O decizie CEDO legitimeaza prezenta EDUCATIEI SEXUALE “de la varste foarte mici a copiilor din gradinite si scoli primare” si imposibilitatea REFUZULUI!/ Propaganda pentru LGBT si EDUCATIE SEXUALA prin “dezbateri” organizate cu liceeni la lansarea, in Bucuresti, a filmului „120 BPM/BĂTĂI PE MINUT”. Filmul contine si scene GAY obscene…/ RAPORT: EDUCATIA SEXUALA E INEFICIENTA SI DAUNATOARE

20-01-2018 7 minute Sublinieri

Cultura Vietii: CEDO refuza părinților dreptul de a-și educa copiii în ce privește viața intimă

Părinții români trebuie să abandoneze orice speranță că CEDO îi va apăra de „educația sexuală”: Curtea consideră legitimă includerea unui astfel de curs în programa școlară obligatorie. Este un aspect asupra căruia atragem atenția de mulți ani, acela că tendința la nivel internațional este de a îngrădi pe cât posibil drepturile parentale și de a favoriza grupurile ideologice (de exemplu, ONG-urile) și organismele supra-naționale, precum Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului. Părinții și comunitățile din România care cunosc adevăratele rațiuni ale încolonării sistemului educațional public în spatele unor noțiuni precum „educația sexuală” – poate subiectul cel mai des abordat pe blogul nostru – sau „educația civică” se află deci cu spatele la zid.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a publicat joi decizia în cauza A.R. și L.R. contra Elveția, cu privire la refuzul statului elvețian (mai exact al autorităților din cantonul Basel) de a scuti de participarea la orele de educație sexuală pe fiica de 7 ani a petentei.

Aceasta a reclamat Curții încălcarea articolelor 8 și 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, mai exact a dreptului părinților de a-și educa copiii, ca aspect al vieții private și de familie (art. 8) și totodată a libertății de conștiință și religioase (art. 9).

Conținutul articolelor invocate este următorul:

Articolul 8
Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale

1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în executarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.

Articolul 9
Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie

1. Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie; acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea în mod individual sau în colectiv, în public sau în particular, prin cult, învăţământ, practici şi îndeplinirea ritualurilor.

2. Libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu poate forma obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru siguranţa publică, protecţia ordinii, a sănătăţii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.

Solicitarea reclamantei a fost declarată inadmisibilă, CEDO constatând că statul elvețian a respectat marja de apreciere recunoscută de Convenție și deci a acționat în limitele acesteia.

Curtea a reținut în mod particular că „educația sexuală la grădiniță și în clasele primare are o natură complementară și nu sistematică și că educatorii trebuie să reacționeze la întrebările și acțiunile copiilor.” (cf. comunicatului de presă)

În ce privește încălcarea art. 8.1 din Convenție, „Curtea a găsit că unul dintre scopurile educației sexuale este prevenirea violenței și exploatării sexuale, care constituie o amenințare reală la sănătatea fizică și mentală a copiilor și contra căreia aceștia trebuie protejați la orice vârstă. De asemenea a subliniat că unul din obiectivele educației de stat este să pregătească copiii pentru realitățile sociale, ceea ce tinde să justifice educația sexuală de la vârste foarte mici a copiilor din grădinițe și școli primare. Curtea a apreciat deci că educația sexuală, astfel cum este practicată în cantonul Basel-Urban, urmărește scopuri legitime.”

Reproducem fără alte comentarii câteva paragrafe relevante din dispozitivul deciziei în original (traducerea va fi disponibilă în cursul zilei).

Concepția CEDO cu privire la educația sexuală în școli

35. La Cour reconnaît, à cet égard, que l’application de certains des buts poursuivis par l’éducation sexuelle prodiguée aux enfants mineurs peut prêter à controverse. Cela étant, la Cour souligne que le libellé du deuxième paragraphe de l’article 8 de la Convention fait expressément référence à la protection de la santé. Elle relève que, selon la directive en question, l’un des buts de l’éducation sexuelle est la prévention des violences et de l’exploitation sexuelles. Elle estime que les abus sexuels représentent une menace réelle pour la santé physique et morale des enfants, contre laquelle ceux-ci doivent être protégés à tout âge. Elle considère dès lors que la société a indéniablement un intérêt particulier à ce que les très jeunes enfants reçoivent une éducation sexuelle. Elle relève en outre qu’un autre aspect, intrinsèquement lié à la tâche même de l’éducation publique, à savoir préparer les enfants aux réalités sociales, semble militer en faveur de l’éducation sexuelle des très jeunes enfants qui fréquentent le jardin d’enfants ou l’école primaire. En effet, ces enfants ne vivent pas de manière isolée, mais sont exposés à une multitude d’influences et d’informations extérieures – y compris en provenance des médias –, qui peuvent soulever chez eux des questions légitimes et qui rendent nécessaire leur confrontation de manière encadrée avec le sujet en question.

Raționamentul Curții cu privire la drepturile parentale (para 40-45) și la obiecția de conștiință (para 48, 49): […]

Raport: „educația sexuală”, neeficientă și dăunătoare. Părinții au noi motive de opoziție la introducerea acestei „materii” în școlile publice

Un raport comandat de organizația americană Family Watch International afirmă că programele de educație sexuală în școlile publice nu sunt eficiente, iar unele au dus chiar la creșterea ratei sarcinilor la adolescență, la reducerea vârstei debutului sexual precum și la comportamente sexuale riscante.

Analiza, intitulată Re-examining the Evidence: School-Based Comprehensive Sex Education in the United States, (Re-examinarea dovezilor: Educația sexuală completă în școli în Statele Unite ale Americii) a fost realizată de Institute for Research and Evaluation (Institutul pentru Cercetare și Evaluare, IRE), o organizație independentă cu 25 de ani de experiență în evaluarea programelor de acest tip.

Documentul analizează în detaliu 60 dintre cele mai consistente studii peer-reviewed cu privire la 40 de programe de tip „educație sexuală completă” (comprehensive sex education, CSE) predate în școlile americane.

Raportul evaluează critic, în primul rând, două documente guvernamentale utilizate în evaluarea rezultatelor educației sexuale, emise de U.S. Department of Health and Human Services (Agenția pentru Sănătate) și de Center for Disease Control (Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor) precum și ghidul pentru educația privind sexualitatea al agenției ONU pentru Educație, Știință și Cultură – UNESCO, folosit în elaborarea de programe școlare.

Capitolul principal al raportului compară eficiența programelor de educație privind sexualitatea în ce privește abstinența, folosirea prezervativului, sarcina la adolescență, bolile cu transmitere sexuală (BTS) și subliniază efectele negative ale acestora.

Website-ul SexEdReport.org prezintă un sumar al rezultatelor negative înregistrate de programele de educație sexuală completă, astfel cum sunt redate în analiza IRE, sumar din care cităm:

 • SARCINA LA ADOLESCENȚĂ: Doar una dintre cele 40 de curicule evaluate raportează o scădere a numărului sarcinilor la adolescență, și doar cu efect pe termen scurt.
 • PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR CU BTS: Niciunul dintre programele de tip CSE evaluate nu a demonstrat o reducere a frecvenței bolilor cu transmitere sexuală și doar 2 programe au măsurat acest parametru esențial.
 • ABSTINENȚA: Cu toate că 4 din cele 60 de studii citate raportează o creștere cu 12 luni a abstinenței sexuale la adolescenți, 12 altele au găsit zero efecte pozitive și un efect negativ.
 • UTILIZAREA CONSISTENTĂ A PREZERVATIVULUI: Niciuna din curiculele studiate nu a arătat vreo eficiență în stimularea folosirii constante a prezervativului la adolescenți. Un program a raportat efect pe termen lung, însă un studiu-replică făcut de evaluatori independenți a constatat că de fapt programul a crescut comportamentul sexual riscant.
 • PRESUPUSUL „BENEFICIU DUAL”: Zero programe de „educație sexuală completă” au demonstrat succes în atingerea așa-numitului (de către promotorii conceptului de educație sexuală completă) beneficiu dual – creșterea atât a abstinenței sexuale cât și a folosirii prezervativului, la aceeași populație școlară.
 • EFECTE NEGATIVE: Cinci dintre cele 40 de programe CSE evaluate de cele 60 de studii au produs efecte negative semnificative (creșterea ratei debutului sexual timpuriu, contacte sexuale recente sau sarcini) la populația-țintă sau la un subgrup substanțial de adolescenți.

Astfel de programe, consideră organizația Family Watch International (www.FamilyWatchInternational.org), ar fi mai bine intitulate „de îndoctrinare sexuală” decât „de educație” întrucât acesta este efectul lor – sexualizează copiii cu materiale grafice și activități de grup total nepotrivite.

Citește și: SINTEZĂ: Educația sexuală, de la Rusia Sovietică la Organizația Mondială a Sănătății 

Implicații la nivel internațional – inclusiv pentru România

Organizația Mondială a Sănătății și agențiile ONU, în special UNESCO, UNFPA (agenția pentru Populație) și chiar Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului se bazează în bună parte pe abordările, metodele și argumentele pe care raportul IRE le demonstrează ca fiind false, pentru a pretinde că programele școlare de educație sexuală completă ar fi eficiente. Aceste instituții fac presiuni asupra guvernelor statelor membre ale ONU pentru a introduce în programele școlare ore de „educație sexuală completă”, chiar sub forma unei discipline distincte.

După cum știți, în România nu există astfel de ore în școli, dar lupta pentru introducerea lor este una care durează de cel puțin 12-15 ani. Principalii susținători ai „educației sexuale” sunt aceleași structuri non-guvernamentale, cele mai multe legate financiar de rețeaua Soros Open Network, care se opun educației religioase în școli, prezenței simbolurilor religioase în școli precum și referendumului pentru revizuirea articolului 48 (1) din Constituția României în vederea protejării căsătorieiPrintre cele mai proeminente se numără ASUR – Asociația Secular-Umanistă; asociația „minorităților sexuale”, Accept; afiliata românească a rețelei de clinici de avort Planned Parenthood, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală – SECS; Fundația Marie Stopes – afiliată rețelei de clinici de avorturi omonime etc.

Citește și: Scurt istoric al educației sexuale: cum s-a ajuns la nebunia de azi

De ani buni, împreună cu alți autori, publicăm pe blogul „Cultura vieții”, și vom continua să o facem, știri, materiale și analize consistente dedicate falsei „educații” despre sexualitate și războiului contra valorilor culturale, morale și identitare ale poporului român – în primul rând contra familiei și autorității parentale – pe care îl duc promotorii acesteia. Puteți accesa arhiva acestor articole la adresa www.culturavietii.ro/tag/educatie-sexuala.

Ce putem face? „Să lucrăm cât mai este ziuă”

„Educația sexuală” este o nouă ideologie pe care emisarii ei sunt trimiși să o „propovăduiască” în statele lumii. Principiile care stau la baza elaborării programelor școlare de acest fel sunt elaborate în liniile utopiștilor sexuali ai Școlii de la Frankfurtprecum Wilhelm Reich sau Herbert Marcuse, despre care am vorbit în zeci de articole și care sunt solid documentate.

Acest experiment, care a început în SUA și a acaparat încet-încet Occidentul, acum se infiltrează și în România.

Pentru a reuși să ne protejăm copiii trebuie să învățăm din experiența celor care s-au confruntat și se confruntă de zeci de ani cu „educația sexuală” și să acționăm (de ex. Croația). Dacă noi nu ne vom apăra copiii, statul cu siguranță nu o va face.

Să ne luăm, așadar, în serios rolul de părinți și să conștientizăm drepturile și obligațiile pe care le avem în ceea ce privește educația copiilor. La fel de important este să ne coordonăm eforturile și pe cât posibil să formăm comunități care să se zbată pentru educația copiilor și pentru ca statul, dacă nu ia măsuri pentru ocrotirea copiilor, cel puțin să nu contribuie la pervertirea lor.

Citește și: Cum va arăta „educația sexuală” pregătită la ministerul Sănătății: „Dreptul” copiilor la „plăcere sexuală” și eludarea autorității parentale

Din acest motiv vă rugăm să transmiteți mai departe mesajul nostru, astfel încât un număr cât mai mare de părinți să afle ce li se pregătește copiilor noștri și să acționeze în consecință.

Să lucrăm cât mai este ziuă, căci „vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze”! (Ioan 9:4)

Re-vedeți filmul documentar „Războiul împotriva copiilor”

Family Watch International, prin website-ul ComprehensiveSexualityEducation.org este unul dintre aliații noștri cei mai importanți la nivel internațional în efortul de conștientizare a părinților și de educare a publicului cu privire la nocivitatea programelor de așa-zisă „educație sexuală”.

Totodată, FWI este autorul documentarului „The War on Children – The Comprehensive Sexuality Education Agenda” („Războiul împotriva copiilor – Agenda programelor de educație sexuală”). Filmul, tradus în limba română, poate fi vizionat online mai jos sau pe pagina www.StopCSE.org.

Pentru proiecții cu public vă rugăm să vă adresați deținătorilor drepturilor de difuzare în România, Asociația PRO VITA București la www.asociatiaprovita.ro.

***

Liceenii din București sunt așteptați la o dezbatere pe marginea filmului „120 BPM/bătăi pe minut” premiat la Cannes în 2017.

Regizorul Robin Campillo era student homosexual cu aspirații în cinema când grupul Act Up a militat în anii 1990. Pretextul filmului este lupta acestui grup împotriva SIDA, scenariul urmărind povestea unui cuplu implicat în aceste acțiuni.

„Sunt doar șase țări în Uniunea Europeană care nu includ Eduația sexuală  în programa școlară. Iar România este printre ele”, spun organizatorii dezbaterii în debutul invitației. La dezbatere este invitat Florin Buhuceanu, din partea Asociației Accept care militează pentru drepturile LGBT în România, medici și cadre didactice. Niciun reprezentant al asociațiilor de părinți nu a fost invitat. Totul va fi moderat de către Vintilă Mihăilescu.

Filmul nu este încă ratificat de CNA pentru ce vârstă este recomandabilă vizionarea. Conform invitației, accesul copiilor peste 15 ani este gratuit în limita locurilor disponibile. Pelicula conține și scene la limita pornografiei, care au stârnit în afară țării mai multe proteste. Referitor la aceste scene, Robin Campillo a spus într-un interviu:

„Am făcut repetiții la torsul nud, nu am vrut ca actorii să vină setați și să faca o scenă gay Kama Sutra. Ceea ce mă interesează este că nu este atât de evident să găsești poziții… Filmul este produs de Franța 3, așa că nu am putut să-i filmez penisurile, dar nu am vrut să schimb scena oricum – chiar dacă mă interesa să fac un film porno într-o zi. Pe de altă parte, am vrut să arăt laturile importante, care sunt tot timpul evitate în cinematografie: să pun un prezervativ, să pun gel, să scot prezervativul … Pentru efect, vedem sperma pe care o ștergem – aceasta evident, nu este interzis. Există multe lucruri pe care oamenii le găsesc sumbre, în timp ce pentru mine este extrem de romantic…”.

Dezbaterea are loc vineri, 19 ianuarie 2018, începând cu ora 17:30, la Cinema Elvire Popesco.


Categorii

Cultura desfraului, Educatia sexuala, Homosexualitate, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor, Scoala romaneasca, Sexualizarea copiilor

Etichete (taguri)

, , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

20 Commentarii la “O decizie CEDO legitimeaza prezenta EDUCATIEI SEXUALE “de la varste foarte mici a copiilor din gradinite si scoli primare” si imposibilitatea REFUZULUI!/ Propaganda pentru LGBT si EDUCATIE SEXUALA prin “dezbateri” organizate cu liceeni la lansarea, in Bucuresti, a filmului „120 BPM/BĂTĂI PE MINUT”. Filmul contine si scene GAY obscene…/ RAPORT: EDUCATIA SEXUALA E INEFICIENTA SI DAUNATOARE

 1. Da, miza cea mai mare este pervertirea copiilor nostri, de la varste cat mai fragede. Acum vreo 7 ani, cand mi-a povestit o prietena care locuia pe vremea aceea in Marea Britanie, ce se inatampla in sistemul educational pre-scolar referitor la educatia sexuala a copiilor, am stiut ca va veni si la noi la un moment dat.

  “Sunt doar șase țări în Uniunea Europeană care nu includ educația sexuală în programa școlară. Iar România este printre ele”
  Iata cum lumea “civilizata” ne-a cam luat la ochi si ne atrage atentia sa ne revizuim atitudinea. Se lucreaza intens ca uraciunea sa patrunde si in scoli, si astfel in sufletul copiilor nostri. Oare vom avea puterea si intelepciunea sa ne opunem? Nadajduiesc ca Dumnezeu nu va ingadui sa se mearga pana la cap, asa cum s-a inatamplat in alte tari.

 2. Elena
  Care sunt celelalte 5 tari ?

 3. “Se lucreaza intens ca uraciunea sa patrunde si in scoli, si astfel in sufletul copiilor nostri.”
  Uraciunea a patruns in scoli deja. A ajuns ceva curent ca copii de ciclu primar sa se filmeze unii pe altii cu telefonul in toalete in desfranand in grup ca apoi sa faca o bravada din asta… Fara diferente intre mediul urban si cel rural.

  Ce se doreste acum este normalizarea in masa, prin reglementare / legiferare, a anormalitatii celei mai strigatoare la Cer… Asta se doreste…

  Concomitent:

  https://www.google.ro/search?q=tech+tatoo&oq=tech+tatoo&aqs=chrome..69i57j0l5.2056j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 4. @Petru

  am citat un pasaj din declaratia regizorului…
  Din surse oficiale ale Uniunii Europene (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571392/IPOL_STU(2016)571392_EN.pdf), se pare ca in 2016 erau 8 tari care nu adoptasera inca obligativitatea educatiei sexuale: Bulgaria, Croatia, Ungaria, Italia, Lithuania, Romania, Slovacia si Spania.

  @Lucian
  Eu ma refeream la faptul ca in scolile romanesti nu a fost inca institutionalizata uraciunea. Cu siguranta, multi copii sunt deja afectati din cauza unei educatii deficitare combinata cu o expunere agresiva la desfranare prin social media si anturaj. Dar e important ca inca scoala romaneasca sanctioneaza astfel de comportamente si in nici un caz nu le promoveaza in mod programatic. Daca s-ar ajunge acolo ar fi cumplit! Dumnezeu sa ii pazeasca pe copiii nostri!

 5. @Lucian-Octavian Anghel
  Daca nu doresti sa fi total monitorizat nu mai folosi browserul Chrome! Orice link pe care il postezi din Chrome te va identifica pe tine ca poster!
  Linkul dat de tine contine doua parti: linkul propriuzis https://www.google.ro/search?q=tech+tatoo si partea care contine codul alfanumeric care te identifica pe tine (69i57j0l5.2056j0j8) &oq=tech+tatoo&aqs=chrome..69i57j0l5.2056j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 6. Miracolul educatiei de gen si ateismului suedez: antidepresivele fac minuni in randul liceenilor!

  Antidepressant prescriptions increased by 36 percent between 2006 and 2012.
  Between 1991 and 2014, the sales of antidepressants increased by 13,690 percent for girls aged 15 to 19, while the increase for boys was 6,710 percent.
  https://www.vice.com/sv/article/jm9g38/why-the-sales-of-antidepressants-are-skyrocketing-in-sweden-123

 7. “Being queer means pushing the parameters of sex and family, and in the process, transforming the very fabric of society.”
  –National Gay and Lesbian Task Force Policy director, Paul Ettelbrick (Kurtz, 2003)

  28 percent of homosexual males had had sexual encounters with one thousand or more partners. Furthermore, 79 percent said more than half of their sex partners were strangers. Only 1 percent of the sexually active men had had fewer than five lifetime partners.

  “Almost half of the white homosexual males…said that they had had at least 500 different sexual partners during the course of their homosexual careers”

  In one recent study of gay male couples, 41.3% had open sexual agreements with some conditions or restrictions, and 10% had open sexual agreements with no restrictions on sex with outside partners. One-fifth of participants (21.9%) reported breaking their agreement in the preceding 12 months, and 13.2% of the sample reported having unprotected anal intercourse in the preceding three months with an outside partner of unknown or discordant HIV-status.

  After much searching they were able to locate 156 male couples in relationships that had lasted from 1 to 37 years. The results of their study show that of those 156 couples, only seven had been able to maintain sexual fidelity. Furthermore, of those seven couples, none had been together more than 5 years.
  http://www.josephnicolosi.com/an-open-secret-the-truth-about/

 8. In anul 1983, revista homosexualilor din Brazilia, “Cabinhero”, care inseamna “baiat de cabina”, comemora 100 de ani de la moartea lui Karl Marx, cu o serie de articole extrem de socante. In aceste articole se afirma ca opera lui Marx a fost cu mult mai “importanta decat cea a lui Iisus Hristos, afectand cu mult mai multi oameni”, calificand cuplul homosexual Karl Marx, (1818-1883) si Friedrich Engels, (1820-1895) drept cea mai ilustra pereche de “gay”, (homosexuali) care a trait vreodata.
  Marx a fost criticat in permanenta de rabinul de la sinagoga pe care o frecventa pentru relatiile sale cu Friedrich Engels, pe care le califica drept un pacat sever, o aberatie in fata lui Dumnezeu, cerindu-Ie sa se lase de a comite trangresii contra legii divine. Ca rezultat, ambii, Marx si Engels, s-au oprit de a practica religia mozaica, alaturandu-se unei parohii lutherane germane, in anul 1846.
  https://www.stiri-extreme.ro/marx-si-engels-doi-homosexuali-care-au-distrus-lumea-bazele-marxismului-corespondenta-din-sua-de-la-capitanul-julian-chitta/#

  Depression affects LGBT people at higher rates than the heterosexual population, and LGBT youths are more likely than heterosexual students to report high levels of drug use and feelings of depression. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), suicide is the third leading cause of death among people age 10 to 24 in the United States. Lesbian, gay, and bisexual youths in grades 7-12 are twice as likely to attempt suicide than their heterosexual peers.
  https://www.healthline.com/health/depression/gay#Statistics2

 9. TRANCE Formation of America: True life story of a mind control slave
  https://youtu.be/7CQ2FnG9Ldg

  Shellie Shimmel
  I’m not normally one to write book reviews, but I feel this is an important book so I’ve got a few words to say about it. Firstly, Cathy O’Brien was so lucky to have Mark Phillips come into her life. Very few men would be willing to sacrifice their career, their home, their family, and all their worldly possessions to rescue and deprogram a CIA slave and her daughter. God’s got a special place in heaven for that man.
  Otherwise, the information you will learn from this book will be so shockingly horrible to you that you won’t be able to believe it. I have a BA in Criminal Justice and a BA in Psychology and have studied plenty of disturbing things, but this book is the most disturbing thing I’ve ever read. What’s most disturbing is this activity goes all the way up to our highest levels of government. The people who are supposed to protect us are actually the ones who are victimizing us. Get ready to unplug from the matrix, America.

  DieWithUrBootzOn
  I’ve always thought that some of the most powerful elite (and definitely politicians) were straight up evil, but the extent to which this has permeated every controlling branch of our bureaucracies, is quite alarming even to people who are already very aware and concerned about the extent to which things have degenerated.

  This book is very well documented, but if even only half the statements in it are true, it is very frightening especially considering the extent to which we now see agencies such as the NSA, DIA & Homeland security profiling and spying on every citizen and using that information to catalog us like livestock.

  When you also think about people like Kinsey controlling ‘educational’ texts and the extent to which the public school system and social services is trying to hijack parental rights and continuously try to gain more authoritative control over subsequent generations–it’s very concerning for our future.
  https://www.amazon.com/TRANCE-Formation-America-story-control-ebook/dp/B00PF19VY0

 10. Incredibil: fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a declarat miercuri ca si parintii sunt vinovati in cazul profesorului de istorie retinut de DIICOT pentru pornografie infantila si acte sexuale cu un minor!
  “Discutam de parinti care nu isi protejeaza copii”, a sustinut Liviu Pop.

  “Trebuiau sa verifice clar ce fac in relatia cu profesorul de la care primesc meditatii”, a afirmat fostul ministru al Educatiei.
  https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22259548-liviu-pop-despre-cazul-profesorului-istorie-acuzat-pornografie-infantila-discutam-parinti-care-nu-isi-protejeaza-copiii.htm

 11. Mai multi oameni cu icoane in maini au inceput sa cante “Mantuieste Doamne, poporul tau!” si Imnul Romaniei in timpul difuzarii filmului 120 de Batai pe Minut, care rula, duminica seara, la Muzeul Taranului Roman. Credinciosii au urcat pe scena MTR cu pancarte cu mesaje precum “Romania nu e Sodoma si Gomora” si “Hey Soros, leave them kids alone”.
  https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22266890-video-grup-crestini-intrerupt-proiectia-filmului-120-batai-minut-mtr-motivand-pelicula-este-despre-homosexuali-iar-taranul-roman-este-crestin-ortodox.htm

 12. Liviu Pop: Am sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele in invatamantul primar
  https://www.hotnews.ro/stiri-politic-22268335-liviu-pop-depun-proiect-lege-prin-care-vreau-eliminam-calificativele-invatamantul-primar.htm

  Mai ramane ca Liviu Pop sa elimine invatamantul primar cu totul.

 13. Pingback: ESENȚIAL DE VĂZUT: Ana Săcrieru și Vasile Bănescu la Trinitas TV despre RECONSTRUIREA IDEOLOGICĂ A OMULUI prin instrumentul otrăvit al EGALITĂȚII DE GEN - normativizarea juridică a enormităților prin CONVENȚIA DE LA ISTANBUL (video)/ "Ca
 14. Pingback: ESENȚIAL DE VĂZUT: Ana Săcrieru și Vasile Bănescu la Trinitas TV despre RECONSTRUIREA IDEOLOGICĂ A OMULUI prin instrumentul otrăvit al EGALITĂȚII DE GEN - normativizarea juridică a enormităților prin CONVENȚIA DE LA ISTANBUL (video)/ "Ca
 15. Ultima gaselnita a satanistilor: inghetata Sweet Jesus, avand o cruce rasturnata in loc de T si un fulger in loc de S. Este prezentata de un copil tatuat, avand o pipa in gura si cravata rosie de pionier.
  https://www.catholicleague.org/satanic-ice-cream-hits-usa/

 16. Pingback: PROPAGANDA SI PRESIUNI INTENSIFICATE pentru introducerea EDUCATIEI SEXUALE OBLIGATORII in scolile romanesti - Cuvântul Ortodox
 17. Pingback: PATRIARHIA critică introducerea OREI obligatorii de EDUCAȚIE SEXUALĂ: „un atentat asupra inocenței copiilor”/ Campanie macabră pentru... AVORT, sub sloganul PANDEMIA FEMEILOR
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare