MIZELE ASCUNSE ALE MISCARII PRO-HOMOSEXUALITATE/ Iresponsabilul director NITULESCU readuce propaganda LBGT pe usa din dos a MUZEULUI TARANULUI ROMAN!

20-02-2013 7 minute Sublinieri

UPDATE: in cele din urma, proiectarea filmului a fost blocata 

APEL pentru traducerea cartilor Redeeming the Rainbow si THE PINK ZVASTIKA

pink zvastika

Am primit pe mail:

Mizele ascunse ale mişcării pro-homosexualitate

Peste tot în lumea creştină, mişcarea homofilă (pro homosexualitate) câştigă încet-încet drepturi în legislaţie, beneficiind în plus şi de o aşa-numită discriminare pozitivă (drepturi suplimentare), drepturi pe care majoritatea populaţiei heterosexuale nu le are.

Propaganda şi educaţia homofilă a intrat în şcolile americane, părinţii nemaiavând dreptul să protesteze împotriva ei, copiilor fiindu-le inoculat de mici un aşa-zis mod alternativ de viaţă sexuală şi sentimentală.

Legea împotriva pretinse discriminări sexuale este o cutie a Pandorei prin care homofilii, atrăgând justiţia de partea lor, vor câştiga tot mai multe drepturi, scopul acestora nefiind altul decât câştigarea unui cât mai mare spaţiu legislativ de manevră, favorabil propagandei şi recrutării de noi adepţi.

Homofilii câştigă suspect de rapid susţinere politică pretutindeni, datorită faptului că mulţi dintre liderii politici mondiali sunt introduşi în organizaţii oculte cum ar fi masoneria şi iniţiaţi în grade superioare prin practici de natură sexuală ce ţin de perversiune şi homosexualitate.

Marile mişcări politice care au marcat sec XX, comunismul şi nazismul, au fost iniţiate de homosexuali sau de promotori ai homosexualităţii. Vezi în acest sens cartea lui Lively Scott Redeeming the Rainbow şi The Pink Zvastika. Se pare că acelaşi lucru se întâmplă acum cu toată această mişcare politică de integrare în diferite structuri suprastatale, care pregăteşte terenul pentru o nouă ordine mondială politică, economică şi religioasă, antihristică în esenţa ei. Altfel spus, homosexualii au fost, sunt şi vor fi portdrapelul oricărei schimbări majore la nivel mondial. De aici şi această presiune sau condiţionare politică venită din afară, prin care ni se impun, sub forma unui dictat, „valorile” pederaste.

Homosexualitatea este în esenţă o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Homofilii în demonstraţiile lor afişează ostentativ curcubeul, simbolul păcii dintre Dumnezeu şi om, apărut după Potop ca o promisiune că oamenii nu vor mai fi pedepsiţi prin astfel de cataclisme, indiferent ce s-ar întâmpla. Cu alte cuvinte, aceştia par să-I spună lui Dumnezeu: pentru că ai promis, de acum nu mai poţi să ne mai faci nimic !

Semnul răzvrătirii homosexualilor, în realitate aceeaşi răzvrătire dintru început a satanei împotriva Creatorului, e uşor de reperat mai ales în modul agresiv de a manifesta public, în grotescul exhibiţionism cu trimitere sexuală perversă inerent acestor manifestaţii.

Unde este aşa-zisa fineţe şi cultură, adesea invocată de unii ca acoperire pentru orientarea sexuală împotriva firii, a celor care practică homosexualitatea, dacă ei se lasă reprezentaţi de astfel de specimene în demonstraţiile de masă? Se pare că Dumnezeu într-atât le întunecă mintea, încât la aceste parade dau pe faţă, prin toate acele gesturi nepotrivite şi scârboase pe care le afişează, nefirescul şi nebunia orientării lor sexuale.

Ca percepţie şi acceptare publică, homosexualitatea îşi are ca poartă de intrare în societate liberalismul sexual. Aşadar, la început, se va promova libertinajul sexual heterosexual, după care oamenii obişnuiţi cu aşa ceva, vor deveni tot mai îngăduitori altor tipuri de experienţe sexuale, din ce în ce mai neobişnuite.

Există o legătură mai mult sau mai puţin ascunsă între puterea politică şi organizaţiile oculte [vezi Masoneria de toate tipurile]. Amintim în acest sens organizaţia intitulată Skulls and Bones /Cranii şi Oase (societate ocultă legată de Bilderberg, echivalentă celei naziste Thule Society), unde viitori Preşedinţi şi lideri politici ai Americii sunt iniţiaţi în practici oculte încă din anii studenţiei, în cadrul unor facultăţi de prestigiu (e.g. universitatea Yale), pentru a putea prelua apoi funcţiile politice cheie vizate.

Pentru a avea, aşadar, acces la puterea politică la vârf, trebuie mai întâi să fi fost iniţiat sau încadrat într-o organizaţie de acest tip. Însă, puterea conferită în astfel de adunări nu vine doar din solidaritatea de grup, sau din ajutorul membrilor şi susţinătorilor ei influenţi; cea mai puternică susţinere va veni de la adevăraţii patroni spirituali ai acestor organisme, nimeni alţii decât dracii,  aşa-numitele puteri ale întunericului, cărora li se aduce închinare. În acest sens există un cult şi un ritual la care membrii lor de frunte participă regulat, el nefiind în esenţă altceva decât o practică luciferică, fapt declarat uneori deschis.

Adonai, Dumnezeul creştinilor, de pildă este considerat un dumnezeu mincinos, cel care l-a detronat cândva pe Lucifer – adevăratul dumnezeu şi părinte al luminilor (de aici şi curentul iluminist), sursă a luminii raţiunii ş.a.

Ceea ce foarte mulţi nu ştiu este faptul că iniţierile ritualice în anumite grade şi funcţii au şi o importantă componentă sexuală: orgii, homosexualitate, perversiuni. Se recurge la astfel de practici pentru a putea fi sparte anumite bariere psihologice (pierderea respectului de sine venită din partea unei conştiinţe vinovate), tabuuri sau obiceiuri fireşti consacrate, în vederea unui eventual şantaj ulterior prin ameninţări cu compromiterea publică, dar mai ales, şi acesta nu în ultimul rând, pentru câştigarea bunăvoinţei puterilor nevăzute, respectiv a satanei.

Legătura dintre sexualitatea aflată în afara rânduielii lăsate de Creator (curvia, homosexualitatea, perversiunile etc.) şi puterile răului ne este descoperită de Hristos în Evanghelie, atunci când spune că orice păcat este în afară de trup însă nu şi cel al curviei, care are loc în trup, întinându-l, ca unul ce este “templu al Duhului Sfânt”. Aşadar, prin păcate de natură sexuală devenim mult mai permisibili influenţelor străine de firea umană, deschizându-ne inima şi simţurile în faţa duhurilor întunericului, căci în urma întinării trupului (“templului”) harul se depărtează mult mai repede de om şi cu urmări de mai lungă durată. De aici şi penitenţa sau canoanele mai grele, întinse pe mai mulţi ani, date de Biserică spre vindecarea şi curăţirea celor căzuţi.

Trebuie ştiut că toate iniţierile în magie şi ocultism sunt legate de practici de natură sexuală tocmai din motivele dezvăluite mai sus, puterile întunericului câştigând drepturi asupra celor implicaţi în aşa ceva, oferind-le ca răsplată anumite puteri supranaturale de natură magică sau câştiguri în ordinea lumească: putere politică, bani, etc.

Dacă prin iniţierile amintite politica la vârf devine ocultism – acesta nefiind altceva în esenţă decât satanism – rezultă o echivalenţă înspăimântătoare; orice politică la vârf nu se poate susţine decât prin satanism!

Cele  de mai sus oferă o cheie de înţelegere a anumitor politici sociale, economice, culturale ş.a., derulate mai ales la ora actuală în lume: promovarea prin intermediul televiziunilor şi al diverselor instrumente de diseminare a pornografiei, a deviaţiilor sexuale, curviei, sodomiei, sexualităţii precoce sau exacerbate la copii, sărăcirea majorităţii oamenilor şi îmbogăţirea unei elite, neomaltusianismul (controlul naşterilor prin avort, contracepţie), chimizarea şi otrăvirea hranei ş.a.

Prin impunerea politică a drepturilor homofililor, satana vrea să facă din întreaga lume o adevărată Sodomă (să nu uităm că în Sodoma doar o mână de oameni nu practicau sodomia, în speţă Lot şi familia lui), atât ca răzbunare şi batjocură împotriva lui Dumnezeu, cât şi ca semn al puterii demonice asupra sufletelor oamenilor.

Iată ce zice sfântul Nil Athonitul (sec XVIII), izvorâtorul de mir, legat de felul în care dracii sunt implicaţi în fenomenul sodomiei:

„Când pângăriţii diavoli îndeamnă şi supără firea oamenilor spre lucrul cel păgânesc al sodomiei, şi mult se nevoiesc până să-i aducă pe dânşii spre lucrarea acestui urât păcat, atunci se tem a sta înaintea lor în vremea lucrării păcatului. Că întâi seamănă gândurile cele spurcate şi aprind spre poftire, iar când aceia fac învoire şi vin spre lucrare, atunci întinaţii diavoli fug îndată de la sodomiteni. Că mai bine le este să se prăpădească de pe faţa pământului şi să se mistuiască în muncile iadului, decât să se afle înaintea lor când se lucrează sodomia.

De altceva nu se tem mai mult decât de cumplitul foc şi muncă a sodomitenilor. De ce? Fiindcă nici un om nu cunoaşte acea cumplită muncă şi văpaie a sodomitenilor, ci numai diavolii o văd şi se cutremură şi se înfricoşează; că este mai cumplită decât orice altă muncă şi foc al iadului. Pentru aceea fug să nu fie de faţă, ca nu cumva să-i urgisească Dumnezeu ca cei ce sunt voitori şi îndemnători ai acestei lucrări fărădelege şi să se osândească mai înainte de vremea osândirii lor, acolo în focul osândirii sodomitenilor.

De trei lucrări se tem diavolii: întâi, de spurcata faptă a sodomitenilor; al doilea, de sodomia cea peste fire care se lucrează cu femei; a treia, de malahia tăvălirii stricăciunii (bărbat cu bărbat). De aceste trei fărădelegi peste fire se tem, căci pentru aceia care fac aceste stricăciuni s-a zidit acea flacără deosebită. Că atunci când săvârşesc ticăloşii oameni – îndemnaţi de diavolul – aceste trei fărădelegi peste fire, fug departe ca să nu-i vadă când păcătuiesc şi să se osândească în acea cumplită şi mai înfricoşată decât toate muncile iadului, a celor ce peste fire păcătuiesc.

Diavolii se înfricoşează de această patimă pentru frica focului aceluia; pământul tremură de lucrarea cea peste fire a sodomiei. Cum îndrăzniţi şi lucraţi această înfricoşată fărădelege a sodomiei, întunecându-vă de nesimţirea voastră, nesocotind ce vor pătimi aceia care lucrează această cumplită fărădelege şi vă stricaţi curăţenia? Acum este vremea să vă păziţi. Diavolii se păzesc de focul acela, cu toate că se vor osândi acolo în ziua judecăţii celei înfricoşate. Voi însă puteţi să vă izbăviţi dacă vă veţi păzi.

însă în ziua de astăzi, când şuieră diavolul după obiceiul lui, auzind alergaţi la şuierătura lui cu căldură şi vă învoiţi la şuierăturile poftirii desfrânării, zavistiei, nemulţumirii, nedreptăţii, a iubirii de avuţii, a malahiei, a sodomiei şi a celorlalte patimi de moarte. Şi iubiţi unele ca acestea: frumuseţea cea stricăcioasă a celor pământeşti, învistierirea celor stricăcioase, multa ameţeală a grijilor şi multa tulburare a întunecărilor. Fiindcă această patimă trupească a relei poftiri la om este o mâncătură care se mănâncă singură de cel pătimaş şi se strică cu voinţa poftei lui, silindu-se cum să uneltească şi să lucreze materie de patimă a stricăcioasei îndulciri cea mult tulburătoare”

Dacă nu există o luptă şi o rezistenţă susţinută a celor care se mai declară creştini, România va ajunge într-o situaţie similară (sau chiar mai rea) Americii şi altor state homofile, unde heterosexualitatea a ajuns să constituie un fapt blamabil şi incorect politic.

Aşadar, gândiţi-vă bine în mâinile cărui tip de societate vă veţi lăsa prezenţii şi viitorii copii, în aşa fel încât aceştia să nu ajungă să blesteme, odată cu ziua în care s-au născut, indiferenţa şi lipsa de implicare a propriilor lor părinţi la vremea când s-a pus problema unei lupte sau a unei reacţii împotriva legilor aberante în chestiune.

Pe această cale facem un apel pentru sustinerea financiară a traducerii si publicării în română a celor două cărţi ale lui Lively Scott Redeeming the Rainbow şi The Pink Zvastika, esenţiale pentru înţelegerea fenomenului şi a implicaţilor în viitor ale miscării homofile.

L.O.

mtr

Nota noastra:

Aflam ca directorul MTR, Virgil S. Nitulescu, desi in consiliul muzeului s-a hotarat ruperea “parteneriatului” cu ACCEPT pentru promovarea propagandei homosexuale in cadrul “Lunii istoriei LGBT”, a perseverat si a decis unilateral rularea filmului “lesbian” la cinematograful de la MTR. Totodata, in aceasta perioada, Nitulescu are si o febrila activitate anticlericala pe contul sau de facebook, postand materiale anti-Biserica de sorginte ateista…

Iata, spre exemplu, ce fotografie publiciteaza dl director al MTR pe contul sau de facebook:

nitulescu

Cu mesajul: “Eu nu sînt ateu, dar recunosc că e ceva adevăr în textul ăsta. Cel puțin, pentru cazul României!”

Asa, bun, religia echivalata cu asa ceva si trimisa in spatiul privat, in schimb, homosexualitatea, identitate care exista numai prin prisma actului sexual ce se presupune ca tine numai de spatiul privat, poate si trebuie sa defileze in public, sa dicteze legi si sa fie promovata in Muzee traditionale! Cat de  dobitoc trebuie sa fii sa emiti asa ceva?!

Restul postarilor de facebook ale dl Nitulescu sunt preluari ale campaniilor ateiste pe tema finantarii bugetare a cultelor sau pe tema “derbedeilor” de preoti…

UPDATE

De pe facebook (Iulian Capsali)

Ce vreți de la noi?

Sa recapitulam: astazi trebuia sa fie prezentat un film in Studioul Horia Bernea al Muzeului Taranului Roman, in cadrul lunii LGTB organizat de “Accept”. Intrarea era LIBERA, desi filmul este considerat pornografic:
Iata ratingul, asa cum apare el pe IMDB

MPAA: Rated R for strong sexual content, nudity, language and some teen drug and alcohol use
Certification:

USA:R (certificate #46022) / Canada:14A (British Columbia) / Canada:18A (Alberta/Manitoba/Ontario) / Canada:13+ (Québec) / UK:15 / Ireland:16 (cinema rating) / Malaysia:18 / South Korea:18 / Finland:K-15 / Australia:MA / Norway:11 / Switzerland:14 (canton of Vaud) / Switzerland:14 (canton of Geneva) / Argentina:16 / Sweden:Btl / Singapore:R21 / Portugal:M/16 / Chile:14 / Brazil:16 / Ireland:15 (DVD rating) / Netherlands:12 / Denmark:11 / Germany:12 / Japan:R18+ (DVD rating) / Japan:R15+ (edited version)

In ceea ce priveste nuditatea, are 8 puncte din 10 (adica film pornografic)

Ce este mai ciudat, este ca filmul face referire la o familie de lesbiene intr-o tara in care familia homosexuala nu exista, conform Codului Civil in functie. Cat despre adoptie, putem sa citim:

Conditiile morale si materiale Art. 461
(1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie sa indeplineasca garantiile morale si conditiile materiale necesare cresterii, educarii si dezvoltarii armonioase a copilului.
(3) Doua persoane de acelasi sex nu pot adopta împreună.

Evident ca nici prin inseminare artificiala nu au acest drept. Filmul este…film. Realitatea este mult mai dura cu acei copii crescuti deja in familiile homosexuale, care sunt tarați pe viata, neavând un model traditional de familie (exista studii si marturii in aceasta privință). 

De ce Ambasada SUA promoveaza astfel de filme intr-un muzeu premiat, si deci recunoscut in lume, care reprezinta ethosul romanesc, complet strain de aceasta meteahna sexuala? – este o intrebare la care nu am raspuns deocamdata. Din punctul meu de vedere, este o incercare de inginerie sociala, de transformare a omului intr-o molusca ce poate inghiti fara sa proceseze pasta ideologica a corectitudinii politice, aceasta marota a globalismului. 

Ar fi putut sa-l puna in centrul lor cultural, nu-i asa? care are o sala comparabila cu Studioul Horia Bernea. Puteau sa-l puna intr-un club, ca doar nu erau mai mult de 20 de oameni. Nu, ei vor sa maculeze un simbol ca sa ne forțeze sa le “intelegem” si acceptam precaritatea. Insist: FORȚEZE! 

Repet, nimeni nu-i vrea stigmatizati pe homosexuali, dar nici sa oblige o societate ca sa le inghita trivialitatea expusa public. Te uiti ca acel taran din imagine, peste gard, si intrebi: “Ce vor ăștia, tată, de la noi? De ce nu ne lasă în pace?”

Vezi si aici.


Categorii

Homosexualitate, Iulian Capsali, Masonerie, Muzeul Taranului Roman, Opinii, analize, Razboiul impotriva Bisericii/ crestinismului, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

34 Commentarii la “MIZELE ASCUNSE ALE MISCARII PRO-HOMOSEXUALITATE/ Iresponsabilul director NITULESCU readuce propaganda LBGT pe usa din dos a MUZEULUI TARANULUI ROMAN!

 1. Cu mult sau cu putin , da , sa sustinem traducerea si publicarea celor doua carti .
  Poate-mi trimiteti pe mail datele pentru contactarea celor care se ocupa de traducere/publicare – in caz ca exista cineva care si-a propus sa o faca .

 2. Unde si cum se poate sustine traducerea si publicarea acestor carti ?

 3. Si eu sustin cu cat pot.
  Iar pe directorul ala de la MTR nu-l zboara nimeni din postul pe care il detine, spre rusinea noastra si a inaintasilor nostri?

 4. Mda, directorasul e atat de prost incat intrece dobitoacele si asta nu pentru decizia de a rula de unu’ singur filmul – că ordinele nu se discută, nu-i asa – ci pentru postarea de pe Facebook.
  E o vorba la mine in sat, asha, mai pe vulgata: “si-a dat cu tesla’n’oo”. Ce idiot patetique.

  Altfel, siderat fiind de aceasta aplecare a comunitatii pederaste către taranul roman, către viata la tara (mă rog, deocamdată numai la MTR)…le-as propune un “reality check”:

  deci, să facă un car alegorique in tăte culorile curcubeului, sa se văcsască cum stie ei mai iunie iulie frumos, să se suie tătz in carutz si să meargă la sate să face “parada ghei”. Cu individu’ de la MTR drept maestru de ceremonii.

  Cum tăranii nostri sunt la fel de primitori precum directorasul MTR (ca noi toti, de altfel, fiind vorba de un popor ospitalier) sunt extrem de sigur că nu ar apuca să treaca nici măcar de hotarele primului sat.
  Asa de “călduroasă” le-ar fi primirea; cel mai probabil in stil “Vlad Tepes” că, nu stitz domniile voastre orăsenii, da’ uneori tăranu’ roman ii foaaarte sugubăt.

 5. Pingback: Proiectia filmului LESBIAN de la Muzeul Taranului Roman, BLOCATA DE PROTESTATARI [video] - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 6. cum putem sprijini aparitia cartilor mai sus mentionate? vrem detalii! incercam sa adunam si noi ceva!

 7. Alin-7 ,
  Foarte bine spus , multumim .
  La sate ca la sate , greu de crezut ca s-ar risca sa intinda coarda atat de mult in asa scurt timp sau in perioada urmatorilor ani.
  Trist este ca nu avem -cei care intrevad pericolul pe termen mediu si lung- o “atitudine organizata” sau “forta de reactie inteligenta si bine proportionata” la orase , unde se petrece acum atacul minoritatii militant-agresive LGBT . Sigur ca sintagmele mentionate unora li se pot parea riscante , dar , frati crestini , nici asa lipsa de atitudine ca in prezent nu-i de bun augur …
  Pe de alta parte , cine oare ar trebui sa fie in frunte ?

 8. Pingback: Lenin a fost un homosexual notoriu si a murit de sifilis. Bolile homosexualilor | Victor Roncea Blog
 9. In Occident exista cluburi pentru homosexuali, bordeluri sau ceva asemenea pentru aialalti,la fel, cluburi pt rockeri, pt nu mai stiu ce, ca omul, daca il apuca un drag de ceva, sa se duca cu aia de aceeasi convingere. Insa strada si televizorul, presa normala si reclamele publice sunt curate. Mi se pare cel mai josnic lucru sa-mi bagi mie pe git acest pacat scirbos sau sa-mi spurci copilul cu asa ceva. Mi se pare groaznic sa iesi in strada cu ce e rusine a si grai, caci se spurca vazduhul de asemenea vorbe.

 10. Totusi, putem avea detalii aici, sau pe e-mail, despre cum putem ajuta traducerea si publicarea acestor carti in romana ?

 11. Pingback: AMBASADA SUA se implica in SCANDALUL FILMULUI GAY de la Muzeul Taranului Roman SANTAJAND cu Raportul Departamentului de Stat - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 12. Daca Muzeul Taranului Roman este o intreprindere(institutie) DE STAT atunci cereti Guvernului Romaniei sa respecte Constitutia Romaniei ,in vigoare la ora actuala care Constitutie,nu consemneaza in nici un articol libertati pentru “Miscarea pro homo-sexualitate”.
  Deci daca legislatia tarii ,avind la baza actuala Constitutie,a fost incalcata de un functionar al STATULUI.acesta trebuie inlaturat pentru ca a incercat sa faca rau statului nerespectindu-i Constitutia!
  Daca nu se vor lua masuri radicale in toate situatiile de acest fel,incet dar sigur vom fi asimilati si vom disparea ca natie si Credinta.

 13. Pingback: Sculptorul Silvia Radu despre cazul PROPAGANDEI GAY de la MTR: "Cred ca ar trebui sa iesim cu totii in strada si sa facem o demonstratie nationala" - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 14. Pingback: Blogul ActiveWatch reactioneaza la apelul lui Sorin Dumitrescu si fata de siteul razbointrucuvant: VREM RAZBOI, FARA SCRUPULE, FARA MILA. Revista Kamikaze: SOLUTIA CU CRESTINII HOMOFOBI: VIOLENTA, NU ARGUMENTE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 15. Pingback: Paul Curca (doxologia.ro) pe marginea FILMULUI LESBIAN si a SCANDALULUI de la MTR: "incidentele servesc pentru infierarea ortodocsilor" - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 16. Pingback: RADACINILE FASCISTE ale organizatiilor PRO-GAY si ANTI-CRESTINE. Hitler: Casatoria traditionala este impotriva naturii - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 17. Pingback: Conferinta de presa a ASOCIATIILOR CRESTINE care au PROTESTAT la Muzeul Taranului Roman [VIDEO INTEGRAL]/ Directorul adjunct al MTR reactioneaza si el: "ASTEPT SCUZE DE LA AMBASADA SUA" - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 18. Pingback: Articolele saptamanii: O PALMA SI UN SCUIPAT PE OBRAZUL ROMANIEI DIN PARTEA AMBASADEI SUA PRIN "ÎNTINAREA MUZEULUI ŢĂRANULUI ROMÂN" - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 19. Pingback: "PERVERSII". Reactii editoriale fata de AGRESIUNEA LOBBY-ului HOMOSEXUAL/ "Parteneriatul strategic" cu SUA&UE = AGENDA GAY si JAFUL NATIONAL - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 20. Pingback: Reteaua Nationala a Muzeelor IL SUSTINE PE DIRECTORUL PRO-GAY AL MUZEULUI TARANULUI ROMAN. Angajatii MŢR - obligati prin abuz la DELATIUNI de directorul cu apucaturi neo-bolsevice Virgil Nitulescu! - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 21. Pingback: TERORISMUL INTELECTUAL, batalia cuvintelor si STRATEGIA STIGMATIZARII oponentilor PROZELITISMULUI HOMOSEXUAL: ”Homofobul este fascistul de azi” - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 22. Pingback: Reactie a oamenilor de cultura fata de "TOTALITARISMUL IDEOLOGIC" AL PROPAGANDEI HOMOSEXUALE DE LA MUZEUL TARANULUI ROMAN - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 23. Pingback: Costion Nicolescu: PROPAGANDA LGBT DE LA MUZEUL TARANULUI ROMAN, UN ACT DE PROVOCARE SI DE SFIDARE/ Casatoria si adoptiile homosexuale vor duce la INTERZICEREA NORMALITATII - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 24. Pingback: Derapaj grav al ministrului culturii Daniel Barbu. "ETICA RESPONSABILITATII", invocata pentru a SUSTINE DIFUZAREA FILMULUI GAY de la Muzeul Taranului Roman! - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 25. Pingback: Razbunare corect-politica. CNCD A AMENDAT ASOCIATIA PRO-VITA SI AFR pentru protestele de la MUZEUL TARANULUI ROMÂN - Recomandari
 26. Pingback: Iulian Capsali in Familia Ortodoxa si Costion Nicolescu in Ziarul Lumina despre AGRESIUNEA LGBT de la Muzeul Taranului Roman. “ASTAZI ASISTAM LA APOSTAZIA DE BUNAVOIE A OAMENILOR” - Recomandari
 27. Pingback: De ce Biserica se opune sodomiei?/ EXISTA VINDECARE PENTRU INCLINATIILE NEFIRESTI?/ Puterea propagandei gay, corectarea realitatii si crima de a gandi normal/ CUI II PASA CU ADEVARAT DE HOMOSEXUALI?/ Noua revolutie totalitara - Recomandari
 28. Pingback: De ce Biserica se opune sodomiei?/ EXISTA VINDECARE PENTRU INCLINATIILE NEFIRESTI?/ Puterea propagandei gay, corectarea realitatii si crima de a gandi normal/ CUI II PASA CU ADEVARAT DE HOMOSEXUALI?/ Noua revolutie totalitara | Cuvântul Ortodox
 29. Pingback: CORECTITUDINEA POLITICA – NOUA RELIGIE pentru CONSTRUIREA TOTALITARA A “OMULUI NOU” prin aplicarea programului “REVOLUTIEI CULTURALE” pana la ultimele consecinte. Fundamentele marxist-freudiene si evolutiile noii ordini ideol
 30. Pingback: ATITUDINEA BISERICII FATA DE HOMOSEXUALITATE si PROPAGANDA PACATELOR IMPOTRIVA FIRII. Pr. Vasile Gordon: “Da, familiei după randuiala. Nu, familiei lgbt!” | Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare