PROIECTUL PRIVATIZARII SANATATII: “daunator la maximum pentru sistemul sanitar”. Guvernul a cerut stapanului, FMI, SA AMANE COPLATA

10-08-2012 11 minute Sublinieri

În ciuda scandalului suspendării/demiterii lui Traian Băsescu, problema coplății prevăzute de în proiectul Legii Sănătății suspus dezbaterii publice a ”scos” pe ici, pe colo, capul în mass-media. Suficient cât să obțină, în contextul actual, o amânare de la implementare din partea FMI. De o mai mică atenție s-a bucurat însă privatizarea sistemului asigurărilor de sănătate, prevăzută de capitolul VII, al aceluiași proiect de lege.

Înainte de a intra ”în amănunte”. Conform ”prezentării sintetice” a proiectului supus dezbaterii publice de Ministerul Sănătății, în urma consultărilor publice începând cu ianuarie 2012 au rezultat o sumă de principii care ar fundamenta legea. Acestea ar fi:

– Menţinerea controlului statului asupra sistemului de sănătate

– Garantarea unei reţele publice de asistenţă medicală. Asigurarea asistenţei medicale la toate nivelele

– Garantarea utilizării fondurile colectate numai în sistemul de sănătate

– Descentralizare: eliminarea monopolului CNAS în contractarea serviciilor de sănătate şi delegarea de atribuţii ale MS

– Solidaritate: toţi cetăţenii trebuie să contribuie, direct sau indirect, la fondul de asigurări de sănătate. Pentru categoriile defavorizate, plata contribuţiilor să fie suportată indirect, de la bugetul de stat

– Competiţie: introducerea unor mecanisme competitive care să stimuleze utilizarea eficientă a fondurilor în sistemul sanitar

– Definirea pachetului de servicii de sănătate de bază

– Creşterea accesibilităţii la serviciile medicale şi posibilitatea de alegere a asiguratorului.

Enumerarea ar fi frumoasă, dacă nu ar fi ipocrită. Pe de o parte, încearcă să liniștească temerile publice legate de generalizarea privatizării serviciilor medicale – eșecul sistemului privat american de sănătate este o realitate care nu mai poate fi ascunsă, ineficiența și imoralitatea acestuia fiind unanim acceptată atât de criticii de stânga, cât și de cei de dreapta, sistemul fiind susținut însă politic atât de republicani, cât și de democrați. Pe de altă parte, le ia ochii medicilor, inducându-le false iluzii legate de ”eliminarea monopolului CNAS”, respectiv „competiție și mecanisme competitive care să utilizeze eficient fondurile în sistemul sanitar.

Într-adevăr, medicii, în special, au suficiente motive să se plângă de actuala ineficiență a CNAS. Ideea că gestionarea fondurilor de către asiguratori privați ar fi mai eficientă este, însă, mincinoasă din start. Și pleacă de de la niște realități palpabile. Oricât de politizată, ineficientă sau coruptă ar fi actuala Casă Națională de Asigurări de Sănătate, pentru a avea acces la fondurile acesteia (implicit pentru a-și încasa comisionul, pentru a oferi sinecuri protejaților etc.) banii asiguraților trebuie introduși în sistemul medical. Așadar, chiar și corupția (deloc paradoxal) stimulează cheltuirea banilor în sistem (e drept, nu neapărat și eficient).

Spre deosebire de actualul sistem, interesul societăților de asigurări este de a cheltui cât mai puțin. Profitul asiguratorilor depinde în mod direct de întoarcerea unor sume cât mai mici către asigurați, implicit, către sistemul medical.

Actualul monopol al CNAS este un sistem care tinde să cheltuiască expansiv (cât mai mult, pentru ca oamenii din ”rețea” să beneficieze de o masă cât mai mare bani la care să-și aplice ”comisionul”, mai mult sau mai puțin legal). Eficientizarea pe care o aduc asiguratorii privați e foarte simplă: cheltuirea a cât mai puțin bani. Asupra greoiului sistem monopolizat al CNAS se exercită un dublu control – cel de stat (politic) și cel public/cetățenesc (prin presiuni asupra politicului). În ciuda declarațiilor, asupra sistemului asigurărilor private nu se exercită vreun control. Iar acest lucru a fost demonstrat cu vârf și îndesat de către actuala criză mondială (și nu e vorba de România).

Așa-zisa competitivitate și eficiență a asigurărilor private este, la rândul ei, iluzorie. Priviți produsele din alte domenii ale acestor societăți. Să luăm în calcul popularul sistem al asigurărilor de mașini. Sutele de milioane de clienți din întreaga lume ar fi trebuit să ducă la apariția a măcar câtorva zeci de produse. În realitate, sunt două produse mari și late: asigurarea de răspundere civilă și CASCO. Exceptând prețul (cu diferențe generate mai mult de marketing și publicitate), deosebirile de la o firmă de asigurări la alta sunt minore. ”Eficiența” constă în îndeplinirea a cât mai multor formalități, amânări, programări etc. „Eficientă” nu e firma care îți plătește pe loc tot ce declari ca pagube, ci cea care plătește cât mai puțin și cât mai târziu. În cazul unei mașini, poate îți dă mâna să aștepți. În cazul propriei sănătăți ori a membrilor familiei tale?

O altă susținere falsă a proiectului Legii Sănătății e cea conform căreia ar crește baza de colectare a contribuțiilor la sistemul de sănătate. Acest lucru ar rezulta din introducerea asigurărilor facultative (suplimentare celor obligatorii) și din finanțarea pachetului social de servicii de sănătate de către stat. În acest caz minciuna este dublă sau chiar triplă. În primul rând, e puțin probabil ca lumea să se înghesuie să-și facă asigurări facultative (la ora actuală fiind problematică declararea și colectarea asigurării obligatorii). În plus, aceste asigurări facultative nu trebuie prevăzute în Legea Sănătății. Ele sunt servicii și produse care pot fi puse la dispoziție (și sunt și la ora actuală) de către societățile de asigurări independent și autonom de Legea Sănătății.

Finanțarea pachetului social de servicii de sănătate de către stat nu înseamnă, de asemenea, bani în plus, ci mutarea unor bani dintr-un buzunar (al bugetului de stat) în altul. Cu deosebirea că la această mutare statul are posibilitatea să direcționeze sume enorme către anumiți asiguratori privați de sănătate asupra cărora, în ciuda declarațiilor super-optimiste, nu mai are niciun control. Nu-mi fac iluzii că acolo unde n-au reușit americanii (controlul societăților de asigurări) vor reuși românii.

Desigur, pentru a o face acceptabilă social, proiectul Legii Sănătății lasă deschisă și formarea societăților mutuale (non-profit) de asigurări de sănătate. Cum ar veni, am avea și alte variante decât societățile de asigurări? Cât de viabilă este această opțiune? Să vedem.

Pentru a încheia contracte cu ANRAOS (Autoritatea Națională de Reglementare a Asigurărilor Obligatorii de Sănătate – actualul CNAS), societățile mutuale de asigurări de sănătate trebuie să îndeplinească nouă condiții – societățile de asigurări doar cinci dintre acestea. Astfel, în plus față de societățile de asigurări, societățile mutuale trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibe membri aderenți din cel puțin trei județe; numărul membrilor aderenți din fiecare județ să reprezinte o cotă de minim 10% din totalul asiguraților înregistrați oficial în județul respectiv; membrii aderenți cu domiciliul stabil în mediul rural trebuie să reprezinte cel puțin 40% din numărul total al membrilor aderenți.

Pentru a ajunge însă la contractul cu ANRAOS, societățile mutuale trebuie să obțină o autorizație din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din România (CSA), pentru care trebuie să dovedească următoarele lucruri:

a) fondul de rezervă liber vărsat este de minim 10 milioane de lei; b) numărul de membri aderenţi este de minim 1 milion; c) din studiul de fezabilitate prezentat rezultă că asiguratorul va dispune de marja de solvabilitate legală; d) asiguratorul prezintă un program de reasigurare satisfăcător pentru activitatea sa de asigurare de sănătate; e) asiguratorul prezintă calculul riscului de boală pentru membrii aderenţi, în funcţie de factorii determinanţi ai stării de sănătate (mediul de rezidenţă, profilul demografic, vârstă, sex, natalitate, mortalitate etc.) şi profilul de morbiditate al membrilor aderenţi, conform unei metodologii elaborate prin ordin al preşedintelui ANRAOS cu avizul Ministerului Sănătăţii; f) numele asiguratorului nu induce în eroare publicul; g) asiguratorul va desfăşura numai activităţi în legătură cu asigurarea de sănătate pentru membrii aderenţi ; h) în cazul filialei unui asigurator străin constituită ca persoană juridică română acesta trebuie să facă dovada că în ţara în care este înregistrat s-a constituit legal şi desfăşoară o activitate similară cu cea pentru care solicită autorizarea în România.

În special condițiile b), d) și e) arată care sunt șansele reale de înființare a unor asemenea societăți mutuale. Spre deosebire de acestea, societățile de asigurări nu au nevoie de nicio autorizare de la CSA. Singurul lucru care li se mai cere, în momentul încheierii contractului cu ANRAOS, este un număr de minim de 15.000 de asiguraţi (față de un milion de aderenți în cazul societăților mutuale) care au încheiat contracte de asigurări de sănătate facultative şi care şi-au exprimat în scris opţiunea de a primi de la acelaşi asigurator şi serviciile din PSSB (Pachetul de servicii de sănătate de bază).

***

Așa cum este alcătuit în acest moment proiectul de Lege a Sănătății este dăunător la maxim sistemului medical. Impune diferențe tot mai mari între asigurați și serviciile de care pot beneficia cetățenii (deloc întâmplător reglementarea serviciilor din pachetele sociale de bază și a conținutului asigurărilor facultative sunt extrem de ambigue). Sub steagul ”eficientizării” și ”competitivității”, sumele asigurărilor de sănătate (dar și alte sume din bugetul public) sunt direcționate către firmele de asigurări, cele care, așa cum s-a demonstrat în țări mult mai avansate din punct de vedere instituțional, nu mai au cum să fie controlate public sau politic.

Marota privatizării asigurărilor de sănătate în România nu va atrage mai mulți bani către sistemul medical. Dimpotrivă, va îngreuna accesul la fondurile deja existente. Pentru că din asta se va forma profitul asiguratorilor privați: din fiecare leu plătit ca asigurare obligatorie și/sau facultativă care NU va mai ajunge în sistemul de sănătate.

După ”eficientizarea” spitalelor, transferul banilor din asigurările obligatorii de sănătate către firmele de asigurări reprezintă pasul doi în privatizarea definitivă a sistemului medical autohton. Peste 10-15 ani, când noi sau copiii noștri vom rămâne la porțile spitalelor ”eficiente”, s-ar putea să fie prea târziu să mai protestăm.

Vreau să cred că ministrul sănătăţii, dr. Vasile Cepoi, s-a grăbit ca fata mare la măritat şi nici nu i-a cerut acordul premierului Ponta spre a iniţia un proiect de Hotărâre de Guvern prin care în foarte mare măsură asistenţa medicală publică deja se privatizează, ajungându-se aproape la încălcarea brutală a Constituţiei (Art. 34: “Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat”).

În ce fel ar mai garanta statul (teoretic, încă social) accesul la reţeaua sa medicală, când majoritatea serviciilor ar fi condiţionate de achitarea de către pacienţi a coplăţii, care pentru mulţi români ar fi prohibitivă? Câţi salariaţi şi câţi pensionari îşi pot îngădui să achite 150 – 250 lei pentru un RMN, 4 -90 lei pentru o consultaţie, 60 lei pentru o zi de spitalizare, ori sume sufocante pentru un set de analize strict necesare?! Practic, Vasile Cepoi privatizează deja astfel asistenţa medicală publică. Chiar înainte de a se vota noua lege a sănătăţii, care, prin şmecheria asigurărilor private suplimentare practic obligatorii, dată fiind subţirimea pachetului minim, vor jupui şi mai mult populaţia.

Mărturisesc, însă, că ideile doctorului Cepoi nu mă surprind, dacă-mi amintesc să el s-a numărat şi printre susţinătorii proiectului Băsescu-Boc, cel care a scos astă iarnă lumea în stradă. Presupun că Victor Ponta va determina retragerea aberantului document şi nu se va lăsa îmbrobodit, ci va fi atent la posibile “strâmbe” venite din propriul Cabinet. Gândindu-se, dacă nu la implicaţiile sociale, barem la consecinţele politice care-l privesc direct. Pe el şi Guvernul USL. Sigur, sistemul public de sănătate e în suferinţă şi are acută nevoie de bani. S-a furat mult, s-a risipit şi mai mult, ies la iveală tot soiul de abuzuri şi neglijenţe şi fraude însumând zeci şi sute de milioane de euro. Nu cred însă că resuscitarea sistemului stă în buzunarul zdenţuit al lefegiului sau pensionarului cu 750 lei lunar, nici chiar al bolnavilor care au 1000 de lei, dar şi dacă i-ar da pe toţi pentru coplăţi şi medicamente, murind de foame, tot n-ar face faţă.

Acest bir insuportabil, dacă va fi totuşi stabilit prin HG, ar trebui atacat în justiţie şi la Curtea Constituţională. Înainte de a lua şapte piei de pe o populaţie nevoiaşă, un Executiv responsabil caută alte soluţii, şi în nici un caz nu repetă erorile, cinismul şi abuzurile predecesorilor.

Întâmplător, exact în ziua în care dr. Cepoi îşi plasa pe site capodopera, la Antena 3, Oana Stancu, blindată cu date , fapte şi acte, ca de obicei, dezvăluia încă o gaură neagră pe unde, într-o perioadă de criză, s-au scurs milioane şi milioane de euro. Între altele, cele vreo opt, dacă nu mai multe vile, palate şi castele de la Sinaia, Predeal, Covasna, Neptun, Bucureşti, Olăneşti etc, scoase din circuitul public, mereu modernizate şi dotate cu nemiluita într-o perioadă în care Băsescu ţinea discursuri despre austeritate. Patrimoniu întreţinut cu cheltuieli exorbitante şi destinat uzului lui Traian Băsescu şi al familiei sale.

Şi mai sunt destule alte drenuri prin ministere, agenţii, companii de de stat, RAAPPS, Preşedinţie, servicii ş.a., în al căror buget Guvernul ar trebui să-şi vâre adânc mâna, înainte de a încerca să strecoare două degete în portofelul şi aşa gol al amărăştenilor. Fie spus, pentru că tot vorbim despre “una spune şi alta fumează Băsescu“, tare-aş vrea să-l aud cum explică pe ce s-au cheltuit imensele împrumuturi angajate de el, că doar nu de Boc, la FMI, fără să aibă vreun mandat în acest sens. Nu de alta, dar tocmai a trebuit să rambursăm deja vreo 700 milioane de euro. Poftim?

Măsura aplicării procedurii de coplată în sistemul medical ar trebui testată mai întâi prin intermediul unui proiect-pilot aplicat în câteva judeţe ale ţării, pentru a vedea cum funcţionează efectiv în teritoriu, a declarat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, dr. Dan Pereţianu, responsabil de legăturile cu mass-media din cadrul Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor din România (CFSMR).

În ţările din Uniunea Europeană, coplata este reglementată la un procent cuprins între 1% şi 10% din plata pe care casele de asigurări o realizează către furnizorii de servicii, dar şi în funcţie de puterea economică, fiind de aproximativ 1% din salariul minim pe economie. Potrivit noului proiect de lege privind coplata în sistemul medical, pacientul ar trebui să plătească din buzunarul propriu o sumă cuprinsă între 5 şi 7 lei  pentru o consultaţie la un medic primar de ambulatoriu de specialitate. La rândul său, acesta primeşte de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate sau de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate suma de 16 lei pentru o consultaţie, ceea ce înseamnă că nivelul coplăţii suportate de pacient este de circa 40%, adică un procent absolut infernal pentru asiguratul român“, a afirmat dr. Dan Pereţianu.

Potrivit acestuia, un spital primeşte la ora actuală aproximativ 1.350 de lei pentru rezolvarea unei internări. În noul proiect de lege, coplata pentru spital suportată de pacient ar fi cuprinsă între 20 şi 60 de lei, respectiv între 1,4% şi 4,3% din valoarea totală, cifrele fiind de această dată ‘onorabile pentru ceea ce înseamnă coplata în accepţiunea Uniunii Europene’.

Dacă se doreşte scăderea numărului de internări, aşa cum s-a solicitat şi de către Banca Mondială, atunci sistemul ar trebui să sprijine medicina de ambulatoriu, în dauna actelor medicale care presupun internarea într-o unitate sanitară. Ca urmare, procentul coplăţii ar trebui să fie foarte scăzut în cazul consultaţiilor realizate în centrele de specialitate sau în policlinici, şi mai ridicat în cazul internărilor“, a precizat dr. Dan Pereţianu.

Proiectul de lege privind coplata în sistemul medical a fost postat pe site-ul Ministerului Sănătăţii în urmă cu o săptămână. CNS “Cartel ALFA”, la care este afiliată CFSMR, susţine poziţia Camerei, considerând că prevederile acestui proiect trebuie să facă în mod obligatoriu obiectul unui program pilot, care să evalueze consecinţele actului normativ pe termen mediu şi lung. Agerpres

Guvernul a solicitat Fondului Monetar International (FMI) acordul pentru amanarea introducerii sistemului de coplata in sanatate, au declarat agentiei Mediafax surse guvernamentale, care sustin ca expertii Fondului ar fi dispusi sa accepte aceasta amanare.

Solicitarea de amanare a coplatii a fost transmisa fara sa fie stabilit si un termen pana la care aceasta plata sa fie amanata“, au aratat sursele citate.

Introducerea sistemului de coplata constituie unul dintre angajamentele Guvernului introdus inca de anul trecut in acordul de imprumut convenit cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala. Guvernul s-a angajat ca ponderea scutirilor de la plata sa nu depaseasca un nivel de 40% dintre pacienti.

La inceputul lunii august, Ministerul Sanatatii a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare de guvern care stabileste ca asiguratii vor achita coplata pentru serviciile medicale spitalicesti acordate atat prin spitalizare de zi, cat si prin spitalizare continua, prevazute in pachetul de servicii medicale de baza si in pachetul facultativ in asistenta medicala spitaliceasca, cu exceptia serviciilor medicale spitalicesti acordate in sectiile/compartimentele de ingrijiri paliative, a internarilor obligatorii pentru bolnavii psihici din anumite categorii.

Astfel, pentru serviciile medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare de zi coplata este de 60 de lei la categoriile I si I M (cea mai inalta pentru spitalele monospecialitate), 50 de lei la categoriile II si II M, 40 de lei la categoria III, 30 de lei la categoria IV si 20 de lei la categoria V si la spitalele neclasificabile. In unitatile care sunt autorizate de Ministerul Sanatatii sa acorde servicii medicale spitalicesti in regim de spitalizare de zi si care nu acorda servicii medicale in spitalizare continua, coplata este de 20 de lei, conform proiectului.

Nivelul minim al coplatii se incaseaza pentru consultatiile acordate de medicul fara grad profesional si cu grad profesional specialist si este de 4 lei pe consultatie, iar cel maxim, care se incaseaza pentru consultatiile acordate de medicul cu grad profesional primar, este de 5 lei pe consultatie.

In asistenta medicala ambulatorie de specialitate, nivelul coplatii pentru consultatiile acordate de medicul cu grad profesional specialist este de 5 lei pe consultatie, iar pentru cele acordate de medicul cu grad profesional primar, de 7 lei pe consultatie.

Alianţa Pacienţilor Cronici din România (APCR) cere Ministerului Sănătăţii să renunţe la intenţia de a introduce coplata la servicii şi investigaţii în cazul lor, considerând că este necesară o dezbatere serioasă şi responsabilă pe această temă, pentru a fi găsite soluţiile potrivite.

Introducerea sistemului de coplată la servicii şi investigaţii în cazul pacienţilor cronici ar avea un impact negativ, după povara introducerii coplăţii la medicamente, ţinând cont de severitatea acestor boli şi de necesitatea internărilor repetate pentru control şi tratament, sau pentru rezolvarea diverselor complicaţii ce apar în cursul evoluţiei, secundare bolii sau tratamentului; de asemenea trebuie avut în vedere că în majoritatea cazurilor aceste boli sunt invalidante, nepermiţând pe de o parte pacientului să îşi desfăşoare o activitate normală (ceea ce duce la o diminuare a veniturilor) iar pe de altă parte crescând costurile îngrijirilor (alimentaţie individualizată, condiţii de locuit, medicamente, eventual personal de îngrijire“, se arată într-un comunicat remis MEDIAFAX, luni, de APCR.

APCR consideră că ar fi oportună o dezbatere serioasă şi responsabilă cu Ministerul Sănătăţii pe această temă, în vederea găsirii unor soluţii viabile şi pentru a evita tensiunile şi contestarea unor decizii unilaterale.

Alianţa Pacienţilor Cronici este constituită din asociaţii şi federaţii naţionale din patologiile cronice – cancer (FABC), diabet (FSDT), hepatită (APAH-RO), hemofilie (ANHR) şi boli autoimmune (AAPA), reprezentând peste trei milioane de pacienţi.

Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere publică, vineri, pe site-ul instituţiei, proiectul de hotărâre de guvern pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010 cu modificările şi completările ulterioare, document care reglementează şi acordarea coplăţii.

Cuantumul aferent coplăţii reprezintă suma ce poate fi percepută de la asiguraţi pentru serviciile medicale accesate care fac parte din lista de servicii medicale pentru care se percepe coplată, se precizează în proiect.

Coplata va fi percepută în asistenţă medicală primară, asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv recuperare, medicină fizică şi balneologie, precum şi asistenţa medicală ambulatorie asigurată în baza competenţelor/atestatelor de studii complementare în fitoterapie, homeopatie, planificare familială şi acupunctură, asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice, cât şi asistenţă medicală spitalicească.

Potrivit Ministerul Sănătăţii, sunt scutite de la coplată mai multe categorii de asiguraţi, respectiv: copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă; bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse; pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună; toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale.

Legaturi:


Categorii

1. DIVERSE, Razboiul impotriva Romaniei, Razboiul impotriva sanatatii, Sistemul romanesc de sanatate

Etichete (taguri)

, , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

16 Commentarii la “PROIECTUL PRIVATIZARII SANATATII: “daunator la maximum pentru sistemul sanitar”. Guvernul a cerut stapanului, FMI, SA AMANE COPLATA

 1. Zilele astea stateam si ma intrebam: ce se ascunde in spatele acestui scandal al referendumului? Acum am inteles ca distrugerea sistemului de sanatate este una din manevrele care sunt bine ascunse de acest scandal cu referendumul ce deja devine penibil. Ma ingrozeste gandul ca acest scandal mai ascunde inca multe alte lucruri cum este aceasta distrugere a sanatatii. Doamne miluieste-ne pe noi si nu ne rasplati noua dupa pacatele noastre ci dupa multimea milei Tale. Fratilor, genunchiul la rugaciune ca alta speranta nu avem, decat la Dumnezeu, Maica Domnului si Sfinti.

 2. @Mihai:

  Scandalul referendumului e la fel de penibil ca un razboi civil. Adica deloc. In privinta reformei din sistemul sanitar, ar avea logica ipoteza ta doar daca jocul la intimidare dus de tabara Basescu e o perdea de fum pentru a isi promova vechiul proiect de privatizare esuat din cauza protestelor din iarna. Ca problema cea mai mare a acestui proiect e ca seamana prea mult cu cel initial impus de “modernizatorul” Romaniei. Insa cu siguranta nu asta e cazul si nu pentru asta sunt activate institutii cheie cum e Parchetul sau eurocrati ca Barroso. Oricum, odata intors la Cotroceni, Basescu va avea cale libera sa-si impuna proiectul initial.

 3. @Admin, Basescu isi va impune proiectul, dar va fi ajutat de USL.Daca crezi cumva ca USL va adopta o alta lege a sanatatii decat aceea impusa de Base (adica FMI+UE) te inseli. Se va schimba ceva in proiectul USL-ului, prin partile esentiale, dar nu se va schimba nimic. Schimbarile sunt sublime dar lipsesc cu desavarsire. Din punctul meu de vedere scandalul asta promovat pe media pana ne da pe nas nu are alt scop decat mascarea masurilor care se iau pentru a da o ultima lovitura populatiei. USL-ul e in aceeasi barca cu PDL si cu celelalte partide. Nu au ca scop decat transformarea tarii in colonie si imbogatirea lor personala. Cu siguranta USL+PDL vor fi rasplatite pentru loialitatea lor fata de Inalta Poarta.

 4. @Mihai:

  Traim astfel de vremuri incat pana si schimbarile de margine sunt intolerabile. Puternicii zilei vor oameni eficienti care sa implementeze la virgula in varianta cea mai drastica planurile de exploatare a periferiilor. Altfel nu s-ar mobiliza atat de in forta, de disperat-isteric si de sfidator-intruziv in favoarea unei singure parti a spectrului politic intern. Daca tot nu vrem sa vedem asta sau sa recunoastem, avem o problema mare de… sinceritate.

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2012/07/31/ilie-serbanescu-referendum-comisia-europeana-traian-basescu-democratie-teroare/

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2012/07/28/referendum-ue-romania-experiment-dictatura-bogdan-teodorescu/

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2012/07/28/razboi-civil-basescu-piata-universitatii-servicii-referendum-vot-editoriale/

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2012/07/18/ue-noua-urss-isi-ascute-mecanismele-de-control-calcand-in-picioare-suveranitatea-romaniei-si-impunandu-si-marioneta-zeloasa-traian-basescu/

  Cea mai recenta interventie abuziva de tip diktat in favoarea lui basescu “dateaza” de acum doar cateva… ore:

  http://www.mediafax.ro/externe/jose-manuel-barroso-cere-guvernului-sa-trimita-rapid-listele-electorale-la-curtea-constitutionala-9938711

 5. Problema e ca, data fiind lupta pentru putere, USL-ul trebuie sa pluseze la Inalta Poarta ca sa i se ingaduie preluarea puterii. In functie de masura in care o face, variaza si natura comunicatelor oficiale ale UE, cu privire la “starea democratiei” in Romania. Altfel spus, daca jupoaie bine poporul, e democratic. Daca nu-l jupoaie asa de bine, e antidemocratc. Se spune ca poporul profita de pe urma conflictului din cadrul elitei. Ma tem insa ca in cazul de fata, tot poporul e pagubit. Mai ales data fiind ambiguitatea paralegala a actualei situatii, si miza mare a conflictului (care pe care baga la puscarie), partile aflate in conflict sunt fortate sa pluseze la bacsisul destinat stapanului arbitru. Bascis care, ca si pe vremea turcilor, se colecteaza tot de la amarasteni. E drept, tinand cont de excesul de zel de care a dat dovada pana acum, Basescu nici nu prea mai are ce sa pluseze. Ca atare, a si ridicat stacheta foarte sus pentru USL. Isi permite sa tina cu dintii de scaun deoarece le-a demonstrat stapanilor ca e sluga fidela. Pe de alta parte, tinand cont de atacurile europene la adresa USL-ului, acestia din urma si daca ar vrea, nu si-ar putea permite sa supere FMI-ul in momentul de fata. In fine, pana nu pricepe poporul ca principalii exploatatori sunt intitutiile financiare internationale, in timp ce PDL si USL doar executa ordine, nimic nu se va schimba. In mod concret, nicio forta politica din Romania nu pune problema in termenii acestia. Chiar si daca ar exista o astfel de forta politica, lupta ar fi una titanica. In concluzie, situatia e cam gri.

 6. Pingback: Ilie Serbanescu: STAPANUL SI-A DAT ARAMA PE FATA!/ Neoiobagismul “corporate” - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 7. Pingback: GUVERNUL PONTA PROMITE FMI-ului: reducerea serviciilor medicale, cresterea contributiilor si INTRODUCEREA COPLATII IN 2013 - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 8. Pingback: Barroso catre Ponta: REFORMA SANATATII E CRUCIALA. “Legea sanatatii”, ANTISOCIALA si EXPERIMENTALA si in varianta guvernului USL. CE URMARESC STAPANII ROMANIEI? - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 9. Pingback: Alianta Familiilor din Romania, antrenata in propaganda neoprotestanta pro-ARD? - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 10. Pingback: ALEGERILE DIN 9 DECEMBRIE. Sa mai votam? - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 11. Pingback: Rascoala CAPUSELOR PRIVATE din sanatate si GOARNA propagandistilor basisti. CUM A REACTIONAT ”SISTEMUL PRIVAT” LA DECIZIA MINISTRULUI NICOLAESCU DE A LE TAIA FONDURILE DE LA STAT - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 12. Pingback: Premierul Ponta anunta “victorios” un nou jug spoliator al FMI, plin de REFORME STRUCTURALE, concedieri, privatizari la CFR MARFA si ELECTRICA, plus introducerea COPLATII LA INTERNAREA IN SPITAL (video) - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 13. Pingback: FMI CA HOARDA TATARA IN ROMANIA. Scumpirea caldurii, vinderea HIDROELECTRICA, noua strategie “pas cu pas” in DISTRUGEREA SISTEMULUI SANITAR PUBLIC si COALIZAREA STATULUI CU BANCILE [si video] - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 14. Pingback: MAREA TICLOȘIE A PRIVATIZĂRII SĂNĂTĂȚII. Guvernul Orban, împânzit de oameni din clinci și spitale PRIVATE, dă OUG, „noaptea ca hoții”, prin care LIBERALIZEAZĂ ASIGURĂRILE DE SĂNĂTATE. Spitalele private au acces la banii publici INCLUSIV
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare