Ce vor sa ascunda autoritatile in privinta informatizarii sanatatii, a cardului si a datelor personale. LEVIATHANUL INFORMATIC CARE STIE TOTUL DESPRE NOI

27-01-2013 9 minute Sublinieri

La postarea  MIZA PE CARD. De ce respingem CARDUL DE SANATATE: consideratii TEHNICE si JURIDICE. Intrebari esentiale s-a iscat o dezbatere intre mai multi comentatori pe subiectul informatizarii sanatatii. Reluam cateva observatii esentiale ale fratelui “utzu” care ne re-aduce aminte ca principala problema este o chestiune de ansamblu, anume intreg sistemul informatic, din care cardul e doar o componenta, sistem care e construit pentru a avea capacitatea tehnica (digitala) si juridica pentru a sti totul despre noi – ca asigurati si eventuali pacienti… De asemenea, fratele “utzu” arata inca odata cum se straduie autoritatile sa ascunda de ochii opiniei publice aceasta dimensiune orwelliana a informatizarii sanatatii.

CARE SUNT, DE FAPT, “INFORMATIILE MINIME” CE VOR FI INSCRISE PE CARD?

utzu – pe 24 Jan 2013 la 17:23 #

Trebuie să avem clar în minte distincţia între cardul de sănătate şi sistemul informatic unic integrat. Ambele trebuie repudiate, pentru că centralizarea datelor medicale şi profilarea stării de sănătate se poate realiza de SIUI şi pe calea altor mijloace de colectare a informaţiilor, nu doar prin introducerea datelor pe card (reţetele electronice alocate fiecărui CNP fac transparente afecţiunile asiguratului pentru orice persoană cu noţiuni medii de farmacie).

Revenind, cardul de sănătate este un document justificativ în baza căruia asiguratul beneficiază de drepturile sale. Conform legii, dovada calităţii de asigurat începând cu data de 1.01.2013 se realizează exclusiv cu Cardul electronic de sănătate cu cip.

Obiectul probei/dovedirii calităţii de asigurat se realizează deci exclusiv şi obligatoriu prin intermediul informaţiilor înscrise pe card. Privite astfel, informaţiile conţinute au regimuri juridice diferite:
– datele care certifică calitatea de asigurat, cele ce existau şi pe carnetul sau adeverinţa de asigurat din legea veche (dacă suntem sau nu plătitori ai contribuţiei la fondul de asigurări);
date privind starea de sănătate a pacienţilor şi date accesorii (numele medicului, date de contact ale rudelor etc.)

IMPORTANT
Deşi materialele de informare ale CNAS vorbesc despre dreptul pacientului de a opta pentru introducerea datelor medicale, prevederile legii sunt următoarele:

ART. 331
(1)Informaţiile minime care pot fi accesate de pe cardul naţional de
asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:
a)numele, prenumele, precum şi codul numeric personal ale asiguratului;
b)codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
c)numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.
(2)Pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate vor fi înregistrate informaţiile minime prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele informaţii:
a)diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice;
b)grupa sanguină şi Rh;
c)acceptul exprimat, în timpul vieţii, pentru prelevarea de organe, ţesuturi şi celule, după deces;
d)medic de familie: nume, prenume, date de contact.
(3)Diagnosticele medicale cu risc vital şi bolile cronice care vor fi înregistrate pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS.
(4)Pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate datele medicale se înregistrează separat de datele administrate, iar accesul la acestea se face numai de persoane autorizate în acest scop.
(5)Informaţia prevăzută la alin. (2) lit. c) se va înregistra pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, sub condiţia respectării dispoziţiilor prevăzute la art. 147 pct. 5.
(6)Accesul personalului medical la informaţiile înregistrate pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate va fi stabilit prin Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate prevăzut în titlul IX «Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate» al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Vă rog să observaţi că legea nu prevede dreptul pacientului de a opta cu privire la datele ce vor fi inscripţionate pe card (“precum şi următoarele informaţii”), nu explică limpede regimul juridic al informaţiilor minime (minime pentru accesare, pentru emiterea cardului, cu completare ulterioară obligatorie?) şi vorbeşte în alin. (3) despre categoria bolilor ce vor fi înscrise obligatoriu, stabilite prin Ordin MS şi Preş.CNAS.

Cui serveşte echivocul “informaţiilor minime” şi de ce nu există un aliniat cu următorul cuprins: Asiguratul este îndreptăţit să refuze prelucrarea oricăror alte date care nu servesc direct dovedirii calităţii sale de contribuabil plătitor la zi. Cu alte cuvinte, legea nu oferă opţiunea de a avea inserate pe card strict informaţiile care se regăsesc pe carnetul de asigurat din prezent (oricum nu ar fi bine nici aşa, pentru că stocarea datelor medicale este realizată şi de SIUI, odată ce cardul este accesat de program).

Faţă de obligativitatea menţionării datelor medicale, pornind de la caracterul exclusiv de act justificativ/doveditor al Cardului electronic de sănătate, concluzionăm că datele suplimentare, care nu servesc direct justificării, au regimul unui serviciu medical auxiliar, de care este foarte probabil să se arate interesaţi o largă categorie de români (actualizarea datelor medicale, consimţământul cu privire la calitatea de donator etc).

Însă având în vedere caracterul obligatoriu al prelucrării, din punct de vedere legal, observăm călegea instituie obligativitatea beneficierii de servicii medicale auxiliare, necurative, sub sancţiunea lipsirii de asistenţă medicală gratuită.
Ceea ce e puţin împotriva dreptului de a dispune de sine însuşi, prevăzut de constituţie.

Totodată, Cardul de sănătate este un document justificativ al calităţii de asigurat iar nu un document doveditor al identităţii. El este de altfel menit să fie utilizat doar împreună cu actul de identitate neexpirat şi legal emis. Însă funcţia cardului de sănătate, deşi urmăreşte anihilarea fraudelor prin deconturi false şi altele, este în principal de identificare a asiguratului în cadrul SIUI prin CNP şi CID şi abia în subsidiar de prevenire a fraudelor.

DAcă s-ar fi urmărit exclusiv eliminarea deconturilor false, se putea stabili o evidenţă a serviciilor medicale exclusiv pe numărul cardului de sănătate. Pentru asocierea nr de card cu identitatea asiguratului se putea prevedea o procedură similară ascultării telefoanelor, sau în fine, o altă jurisdicţie administrativă, care să permită identificarea doar în cazul indiciilor temeinice de fraudă. Nici aşa nu ar fi existat certitudinea eliminării abuzului şi protejării vieţii private, dar măcar la rigoare, asiguratul dispunea de un instrument de protecţie absolut absent în reglementarea actuală a legii.

Iertaţi! Doamne, ajută!

 LEVIATHANUL INFORMATIC SI DIVERSIUNILE AUTORITATILOR

utzu – pe 27 Jan 2013 la 16:17 #

Da.. deci între timp m-am lămurit cu privire la cardul de sănătate, în principal datorită linkurilor lui Alin. Bine, nu atât în privința Cardului de sănătate, cât în privința faptului că autoritățile MINT CU NERUȘINARE!

Îmi cer iertare că trebuie să spun lucrurile astea duminica, dar asemenea nesimțire și manevre de alba-neagra nu-mi imaginam că pot veni din partea unor funcţionari ai statului.

Toate materialele de informare, ale CNAS dar şi din presă (preluate de la CNAS), vorbesc despre informaţiile minime, care vor fi înregistrate pe card. Spre exemplu, cel mai complet articol din presă care tratează acest subiect, indicat/citat de Alin mai sus, de pe Economica.net(!?) spune că:

Iată, în continuare, informaţiile minime pe cale le va conţine cardul: numele şi prenumele asiguratului, codul unic de identificare în sistemul de asigurări de sănătate, numărul de identificare al cardului şi data expirării cardului, potrivit alineatului 4 din articolul 8 din norme.

Nesimţire crasă este şi declaraţia fostului şef al CNAS, preocupat de “securizarea datelor personale, întrucât nu conţine informaţii despre data naşterii”… [SIC!] Voi arăta mai jos, cât de preocupaţi sunt ei să nu se afle datele personale… altele decât anul naşterii…

Revenind însă la normele citate de articol, anume cele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, publicată în Monitorul Oficial nr.643/10 septembrie 2012, art. 8 alin,4 citat spune explicit următoarele:

(4) Informatiile minime care vor fi vizualizate pe cardul national sunt urmatoarele:
a) numele si prenumele asiguratului;
b) codul unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
c) numarul de identificare al cardului national;
d) data expirarii cardului national.

Îmi pare rău dar vizualizate nu e acelaşi lucru cu înregistrate şi/sau accesate! Dar mai bine să vedem ce spune exact următorul aliniat, următoarea propoziţie din textul “normelor”, pe care surpriză!, l-au scăpat din vedere:

(5) Pe cip-ul cardului national se inregistreaza si pot fi accesate datele mentionate la art. 331 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Deci ambele aliniate ale art. 331 reprodus mai sus, pe care îl reiau, ca să ştim cu toţii care sunt datele inscripţionate OBLIGATORIU pe card:

ART. 331
(1)Informaţiile minime care pot fi accesate de pe cardul naţional de
asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:
a)numele, prenumele, precum şi codul numeric personal ale asiguratului;
b)codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
c)numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.
(2)Pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate vor fi înregistrateinformaţiile minime prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele informaţii:
a)diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice;
b)grupa sanguină şi Rh;
c)acceptul exprimat, în timpul vieţii, pentru prelevarea de organe, ţesuturi şi celule, după deces;
d)medic de familie: nume, prenume, date de contact.
(3)Diagnosticele medicale cu risc vital şi bolile cronice care vor fi înregistrate pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS.
(4)(…)
(5)(…)
(6)(…)

Articolul 331 integral, la comentariul anterior. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, integrală, actualizată şi consolidată la zi, AICI.

Bun, deci astea sunt datele obligatorii care se trec pe card, după dispoziţiile actuale ale legii. Subliniez actuale, pentru că nimic nu împiedică completarea legii cu alte dispoziţii care să menţioneze şi alte date obligatorii!

Să nu credeţi că e o scăpare a articolului de pe Economica, pentru că toată presa reia aceleaşi minciuni! Dar să vorbim despre CNAS şi singurul document de informare despre Cardul de sănătate de pe situl lor, de unde vă prezint unele extrase:

Pentru a fi funcţional, cardul trebuie activat; când vi se va înmâna cardul pentru prima oară trebuie să personalizaţi pinul de acces format din 4 cifre.

Acest cod vi se va cere de fiecare dată când veţi solicita şi primi servicii medicale. Reţineţi-l sau notaţi-l în aşa fel încât să vă fie accesibil doar Dumneavoastră !

Medicul Dumneavoastră de familie este singura persoană care are dreptul şi poate să inscripţioneze cipul de pe card cu date medicale esenţiale pentru sănătatea Dumneavoastră – grupa sanguină şi Rh-ul, bolile cu risc vital şi cele cronice de care suferiţi dar şi faptul că sunteţi sau doriţi să deveniţi donator de organe. Aceste date vor fi inscripţionate doar în urma exprimării explicite, în scris a acordului Dumneavoastră sau, dupa caz a aparţinătorului legal sau a împuternicitului legal(n.utz).

Acordul se va da numai după informarea corectă, completă şi accesibilă ca limbaj facută Dumneavoastră de către medicul de familie, privitoare la diagnosticele, datele medicale sau alte date care se doresc a fi înscrise pe cipul cardului.

În special în situaţiile de urgenţe medico-chirurgicale, lipsa inscripţionării pe card a unor date medicale vitale vă poate periclita viaţa. Gândiţi-vă bine (!? n.utz) la posibilele riscuri la care va expuneţi înainte de a va exprima dezacordul privitor la inscripţionarea datelor medicale!

Odată exprimat în scris acordul Dumneavoastră, aceste date vor putea fi actualizate de către medicul de familie, de fiecare dată când îl vizitaţi. Dacă doriţi să schimbaţi oricare dintre opţiunile exprimate mai sus, va trebui să vă adresaţi medicului Dumneavoastră de familie.

Este foarte probabil ca acest acord să fie solicitat de medicii de familie, deşi nu este prevăzut nici în Normele metodologice (integral AICI) şi nici în lege, pentru ca în caz de judecată sau de refuz ulterior de prelucrare a datelor, acordul să poată fi opus asiguratului, care a acceptat cardul sub propria semnătură.

Dar dacă vi se pare că acest Card electronic de sănătate e ceva rău, înseamnă cu nu aţi înţeles exact ce reprezintă SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT al Asigurărilor de Sănătate. Reiau pe scurt, extrase din prezentarea CNAS pt furnizori:

- Colectarea, Consolidarea si Procesarea eficientă si sigură a datelor din întregul sistem de asigurări sociale de sănătate. (pag.4)

– Funcţionalităţi majore ale sistemului: Gestiunea Fondului Asigurărilor Sociale de Sănătate; Gestiunea asiguraţilor; Evidenţa furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice; - Evidenţa plătitorilor de contribuţii; - Asigurarea controlului calităţii serviciilor medicale şi farmaceutice; (pag. 9)

– Evidenţa persoanelor asigurate şi a furnizorilor de servicii medicale(…);

– Evidenţierea şi controlul costurilor pentru fiecare asigurat; (pag. 10)

– Interfeţe on-line si off-line pentru interconectarea cu entităţi externe sistemului si cu furnizorii de servicii medicale si farmaceutice; pag.10

– Structura ierarhică si fluxul de date în Sistemul Informatic Unic Integrat, interconectare cu: Ministerul Finanţelor, Registrul Comerţului, Evidenţa persoanei, ALTE ENTITĂŢI… vezi figura de la pagina 12;

– Pentru prima dată vor exista Registre si Baze de Date Naţionale, care vor conţine toate datele şi informaţiile necesare unei evidenţe riguroase la nivelul întregului sistem, permiţând identificarea unică a fiecărui asigurat, condiţie esenţială pentru reducerea erorilor din sistem. pag.13

Dezvoltări ulterioare ale SIUI: Card-ul naţional de asigurat; Gestionarea dosarului medical al asiguraţilor; Portalul naţional al asiguraţilor; Accesul on-line pentru autorizarea si validarea serviciilor; Integrarea cu sistemul de management al Ministerului Sănătăţii;

– GESTIUNEA electronică CENTRALIZATĂ a dosarelor medicale ale asiguraţilor, respectiv TOATE informaţiile privind: (1)Diagnostic; (2)Tratament; (3)Reţete şi medicamente; (4)Rezultate laborator; (5)Teste radiologice; (6)Teste patologice; (7)Vizite la domiciliu; (8)Spitalizare. pag. 17

– Extensie: Portalul naţional al asiguraţilor: Actualizare date personale; Vizualizare rezultate laborator; Vizualizare medicamente consumate; Programarea vizitelor la medic;  Asigurări de sănătate internaţionale; Informaţii cu caracter medical; Detalii financiare ale contului personal de asigurat;

– Funcţionalităţile de bază ale aplicaţiilor de raportare: Gestiunea electronică a datelor pacientului; Gestiunea serviciilor medicale prestate; Gestiunea medicamentele prescrise; Gestiunea trimiterilor si a adeverinţelor; Raportare periodică automată pe baza datelor colectate; Sincronizare automată a nomenclatoarelor si a datelor personalizate; Elemente de arhivare si recuperare a datelor;

 !!!Detalierea funcţionalităţilor aplicaţiilor de raportare (1)Gestiunea electronică a datelor pacientului: gestionează datele de identificare ale pacientului; gestionează datele medicale ale pacientului (boli cronice, alergii, tratamente speciale, categorii de asigurare medicală); păstrează integritatea în timp a înregistrărilor medicale; asigură o gestiune standardizată a informaţiilor pacientului (asigură bazele dezvoltării ulterioare a fisei medicale electronice a pacientului); pag. 24

– Gestiunea serviciilor medicale prestate evidenţa serviciilor medicale obligatorii [sic!](imunizări, urmărire gravide, controlul asiguraţilor, examene pentru copii, servicii de permanenţă şi urgenţă); aplicarea regulilor validare pentru evitarea efectuarii de servicii ilegale (!?) sau nedecontabile; păstrarea istoricului medical al pacientului; pag. 25

– Gestiunea medicamentele prescrise: nomenclatoare generale si clasificări (substanţe active, doze, concentraţii, ambalaje); prescriere reţete medicale;

Gestiunea trimiterilor si a adeverinţelor: nomenclatoare generale si clasificări; prescriere investigaţii de laborator; prescriere consultaţii clinice; emitere certificate medicale; pag.27

Acestea ar fi cele expuse sintetic, explicativ, din care cred că ne putem forma o idee fidelă asupra acestui sistem. O primă observaţie este utilizarea intensivă a eufemismului “gestionează”. Mi-am dat seama că Securitatea ceauşistă a fost mic copil la “gestiunea” informaţiilor despre “asiguraţi” faţă de acest sistem.

Când şi unde s-a ţinut dezbaterea publică privind introducerea acestui sistem informatic şi a funcţionalităţilor sale în ţara noastră? Documentându-mă asupra acestui sistem, am ajuns la concluzia că discuţia despre cipul de pe card este o adevărată diversiune, câtă vreme s-a ignorat în TOTALITATE existenţa acestui leviathan informatic!

De observat că nu prevede data la care informaţiile din sistem ar fi şterse, ci din contră, vorbeşte despre asigurarea istoricului medical a pacienţilor. Până şi datele din cazierul judiciar se şterg după reabilitare! Practic, la vârsta de 70 de ani, vom putea vedea (noi şi ceilalţi) toate bubele pe care le-am avut din tinereţe. Să nu mai vb despre eventuale diagnostice psihiatrice introduse în sistem sau mai ştiu ce alte aspecte ruşionase.

Practic, toate aceste servicii sunt obligatorii, iar noi stăm şi ne prefacem că protejăm anul naşterii de pe card! Sper ca aceste informaţii să devină cunoscute tuturor celor care sunt preocupaţi de guvernarea electronică, dar mai ales PREOŢILOR ORTODOCŞI!

Doamne, ajută!

Legaturi:


Categorii

1. DIVERSE, Carduri electronice/ cipuri, Cuvantul cititorului, Guvernarea electronica (E-GUVERNARE), Opinii, analize, Razboiul impotriva sanatatii, Sistemul romanesc de sanatate

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

26 Commentarii la “Ce vor sa ascunda autoritatile in privinta informatizarii sanatatii, a cardului si a datelor personale. LEVIATHANUL INFORMATIC CARE STIE TOTUL DESPRE NOI

 1. Da, ati pus punctul pe i!
  Trebuie stopat intreg sistemul. Cererea alternativei la card, e ca si cum te-ai lupta cu un singur cap al balaurului, in loc sa omori balaurul!!
  SIUI este ” unicul soft din România la care se raportează toate instituțiile statului, de la medici de familie, polițiști, asiguratori de mașini, case de pensii, case de asigurări. Acest soft gestionează, practic, situația fiecărui român care s-a născut vreodată pe acest pământ, de la inventarea sistemului informatic și până ieri”
  “sistemul informatic unic integrat, aflat în posesia CNAS, procesează zilnic milioane de date, de la cele de sănătate, pensii, decese, nașteri, carnete, taloane de înmatriculare a autovehiculelor, serii sau polițe de asigurare, decizii judecătorești și chiar rețete de la medicii de familie. Această imensă bază de date lucrează – pentru protecția împotriva atacurilor cibernetice – în paralel cu un server extern în “sistem” Raid mirroring. În acest fel, modificările sunt în timp real în două servere, concomitent, dar numai cel de la SIUI poate fi atacat, cel extern fiind protejat prin unica legătură. În afara acestui server extern, mai există unul al cărui scop este backup-ul la 24 de ore. Dacă până la acest al doilea server STS-ul are atribuții în menținerea securității sistemului, la cel de-al doilea server extern, STS-ul are acces direct, gestionează și răspunde de backup-ul SIUI-ului.
  În acel moment, STS-ul are acces la respirația fiecărui cetățean de pe teritoriul României: CNP-uri, date de naștere, datele decesului, numărul polițelor de asigurare, boli, tratamente, numere de înmatriculare etc, toate sunt la dispoziția STS, inclusiv numărul real de persoane cu drept de vot, peste 18 ani, aflate în evidența tuturor instituțiilor statului, care au “vărsat” datele în SIUI.”
  “Este cunoscut momentul în care Traian Băsescu a inaugurat cu fast SIUI, ca una din cele mai mari realizări ale guvernării Boc. Băsescu și-a asumat succesul. A doua zi după inaugurare, sistemul a clacat. Ce nu s-a știut a fost faptul că atunci când a fost inaugurat, Băsescu a fost singurul utilizator. Operatorii n-au avut voie să bage date în sistem, tocmai ca acesta să nu se blocheze taman când era inaugurat. Blocajele repetate au fost puse pe seama faptului că sistemele mirroring, precum și cel de back-up, securizat de STS, blocau serverele”

  Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) a fost căzut în iarna lui 2011, la câteva zile de la lansare, ceea ce a declanșat un nou scandal media, mai ales că sistemul fusese inaugurat de Traian Băsescu personal, care fusese asigurat că softul e infailibil, iar securizarea datelor este impenetrabilă. La câteva ore de la crack-ul sistemului, la TVR a apărut o știre care anunța, panicard, că, în perioada cât SIUI nu a fost securizat, de pe urma unui back-up eronat, au fost sustrase de către hackeri datele personale ale asiguraților din șase județe, care date personale și CNP-uri au ajuns pe internet. Știrea a fost preluată de toate agențiile de presă și de posturile de știri. Pentru că situația era inflamantă, cei răspunzători de securitatea sistmului, inclusiv cei de la STS, au anunțat că informația nu este adevărată și că nu a fost sustras niciun bit din sistem. Sustras sau nu, a fost, în fapt, o confirmare că STS este implicat în gestionarea SIUI și a sistemului său de back-up.”

  Sursa http://m.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/tradarea%20serverului-82697

  Am postat extrasele tocmai pentru a intari cele spuse de dl “utzu”. Ca SIUI-ul e un Leviathan informatic! Si ca ne sunt ascunse foarte multe lucruri!!

 2. “vechiul soft al CNAS a costat in mai multi ani de utilizare doar 14.000 de euro” (http://m.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/tradarea%20serverului-82697), iar in ceea ce priveste actualul soft al SIUI, sistemul retetei electronice, sistemul cardului de sanatate si sistemul dosarului DOAR PINA ACUM, au costat 173 milioane de euro (http://www.economica.net/informatizarea-sanatatii-la-sfarsit-de-2012-cat-din-sistemul-de-peste-183-mil-euro-functioneaza_40731.html), ca sa nu mai vorbim de mentenanta lor ulterioara care cine stie cat va costa!
  Ma intreb de ce era nevoie sa aruncam banii astia pe fereastra, in conditiile in care in spitale nu sunt medicamente, materiale sanitare, bani de salarii, etc?

 3. Punctul pe i pare a fi impicarea Bisericii in deslusirea solutiilor la provocarile experimentelor sociale care ne asteapta. Da, sunt prezentate aici date concludente care ilustreaza modul duplicitar de introducere a sistemului electronic in sanatate. Nu se mai distinge daca e vorba de Ministerul Sanatatii sau al Finantelor. Preocuparea este in directia ingrijirii bolnavilor sau a eradicarii “fraudelor imense” aduse de catre medicii si pacientii care fenteaza sistemul. Asta pe cand marile concerne nu doar ca nu sunt sanctionate, ci chiar protejate si creditate.
  Zic ca e treaba Bisericii pentru ca in hatisul si nonsalanta legislativa si executiva se distinge o mana “discreta”. Scopurile sunt nu doar financiare, ci chiar criminale: obisnuirea cu transplantul de organe, cu eutanasia, cu operatiile de schimbare de sex, cu imbolnavirea prin alimente si medicamente modificate, impunerea supravegherii si inregimentarii prin cipuire. In fata lor ar trebui sa stea Dumnezeu si oamenii cu adevarat ai Bisericii, iar in spatele lor stau deja niste entitati impersonale. Impersonale atat pt ca-s ascunse in spatele unor organisme politice sau sociale, cat si pentru ca n-au mila, sunt cinice. Poate chiar demonice si demonii insisi, dar sa ne limitam la observatia libera.
  Ce-i mai mult, nu ma astept la o reactie bisericeasca din partea Bisericii, care a ajuns foarte impersonala la randul ei si institutionalizata.
  Multumiri pentru efortul depus si sa fie roditor!

 4. N-am inteles de ce atata indignare la autorul articolului. Tot ce pana acum era stocat pe fise medicale si indosariat, vor fi transferate in format electronic. Daca au ajuns pana si preotii si calugarii sa fie mai preocupati de carduri, cip-uri, conspiratii,sa elaboreze scenarii, sa semene panica, decat de vindecarea inimii tale, atunci intr-adevar vine sfarsitul lumii si nu-ti mai ramane decat sa te rogi pentru ei.

 5. @ducu:

  Tot ce pana acum era stocat pe fise medicale si indosariat, vor fi transferate in format electronic.

  Adica, tradus si pe limba fiintelor cugetatoare ce ar trebui sa fim: tot ce era cvasi-inaccesibil oamenilor din aparatul de stat si piratilor de date personale, din cauza greutatilor FIZICE de centralizare si de acces la informatii personale puse pe hartie si apoi intr-un dosar cartonat la cine stie ce fisier ingropat sub alte sute, este, din acest moment,prin SIUI, accesibil oricui are acces la o simpla cautare in baza de date. Si nu doar informatii despre starea de sanatate, ci despre tot ce inseamna viata sociala a individului, tot ce inseamna fisc, evidenta populatiei etc. Daca nici asta nu ingrijoreaza mirenii, ci doar cativa calugari (bine ar fi sa-i ingrijoreze macar pe aceia… apropo, noi nu suntem calugari), atunci cu adevarat nu ne mai ramane decat sa ne punem mainile pe piept si sa asteptam ingropaciunea de obste.

 6. mie imi “place” cum suna aici: “Gestiunea serviciilor medicale prestate evidenţa serviciilor medicale obligatorii” – adica tot istoricul meu medical si toate lucrurile care vor deveni obligatorii (probabil si vaccinurile contra gripei) pe care nu am de gand sa le fac. Si iata cum, fara sa vreau, am posibilitatea sa devin o amenintare la adresa umanitatii prin refuzul meu stupid de a baga in mine medicamente care nu imi sunt necesare.
  Mi se pare mai corect ca optiunea de donator de organe sa fie inscrisa pe card de catre notar pe baza declaratiei donatorului, medicii sa nu aiba acces la completarea acelei rubrici. De unde sa stiu eu ca un oarecare medic de familie, din multi pe care am sa ii am in decursul vietii, nu ma face – din prea mult zel, donator fara voie, chiar daca nu are in sprijin o declaratie notariala?

 7. @ducu

  Nu am timp acum de o explicaţie mai în detaliu, dar se face mare confuzie şi este întreţinută voit de autorităţi, între regimul juridic al pacientului şi regimul juridic al asiguratului.
  În acest moemnt, obligaţiile legale ale asiguratului încalcă drepturile pacientului. Aceste informaţii “de pe fişele medicale” trebuie privite din punctul de vedere al relaţiei tripartite:
  [pacient(asigurat)][furnizor servicii medicale/medic, spital etc][terţ plătitor/gestionar fond de asigurări CNAS, CASJ]

  Dacă între pacient şi medic au loc relaţii de natură preponderent nepatrimonială, de gestiune a episodului de îngrijire şi a serviciilor curative în scopul însănătoşirii, între pacient şi CAsa de asigurări de sănătate au loc relaţii doar în ceea ce priveşte calitatea pacientului de a fi şi asigurat, cu alte cuvinte relaţii cu fundament patrimonial, în care CAS gestionează banii pe care asiguratul i-a contribuit la fondul de asigurări. Relaţiile dintre furnizorii de servicii medicale (medici, spitale etc) şi CNAS sunt de asemenea covârşitor de natură patrimonială, având drept obiectiv principal activitatea de decontare a serviciilor prestate către asiguraţi.

  În cadrul informaţiilor care iau naştere de pe urma acestor categorii de relaţii, cele cu privire la starea de sănătate şi la gestiunea procesului de îngrijire, sub toate laturile sale, fac parte din categoria celor nepatrimoniale şi legea şi cutuma universală atribuie medicului obligaţia de a proteja şi a fi singurul care are acces la aceste informaţii (jurământul lui Hipocrat).

  Interesul CNAS, în calitate de terţ plătitor este să aibă acces la informaţiile care îi permit verificarea legalităţii solicitărilor de decont, iar nu la a se transforma în depozitarul universal al informaţiilor de natură medicală, care nu servesc direct scopului existenţei sale (de a gestiona fonsul de asigurări de sănătate). Apoi, în mod normal, nu trebuie să existe o verificare ubicuuă şi permanentă a prestatorilor de servicii medicale, indiferent de amplitudinea fraudelor prezumate, pentru simplul fapt că aceştia se bucură de o prezumţie de bună credinţă (de nevinovăţie) până la dovada contrară, controlul permanent fiind profund antidemocratic.

  Dar chiar şi în condiţiile controlului permanent, în care CNAS ar avea dreptul de acces oricând, la TOATE informaţiile mele medicale, există obligaţia ca CNAS să acceseze aceste informaţii proporţional cu scopul activităţii sale, anume a activităţilor patrimoniale de decontare a serviciilor medicale prestate. Deci chiar dacă am părăsi democraţia cu totul (cea ce am făcut deja), CNAS tot nu ar avea dreptul să acceseze TOATE informaţiile mele medicale, deoarece îşi depăşeşte raţiunea de a exista şi obiectul de activitate.

  Acesta este motivul pentru care fişele medicale trebuie să rămână la medici, iar informaţiile medicale ale asiguraţilor, trebuie să ajungă la CNAS (dacă este absolut necesar) doar în formă anonimizată. MAi mult, fraudele reclamate, în imensa lor majoritate, NU ÎI PRIVESC PE ASIGURAŢI, ci fac parte din categoria relaţiilor patrimoniale desfăşurate între Prestatorii de servicii medicale şi C.N.A.S.

  Deci, CNAS solicită accesul total la orice tip de informaţie medicală şi nu numai, pentru a verifica aspecte care îi implică pe asiguraţi doar în mod indirect. Acolo unde vorbim de frauda concurentă a asiguraţilor deja operează legea penală, iar CNAS are doar calitate de persoană vătămată şi nu este de competenţa ei să ancheteze faptele, cu atât mai mult cu cât asta ar implica dreptul de acces la informaţii confidenţiale de strictă intimitate.

  Atât vă rog să reţineţi că dpdv legal pacient nu e deloc egal cu asigurat, regimul juridic fiind diferit, informaţiile ce privesc cele două calităţi fiind la rândul lor distincte, unele protejate de de constituţie, celelalte protejate de legea civilă, ca urmare a încheierii între părţi, prin angajatorii plătitori ai contribuţiei, a unui contract civil de asigurare!!!, asemeni RCA sau asigurărilor de viaţă, asigurărilor de bunuri, asigurărilor maritime şi fluviale. Cu nuanţele şi diferenţele inerente, dar totuşi un contract de asigurare. Acesta este şi motivul pentru care statul şi-ar dori transformarea contribuţiei la fond într-o taxă propriu-zisă!

  FAptul că suntem deja în plin proces de îndosariere electronică, statul colectând peste 90% din informaţiile exterioare generate de indivizii-cetăţeni, ar trebui să dea de gândit în primul rând Bisericii şi apoi arhivarilor, profesorilor, şomerilor şi altora ca noi, care ard vremea pe net!

  Iertaţi! Doamne, ajută!

 8. Culmea incalcarii intimitatii ar fi ca sa fim obligati sa luam ( cu tot ce presupune – inscrierea datelor, etc) acest card. Sper ca macar dreptul de a-l refuza sa ne fie lasat. Dar cine stie, realitatea incepe sa semene cu imaginatia bolnava a lui Kafka.

 9. Un grup de medici din diferite colțuri ale țării a redactat un memoriu în care semnalează aspectele etice și juridice pe care le implică informatizarea medicală. Semnatarii acestui memoriu doresc să informeze alți profesioniști ai sănătății despre ceea ce înseamnă acceptarea utilizării Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate, dincolo de “beneficiile” proclamate de autorități.

  http://asociatialibertatearomanilor.ro/memoriu-catre-presedintele-colegiului-medicilor-din-romania/#more-33

 10. Bine este numit leviathan si fiara cu glas de miel guvernul din spate, care vegheaza la “binele omenirii”. Totusi e nevoie, din ce se vede, de o iscusinta serioasa sa descoperi si sa dai in vileag toate capcanele, care probabil sunt mult mai multe si incurcate. La cat de intinse sunt tentaculele dominatiei mondiale a raului, se pare ca vor ramane crestini doar cei puternic intemeiati pe piatra adevarului, care nu sunt batuti de orice vant al ratacirii. Pentru ca sunt inepuizabile resursele demonice pentru a masca adevaratele intentii de reeducare si intruziune in viata oamenilor; doar simturile incercate in a discerne raul de bine vor putea distinge negrul de alb.

 11. Cred că am pierdut cu totul discernământul şi puterea de a judeca realităţile înconjurătoare. Mă tem că din pricina duhovniciei noastre și a maniei de a judeca totul în termeni teologici, pierdem din vedere o acuză pentru care cu greu vom da răspuns copiilor noştri.
  Ce-am făcut noi atunci când s-a construit acest nou gulag?

  Iată, din 2003 şi până în 2013, deci în doar 10 ani, avem localizare, control şi supraveghere continue pentru toţi indivizii din ţara asta. Gândiţi-vă la un singur aspect al funcţionării dvs exterioare şi veţi vedea că este deja acoperit într-o măsură covârşitoare, de mijloacele de supraveghere electronică, existente şi funcţionale.

  Mi se pare că nici acum nu prea pricepem exact unde suntem şi ce am permis prin lene, pasivitate, invidie, suspiciune generalizată în faţa nedreptăţii/nelegalităţii.

  Nu este un reproş adus dvs, dl exegeticus, ci mai degrabă unora ca mine, cei care am văzut şi înţeles cum funcţionează acest sistem, ce se (mai) poate/putea face, dar am ales fariseic să închidem ochii şi să fim preocupaţi de “curăţirea inimii”.. Suntem cei care, în plină libertate, până în 2009-2010, chiar în risipă financiar-materială, am ales să fim complicii acestei ghilotine care se desăvârşeşte şi îşi va cere curând tainul.

  Suntem prea mulţi în neamul acesta cei ce ne-am lepădat crucea şi nu ne-am lucrat talanţii! Iertaţi-mă vă rog! Doamne, miluieşte!

 12. http://agroromania.manager.ro/articole/stiri/certificate-de-producator-electronice-pentru-pietari-12608.html

  Certificate de producator electronice pentru pietari

  Producatorii agricoli care vor sa isi vanda legumele si fructele in pietele din tara vor fi identificati in baza unui legitimatii electronice care va contine toate datele despre identitatea lor, suprafetele detinute si cantitatile de produse.

  Acesta este un proiect initiat de Ministerul Agriculturii impreuna cu reprezentantii Cooperativei Agricole Eco Legum Vidra pentru introducerea carnetului de producator, informeaza Agerpres. Deocamdata, piata Pipera din Bucuresti este singura in momentul de fata unde vand doar producatorii agricoli, respectiv 22 de membri ai acestei asociatii.

  “Carnetul de producator va fi o baza de date cu intreaga suprafata detinuta, culturile si cantitatile obtinute. Practic, va fi un card electronic de acces individual al fiecarui producator in piete. Cand intra in piata este scanat codul de bare, iar din totalul cantitatii detinute i se descarca cantitatea cu care a a venit in ziua respectiva in piata. Intrand intr-o astfel de forma asociativa se centralizeaza productia, valorificarea si cantitatile. Noi ne dorim fiscalitatea pentru ca vrem un comert civilizat si sa nu de dorim sa mai fim pacaliti de intermediari”, a declarat, joi, presedintele Cooperativei Agricole Eco Legum Vidra, Vlad Gheorghe, prezent in Piata Pipera.

  La randul sau, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a mentionat ca legislatia necesara pentru introducerea noilor certificate de producator va fi finalizata in cel mai scurt timp.

  Potrivit secretarului de stat Daniel Botanoiu, centralizarea tuturor producatorilor necesita un sistem informatic extins la nivel national, care va fi achizitionat prin licitatie publica, o prima oferta din piata pentru un astfel de sistem ridicandu-se la 600.000 de euro.

  “Acest sistem informatic va fi extins la toate pietele din tara, iar codul de bare de pe card va contine toate informatiile asupra cantitatilor care intra in piete, pe zone. Producatorul nu mai vine cu certificatul de producator, cu carnetul de legumicultor, cu toate autorizatiile, ci prezenta cardul pe care scanerul il va citi cu toate informatiile. Asociatiile se vor ocupa de eliberarea lui pentru ca totul se va incarca la nivel local, pentru o suma modica, iar sistemul informatic central va fi la MADR”, a spus Botanoiu.

  Noapte bună România!

 13. @utzu
  Anterior am zis ca e greu de dibuit toate amagirile “legale” care vin peste noi, facand referire la tot ce s-a spus pana acum, mai ales la rolul CAS, relevat in ultimul dvs. comentariu. Deci este absolut necesara luciditatea si iscusinta mintii. Dar, pt a face asta si pt a avea curajul, in Romania de azi, iti trebuie o credinta care sa te sustina, altfel nu ai de ce sa te expui tragic si fara a putea schimba ceva.
  In al doilea rand, mie-mi pare ca exista o dominatie foarte ciudata, in care Basescu si guvernul Romaniei, ba chiar si institutiile europene sunt doar niste instrumente. Deci nu ai de cine sa te iei. Atunci aproape ca ramai singur in fata tuturor. Nici chiar Biserica nu mai are reactii sanatoase, sa fim sinceri.
  Dar chiar sa fi vrut sa facem ceva pana acum, ce am fi putut face in iuresul asta ciudat de manipulare si dispret si control rafinat? S-au schimbat ideologii, credinte de-a lungul anilor, darmite legi si obiceiuri si stari de fapt? Si tocmai ca asta nu implica paisivtate acum, ci tocmai reactie cat mai sanatoasa si argumentata. My opinion.

 14. Aveţi dreptate. Mi s-a părut că acel prim comentariu al dvs reia o greşeală pe care mi-o imput, anume că am căutat să văd mereu “forţele discrete” din spatele acţiunilor autorităţilor, să judec vezi dragă.. duhul din spatele acestora, fără să iau seama cu adevărat după măsura formării mele profesionale, la consecinţele concrete şi complete, dar şi la instrumentele folosite de “autorităţi” pentru a ne băga în acest ţarc informatic din ce în ce mai strâmt.

  Într-adevăr, dominaţia ciudată se simte. Nu mă pot referi la simţirea duhovnicească, dar raţional este foarte evidentă supremaţia ideilor directoare provenite din afară chiar până la nivelul formării artificiale a unor reflexe cognitive şi de raţionament. Dar mai ales la nivel de policy, adică de viziune politică. Reeducarea este completă, căci nu ne mai putem imagina această ţară decât prin lentila reformelor liberale. Nu mai cunoaştem altă cale.

  Iar aici nu e neapărat vina occidentului că a găsit un teren neocupat de produse intelectuale autohtone cu consistenţă. Trădarea “intelectualilor” este un subiect dureros şi pentru ortodocşi (sau mai ales pt noi). A nu se înţelege că sunt altceva decât un prăpădit lăudăros. Dar observând ceea ce s-a ridicat în jurul nostru, mă roade/doare gândul că nu am făcut nimic, fiind totuşi în cunoştinţă de cauză.

  Iertaţi-mi mesajul anterior, care sper să nu vă fi tulburat prin obrăznicie. Cu atât mai mult cu cât între timp am aflat că importantă e marturisirea individuala a fiecaruia, pentru ca “pomul bun nu poate face roade rele“ şi pentru că fara credinta dreapta, nu rasare nici fapta sanatoasa. Iertaţi! Doamne, ajută!

 15. Multi cred ca este benefic acest card de sanatate pentru ca au credinta ca se evita falsurile, sunt mai usor de utilizate infirmaţiile din acest card,dar scopul este altul. Nu se vrea decat stocarea de informaţii de la oameni şi vad ca sunt foarte importante, ca sa ne controleze si mai bine.Suntem putini care spunem ca nu este bine.Intrebati pe la servici, pe la priteni cati cred ca se apropie Anticristul.Daca majoritatea ar fi impotriva pai nu s-ar mai face.Eu una ma rog sa nu se implemteze aceasta masura, sau macar sa lase oamenii sa opteze, ca eu una nu vreau asa ceva.

 16. Pingback: MEDICI IMPOTRIVA CARDULUI DE SANATATE: memoriu catre presedintele Colegiului Medicilor, Vasile Astarastoae - Razboi întru Cuvânt
 17. Nu suntem putini, dar nu ne cunoastem si, din acest motiv consideram ca suntem putini!
  Nu suntem putini deloc!

 18. Pingback: MANIA CARDURILOR: Ministerul Agriculturii introduce "CARDUL DE ACCES" in piete pentru producatori - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 19. Pingback: Dr. Vasile Astarastoae, presedintele Colegiului Medicilor: CARDUL DE SANATATE ESTE UN INSTRUMENT PERICULOS PENTRU DEMOCRATIE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 20. Pingback: PROPAGANDA EXASPERATA. Cardul de sanatate ar intra in vigoare abia in 2015 - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 21. Pingback: Rafuiala pe CARDUL DE SANATATE. Autoritatile vor sa puna presiune pentru introducerea CARDULUI - Recomandari
 22. Pingback: CARDUL ELECTRONIC DE SANATATE. Seful CNAS raporteaza PRODUCTIE RECORD de carduri si inceperea distribuirii acestora in luna SEPTEMBRIE. Dosarul electronic – disponibil din APRILIE - Recomandari
 23. Pingback: DOSARUL ELECTRONIC – lansat PE ASCUNS, datele pacientilor, INCARCATE PE INTERNET fara acordul acestora si stiinta medicilor!/ Data de eliberare a BULETINELOR ELECRONICE – amanata - Recomandari
 24. Pingback: Nu mai avem doctori, dar vom avea… carduri. CARDUL ELECTRONIC DE SANATATE – distribuit de pe 20 septembrie si OBLIGATORIU incepand cu 2015/ Vasile Astarastoae arata CRIZA REALA din sistemul sanitar: DEFICITUL CATASTROFAL DE MEDICI - Recomandar
 25. Pingback: CARDUL DE SANATATE. Minciunile si manipularile autoritatilor: CONFORM “INSTRUCTIILOR”, ACORDUL PENTRU DONAREA ORGANELOR E INCLUS IN CARD! Conform Legii, ACORDUL DE DONARE NU figureaza pe lista INFORMATIILOR CERUTE - Recomandari
 26. Pingback: Diferenta intre propaganda si realitate: DATELE PERSONALE ALE 80% DIN POPULATIA COREEI DE SUD AU FOST FURATE!/ Atentie: cele mai VANATE date personale sunt cele de pe CARDURILE DE SANATATE/ Medicii de familie refuza achizitionarea cititoarelor - Recomanda
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare