NOI SFINTI CANONIZATI DE SFANTUL SINOD/ Discursul Prof. Daniel Fonoage la Adunarea Nationala Bisericeasca: “PERIODIC SI SISTEMATIC SUNT LANSATE ATACURI IMPOTRIVA BOR, PREGATITE DE FRATII OCULTE, STRAINE DE NEAM SI TARA”/ Bilantul bogat al lucrarilor FILANTROPICE ale Bisericii

27-02-2016 23 minute Sublinieri

Comunicat al Arhiepiscopiei Iasilor privind activitatea pe anul 2015. “În zilele noastre, nu doar familia Bisericii, ci și familia propriu-zisă este în real pericol”

Sinod-BOR

În ziua de 25 februarie 2016, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a reunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală.

Dintre hotărârile luate de Sfântul Sinod menţionăm:

1. A aprobat canonizarea cuvioşilor Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara, judeţul Vâlcea, cu ziua de pomenire 3 septembrie şi a cuvioşilor Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu, cu ziua de pomenire 5 octombrie;

2. A reafirmat importanţa patrimoniului cultural religios şi obligaţia conservării, consolidării şi restaurării bisericilor monumente istorice, precum şi necesitatea continuării lucrărilor începute de construire a unor lăcaşuri de cult, deşi sprijinul statului în acest sens s-a diminuat în mod îngrijorător;

3. A stabilit etapele de pregătire a Întrunirii internaţionale a tineretului ortodox, care va avea loc la Bucureşti, în perioada 1 – 4 septembrie 2016, eveniment organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor;

4. A acordat binecuvântare unui grup de jurişti ortodocşi români pentru înfiinţarea Asociaţiei juriştilor ortodocşi, cu scopul apărării şi susţinerii instituţiei Bisericii şi a activităţilor ei în societate;

5. A instituit bursa de merit Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul pentru elevi şi studenţi cu rezultate şcolare deosebite, dar care aparţin unor familii cu venituri reduse;

6. A luat act cu apreciere de activitatea pastorală a ierarhilor din afara graniţelor ţării în anul 2015, cu perspectiva înfiinţării unor noi unităţi bisericeşti;

7. A stabilit criteriile de selectare a membrilor delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, care se va desfăşura la Academia Ortodoxă din Chania, Creta, în perioada 18-27 iunie 2016.

Discurs susţinut în plenul Adunării Naţionale Bisericeşti, în data de 24 februarie 2016, de către Profesor Daniel Fonoage din Arhiepiscopia Alba Iuliei.

„Preafericirea Voastră,

Înaltpreasfinţiile Voastre,

Preasfinţiile Voastre,

Preacucernici părinţi şi iubiţi fraţi,

Ne aflăm într-un moment de o importanţă deosebită şi de aleasă preţuire că împreună, astăzi, aici, facem o analiză a anului care a trecut, un an de trudă, spre slava lui Dumnezeu şi a Sfintei Biserici, pe calea mântuirii noastre şi a întregii lumi.

2015 a fost un an plin de încercări pentru Biserica noastră, dar în acelaşi timp şi cu multe izbânzi spirituale prin care românii nu au ezitat să arate puterea credinţei lor prin fapte relevatoare a nobleţei spirituale şi morale cu care s-a născut şi a dăinuit acest neam.

Cu mare tristeţe vedem cum periodic şi sistematic sunt lansate atacuri nedrepte împotriva Bisericii Ortodoxe, pregătite în ungherele cele mai lugubre ale unor frăţii oculte, străine de neam şi ţară, ce au ca ţintă distrugerea morală şi materială a poporului român. Rămân siderat când văd cum valorile noastre spirituale bimilenare sunt pângărite cu atâta ferocitate, greu de înţeles, chiar de către unii dintre fraţii noştri români. Cum să loveşti cu atâta ură şi răutate Biserica, Trupul lui Hristos, şi să nu vrei să vezi cât de esenţial este rolul său de a menţine echilibrul moral într-o lume bulversată de o promovare tot mai acerbă a răului şi de o inoculare agresivă a inversării valorilor umane într-o societate care se vrea a fi normală ?

Tare mă tem ca nu cumva tocmai această normalitate să nu fie dorită de unii care urmăresc atingerea unor scopuri meschine, bine stabilite şi uşor de intuit. În acest fel riscăm să ajungem în situaţia de a ne fi jenă să ne salutăm pe stradă, de a evita să-i ajutăm pe cei slabi, milostenia ar deveni desuetă, patriotismul o poveste din trecut, iar respectul copiilor faţă de părinţi ar naşte un sentiment de ruşine.

Şi atunci vă rog să-mi permiteţi să mă întreb cum va arăta acea lume în care binele va fi confundat cu răul, iar nemernicia, răutatea şi patima vor fi considerate virtuţi umane? Sper să nu ajungem niciodată să trăim într-o astfel de lume pierdută într-un întuneric existenţial.

În 2007 un om de cultură român spunea: «Anticreştinii îşi maschează anticreştinismul printr-o retorică de tip drepturile omului», iar aceştia urmăresc alungarea lui Dumnezeu din viaţa oamenilor şi încurajarea îmbrăţişării unui stil de viaţă profan. Sub aceeaşi lozincă asistăm cum o mare majoritate creştină este pusă la colţ de o minoritate ateistă, riscându-se, dacă nu se ia atitudine, crearea unui precedent periculos care poate da naştere unor mutanți ideologici aducători de ură şi dezbinare interumană.

Se recurge uneori în mass media cu multă patimă la dezinformare şi la o prezentare denaturată a realităţii tocmai pentru a pângări frumuseţea spirituală a românilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Bartolomeu spunea: «dragii mei, sub masca libertăţii, a democraţiei, a îngăduinţei, vor să ni-L smulgă pe Dumnezeu din suflet şi rugăciunile de pe buze şi din urechi. De aceea, trebuie să fim treji noi creştinii şi biserica noastră pentru că vremurile încep să fie grele. Şi vor fi din ce în ce mai grele. În numele democraţiei se pregătesc crime morale».

Şi cum să nu fie o crimă morală când pretinşi mari raţionalişti şi liberi cugetători ca leii răcnind s-au zbătut să oprească difuzarea rugăciunii «Tatăl Nostru» la postul de Radio România, să elimine icoanele din şcoli, să alunge religia din învăţământ şi, mai nou, să ne lămurească de inutilitatea construirii Catedralei Mântuirii Neamului.

Doamne, luminează sufletele acestor fraţi ai noştri şi fă-i să vadă frumuseţea Bisericii Tale şi cât de minunate sunt lucrările ei spre slava Ta Doamne şi pentru mântuirea neamului nostru.

Acum, mai tare ca oricând, se impune ca absolut necesar o apropiere a Statului de Biserică pentru o împreună lucrare spre binele ţării. Statul şi Biserica sunt cei doi plămâni ai unei naţiuni prin care aceasta trebuie să respire pentru a exista sănătos. Cum să separi Biserica de Stat când poporul are nevoie de ambii plămâni ca să supraviețuiască într-o lume tot mai poluată din punct de vedere moral?

Să nu uite nimeni că atunci când eram la un pas de a ne pierde identitatea ca naţiune, când statul era neputincios, Biserica a fost aceea care a menţinut viu românismul prin păstrarea unităţii de neam, limbă şi credinţă a poporului nostru. Să nu uite nimeni că prima şcoală românească a apărut în tinda Bisericii şi că preoţii au fost primii dascăli ai fiilor de români, iar prin grija unor ierarhi de seamă ca Varlaam, Dosoftei, Simion Ştefan şi Antim Ivireanul, limba română a fost salvată de la pieire.

Îi sfătuiesc pe aleşii noştri, în calitatea dânşilor de reprezentanţi ai statului să rămână aproape de Biserică, să-L păstreze pe Dumnezeu în suflet şi să nu ezite în a se sfătui cu ierarhii Bisericii pentru bunul mers al ţării.

Să ne rugăm lui Dumnezeu cu şi mai multă stăruinţă să ne ajute să desăvârşim construirea Catedralei Mântuirii Neamului ca o dovadă a izbăvirii spirituale a poporului român. Ar fi un semn de mare neputinţă naţională să nu o ducem la bun sfârşit din fel de fel de motive. Cu bună chibzuială se pot face de toate: şcoli, spitale, autostrăzi, stadioane, tot ce este necesar unei ţări.

Dacă ne gândim puţin că în Evul Mediu european cu dalta şi cu ciocanul s-au ridicat sute de catedrale cum noi astăzi cu atâtea mijloace moderne să nu fim capabili să construim o Casă lui Dumnezeu ca un simbol suprem al spiritualităţii poporului român.

Merită toată cinstea parlamentarii care au dat dovadă de înţelepciune, de credinţă în Dumnezeu şi că sunt buni români atunci când au respins toate încercările acestor liberi cugetători de a transforma în lege unele acţiuni anticreştine şi antiromâneşti.

Cred că se impune ca aceste acţiuni iresponsabile făcute sub masca libertăţii şi a democraţiei să fie tratate cu maximă prudenţă pentru a nu fi puşi în faţa şi altor anomalii ideologice. Probabil că mâine se va propune coborârea simbolurilor religioase de pe locaşurile de cult sau interzicerea participării la hramuri sau a colindatului pe motiv că unii se simt lezaţi în dreptul lor de a cugeta liber.

Este demn de evidenţiat demersul [sustinut de] Biserica Ortodoxa Româna de a cere prin referendum stipularea în Constituţia României că familia reprezintă căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, ca o reacţie împotriva celor care urmăresc desfiinţarea firescului în ceea ce înseamnă familia. Să nu ezităm în a cere părerea românilor şi în alte situaţii importante pentru că în cele din urmă poporul este legiuitorul suprem al unei naţiuni.

Dacă îmi este permisă o propunere, cred că ar fi util ca fiecare ierarh, pe lângă consilierii preoţi pe care îi are în preajma sa să-şi aleagă şi un consilier laic, onorific pentru o implicare mai activă a laicatului în bunul mers al Bisericii.

Iar în final, pe cei care se consideră mari raţionalişti şi liberi cugetători îi sfătuiesc să mediteze la ce spunea Blaise Pascal acum 350 ani: «Pariaţi că Dumnezeu există. De câştigaţi, câştigaţi tot. De pierdeţi, nu pierdeţi nimic»”. 

În ziua de 24 februarie 2016, în Sala de conferinţe a Centrului Naţional pentru formarea continuă „Dumitru Stăniloae” din Bucureşti, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti, organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale.

În cuvântul de deschidere, Patriarhul României a accentuat necesitatea consolidării activităților multiple ale Bisericii, a cooperării dintre clerici şi mireni, a evidențiat importanța misiunii laicatului ortodox şi cultivarea statorniciei în credinţă într-o lume schimbătoare.

Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au examinat şi aprobat Raportul general anual al Consiliului Naţional Bisericesc şi rapoartele Comisiilor Adunării asupra activităţii Bisericii Ortodoxe Române în anul 2015 în ceea ce privește lucrarea pastoral-liturgică şi social-filantropică, viaţa monahală, învăţământul teologic şi predarea religiei în şcolile publice, activitatea editorial-tipografică şi mass-media, patrimoniu cultural-bisericesc, construcţiile de noi lăcașuri de cult, relaţiile cu alte culte, grija pentru comunităţile ortodoxe româneşti din străinătate, relaţiile interbisericeşti şi interreligioase etc.

1. Din bogata activitate bisericească desfăşurată în anul 2015, au fost evidenţiate manifestările legate de Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, organizate de Patriarhia Română şi eparhiile din ţară şi străinătate. În mod special a fost evidenţiată vizita la Patriarhia Română, a unei delegații de la Mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos, care a adus, spre închinare, racla cu moaștele sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (24-29 octombrie 2015).

2. A fost apreciată continuarea Proiectului Alege şcoala!, etapa a treia, derulat de Patriarhia Română la nivel naţional cu scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

3. Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au apreciat opera social-filantropică desfăşurată de eparhiile Patriarhiei Române în anul 2015. În eparhiile Bisericii Ortodoxe Române funcţionează în prezent 766 de instituţii şi servicii sociale, dintre care: 150 cantine sociale şi brutării, 52 instituţii medicale şi farmacii, 97 centre de zi pentru copii, 54 centre educaţionale, 16 centre de zi pentru vârstnici, 50 centre rezidenţiale pentru vârstnici, 25 centre comunitare, 37 centre de tip familial, 40 grădiniţe sociale şi after-school, 14 locuinţe protejate, 78 centre de informare, consiliere şi resurse, 2 instituţii de învăţământ pentru adulţi, 16 centre de urgenţă (pentru persoane fără adăpost, victime ale violenţei domestice şi ale traficului de persoane), 9 campusuri de tabără şi alte 126 de instituţii sociale cu specific diferit.

La nivelul eparhiilor Patriarhiei Române se află în derulare 489 de proiecte şi programe sociale, dintre care 326 finanţate din fonduri proprii, 41 cu finanţare publică, 35 cu finanţare externă şi 87 cu finanţare mixtă.

În anul 2015 au beneficiat de asistenţă socială de specialitate 31.498 copii din așezămintele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere sau cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate, 3.707 persoane cu dizabilităţi (deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA etc.), peste 21.010 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi cu grave probleme de sănătate, 23.934 şomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturaleşi aproximativ 8 387  persoane din alte categorii sociale defavorizate.

3. Anul trecut eparhiile Patriarhiei Române, prin birourile social-filantropice, au acordat ajutoare financiare directe în valoare de 11.605.048 lei şi ajutoare materiale în valoare estimată de 22.912.063 lei.

În ansamblu, pentru susţinerea întregii activităţi de asistență socială și filantropică şi pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2015, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit aproape 123 milioane lei.

Situaţia statistică prezentată şi sumele cheltuite nu includ activitățile social-filantropice şi educaţional-culturale desfăşurate permanent de parohiile şi mănăstirile Patriarhiei Române din ţară şi străinătate.

Membrii mireni ai Adunării Naţionale Bisericeşti au exprimat îngrijorarea şi au dezaprobat atacurile nedrepte ale unor ONG-uri anticreștine împotriva Bisericii cu scopul de a o discredita şi de a submina valorile naționale si spirituale din spațiul românesc. În acest sens, a fost subliniată importanța implicării mai susținute a membrilor mireni în comunicarea mesajului Bisericii în societate.

La finalul şedinţei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit ierarhilor, preoţilor, credincioșilor mireni şi autorităților centrale şi locale, sponsorilor şi voluntarilor pentru implicarea lor în derularea multiplelor activităţi ale Bisericii, îndemnându-i să sporească lucrarea lor socială şi misionară, pentru a ajuta pe cei aflați în dificultate: bolnavi, bătrâni, orfani, săraci şi neajutorați.

Ședință a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor
– comunicat de presă –

În data de 27 februarie 2015, la Centrul de Conferințe Providența din Iaşi, s-au desfăşurat lucrările ședinţei anuale de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor. Întrunită sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, acest organism statutar a examinat şi aprobat rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial, execuţia bugetară pe anul 2015 şi bugetul eparhiei pentru anul 2016. Ședința a fost precedată de slujba Sfintei Liturghii. La şedinţă au mai participat, alături de membrii Adunării Eparhiale, şi reprezentanţi ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai şcolilor teologice din eparhie şi ai unor fundații sau asociații care funcţionează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iaşilor. Vă prezentăm, mai jos, o sinteză în date și în cifre a activității Arhiepiscopiei Iașilor în 2015.

(Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor)

**********************************

Familia Bisericii și „biserica de acasă”

– o sinteză a activității Arhiepiscopiei Iașilor în anul 2015 –

        Pentru Biserică, familia nu este un subiect oarecare, ci este însuși fundamentul pe care se clădește viața noastră în Dumnezeu. Încă dintru început, omul a fost creat ca o familie formată din bărbat (Adam) și femeie (Eva), iar relația Domnului cu Biserica Sa este una a cărei analogie o reprezintă taina nunții (Cf. Ef. 5, 22-32). Prima minune făcută de Mântuitorul Iisus Hristos a fost făcută la nunta din Cana Galileii, iar Împărăția cerurilor este asemănată „omului împărat care a făcut nuntă fiului său” (Mat. 22, 2). După Cincizecime, pe măsură ce crește numărul comunităților de creștini, cuvântul „biserică” devine chiar un sinonim pentru familia creștină. Sf. Ap. Pavel, pomenind pe Priscila și pe Acvila, vorbește de „biserica din casa lor” (Rom. 16, 5 și I Cor. 16, 19).

Așa cum o familie este condusă de „capul casei”, tot așa și Biserica, văzută ca Trupul al cărei Cap este Însuși Hristos, este îndrumată pe pământ de cei ce poartă responsabilitatea de episcopi. Ei păstoresc, în numele și cu harul lui Dumnezeu, familia cea mare a unei eparhii, exercitând trei slujiri: învățătorească, sfințitoare și conducătoare. În virtutea acestei chemări a lui Dumnezeu, în anul ce s-a încheiat, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan și Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Calinic Botoșăneanul au săvârșit Sfânta Liturghie, Sfinte Taine sau ierurgii în lăcașuri de cult din toate cele 13 protopopiate ale Arhiepiscopiei Iașilor, au vizitat 205 parohii, respectiv 72 de mănăstiri şi schituri din eparhie și au săvârșit slujba de sfințire, de resfințire și de punere a pietrei de temelie la 30 de biserici. Anul trecut au fost hirotoniţi întru diacon 17 candidaţi, iar întru preot 21 candidaţi. De asemenea, itinerarul pastoral al celor doi ierarhi a inclus și vizite la școli teologice, numeroase audiențe, întâlniri cu autoritățile locale sau prezența la diferite evenimente, participarea la şedinţe ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale Sinodului Mitropolitan, ale Permanenţei Consiliului eparhial şi ale Consiliului eparhial.

Parohia și mănăstirea – familii duhovnicești

Comuniunea care se creează între credincioșii din Biserică este una de tip familial. Imediat după Pogorârea Duhului Sfânt, cele „ca la trei mii de suflete” botezate au adoptat un mod nou de viață, care nu a mai fost întâlnit în istorie, căci „toţi cei ce credeau erau laolaltă şi aveau toate de obşte. Şi îşi vindeau bunurile şi averile şi le împărţeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare” (FA 2, 44-45). Așadar, trăiau ca o familie lărgită cu mult față de numărul obișnuit de membri pe care-i cuprindea casa cuiva. Ulterior, acest tip de comunitate a devenit unul specific obștilor monahale.

La nivelul Eparhiei Iașilor există 98 de astfel de așezăminte monahale, dintre care 64 de mănăstiri şi 34 de schituri, în care se nevoiesc 1.861 vieţuitori (747 monahi şi 1114 monahii). Anul trecut, au fost aprobate 40 tunderi în monahism şi 22 rasoforii, care s-au făcut în obştile monahale din Arhiepiscopia Iaşilor, înregistrându-se, în aceste pridvoare ale Raiului, și 50 de noi închinovieri (20 de fraţi și 30 de surori au primit binecuvântare de a face parte din obștile unor mănăstiri). Totodată, Sectorul Exarhat s-a implicat activ şi în facilitarea unui sprijin financiar acordat de către Centrul eparhial unui număr de 22 de mănăstiri și schituri ce s-au confruntat cu dificultăți materiale.

Nici atunci când creștinii au început să aleagă viețuirea în comunități monastice, caracterul de familie nu s-a pierdut; dimpotrivă, a căpătat sensuri profund duhovnicești. Așa se face că, mai ales în mediul monahal, dar și în general, în limbajul bisericesc, folosim termeni împrumutați din sfera familiei, cum ar fi părinte duhovnicesc, mamă sau maică duhovnicească, frate şi soră, fiu şi fiică duhovnicească. Chiar dacă după perioada de început a creștinismului comunitățile de creștini nu au mai fost organizate în obști, ci în familii separate, ele aveau totuși conștiința apartenenței la familia mare a Bisericii. Este ceea ce îl determină pe Sf. Ioan Gură de Aur să numească familia ca fiind nimic altceva decât „biserica de acasă” („ecclesia domestica”). Mai multe familii creștine alcătuiesc o parohie, care este un fel de verigă intermediară între o casă de creștini și familia cea mare a întregii Biserici.

Arhiepiscopia Iaşilor cuprindea, la finalul anului 2015, conform datelor consemnate de Sectorul administrativ bisericesc, 1.207 parohii și 10 filii, grupate în 13 protopopiate, însumând 1.162 preoți la parohii. Activitatea administrativ-bisericească a Arhiepiscopiei Iaşilor a urmărit, și în anul precedent, intensificarea comuniunii în Biserică, lucrare ce a fost posibilă și prin activitatea celor 3.497 ostenitori, angajați în unităţile de cult și subunitățile Centrului eparhial aflate pe raza celor trei judeţe – Iaşi, Botoşani şi mare parte din Neamţ –, din teritoriul canonic al eparhiei, persoane care şi-au desfăşurat activitatea cu sprijinul nemijlocit al credincioşilor din parohii, al slujitorilor din mănăstiri sau al altor instituții bisericești.

Comunitățile parohiale nu sunt doar entități desenate administrativ, ci trupuri a căror viață este hrănită de Sfânta Euharistie. Căci, așa cum taina căsătoriei consfințește unirea bărbatului și a femeii într-un singur trup, tot așa într-o parohie și în Biserică, în general, credincioșii devin mădulare vii și parte a Trupului Domnului, prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Ei sunt chemați la o familiaritate crescândă cu Hristos, spre a deveni și ei „casnici ai lui Dumnezeu” (Ef. 2, 19). Acestora, pe care-i cinstim ca sfinți, noi le căutăm tovărășia și îi rugăm să mijlocească pentru noi înaintea Preasfintei Treimi. Între momentele de bucurie duhovnicească din 2015 ale Arhiepiscopiei Iașilor, prilejuite de proximitatea sfinților, amintim aducerea la Iași, în zilele sărbătorii Sfintei Parascheva, de la Mănăstirea Simonospetra din Muntele Athos, a cinstitelor moaşte ale Sfintei Mironosiţe şi Întocmai cu Apostolii Maria Magdalena şi, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de la Sfânta Patriarhie, a moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur.

Copiii și tinerii – mlădițe din Vița numită Hristos

Prin botez se face înfierea noastră, devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu. Așa cum părinții se îngrijesc să dea copiilor lor o educație, străduindu-se să le asigure un loc și un viitor în societate, tot așa și Biserica se îngrijește să transmită fiilor săi, din perspectivă eshatologică, învățătura cea mântuitoare. Ceea ce la început se făcea prin predică și catehizare, ulterior a ajuns să se extindă prin lucrarea școlilor teologice. În acest domeniu există însă o strădanie permanentă de a nu reduce actul educațional la o simplă transmitere de cunoștințe, ci la o continuă creștere în Hristos Domnul, la o părtășie mai deplină la viața Preasfintei Treimi.

Iubitori de Dumnezeu și de învățătura Sa, în anul universitar 2014-2015, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi au fost înscrişi la cursuri 1.092 de studenţi, dintre care 42 la Doctorat. Au obţinut titlul de licenţiat 144 candidaţi, 94 de studenţi au absolvit masteratul și au fost acordate 5 titluri de doctor. Din numărul total de studenţi, masteranzi și doctoranzi, 22 au fost din afara granițelor țării. De asemenea, în cele șase seminarii teologice, în care au activat 139 de profesori, au fost școlarizați 1.041 elevi.

Colegiul „Sfântul Nicolae” a oferit 90 de locuri de cazare studenţilor Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae”. În cadrul celor 10 comisii în care acești tineri își desfășoară activitatea, s-au pus în practică 25.000 de ore de voluntariat și peste 100 de activități/ proiecte. Cele trei nominalizări și premiul de la Gala Națională a Voluntarilor de la București aduc un plus de împlinire membrilor acestui Colegiu.

Și pentru studenți, dar și pentru toți cei pasionați de lectură creștină, pe parcursul anului 2015 au intrat în fondurile Bibliotecii mitropolitane „Dumitru Stăniloae” un număr de 1.704 volume, care au fost inventariate, astfel încât fondul total existent la sfârșitul anului trecut se ridica la 129.087 de volume, dintre care 79.936 sunt prelucrate informatic.

Copiii sunt darul lui Dumnezeu nu doar pentru familie, ci și pentru întreaga Biserică. Domnul ne încredințează aceste suflete curate și cere de la noi purtare de grijă pe măsură. Este foarte important în ce duh sunt crescuți copiii noștri, Apostolul Pavel adresându-ne peste veacuri îndemnul: „Voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i întru învăţătura şi certarea Domnului” (Ef. 6, 4).

Poate cea mai importantă provocare a anului 2015 a constituit-o campania de susținere a orei de religie la nivelul Arhiepiscopiei Iașilor, concretizată în gestionarea înscrierii unui procent de 93,75% din totalul de elevi din județele Iași, Botoșani și Neamț (213.824 elevi din 228.055), campanie susținută mai ales prin înființarea și organizarea de filiale ale Asociației Părinți pentru Ora de Religie (APOR) în cele trei județe ale eparhiei. Tot anul trecut a obținut personalitate juridică și Asociația Profesorilor de Religie din Județul Iași (Pro Relis). În judeţele din Arhiepiscopia Iaşilor, disciplina Religie a fost predată, în anul școlar 2014-2015, de 766 de cadre didactice. La Școala „Varlaam Mitropolitul”, cursurile au fost frecventate de 97 de elevi, iar la Grădinița „Bunavestire” au fost înscriși 115 copii. Grija pentru o educație sănătoasă a copiilor s-a reflectat și în atenția acordată părinților acestora, Fundația „Varlaam Mitropolitul”, împreună cu partenerii săi, organizând anul trecut edițiile IX și X ale conferințelor „Ai copil. Învață să fii părinte!”.

Biroul de catehizare din cadrul Sectorului învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor a continuat, în anul 2015, proiectul catehetic „Hristos împărtășit copiilor” în toate cele 13 protopopiate, prin implicarea copiilor în activităţi precum concerte de colinde, pelerinaje, tabere sau în acțiuni caritabile. Acest Birou a organizat și o sesiune de pregătire a preoților, privitoare la modul în care se face o cateheză, veghind și la susținerea de cateheze la nivelul cercurilor pastorale din eparhie, adresate tuturor categoriilor de vârstă. În afara activităților curente, Sectorul învățământ a organizat sau a susținut, anul trecut, o serie de evenimente cum ar fi ateliere de formare, simpozioane sau manifestări de promovare a muzicii bisericești.

Cuvântul care aduce comuniune

Atât în educația creștină a copiilor și a tinerilor, cât și pentru credinciosul de orice vârstă, este esențială raportarea la cuvântul lui Dumnezeu din Scripturi, așa cum a fost el tâlcuit și transmis peste veacuri de Sfinții Părinți. Această paternitate duhovnicească ne călăuzește în toată lucrarea cultural-misionară din Biserică. O carte, o cântare bisericească, o icoană tipărită sau o emisiune creștină transmisă la radio sau la TV reprezintă tot atâtea întrupări ale modului în care mărturisim pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a zis: „oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele Meu, și sora Mea, și mama Mea” (Mc. 3, 35). Astfel de activități s-au desfășurat, în 2015, de către Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Iaşilor prin intermediul Centrului Cultural Misionar Doxologia.

Editura și Tipografia Doxologia au publicat un număr de 103 cărți reprezentând noutăți editoriale. Pe parcursul anului 2015, Editura Doxologia a participat la 11 târguri de carte, unde a obținut 3 premii, a organizat lansări pentru 11 noi apariții editoriale și 6 conferințe sau alte tipuri de evenimente care au suscitat interes în jurul cărților editate, a inițiat sau continuat relaţii de colaborare cu edituri de notorietate din străinătate. Tipografia Albina a imprimat, pe rotativa din dotare, ediția de Moldova a „Ziarului Lumina”, distribuit pe aria canonică a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dar și alte publicații, 15 în total. Prin efortul acestei imprimerii a fost editat, într-un tiraj de 110.000 de exemplare, și un Ghid de 12 pagini, oferit gratuit pelerinilor veniți în Iași cu prilejul hramului Sfintei Parascheva.

Departamentul Doxologia Media, responsabil de întreaga activitate mediatică a Centrului Eparhial Iași, a continuat dezvoltarea portalului doxologia.ro, acesta înregistrând, de-a lungul anului 2015, o medie de 24.779 de vizitatori unici pe zi. Prin Serviciul de programare informatică, Doxologia Media a realizat și întreținut saituri sau aplicații pentru alte unități ale Centrului eparhial.

Ediția de Moldova a Ziarului Lumina a avut, în anul 2015, o medie de aproximativ 2.830 de abonați pe lună. Studioul Radio Doxologia a avut emisie pe internet și a oferit ascultătorilor, în direct, pe lângă slujbele de la Catedrala Mitropolitană din Iași, și transmisiuni ale unor evenimente cultural-bisericești, precum și o emisiune de o oră de tip magazin, difuzată prin emisie terestră, la nivel național, de Radio Trinitas. Studioul de producţie Doxologia TV a continuat, anul trecut, înregistrarea şi difuzarea, pe doxologia.ro, de conferinţe, predici ori evenimente, furnizarea de materiale pentru jurnalele de știri ale Trinitas TV, dar a realizat și trei emisiuni săptămânale: Pridvoarele credinţei (difuzată pe TVR Iași și, o dată la cinci săptămâni, pe TVR3), Lumina Ortodoxiei (difuzată de Iaşi TV Life) și Ferestre către suflet (difuzată de TeleM Iași). În 2015, și alte persoane sau instituții din Arhiepiscopia Iașilor au avut colaborări cu televiziuni locale pentru realizarea a cinci emisiuni, difuzate de TeleM Botoșani, SOMAX TV Botoșani, TeleM Piatra Neamț, Tele Moldova/Prima TV Iași sau Televiziunea Neamț (TVN).

Sub egida Serilor Doxologia, anul trecut au fost organizate o serie de evenimente cu invitați din țară și din străinătate, piesa de teatru „Întoarcerea zidarului”, bazată pe legenda „Meșterului Manole”, fiind oferită spectatorilor din Iași.

Iubirea întrupată în slujirea aproapelui

Cel ce doreşte să facă parte din familia lui Dumnezeu, să se împărtăşească de iubirea Lui, nu o poate face decât iubind pe toți ceilalţi oameni. Este ceea ce ne învaţă Sf. Ap. şi Ev. Ioan: „Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească” (I Ioan 4, 20). Iubirea pentru ceilalți a luat, încă de la începuturile Bisericii, forma concretă a slujirii, prin numirea celor șapte diaconi rânduiți „să slujească la mese” (Cf. FA 6, 2), prin „cercetarea orfanilor și a văduvelor în necazurile lor” (Iac. 1, 27), prin „strângerea de ajutoare” (Cf. Rom. 15, 26; I Cor. 16, 1) pentru comunitățile sărace.

Opera socială și medicală a fost coordonată de Sectorul pentru asistență socială și medicală și a fost împlinită prin activitatea unităților furnizoare de servicii social-filantropice, educative și medicale, precum și prin filantropia parohiilor și mănăstirilor din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor, a birourilor de asistență socială, a cantinelor sociale, a centrelor pentru copii și bătrâni etc.

Misiunea social-medicală s-a desfășurat, de-a lungul anului 2015, mai ales pe trei mari direcții:

1) Activitatea filantropică a parohiilor, mănăstirilor și a preoților misionari din unități bugetare poate fi cuantificată în servicii de tip cantină socială, centru de zi, în beneficii financiare și materiale, în hrană pentru pelerinii Hramului Sf. Parascheva și altele. Au fost asistați peste 120.000 de beneficiari, utilizându-se un buget de 4.070.897 lei.
2) Birourile de asistență socială, cantinele sociale, Fundația „Solidaritate și Speranță” și alte ONG-uri, centrele pentru copii, bătrâni și persoane defavorizate de pe lângă Centrul eparhial, protopopiate, parohii sau mănăstiri, au oferit servicii sociale primare și specializate pentru 16.728 de beneficiari, utilizându-se un buget total de 13.477.692 lei. În cadrul acestor forme de intervenție socială, Fondul „Păstorul cel Bun” a fost, și în anul 2015, o sursă de sprijin pentru preotul din parohiile defavorizate, pentru familia preotului în dificultate și pentru unitățile de cult cu obiective în construcție. În anul precedent, contribuția Centrului eparhial  pentru acest fond a fost de 1.038.557 lei,  iar o parte dintre parohii, ale căror posibilități materiale au permis acest lucru, au contribuit cu suma de 158.730 lei.

3) În anul 2015, Spitalul Providenţa, care are o capacitate de 102 paturi, cu un bloc operator cu două săli și nouă specialități, a asigurat asistenţă medicală prin activitatea a 113 cadre medicale angajate și 12 medici colaboratori, iar Policlinica Providența a beneficiat de competența a peste 61 de cadre medicale și a oferit servicii de sănătate în 23 de specialități medicale. Fundația Medicală Providența a oferit servicii socio-medicale clinice și paraclinice în regim gratuit, precum și servicii medicale cu plată, promovând medicina de tip creștin, „de bună credință”, cultivând solidaritatea în fața suferinței. Servicii medicale gratuite au fost oferite prin intermediul celor şapte unităţi medicale: Spitalul „Providenţa” și Policlinica „Providenţa” – ambulatoriu integrat al spitalului, cu două cabinete stomatologice, Fundația Medicală „Providența”, Cabinetul medical din cadrul Filialei de la Miclăuşeni a fundaţiei medicale, dar şi prin unităţile medicale din teritoriu, respectiv prin cabinetele de medicină generală de la mănăstirile Agapia, Văratec şi Paltin din judeţul Neamţ. Pe lângă activitatea medicală, în contract cu CAS Iași și în regim de coplată de la pacienți, activitatea caritativă a utilizat un buget de 439.106 lei, pentru 3.590 de beneficiari.

Dacă ar fi să cumulăm cele trei sume amintite mai sus, prin care s-a acordat sprijin unor persoane, comunități sau instituții, obținem un total de 17.987.695 lei, ce se constituie într-o oglindă financiară a tuturor acțiunilor filantropice desfășurate de către unități ale Arhiepiscopiei Iașilor în anul 2015.

La aceste acțiuni filantropice s-au mai adăugat și alte acțiuni similare, derulate prin alte instituții eparhiale. Prin contribuția ocoalelor silvice bisericeşti din Neamţ, Iaşi și Bacău, au beneficiat în mod gratuit de material lemnos un număr de 290 de beneficiari. Volumul total de masă lemnoasă oferit  în cursul anului 2015 a fost de 13.767,46 m3, cu o valoare totală a contribuției de 2.539.549 lei.

Evident, s-a prezentat doar ceea ce s-a putut cuantifica, dar la aceasta se adaugă acea milostenie neștiută decât de cel ce dăruiește și cel ce primește, în mănăstiri sau în parohii, ori la nivelul fiecărui credincios în parte. Important este ca toată lucrarea filantropică a eparhiei și a fiecărei comunități sau a fiecărei persoane în parte să se facă purtând în inimă mereu icoana fratelui aflat în nevoie. Știm că, la Înfricoșătoarea Judecată, Domnul se va identifica cu „acești frați ai Săi, prea mici” (Cf. Matei 25, 31-46). Așadar, este nevoie să ne străduim a avea un comportament frățesc, ca în familie, față de toți cei aflați în necazuri pentru a putea și noi locui în casa Tatălui ceresc, acolo unde „multe locașuri sunt” (Ioan 14, 2).

Misiunea de a călăuzi întru Viață

Misiunea Bisericii în lume nu are nimic de a face cu ideea de racolare a cât mai multor adepți, ci ea este dragoste răspândită în lume spre a cuprinde, mai ales în rugăciune, pe fiecare fiu al lui Dumnezeu, mai ales pe cel risipitor. De aceea, la nivelul Arhiepiscopiei Iașilor, chiar dacă toate unitățile bisericești sunt implicate, direct sau indirect, în această lucrare, există un sector dedicat în exclusivitate acestei activități, Sectorul de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală. Prin intermediul acestui sector, au fost organizate conferințele preoțești semestriale, având ca temă: „Parohia – adunare euharistică şi spital duhovnicesc”. La cea mai mare parte dintre conferințe, preoții au participat alături de soțiile lor, fiind înregistrate peste 700 de familii de preoți prezente la aceste întruniri.

Dintotdeauna, Biserica și fiii săi au fost „urâți de lume” (Cf. Ioan 15, 19). În zilele noastre însă, nu doar familia Bisericii, ci și familia propriu-zisă este în real pericol. Așa cum se poate lesne constata, realitatea de zi cu zi este una din ce în ce mai nefavorabilă acestei entităţi vitale şi pentru naţiunea română, şi pentru Biserică. De aceea, devine o prioritate absolută pentru noi toţi identificarea tuturor mijloacelor şi mecanismelor posibile – de ordin legislativ, sociale, financiare, educaţionale etc. – ce pot fi activate în apărarea și în sprijinirea familiei.

La nivelul Arhiepiscopiei Iașilor, această lucrare se împlinește și prin Departamentul Pro Vita. Acest departament a contribuit la crearea unei rețele de preoți dedicați activităților Pro Vita, la nivelul întregii eparhii, și s-a implicat în campanii de informare a tinerilor despre riscurile avortului în școli și în licee, beneficiari fiind 1.000 de elevi. Prin programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii – Sf. Stelian, au fost ajutate 140 de familii cu opt și peste opt copii. Între activitățile de anul trecut se numără și implementarea cursului de „Educație pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului”, acreditat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, respectiv organizarea a două Marșuri pentru viață și pentru familie, însumând peste 5.000 de participanți. De asemenea, s-a înființat o linie telefonică cu apelare gratuită pentru femeile însărcinate aflate în dificultate și s au sprijinit material, găzduit și consiliat 22 de femei aflate în risc de avort.

Așa cum un copil se naște din pântecele mamei, tot așa omul cel nou se naște din pântecele cristelniței sau al baptisteriului, adică prin botezul cel „din apă și din duh” (Cf. In. 3, 5). Părinții nu au doar responsabilitatea nașterii de prunci, ci și pe cea a creșterii lor și a integrării lor în familia Bisericii. În felul acesta, copiii se vor raporta corect și la societate, pentru că o viață duhovnicească constituie suportul adecvat al unei sociabilități sănătoase. Cei ce formează o familie creștină sunt, în viziunea scriitorului bisericesc Clement din Alexandria, „o singură biserică, o singură viață de curăție”; iar „cei care au comună viața, au comun și harul; și comună le este și mântuirea, comună le este lor și virtutea și viețuirea” (Pedagogul, II, 10, 2). La exersarea și întărirea viețuirii în comun, dincolo de sfera familiei sau a parohiei, au lucrat, și în 2015, diferitele departamente sau asociații din cadrul Sectorului de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală.

Departamentul Tabere a organizat, în total, 15 serii săptămânale de tabere, precum și nouă serii de vară ale proiectului misionar în parohii „Tabăra din pridvorul satului”. În total, taberele au găzduit 1.859 de copii și tineri. Centrul de tineret Vestitorii Bucuriei din Bălțăteşti a organizat, de asemenea, tabere, simpozioane, colocvii, excursii, ateliere de creație sau programe de recuperare medicală pentru peste 1.200 de pelerini sau pacienți.

Departamentul de tineret și Misiune în universități este în strânsă legătură cu ONG-uri extrem de active precum Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români, filiala Iași, care a împlinit, în 2015, 25 de ani de la înființare sau Asociația Tinerilor Ortodocși Români – care anul trecut și-a crescut numărul de filiale existente la nivelul Arhiepiscopiei Iașilor (în prezent, există 18). Mai menționăm, din lista organizațiilor ce funcționează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iașilor, și asociații precum Societatea Ortodoxă a Femeilor Române – Iaşi și Centrul de Formare şi Consiliere „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, acesta din urmă cu activități de consiliere mai ales a persoanelor cu adicții sau codependente. La nivelul Eparhiei Iașilor funcționează, cu binecuvântare arhierească, un număr total de 28 de asociații și fundații.

Departamentul de misiune externă a sprijinit financiar doi preoți ortodocși din Tanzania, iar pentru frații români de peste Prut s-au organizat pelerinaje în țară și s-a oferit sprijin financiar, în vederea participării la Tabăra „Floare de colț”. S-au susținut seminarii de formare și conferințe pentru românii din Republica Moldova și Spania.

În sprijinul acestor departamente, dar și al altor unități ale Centrului eparhial, Departamentul Statistică și Cercetare culege și oferă acele informații care să ajute la a percepe în mod cât mai adecvat realitatea de pe teren, oferind instrumente care să ghideze intervenția Bisericii acolo unde sunt sesizate probleme, disfuncționalități sau oportunități pastoral-misionare. Tot spre revigorarea vieții autentice, comunitare, lucrează și Departamentul Tradiții, care aduce la lumină și vorbește lumii despre valoroasele moșteniri etnografice ale poporului român.

Încă dinainte de naștere, Mântuitorul a fost, alături de Maica Sa și de dreptul Iosif, tatăl adoptiv, un adevărat pelerin. Nici după nașterea Sa din Betleem nu a avut odihnă pentru că, la scurt timp, a trebuit să fugă în Egipt de furia regelui Irod, ucigașul de prunci nevinovați. Când a crescut, Mântuitorul S-a numărat apoi printre pelerinii care mergeau anual la Ierusalim, cu familia. Și noi avem această chemare de pelerin în inima noastră și, nu de puține ori, încercăm sentimentul că Dumnezeu Însuși ne însoțește și ne poartă pașii către locuri sfinte sau din care avem a dobândi lucruri folositoare pentru mântuire.

În anul care s-a încheiat, Centrul de Pelerinaj „Sf. Parascheva” a organizat, în țară și în străinătate, un număr de 76 de pelerinaje, însumând 2.551 de pelerini. Pelerinii care au fost, la rândul lor, oaspeți ai Arhiepiscopiei Iașilor au beneficiat de găzduirea mănăstirilor și a schiturilor, dar și a unor centre special organizate în acest sens, cum ar fi Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” de la Durău sau Centrul Social-Cultural „Sf. Ilie” de la Miclăuşeni. Au existat și alte activități decât cele strict bisericești către care s-a deschis Eparhia Iașilor. Și în anul precedent, Sectorul de conferințe a găzduit, spre exemplu, în spațiul modern și generos al Centrului de Conferinţe Providenţa, activități cultural-educaționale, dar și reuniuni medicale sau concerte ale unor coruri.

Lumină din făclia ostenelilor

Din punct de vedere creştin, problema familiei nu este doar o chestiune de ordin social sau de altă natură, ci este una ce ţine de esenţa credinţei. Sf. Ap. Pavel are un cuvânt categoric în acest sens: „Dacă însă cineva nu poartă grijă de ai săi şi mai ales de casnicii săi, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios” (I Tim. 5, 8). „Mai rău decât un necredincios” înseamnă că e mai rău decât cel ce apostaziază, adică cel ce se leapădă de Hristos! Grija aceasta înseamnă, în contextul acestei afirmații a Sf. Ap. Pavel, mai ales o grijă materială, o preocupare concretă pentru a asigura cele necesare traiului. Acesta este motivul pentru care Biserica are și activități aducătoare de venit, precum lucrează cineva spre a-și asigura cele necesare traiului său și al familiei sale.

Centrul Eparhial Iași, prin intermediul Sectorului economic-financiar sau al Sectorului agricol și silvic, precum și al altor entități de profil economic de care este responsabil, a susținut, din punct de vedere material, o serie de activități misionare, educative, filantropice sau culturale ale unor subunități sau ale unor fundații ce funcționează cu binecuvântarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Activitatea silvică s-a desfăşurat prin Ocoalele Silvice Bisericeşti Iaşi, Neamţ şi Bacău din cadrul Asociaţiei Silvice Bisericeşti Iaşi, unitate tutelată de Arhiepiscopia Iaşilor. Întregul profit obținut din activitatea economică a ocoalelor silvice sau rezultând din cea agricolă a fost direcționat către susţinerea operei pastoral-misionare, social-filantropice şi medical-caritative a Bisericii, conform Statutului Asociaţiei Silvice Bisericeşti Iaşi şi prevederilor din Codul Fiscal. O importantă sursă de susținere a acestor tipuri de activități menționate a constituit-o și valorificarea lumânărilor produse de Fabrica de lumânări Albina a Centrului eparhial.

Și Librăriile mitropolitane „Sf. Cuv. Parascheva” au oferit, din veniturile lor, o consistentă susținere a activităților specifice Bisericii. Acestea, împreună cu Depozitul de carte și obiecte de cult ,,Sf. Luca”, au făcut eforturi pentru ca o icoană, o sfântă cruce, o carte de rugăciuni sau alte obiecte specifice cultului ortodox, să ajungă acolo unde era nevoie de ele, adică în biserici și în casele credincioșilor. Prin intermediul Sectorului fonduri externe, s-a acordat consultanță și sprijin în elaborarea și depunerea de proiecte care să atragă fonduri europene, solicitările de finanțare fiind ale unor subunități din Arhiepiscopia Iașilor. Principala preocupare a Sectorului fonduri externe a constituit-o, și anul trecut, buna desfășurare a proiectului „Valorificarea turistică a  ansamblului mitropolitan din Iaşi”, în curs de finalizare.

Ceea ce este casa pentru o familie, reprezintă un lăcaș de cult pentru o comunitate creștină (parohie sau mănăstire). Ea se numește „casa Domnului” pentru că biserica este locul prin excelență de întâlnire a noastră cu harul lui Dumnezeu, revărsat prin mijlocirea sfintelor slujbe. De aceea, e firească și această preocupare a Bisericii, de a asigura un spațiu corespunzător din punct de vedere liturgic, demn de această virtute sfințitoare.

Sectorul patrimoniu și construcții bisericești al Arhiepiscopiei Iașilor a avut rolul de a coordona și a supraveghea întreaga activitate din acest domeniu, la finele anului trecut, fiind înregistrate un număr total de 437 de şantiere de construcție, restaurare, consolidare sau pictare. O activitate extrem de importantă pentru bunul mers al lucrurilor în acest domeniu au avut-o Echipa „Meşterul Manole”, Atelierul de confecţii metalice „Albina”, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Centrul de Cercetare şi Restaurare a Patrimoniului de Artă Creştină „Resurrectio” și Serviciul tehnic.

Proiecte și perspective

Așa cum am putut constata din considerațiile de mai sus, „un același principiu care structurează ființa Bisericii, structurează ființa conjugală” (Paul Evdokimov), adică Dumnezeu Cel întreit în Persoane. Încât doar căutând să o îmbrățișăm și să rămânem statornici în iubirea Preasfintei Treimi, vom avea capacitatea de a cuprinde în inima noastră și pe fiecare om în parte. Căci scopul final al existenței omului este dobândirea unei unități în iubire; ea se va plini după cuvântul Domnului, care se roagă Tatălui „ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una” (In. 17, 21).

Dintre proiectele de viitor ale Arhiepiscopiei Iașilor, ce sunt puse înaintea lui Dumnezeu cu gând de a întări comuniunea în Biserică, de a facilita, în numele Domnului, dialogul și întrajutorarea în lume, amintim:

1.      Construirea unui Centru mitropolitan de formare continuă la Mănăstirea Cetățuia;
2.      Deschiderea unui Colegiu pentru studentele Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”;
3.      Inițierea şi dezvoltarea de către Editura Doxologia a două colecții noi: Biblie. Liturghie. Tradiție, respectiv Teologie şi Ecologie;
4.      Reorganizarea Biroului de Presă și implementarea unei strategii de comunicare adecvate contextului social contemporan;
5.      Lansarea şi administrarea noului site web al Sectorului social-medical Diaconia;
6.      Organizarea de caravane medicale în teritoriul Arhiepiscopiei Iașilor (la mănăstiri, comunități parohiale rurale și urbane);
7.      Realizarea unui ghid pastoral pentru lucrul cu tinerii.

(Sinteză realizată de Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor, pe baza informațiilor furnizate de sectoarele Centrului eparhial Iași)


Categorii

1. DIVERSE, Comunicate, Ierarhi romani, Razboiul impotriva Bisericii/ crestinismului, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor, Video

Etichete (taguri)

, , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

2 Commentarii la “NOI SFINTI CANONIZATI DE SFANTUL SINOD/ Discursul Prof. Daniel Fonoage la Adunarea Nationala Bisericeasca: “PERIODIC SI SISTEMATIC SUNT LANSATE ATACURI IMPOTRIVA BOR, PREGATITE DE FRATII OCULTE, STRAINE DE NEAM SI TARA”/ Bilantul bogat al lucrarilor FILANTROPICE ale Bisericii

  1. Buna initiativa, Asociatia Juristilor Ortodocsi. Ar trebui sa ne mobilizam cu totii, nu doar pentru apararea Bisericii, pentru ca ea nu va cadea in veac, ci a noastra, prin reprezentarea ei in societate. Sunt si alte bresle, atatea cate vor mai fi ramas, in primul rand pentru intrajutorarea noastra, ca viu este Trupul Bisericii.

  2. !!! Inregistrarea emisiunii Jocuri de Putere din data de Duminica -28 februarie 2016 -cu o dezbatere extrem de importanta despre “legea antilegionara”

    http://www.realitatea.net/jocurideputere.html

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare