MEDICI IMPOTRIVA CARDULUI DE SANATATE: memoriu catre presedintele Colegiului Medicilor, Vasile Astarastoae

3-02-2013 7 minute Sublinieri

carduri

Am primit pe mail:

Un grup de medici din diferite colțuri ale țării a redactat un memoriu în care semnalează aspectele etice și juridice pe care le implică informatizarea medicală. Semnatarii acestui memoriu doresc să informeze alți profesioniști ai sănătății despre ceea ce înseamnă acceptarea utilizării Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate, dincolo de “beneficiile”  proclamate de autorități.

Memoriu către Președintele Colegiului Medicilor din România, Domnul Profesor Doctor Vasile Astărăstoae:

Domnule Preşedinte,

Semnatarii acestui memoriu doresc să vă aducă la cunoştinţă câteva aspecte care, considerăm noi, încalcă principiile fundamentale de exercitare a profesiei de medic, precum și legi și regulamente care organizează și reglementează exercițiul profesiei, afectând prestigiul acesteia, cu implicații etice și legale în ceea ce privește relația medic-pacient.

Considerăm că prin utilizarea SIUI și a celorlalte componente ale Platformei Informatice de Asigurări de Sănătate( PIAS: cardul de sănătate, prescripția electronică, dosarul electronic de sănătate), profesia medicală are din ce în ce mai multe îngrădiri de ordin tehnic, aducându-se atingeri caracterului ei umanitar. Suntem constrânși prin obligativitatea utilizării PIAS să încălcăm drepturi ale pacientului garantate prin lege, drepturi care pentru noi constituie OBLIGAȚII.
Prin utilizarea si aplicarea componentelor PIAS nu va mai exista confidențialitate și nici secret profesional (aspecte garantate atât prin legea 46/2003 privind drepturile pacientului cât și prin Codul nostru, de deontologie medicală). Prin inscripționarea datelor medicale pe cardul de sănătate și prin utilizarea SIUI, lărgim nejustificat accesul la informațiile personale ale pacientului, medicii fiind în imposibilitatea de a mai respecta secretul profesional.

Toate persoanele care vor avea acces la SIUI , vor avea acces și la datele medicale, personale, ale oricărui pacient (toți medicii de familie, toți medicii specialiști – alții decât medicii de familie -, toți farmaciștii și furnizorii de dispozitive medicale aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări, personalul autorizat din cadrul caselor de asigurări de sănătate și nu numai). Persoane total necunoscute pacientului în cauză îi vor putea edita și/sau accesa datele personale, uneori fără ca acesta să aibă cunoștință !

Medicul este obligat să păstreze secretul profesional și să acționeze în acord cu dreptul legal al fiecărei persoane la respectul vieții sale private din punct de vedere al informațiilor referitoare la sănătatea sa. ( Art.17. Secretul profesional, CAPITOLUL III al Codului de Deontologie Medicală – Secretul profesional și accesul la datele referitoare la starea de sănătate)

Medicul este obligat să păstreze secretul profesional, obligația fiind opozabilă inclusiv față de membrii familiei persoanei respective. ( Art.18, alineatul 1, Întinderea obligației de păstrare a secretului profesional,alineatul 1 al Codului de Deontologie Medicală)

Medicul este obligat să păstreze secretul profesional și obligația persistă și după ce persoana respectivă a încetat să-i fie pacient sau a decedat. (Art 18, alineatul 2 al Codului de Deontologie Medicală)

Medicul, la solicitarea persoanei în cauză, o va informa pe aceasta sau pe persoana desemnată de aceasta, cu privire la orice informație pe care o deține referitoare la starea de sănătate a persoanei în cauză. (Art 19 al Codului de Deontologie Medicală )

Iată cât de restrictive sunt obligațiile noastre în ceea ce privește păstrarea secretului profesional!

Într-o totală opoziție cu prevederile PIAS, care extinde relația medic curant-pacient la pacient-multipli medici sau alt personal, nesolicitați de pacient strict în cadrul actului medical! În plus, „actul normativ al Ministerului Sănătății ”cu privire la cardul de sănătate (n.n.), spune specialistul in legislație IT, domnul avocat Bogdan Manolea, încalcă toate principiile colectării datelor cu caracter personal.” Iată ce alte probleme obiective ridică domnia sa, prin prisma asiguratului:Există o bază de date centralizată cu datele de pe carduri? Cine are acces la date ? La ce date ? Cui trebuie arătat cardul ? Cine poate citi datele de pe card și cine de pe cip?(…) Care sunt măsurile de securitate luate în acest sistem informatic ? Cine il auditează ?”(articolul “Cardul nostru de sănătate cel de toate zilele…” de Bogdan Manolea , preluat de pe blogul juridic al lui Bogdan Manolea cu informatii referitoare la legislatie, jurisprudență, articole și știri legate de domeniul Dreptului Tehnologiei Informației din România și străinătate, http://legi-internet.ro/blogs/index.php/2010/11/15/card-electronic-de-sanatate-romania-critica ). Ne întrebăm, cu speranța ca întrebarea să nu rămână doar retorică – la ce ne expunem, noi medicii, și la ce îi expunem pe pacienții noștri?

Am dori să atragem atenția și asupra altor aspecte legate de utilizarea sistemelor informatice (așa cum specialiștii în etica informaticii semnalează):

“-transparența inacceptabilă a vieții private,

– riscuri de discriminare și abuz prin expunerea pacientului la o posibilă “agresiune informatică (utilizarea neautorizată a datelor de către angajaţii a căror sarcină este să actualizeze fişierele cu informaţii; scurgerea accidentală de informaţie, prin neglijenţa sau lipsa de atenţie a unor angajaţi sau prin accesul unor intruşi;propagarea de erori şi pagubele pricinuite de acestea- și aici vorbim de erori și pagube umane(n.n.); folosirea intenţionată a datelor în scopuri pe care unii oameni le consideră obiecţionabile)”

-vulnerabilitate, putând deveni „victime ale urmărilor defectării sistemelor. Anumite sisteme informatice, fie publice sau private, cum sunt cele din domeniul (…)sănătății oferă largi posibilităţi pentru un comportament antisocial sau pentru acţiuni teroriste.” (citat din „Unele probleme sociale,economice, juridice și etice ale utilizării tehnologiei informațiilor și comunicațiilor”– de Prof. Dr. Ing. Șt. Iancu, Secretar științific al Secției de Știință și Tehnologia Informației a Academiei Române)

Cum putem noi garanta că pacienții noștri, ființe umane, nu vor deveni victime ale erorilor, ale discriminărilor, ale abuzurilor? De când și de ce medicii au libertatea și obligația de a încălca drepturile și libertățile pacientului? Ce riscuri și ce responsabilități ne asumăm și în numele cui sau a ce?

Având în vedere că “întreaga activitate profesională a medicului este dedicată exclusiv apărării vieții, sănătății și integrității fizice și psihice a ființei umane” ( Art.1. Scopul și rolul profesiei medicale. Codul de Deontologie Medicală), considerăm că nu avem voie să ne transformăm pacienții ( în numele progresului și a intereselor economice) în ținte ale agresiunii informatice și a cyberterorismului.

Prin această informatizare (aproape cu orice preț), respectul față de demnitatea umană, „valoare fundamentală a corpului profesional“ (Codul Deontologic al medicilor) devine nul, reperele umane fiind pierdute. Pacientul capătă o transparență totală, în condițiile în care sistemul în sine devine din ce în ce mai opac, prin îngrădirea accesului și lipsa controlului asupra datelor personale.

În temeiul articolului 6 din Codul Deontologic al medicilor care afirmă că “Medicul este dator să stăruie si să-și apere independenţa sa profesională, fiind interzisă orice determinare a actului medical ori a deciziei profesionale, de raţiuni de rentabilitate economică sau de ordin administrativ” considerăm că trebuie să vă semnalăm faptul că independența, libertatea și decizia profesională, actul medical în sine și finalizarea acestuia sunt condiționate de informațiile oferite de un soft, în speță SIUI, iar dacă informațiile furnizate de acest soft sunt eronate, atunci pacientul nu poate beneficia de drepturile sale ca asigurat (consultație gratuită, rețetă compensată sau gratuită etc.) În prezent sistemul are numeroase erori în baza de date, erori cu privire la calitatea de asigurat(pacienți cu plata la zi a contribuției la Fondul de Sănătate apar neasigurați, tinerii de 18 ani apar neasigurați, persoane în viață apar înregistrate ca decedate, nou-născuții sunt validați abia după luna a doua de viață, etc) și chiar dacă aceste erori vor fi corectate, vor exista permanent alte surse de erori și riscuri, așa cum specialiștii în etica informaticii ne semnalează.Oricât de bine va fi proiectat un soft, tot vor exista în practică situații neprevăzute care vor determina programul să dea erori. Oricât de securizat va fi sistemul, în cele din urmă totul va depinde de calitatea morală a celor care au acces la bazele de date și de vulnerabilitatea sistemelor informatice. Obligativitatea introducerii și utilizării unui sistem ce presupune erori și riscuri cu răsfrângere directă asupra stării de sănătate a pacientului și asupra integrității sale, ne face să fim cu atât mai circumspecți, căci noi, medicii, vom fi cei care vom fi direct responsabili, moral și civic.

Medicina este o profesie umanitară, iar exercitarea ei are la bază ca principiu fundamental respectarea demnității ființei umane. Niciodată o mașină sau un soft nu va avea cum să înteleagă sau să aplice principii umanitare! Este îngrijorător faptul că exercitarea profesiei de medic, profesie umanitară, după cum am spus, devine din ce în ce mai dependentă de utilizarea unui PC sau de o conexiune la internet, aspecte care nu îmbunătățesc nici serviciile medicale și nici condiția pacienților într-o măsură atât de mare încât să fie considerate absolut necesare desfășurării actului medical. Noi nu ne opunem progresului, dar trebuie să cântărim care aspecte sunt în favoarea omului și care ne transformă mai mult în ființe dependente și vulnerabile. În ceea ce privește PIAS nu putem decât să remarcăm caracterul preponderent coercitiv și restrictiv, în totală discrepanță cu necesitatea, utilitatea și eficiența declarată oficial.

O altă situație pe care v-o semnalăm este aceea în care pacienții asigurați, care nu vor să primească un card de sănătate cu cip, din motive religioase și/sau civice (bazate pe libertatea credinţelor religioase, pe libertatea gândirii şi a opiniilor și pe libertatea conştiinţei, drepturi fundamentale, constituționale, care nu pot fi îngrădite sub nicio formă, precum şi pe dreptul la viaţă intimă şi privată), solicită asistență medicală gratuită, drept care nu le poate fi contestat atât timp cât întrunesc calitatea de asigurat conform legii ( Legea 95/2006 cu completările ulterioare, art. 211 – calitatea de asigurat prevede două condiții: domiciliul în România și plata contribuției la Fondul Național de Asigurări de Sănătate).

Care va fi procedura în cazul acestei categorii de pacienți ? Suntem obligați prin lege să le acordăm asistență medicală gratuită. Faptul că ei doresc să facă dovada calității de asigurat printr-o altă modalitate decât aceasta care le încalcă conștiința (cardul național de sănătate cu cip), nu ar trebui să constituie un motiv de a le restricționa accesul la serviciile medicale gratuite. Acest sistem informatizat și modalitatea de a dovedi calitatea de asigurat printr-un card va împiedica accesul acestor pacienți la actul medical gratuit, deși nu-și vor pierde calitatea de asigurați.

În final, credem că ar trebui să atragem atenția și asupra altui aspect – acuzația de fraudă adusă in corpore castei medicale de către oficialităţile care au prezentat ca principal argument în vederea introducerii cardului de sănătate, reţetei şi dosarului electronic stoparea fraudei din sistemul sanitar! Întreaga castă medicală şi farmaceutică a fost și este acuzată, a priori, de a fi fraudat statul, deşi prezumţia de nevinovăţie este reglementată alături de drepturile şi libertăţile cetăţeneşti fundamentale. Este acesta singurul mijloc prin care se poate stopa frauda declarată? Este scuzabil și acceptabil prin această prismă, a stopării fraudei, introducerea unui sistem care ne expune și ca medici, dar și ca asigurați unor riscuri majore, etice sau legale inacceptabile? Stopăm răul printr-un rău și mai mare? Este aceasta o abordare corectă?

Semnalarea acestor aspecte, precum și o atitudine oficială din partea noastră, a medicilor, în ceea ce privește riscurile și deficiențele acestui sistem considerăm că ține de demnitatea noastră profesională.

Vă rugăm să faceți ce demersuri considerați necesare pentru a se reanaliza legea 95/ 2006, capitolul cu privire la cardul național de sănătate și Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum și alte prevederi legale cu privire la obligativitatea celorlalte componente ale PIAS(prescripția electronică, dosarul medical electronic și SIUI), astfel încât să se ofere alternative legale (fără a conduce la discriminări de orice tip) atât pentru medicii care consideră că nu pot folosi sistemul pe criterii de conștiință, cât și pentru pacienții asigurați, care au dreptul legal de a beneficia de servicii medicale gratuite și care din motivele mai sus enumerate nu vor accepta cardul național și nici includerea lor în sistemul medical electronic.

La acest memoriu au subscris 84 de medici din diferite părți ale țării, o parte dintre ei fiind membri ai Asociației Pentru Libertatea Românilor.


Categorii

1. DIVERSE, Carduri electronice/ cipuri, Guvernarea electronica (E-GUVERNARE), Sistemul romanesc de sanatate, Vasile Astărăstoae

Etichete (taguri)

, , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

20 Commentarii la “MEDICI IMPOTRIVA CARDULUI DE SANATATE: memoriu catre presedintele Colegiului Medicilor, Vasile Astarastoae

 1. Sa zicem ca sunt utile datele din acest card, cele medicale, rh, grupa sanguina etc.Dar , dupa cum multe analize sunt facute gresit se trece un rezultat gresit?Pacientul nu va fi tratat conform datelor din acest card?Cum mai poate combate bietul pacient datele false, care pot conduce spre un tratament gresit?

 2. Evident ca nu are cum sa stie in primul rand pacientul, toate analizele sale. Ce, dvs va stiti toate valorile glicemiei de-a lungul timpului(de ex)? Este un risc mare pe care vi-l asumati, daca acceptati acest card. Acela de a va expune la erori de diagnostic si tratament, erori ce au ca sursa nu medicul, ci datele posibil eronate din card.Unul din multiplele riscuri…dupa cum se vede si in articolul de mai sus. Ca sa nu mai spunem si de riscurile legate de calitatea de donator de organe! Suntem piata de desfacere visata de orice traficant de organe!
  Ce date medicale credeti ca ar fi utile?
  Situațiile de reală urgență(comă, stare confuzională etc), pentru care informațiile medicale stocate electronic ar fi utile, sunt parțial anulate de prezența pin-ului de acces la card, pin care, în astfel de situații, nu va putea fi comunicat de persoana aflată intr-o stare cu adevarat gravă, medicului din urgență.Pentru restul situațiilor, procedura medicală obligatorie presupune în general un consult clinic și investigații paraclinice pentru a pune un diagnostic și, în consecință, a recomanda un tratament, care, conform celor care susțin beneficiile cardului electronic de sănătate, ar fi putut intra în conflict cu o patologie preexistentă, necunoscută medicului curant, și pe care pacientul nu dorește sau nu știe să o comunice acestuia.Până acum algoritmul de diagnostic s-a bazat pe acești pași și nu au fost comise erori majore, necorectabile, dar, odată cu creditarea sistemului informatic ca fiind infailibil(deși el este extrem de vulnerabil, după cum vom vedea) erorile de diagnostic și prescripție medicală vor fi frecvente și sesizabile când implicațiile asupra integrității pacientului deja vor fi tardive, poate.

 3. Stiti cat a costat intretinerea sistemului de raportare si decontare a serviciilor medicale in toti anii, pina la introducerea cardului, e-retetei si a SIUI-ului in forma actuala? 14.000 de euro! In toti anii! Comparati cu cele 300 de milioane cat s-a cheltuit numai pentru implementarea e-cardului, e-retetei, SIUI-ului si dosarului electronic si adunati o suma estimativa cu cat se va cheltui de acum incolo numai pe serviciile de mentenanta(internet cu banda larga, service imprimanta, calculatoare, actualizare soft, service cititoare de carduri etc) si vedeti daca nu e o afacere perdanta! De ce e necesar un sistem care presupune achizitionare anuala de semnaturi electronice(47 de euro inmultit cu toti medicii din tara/an= cca 50.000*47=2.350.000 euro/an), cititoare de carduri(cca 3000 ron bucata, 3000*50000=150.000.000= cca34.000.000 euro), internet cu banda larga(900 ron pe luna!) IN CONDITIILE IN CARE PESTE 2200 SATE NU AU CURENT ELECTRIC(CE SA MAI VORBIM DE ACCES LA INTERNET) SI PESTE 1/3 DIN MEDICII DE FAMILIE LUCREAZA LA SATE(3800 DIN 12000)?? Mi se pare evident ca acest sistem pe linga faptul ca e perdant , e si inutil!

 4. Isi bat joc de noi voit.In America se fac 60 de vaccinuri copilului. pana la o anumita varsta.Am vazut un documentar la tv.Sistemul imunitar al organismului este distrus.

 5. http://www.patriarhia.ro/ro/opera_social_filantropica/bioetica_3.html

  Pentru ca vede in donatorul de organe un om capabil sa se autojertfeasca, Biserica socoteste ca acesta trebuie sa implineasca gestul sau din dragoste fata de aproapele, de bunavoie, in urma unei informari corecte si a unui consimtamant liber si independent de orice influenta straina de constiinta sa.

  Aceleasi exigente trebuie sa fie implinite de rudele celui decedat, responsabile de trupul acestuia si dispuse sa ofere anumite organe ale defunctului pentru transplant.

  Groaznic!!!

 6. Mi se pare un memoriu foarte bun si la obiect. Se poate refuza orice fel de card si asta cu legea(Constitutia) in mana!
  Doamne ajuta

 7. sfintii parintii spun ca la a doua venire trebuie sa avem toate organele.patriarhia nu stie asta?

 8. Iata cat e de functional minunatul SIUI!

  http://www.amfms.ro/din_presa/7516.html

 9. @iuliana

  “sfintii parintii spun ca la a doua venire trebuie sa avem toate organele”

  Unde ai gasit, la sfintii parinti, acest lucru, poti sa dai citatele ?

 10. Poate ar fi bine ca romanii sa-si reaminteasca ceva:
  Toate datele personale ale eurpenilor, inclusiv ale romanilor, vor fi stocate in Israel, conform unei directive UE. (http://www.amfms.ro/din_presa/6991.html) Conform deciziei UE, Israelul controleaza datele personale ale românilor!

 11. Oare mama care-si da un rinichi pentru a salva viata fiului ei, greseste ?
  Sau cel care doreste, in caz de moarte, sa doneze organe pentru a salva vieti omenesti, greseste ?
  Off, of, ce mai “ortodocsi” suntem noi cu litera, mai greu cu Duhul si Dragostea de aproapele…

 12. Of, of, of, una e sa faci o jertfa in mod constient si sa-ti oferi un rinichi sau o parte din ficat cat timp esti in viata, pe picioare, constient si in deplina cunostinta de cauza si altceva este sa te oferi precum un sac de organe, disponibil oricand, ispitindu-i pe cei care se ocupa cu traficul de organe, plecand de la prezumtia ca faci un act nobil. Nu faci un act nobil, pentru ca ispitesti pe cei care nu au ganduri bune, pentru ca ispitesti pe Dumnezeu , cerandu-i astfel sa-ti poarte de grija in mod expres(ca si cum ai merge pe marginea prapastiei, spunand ca nu vei pati nimic, pentru ca , oricum Dumnezeu iti poarta de grija)si pentru ca nu ii mai dai voie lui Dumnezeu sa intervina in mod minunat in cazuri disperate(vezi cazurile de coma prelungita, ani de zile, in care pacientii si-au revenit miraculos).
  Jertfa, e acceptata ca atare atunci cand are si o dimensiune duhovniceasca,nu numai biologica, altfel e doar un act egoist, de prelungire a vietii celuilalt(in ce scop?), de aminare temporara a mortii.Sa nu uitam de extrem de delicatul subiect cu privire la momentul declararii mortii cerebrale(moment oportun pentru recoltarea de organe) care nu stim daca e totuna cu moartea ca separare a sufletului de trup, cu atat mai mult , cu cat au fost numeroase cazuri de persoane care si-au revenit dupa ani de zile de coma profunda(si daca erau in moarte cerbrala,adica fara activitate electrica cerebrala, deci morti conform principiilor medicinei, unde era sufletul? nu se desprinsese inca de trup? daca se desprinsese, atunci inseamna ca el s-a intors in trup in momentul revenirii din coma? unde a fost in acest timp sufletul?in Rai? in Iad? daca nu s-a desprins de trup in tot acest timp, al comei, inseamna ca, duhovniceste, este viu si nu avem voie sa recoltam organele si sa ucidem propriu-zis persoana!)Moartea cerebrala nu e totuna cu moartea biologica!Moartea, din punctul de vedere a separarii sufletului de trup, ramine o taina.Nimeni nu poate spune daca aceasta separare coincide cu moartea cerebrala! In privinta trupului, exista riscul de a fi considerat, in mod rutinant, doar ca un obiect de a dispune oricand,devenind un “depozit de organe”. Inscrierea acordului de donator de organe pe card, va transforma actul de donare, din jertfa , din ultima solutie medicala, in prima optiune(in unele cazuri) si in tentatie . Cine e mai vinovat? Hotul? Sau cel care ispiteste pe hot aratandu-i cu orice prilej bogatiile sale? Ultimul nu are nicio vina?

 13. @hrisanti ,

  ce sa-i faci , daca Bunul Dumnezeu nu ne-a facut cu piese de rezerva … Ma gandesc ca poate in IMENSA Lui intelepciune , a facut bine ce a facut , mai ales ca chiar El spune ca erau toate “bune foarte” . Prin urmare , decat sa ajungem la tentatia asta de a ne transforma in firma de “dezmembrari” , in “second-hand” pentru aproapele , poate ca am putea sa-l ajutam altfel , sa-l incalzim altfel pe aproapele nostru , sa jertfim altfel trupul nostru pentru el . Poate ca gresesc , dar nu vad ca o solutie buna , mai ales duhovniceste , a dona organele , in cazul mortii tale . Ba dimpotriva , mi se pare o forma de ipocrizie , de ironie . Cum adica , ne gandim la altii doar cand ajungem sa murim ? Ne dam seama ca ficatul nostru ajunge sa putrezeasca in tarana , cand , vezi Doamne , ar putea salva pe cineva . Pe principul : hai , ia si mananca tu asta , decat s-o arunc la cos !

  In privinta :
  ” Oare mama care-si da un rinichi pentru a salva viata fiului ei, greseste ? ” -este o alta poveste si vorbim aici de faptul ca donatorul poate vietui mai departe fara probleme ( cel putin teoretic si cel putin la momentul transplantului ) , iar motivarea gestului este unul profund sentimental , legatura mama-fiu/fiica fiind legatura stransa , de sange . Dar chiar si asa este posibil sa fie gresit , nu stiu dar ma gandesc la jertfa de pe Golgota , cand Maica Sfanta se jelea pentru ca vedea chinul Fiului pe cruce , dar nu s-a lasat impinsa la gesturi necugetate . Cum ar reactiona oare o alta mama , vazandu-si crucificat fiul ? Ar accepta Voia Domnului sau ar fi capabila de orice , poate chiar de suicid ? Cred ca aceasta este problema principala si permanenta a noastra , a oamenilor : ajungand in situatii limita , incercam sa justificam iesirea , prin orice , mai putin prin acceptarea implinirii Voii celei intelepte a lui Dumnezeu . Maica Sfanta asta a facut : a acceptat moartea pe cruce a Fiului , tot asa cum a acceptat si vestea imtruparii Lui , cu smerenie , plecandu-se Voii lui Dumnezeu . Prin Voia lui Dumnezeu ne nastem , prin voia lui Dumnezeu murim , acceptand-o , avem sanse mai mari sa ne castigam cununa vietii , iar intervenind si modificand-o , s-ar putea sa o indepartam nu numai pentru noi , ci si pentru aproapele pe care , zicem noi , ca l-am ajutat . Iertare , va rog , de la toti cei pe care-i smintesc cele ce le-am scris !

 14. Pingback: De ce se doreste introducerea Cardului de sanatate electronic cu microcip. Date personale, donare de organe, controlul populatiei umane (s25) | CE-I CU NOI?
 15. Pingback: Dr. VAsile Astarastoae, presedintele Colegiului Medicilor: CARDUL DE SANATATE ESTE UN INSTRUMENT PERICULOS PENTRU DEMOCRATIE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 16. Pingback: CARDUL DE SANATATE NE VINE ACASA PRIN POSTA. Proiect lansat pentru “dezbatere publica” - Recomandari
 17. Pingback: Nu mai avem doctori, dar vom avea… carduri. CARDUL ELECTRONIC DE SANATATE – distribuit de pe 20 septembrie si OBLIGATORIU incepand cu 2015/ Vasile Astarastoaie arata CRIZA REALA din sistemul sanitar: DEFICITUL CATASTROFAL DE MEDICI - Recomanda
 18. Pingback: Explicatii penibile ale autoritatilor pentru mentinerea ACORDULUI DE DONARE pe CARDUL DE SANATATE/ MAI MULTE MANASTIRI, printre care Putna, Sihastria Putnei, Petru Voda, Sucevita si altele au REFUZAT CARDURILE - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare