IOHANNIS BLOCHEAZA NOUA LEGE A REFERENDUMULUI. Efectul este intarzierea procedurilor pentru plebiscitul pro-familie/ 40 EUROPARLAMENTARI cer organizarea REFERENDUMULUI/ Interpelari in PARLAMENT pe tema actiunilor de popagare a IDEOLOGIILOR TRANSGENDER in randul elevilor din FOCSANI/ LETONIA respinge Conventia de la Istanbul/ Noul sef al DEPARTAMENTULUI DE STAT al SUA, cu valori pro-viata si pro-familie normala

16-03-2018 11 minute Sublinieri

REFERENDUMULUI

Deși se părea că decizia CCR privind respingerea obiecției de neconstituționalitate ridicată de PNL privind legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului a înlăturat și ultimul obstacol privitor la organizare referendumului pentru familie, iată că președintele a avut alte idei.

Klaus Iohannis a retrimis la Parlament noua Lege a referendumului, care scoate șeful statului din procedura de organizare a unui plebiscit pentru modificarea Constituției, prin eliminarea obligativității ca primul om în stat să promulge inițiativele de amendare a legii fundamentale, a anunțat administrația prezidențială.

Conform comunicatului, Iohannis este nemulțumit în principal de ambiguitățile unor formulări din cele 5 amendamente aduse Legii nr. 3/2000.

În trecut, președintele Iohannis s-a pronunțat împotriva inițiativei cetățenești de modificare a Constituției pentru a defini familia ca uniunea dintre un bărbat și o femeie, afirmând că „E greșit să mergem pe calea fanatismului religios”.

Recent, partidul care a contestat la CCR noua lege a Referendumului, PNL, a anunțat că susține candidatura lui Klaus Iohannis la președinție pentru un nou mandat.

Președintele poate refuza promulgarea unei noi legi doar o singură dată.

Iată comunicatul integral al Președinției:

„Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului are ca obiect modificarea unor prevederi referitoare la referendumul necesar a fi organizat în cadrul procedurii de revizuire a Constituției.

Prin Decizia nr. 612/2017, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea unor dispoziții din legea menționată, stabilind existența unui paralelism legislativ în textul adoptat inițial, încălcarea rolului Curții Constituționale prin introducerea unui termen de două zile în care Parlamentul putea transmite instanței constituționale proiectul legii de revizuire a Constituției, și faptul că data unui referendum de revizuire a Constituției trebuie stabilită prin lege, de către Parlament. În urma reexaminării dispozițiilor declarate neconstituționale, Parlamentul a adoptat Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului în forma transmisă la promulgare. Sesizată cu o obiecție de neconstituționalitate, prin Decizia nr. 47/2018 Curtea Constituțională a constatat că legea menționată este constituțională în raport cu c riticile formulate.

În opinia noastră, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului cuprinde dispoziții ce se impun a fi reanalizate de către Parlament.

În exercitarea actului de legiferare, așa cum a reținut Curtea Constituțională în jurisprudența sa, legiuitorului îi revine obligația ca, indiferent de domeniul în care își exercită această competență constituțională, să dea dovadă de o atenție sporită în respectarea principiului clarității și previzibilității legii (Decizia nr. 405/2016). De principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis și clar pentru a putea fi aplicat; astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate – care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist – să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanțele speței, consecințele care pot rezulta dintr-un act determinat (Decizia nr. 447/2013). Cu rtea Constituțională a mai arătat că inconsecvențe de natură terminologică, omisiuni sau contradicții cu înseși textele legii, apte să creeze incertitudine sub aspectul operațiunilor juridice reglementate, generează o lipsă de coerență, claritate și previzibilitate a normei legale, care este de natură să înfrângă principiul securității juridice, sub aspectul componentei sale referitoare la claritatea și previzibilitatea legii (Decizia nr. 1/2014).

Art. unic pct. 2 din legea transmisă la promulgare, respectiv art. 6 alin. (3) prevede: „Proiectul legii constituționale, adoptat de către fiecare Cameră a Parlamentului sau de către Camerele reunite în caz de divergență conform art. 151 alin. (2) din Constituția României, republicată, se trimite de îndată Curții Constituționale, care procedează potrivit legii. Dacă se constată că inițiativa legislativă de revizuire depășește limitele revizuirii, aceasta se consideră nefinalizată și se transmite Parlamentului, procedura urmând a fi reluată.”

Potrivit art. 151 alin. (1) din Constituție, proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaților și de Senat, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere. Așadar, după adoptare, proiectul/propunerea de revizuire devine lege de revizuire. De aceea, utilizarea sintagmei „proiectul legii constituționale” este improprie și neclară în ceea ce privește etapa procedurală avută în vedere. De asemenea, formularea „adoptat de fiecare Cameră a Parlamentuluiˮ este una neclară deoarece permite interpretarea că proiectul adoptat de fiecare Cameră a Parlamentului ar trebui trimis Curții Constituționale. Astfel, s-ar putea înțelege că instanța constituțională ar putea primi două proiecte distincte și chiar în forme diferite, fiind nevoită să se pronunțe din oficiu de două ori, asupra a două texte pote nțial diferite ale aceleiași legi constituționale, o dată după ce proiectul de lege de revizuire a fost adoptat de o Cameră și încă o dată după ce proiectul de lege a fost adoptat de cea de a doua Cameră. Este pusă așadar în discuție respectarea principiului legalității stabilit la art. 1 alin. (5) din Constituție în dimensiunea sa referitoare la calitatea legii. Pentru mai multă precizie, ar trebui să se prevadă expres că instanța constituțională se pronunță asupra legii adoptate de ambele Camere, nu de fiecare dintre acestea.

Totodată, sintagma „care procedează potrivit legiiˮ – din cuprinsul aceluiași art. 6 alin. (3) – prin formularea sa generală – poate conduce la interpretări diferite. Astfel, se poate interpreta că norma de trimitere vizează fie Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, fie Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Dacă sintagma „care procedează potrivit legii” din teza întâi a art. 6 alin. (3) se corelează cu fraza următoare din același articol, care limitează competența de control a Curții Constituționale doar la prevederile art. 152 din Constituție intitulat „Limitele revizuirii”, ar rezulta o viziune contrară Constituției în privința obligațiilor jurisdicției constituționale căci ar limita controlul său doar la aspectele de fond ale revizuirii. Dacă sintagma „care procedează potrivit legii” din teza întâi a art. 6 alin. (3) se corelează cu Legea nr. 47/1992, ar rezulta o viziune conformă cu Constituția în privința obligațiilor jurisdicției constituționale căci ar permite acesteia să își exercite controlul din oficiu în mod plenar, adică și cu privire la aspectele de fond și cu privire la cele de formă, lipsind referirea la exclusiv „limitele revizuirii” prevăzute de art. 152 din Constituție. Această neclaritate este de natură să conducă la impredictibilitate în aplicarea legii.

Teza finală a art. 6 alin. (3) nou introdus prevede că inițiativa de revizuire se consideră nefinalizată dacă „depășește” limitele revizuirii. Întrucât modificarea Constituției este un subiect extrem de important pentru buna funcționare a statului și cu implicații majore la nivelul societății, considerăm că normele care stabilesc aspecte procedurale cu privire la revizuirea Constituției trebuie să fie foarte clare, extrem de precise, pentru a nu lăsa loc unor interpretări contradictorii. În acest sens, utilizarea sintagmei „depășește” prin raportare la limitele revizuirii este confuză, întrucât „a depăși” nu presupune în mod necesar și „a încălca” limitele revizuirii ori a contraveni acestora. Raportul de constituționalitate nu presupune perfecta concordanță ori conformitate a legilor cu Con stituția, ci poate fi considerat îndeplinit și în caz de absență a contrarietății ori a contradicțiilor flagrante, ipoteze care nu sunt ideatic incluse în noțiunea de „depășire” a limitelor revizuirii Constituției.

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului”.

40 de membri ai Parlamentului European solicită Presedintelui Klaus Iohannis, Președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea, Președintelui Senatului Călin Popescu Tăriceanu să respecte suveranitatea propriului popor si să organizeze referendumul pentru definiția căsătoriei, solicitat de cei 3.000.000 de cetățeni români.

Deși au trecut 2 ani de la exprimarea clară și fără echivoc a voinței celor 15% dintre românii cu drept de vot, clasa politică românească continuă, prin împiedicarea referendumului, să nu respecte suveranitatea propriului popor de a-și stabili singur instituțiile sociale și forma acestora, în care crede și în care dorește să conviețuiască.

Este pentru prima dată când în România de după decembrie 1989 o inițiativă civică are atât de mulți susținători, a respectat toate cerințele constituționale și a ajuns într-un stadiu atât de avansat în ceea ce privește parcursul legislativ necesar transpunerii ei în fapt. Nu există nici o justificare, pentru nimeni, în a-și impune propriile viziuni asupra acestor instituții, fără a le supune votului.

3.000.000 de români au susținut în aprilie 2016 inițiativa de revizuire a articolului 48 alineatul 1 din Constituția României pentru clarificarea definiției CĂSĂTORIEI ca uniunea dintre un BĂRBAT și o FEMEIE, iar dreptul lor constituțional trebuie respectat.

Reamintim că inițiativa este în deplină concordanță cu legislația interna și externă și a fost avizată favorabil de către Curtea Constituțională a României prin decizia nr.580/20.07.2016. Articolul 9 din Carta drepturilor fundamentale a UE specifică autoritatea statelor membre de a-și stabili reglementări interne în ceea ce privește definiția căsătoriei.

Parlamentarii europeni au sesizat gravele derapaje de la regulile democrației și intervin pentru apărarea dreptului suveran al românilor de a-și stabili SINGURI definiția căsătoriei.

Mai jos redăm conținutul scrisorii:

……………

To the attention of:

Klaus Werner Iohannis, President of Romania; Calin Popescu-Tariceanu, President of the Senate of Romania; Liviu Dragnea, President of the Chamber of Deputies of Romania; Traian Băsescu, Leader of Partidul Mișcarea Populară; Ludovic Orban, Leader of Partidul Național Liberal; Kelemen Hunor, Leader of Uniunea Democrată Maghiară din România; Dan Barna, Leader of Uniunea Salvaţi România.

Strasbourg, 15 March 2018

Honourable President Iohannis, Honourable Presidents Popescu-Tariceanu and Dragnea, Esteemed Members of the Parliament of Romania,

We, the undersigned Members of the European Parliament,
– taking note of the unprecedented democratic support of a marriage referendum in Romania,

– considering the 3 million signatures in support of a referendum as a sign of healthy democracy,

– stressing the need to give a democratic voice to the 3 million Romanian citizens,

– recalling the well-established jurisprudence of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the EU which states that Member States have national competence regarding civil status and the benefits deriving therefrom,

– reaffirming the principle of subsidiarity which protects the democratic process from external pressures,

– bearing in mind Article 2 (1) of the Constitution of Romania which outlines that “national sovereignty belongs to the Romanian people, who exert it through (…) referendum”,

Support the organization of the referendum without delay.

Signed by:

Laima Liucija ANDRIKIENÉ (EPP), Lithuania
Bastiaan BELDER (ECR), Netherlands
Daniel BUDA (EPP), Romania
Lorenzo CESA (EPP), Italy
Andi CRISTEA (S&D), Romania
Ryszard CZARNECKI (ECR), Poland
Peter van DALEN (ECR), Netherlands
Lorenzo FONTANA (ENF), Italy
Elisabetta GARDINI (EPP), Italy
Arne GERICKE (ECR), Germany
Czesław HOC (ECR), Poland
Marek JUREK (ECR), Poland
Tunne KELAM (EPP), Estonia
Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR), Poland
Urszula KRUPA (ECR), Poland
Zbigniew KUŹMIUK (ECR), Poland
Ivana MALETIĆ (EPP), Croatia
Ramona MĂNESCU (EPP), Romania
Fulvio MARTUSCIELLO (EPP), Italy
Miroslav MIKOLASIK (EPP), Slovakia
Emilian PAVEL (S&D), Romania
Alojz PETERLE (EPP), Slovenia
Marijana PETIR (EPP), Croatia
Boleslaw G PIECHA (ECR), Poland
Mirosław PIOTROWSKI (ECR), Poland
Massimiliano SALINI (EPP), Italy
Branislav ŠKRIPEK (ECR), Slovakia
Jaromír ŠTĚTINA (EPP), Czech Republic
Patricija ŠULIN (EPP), Slovenia
Pavel SVOBODA (EPP), Czech Republic
Ivica TOLIĆ (EPP), Croatia
Ruža TOMAŠIĆ (ECR), Croatia
Mihai ŢURCANU (EPP), Romania
Kazimierz Michal UJAZDOWSKI (ECR), Poland
Jadwiga WIŚNIEWSKA (ECR), Poland
Anna ZABORSKA (EPP), Slovakia
Tomáš ZDECHOVSKÝ (EPP), Czech Republic
Joachim ZELLER (EPP), Germany
Željana ZOVKO (EPP), Croatia
Milan ZVER (EPP), Slovenia

Senatorul Titus Corlăţean a transmis ministrului Educaţiei, Valentin Popa, o interpelare, prin care atrage atenţia asupra unei dezbateri controversate, care ar fi avut loc la Focşani. Corlăţean susţine că evenimentul organizat în baza unui protocol între Ambasada SUA şi Inspectoratul Şcolar din Vrancea, a fost prezentat drept o conferinţă privind discriminarea femeilor şi violenţa la care sunt supuse de către parteneri. Senatorul atrage atenţia însă asupra unui obiectiv “ascuns” al evenimentului: “promovarea ideologiei Transgender/LGBT”. Fostul ministru Corlăţean îi solicită, în acest sens, explicaţii ministrului Educaţiei.

“Am luat la cunoștință cu profundă preocupare din mass-media românească de faptul că, în baza unui protocol încheiat de Ambasada SUA și Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în data de 24 februarie 2018, la Focșani, a avut loc o conferință „Women Talk”.

Anunțat inițial ca o dezbatere privind discriminarea femeilor și violența la care acestea sunt supuse de către parteneri, acest eveniment a fost, de fapt, destinat promovării ideologiei „Transgender/LGBT”.

Grupul-țintă al acestui eveniment a fost constituit din elevi de liceu din municipiul Focșani aduși de cadre didactice, iar promotorii acestuia, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale de promovare „transgender”.

Temele abordate au fost identitatea de gen, egalitatea de gen, rolurile de gen și combaterea discriminării împotriva stereotipurilor de gen și persoanelor aflate în curs de tranziție de la un sex la altul.

În cadrul discuțiilor purtate, persoana transgender care le-a vorbit elevilor a afirmat, potrivit unor surse deschise:

„Identitatea de gen și orientarea sexuală sunt două lucruri diferite, care se pot combina ȋn orice fel posibil. Eu acum mă identific ca un bărbat trans. Hetero, sacro, romantic și pan-sexual, nu mă ȋntreba ce ȋnseamnă, vreau să vă faceți voi exercițiile!”

De asemenea, aceasta a mai precizat:

„Cred că este extraordinar de recompensator să facem exercițiul să gȃndim dincolo de binaritatea masculin-feminin, pentru că fiecare avem ȋn noi, fie că e 0,1%, fie că e 70-80%, din genul pe care ȋl/se consideră celălalt; și la fel de bine, și la fel de valabil, sunt acele identități care se numesc non-binare, care nu aparțin nici genului masculin, nici genului feminin, s-ar putea să aparțină amȃndurora ȋn proporții diferite și variabile sau niciunele.”

Ca o primă reacție, Asociația de Părinți pentru Ora de Religie din Vrancea, compusă din 26 000 de părinți a luat atitudine și a cerut ca elevii să fie respectați prin informarea corectă asupra naturii și obiectelor evenimentului și prin asigurarea existenței acordului explicit din partea părinților/tutorilor elevilor care au participat la acțiune.

În considerarea celor de mai sus, apreciez că ne confruntăm cu o situație gravă de influențare a poziționării față de propria identitate, în plin proces de formare a concepției despre viață, la o vârstă vulnerabilă la acest tip de mesaje, cu alte cuvinte, asistăm la o încercare de ștergere a unor diferențe naturale de gen, mai ales că adresabilitatea a vizat elevii de liceu. Toate acestea, fără informarea corectă prealabilă și fără acordul părinților.”, susţine senatorul.

În continuarea interpelării, senatorul i-a transmis ministrului Educaţiei şi o listă cu mai multe întrebări la care, spune el, aşteaptă un răspuns scris.

“1. Ce măsuri aveți în vedere pentru clarificarea împrejurărilor evenimentului și a respectării cadrului legal, având în vedere prevederile articolului 29 din Constituția României:”Părinții au dreptul constituțional să își educe copiii potrivit propriilor convingeri”, și ale articolului 487 Cod civil: ”Părinții au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică a copiilor potrivit propriilor lor convingeri”?

2. Ce măsuri considerați că trebuie luate pentru a ne asigura că documente de înțelegere cu parteneri externi, inclusiv în domeniul educației, sunt elaborate, aplicate și promovate cu respectarea cadrului juridic (în primul rând constituțional) și instituțional românesc, precum și cu programa școlară în vigoare?

3. În ce măsură considerați că acțiunea menționată respectă cadrul constituțional și juridic din România și se încadrează în curricula școlară actuală?

4. Cum a fost asigurat controlul agendei evenimentului și în baza căror criterii se promovează modelul de conduită al organizațiilor de acest gen?

5. Care sunt măsurile pe care intenționați să le luați pentru evitarea repetării unor situații similare pe viitor?”, conchide Titus Corlăţean.

 • Stiripentruviata:

Letonia respinge și ea ideologia feminismului „gender” și refuză semnarea Convenției de la Istanbul

Principalele grupuri politice din Saeima, parlamentul de la Riga, Letonia (foto), au anunțat că nu vor ratifica un document controversat al Consiliului Europei, așa-numita Convenție de la Istanbul.

Aceasta se prezintă ca un document ce-și propune să protejeze femeile de violența domestică, dar conține prevederi care impun re-educarea populației conform ideologiei de gen.

Ideologia de gen (sau ideologia gender) este o teorie lipsită de bază științifică susține că genul persoanelor este un simplu construct psiho-social schimbător și fără legătură cu sexul biologic al persoanei.

Ministerul de Justiție leton a comandat o evaluare independentă a Convenției de la Istanbul în urma căreia expertul a constatat că aceasta intră în contradicție cu Preambulul Constituției letone și că

…obligă o întreagă populație să adopte o singură ideologie: cea a feminismului radical.

În opinia expertă a evaluatorului se mai afirma:

Națiunea letonă nu poate accepta ca un acord internațional să conțină afirmația că bărbații letoni „au oprimat femeile și le-au discriminat, împiedicându-le dezvoltarea”. 

Dacă nu am fi avut luptătorii pentru libertate, care au fost în majoritatea lor bărbați, nu am mai avea țară astăzi. Și nu ne putem onora luptătorii pentru libertate afirmând în același timp că au oprimat femeile și le-au împiedicat deplina dezvoltare de-a lungul istoriei.

După cum știm, regimul comunist a fost produsul direct al ideologiei marxiste. De ce ar trebui poporul leton să sprijine acum și să celebreze ideologiile – respectiv feminismul gender – în sistemul juridic și în toate domeniile vieții publice?

În ciuda promisiunilor vechiului guvern, noul guvern o lasă pe Camelia Smicală să achite singură cheltuielile juridice uriașe contractate de statul român cu intenția de a o ajuta

Camelia Smicala pe Facebook:

Și veștile bune s-au întors împotriva noastră, pentru ca România a refuzat sa plătească. Au anunțat pompos ca fac și dreg, s-au plimbat 4 comisii prin Finlanda, au tratat cu o avocată finlandeză pe care au plimbat-o pe la negocieri și ședințe (și normal ca avocata a facturat), iar când a fost vorba de plată, s-au dat la fund. Și la propriu și la figurat, pentru ca vechiul guvern a plecat iar noul nu mai recunoaște nimic. Ambasadorului nu i se răspunde nici măcar la e-mailuri. N-ar fi fost mai cinstit sa recunoașteți ca va doare undeva de noi, în loc sa ne agravat situația? Factura, pe negocierile guvernului, mi-a venit mie. Și eu nu am cum sa o plătesc. Și nu am cum sa plătesc nici oalele sparte lăsate în urma de cele 4 comisii.

Fostul congressman de Kansas și actualul director al Agenției Centrale de Informații Mike Pompeo a fost propus ca înlocuitor al lui Rex Tillerson în funcția de ministru de Externe (secretar de Stat), a anunțat ieri președintele SUA, Donald Trump, care este și șeful executivului.

Vestea este cu siguranță una bună pentru mișcarea pro-familie și pro-viață americană și nu doar, din moment ce încă actualul șef al CIA are un lung istoric de declarații și acțiuni politice în sprijinul dreptului la viață și contra agendei lobby-ului LGBT.

În timpul mandatului său din Congres (Parlamentul federal al SUA, cu sediul la Washington) Pompeo și-a declarat convingerea că viața începe la concepție și durează până la moartea naturală. Pompeo a fost co-inițiator al Legii Sanctității Vieții Umane (Sanctity of Human Life Act), o propunere legislativă inițiată în 2011 de 64 de membri ai Congresului din partea Partidului Republican. Aceasta viza suprimarea avortului legal în SUA prin recunoașterea drepturilor personale ale copilului nenăscut. Proiectul statua că „fiecare viață umană începe odată cu fertilizarea… moment în care fiecare om are toate atributele legale și constituționale și privilegiile persoanei”.

De asemenea Mike Pompeo a fost co-inițiator al uneia din multiplele încercări de a anula finanțarea federală a oricăror entități care oferă servicii de avort („Title X Abortion Provider Prohibition Act”) și a unei propuneri legislative care urmărea includerea copilului nenăscut între categoriile ce urmau să fie protejate de cel de-al 14-lea Amendament al Constituției federale, care acordă protecție egală în fața legii tuturor cetățenilor.

Mike Pompeo a votat favorabil pentru prohibiția furnizării de informații despre avort în școli și pentru sistarea finanțării federale a rețelei de clinici de avort Planned Parenthood. De asemenea, a votat pentru sistarea finanțării agenției ONU pentru Populație (UNFPA).

Totodată dl. Pompeo a fost un susținător constant al căsătoriei și un opozant al „căsătoriei” unisex. S-a opus abrogării legii „Nu întreba, nu spune” care împiedica persoanele cu orientare homosexuală declarată să intre în serviciul militar. A fost un susținător al Legii Apărării Căsătoriei (Defense of Marriage Act), lege care nu permitea recunoașterea la nivel federal a căsătoriei între persoane de același sex încheiată în oricare stat al SUA, și a deplâns abrogarea acesteia de către administrația Obama.

Cu privire la decizia Curții Supreme din 2015 în cauza Obergefell c. Hodges, prin care în SUA au fost legiferate „căsătoriile” între persoane de același sex, dl. Popmeo a declarat că „crearea din nimic a unui drept federal la căsătorie” subminează interpretarea comună a Constituției și este „un abuz de putere șocant”.

„Am un respect profund pentru sfințenia vieții, solidaritatea familiei și solemnitatea căsătoriei. Voi continua să lupt pentru păstrarea acestor idealuri fundamentale în fiecare zi. Sunt și voi fi întotdeauna pro-viață și voi apăra viața de la concepție până la moartea naturală. De asemenea susțin în totalitate instituția tradițională a căsătoriei. Familiile puternice sunt piatra de temelie a Republicii noastre și trebuie să le păstrăm de dragul comunităților și al culturii noastre.” – Mike Pompeo

Mike Pompeo a absolvit celebra Academie militară de la West Point dar și Facultatea de Drept a Universității Harvard, unde a fost editorul cunoscutei reviste juridice Harvard Law Review. Începuturile carierei politice au fost în mișcarea anti-taxare Tea Party.

Sperăm că noul ministru va elimina complet rămășițele administrației obamiste din ministerul de Externe și din reprezentanțele diplomatice ale SUA, inclusiv din ambasada de la București. Actualul ambasador Hans Klemm a participat anul trecut la parada „minorităților sexuale” de la București și este un opozant vehement, deși ocult, al inițiativei legislative a cetățenilor români pentru revizuirea art. 48 din Constituția României în sensul definirii căsătoriei ca uniune heterosexuală monogamă. De asemenea, de curând departamentul de Stat a finanțat diverse activități care „deviază” (ca să folosim un eufemism) de la linia conservatoare a administrației Trump, precum conferința despre transgenderism de la Focșani.


Categorii

1. DIVERSE, Confiscarea copiilor de catre stat, Homosexualitate, Ideologia genului, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor, Referendum casatorie familie, Revizuirea constitutiei

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

11 Commentarii la “IOHANNIS BLOCHEAZA NOUA LEGE A REFERENDUMULUI. Efectul este intarzierea procedurilor pentru plebiscitul pro-familie/ 40 EUROPARLAMENTARI cer organizarea REFERENDUMULUI/ Interpelari in PARLAMENT pe tema actiunilor de popagare a IDEOLOGIILOR TRANSGENDER in randul elevilor din FOCSANI/ LETONIA respinge Conventia de la Istanbul/ Noul sef al DEPARTAMENTULUI DE STAT al SUA, cu valori pro-viata si pro-familie normala

 1. DIn pacate Mike Pompeo e un individ sinistru,deloc pro-viata .

  https://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Pompeo

 2. Cum le mai știți voi, “cepefiștii”, pe toate, măi, măi… cine cu cine să trăiască și să semneze certificatul de căsătorie la starea civilă (instituție laică, clar?), cine cu cine să facă sex și în ce moment al vieții, ce să gândească, eventual și ce mobilă să-și cumpere în casă…din aia, tradițională, firește. Tot urlați că aveți 3 milioane de semnături, da… din 18 milioane de persoane cu drep de vot, adică voi sunteți minoritatea aia gălăgioasă până una-alta. Chiar credeți că românu-i prost și nu s-a prins că ce faceți acum cu referendumul este doar o încercare-test și, dacă vă iese, treceți la instaurarea dictaturii religioase? Femei cu baticul pe cap, taxă pe celibat, interzicerea avortului, interzicerea filmelor neconforme cu religia, îngreunarea procedurii de divorț, interzicerea comercializării contraceptivelor, a prezervativelor, poate și a alcoolului. Faceți un test la vară în cluburile de pe litoral: intrați, opriți muzica (aveți experiență în întreruperi de evenimente) și spuneți-le femeilor și bărbaților de acolo că nu au voie să facă sex nici cu prezervativ (că nici ăla nu e “dătător” de viață) și nici dacă nu sunt căsătoriți, că așa v-a spus vouă “domnul”. Și urmăriți-le reacțiile, atât pe cele verbale, cât și pe cele fizice – vor fi oglinda perfectă a părerii celor 15 milioane legate de voi, “cepefiștii”. Dar, cu cât țipați mai tare cu toate talibanismele voastre, cu atât deveniți mai ridicoli și expuneți publicului larg veninul care zace în voi și adevăratele voastre intenții – adică vă dați arama pe față, mai pe românește. La mai mare, vă zic! Trebuie să avem și noi pe cine lua peste picior și de cine face mișto, să ne mai descrețim frunțile. Și nu numai noi, dar și cei de la revista Vice (dușmanii voștri de moarte, pe lângă ziare.com, hotnews.ro, Realitatea TV, Pro TV și alții – nu intră aici televiziunile voastre prietene și pro-ruse, Antena 3 și România TV).

 3. @ana

  Cu adevarat arama pe fata, cu adevarat venin, cu adevarat fanatism lipsit de umor, dar plin de umori. Multumim pentru sinteza de propaganda, nu trebuie sa ne mai chinuim noi sa facem legaturile si asocierile, ati dat o imagine perfecta a anticepefistului care inghite borhotul de la Vice, Hotnews si Ziare.com. Sa va fie de bine!

 4. @admin
  Sigur că da, orice critică la adresa voastră este catalogată drept propagandă. Aveți același discurs precum Rusia și Turcia, însă nu trebuie să mire pe nimeni. Dar încercați totuși experimentul de pe litoral sau din orice oraș al țării pentru a avea un contact cu realitatea, nu cu ceea ce trăiți voi în universul vostru paralel. Că aici nu am primit replica, pentru că în adâncul sufletelor voastre mici știți că am dreptate.
  “Borhot”? Asta e noua denumire a site-urilor care nu pun botul la delirul vostru? Cum rămâne cu libertatea de exprimare? Sau ea trebuie să fie într-un singur sens, acela al “cepefiștilor”? Am spus eu că va fi amuzant și uite că așa a și fost!

 5. @ana

  Doamna, beti un pahar cu apa rece si faceti ceva realmente folositor astazi. Va comportati agresiv fara niciun motiv. Odata, ca aici nu e oficiu de plangeri al CpF. Apoi, ca nu e critica ce ati facut, ci calomnie, defaimare dupa toate regulile – inclusiv cele legale. Nu ma astept sa intelgeti acest lucru. Cat priveste propunerea cu litoralul, are acelasi sens cu a va indemna pe dvs sa mergeti in Ferentari sa-i convingeti pe cei de acolo sa participe la parada LGBT. Hai, gata, ajunge. V-ati facut norma de anticepefism purulent. Bon voyage!

 6. @ana

  Hm, cam viscerala pentru o persoana ‘amuzata’… Mai incercati, poate la a 4-5-a va iese 🙂

 7. Catre admin: probabil ca personajul ”ana” nici nu e de sex feminin, asa cum e la moda cu toti fanii Vice, Hotnews, etc. Poate ca acum isi descopera ”identitatea de gen”. Mai mult ca sigur ca e o persoana pana in 30 de ani, spalata bine de tot pe creier cu neomarxism, LGBT-ism si corectitudine politica. E la moda, am cunoscut o fatuca absolventa de SNSPA si am ramas cu gura cascata ce au invatat-o aia acolo, plus agresivitatea de rigoare. Incredibil! In tot cazul, daca astia ar discuta omeneste, hai ca merge sa intorci si celalalt obraz. Insa cand dau dovada de o agresivitate incredibila, de faptul ca numai ei au dreptul la opinie si ca doar opinia lor e cea corecta, iar restul sunt ”dusmanii poporului”, ca in vremurile apuse, e clar ca trebuie combatuti cu o forta proportionala. E clar ca ne asteapta vremuri grele, in special din cauza celor care ii sponsorizeaza pe astfel de anarhisti si au bani destui pentru asta. Noi, cetetenii obisnuiti nu avem forta financiara a papusarilor care orchestreaza astfel de ”operatiuni” si nici timpul necesar. Activistii de profesie care nu fac decat asta sunt niste inamici redutabili, caci au mintea odihnita, salariul il incaseaza fix pentru Anarho-Revolutie. Bravo Coalitiei Pentru Familie! Sper sa nu moara caii cand vor cainii, deja lupta se inteteste. Doamne, ajuta-ne si ai mila de poporul acesta roman!

 8. johannis nu slujeste poporul roman, VREM REFERENDUM

 9. Oameni buni, nu mai trebuie sa cerem nicio aprobare Ar fi bine sa iesim in strada si sa strigam cat ne tine gura Romania si romaninii vor O familie normala Romania este o tara conservatoare si nu schimba nimic din ce este sfant ,lasat de Dumnezeu!Si gata In ziua De Paste cu mic cu mare cu benere cu ce putem in toata tara o actiune din asta il va sensibilza si pe presedinte si cred ca si pe Dumnezeu!!!!

 10. Pingback: PSD vrea sa faca troc cu initiativa Coalitiei pentru Familie: REFERENDUM PENTRU CASATORIE IN MAI, DAR SI LIBER LA PARTENERIATE GAY
 11. Pingback: IOHANNIS, PRESEDINTELE ACCEPT, NU AL ROMÂNIEI. Presedintele respinge din nou REFERENDUMUL PENTRU CASATORIE, anuntand legi pentru eliminarea TOTALA a ”discriminarii”
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare