Decizie CEDO favorabila ADOPTIEI copiilor de catre CUPLURILE GAY, ce poate afecta si Romania/ Cum actioneaza PROPAGANDA HOMOSEXUALA IN SCOLI/ Sinuciderea neamurilor si NOUA DEZORDINE SEXUALA (Stiri si analize familie)

25-02-2013 20 minute Sublinieri

Sute de mii de portoricani protesteaza impotriva CASATORIILOR HOMOSEXUALE/ “Generation LGBTQIA”

levitic-biblia-1688

 • Presseurop: 

“Homosexualii pot adopta copii”

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat câştig de cauză, în 19 februarie, unui cuplu de homosexuali austrieci care se considera discriminat: cele două femei doreau să obţină dreptul de a adopta copilul biologic al celeilalte. Ministrul Justiţiei, Beatrix Karl, a anunţat că va aplica foarte repede decizia Curţii din Strasbourg şi că va prezenta un proiect de lege încă din luna martie. În ciuda dorinţei social-democraţilor, care conduc coaliţia guvernamentală, problema adoptării copiilor deja adoptaţi de celălalt partener al unui cuplu homosexual nu se află la ordinea zilei.

“Și acum: căsătorie pentru toţi!”

Curtea Constituţională germană a decis pe 19 februarie că unul dintre parteneri poate adopta copilul pe care altul l-a adoptat înainte de uniunea lor civilă (PACS în Germaina). Judecătorii au estimat că era necesar pentru binele copilului. TAZ adaugă că social-democraţii doresc să meargă mai departe şi să obţină egalitatea totală pentru cuplurile de acelaşi sex, şi mai ales dreptul de a adopta un copil. O iniţiativă în acest sens ar trebui să fie prezentată Bundesratului (camera regiunilor din parlament) înainte de alegerile legislative din septembrie.

 • Cultura Vietii: 

CEDO impune adopția pentru homosexuali în anumite circumstanțe și abuzează suveranitatea statelor. România este vizată

UPDATE: Curtea Constituțională a Germaniei a declarat, tot ieri, că adoptarea copiilor de către cuplurile de același sex este în acord cu Constituția federală.

Marea Cameră (instanța ultimă) a Curții Europene a Drepturilor Omului a condamnat, ieri, Austria pentru violarea Convenției Europene a Drepturilor Omului prin diferențierea la adopție între cuplurile unisex necăsătorite și respectiv cuplurile heterosexuale necăsătorite, în situația în care unul dintre parteneri dorește să adopte copilul celuilalt. Curtea și-a menținut totuși propria jurisprudență, stabilind că limitarea adopției la cuplurile căsătorite heterosexuale nu este discriminatorie, acolo unde și cuplurile homosexuale se pot căsători.

Cazul X și alții contra Austria a implicat două femei aflate într-o „relație” homosexuală. Una dintre ele a cerut să adopte copilul natural al celeilalte. Legea austriacă interzice adopția într-o asemenea circumstanță, întrucât ar duce la întreruperea legăturii familiale legale cu părintele biologic (situație oarecum identică celei din România).

Reclamantele au invocat încălcarea articolelor 8 (protecția vieții private și de familie) și 14 (interzicerea discriminării pe criterii de orientare sexuală) din Convenția Drepturilor Omului, tratatul în baza căruia funcționează Curtea. Curtea a apreciat cu 10 voturi la 7 că tratamentul diferit aplicat de autoritățile austriece este discriminatoriu și că Austria nu a putut furniza dovezi convingătoare că diferențierea în tratament este necesară pentru a proteja intersele copilului.

Hotărârea CEDO înseamnă că, practic, dacă un stat permite adopția unui copil de către un cuplu de sex diferit necăsătorit, trebuie să îl permită și pentru doi homosexuali necăsătoriți. În această situație se află din păcate și România, care permite adopția simultană sau succesivă de către două persoane necăsătorite doar în condiții stricte, dar o permite, conform legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției:

„Art. 71. – (1) Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan şi nici succesiv, cu excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie.
(2) Cu toate acestea, o nouă adopţie poate fi încuviinţată atunci când:
[…] c) copilul adoptat are un singur părinte, necăsătorit, iar acesta se află într-o relaţie stabilă şi convieţuieşte cu o persoană de sex opus, necăsătorită, care nu este rudă cu acesta până la gradul al patrulea, şi declară prin act autentic notarial că noul adoptator a participat direct şi nemijlocit la creşterea şi îngrijirea copilului pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 5 ani.”

Celelalte state membre ale CEDO cu legislație similară sunt Portugalia, Rusia şi Ucraina.

Hotărârea și comunicatul de presă în limba franceză sunt disponibile pe site-ul CEDO aici.

Partea bună a deciziei este menținerea unanimă a propriei jurisprudențe din cazul Gas și Dubois contra Franța. În acea situație, CEDO a stabilit ca nediscriminatorie limitarea adopției la cuplurile heterosexuale căsătorite și interzicerea ei în cazul cuplurilor homosexuale aflate în parteneriat sau căsătorie.

Printre organizațiile care au intervenit ca terțe părți în proces au fost European Center for Law and Justice (Centrul European pentru Lege și Justiție) și Alliance Defending Freedom (Alianța pentru Apărarea Libertăților) care au furnizat ample dovezi că familia naturală este modelul ce trebuie protejat și că așa-zisa teorie a „nediferențierii”, conform căreia cuplurile de același sex pot crește la fel de bine copii, nu este susținută de științele sociale.

„Copilul nu este o proprietate și nu trebuie să fie subiectul unor experimente sociale atunci când există dovada clară că familia naturală este modelul optim”, a declarat Roger Kiska, avocat ADF.

CEDO este autoritatea juridică supremă a Consiliului Europei și hotărârile sale au efect direct în toate cele 47 de state membre (a nu se confunda Consiliul Europei cu Uniunea Europeană, care are doar 27 de membri). Despre consecințele pentru România ale acestei noi decizii stupefiante, în curând.

Dacă femeia ar fi fost bărbat. Comentariu la decizia CEDO în cazul X contra Austria (adopția de către un cuplu de homosexuali)

Grégor Puppinck, directorul Centrului European pentru Lege și Justiție (ONG independent cu sediul la Bruxelles), ne-a remis un comentariu juridic asupra deciziei Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul X. și alții contra Austria, caz despre care am relatat recent. Reproducem textul în original, cu următoarele precizări: CEDO a stabilit, prin decizia menționată, principiul că adopția de către partenerul de același sex al părintelui biologic trebuie permisă, acolo unde ea este permisă pentru cuplurile heterosexuale. Raționamentul poate fi sumarizat astfel: dacă femeia ar fi fost bărbat, adopția ar fi fost posibilă. Așa încât, în numele nediscriminării pe criterii de orientare sexuală, trebuie permisă adopția și în cazul prezentat.

Dincolo de aparențe, decizia în cazul X c. Austria este o nouă operațiune lucrată ca la carte de lobby-ul homosexual – în sprijinul petentelor au intervenit ca terți organizațiile de homosexuali europene.

În ciuda a ceea ce s-ar putea crede, copilul în cauză NU ERA, de fapt, ADOPTABIL. El avea deja o mamă și un tată biologici, chiar dacă aceștia trăiau separat. Așadar, în urma deciziei, nici viața copilului, nici cea a cuplului de lesbiene cu care locuiește nu se va schimba, practic, în niciun fel. Judecătorii nu au ținut seama de principiul conducător în această materie, anume interesul superior al copilului, ci au emis un raționament din perspectiva drepturilor adulților asupra copilului, mai exact au luat în discuție egalitatea sau nu în drepturi a cuplurilor homo și hetero.

Dacă legea este modelată după realitate și după relațiile interumane, înseamnă că prin distorsionarea înțelegerii realității, așa cum s-a petrecut în cazul X. contra Austria, tot corpul de legi devine alterat și trebuie re-modelat conform cu ideologia care predomină în respectivul moment al istoriei. Respectiv, astăzi, cu ideologia neo-marxistă, ultra-liberală, virulent opusă oricărei reguli impuse de moralitate și de referințele la sistemul de drept natural, cel care a asigurat stabilitate și predictibilitate întregului construct social al civilizației iudeo-creștine. Ținta celor care instrumentează astfel de cazuri – în care nu au, iată, niciun scrupul de a se folosi de copii – este chiar ținta ultimă a Revoluției marxiste, despre care am mai vorbit.

Cazul privește ȘI România, care are reglementări similare Austriei. Deși CEDO nu deține mecanisme coercitive care să silească guvernul de la București să modifice legislația, avem dubii serioase că liderii unei țări care a fost adusă la sapă de lemn și care nu mai poate trăi fără împrumut extern s-ar mai purta cu demnitate într-o situație de ultimatum…

 • Doxologia:

200 000 de portoricani protestează împotriva căsătoriilor homosexuale

Peste 200 000 de portoricani creştini s-au adunat în această săptămână în capitala ţării, pentru a protesta împotriva legalizării căsătoriilor homosexuale, apărând valorile tradiţionale şi instituţia sacră a familiei.

„Suntem îngrijoraţi de comportamentul şi educaţia copiilor noştri, care vor fi învăţaţi lucruri pe care noi părinţii lor nu le dorim” a spus Cesar portoVazquez Muñiz, purtător de cuvânt pentru organizaţia „Puerto Rico for the Family”, care a organizat protestul.

Campania acestei organizaţii a strâns sute de mii de oameni în oraşul San Juan.

Sinuciderea unui neam

La manifestarea din Paris împotriva proiectului de legalizare a mariajelor homosexuale au participat mai multe sute de mii de oameni, ceea ce a arătat puterea celor care susţin valorile tradiţionale ale familiei. 

Neoliberalismul occidental agresiv şi convulsiv nu a reuşit aşadar să extirpeze din rândul francezilor conştiinţa normalităţii, a firescului creaţiei şi a valorilor familiei tradiţionale.

Existenţa în Franţa a unui mare număr de adversari ai propunerilor guvenamentale de legalizare a căsătoriilor homosexuale este o mărturie a faptului că valorile creştine sunt vii în Occident, a spus Constantin Dolgov, Comisar al Drepturilor Omului din Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei.

În Rusia, dimpotriva, Duma de Stat a adoptat cu o majoritate absolută (388 de voturi pentru, unul contra şi o abţinere) interzicerea pe termen nelimitat a propagandei homosexuale în rândul minorilor, lege care a stârnit mânia Statelor Unite şi a unui mare număr de ţări occidentale.

Avalanşa neo-liberală care doreşte nivelarea societăţii şi desfiinţarea genurilor umane duce la un număr nelimitat de anomalii funcţionale ale societăţii şi civilizaţiei umane. Astfel, conştiinţa umană a apartenenţei la o familie, numele de tată şi mamă, valorizarea rodirii omeneşti ca principiu fundamental al societăţii umane, diferenţele creatoare de valori şi sănătatea morală a comunităţii sunt alienate ireversibil de o legalizare a căsătoriilor unei minorităţi care clamează valori familiale pe care nu le va avea niciodată: iubire de părinte, grijă de fii, apartentenţă şi identitatea familială etc.

Copiii născuţi dintr-un bărbat şi o femeie, dar care cresc într-o anomalie pseudo-familială, nu vor avea niciodată conştiinţa filiaţiei, a asemănării şi a identităţii de neam cu străinii care le vor impune numele de fii. Un copil crescut astfel este o tragedie afectivă personală imensă, în care nediferenţierea sexelor este generatoare de plăcere neroditoare, într-o urâciune a pustiirii garantată şi stimulată de un stat anti-creştin şi anti-uman. Copiii din “familii” homosexuale sunt în mod necesar homosexuali, chiar dacă firea lor este normală iniţial, ceea ce duce la moartea lentă şi sigură a neamului omenesc. Homosexualitatea avizată de stat este de fapt o supremă formă de sinucidere a neamurilor spre slava celui care de la început urmăreşte pierzania veşnică a umanităţii.

Părinţi, homosexualii au pus ochii pe copiii voştri. 

Agenda homosexuală

„Agenda homosexuală” reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le derulează activiştii homosexuali, pas cu pas, pentru a-şi atinge scopurile legate de obţinerea tot mai multor drepturi şi de forţarea societăţii să accepte homosexualitatea ca pe un comportament normal. În ansamblu, aceste acţiuni alcătuiesc o strategie minuţioasă, cu măsuri mai mult sau mai puţin vizibile sau oculte, fiind implicat un întreg arsenal de iniţiative, de la acţiuni aparent nesemnificative, până la măsuri făţişe de intimidare şi acuzare a opozanţilor.

Privind în retrospectivă agenda homosexuală din România, putem vedea că la început a fost dezincriminarea relaţiilor homosexuale – eliminarea articolului 200 din Codul Penal. La acel moment, mulţi au crezut că e vorba doar despre asta şi că lucrurile se vor opri acolo. După ce au obţinut eliminarea articolului 200, activiştii homosexuali au trecut la pasul următor: implementarea legislaţiei anti-discriminare, introducându-se aşa-zisa „orientare sexuală” (doar cea homosexuală, nu şi pedofilia şi zoofilia, încă) printre criteriile posibile pentru (ne)discriminare. Au urmat paradele publice şi apoi pretenţia de legalizare a căsătoriilor între acei bărbaţi îmbrăcaţi în femeie şi vopsiţi pe faţă.

Activiştii homosexuali ştiu că, pentru a scăpa de opoziţia societăţii faţă de aceste comportamente, trebuie în primul rând să lovească în reperul moral al societăţii – credinţa (Biserica şi orice manifestări sociale ale acesteia) – şi, în al doilea rând, să educe noile generaţii ca să fie „tolerante” faţă gay georbe cosbucde ei. Nu e de mirare că homosexualii semnează toate scrisorile publice împotriva Bisericii alături de celelalte organizaţii creştinofobe. Şi, ca la orice organizaţie, întrucât puterea stă în numărul de membri, „educarea” celor mici vine la pachet cu racolarea de noi practicanţi.Georgel, dacă crezi că ai sentimente faţă de Viorel, poţi să i-o spui şi să experimentezi lucruri noi împreună cu el”.

Ca să poţi desfăşura aceste activităţi propagandistice, într-o societate care taxează ca atare perversiunile, trebuie să le vopseşti într-o culoare acceptabilă şi, ideal, într-una care să nu poată fi respinsă. În cazul de faţă, culorile se cheamă „toleranţă” şi „nediscriminare”. Astfel, poţi să promovezi orice perversiuni dacă le incluzi la categoria „minorităţi” şi „orientare sexuală”, pentru că acestea sunt noile vaci sfinte ale democraţiei şi nimeni nu are dreptul sau curajul să comenteze la adresa lor.

Ca să forţeze acceptarea socială a acestor perversiuni, o strategie a activiştilor este aceea de a pune aceste comportamente alături de nişte trăsături umane înnăscute, cum ar fi culoarea pielii. Desigur, nimeni nu prea are timp să se gândească că aşa-zisele „minorităţi sexuale” (caracterizate prin comportamente sexuale liber alese) nu au ce căuta alături de minorităţile etnice (trăsături înnăscute, date de natură). Activiştii îşi promovează obiceiurile sub titluri cum ar fi „Luna istoriei negrilor şi a homosexualilor”. Cine îndrăzneşte să obiecteze, este acuzat că îi discriminează pe… negri sau pe ţigani.

Vorbind de ţigani, în cadrul aceleiaşi strategii de vopsire a propagandei lor în culori acceptabile, activiştii homosexuali au reuşit să înhame la căruţa lor o asociaţie a ţiganilor, Romani Criss, care a ajuns să nu se mai ocupe de drepturile acestei etnii, ci de drepturile homosexualilor.

 Cazul „George Coşbuc”

Colegiul bilingv George Coşbuc intră în categoria liceelor „bune” din Capitală, aici, aşa cum o arată numele, punându-se accent pe limbile străine. În acest sens, colegiul are legături educaţionale cu câteva ambasade, derulând programe lingvistice pentru elevi.

Cu unele ambasade au o bună colaborare şi homosexualii. Ambasade ca ale Olandei, Cehiei, Franţei şi Marii Britanii sunt promotoare active ale perversiunilor în ţara noastră, încât până şi ambasadorii lor participă la respingătoarele parade stradale. Aşa că homosexualilor le-a venit ideea să introducă acţiunile propagandistice, prin intermediul acestor ambasade, în acele instituţii de învăţământ care derulează programe de cooperare cu acestea. Colegiul bilingv „George Coşbuc” a părut a fi un punct de pornire potrivit.

Homosexualii au găsit repede 1-2 profesori dornici să-şi arate zelul în promovarea „toleranţei” şi „diversităţii” înaintea ambasadelor care îi pot trimite la cursuri de perfecţionare la Londra sau Paris.

Anul 2012 a fost un an de început. Acţiunile propagandistice s-au desfăşurat relativ discret, părinţii trezindu-se în faţa unei situaţii neobişnuite şi neştiind cum să reacţioneze. Au reacţionat însă în 2013, înfruntând opoziţia obraznică a profesoarelor Roxanei Marin şi Ioana Nanu – agentele homosexualilor – dar şi a unor părinţi „deschişi la minte”, care nu au nici o problemă dacă copiii lor vor practica aceste lucruri. În special profesoara de engleză Roxana Marin s-a remarcat printr-un zel agresiv în această direcţie şi printr-un limbaj golănesc la adresa elevilor care nu sunt de acord cu activismul ei. Declaraţiile părinţilor stau mărturie.

După ce nu a reuşit să discute problema efectiv cu conducerea colegiului, câţiva părinţi au apelat la forurile superioare şi la mass-media. Inspectoratul Şcolar a demarat o anchetă (la ora la care a fost scris acest material, rezultatele nu au fost comunicate încă), dar şi replica activiştilor, speriaţi că ar putea pierde din mână acest cap de pod pe care l-au obţinut în şcolile româneşti. Această replică s-a concretizat printr-o scrisoare trimisă de asociaţia ţiganilor Romani Criss (?!) – o anexă a asociaţiei homosexualilor, aşa cum am arătat mai sus – prin care s-a încercat intimidarea autorităţilor şi acuzarea lor de intoleranţă.

Pentru homosexuali, miza în acest conflict este mare. Am explicat dorinţa lor de a intra în şcoli pentru a educa şi racola copii. Dacă ei pierd colegiul George Coşbuc, li se vor închide şi uşile celorlalte şcoli. În acelaşi timp, acest colegiu reprezintă un precedent al „toleranţei” pe care îl vor invoca atunci când vor aborda alte şcoli. „Dacă George Coşbuc ne-a primit, voi de ce nu ne primiţi? Şantajul şi ameninţarea subtila cu acuzaţiile de discriminare îi pot intimida pe directorii altor şcoli, făcându-i să le deschidă uşa homosexualilor către copii.

În felul acesta, şcolile româneşti vor cădea una după alta în plasa propagandei homosexuale, activiştii având acces liber la copiii de toate vârstele, lucrurile urmând să avanseze destul de mult până se vor dezmetici părinţii şi vor realiza ce se întâmplă cu copiii lor.

De menţionat şi faptul că în zilele în care s-au petrecut aceste lucruri la George Coşbuc, homosexualii invitaseră la Bucureşti un profesor olandez susţinător al pedofiliei!

 Ce e de făcut

Primii şi cei care trebuie să reacţioneze la aceste încercări de racolare a copiilor sunt părinţii. Şcoala trebuie să formeze caractere, nu să le strice; ea trebuie să pregătească cetăţeni responsabili pentru societatea de mâine, nu indivizi devianţi cu atitudini distructive la adresa comunităţii şi a structurii sociale în ansamblu. Perversiunile sexuale despre care vorbim aici şi propaganda lor sunt o ameninţare atât pentru instituţia familiei şi implicit pentru baza societăţii, cât şi pentru libertatea de exprimare şi de conştiinţă, dat fiind că activiştii încearcă să folosească pârghii juridice pentru a le închide gura celor care obiectează la adresa lor, pe criterii religioase sau pur şi simplu de conştiinţă.

În aceeaşi perioadă în care homosexualii se manifestau liber la colegiul George Coşbuc din Bucureşti, la o grădiniţă din ţară un părinte reacţiona prompt faţă de ideea perversă a unei educatoare de a-i invita pe cei mici să vină a doua zi îmbrăcaţi potrivit sexului opus. Educatoarea respectivă a declarat că iniţiativa a fost mai mult o glumă, încercând să minimizeze impactul psihologic asupra copiilor. Inconştienţă sau nu, ideea educatoarei este condamnabilă. Reacţia părintelui a stopat în cele din urmă iniţiativa, lucrurile revenind, cel puţin deocamdată, la normal.

Un avantaj pe care îl pot avea homosexualii constă tocmai în lipsa de informare a părinţilor cu privire la ce se petrece în şcoala copiilor lor, dar şi în indiferenţa acestora, în special a celor care au căzut în plasa propagandei despre modernism şi toleranţă şi care nu realizează că ei vor fi primii care se vor confrunta cu copilul stricat devenit adult deviant.

Puteţi afla mai multe informaţii despre comportamentul şi propaganda homosexuală pe siteul www.homosexualitate.ro.

sigla

Buletinul informativ al Aliantei Familiilor din Romania/ Nr. 227, 19 feb 2013

Propaganda, nu celebrare. Homosexualii de la George Cosbuc ne spun ca ei “celebreaza”, pe langa “istoria homosexualitatii” si “African-American History Month”. Nu stim cat de multe li s-au spus copiilor dvs. despre istoria populatiei de culoare din America, dar cu siguranta nu li s-a spus ca din 1973 incoace au fost avortati 16 milioane de copii negri din America. Miscarea avortista a fost inceputa in secolul XIX, de teama ca nu cumva populatia de culoare sa se inmulteasca prea mult si sa pericliteze puterea coloniala britanica (articol).

Tineri fara viitor. Tineretul e vrajit de promisiunile revolutiei sexuale si ale statului socialist care se ingrijeste de toate (asistential). Insa parintii lor nu. Un sondaj de opinie facut in SUA denota ca doar 15% dintre parinti au incredere ca copiii lor vor avea un viitor mai bun decat al lor. 61% dintre ei cred ca vor avea un viitor mai rau (articol).

Discriminare institutionalizata in Rep. Moldova. Colegul nostru din Republica Moldova, dl Vitalie Marian, lider al miscarii pro-familie din Moldova, a pierdut cazul intentat lui de homosexualii moldoveni. Ne exprimam dezaprobarea totala fata de decizia judecatoreasca pe care o gasim discriminatorie la adresa dlui Marian, care a avut curajul sa spuna adevarul despre homosexualitatea, dar pe care judecatorul le-a gasit ca fiind “discriminatorii” (articol).

Generatia LGBTQIA. Joi am discutat in nota noastra saptamanala despre confuzia la tinerii americani privind identitatea sexuala. Am redat un articol din New York Times din 9 ianuarie pe aceasta tema, dar am dat un link gresit. Linkul corect este urmatorul (articol).

Illinois si casatoriile homosexuale. Moda casatoriilor homosexuale se intinde rapid. Saptamana trecuta, Senatul statului Illinois a adoptat legea casatoriilor homosexuale. Legea urmeaza sa avanseze in Camera Deputatilor (articol).

Suedia – Homosexualul anului. Anual homosexualii suedezi decerneaza un premiu “homosexualului anului”. Pare incredibila aceasta fateta a revolutiei sexuale. Mai socant este faptul ca printesa Victoria a Suediei a participat la gala de anul acesta si a inmanat premiului unui scriitor sudez ales ca “homosexual al anului” (articol).

China – Surplus de barbati, penurie de femei. A fost Anul Nou la chinezi, prilej cu care fetele merg acasa la parinti. Dar tot mai multe merg necesatorite. Dupa traditie, ele sunt insotite de barbati. In China s-a dezvoltat o adevarata industrie a inchirierii de barbati de catre femei pe timp limitat, pentru evenimente speciale (articol).

Ce poate fi mai „trendy” si mai degenerat? La inceputul lunii, un judecator din Florida a spart gheata si a acordat unui nou nascut trei parinti, toti homosexuali, un barbat (care si-a vandut materialul genetic) si doua femei lesbiene, una dintre ele purtatoarea sarcinii (articol).

Candva Marea Britanie – Studiu pro-familie. Luna trecuta, un think tank britanic, Republicatrust, a emis un studiu scurt dar foarte la punct privind necesitatea respingerii casatoriilor homosexuale (articol).

Candva Marea Britanie – Avorturi ilegale. Sunday Times relateaza ca in aceasta tara se fac avorturi ilegale. E vorba de copiii nenascuti, cu defecte fizice (articol).

Crestini din toata tarile – treziti-va! Casatoria si familia sunt institutii in declin in toata lumea. Ne-a atras atentia un articol adresat crestinilor “Shape or be shaped” (“Influenteaza sau vei fi influentat”). Fie paganii vor determina evolutia casatoriei si a familiei pentru generatiile viitoare, inclusiv casatoria si familia, fie o vor face crestinii. Autorul ii cheama pe crestinii sa ia initiativa in influentarea pozitiva a institutiei familiei (articol).

Avortul post-natal. In primavara anului trecut, trei “eticisti” au publicat un articol care a spart gheata – afirmand, pentru prima oara, ca femeii ar trebui sa i se acorde dreptul sa avorteze/ucida si copiii nascuti, pana la o anumita varsta, pentru aceleasi motive care ii ingaduie sa-i avorteze inainte de nastere: motive economice, sanatate, etc. Se numeste avort post-natal. Recent acestora li s-a arlaturat inca un “eticist” de la George Washington University din Washington. Profesorul ne spune ca noi, traditionalistii, trebuie sa ne “imbunatatim moralitatea” spre acceptarea acestei idei (articol).

Textul articolului, publicat luna trecuta in Medical Ethics, poate fi citit aici (articol).

“Nu vrem sa fim avortati.” Se spune ca femeilor trebuie sa li se recunoasca dreptul de a-si avorta copiii conceputi prin viol. Copiii nascuti, dar conceputi prin viol, afirma reversul. Tot mai multi adulti conceputi prin viol isi ridica vocea si cer ca si copiilor conceputi prin viol sa li acorde dreptul la viata (articol).

Transhumanism. Oameni de stiinta din Scotia au anuntat recent ca au creat un mecanism care permite fiintei umane sa-si “imprime” propriul material genetic (celule stem), asa cum o imprimanta imprima un document (articol).

Candva Marea Britanie – Studiu pe divort. Divortul are legatura cu scaderea calitatii invataturii la copiii parintilor divortati, afirma un studiu recent (articol).

Oregon – Sinuciderea asistata. Statul Oregon a emis statistici privind sinuciderea asistata in acest stat. Aceasta a fost legalizata in Oregon in 2009, cand 59 de persoane s-au sinucis legal. In 2012, numarul a crescut la 77 (articol).

Tasmania – Eutanasie. Tasmania, informeaza ziarul The Australian din Melbourne, se gandeste la legalizarea eutanasiei. Pana acum, eutanasia nu e legalizata in Australia, dar Northern Territory permite sinuciderea asistata (articol).

Un crestin exemplar. Revenim cu o stire de acum cateva saptamani. Un pastor menonit e tinut in detentie intr-o inchisoare din Vermont pentru ca refuza sa le spuna autoritatilor unde se afla o femeie fugita din SUA cu fiica ei, pentru a o impiedica pe fosta partenera lesbiana sa afle de ea. Cele doua femei au, prin decizie judecatoreasca, custodia fetei. Una dintre ele a abandonat homosexualitatea si a fugit din tara ca sa-si scape fata (articol).

ONU – Homosexualii nu vor vindecare. Homosexualii cer, in cadrul ONU, sa fie interzisa terapia de vindecare a homosexualitatii. Motivul este politic. Aceasta terapie si fostii homosexuali sunt o dovada clara ca asemenea apucaturi nu sunt innascute si deci nu trebuie sa primeasca drepturi (articol).

Pornografie si efecte. Va recomandam un comentariu despre efectele pornografiei, principalele fiind disfunctionalitatea sexuala si a relatiilor intre sot si sotie (articol).

***

ALIANTA FAMILIILOR DIN ROMANIA
Str. Cetatea Ciceiului nr. 23, sector 6, Bucuresti

Tel. 0745.783.125 Fax 0318.153.082

www.alianta-familiilor.ro

office@alianta-familiilor.ro

14 februarie 2013

LICEUL “GEORGE COSBUC” SE VREA “COOL”!

Liceul “George Cosbuc” din Bucuresti se vrea “cool”. Se doreste a fi varf de lance in promovarea in rindul tinerilor adolescenti din Romania a homosexualitatii si a noii ideologii sexuale. Fara jena. Daca anul trecut a facut primul pas ingaduind organizatiei Accept sa organizeze un eveniment legat de luna homosexualitatii in Romania, anul acesta a facut un pas si mai mare si indraznet – a programat o parada a homosexualitatii pe 15 februarie. Conducerea liceului se vrea “cool” si probabil multi dintre elevi si ei doresc sa se dea “cool”. Doresc sa apara “broad minded” (ca sa folosim si noi un termen dintr-o limba alta decit cea romaneasca!), neintelegind, ori nestiind, si cealalta parte a axiomei, luata tot din vocabularul englez ori american — “if you are too broad-minded your brains might fall out” (adica, in limba romana, “daca esti prea deschis la minte s-ar putea sa-ti cada creierii din cap”).

Asa a fost cam peste tot unde promovarea homosexualitatii si a noii ideologii sexuale au fost lansate. Undeva, cindva, o instutie, un ziar, o scoala, o universitate a gasit “cool” sa promoveze ceea ce pina atunci nu era “cool” ci dimpotriva ceva dezagreat de toata lumea si vazut ca scarbos ori respingator – in engleza “yucky” (ca inca vorbim de liceul “bilingv” George Cosbuc). Primul club homosexual si prima publicatie homosexuala au aparut in Germania in 1896. Si de atunci s-au raspindit in toata lumea. Iar acel varf de lance institutional din Romania e, se pare, liceul “George Cobuc” unde unii dintre copiii celor care citesc aceste rinduri invata. Conducerea liceului probabil se constituie din profesori care se considera “progresisti”, “avantgardisti”, plictisiti de valorile traditionale si in cautare de ceva nou, mai interesant. Cauta sa iasa in relief, sa dovedeasca ca sunt mai deschisi la minte decit restul societatii si asa sa impresioneze mintile fragile ale copiilor nostri. Fara responsabilitate.

 African-American History Month

Aici liceul “George Cosbuc” si-a dat mana cu apologetii homosexualitatii din Romania. Si folosesc o strategie similara lor. Iar homosexualii romani, la fel cai cei europeni, folosesc o strategie de manipulare imprumutata de la homosexualii americani. Caci de citeva decade incoace in SUA luna februarie e luna istoriei populatiei de culoare, adica a negrilor (“African-American History Month”). De ce nu si a homosexualitatii? In 1964 SUA a adoptat The Civil Rights Act of 1964 (“Legea Drepturilor Civile din 1964”) care interzice discriminarea la locul de munca si in spatiul public pe baza de rasa, culoare, sex, origine nationala, religie. In ultimii ani homosexualii americani au inceput sa afirme ca sunt si ei in aceasi situatie ca si populatia de culoare inainte de 1964, fara drepturi civile si discriminati. Miscarea lor e numita, in consecinta, una pentru drepturi civile, ceea ce in contextul european si roman inseamna “drepturile omului”. Iar liceul “George Cosbuc” promoveaza si el drepturile omului dar la nivel mai “sofisticat”, adica “bilingv”, organizand proiecte de genul “celebrate human rights” (“celebrati drepturile omului”). Adica drepturi nu obligatii. Dreptul de a fi cine vreau, cu orice pret, chiar daca ofensez drepturile celor din jurul meu, dar nu si obligatia de a respecta simtamintele semenilor si puditatea publica. Asta sunt invatati copiii nostri. Insistenta asupra drepturilor e zgarcenie nu altruism, pe cind insistenta pe obligatii e altruism nu zgarcenie.

Iar homosexualii din Romania fac la fel ca cei din Statele Unite, conectind luna istoriei negrilor din SUA cu miscarea pentru drepturile “minoritatilor sexuale.”

Falsitatile insa nu lipsesc din “istoria lunii homosexualitatii”. Caci daca ar fi sa le dam crezare mai fiecare personalitate din istorie a fost un homosexual. Istoria lor este un revizionism, o falsificare a istoriei pe care o intilnim, din nefericire, si in documentele unionale si ale Consiliului Europei. Este o istorie care urmareste intoleranta fata de crestini si ostilitate fata de religie si traditie. Este o istorie care spune tinerilor ca homosexualitatea a fost practicata si acceptata din antichitate cind societatea o privea ca ceva “cool”. O istorie care afirma ca pedeapsa cu moartea pentru sodomie a fost impusa pentru prima data in istorie de crestinii ajunsi la putere in secolul IV, nu de magistratii romani in veacurile precedente. Ca de fapt casatoriile intre persoane de acelasi sex au existat in antichitate, in Evul Mediu, in societatile amerindiene din Lumea Noua, si ca pedofilia, asa cum ne “educa” saptamina trecuta profesorul Gert Hekma de la Universitatea din Amsterdam, era acceptata in antichitate.

In unele tari si state din SUA, Massachusetts si California printre ele, curricula scolara include istoria homosexualitatii, obiectivul fiind sa-i informeze pe tineri despre “marile personalitati homosexuale ale istoriei”. Puteti deja anticipa ce se urmareste – ideea ca personajele istorice care au facut dezastru de-a lungul istoriei nu au fost homosexuale. Se ignora, deasemenea, ca in SUA grupul care se impotriveste cel mai mult propagandei si “drepturilor” homosexualilor este populatia de culoare. Africanii-Americani (“African-Americans”) sunt ofensati cind miscarea homosexuala pentru drepturi e asemuita miscarii negrilor pentru drepturi civile din anii 50. Si nu se aminteste ca liderul cel mai proeminent al miscarii pentru drepturi civile al negrilor a fost un pastor baptist de culoare, Dr. Martin Luther King, o personalitate care a promovat justitia si egalitatea pe baza Bibliei. De fapt in toamna anului trecut mai multi pastori de culoare au organizat o coalitie impotriva realegerii presedintelui Obama tocmai din cauza politicii lui pro-homosexuale. [Detalii aici:http://dailycaller.com/2012/10/09/faith-leaders-aim-to-strip-25-percent-of-black-vote-from-obama 

CE S-A PETRECUT LA LICEUL SANTA ROSA?

Ce s-a intimplat la “George Cosbuc” a devenit de multi ani o rutina in liceele americane. Una din cititoarele noastre, Laura, a publicat online o traducere a unui astfel de eveniment care s-a petrecut la liceul Santa Rosa din California cu prilejul “Zilelor Homosexualitatii”. O gasim potrivita si informativa si pentru dtra. Este marturia unui parinte.

“Zilele Homo” la liceul din Santa Rosa. O idee despre emanciparea sexuală din şcolile din California

De multă vreme avertizam că agenda activiştilor homosexuali include şi transformarea şcolilor în centre de recrutare pentru propaganda homosexuală. Am văzut aceasta cu ochii mei, săptămâna trecută, la liceul din Santa Rosa, unde agenda lor de lucru a fost pusă în practică pe deplin. Am avut ocazia să fac parte din comisia de experţi gayrights1opusă agendei homosexuale şi am putut astfel să am o prezentare de 50 de minute în prima zi a “Săptămânii Diversităţii” de la acest liceu. Directorul, Dl. Waxman, a considerat unica mea intervenţie ca suficientă pentru prezentarea şi a celeilalte tabere, în cadrul unui program de o săptămână, care a inclus peste 20 de ore de îndoctrinare pro-homosexuală a elevilor. Cerinţa de prezentare echilibrată a lucrurilor fusese impusă de comisia educaţională în urma unei revolte a părinţilor de anul trecut, când la o “Zi a Diversităţii” de la un alt liceu nu au fost incluşi şi cei care se opun agendei politice a homosexualilor.

Anul acesta, părinţii au fost mai bine pregătiţi şi în prima zi a Săptămânii Diversităţii mai mult de zece dintre ei au mers la liceu în locul copiilor lor. Un grup a mers la cancelarie unde a întrebat de ce conducerea nu invită şi oponenţi ai homosexualităţii, aşa cum li se promisese părinţilor. Persoana cu care au vorbit era chiar cel care solicitase comisiei educaţionale să prezinte şi cealaltă tabără, şi l-a chemat pe director în cancelarie pentru a discuta cu părinţii. Între timp, ceilalţi părinţi au mers în curtea scolii, doar pentru a vedea felul în care liceul fusese transformat într-un fief al activismului homosexual.

Ceea ce au descoperit în acea zi a fost şocant pentru ei, şi chiar şi pentru un veteran pro-familie ca mine. Am constatat un întreg sistem de promovare a homosexualităţii în fata elevilor. Exista chiar şi un moderator plătit din bani publici (banii noştri).

Moderatorul era un activist homosexual pe nume Jim Foster. Foster predă în liceu ceea ce se numeşte Educaţie Tovărăşească şi de asemenea conduce un local din afara scolii, unde adolescenţii cu înclinaţii homosexuale se pot întâlni cu homosexuali mai bătrâni. M-am întâlnit cu câţiva dintre cei opt participanţi la orele lui Foster, fiecare fiind un adolescent volubil care se lăuda cu homosexualitatea sau bisexualitatea lui. Fiecare cursant al Educaţiei Tovărăşeşti primeşti titlul de Consilier, care îi conferă un statut special în liceu. Un membru al grupului, cu care am stat de vorbă, mi-a spus că face parte din echipa care a conceput şi sponsorizat Săptămâna Diversităţii. Tânărul părea remarcabil de rece faţă de faptul că liceul transformase întreaga locaţie pentru a găzdui pentru o săptămână proiectele “sociale” ale micului său grup de propagandă homosexuală.

Programul săptămânii a inclus patru sesiuni despre “homofobie” (definită aici ca fiind orice dezacord cu obiectivele activiştilor homosexuali) şi multe ore suplimentare dedicate aspectelor sexuale, transsexualismului şi altor subiecte dragi acestor activişti. Deşi era subiectul principal al săptămânii era homosexualitatea, s-a vorbit şi despre protecţia mediului, drepturile animalelor şi motivele pentru care este urâtă America.

Am participat la o dezbatere despre homofobie. A fost mai rău decât mă aşteptam. Şapte sau opt tineri stăteau la o masă în fata sălii şi discutau cu cei din sală. Fiecare a prezentat în culori atrăgătoare felul în care implicarea în “mişcarea homosexuală” le-a schimbat viata, evident, de la nefericire la extaz. Fiecare se prezenta la început ca o victimă a homofobiei şi relata apoi cum a găsit curajul să iasă “la suprafaţă,” acum simţindu-se iubit(ă) şi acceptat(ă) în mişcarea homosexualilor.

Am petrecut ceva timp privind chipurile adolescenţilor din sală. Erau elevi de liceu din familii din clasa de mijloc a societăţii. Îngrijorător, nu am văzut nici o urmă de dezaprobare pe chipul lor; ascultau fascinaţi. Când s-a lansat vechiul slogan cu “Nimeni nu ar alege un stil de viaţă care trezeşte atâta ostilitate de la cei din jur,” cei din sală au dat din cap aprobator. Am vrut să răspund acestui sofism flagrant care-i păcăleşte pe mulţi, însă eram acolo doar ca spectator. Un tânăr, care se declara bisexual, a atacat în mod deschis credinţa creştină, şi nimeni nu a obiectat.

Un părinte mi-a spus ulterior că respectivul tânăr vine uneori la şcoală îmbrăcat în femeie şi foloseşte toaleta fetelor. Conducerea scolii nu ia nici o atitudine. Revoltat de ce văzusem, am mers să-l văd pe director. M-a primit zâmbind, însă nu a vrut să admită nici o greşeală privind felul în care se organizase Săptămâna Diversităţii. A luat apărarea utilizării eronate a termenului “homofobie” (oricine nu era de acord cu vreuna dintre ideile propagandei homosexuale avea o “fobie”) şi a respins afirmaţia mea că mai mult de 20 de ore de educaţie pro-homosexualitate înseamnă îndoctrinare.

Era clar că nu era de partea părinţilor. A promis însă că va încerca să găsească nişe în program şi pentru vorbitorii anti-homosexualitate. S-a ţinut de cuvânt. Ieşind din biroul său, am fost abordat de o fată care mi-a spus că este şefa clubului “Alianţa Homo-Hetero” din liceu. M-a informat sfidător că clubul are deja peste 40 de membri şi că derulează acţiuni pentru convertirea elevilor la cauza homosexuală. M-a privit în ochi când mi-a spus asta şi a fost foarte mulţumită când a văzut reacţia mea negativă. În timp ce se îndepărta le-a spus tovarăşelor ei: “Sper să crape.”<

Mai târziu, când am plecat de la liceu, am trecut pe lângă maşina lui Jim Foster, moderatorul homosexual. Am sesizat înăuntru un afiş uriaş care prezenta câţiva copii stând pe o verandă. În partea de jos era scris cu litere mari: “STÂRNEŞTE BIZARUL.” Cred că aceste cuvinte prind cel mai bine esenţa evenimentului de la liceul din Santa Rosa.

CONSECINTE – NEW YORK TIMES RELATEAZA

Dar “broad-mindedness” nu se opreste doar la “acceptarea” diversitatii ori a homosexualitatii. Intram, se pare, in era “post-homosexuala” unde chiar si homosexualitatea a devenit demodata. Nu mai e vorba de “minoritatile sexuale” LGBT (“Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender”) ci de alte “minoritati sexuale” care recent au deveit la moda si care nu mai corespund paradigmei LGBT. Limitarea minoritatilor sexuale la “traditionalul” LGBT a devenit “narrow minded”, adica “ingustimea mintii.” E vorba de “comunitatea” LGBTQIA, adica trei litere in plus. LGBT a devenit “lasbian, gay, bisexual, transgender, queer/questioning, intersex si asexual.” Este un fenomen tot mai larg intilnit in campusurile americane, universitare si licee. Mai devreme sau mai tirziu se va extinde si la noi in Romania.

Pe ianuarie 9 New York Times a publicat un articol cu un titlu indraznet dar simbolic “Generation LGBTQIA”. El descrie in 5 pagini trendul nou, confuzia generala care pare sa domine mintea tinerei generatii privind identitatea sexuala. Noua “generatie de minoritati sexuale” e nemultumita ca “vechea generatie” de minoritati sexuale (adica LGBT) nu ii imbratisaza si ii gaseste prea “bizari.” Noul “cool” sexual este sa nu mai fii homosexual ori bisexual ci complet dezorientat privind identitatea sexuala. In noua apelatie “Q” inseamna “questioning”, adica tineri care isi pun la indoiala simultan atit identitatea sexuala biologica cit si orientarea sexuala. “I” insemna “intersex”, adica tineri care simt ca nu apartin nici unui sex, atit biologic ori la nivel psihologic, ci undeva “intre sexe”. Iar “A” inseamna ‘asexual”, adica persoane care nu se identifica sexual cu nici o categorie. Imaginati-va confuzia. Imaginati-va anul viitor la liceul George Cosbuc “Luna generatiei LGBTQIA”. Imaginati-va aceasta generatie cautindu-si “drepturile”, inclusiv dreptul la “casatorie” si dreptul de a adopta copii. O generatie de fiinte umane care de fapt si-au pierdut abilitatea de a aduce pe lume noi fiinte umane.

Si inca ceva. Daca credeti ca lista LGBTQIA e finala va inselati. Caci pe orizont deja au aparut categorii de “minoritati sexuale” aditionale: pansexual, omisexual, trisexual, agender, bi-gender, third gender, etc. Confuzia, dez-orientarea si dezordinea sexuala distrug mintea tinerilor. Deocamdata acesti tineri nu cer un “drept” la casatorie. E doar de imaginat cum va fi ori cum va arata lumea cind isi vor cere si ei “dreptul” sa se casatoreasca, sa adopte copii, etc. si astfel de drepturi le vor fi acordate.

Articolul din New York Times, pe care l-am postat acum citeva saptamini in buletinul AFR de marti, poate fi citit aici: http://www.npr.org/2013/01/15/169342349/more-young-people-are-moving-away-from-religion-but-why

VANZARE SI CUMPARARE DE COPII

Inevitabilul pare ca se va produce si in Franta unde saptamina asta Camera Deputatilor a adoptat legea casatoriilor homosexuale. Asa se intimpla de obicei cind stanga ajunge la putere. E remarcabil insa ca un socialist francez a denuntat casatoriile homosexuale pentru ca exploateaza copiii. Deputatul e negru, un descendent al unor fiinte umane care nu cu mult timp in urma inca erau vindute si cumparate. Casatoriile homosexuale, afirma el, va duce la o noua forma de sclavie – cind copiii vor fi gestati pentru bani, nascuti pentru bani, vanduti pe bani celor incapabili de procreare (adica homosexualilor) si cumparati de cei incapabili de procreare (adica homosexualii).

Ne dam seama ca aceste cuvinte sunt grele, dar nu ne apartin noua. Ele apartin deputatului francez si pot fi urmarite pe you tube. Au fost urmarite de peste 240.000 de vizitatori. Puteti sa-l urmariti si dtra si e recomandabil sa fie urmarit si de cei de la Liceul “George Cosbuc” care pregatesc parada gay de miine. http://www.mercatornet.com/articles/view/from_a_man_of_the_french_left_a_passionate_defence_of_marriage

MEDIA PROMOVEAZA LUNA HOMOSEXUALITATII IN ROMANIA

Acum doua saptamini am publicat materialul “Romania Libera si noua ideologie sexuala”. Unul din jurnalistii ziarului ne-a atras atentia ca ce s-a publicat reflecta pluralismul de vederi pe care ziarul il promoveaza. Iata insa ca tot Romania Libera a venit in sprijinul lunii homosexualitatii din Romania, denuntind ca “nemultumiti” pe parintii bucuresteni care au fost revoltati de parada homosexuala programata pe 15 februarie. Jurnalista reproduce verbatim vederile celor care promoveaza activitatile pro-homosexuale, dar nu vederile parintilor. Un jurnalist impartial s-ar fi referit la parinti ca fiind “ingrijorati” nu “nemultumiti” de lucrurile murdare la care sunt expusi copiii lor. Redam citeva paragrafe, urmind ca cei interesati sa citeasca articolul in intregime aici: http://www.romanialibera.ro/actualitate/bucuresti/scandalul-paradei-gay-fostii-elevi-de-la-cosbuc-consternati-ca-liceul-este-anchetat-pentru-promovarea-tolerantei-292853.html

romani-Biblia_Bucuresti_1688


Categorii

Cultura desfraului, Pagini Ortodoxe, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor

Etichete (taguri)

, , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

10 Commentarii la “Decizie CEDO favorabila ADOPTIEI copiilor de catre CUPLURILE GAY, ce poate afecta si Romania/ Cum actioneaza PROPAGANDA HOMOSEXUALA IN SCOLI/ Sinuciderea neamurilor si NOUA DEZORDINE SEXUALA (Stiri si analize familie)

 1. Cartea Leviticului a fost scoasa din Vechiul Testament la maj sectelor protestante, Sodoma si Gomorah nu au existat (dupa biblia lor) iar multe din textele Noului Testament, restalmacite de profetii mincinosi / antihristici promotori ai noilor practici sexuale.
  http://www.religioustolerance.org/hom_bibc5.htm
  Cu astia tot sa faci ecumenism (antihristic…)
  O prietena care este profesoara la o scoala “crestina privata”, mi-a spus de curand ca are in clasa un elev cu “doua mame”…

 2. Nu stiam ca nu au acest capitol… Asa deci se ajunge la sodomizare.

 3. Cum, Doamne, sa omoare copii deja nascuti?Nebunie si iar nebunie…

 4. Pingback: NOUA LUME GAY: in scolile din Australia se va invata ca HETEROSEXUALITATEA NU E NORMALA/ Schimbare de sex la PATRU ANI - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 5. Pingback: Biserica Rusiei despre legalizarea casatoriilor homosexuale in Franta si Marea Britanie: REVOLUTIE PERICULOASA CE DUCE LA SINUCIDEREA NATIUNILOR - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 6. Pingback: Mai multe organizatii crestine fac apel catre parinti pentru BOICOTAREA COLEGIULUI "GEORGE COSBUC" din Bucuresti - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 7. Pingback: Pr. C-tin Sturzu despre dictatura homosexuala: "TRAIM MOMENTELE CELE MAI CUMPLITE DE DUPA 1989, DAR PUTINI SUNT CONSTIENTI. Va veni o persecutie "corectă politic", cum n-a mai cunoscut istoria României!" - Razboi întru Cuvânt - Rec
 8. Pingback: ANTENA 3 promoveaza secta orgiastica MISA si favorizeaza pe homosexuali? Cat de "conservator" mai este trustul lui VOICULESCU? Crede ca poate rezista prigoanei regimului neo-securistic LUPTAND IMPOTRIVA LUI DUMNEZEU? - Razboi întru Cuvânt - Re
 9. Pingback: ANTENA 3 promoveaza secta orgiastica MISA si favorizeaza pe homosexuali? Cat de "conservator" mai este trustul lui VOICULESCU? Crede ca poate rezista rafuielii regimului neo-securistic LUPTAND IMPOTRIVA LUI DUMNEZEU? - Război întru Cuvânt
 10. Pingback: GRECIA A FOST SOMATA DE CEDO SA EXTINDA PARTENERIATELE CIVILE SI LA CUPLURILE HOMOSEXUALE! - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare