ATITUDINEA BISERICII FATA DE HOMOSEXUALITATE si PROPAGANDA PACATELOR IMPOTRIVA FIRII. Pr. Vasile Gordon: “Da, familiei după randuiala. Nu, familiei lgbt!”

12-09-2018 Sublinieri

Pr. prof. dr. Vasile Gordon:

Da, familiei după rânduială. Nu, familiei lgbt!

I. Biserica nu‑i respinge pe cei cu alte orientări…

Recentele evenimente neplăcute de la Muzeul Țăranului Român ne‑au atras din nou atenția asupra unei realități care îşi face tot mai mult loc (şi) în țărişoara noastră: existența şi manifestarea unei minorități care doreşte să viețuiască după un model nou de familie, în care nu mai regăsim formula bărbat/tată – femeie/mamă – copil, ci bărbat – bărbat – copil (adoptat), sau femeie – femeie – copil (adoptat). Practic, copilul nu va mai şti cine e „tata” şi cine e „mama”! În limbaj internațional, adepții acestui „stil” familial se regăsesc în formula LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali).

Legile „democratice” din Europa şi SUA permit cu larghețe acest fapt, iar în România, sub presiunea Bruxellesului, dar şi a unor asociații civile autohtone, art. 200 din Codul Penal, care incrimina homosexualitatea, a fost abrogat în anul 2001, cu bunăvoința „democratică” a Cabinetului Năstase. În ultimii ani, membrii LGBT organizează în luna februarie diferite manifestări, inclusiv proiecții de filme cu subiecte „specifice”. Aşa se face că la MȚR, tot cu o bunăvoință „democratică” (a dir. V.Ş. Nițulescu, dar şi din partea Ambasadei SUA la Bucureşti), Asociația „Accept” (vârf de lance a LGBT) a programat, în 20 februarie 2013, filmul „The kids are all right” (Copiii sunt bine), vrând să prezinte o familie „fericită”: tata – o femeie; mama – tot femeie; doi copii. Numai că, o parte dintre angajații creştini ai MȚR, împreună cu un grup de alți creştini, veniți special, au protestat, blocând derularea filmului şi motivând, pe bună dreptate, că MȚR e un loc sacru al tradițiilor noastre țărăneşti, redeschis în 1990 sub stindardul Sfintei Cruci. (…). Reacția membrilor Accept, dar şi a ONG‑ului Active Watch nu ne‑a surprins, parcă abia au aşteptat să strige: suntem discriminați, creştinii sunt fanatici, Biserica ne marginalizează, în spatele fanaticilor stau „legionarii”, „neonaziştii” etc., vrând parcă să spună, vorba lui Radu Preda: „Am reuşit să fim bătuți! Victorie!” Ei bine, toți ­aceşti „fanatici”, la care subscriem, au spus limpede: nu avem nimic cu orientarea voastră sexuală, deşi ne întristează, dar să nu se manifeste în public, spre a nu fi sminteală pentru copiii şi nepoții noştri. Mai ales să nu se manifeste în locuri sacre, cum este MȚR, spre a nu întina memoria ctitorilor, care au fost creştini ortodocşi, familişti după rânduială. Totodată, spre a nu pângări Crucea şi Sfintele Icoane în jurul cărora gravitează toate valorile muzeale țărăneşti. În treacăt amintim că primul ctitor, acad. Al. Tzigara‑Samurcaş, mărturisea în 1909, anul deschiderii: muzeul este proiectat să prezinte atât traiul zilnic, cât şi viața intelectuală şi religioasă a țăranului; în el trebuie să se plămădească viitorul artei româneşti. Comuniştii au călcat în picioare acest testament al ctitorului şi, în 1953, i‑au dat numele de „Muzeul Lenin‑Stalin”! Din voia Domnului, în 1990, pictorul Horia Bernea (1938‑2000), cu sprijinul lui Andrei Pleşu, a redeschis muzeul sub auspiciile creştine din 1909. E limpede că practicanții LGBT nu pot avea nici o afinitate cu viața religioasă a țăranului şi nici cu arta românească! Dar Biserica nu‑i respinge, nu‑i discriminează, ci, ca o mamă îndurerată, vrea să le arate calea spre o viață de familie sănătoasă, cu adevărat fericită.

II. Tema catehezei noastre îşi propune să arate, pe scurt, poziția ortodoxă față de stilul de viață al membrilor LGBT, dar şi faptul că Biserica le întinde mâna spre a‑i ocroti şi a‑i feri de orice rău.

III. Tratarea catehezei va puncta următoarele: mărturii din Scriptură; mărturii ale Sfinților Părinți; mărturii ale medicilor.

Sfânta Scriptură vorbeşte în câteva locuri despre grozăvia păcatelor împotriva firii, dar şi de pedepsele pe care le atrag: Cartea Facerii, episodul Sodoma şi Gomora (cap. 19); Epistola către Romani:

Asemenea şi bărbații, lăsând rânduiala cea după fire a părții femeieşti, s‑au aprins în pofta lor unii pentru alții, bărbați cu bărbați, săvârşind ruşinea şi luând cu ei răsplata cuvenită rătăcirii lor” (cap. 1, 27);

I Corinteni: „Nu ştiți oare că nedrepții nu vor moşteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți: Nici desfrânații, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici stricații de tot felul, nici sodomiții…” (cap. 6, 9);

Apocalipsa: Afară câinii (după toate probabilitățile, prin „câini” sunt desemnați pervertiții erotici de orice fel, dar şi ereticii – Biblia Anania) şi vrăjitorii şi desfrânații şi ucigaşii şi închinătorii la idoli şi toți cei ce iubesc şi lucrează minciuna! (cap. 22, 15);

Sfinții Părinți şi duhovnicii de azi (şi dintotdeauna) îndeamnă la întemeierea cu rânduială a familiei, vorbind cu durere de grozăvia păcatelor împotriva firii. Iată ce spune, bunăoară, Sfântul Ioan Gură de Aur:

Acum tu judecă singur cât de mare a fost păcatul lor, dacă Dumnezeu a fost silit să le arate gheena mai înainte de timp. Fiindcă mulți disprețuiau cuvintele şi atunci ca şi acum, de aceea Dumnezeu le‑a arătat mai dinainte icoana gheenei, şi încă într‑un mod unic în istoria omenirii. În adevăr, curios a fost norul acela care a plouat foc în loc de apă, dar şi păcatul pe care ei îl săvârşiseră, adică homosexualitatea, era în afară de legile firii, era contra naturii; a ars pământul acela, fiindcă şi sufletele lor erau arse de acea poftă spurcată. De aceea şi ploaia aceea nu numai că n‑a deschis pântecele pământului ca să‑l facă de a da naştere roadelor, ci încă l‑a făcut fără posibilitatea chiar de a primi semințele ce s‑ar arunca în el. Astfel era şi împreunarea bărbaților din Sodoma, căci şi acea nelegiuire le făcuse trupurile lor mai netrebnice decât pământul cel ars al Sodomei (Comentariu la Epistola către Romani).

Canoanele Sfinților Părinți opresc de la împărtăşanie desfrânații de orice fel. De exemplu, canonul 62 al Sfântului Vasile cel Mare: 15 ani pentru homosexuali;

– Medicii de pe toate meridianele arată consecințele dezastruoase ale practicilor LGBT. Iată o sinteză tristă şi dureroasă consemnată de dr. Pavel Chirilă în cartea Spitalul creştin (bazată pe o bibliografie medicală recentă):

„Medical vorbind, homosexualitatea (masculină şi feminină) e definită comportament sexual aberant. În plus, homosexualii sunt afectați de o gamă largă de boli, mai frecvent decât restul populației: SIDA, sifilisul, hepatita B, gonoreea, carcinoamele anusului; adolescenții homosexuali au un risc mult mai mare de suicid; speranța de viață mult scăzută; cea mai mare incidență a HIV; cel mai mare procent de toxicomani; majoritatea homosexualilor (gay şi lesbiene) susține legalizarea suicidului asistat; neoplazie intraepiteliană anală de grad înalt; cancerul anal mult mai frecvent la homosexuali…”

Din alte surse aflăm în plus: anxietate, depresii, morbiditate psihiatrică, mari tulburări de comportament…

Ei bine, astfel de „parteneri” vor să obțină şi în România (ca în alte țări „civilizate” din Europa, ca Anglia şi Franța, deocamdată) dreptul de a înfia copii şi a‑i educa!

IV. Fixăm (sintetizăm) acum noțiunile-„cheie”: manifestări imorale în public; ocrotirea locurilor sacre; voia Domnului în Scripturi; vocea Sfinților Părinți; atenționarea medicilor.

V. Asociem nedreapta acuzație de „discriminare” a micii grupări LGBT, cu acuzațiile la fel de nedrepte ale altor grupări, confesiuni şi etnii ocrotite în România, mai mari sau mai mici (BGrCR – Biserica Greco‑Catolică din România; CNS – Consiliul Național al Secuilor; ACDR – Asociația Civică Democratică a Rromilor etc.). În fapt, se produce o „discriminare pozitivă”! Adică, marea masă a populației româneşti, majoritar familistă după rânduială şi majoritar ortodoxă, este supusă unei presiuni din ce în ce mai insistente şi ofensatoare, în baza unei legislații europene şi autohtone pretins democratice. Copiii şi nepoții noştri sunt efectiv expuşi la marşurile deşănțate ale homosexualilor pe străzile marilor oraşe, cu reportajele la fel de impudice de la televiziunile de ştiri. Nu mai vorbim de propaganda de pe internet!

VI. Generalizând starea de spirit legată de acest subiect, redăm aici însemnările de mare bun‑simț ale lui Horia Bernea:

Prohibirea prozelitismului homosexual este un lucru folositor în încercarea de a bara puțin calea ridicolului existențial din societatea occidentală… A merge „în ton cu spiritul vremii” este un lucru pozitiv, dar e un act în care trebuie să domine discernământul. În general e jenant că realitatea ne obligă să vorbim despre şi să dezbatem lucruri ce au un caracter intim. Problemele de mare interes, cele ale Bisericii şi ale credinței, de exemplu, au devenit lucruri de interes privat, iar problemele intime legate de sex au ajuns de interes general!

VII. Aplicarea învățăturilor sănătoase despre familie şi creşterea copiilor trebuie să fie în atenția noastră, a tuturor. Acest fapt nu elimină, însă, respectarea libertății concetățenilor care vor să adopte stilul LGBT. Biserica şi credincioşii ei îi asigură de nediscriminare şi respect, atâta timp cât manifestările şi stilul lor se petrec în cadru privat, nu în spațiul public, cu atât mai puțin în spații sacre, cum e cazul MȚR. Mai mult: Biserica, prin slujitorii ei, le oferă toată ocrotirea, disponibilitatea pentru dialog şi spovedanii, participarea la slujbe etc. etc. După cum şi medicii creştini, suntem convinşi, le vor sta la dispoziție pentru consult şi tratament, spre a‑i feri de bolile psihice şi fizice menționate mai sus.

Surse bibliografice:

Colectiv, Bucuria nunții binecuvântate. Cateheze pentru familia creştină, Ed. Cuvântul Vieții, Bucureşti, 2011;

Prof. dr. Pavel Chirilă, Pr. dr. M. Valică, Spitalul creştin, Ed. Christiana, Bucureşti, 2004;

Acad. Sorin Dumitrescu, Cine ne vrea etrusci? – www.culturavietii.ro/2013/02/22;

Costion Nicolescu, „Cum se vede identitatea românească a MȚR?, în Lumina de du­mi­nică/10 martie 2013;

www.muzeultaranuluiroman.ro.

www.rostonline.ro/2013/02/reteaua‑nationala‑de‑propaganda‑homosexuala‑in‑muzeele‑din‑romania.

www.razbointrucuvant.ro/…/scrisoare‑oameni‑cultura‑totalitarism: „Mai suntem vrednici de un muzeu național?”

www.alianta‑familiilor.ro/zecemotive, 10 Motive: de ce căsătoria homosexuală este dăunătoare.

(din: pr. prof. dr. Vasile Gordon, Cateheze pastorale pe înțelesul tuturor. vol. II, Editura Sophia, 2016)

 

Legaturi:

CUVINTE VII SI TARI DE LA UN SFANT IN VIATA, PARINTELE EFREM DIN ARIZONA (mai 2014): SODOMIA VA ADUCE RAZBOIUL NUCLEAR! “Hristos nu poate tolera astfel de pacate. Razboiul va incepe din cauza pacatelor… Vom trece prin mari dureri”

PARINTELE SOFIAN BOGHIU despre vremurile pe care le traim: “DEZORDINEA care exista acum in lume Il supara pe Bunul Dumnezeu”. Din cauza intinderii si legalizarii pacatului HOMOSEXUALITATII, “cred ca LUMEA SE INDREAPTA CATRE SFARSIT”/ Parintele Mihail Stanciu despre STARETUL SOFIAN ca marturisitor

DESPRE HOMOSEXUALITATE CA PACAT SI BOALA cu Parintele Pantelimon Șușnea si Staretul Iustin Miron de la Oașa (si AUDIO)

DUMNEZEU, BARBATUL SI FEMEIA. Devierea homosexuala ca “paradigma a caderii”

Glasul de tunet al Mitropolitului Bartolomeu Anania avertizeaza si mustra raspicat si dincolo de mormant: “EUROPA, NU SODOMA!”

Pr. Vasile Mihoc catre tineri: E NEVOIE DE SERIOZITATE SI LUPTA CU “CEL VICLEAN”, HRISTOS NU E “NICE”! Lumea de azi ii fragilizeaza programatic pe tineri si proclama NORMALE si patimile impotriva firii (VIDEO)

DE LA IERUSALIM LA IERIHON. Vrem să locuim în duplicitatea plăcerilor sau în pacea împlinitoare a rugăciunii? PR. EMIL JURCAN despre PERVERTIREA COPIILOR, DISTRUGEREA FRUMOSULUI ȘI A NORMALITĂȚII: “Faceţi ce vreţi, aveţi drepturile omului. Cine încearcă să vă facă educaţie este HOMOFOB și îl penalizăm noi, îi luăm copiii…”. CINE SUNT ADEVARATII HOMOFOBI?

“Familia creștină… în pericol!” – CONFERINȚĂ LA CONSTANȚA PENTRU APARAREA FAMILIEI PRIN INCLUDEREA DEFINIRII CASATORIEI NORMALE IN CONSTITUTIE. DR. PAVEL CHIRILA, IOAN ŞOLEA, PR. CEZAR AXINTE si MIHAIL CHIRCOR: “Vrajmasul are nevoie doar de sufletele noastre… Suntem cu spatele la zid. E ultima reduta. Cand a cazut familia, noi nu ne mai putem apara” (VIDEO)

Cuvant de TREZIRE la praznicul Sfintilor Imparati (AUDIO): “Sa luam aminte, nu putem sa dormim, nu putem sa fim caldicei in timpurile acestea… “. PĂRINTELE IEREMIA de la PUTNA despre PRIGOANA CRESTINILOR, CULPABILIZAREA BISERICII si “planurile diabolice de a schimba mintile oamenilor, incepand cu copiii nostri”

Parintele Arsenie Papacioc: PACATUL SODOMIEI (HOMOSEXUALITATEA) ADUCE MAI GRABNIC JUDECATA DE APOI!/ Despre catolicism si ecumenism: “Nu ne putem juca cu Adevarul. Nu-i totuna ortodox sa mori sau ecumenist vandut!”

Regretatul Parinte Ilie Moldovan: SODOMIA UCIDE! Miscarea sodomista lucreaza conjugat cu “educatorii de sex” pentru a DISTRUGE FAMILIA!

STARETUL DIONISIE – VREMURILE DIN URMA (II): Despre Uniunea Europeana si propaganda sodomiei: “AM SCAPAT DE COMUNISTI, DAR CEI DE ACUMA SUNT SI MAI INFRICOSATI. Fac propaganda sa vina Antihrist mai degraba”

Predica audio a protos. Ioan de la Sihastria Putnei despre IADUL OMULUI CONTEMPORAN, ZBUCIUMAT, INSINGURAT SI AUTO-PECETLUIT PRIN DEPENDENTA DE TEHNOLOGIE: “II citesti rugaciuni de dezlegare, dar dumneavoastra sunteti gata să-l dezlegati de telefon, de televizor, de calculator?” “CU CAT CRESTE IMORALITATEA, CU ATAT SE APROPIE IMPARATIA LUI ANTIHRIST”

 

Sacrilegiu: MUZEUL TARANULUI ROMAN – partener al “LUNII ISTORIEI LGBT”. Fondatorul sau, regretatul HORIA BERNEA: “Prohibirea prozelitismului homosexual este un lucru folositor”

MIZELE ASCUNSE ALE MISCARII PRO-HOMOSEXUALITATE/ Iresponsabilul director NITULESCU readuce propaganda LBGT pe usa din dos a MUZEULUI TARANULUI ROMAN!

MTR si “LUNA ISTORIEI LGBT”. Actiunea de protest fata de PROPAGANDA HOMOSEXUALA caracterizata drept “DISCRIMINATORIE” si “EXTREMISM DE DREAPTA”

Proiectia filmului LESBIAN de la Muzeul Taranului Roman, BLOCATA DE PROTESTATARI (video)

SCANDALUL FILMULUI GAY BOICOTAT LA MTR IA AMPLOARE. CNCD infiereaza “INCALCAREA DREPTURILOR OMULUI”, ONG-urile pro-GAY organizeaza conferinta de presa cu “MARTORI”

Reactia ASOCIATIILOR CRESTINE implicate in PROTESTUL PASNIC de la MTR

Conferinta de presa a ASOCIATIILOR CRESTINE care au PROTESTAT la Muzeul Taranului Roman [VIDEO INTEGRAL]/ Directorul adjunct al MTR reactioneaza si el: “ASTEPT SCUZE DE LA AMBASADA SUA”

AMBASADA SUA se implica in SCANDALUL FILMULUI GAY de la Muzeul Taranului Roman SANTAJAND cu Raportul Departamentului de Stat/ Acad. SORIN DUMITRESCU: “Cine ne vrea etrusci?” “SCHIMBAT-AU BULDOZERELE CU GAY!”

“PERVERSII”. Alte reactii editoriale fata de AGRESIUNEA LOBBY-ului HOMOSEXUAL/ “Parteneriatul strategic” cu SUA&UE = AGENDA GAY si JAFUL NATIONAL

Reteaua Nationala a Muzeelor IL SUSTINE PE DIRECTORUL PRO-GAY AL MUZEULUI TARANULUI ROMAN. Angajatii MŢR – obligati prin abuz la DELATIUNI de directorul cu apucaturi neo-bolsevice Virgil Nitulescu!

Articolele saptamanii: O PALMA SI UN SCUIPAT PE OBRAZUL ROMANIEI DIN PARTEA AMBASADEI SUA PRIN “ÎNTINAREA MUZEULUI ŢĂRANULUI ROMÂN”

Iulian Capsali in Familia Ortodoxa si Costion Nicolescu in Ziarul Lumina despre AGRESIUNEA LGBT de la Muzeul Taranului Roman. “ASTAZI ASISTAM LA APOSTAZIA DE BUNAVOIE A OAMENILOR”

DICTATURA CONFUZIEI: casatoria si adoptiile homosexuale vor duce la INTERZICEREA NORMALITATII

“MAI SUNTEM VREDNICI DE UN MUZEU NATIONAL?” Reactie a oamenilor de cultura fata de “totalitarismul ideologic” al propagandei homosexuale de la MUZEUL TARANULUI ROMAN

TERORISMUL INTELECTUAL, batalia cuvintelor si STRATEGIA STIGMATIZARII oponentilor prozelitismului homosexual: ”Homofobul este fascistul de azi”

De ce Biserica se opune sodomiei?/ EXISTA VINDECARE PENTRU INCLINATIILE NEFIRESTI?/ Puterea propagandei gay, corectarea realitatii si crima de a gandi normal/ CUI II PASA CU ADEVARAT DE HOMOSEXUALI?/ Noua revolutie totalitara

EUROVISION – “megafon pentru sodomie”? “FEMEIA CU BARBA” din Austria sau niciun an fara travestiti, transsexuali si apologia “diversitatii” deviante/ STRATEGIA ”NORMALIZARII” HOMOSEXUALITATII PRIN INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA/ Spre redefinirea nesfarsita a casatoriei, pana la dementa: ”TRIUNGHIUL” DE LESBIENE/ Legalizarea prostitutiei si traficul de persoane

FATA NEVAZUTA A HOMOSEXUALITATII/ Ora adevarului pentru America. CARE VA FI IMPACTUL UNEI DECIZII PRO-GAY A CURTII SUPREME PENTRU “PARTENERII STRATEGICI” AI SUA?/ Marea Britanie vrea SCOALA pentru ELEVII HOMOSEXUALI/ Irlanda – posibil referendum PRO CASATORIILE HOMOSEXUALE

FATA NEVAZUTA A HOMOSEXUALITATII – inregistrarea VIDEO a conferintei sustinuta de Virgiliu Gheorghe, Andrei Dirlau si Pavel Chirila

REVOLUTIA TOTALA ANTI-CRESTINA a ideologiei homosexualismului. CORECTITUDINEA POLITICA: sinteza intre COMUNISM si NEOLIBERALISM

“Luna istoriei LGBT” – STRATEGIA OFENSIVĂ BLASFEMIC-PROVOCATOARE A ACTIVIȘTILOR LGBT/ CNCD și ACCEPT au declanșat “NEOINCHIZIȚIA” CORECT-POLITICĂ și “REVOLUȚIA CULTURALĂ” în România: LIMITAREA LIBERTĂȚII RELIGIOASE, subvenționarea operațiunilor medicale pentru TRANSGENDERI și multe altele…/ SCRISOARE ANONIMĂ a unui “grup de femei QUEER și LGBT” care cere DEMITEREA ”permanentă” a lui MIHAI GHEORGHIU de la MȚR (update)

ASALTUL ASUPRA MUZEULUI ȚĂRANULUI ROMÂN. Despre politica provocărilor deliberate de tipul: „aruncă piatra, sparge geamul, ascunde mâna și dă vina pe altul!”

ASALTUL IDEOLOGIC ASUPRA NORMALITĂȚII. Vasile Bănescu și Mihai Gheorghiu in dialog la Trinitas TV (VIDEO). PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL PATRIARHIEI RETRACTEAZĂ DECLARAȚIILE PRIPITE FĂCUTE ÎN CAZUL PROTESTULUI DE LA MUZEUL ȚĂRANULUI ROMÂN: “Îmi fac mea culpa. E total inadecvat și anormal să proiectezi într-un astfel de muzeu UN FILM PRO-GAY”/ 10 motive împotriva dreptului la adopție pentru cuplurile de homosexuali/ EXERCIȚII ORWELLIENE APLICATE

CORECTITUDINEA POLITICA – NOUA RELIGIE pentru CONSTRUIREA TOTALITARA A “OMULUI NOU” prin aplicarea programului “REVOLUTIEI CULTURALE” pana la ultimele consecinte. Fundamentele marxist-freudiene si evolutiile noii ordini ideologice, de la DECONSTRUCTIA VALORILOR si LICHIDAREA ORDINII TRADITIONALE pana la CONTROLUL SOCIAL AL GANDIRII prin NOUL LIMBAJ

Un text de acuta actualitate: Toleranta şi “corectitudinea politica”: NOUA MILITIE A GANDIRII (“SPIRITUALA”) SI NOUA REEDUCARE TOTALITARA ANTICRESTINA. Directivele staliniste se aplica la litera astazi. Se intorc anii `50?


Categorii

LGBT.../ Casatoriile homosexuale, Parintele Vasile Gordon, Portile Iadului

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

4 Commentarii la “ATITUDINEA BISERICII FATA DE HOMOSEXUALITATE si PROPAGANDA PACATELOR IMPOTRIVA FIRII. Pr. Vasile Gordon: “Da, familiei după randuiala. Nu, familiei lgbt!”

  1. Pingback: "Retrogradul se serviciu" despre REFERENDUMUL CASATORIEI INTRE BARBAT SI FEMEIE si STIGMATIZAREA ADEVARULUI - Cuvântul Ortodox
  2. Pingback: Teologul RADU PREDA – cuvant la Iasi de INDEMN pentru IESIREA LA VOT la “un REFERENDUM prin care reconfirmam faptul ca suntem asa cum suntem. CA DERANJAM, ASTA ESTE BINE, credinta noastra conteaza”. LUAREA CRUCII, darul libertatii platit
  3. Pingback: IERARHII BISERICII NE CHEAMA LA REFERENDUMUL DIN 6-7 OCTOMBRIE, dar si la RUGACIUNE SI POST, pentru a chema ajutorul lui Dumnezeu. IPS TEOFAN: “Importanta acestei modificari este mult mai mare decat ceea ce pare la prima vedere” IPS LAURENTIU:
  4. Pingback: REVOLUTIA SEXUALA, pericolul NOII ORDINI TOTALITARE a lumii si MIZA MAI PROFUNDA A REFERENDUMULUI pentru normalitate. “Adevarata cinstire a memoriei martirilor din inchisorile comuniste este continuarea luptei lor impotriva Comunismului, care s-a in
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate