Intimidarile Patriarhului Ecumenic Bartolomeu si Mitropolitul de Gortina

6-10-2009 5 minute Sublinieri

ieremiass-bartolomeu-1-al-constantinopolului

Patriarhul Ecumenic Kir Bartolomeu se comportă ca un stăpânitor lumesc. Dezlănţuie ameninţări polemice împotriva arhiereilor care au semnat călduroasa „Mărturisire de Credinţă împotriva ecumenismului”.

Trimite reprezentanţi care înmânează din partea sa scrisori cu conţinut intimidant episcopilor din Biserica Ortodoxă a Greciei care au semnat „Mărturisirea de Credinţă…”. Sufletul său este cuprins de întristare pentru acest comportament al episcopilor. Evident, consideră semnătura lor ca pe un banner de demascare a planurilor lui eretice. De altfel, însă, învaţă erezia rugându-se în comun odată cu un guru, altădată cu alţi lideri religioşi ai indigenilor din Amazonia, odată cu papa în Catedrala Patriarhală Sfântul Gheorghe din Fanar şi altădată cu alţi eretici din „Consiliul Mondial al Bisericilor” (adică al eresurilor). Patriarhul ecumenic este o continuă sminteală.

Provoacă confuzie ortodocşilor prin co-liturghisirile şi rugăciunile sale în comun, proclamând indirect, dar clar, că toate sunt la fel şi că nu există diferenţe între ortodocşi, catolici, protestanţi şi alţi creştini rătăciţi.

În zilele patriarhatului său, Lumina Credinţei a devenit una cu întunericul ereziei. În zilele patriarhatului său, Biserica Ortodoxă a devenit egală cu cea catolică, cu cea protestantă, cu cea anglicană. Evident, pentru că în mod conştient crede exact ca papa, care a proclamat că Ortodoxia este erezie.

În zilele patriarhatului său, lupta pentru apărarea credinţei şi pentru păzirea neştirbită a Sfintelor Canoane constituie un „act de nebunie” pus în practică de către unii creştini ortodocşi botezaţi, care apără poruncile de Dumnezeu insuflate, dar sunt depăşiţi pentru secolul XXI al globalizării şi al Noii Ordini a Lucrurilor. În tabăra „nebunilor” intră şi Mitropoliţi, Egumeni ai Sfintelor Mănăstiri, rasofori, profesori universitari, respectabili clerici, teologi din Educaţia Medie, simplul popor al lui Dumnezeu. Aceşti „nebuni” care apără cele sfinte şi cuvioase ale Bisericii noastre sunt denunţaţi de către filo-ecumenistul patriarh ecumenic ca unii care se află în afara Bisericii. Inima sa şi tronul său au fost clătinate de către creştinii ortodocşi care păzesc comorile predaniilor Bisericii noastre, pe care ar fi trebuit el însuşi să le păzească ca un cap ocarmuitor al Ortodoxiei.

Pentru prima dată, patriarhul ecumenic se află într-o confruntare atât de puternică cu o mişcare a credincioşilor, mişcare care urmăreşte sfârşitul dispreţuirii Sfintelor Canoane de către anumiţi capi ai Bisericii Ortodoxe. Pentru prima dată, patriarhul ecumenic este contestat atât de dinamic de către frăţii creştin-ortodoxe şi de majoritatea conservatoare a publicaţiilor bisericeşti, a Sfintelor Mănăstiri, teologilor şi oamenilor de ştiinţă. Pentru prima dată, patriarhul ecumenic formulează „ameninţări” la adresa mitropoliţilor din Grecia. Formulează „ameninţări” atunci când mişcarea antiecumenistă şi anticatolică ia proporţii explozive în sânul credincioşilor ce ţin calendarul nou. Fostul patriarh ecumenic Athenagora deschisese un dialog prin scrisori cu cei care reacţionau dinamic la paşii săi ecumenişti şi filocatolici şi oferea explicaţii. Aceasta a făcut-o cu fericitul Fotios Kontoglos, care l-a mustrat foarte sever pentru paşii apostaziei lui.08_06_29_PETERPAUL39

Actualul patriarh ecumenic formulează „ameninţări” şi minte. Minte, când declară că el doar dialoghează cu catolicii şi cu ceilalţi eretici. Minte, deoarece nu doar dialoghează, ci se roagă în comun cu „Sanctitatea Sa, Episcopul” Romei.

Scrisoarea sa „AMENINŢĂTOARE” îşi are primele rezultate. Un învăţat şi respectabil mitropolit, kir Ieremia al Gortinei şi Megalopolei, profesor universitar, „a cedat” la ameninţările sale. Şi-a retras semnătura de pe „Mărturisirea de Credinţă…”. A dezertat de la datoria de apărare a credinţei. S-a îngrijit ca dezertarea sa să devină zgomotoasă şi cu declaraţii jignitoare la adresa celor care au alcătuit „Mărturisirea de Credinţă…”. A cerut iertare de la patriarhul ecumenic, sperând să rezolve întristarea inimii lui. Îi numeşte pe alcătuitorii „Mărturisirii de Credinţă…” lucrători în ascuns (λαθροκαπήλους înseamnă contrabandişti) ai Neprihănitei noastre Credinţe, dar şi rătăciţi. Se numeşte pe sine ostaş al Bisericii Mame pentru luptele credinţei, dar în lupte care sunt conduse de patriarh, Sfântul Sinod şi ierarhie. Declară că a fost indus în eroare, pentru că i s-a spus că o vor semna şi alţi arhierei. Iar conform declaraţiilor sale către Agenţia bisericească de ştiri Romfea, zice:

„Când am văzut însă că au semnat doar 3-4 Episcopi, am avut o mustrare de conştiinţă. Atunci am zis în sinea mea: Cum ceilalţi arhierei nu au semnat? Sunt eu mai creştin decât ei? Astfel, imediat mi-am retras semnătura, aducând la cunoştinţă printr-o scrisoare şi patriarhului ecumenic Bartolomeu”.

Mitropolitul Ieremia a accentuat semnificativ:

„Vreau ca Domnul să mă miluiască – lucru care nu cred că se va întâmpla, deoarece sunt păcătos – ca după cum tatăl meu şi-a vărsat sângele pentru patrie, să mă învrednicesc şi eu să-mi vărs sângele în lupte care privesc Credinţa Ortodoxă, dar accentuez doar atunci când e vorba de lupte foarte serioase”.

În încheiere, mitropolitul Ieremia de Gortina a declarat:

„Priviţi, domnule Poligheni, bisericeşte este – după cum reiese şi din Istoria Bisericească – ca episcopii să alcătuiască textele ca întâistătători şi după aceea să semneze monahii şi laicii”.

RIeremia de Gortynaetragerea mitropolitului s-a făcut cu zgomot şi cu caracterizări inadmisibile la adresa alcătuitorilor „Mărturisirii de Credinţă…”. Poporul credincios îi cunoaşte foarte bine pe alcătuitori şi de aceea semnăturile cresc şi se înmulţesc. Nu-l vom judeca pentru declaraţiile sale pe mitropolit. Nici nu-i vom întoarce caracterizările. Îi vom spune, însă, că un mitropolit, care sub greutatea unui scrisori de ameninţare se pune pe fugă, îşi retrage semnătura declarând că a fost indus în eroare şi care face zgomot prin nişte declaraţii inadmisibile, pentru a impune respectul său pentru acela care egalizează Ortodoxia cu erezia, este nepotrivit pentru un arhipăstor şi primejdios în ceea ce priveşte scandalizarea poporului credincios, dacă îşi pune semnătura sub nişte texte pe care nu le cunoaşte. Există însă ceva mai înfricoşător: mitropolitul de Gortina şi Megalopole îşi desfiinţează lucrarea sa duhovnicească. Şi care este aceasta? Lucrarea de scriitor. În cărţile sale proclamă în toate paginile că papismul este erezie. Şi o argumentează printr-un Sinod Ecumenic, care a avut loc sub Marele Fotie, dar şi prin alte argumente. Proclamă că papismul, cu care se roagă patriarhul ecumenic, nu este Biserică. Astăzi, îşi desfiinţează opera, aruncă la coşul de gunoi învăţătura sa anticatolică, pe cei care cer păzirea Sfintelor Canoane şi încetarea co-liturghisirilor şi rugăciunilor în comun, îi jigneşte numindu-i „contrabandişti” ai Credinţei şi se pregăteşte să devină ostaş al ierarhilor ecumenişti şi filocatolici şi al patriarhului ecumenic. Poate că, în curând, mitropolitul Gortinei şi Megalopolei va fi urmat de un alt ierarh care-şi va retrage semnătura. Dar eventualii urmaşi ai mitropolitului de Gortina nu vor fi urmaşi ai Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, cărora facţiunea ecumenistă şi filocatolică în sânul şi în eşaloanele administrative ale Ortodoxiei le-a declarat prigoană.

Părinţii Bisericii nu aveau iubire faţă de eretici, cum au actualii „Părinţi” ai Bisericii. Părinţii Bisericii manifestau respingere faţă de „dogmele” eretice şi iubire faţă de Lumina Adevărului. Unii dintre actualii părinţi manifestă respingere faţă de Părinţii Bisericii, pentru că le atribuie cu ipocrizie faptul de a fi dat expresie Adevărului de Dumnezeu insuflat şi iubirii faţă de erezie. Părinţii Bisericii trăiau ascetic, în post, în multă osteneală, rugăciune şi „komboshini” (rugăciunea „Doamne Iisuse…” pe şiragul de metanii). Aveau nevoinţa neîmbăierii, smerită cugetare, erau săraci, milostivi şi lăsau după ei o mare lucrare duhovnicească. Actualii părinţi trăiesc ca şi mirenii, au maşini scumpe, conturi în bănci, veşminte preţioase, contacte sociale, îndatoriri administrative, şoferi, economii, sminteli şi, cei mai mulţi, şiraguri de mărgele, folosind parfumuri scumpe – uşoare sau puternice şi se îngrijesc de vopsirea părului sau a bărbii. Părinţii Bisericii nu se rugau în comun cu cei de alte religii şi cu eterodocşii, pentru că acest lucru este interzis de Sfintele Canoane. Aveau o faţă liniştită şi predau învăţăturile Bisericii Ortodoxe. Predica lor mântuia sufletele, mustra pe stăpânitori, îndrepta poporul credincios, călăuzea la ridicarea către ceea ce este dumnezeiesc, desăvârşea. Părinţii actuali fac contrariul celor ce le făceau Părinţii Bisericii, iar predica lor n-o ascultă nimeni. Pentru că poporul credincios cunoaşte că cei mai mulţi sunt membrii unui sinedriu „iudaic”, care trădează Credinţa Ortodoxă.

Mitropolitul de Gortina şi Megalopole susţine că episcopul alcătuieşte textele şi memoriile şi apoi urmează ceilalţi. Când însă episcopul, arhiepiscopul Constantinopolului, care are şi calitatea de patriarh ecumenic, relativizează şi calcă în picioare Credinţa Ortodoxă, laudă erezia papismului, acceptă demonica uniaţie, se roagă în comun cu guru şi cei de alte religii, falsifică credinţa şi gândirea ortodoxă, iar cu ceva vreme în urmă se lupta pentru înlăturarea frazelor periculoase pentru pacea socială din „Sfintele Scrieri” ale celor trei religii monoteiste, este îngăduit credinciosului popor, respectabilului cler, teologilor, Egumenilor Sfintelor Mănăstiri şi Episcopilor, care-şi respectă misiunea apostolică, să rămână fără glas la trădarea Credinţei?

Patriarhul ecumenic a divizat neamul ortodocşilor şi neamul grecilor prin acţiunile sale şi prin simpatia sa faţă de erezie. E de datoria sa să înceteze comportamentul său eretic şi distructiv. Ierarhii filocatolici în Grecia nu se bucură de nici o apreciere. Poporul credincios îi acceptă formal drept capi ai Bisericilor locale. Remorcarea Ortodoxiei la căruţa papismului a provocat o situaţie explozivă. El, însuşi, fără turmă nu se nelinişteşte pentru situaţia creată. Ierarhii filocatolici au început să-şi ia măsuri de apărare, să aibă mai multe feţe, precum şerpii cu multe capete, pentru a putea face faţă situaţiei.

Care este scopul patriarhului ecumenic? Să distrugă Ortodoxia în Grecia falsificând credinţa noastră? Dacă reuşeşte acest deziderat în comun cu facţiunea filocatolică a Bisericii Greciei, ar fi ca şi cum ar tăia demersul comun cu elenismul. Apoi, facţiunea filocatolică are o ignoranţă riscantă, fiind străină de educaţia şi de istoria acestei ţări. A fost ridicat în tron cu proceduri străine de principiile şi de valorile Bisericii. Patriarhul ecumenic, care se află în robie şi cunoaşte pericolul, îşi permite să lucreze în acest mod în dauna Ortodoxiei şi a elenismului? Până astăzi, poporul grec îl primeşte ca pe patriarhul neamului, ca pe patriarhul din captivitate. Va continua şi în viitor să-l primească, când el distruge gândirea ortodoxă, învaţă erezia, egalizează Biserica cu Vaticanul, falsifică credinţa, îl aşează pe papă în Biserică şi degradează unitatea elenismului? Cuvântul îl are Sfântul Munte, Egumenii Sfintelor Mănăstiri, respectabilul cler şi poporul credincios.

(traducere: ierom. Fotie; sursa: “Ορθόδοξος Τύπος”, 2/10/2009)

papolatrie

Legaturi:


Categorii

Ecumenism, IPS Ieremia de Gortina, Patriarhul ecumenic Bartolomeu, Traduceri

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

11 Commentarii la “Intimidarile Patriarhului Ecumenic Bartolomeu si Mitropolitul de Gortina

 1. Speră mitropolitul de Gortina şi Megalupole ca prin retragerea semnăturii sale de pe “Mărturisirea de credinţă” să “rezolve întristarea inimii” patriarhului ecumenic. Dar cum rămâne cu întristarea inimii Măntuitorului nostru, Iisus Hristos? Că prin gestul său l-a întristat cu siguranţă pe El, cel care s-a jertfit pentru noi pe cruce şi aşteaptă de la noi toţi să-i păzim cuvintele şi poruncile.
  Dumnezeu să ne lumineze pe toţi! Amin.

 2. Doamne ajuta!
  Ce lupta mai serioasa ii trebuie mitropolitului Ieremia cand e vorba de primatul papal si toate ereziile ce decurg din aceasta? In vremurile acestea de marturisire, ar trebui sa avem vie in adancul inimii, icoana-fresca a Sfantului Marcu Evghenicul, Mitropolitul Efesului si aparatorul Ortodoxiei. In partea de jos a icoanei, calcat simbolic in picioare de Sfantul Marcu, este reprezentat intr-o postura degradanta papa Eugeniu al IV-lea care tine in mana dreapta sabia criminalitatii istorice si proverbiale a Vaticanului cu care spinteca (falsifica) ,,Evanghelia dreptatii”. Sfantul Marcu Evghenicul, sta in fruntea Parintilor care au luptat impotriva lupului celui cu anevoie de biruit-a papei. Sa stam drepti, sa stam cu frica, sa luam aminte!

 3. TRAIM VREMURI DE ADINCA CURATIRE A BISERICII LUI HRISTOS !!! ERETICII SI FATARNICII IES AFARA…SA-I AIBA DUMNEZEU IN PAZA !!!!
  TOATE SUNT SUB STAPINIREA SI CONTROLUL LUI DUMNEZEU CREATORUL !!!!

  DOAMNE MINTUIESTE TOATE SUFLETELE ! AMIN !

  mircea

 4. Da asa e traim vremurile in care oile se despart de capre. Ma gandesc cu durere ce frica au episcopii astia de actioneaza asa. Sunt sigura ca se fac mari presiuni asupra lor si se tem de oameni, de pierderea scaunelor, de pierderea privilegilor sau cine stie chiar a vietii mai mult decat de pierderea credintei ortodoxe din sufletele lor.
  Sa stam drepti, sa stam cu frica, sa luam aminte! caci azi se intampla asta cu mai marii bisericilor, maine cu noi astia mai mici.
  Oare vom rezista noi in credinta daca ne vor scoate din case? ne vor baga prin lagare sau ne vor arata padurea, pustiul, mlastina singurele locuri in care ne vor da voie sa traim?
  Rugati-va pentru patriarhi, episcopi, preoti, sa le lumineze Dumnezeu mintile sa ne poata duce pe calea dreapta si nu prin balarii.
  Parintele Iustin Parvu ne-a cerut sa ne rugam pentru ca sa se inmoaie inimile episcopilor si sa poata ridica Sf Manastire la Aiud. Sa ne rugam si pentru asta, Doamne ajuta!

 5. Την Ομολογία Πίστεως υπο­γράφουν οι ακόλουθοι (περίπου 8.600 άτομα) ενδει­κτικώς. Την υπέγραψαν και θα την υπογράψουν πολλοί περισσότεροι:

  MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI A FOST SEMNATĂ DE CCA 8600 DE PERSOANE
  http://www.impantokratoros.gr/ABF82395.el.aspx

  Cei care aţi semnat să fiţi siguri că veţi găsi această semnătură în cer!

 6. Pingback: Război întru Cuvânt » Protoprezbiterul Theodoros Zisis: ARHIEREI DIN MAKEDONIA (ELADA) II TERORIZEAZA PE PREOTI SI II CALOMNIAZA PE LUPTATORII PENTRU ORTODOXIE
 7. Pingback: Razboi întru Cuvânt » MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU DA ANATEMEI PE ECUMENISTI LA SINODICONUL ORTODOXIEI / Dezvaluiri importante la Volos (Grecia)
 8. Pingback: Razboi întru Cuvânt » PANA UNDE A AJUNS “P.R.-UL ORTODOX” LA NIVEL INALT… Marturisiri incredibile ale S.S. Bartolomeu I la sedinta solemna a Sf. Sinod al B.O.R.: “A fost de ajuns sa se adauge la Simbol fie si numai un singu
 9. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Vladica Hierotheos Vlachos: „Vom trece prin zile grele, iar oamenii vor suferi mult, au nevoie de cuvant de mangaiere…” (Stiri si recomandari religioase 16-23 decembrie 2010)
 10. Pingback: ADUNAREA CLERICILOR SI MONAHILOR ORTODOCSI din Grecia si Muntele Athos ia atitudine fata de MANEVRELE Patriarhului Bartolemeu de a ATACA semnatarii Marturisirii de credinta impotriva ecumenismului
 11. Pingback: PARINTELE METALLINOS: de la marturia dreptei credinte a Sfintilor Parinti la eretica teologie POST-PATRISTICA a ECUMENISMULUI - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare