa celui calomniat.

Noi, respectând demnitatea arhierească a Preasfintei Preoţii, şi nu persoanele lor care nu merită să le respecţi, ne ferim în prezent să publicăm numele lor şi să combatem clevetirile lor false şi neîntemeiate. Ne bucurăm, pentru că Domnul ne învredniceşte să fim huliţi şi să fim clevetiţi pentru Adevăr şi Ortodoxie. Am purces doar la aducerea la cunoştinţă a acestor ameninţări şi calomnii, în primul rând pentru a-i încuraja pe nevoitorii luptători să nu se teamă de aceşti episcopi nevrednici, care nici de Dumnezeu nu se tem, nici de oameni nu se ruşinează, pentru a ne păzi anticipativ de toţi aceia care întâmplător (poate) vor crede clevetirile şi smintelile. Încă şi pentru a informa pe abuzatorii demnităţii arhiereşti, care tiranizează despotic şi lumesc pe clerici şi turma, că şi ei sunt oi ai arhipăstorului Hristos, Care va proteja Biserica Lui de lupii papismului şi ai ecumenismului şi de păstorii năimiţi, care îşi părăsesc oile şi nu se jertfesc pentru ele, pentru că se interesează doar de traiul bun, doar de laptele şi lâna lor (Ioan 10, 1-15).

(tradus din elină: monahul Leontie; sursa: Ορθόδοξος Τύπος, 19/2/2010)

Cititi si:

*

*


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, Marturisirea Bisericii, Noua ordine mondiala/ Masonerie, Portile Iadului, Preot Theodoros Zisis

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

32 Commentarii la “Protoprezbiterul Theodoros Zisis: ARHIEREI DIN MAKEDONIA (ELADA) II TERORIZEAZA PE PREOTI SI II CALOMNIAZA PE LUPTATORII PENTRU ORTODOXIE

<< Pagina 1 / 2 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. Dialog ecumenic la Timişoara
  Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei în colaborare cu Ordinul Fraţilor Minori din Veneţia derulează de câţiva ani proiectul ecumenic internaţional ”Assisi -Timişoara: punte a dialogului”, cu scopul promovării dialogului între creştini. Întâlnirea din acest an are ca temă textul scripturistic ”Fericiţi cei curaţi cu inima” (Matei 5, 8)…

  cam acesta e drumul … tot la timisoara….

 2. la noi linistire continua si buna intelegere, totul merge nestingherit inainte…
  cel “iertat” isi vede de treaba inainte… de unde se vede intelesul clar al celor ce s-au intamplat acum 2 ani…

 3. @Liviu N:

  Ar fi o problema cu primul link… in sensul in care ne intrebam daca ceea ce se citeste acolo chiar este un document oficial al Conciliului I Vatican. Noi am zice ca nu… probabil e un hoax, o capcana in care a cazut si Ion Vladuca, luand de buna o scriere cu sursa foarte incerta… Totusi, e suficient de grav ce au facut catolicii, dar nici pana acolo.

  De pilda, cam acestea par ar fi documentele Conciliului I Vatican, si nu prea se gasesc paragrafe ca cele citite mai sus…
  http://www.ewtn.com/library/COUNCILS/V1.htm

 4. Ce va asteptati? Sa se dea ecumenistii la o parte pentru ca sunt demascati? Asta nu are cum sa se intimple. Ei vor puterea cu scop antihristic si nu se vor da in laturi de la nici un abuz pentru a o obtine si a o pastra.
  Mai mari decit acestea vom vedea.

 5. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia.( Luca 12,32 )

  Cred ca trebuie sa intram si noi in turma aceasta mica…voi ce ziceti ?

 6. Iubirea-i sfântă şi curată
  Când vine de la Dumnezeu,
  Dar poate fi înşelătoare
  Când o falsifică cel rău.

  Ea pururea sfinţeşte omul
  Prin jertfa sfântului altar,
  Prin lepădările de sine,
  Prin pocăinţă şi prin har.

  Dar poate fi şi’nşelătoare
  Şi pervertită de cel rău,
  În cei nelepădaţi de sine
  Care-şi fac ,, eu-l’’ Dumnezeu.

  Mii de primejdii şi capcane
  S-au pregătit cu iscusinţă
  Şi-aşteaptă doar să calci pe’alături
  Ca să te smulgă din credinţă.

  Sub motivaţia iubirii
  Duhul pierzării şi-a ascuns,
  Făţărnicia, falsitatea
  Şi erezia în Iisus.

  Mulţi au căzut pradă piezării
  Prin raţiune şi mândrie,
  -Călcând şi dogme şi canoane-
  Din erezie-n erezie.

  Şi toţi s-au aratăt ca vrednici
  Şi următori ai lui Iisus
  Şi arşi de dorul mântuirii,
  Deşi au mers în sens opus.

  Mulţi au trăit sfânta iubire
  În Duhul Sfânt cu’adevărat.
  Alţii trăind falsa iubire,
  Pe foarte mulţi i-au înşelat.

  Isus ne-a dovedit iubirea
  Când viaţa pentru noi şi-a pus,
  Şi a’mplinit deplin în toate
  Tot ce cu glasul său a spus.

  Învăţătorii ce spun lumii
  Că-s ortodocşi şi ne iubesc
  Îi putem crede numai dacă
  Precum Iisus ne-o dovedesc.

  Findcă iubirea în credinţă
  Se cere-n fapte dovedită,
  Spre’a se vedea tot Adevărul
  Prin orice faptă împlinită.

  Că lupi cu mantie de oaie
  Îmbracă azi ortodoxia
  În haine noi, strălucitoare
  Ce-ascund sub ele erezia.

  De dragul celor fărdelege
  Lovesc în fiii cei fireşti
  Şi-aduc veninul înoirii
  În căile duhovniceşti.

 7. am fost candva martor ocular la urmatorul eveniment: evrei si catolici sarbatorind pastele “Crestin”. Si ce era de mirare? Ca NU am auzit pomenindu-se numele Domnlui Iisus Hristos! ( era vorba despre un fel de activitate prescolara in care copiii – majoritatea catolici si evrei cautau niste oua de Paste ascunse prin diferite locuri). Cine era personajul principal? Iepurasul-un adult. Asemenea, sunt unele scoli in unele tari unde se praznuiesc toate sarbatorile indiferent de religie in cadrul programului de invatamant. Si atunci cand vine copilul acasa, aduce intr-o zi un menorah, alta data niste oua colorate sau trifoiul SF. Patrick. Ce am observat – si sper ca ma insel- este o tendinta de a-l inlocui pe Hristos cu altceva: ba iepurasul de Paste, ba Mos Craciun. Se pare ca se merge pe ideea: “Hai sa-l aducem intai pe Mos Craciun in Biserica, dupa slujba, si apoi, cine stie, daca tot ne-am obisnuit cu el si nici pe cei de alte religii nu-i deranjeaza…il pot pastra ca simbol al crestinismului” Cred ca este o tendinta de inlocuire a lui Hrisos- Mantuitorul cu altceva. Ba am mai si auzit de la mai multi ca Hanuka e tot aia cu Craciunul. Dar ce ma mira este ca multi crestini nu stiu ca Hristos este Dumnezeu. Bine ar fi sa nu am dreptate. Dumneavoastra ce credeti?
  va rog sa nu postati acest mesaj

 8. Asadar, faptic nu avem ce face?
  Cu toate ca neimpotrivirea (si cumplita neinstruire) a fost una din bazele reusitei actiunii ereticilor ce sugruma azi ortodoxia.

 9. @ O crestina:

  De ce sa nu-l fi postat? Ni se pare adevarat ce spuneti si foarte important. Va multumim.

 10. De ce nu e bun Ecumenismul? Nu pentru ca zic eu asta, motivul este Hristos care ne-a spus : ce impartasie poate fi intre intuneric-cei care nu-l acepta pe Hristos si Biserica sa Ortodoxa din ecumenistii si Lumina care este Biserica Ortodoxa?
  Cine accepta ecumenismul da dovada de naivitate cel putin, si trebuie sa stie: naivii ortodoxi spun ca la intalnirile ecumeniste, ereticii aud de Ortodoxie si se intorc la dreapta credinta. Ce naivi sunteti, va asemanati cu vrajitoarele care spun ca fac magie alba.
  La aceste intalniri se fac rugaciuni comune etc lucruri care sunt interzise de canoanele Bisericii iar voi naivilor spuneti ca aduceti la ortodoxie pe ceilalti.
  Ortodoxia se marturiseste cum ne arata Sfinti Parinti, nu sa ne facem frate cu necuratul ca astfel mai scapam ceva.
  E o diversiune, asa cum spunea si Denis de Reugemont: necuratul o sa ne dea de toate, numai Cruce si Evanghelie nu.
  Cu necuratul nu se face targ, compromis, cine se lipeste de erezie chiar cu gand frumos-lumesc il pierde pe Hristos.
  Sunt pentru dialog cu ereticii dar nu prin lipire de ei, ”sa fiu tolerant, mai las si eu ceva ca astfel il castig pe eretic”
  Naivilor care sunteti in antihristica ecumenismului, urmati Sfintii Parinti, spovediti-va la duhovnic, sa va faca mirungerea din nou, lepadati bazaconile-umaniste altfel Dumnezeu sa va ierte, pentru ca nu stiti ce faceti.
  Apropo si mie mi s-a facut mirungerea de catre duhovnic cand am terminat cu adventistii, duhovnicul spunandu-mi ca chiar daca n-am zis ca adventistii sunt mai buni ca ortodoxii, totusi am fost langa ei si prin aceptarea sa particip alaturi de ereticii, mi-am pierdut Duhul Sfant de la Botez.
  Doamne pazeste-ne de viclenia si de confuzia ecumenista!

 11. Doamne ajuta!
  Oare, ajuta cu ceva vorbele si nelinistile noastre,privind Biserica ORTO-DOXA,de la Hristos mostenire spre mantuire,vis a vis de simpatii cu eretice biserici”surori”
  si HOTARARI,ce par a fi luate,spre unire “intrun neam”?Amestec curat-necurat!
  Doamne,apara si pazeste Biserica si poporul Tau,cel binecredincios!
  Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh,acum si pururea si in vecii vecilor ORTODOCSI SA FIM! Amin!

 12. NU mi se intimpla de obicei sa vin cu felicitari, pentru ca un simplu mesaj de felicitare nu transmite mare lucru, dar pur si simplu nu mai pot stapini de data asta cu privire la ce ati spus voi:
  “Desigur, ar fi dorit, precum s-a văzut din textul patriarhal, să purcedem la dizidenţă şi întreruperea pomenirii, ca din momentul acesta să ne pedepsească oficial şi să ne diminueze influenţa, catalogându-ne drept neascultători şi schismatici.”

  CAPITALA observatie!!! Intreruperea pomenirii(atita vreme cit pasul ecumenimsului nu a fost facut inca) este o invitatie la atac asupra anti-ecumenistilor. Asta este raspunsul naivilor infierbintati care peroreaza pe diverese blogguri ortodoxe despre “revolta” impotriva actualului patriarh, care n-au nici rabdare si nici o privire limpede si patrunzatore. Bravo!

 13. @john: Felicitarile trebuie sa fie pentru Pr. Theodoros, caci este textul lui, nu avem nicio contributie decat simpla postare a lor 🙂

 14. Daca tot ati postat va mai spun ceva: cred ca de Craciun copiii sunt mai putin atenti la slujba si la colindele crestine gandindu-se la Mos Craciun. Serbarea de dupa slujba este cel mai important lucru pt ei pt ca se pregatesc pt asta. De aceea am ajuns sa ma tulbure toate colindele de Craciun care, in loc sa fie cantate lui Hristos, ii sunt cantate lui Mos Craciun. Slava Domnului nu sunt decat cateva! Ascultam la TV un colind international ca sa zic asa :”We wish you a Merry Christmas…”. Nu ma impresioneaza acest colind. Dar acum doi ani am auzit ca se canta diferit: “we wish you a happy holiday”. In unele parti ale lumii s-a inlocuit de vreo doi ani “Craciun fericit” cu “sarbatori fericite” dar si la noi, la romani, s-a inlocuit “Hristos s-a nascut” cu “Craciun fericit” si apoi cu “sarbatori fericite”, insa nu in totalitate.
  Un grup de copii de la o scoala din strainatate a avut initiativa unei activitati in care erau impartite invitatii altor copii. Pe invitatii s-au gandit sa scrie “Noi credem in Dumnezeu”. Conducerea scolii a impartit aceste invitaii DUPA ce a lipit pe felicitari cate un abtibild(sticker), exact pe cuvintele “in Dumnezeu” ramanand doar “noi credem” – info luata de pe net.

 15. @john

  “CAPITALA observatie!!! Intreruperea pomenirii(atita vreme cit pasul ecumenimsului nu a fost facut inca) este o invitatie la atac asupra anti-ecumenistilor. Asta este raspunsul naivilor infierbintati care peroreaza pe diverese blogguri ortodoxe despre “revolta” impotriva actualului patriarh, care n-au nici rabdare si nici o privire limpede si patrunzatore.”

  – ‘intreruperea pomenirii’ vis-a-vis de cei care slujesc la Altar bre john, nu (si) pentru ‘prostime’…in alta ordine de idei, cei care-l pomenesc pe ecumenistul din Deal o fac – majoritatea – constiincios, din convingere…nu neaparat pentru a nu fi prinsi ‘in plasa’ si atacati apoi pentru ‘neascultare’, razvratire, intelegi?!

  – in al doilea si, nu in ultimul rand…’naivii’ care ‘peroreaza’ pe diverse bloguri ortodoxe (dar pe care ai fi vrut?!!!!) o fac, TOCMAI pentru ca au privirea limpede si patrunzatoare (sic!) si se feresc ca DRACU de TAMAIE de ecumenismul asta MASCAT, FARDAT…in care este tradata ortodoxia; daca ti se pare anormal si putin lucru, ramai john iar nu ION cum banuiesc ca te si cheama….

 16. @ Magda:

  Graba strica treaba, nu ai inteles la ce se referea. E vorba de zelotistii de pe anumite bloguri, si mai direct de stilistii care indeamna la iesirea din BOR.

  Ion sau John a observat foarte bine, pr. Zisis stie cine spune: Bartolomeu si ai lui atat ar astepta, ca sa poata elimina mai usor toti incomozii dintr-o lovitura.

 17. @Liviu: Veritabil circ! Dar adevarat!
  Cunosc femei catolice care iau impartasania in mainile lor si o dau bolnavilor din spitale si azile. Ca oricum spovedania nu mai este la moda! Dar le-am intrebat care este rolul lor in Biserica Catolica si au spus ca NU sunt ele preoti, ci doar au aceasta vrednicie de a administra tainele.
  @admin: sunteti sigur ca documentele dvs sunt cele originale? Sunteti sigur ca I. Vladuca a cazut intr-o capcana? Daca veti merge la mai multi preoti catolici si ii veti intreba despre primat,veti primi raspunsuri diferite. Nu cumva documentele postate de dv au fost modificate?
  Asa cum unii preoti ort. se jeneaza de invatatura sfintilor parinti si spun ca este depasita pt. vremurile noastre, tot asa si catolicii au tendinta de a schimba invataturile lor pt. ca par socante. In Duminica Ortodoxiei, dupa slujba, s-a citit (la bis la care am fost) ceva care numai a Sinodicon nu a semanat, dar ce m-a mirat cel mai tare e ca PS-ul a citit slujba in soapta. Cunosc personal catolici care s-au scarbit de religia lor, dar nici la noi nu vin pt ca li se pare greu. O catolica mi-a spus: “Cred in religia ta”. Imi cer iertare ca nu am argumente care sa sustina spusele mele si anume ca invatatura lor nu e mereu aceeasi, dar voi relata totusi o intamplare: Eram intr-un tren (CFR) si o maica catolica mi-a spus in timp ce manca friptura (postul Craciunului incepuse si pt ea, ca era dupa Sf. Andrei) ca asteapta sa vada cine va fi viitorul papa (papa Ioan… murise). “Pe ce criterii se alege noul papa?”, am intrebat-o. Ea mi-a raspuns ca intotdeauna, dupa rugaciunea clericilor prezenti la acel eveniment special, o lumina de sus cade pe capul celui care merita sa fie ales. De ce nu poate fi vazuta ac. lumina, la fel ca cea de la Ierusalim? Desigur ca aceasta conceptie nu a fost fixata in sinod, dar monahii au aceasta credinta mostenita din generatie in generatie conform spuselor maicii. Ce legatura au doc. Conciliului cu maica care il vede pe papa ca om sfant? Cred ca maica a fost pacalita, ca invatatura despre primat e aberanta si ca nu statea nimeni sa inventeze documentele citate de Prof. I.Vladuca, dar poate se gasea cineva sa le retuseze putin, sau sa le schimbe. Ma iertati!

 18. @o crestina: atunci avem de-a face cu un document apocrif, cu bizarerii care nu circula oficial, deci despre care nu se poate spune nimic concret si care nu pot fi folosite in respingerea dogmelor gresite catolice. Pentru respingerea acestora nu se folosesc opinii sau documente subiective ale cuiva, ci ceea ce proclama Vaticanul ca dogma oficiala si ca document oficial.

 19. Pingback: Razboi întru Cuvânt » ORTODOXIA CA UN SHOW sau despre primejdia falsei renasteri harismatice
 20. Pingback: Chestiunea KLAUS KENNETH sau cum multi l-ar primi bucurosi de acum pe ANTIHRIST, fara a mai fi nevoie sa „ne salveze” de foamete si razboi … « Saccsiv’s Weblog
 21. Pingback: Război întru Cuvânt » Monahul Arsenie Vliangoftis: CATRE O RELIGIE UNIVERSALA?
 22. Pingback: Război întru Cuvânt » Marturisirea hotarata, totala, dar si plina de discernamant a VLADICAI SERAFIM DE PIREU, sustinut de multi arhierei: ”SUNT ANTISIONIST, DAR NU ANTISEMIT!”, “MARELE ARHITECT AL MASONERIEI ESTE LUCIFER”
 23. Pingback: Razboi întru Cuvânt » PANA UNDE A AJUNS “P.R.-UL ORTODOX” LA NIVEL INALT… Marturisiri incredibile ale S.S. Bartolomeu I la sedinta solemna a Sf. Sinod al B.O.R.: “A fost de ajuns sa se adauge la Simbol fie si numai un singu
 24. Pingback: ADUNAREA CLERICILOR SI MONAHILOR ORTODOCSI din Grecia si Muntele Athos ia atitudine fata de MANEVRELE Patriarhului Bartolemeu de a ATACA MARTURISIREA DE CREDINTA
 25. Pingback: Pr. Gheorghios Metallinos: de la marturia dreptei credinte a Sfintilor Parinti la eretica teologie POST-PATRISTICA a ECUMENISMULUI - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 26. Pingback: b'LOGOS
 27. Pingback: PARINTELE THEODOROS ZISIS la Constanta - predica audio si conferinta (text) despre DESCRESTINAREA EUROPEI, rolul Sfantului Imparat Constantin, CADEREA CONSTANTINOPOLULUI, ierarhii filo-papistasi si PERICOLUL ECUMENISMULUI - Razboi întru Cuvânt - Recoman
 28. Pingback: BASILICA se transforma in AGENTIA DE PRESA A FANARULUI? Siteul Patriarhiei popularizeaza in mod iresponsabil opinia unui teolog slugarnic al PATRIARHIEI ECUMENICE care cere CATERISIREA lui Dimitrios Tselenghidis si a Pr. Theodoros Zisis invocand documente
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate