43 asociatii crestine contesta OUG privitoare la ACTELE de IDENTITATE ELECTRONICE si cer carti de identitate simple cu numele parintilor

12-02-2013 10 minute Sublinieri

buletin-de-identitate
Am primit pe mail:

Bună ziua,

Un număr de 43 de ONG-uri românești au depus la Parlament un memoriu privind adoptarea prin lege a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 82-2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetaţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România.

Chiar dacă actul normativ prevede și alternativa cărții de identitate simple – Expunerea de motive a Proiectului de Lege privind aprobarea OUG 82/2012  lămurind total controversa, fiind menționat expres că se dorește respectarea dreptului de opțiune pe criterii de religie, conștiință etc. – cele 43 de ONG-uri cer îndepărtarea totală a biometriei, care reprezintă un pericol în sine, afectând nu numai persoanele care o acceptă, dar și pe cele care o resping.

Textul integral al memoriului este atașat. Vă rugăm respectuos să-l faceți cunoscut opiniei publice.

Cu respect,
Iulian Capsali
presedinte Alianta pentru Demnitate Natională

Către Senatul României

Parlamentul României

Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711

În atenţia Domnului Darius-Bogdan VÂLCOV

Preşedinte al Comisiei pentru Administraţie Publică, Organizarea Teritoriului şi Protecţia Mediului

Spre ştiinţă: Domnului George Crin Laurenţiu Antonescu, Preşedintele Senatului României

Subiect: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetaţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România

Domnule Preşedinte,

În calitatea lor de organizaţii care au ca misiune promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, organizaţiile semnatare vă transmit următoarele observaţii referitoare la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82-2012:

Datele biometrice necesită o atenţie specifică, deoarece acestea identifică în mod neechivoc o persoană utilizând caracteristicile sale comportamentale sau fiziologice unice. Din acest motiv, studiile efectuate demonstrează [1] că impactul culegerii lor asupra vieţii private prezintă mai multe riscuri majore:

a) Primul risc îl reprezintă uzurparea identităţii, în special în cazul identificării sau al autentificării.

b) Cel de-al doilea risc îl reprezintă devierea scopului, fie de către operatorul de date însuşi, fie de către un terţ, inclusiv autorităţile de aplicare a legii. Aici trebuie avute în vedere inclusiv posibilele abuzuri sau neglijenţe ale unor persoane însărcinate cu administrarea sau cu utilizarea datelor cu caracter personal[2].

c) Cel de-al treilea risc este breşa în securitatea datelor.

d) Cel mai grav risc este însă acela că biometria schimbă irevocabil relaţia între corp şi identitate, astfel că o maşină (un echipament tehnologic) poate citi corpul uman şi astfel datele sunt susceptibile de folosire ulterioară în diferite scopuri.

e) De asemenea, în ceea ce priveşte acurateţea citirilor, trebuie subliniat că, atunci când se utilizează sistemele biometrice, nu se pot obține rezultate 100% fără erori. Aceasta se poate datora diferențelor de mediu în momentul colectării datelor (lumină, temperatură etc.) sau diferențelor dintre echipamentele utilizate (camere video, dispozitive de scanare etc.).[3]

În aces sens, trebuie remarcat faptul că, în Franţa, un raport din anul 2011 dezvăluie securitatea îndoielnică a paşapoartelor biometrice. Acest raport arată că 10% din paşapoartele biometrice au fost obţinute fie de imigranţi ilegali în mod fraudulos, fie de indivizi în căutarea unei identităţi. Ca urmare a acestei probleme, dar şi a altora semnalate în statele U.E. (Anexa 1), membrii Parlamentului European au solicitat lămuriri Comisiei Europene cu privire la siguranţa documentelor biometrice[4]. Deşi Comisia urma să transmită un raport până pe 29 iunie 2012, acesta nu a fost finalizat şi dat publicităţii nici până astăzi.

Parlamentul European a atras atenţia asupra faptului că încă nu s-a acumulat suficient de multă experienţă în ceea ce priveşte utilizarea acestor noi tehnologii şi rămân prea multe probleme legate de:

– fiabilitatea şi utilitatea luării de amprente în cazul copiilor şi al persoanelor în vârstă;

– încrederea care poate fi acordată procesului de colectare a datelor biometrice;

– posibilele deficienţe ale sistemelor de identificare şi rata erorii în diverse state membre;

– disparităţile existente în ceea ce priveşte documentele care trebuie furnizate şi modalitatea de emitere a documentelor respective.

Reiterăm faptul că nu există niciun studiu din care să rezulte problemele şi numărul de cazuri de falsificare a actualelor acte de identitate, nici care să demonstreze necesitatea noilor acte de identitate şi nicio analiză cost/beneficiu a noilor implementări tehnologice[5].

Aderarea României la spaţiul Schengen NU impune existenţa obligatorie a cărţilor de identitate electronice. Rapoartele europene pregatite de ENISA 1 (Privacy Features of European eID Card Specifications, ENISA, Ian 2009 http://www.enisa.europa.eu/act/it/eid/eid-cards-en) demonstrează că există chiar state europene care nu au niciun fel de act de identitate obligatoriu (Danemarca, Irlanda, Letonia, etc.) şi acest lucru nu le impiedică pe unele dintre acestea să participe în programul Schengen.

Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82-2012 este vădit neconstituţională întrucât introduce prevederi legale de restrângere a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului[6]. De asemenea, potrivit Constituţiei României, Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora. Adoptarea Ordonanţei de urgenţă nr. 82-2012 nu poate fi motivată prin necesitatea interoperabilităţii actelor de identitate electronice în diverse programe europene (cum ar fi STORK), în condiţiile în care discuţiile privind lipsa de securitate a documentelor electronice sunt foarte actuale, iar programele europene nu impun şi nici nu recomandă la acest moment implementarea obligatorie a unor astfel de acte.

Pe de altă parte, proiectul de Ordonanţă de urgenţă nu a facut obiectul consultărilor publice, acesta fiind unul dintre motivele pentru care ordonanţa include în expunerea de motive câteva erori, lipsuri sau contradicţii, inclusiv cu textul Ordonanţei de urgenţă:

– Deşi expunerea de motive menţionează dreptul de opţiune pentru cărţile de identitate fără cip, în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, prevederile sunt ambigue, neexistând o prevedere expresă în acest sens.

– Expunerea de motive menţionează expresia “retragerea eşalonată a cărţilor de identitate” pagina 2 – intrând în contradicţie cu dreptul de opţiune statuat în acelaşi document  (nu şi în textul ordonanţei).

–  Expunerea de motive nu prezintă cheltuielile bugetare implicate odată cu introducerea cărţilor de identitate electronice.

În acest conext, organizaţiile semnatare ale acestei petiţii solicită: 

A. Respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2012, nefiind justificat caracterul de urgenţă şi ca fiind nenecesară şi inoportuna în acest moment, în special până când:

a) Comisia Europeană va prezenta răspunsul vis-a-vis de fraudele sistemului în Franţa sau de neconcordanţele raportate în Olanda;

b) Curtea Europeană de Justiţie se va pronunţa asupra cazurilor de interpelare preliminară din partea instanţelor din Germania şi Olanda.

B. Având în vedere iminenta atingere a dreptului la viaţă privată prin reglementarea posibilităţii colectării de date cu caracter personal de la toţi cetăţenii români, se impune în mod obligatoriu:

– realizarea unei analize de necesitate şi eficienţă a introducerii noilor acte electronice de identitate, prin prezentarea publică a numărului de cărţi de identitate falsificate în ultimii ani şi a costurilor actualului proiect. Această cerinţă este imperativă mai ales în contextul în care Parlamentul European şi statele membre au semnalat deficienţele sistemului de colectare şi identificare pe baza datelor biometrice.

– adoptarea unui astfel de act normativ doar printr-o lege, şi nu printr-o ordonanţă de urgenţă a Guvernului, după consultarea atentă a populaţiei şi prezentarea riscurilor sistemului;

–  includerea în textul actului normativ a principiilor de securitate şi protecţie a vieţii private (de exemplu, inexistenţa bazei de date unice cu date biometrice) ca şi a sancţiunilor drastice pentru incălcarea acestora;

C. Susţinem în mod obligatoriu necesitatea menţinerii unei alternative de carte de identitate simplă cu folosirea tehnologiei actuale pentru persoanele care, din diverse motive de conştiinţă, securitate sau opinie, nu doresc obţinerea unui act electronic de identitate. Insistăm asupra acestei prevederi cu atât mai mult cu cât această opţiune nu împiedică cu nimic obligaţiile României faţă de Uniunea Europeană.

D. În cazul în care, chiar şi în condiţiile nesiguranţei emanate la nivel global de introducerea actelor de identitate electronică, veți proceda la propunerea unui raport favorabil privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului, asociaţiile semnatare consideră absolut necesare următoarele modificări:

a) prevederea expresă în proiect a dreptului de opţiune al cetăţeanului între a i se elibera o carte de identitate/reşedinţă obişnuită (actualul tip) şi o carte electronică de identitate/reşedinţa.

b) păstrarea valabilităţii actualelor cărţi de identitate până la momentul expirării lor.

În acest sens, următoarele modificări sunt imperios necesare:

Art. I

Textul alineatului 1 al art. 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular-tip care conţine datele cu caracter personal ale solicitantului, declaraţia privind opţiunea între cartea de identitate şi cartea electronică de identitate, precum şi informaţiile stabilite de lege pentru constituirea şi actualizarea R.N.E.P.”

Textul alin. 2 al art. 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Cartea electronică de identitate se eliberează:

a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;

b) cu valabilitate de 5 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani.”

La articolul 17, după alineatul 6 se introduce alineatul 7 cu următorul cuprins:

“(7) Titularul are dreptul de a opta între cartea de identitate şi cartea electronică de identitate”

La articolul 19, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) La preschimbarea actului de identitate, titularul are dreptul de a opta între cartea de identitate şi cartea electronică de identitate.”

Art. V.

Textul articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate se realizează, în mod eşalonat, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate sau a primei cărţi de identitate, pe măsura asigurării cu suportul tehnic necesar a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

Alineatul (1) al articolului X se modifică după cum urmează:

(1) Cărţile de identitate, cărţile de rezidenţă şi cărţile de alegator se produc şi se eliberează potrivit dispoziţiilor aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Alineatul (2) al articolului X se abrogă.

Alineatul (7) al articolului X se modifică după cum urmează:

(7) Datele biometrice pentru cartea electronică de identitate se colectează, pentru cetăţenii români aflaţi în străinatate, de către Ministerul Afacerilor Externe, cu echipamentele utilizate la paşapoartele electronice, aflate în dotarea sa şi a misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare.

În anexă prezentăm:

1. Aspecte legate de nefuncţionarea sistemului sau încălcari ale drepturilor fundamentale semnalate în statele membre (Anexa 1)

2. APADOR-CH în data de 23 august 2010 (Anexa 2)

3. Decizie a Curţii Constituţionale din Franţa referitoare la neconstituţionalitatea legii de introducere a cărţii electronice de identitate

4. Comunicat al Parlamentului European – referitoare la interpelarea Comisiei Europene referitoare la problemele semnalate legate de paşapoartele biometrice.

ANEXA 1 – Situatii Biometrie in lume (format DOC)

ANEXA 2 – Scrisoare MAI Carţi Identitate Biometrice (format PDF)

ANEXA 3 – Decizie Franţa neconstituţionalitate lege (format PDF)

ANEXA 4 – Comunicat al Parlamentului European (format DOC)

Completare:

Propunerea de modificare a actualului format al cărţilor de identitate, în care numele părinţilor nu mai este menţionat, s-a realizat tocmai la sugestia organizaţiilor homosexuale, pentru ca cei pe care îi reprezintă să nu se simtă discriminaţi. Democraţia presupune puterea de decizie a unei majorităţi şi obligaţia minorităţilor de a se supune deciziei, cu evitarea discriminării minoritarilor. Prezenţa numelui părinţilor nu este un caz de discriminare, deoarece toţi cetăţenii, fiind egali în faţa legii, trebuie să se supună Codului civil, care menţionează expres identificarea persoanei fizice în faţa autorităţilor legale sub acest aspect. Vă cerem, aşadar, ca actul de identitate să conţină la vedere numele părinţilor posesorului.

În plus, susţinem documentele simple, întrucât aparatura pentru emiterea acestora există deja, noua tehnologie fiind foarte costisitoare şi, evident, împotriva vieţii sub toate aspectele.

În acest sens aducem argumentele reliefate într-o conferinţă pe acest subiect desfăşurată cu foarte puţin timp în urmă în Grecia (6 Octombrie 2012):

1. Nu este vorba de o obişnuită înlocuire a actelor de identitate. Vom fi înzestraţi cu un card foarte inteligent dotat cu microcip aparţinând avansatei tehnologii RFID, care are o mare capacitate de stocare a datelor şi posibilităţi de permanente reprogramări, prelucrare şi stocare, desigur, independent de voia noastră. Toate acestea sunt realizabile deja.

2. Puterea legislativă trebuie să ia aminte la faptul că Comisia Europeană afirmă că nu îi obligă pe cetăţenii europeni să accepte actul de identitate electronic, ci doar îl recomandă.

3. Prin încălcarea caracterului privat al vieţii, omul poate să îşi schimbe atitudinea de viaţă. Sunt extrem de serioase repercusiunile sociale şi psihologice ale impunerii acestui sistem asupra personalităţii umane, atât în viaţa cotidiană, cât şi în evoluţia istorică şi culturală a neamului nostru.

4. Actele de identitate electronice constituie metoda cea mai sufocantă de control, de urmărire şi înrobire a cetăţenilor, cu mult mai eficientă decît a oricărui regim totalitar din trecut.

5. Libertatea personală şi caracterul privat al vieţii sunt garantate atât de Constituţia statului şi de Constituţia Europeană, cât şi de Comisia Europeană pentru Drepturile Omului. În aceste reglementări legale sunt conţinute mijloacele de protecţie legală a cetăţenilor împotriva impunerii forţate a noilor acte de identitate. Conform legilor româneşti [Legea nr.677/2001], prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă doar în cazul când subiectul datelor respective îşi dă consimţământul. Intrând „de bună voie” în posesia actului de identitate electronic, ne pierdem drepturile de la sine înţelese şi abrogăm protecţia pe care ne-o oferă Constituţia. Cu toate acestea, ar trebuie ca guvernul să conştientizeze că, dacă decide emiterea actelor de identitate, va fi obligat să acopere cu dispoziţii juridice alternative şi pe cei care nu le acceptă.

Se cuvine ca legile în vigoare să respecte şi libertatea de conştiinţă a creştinilor ortodocşi. Chiar dacă Sinodul Bisericii Ortodoxe Române nu s-a exprimat încă pe această temă, Sinodul Bisericii Greciei şi Sinodul Bisericii Rusiei au făcut-o de mai multe ori, iar aceste poziţii sînt cunoscute în rîndul creştinilor ortodocşi. Astfel, în comunicatul Sinodului Permanent al Bisericii Greciei referitor la cardul cetăţeanului emis pe 18 decembrie 2010 se subliniază „neclaritatea, caracterul contradictoriu şi confuzia” care există în proiectul de lege referitor la guvernarea electronică şi „… îşi declară reţinerea”, pentru că „Biserica respectă caracterul irepetabil al omului şi libertatea-i de Dumnezeu dăruită. Persoana umană nu poate fi dezgolită de demnitatea şi de însuşirile sale”.

De asemenea, Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse a emis, la 5 februarie 2013, un comunicat din care redăm următorul fragment: „Ținând strajă libertăţii omului, Biserica cheamă statul să nu impună oamenilor să accepte acele tehnologii care ar putea împiedica pe oameni să mărturisească liber credinţa în Hristos şi să-i urmeze ei în activităţile lor personale şi sociale. Acceptarea diverselor acte de ordin legislativ, politic sau ideologic de către creştini depinde, de asemenea, de compatibilitatea acestor documente cu modul creştin de viaţă.”

În consecinţă, solicităm să respingeţi integral OUG 82/2012 şi să o retrimiteţi Guvernului pentru refacerea actului normativ, astfel încât în România să nu existe decât acte de identitate simple, neelectronice şi nebiometrice şi care să conţină explicit numele părinţilor (prin scoaterea prenumelor părinţilor, obţinută la cererea homosexualilor, se încalcă Legea Stării Civile, respectiv Noul Cod Civil, unde ca element esenţial de identificare a persoanei fizice este trecut şi numele părinţilor), adică revenirea la formatul Cărţilor de Identitate de pînă în anul 2008.

Vă rugăm să aveţi în vedere toate argumentele prezentate în memoriul iniţial, în măsura în care nu sunt contrare prezentei precizări.

Depunem în dovedire şi anexa nr.4 constând în documentaţia ce priveşte scandalul la care am făcut referire şi solicităm numirea unei Comisii speciale de anchetă, pe această temă, în cazul în care Senatul nu este lămurit asupra aspectelor sesizate de noi, Comisie din care să facă parte senatori de o probitate morală ireproşabilă.

Asociațiile semnatare:

1. Asociația pentru Libertatea Românilor (inițiatoarea proiectului) Bacău, Str. Decebal, nr.6, sc.A, ap.11, cod 600283

http://asociatialibertatearomanilor.ro/   Tel. 0744.590.721

2. Asociaţia Naţionala a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere – Filiala Vrancea „Ştefan cel Mare”

3. Asociaţia Pro-Vita – Filiala Bucureşti

4. Asociaţia Umanitate Pentru Toţi – Bacău

5. Asociaţia Culturală Valea Muntelui – Neamţ

6. Asociaţia Bucovina Profunda

7. Alianţa pentru Demnitate Naţională

8. Asociaţia Christiana

9. Alianţa Familiilor din România

10. Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita din România

11. Asociaţia Prietenii Sf. Efrem cel Nou

12. Asociaţia pentru Apărarea Familiei şi Copilului

13. Asociaţia ProTinereţe Alba Iulia

14. Liga Studenţilor din Universitatea din Bucureşti

15. Liga de Utilitate Publică

16. Liga Distributistă Română „Ion Mihalache”

17. Asociaţia HRISDORIA

18. Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” – Constanţa

19. Asociaţia Rost

20. Asociaţia Predania

21. Asociaţia Civică a Tinerilor Creştin-Ortodocşi Români

22. Asociaţia pentru Cultură şi Educaţie „Sfântul Daniil Sihastrul”

23. Asociaţia „Ortodoxia Tinerilor”

24. Asociaţia „Artă şi Tradiţii Meşteşugăreşti”- Alba

25. Asociaţia Tinerilor Ortodocşi „Orthograffiti”

26. Fundaţia Creştină „Părintele Arsenie Boca”

27. Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” – Suceava

28. Asociaţia Antimis – Timişoara

29. Liga Tineretului Creştin-Ortodox Român

30. Fundaţia Sfinţii Închisorilor

31. Asociaţia Dascălilor din România

32. Asociaţia Familia Ortodoxă

33. Asociaţia „Copil dorit”

34. Asociaţia „Triada”

35. Fundaţia „Sfânta Irina”

36. Asociaţia „Prietenii de Familie”

37. Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova – Iaşi

38. Asociaţia Prologos – Timişoara

39. Asociaţia Prologos – Oradea

40. Asociaţia Prologos – Cugir

41. Asociaţia Enable

42. Asociaţia Synaxis 2010

43.Asociaţia Basarabii

Note:

[1]Avizul 3/2012 privind progresele înregistrate de tehnologiile biometrice, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp193_ro.pdf, pag 32

[2]A se vedea https://www.eff.org/deeplinks/2012/01/biometrics-argentina-mass-surveillance-state-policy

[3] Ibidem, pag. 6

[4] A se vedea in acest sens http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2012-000052+0+DOC+XML+V0//EN

[5]PETITIE. Solicitam retragerea proiectului de introducere a cartii de identitate biometrice!, ActiveWatch, 23 august 2010

[6] A se vedea raportul întocmit pentru Comisia Juridică şi Drepturile Omului din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în anul 2011, de către dl. Holger HAIBACH. Acest raport iterează care sunt mutiplele drepturi şi libertăţi ce pot fi grav atinse din cauza deficienţelor sistemului electronic: riscurile falsificării, atentatul la demnitatea umană, riscul major al incălării dreptului la viaţă privată – art 8 CEDO, dreptul la o justiţie echitabilă (care poate fi încălcat prin riscul existent al falsificării) –  articolul 6 din CEDO, încălcarea principiului non-discriminării – art 14 CEDO, încălcarea liberei circulaţii – art 2 din protocolul 4 CEDO, etc.

***

***

*


Categorii

1. DIVERSE, Carduri electronice/ cipuri, Guvernarea electronica (E-GUVERNARE), Panopticon

Etichete (taguri)

, , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

15 Commentarii la “43 asociatii crestine contesta OUG privitoare la ACTELE de IDENTITATE ELECTRONICE si cer carti de identitate simple cu numele parintilor

 1. Datele memorate pe acel cip pot fi falsificate, se pot modifica anumiti parametri dupa o vreme de la emiterea cartii biometrice datorita inaintarii in varsta si deci pacientul sa fie tratat dupa niste date nerelevante.

 2. Felicitari tuturor acelora care duc (si) aceasta “batalie” !

 3. Este extraordinara aceasta actiune.Sa ne rugam cu toţii pentru reusita ei.Sa fie cat mai convingatori.

 4. Dumnezeu sa ne ajute !

  Trebuie sa ne unim si sa incercam sa reactionam legal pe toate caile care le mai avem…

 5. Doamne ajută!

 6. Pingback: MANIA CARDURILOR: Ministerul Agriculturii introduce "CARDUL DE ACCES" in piete pentru producatori - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 7. Pingback: CONSULTARE PUBLICA a MAI pe tema BULETINELOR ELECTRONICE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 8. DEZBATERE PUBLICA A CI ; ORGANIZATA DE MAI
  MAI a comunicat faptul că timp de zece zile persoanele interesate de acest proiect de HG- Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea dispoziţiilor legale din domeniul evidenţei persoanelor, actelor de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actelor de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România.
  (care poate fi găsit pe site-ul instituției la secțiunea Transparență decizională) pot trimite propunerile, sugestiile şi opiniile lor pe adresa de e-mail nicolae.ploesteanu[at]mai.gov.ro

  Citiţi mai mult: Cărțile electronice de identitate și de rezidență sunt opționale – Actualitate > EVZ.ro http://www.evz.ro/detalii/stiri/cartile-electronice-de-identitate-si-de-rezidenta-sunt-optionale-1024727.html#ixzz2LTgfwlvS
  EVZ.ro

 9. Pingback: Situatia demersurilor de CONTESTARE a OUG privind BULETINELE BIOMETRICE (comunicat ApLR)/ "Buletinele fara RFID" - ultima MANIPULARE a autoritatilor - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 10. Pingback: MITINGUL IMPOTRIVA ACTELOR ELECTRONICE DIN BUCURESTI (video). Subiectul "anticip" condamnat la "rastignire" intre avocatul Rapcea si preotul Tanasescu? - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 11. Pingback: PROPAGANDA BIOMETRICA in mass-media. Cum sunt mintiti romanii despre "SIGURANTA" BULETINELOR BIOMETRICE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 12. Pingback: NOILE BULETINE VOR FI SI CARDURI DE SANATATE! Decizie de ultim moment incredibil de ABUZIVA a PARLAMENTULUI - Recomandari
 13. Pingback: ABUZ IN FORMA CONTINUATA: Cristian Busoi, seful CNAS, confirma CONTOPIREA BULETINULUI CU CARDUL DE SANATATE si anunta, totodata, distribuirea CARDURILOR DE SANATATE pentru cei care nu-si schimba buletinele - Recomandari
 14. Pingback: Ministerul de Interne anunta introducerea NOILOR BULETINE pe 1 APRILIE 2014. Autoritatile afirma ca va exista ALTERNATIVA la buletinele electronice. Ce s-a intamplat cu precedentul proiect de CONTOPIRE a BULETINULUI cu CARDUL DE SANATATE? - Recomandari
 15. Pingback: NOUL CARD DE IDENTITATE ELECTRONIC VA AVEA SI FUNCTIE DE CARD DE SANATATE
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare