Comisia interortodoxa pentru SINODUL PANORTODOX de la Chambesy neaga luarea de decizii contrare invataturii Bisericii. INTREBARE: DE CE NU SUNT PUBLICE TEXTELE DISCUTATE?

9-04-2015 3 minute Sublinieri

chambesy_1

Comisia interortodoxă specială pentru pregătirea Sfân­tului şi Ma­re­lui Sinod al Bisericii Ortodoxe, înfiinţată prin hotărârea Sy­na­xei Întâistătătorilor Bise­ricilor Ortodoxe Autocefale, din martie 2014, a avut mandatul de a revizui textele adoptate de cea de-a 3-a Conferinţă Panor­to­doxă Presinodală, la urmă­toa­rele trei teme înscrise pe lista Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe: 1)Biserica Ortodoxă şi Mişcarea Ecu­me­nică; 2) Relaţii ale Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creş­tine şi 3) Contribuţia Bisericii Ortodoxe în realizarea păcii, dreptăţii, libertăţii, înfrăţirii şi iubirii între popoare şi la în­de­părtarea discriminărilor ra­siale şi de alte feluri. În plus, această comisie a avut sarcina să supervizeze textele adoptate de cea de-a 2-a Conferinţă Pa­nortodoxă Presinodală, refe­ri­toare la următoarelor trei teme, înscrise şi ele pe lista Sfân­tului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe: 1) Problema ca­lendarului; 2)Impedimente la căsătorie şi 3) Importanţa pos­­­tului şi respectarea lui astăzi. La prima sa întrunire, această comisie a revizuit textele pe marginea primelor două teme, recomandând contopirea lor într-un singur text cu tema Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine. La cea de-a doua întrunire a sa, această comisie a revizuit al treilea text, respectiv Contri­bu­ţia Bi­se­ricii Ortodoxe în realizarea păcii, a dreptăţii, li­bertăţii, în­frăţirii şi iubirii între popoare şi la îndepăr­ta­rea discrimi­nă­rilor rasiale şi de alte feluri, mai precis primele cinci capitole ale acestui text.

Cea de-a 3-a şi ultima întru­nire a acestei comisii s-a desfă­şurat tot la Chambésy, între 29 martie şi 3 aprilie 2015, şi a avut ca sarcină să completeze textul discutat în februarie şi să supervizeze celelalte trei teme. Preşedintele acestei co­misii speciale a fost Înaltprea­sfinţitul Părinte Mitropolit Ioannis de Pergam, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, căruia i s-au adăugat delegaţii ale tuturor celorlalte 13 Bise­rici Ortodoxe Autocefale. Bise­rica Ortodoxă Română, cu bine­cuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost reprezentată de Înalt­preasfin­ţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, şi de pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, consi­lier patriarhal onorific. Această sesiune a fost precedată de întrunirea Comitetului de re­dactare, în care Biserica Orto­doxă Română a fost reprezentată de pr. Viorel Ioniţă. Acest comitet a elaborat, pe marginea propunerilor trimise de Bisericile Ortodoxe la secretariatul de la Chambésy, un text revizuit al ultimelor două capitole ale textului despre contribuţia Bisericii Ortodoxe, precum şi o serie de propuneri în vederea aducerii la zi a textelor care urmau să fie supervizate. Pe baza acestor propu­neri, comisia specială a adoptat un text intitulat: Misiunea Bi­sericii Ortodoxe ca mărturie de dragoste în slujire, care devine ultimul capitol al textului deja aprobat la prima reuniune a comisiei speciale. În acest capitol, care conţine 15 paragrafe, este prezentată, pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii, poziţia Bisericii Ortodoxe în faţa provocărilor lumii actuale. În al doilea rând, această co­misie a supervizat textul pri­vind Importanţa postului şi respec­tarea lui astăzi, care fuse­se adoptat în anul 1982 şi care nu a necesitat schimbări de fond. Acest text, compus din nouă paragrafe, descrie pe baze biblice şi patristice importanţa postului, perioadele de post şi semnificaţia sa pentru progresul spiritual al oamenilor de astăzi.

Cu privire la textele privind Problema calendarului şi respectiv Impedimentele la că­să­torie, comisia a discutat foarte intens propunerile făcute de Comitetul de redactare, dis­cuţie prin care s-au conturat punctele care ar trebui revizuite, dar cum mandatul său era doar să supervizeze aceste texte şi, deci, să nu le schimbe, nu s-a ajuns la consensul necesar pentru revizuirea lor, astfel că, în legătură cu aceste teme, rămân valabile textele adoptate de Conferinţele Panorto­doxe Presinodale. La începutul acestei întruniri, preşedintele a precizat că, după cea de-a 2-a întrunire a acestei comisii, au fost vehiculate în presă unele informaţii false cu privire la lucrările şi deciziile din fe­bruarie a.c.

Drept urmare, întreaga co­misie a hotărât să adopte un scurt comunicat de presă, semnat de conducătorii tuturor dele­gaţiilor, cu următorul con­ţinut:

„Comisia interor­todoxă specială, constituită pe baza ho­tărârii Întâistătătorilor Bi­se­ricilor Ortodoxe din martie 2014, cu scopul de a revizui, potrivit mandatului său, textele elaborate şi adoptate de către cea de-a 3-a Conferinţă Presinodală (Geneva 1986) şi, pe de altă parte, de a superviza textele adoptate de cea de-a 2-a Conferinţă Presinodală (Ge­neva, 1982), a încheiat sarcina sa pe parcursul celor trei întruniri ale sale la Centrul Or­todox al Patriarhiei Ecu­me­nice de la Chambésy – Geneva (29 septembrie – octombrie 2014; 16-21 februarie şi 29 martie – 3 aprilie 2015). Astfel, textele revizuite şi respectiv supervizate sunt pregătite pentru urmarea procesului de pre­gătire a Sfântului şi Ma­relui Sinod al Bisericii Ortodoxe.Lucrările comisiei s-au des­fă­şurat într-un spirit de dragoste frăţească şi de dialog constructiv. Toţi membrii comisiei informează, de o manieră responsabilă, că tot ceea ce s-a publicat în presă, de luare a unor poziţii contrare învăţăturii Bisericii, este incorect şi fals“.

Comisia interortodoxă specială pentru pregătirea Sfân­tului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe şi-a încheiat, astfel, cu succes misiunea sa. De acum urmează celelalte eta­pe din procesul de pregătire a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, potrivit ho­tărârii Întâistătătorilor Bise­ricilor Ortodoxe din luna martie 2014.

Nota noastra:

Comisia neaga anume acest lucru: HOMOSEXUALITATEA – PE AGENDA COMISIILOR CE PREGATESC SINODUL PANORTODOX? Mitropolitul IOANNIS ZIZIOULAS ar fi promovat un AMENDAMENT PRO-GAY, respins de reprezentantii Bisericilor Rusiei, Romaniei, Georgiei, Serbiei si Bulgariei

Este de remarcat importanta temelor discutate la Chambesy: ecumenismul, calendarul, pentru a mentiona doar doua, dar si tema discriminarilor. Anume legat de aceasta ultima tema de discutie au aparut informatiile citate mai sus, conform carora unii ierarhi (Ioan al Pergamului) ar fi vrut sa introduca formulari prin care sa fie incluse si minoritatile sexuale.

Comisia de la Chambesy neaga astfel de discutii si pretinde ca tot ce a stabilit a fost in concordanta cu Scripura si Traditia. Foarte frumos. Totusi: de ce aceste texte NU SUNT PUBLICE? Care poate sa fie motivul pentru care comisia discuta texte ce se vor relevante pentru intreaga Biserica, iar aceste texte sunt inaccesibile nu doar publicului larg, ci chiar si ierarhilor care nu fac parte din Comisiile pregatitoare Sinodului Panortodox? 

Toate posibilele speculatii si neintelegeri nu sunt provocate de “presa”, in cazul de fata, ci de acest mod de lucru netransparent. Din acelasi motiv, Comisia nu poate pretinde incredere si nici sa fie crezuta pe cuvant.

Problema a fost ridicata si de IPS Hierotheos Vlachos: IPS HIEROTHEOS VLACHOS critica LIPSA DE TRANSPARENTA a acordurilor incheiate in Sinaxa Panortodoxa si avertizeaza: “DACA MARELE SINOD NU VA MENTINE CONTINUITATEA CU TOATE SINOADELE ECUMENICE ANTERIOARE (nu doar primele sapte!), SE VA CREA O PROBLEMA ECLEZIOLOGICA SERIOASA”


Categorii

"Marele Sinod Panortodox" (de la Creta - inainte si dupa), 1. DIVERSE, Ecumenism, Opinii, analize

Etichete (taguri)

, , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

6 Commentarii la “Comisia interortodoxa pentru SINODUL PANORTODOX de la Chambesy neaga luarea de decizii contrare invataturii Bisericii. INTREBARE: DE CE NU SUNT PUBLICE TEXTELE DISCUTATE?

 1. Interesant că nici Patriarhia nu are curajul să numească pe nume ecumenismul: “mişcarea ecumenistă”, nu ecumenică. E o diferenţă importantă, care n-ar trebui neglijată.

 2. Imi vine fara sa vreau in minte o nedumerire veche,asociata bineinteles unor indoieli privind atitudini ori lipsa lor in Biserica.Ea este foarte simpla si va parea unora chiar prosteasca – de ce se tot intrunesc aceste comisii ortodoxe la Geneva,iar si iar la Geneva si nu la Atena ori Constantinopol ori in oricare alt oras simbol,fie si doar istoric,al Bisericii Ortodoxe ? Vorbim de Biserica Ortodoxa sper si nu de altceva.Spulberati-mi,macar retoric si la fel de simplu,indoiala retorica.Vedem tot mai mult dusmani exteriori,si sunt cu adevarat,dar se tot aduna in Biserica noastra probleme care raman neclarificate,sub toate aspectele vietuirii si atitudinii,dar care implica in subtext principii net teologice si evanghelice.Vremurile acestea ne vor obliga la clarificari.Cred ca avem nevoie de discernamant si curaj deplin asociate,mai mult decat in orice alte timpuri crestine.
  De fapt,chiar scriind acest comentariu,realizez ca e in intregime depasit.Nu mai e timp pentru nici un fel de clarificari afara de una singura.Acum doar cativa ani,martiriul crestinilor din Sfanta Scriptura parea sa se refere la epoca post apostolica.Iata ca raul a fost eliberat si este la porti.Stie ca are putin timp si este suprema iluzie caldicica sa credem ca nu va ajunge la noi.Concluzia este infricosator de simpla.Pesah pentru umanitatea crestina a secolului 21,cata mai e numai Domnul stie,a inceput cu adevarat; chiar daca ne insuram si ne maritam,vindem si cumparam si celelalte – si, ca sa va citez tristetea cu a mea proprie, ne gandim ce vom manca si ce vom bea de Pasti.Oameni suntem.Nadajduiesc ca in momentele decisive cat mai multi dintre noi sa ne amintim ca suntem Chip de Fii in Hristos cel Rastignit si Inviat.

 3. @radu:

  de ce se tot intrunesc aceste comisii ortodoxe la Geneva,iar si iar la Geneva si nu la Atena ori Constantinopol ori in oricare alt oras simbol,fie si doar istoric,al Bisericii Ortodoxe ? Vorbim de Biserica Ortodoxa sper si nu de altceva.

  Da, si asta e o chestiune, desi se poate invoca ideea ca e teren neutru.

  De fapt,chiar scriind acest comentariu,realizez ca e in intregime depasit.Nu mai e timp pentru nici un fel de clarificari afara de una singura.Acum doar cativa ani,martiriul crestinilor din Sfanta Scriptura parea sa se refere la epoca post apostolica.Iata ca raul a fost eliberat si este la porti.Stie ca are putin timp si este suprema iluzie caldicica sa credem ca nu va ajunge la noi.Concluzia este infricosator de simpla.Pesah pentru umanitatea crestina a secolului 21,cata mai e numai Domnul stie,a inceput cu adevarat; chiar daca ne insuram si ne maritam,vindem si cumparam si celelalte – si, ca sa va citez tristetea cu a mea proprie, ne gandim ce vom manca si ce vom bea de Pasti.Oameni suntem.Nadajduiesc ca in momentele decisive cat mai multi dintre noi sa ne amintim ca suntem Chip de Fii in Hristos cel Rastignit si Inviat.

  Mai degraba asta e raspunsul…

 4. Pingback: Sinodul Bisericii Rusiei a RESPINS documentul despre DISCRIMINARE al SINODULUI PAN-ORTODOX | Cuvântul Ortodox
 5. Pingback: SINAXA PANORTODOXA LA CHAMBESY. Cuvantarile PF Bartolomeu si PF Daniel. PATRIARHUL ECUMENIC RIDICA PROBLEMA “URMARILOR CANONICE” PENTRU CEI CARE NU VOR PRIMI DECIZIILE “SFANTULUI SI MARELUI SINOD”. Cat de reprezentative sunt lucrar
 6. Pingback: PATRIARHUL KIRILL pe tema SINODULUI PANORTODOX: Nu vom numi Sinodul ECUMENIC/ Recunoasterea unilaterala a SCHISMATICILOR din UCRAINA ar avea CONSECINTE CATASTROFICE pentru UNITATEA ORTODOXIEI/ Care este documentul pre-sinodal cel mai important in opinia l
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare