PATRIARHIA MOSCOVEI sarbatoreste 1000 ani de la adormirea Sf. Vladimir, Botezatorul Rusiei. PATRIARHIA ROMANA A PARTICIPAT PRIN INTERMEDIUL UNEI DELEGATII. Ce mesaje a transmis PATRIARHUL KIRILL?

31-07-2015 6 minute Sublinieri

Sfantul_Vladimir_sarbatorit_la_Moscova_2_w2000_h1124_q100_w747_h800_q100

  • Basilica.ro:

Biserica Ortodoxă Română reprezentată la festivităţile prilejuite de împlinirea a 1000 ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Cneaz Vladimir, Botezătorul Rusiei 

La Moscova au loc, în aceste zile, ample manifestări religioase cu prilejul împlinirii a 1000 ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Cneaz Vladimir, Botezătorul Rusiei.  

Aproximativ 300 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse au fost prezenți astăzi, 28 iulie 2015, la Sfânta Liturghie săvârșită de Preafericitul Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, în Catedrala „Iisus Hristos Mântuitorul”. Împreună cu ei au slujit reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe din toată lumea.  

Biserica Ortodoxă Română este reprezentată de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.

”Am prezentat mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și am oferit o icoană a Sfântului Ioan Gură de Aur. Așa cum știm cu toții anul acesta este Anul omagial al Sfântul Ioan Gură de Aur în Patriarhia Română. De asemenea, am oferit medalia editată cu acest prilej la București. Atât Patriarhul Kiril, cât și Președintele Putin în mesajul său, au spus că nu vorbim de o sărbătoare pur religioasă, ci este sărbătoarea culturală și națională a întregii națiuni ruse. De aceea, astăzi, după Sfânta Liturghie s-a oficiat un Te Deum de mulțumire Bunului Dumnezeu pentru darurile revărsate în timpul celor zece secole de existență creștină a poporului rus și în mod simbolic au fost sfințite steagurile ținute de ofițeri ai armate ruse, cu icoana Sfântului Vladimir, steaguri care vor fi trimise în fiecare regiune care constituie Federația Rusă astăzi”, a declarat pentru Radio TRINITAS Înaltpreasfințitul Mitropolit Nifon.

Sfântul cneaz Vladimir, prăznuit la Moscova

La Moscova a avut loc ieri, 28 iulie 2015, prăznuirea Sfântului Principe Vladimir al Kievului, Luminătorul Rusiei, pe stilul vechi calendaristic. În această perioadă, în capitala Rusiei se află şi Înaltpreasfin­ţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei și Exarh patriarhal, delegatul Patriarhului României, însoţit de preotul Eugeniu Rogoti, informează Ziarul Lumina.  

Toate delegaţiile sosite din Bisericile Ortodoxe surori au fost primite de către Prea­fericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, în ziua de luni, 27 iulie 2015, la Reşedinţa Patriarhală din cadrul Mănăstirii Danilovski.

Înaltprea­sfinţitul Părinte Mitropolit Nifon a mulţumit pentru invitaţie şi a transmis Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse salutul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Delegatul Bisericii Ortodoxe Române a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, trimis cu ocazia împlinirii a 1.000 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Vladimir şi i-a înmânat Preafericitului Părinte Patriarh Kiril o icoană a Sfântului Ioan Gură de Aur şi medalia omagială cu chipul aceluiaşi sfânt.

În ziua sărbătorii Sfântului Vladimir, delegaţiile au participat la Sfânta Liturghie, săvârşită la Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova. La slujba oficiată sub protia Preafericitului Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, au participat membrii delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe surori, ierarhi şi clerici ai Bisericii Ruse.

În catedrală au fost aproape 1.500 de persoane care s-au rugat împreună cu slujitorii în ziua marelui praznic. Deoarece această zi este considerată şi începutul botezării poporului rus, la slujbă s-a intonat cântarea „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat”. În cuvântul rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Preafericitul Părinte Patriarh Kiril a subliniat importanţa schimbării interioare a principelui Kievului Vladimir, odată cu botezul său, atunci când poporul a început să-l numească „soarele cel frumos”.

„Schimbarea aceasta trebuie să ne dea de gândit tuturor şi astăzi, mai ales tinerei generaţii, care are nevoie să ia exemplul înaintaşilor în dragostea pentru credinţă şi patrie”, a mai subliniat Patriarhul Kiril.

După Liturghie, toţi slujitorii au participat la un Te Deum de mulţumire pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu asupra poporului rus timp de mai bine de un mileniu. La Te Deum, Patriarhul Kiril a sfinţit prapuri sau steaguri bisericeşti cu imaginea Sfântului Vladimir, care vor ajunge în toate regiunile Rusiei.

La finalul slujbei de mulţumire, au luat cuvântul Mitropolitul Iuvenalie de Krutiţi şi Kolomna, din partea ierarhilor Bisericii Ruse, reprezentantul Administraţiei prezidenţiale, care a citit mesajul preşedintelui Vladimir Putin, precum şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Apostolos al Miletului, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, care a mulţumit în numele delegaţilor Bisericilor Ortodoxe surori pentru invitaţie şi posibilitatea de a coliturghisi în această zi memorabilă pentru întreaga Ortodoxie. 

Creștinarea unui popor este intrarea lui în taina Crucii şi a Învierii lui Hristos 

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la festivităţile prilejuite de împlinirea a 1000 ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Cneaz Vladimir, Botezătorul Rusiei, Moscova, 27-28 iulie 2015

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte KIRIL,

Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

Preafericirea Voastră,

Iubit frate şi coliturghisitor,

Cu bucurie în Hristos Domnul, am primit invitaţia fraternă a Preafericirii Voastre ca o delegaţie a Patriarhiei Române să participe la Moscova, în zilele de 27-28 iulie 2015, la festivităţile consacrate împlinirii unui mileniu de la mutarea la Domnul a Sfântului și Marelui Cneaz Vladimir, Botezătorul Rusiei (980-1015).

Acest însemnat popas solemn prilejuiește pentru întregul popor rus binecredincios evocarea celor mai semnificative momente ale bogatei și îndelungatei istorii a Bisericii Ortodoxe Ruse, precum şi reliefarea importanţei deosebite pe care îl are momentul primirii Sfântului Botez de către poporul rus.

Botezul unui popor reprezintă o lucrare sfântă prin care fiecare persoană care alcătuieşte acest popor, creată după chipul lui Dumnezeu, se leapădă de omul cel vechi, adică de păcat, și se uneşte cu Hristos prin primirea harului dumnezeiesc şi împlinirea poruncilor, pentru a dobândi asemănarea cu El.

În acest sens, Botezul primit spre iertarea păcatelor este începutul intrării omului în Împărăţia cerurilor, aşa cum ne spune Evanghelia după Ioan, citând cuvintele Mântuitorului adresate lui Nicodim: „De nu se va naște cineva din apă şi din Duh, nu va putea intra în Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). Iar un popor care se unește cu Hristos prin Botez simte bucuria harului și lucrarea iubirii lui Dumnezeu în viaţa sa.

De aceea, un popor cu adevărat creştin este un popor al iubirii jertfelnice și al bucuriei sfinte chiar și atunci când trece prin necazuri. Sfântul Apostol Pavel spune în acest sens: „Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtoarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? (…) nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de iubirea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru” (Romani 8, 35; 39).

Există o legătură tainică de iubire între Hristos și fiecare popor creștin, dar mai ales între Hristos și popoarele care au suferit mult pentru a-și păstra de-a lungul încercărilor istoriei identitatea lor creștină. În acest sens, observăm faptul că pe stema Rusiei se află vulturul bicefal încununat de Cruce înălţându‑se spre cer, iar Sfântul Gheorghe, biruitor asupra răului, reprezintă inima stemei. Aceastaarată şi că poporul ortodox rus, împreună cu toată Ortodoxia, are o vocaţie creștină pentru eternitate, că poartă în el taina Crucii şi a Învierii ca o taină a suferinţei pentru credinţă şi a biruinţei asupra răului prin rugăciune.

În mod deosebit, perioada îndelungată de multe suferinţe ale Bisericii Ortodoxe Ruse, din cauza prigoanei împotriva credinţei creştine în vremea ateismului agresiv din secolul 20, a reprezentat o vreme a răstignirii, dar şi un timp al speranţei de libertate pentru ierarhii, clerul şi credincioşii acestei Biserici. În acel timp de prigoană, Biserica a rămas statornică în mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos, reuşind, după anii 1990, să redevină un reper spiritual pentru o societate confruntată cu fenomenul secularizării şi al relativismului moral.

La acest binecuvântat prilej al împlinirii a 1000 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului și Marelui Cneaz Vladimir, Botezătorul Rusiei, în numele Sfântului Sinod, al clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române şi al nostru, personal, adresăm Preafericirii Voastre și întregii Biserici Ortodoxe a Rusiei felicitări frăţeşti, urări de bine și de bogată sporire în lucrarea duhovnicească pe care o desfăşuraţi, spre binele poporului rus dreptcredincios, al Ortodoxiei universale şi spre slava Preasfintei Treimi.

Cu aleasă preţuire şi frăţească îmbrăţişare în Hristos Domnul nostru,

† DANIEL

Patriarhul României

Nota noastra:

Cum de nu a fost porcaita pe hotnews.ro sau adevarul.ro Patriarhia Romana pentru aceasta participare? Oricum, nu e timpul pierdut.

Evenimentul in sine este un moment care arata din nou influenta Bisericii Rusiei in cadrul ortodoxiei universale si, desigur, a fost gandit si in acest sens, nu doar ca o ocazie ceremonioasa de consolidare a identitatii interne, nationale, rusesti, ci si ca o ocazie de verificare/testare a influentei pe care Moscova o are in ortodoxie. 

Au fost delegati din partea tuturor bisericilor ortodoxe care conteaza: Patriarhia Ecumenica, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului, Biserica Georgiei, Biserica Serbiei, Biserica Romaniei, Biserica Ciprului, Biserica Greciei, Biserica Poloniei, Cehiei si Slovaciei, precum si Biserica Americii (OCA).

O absenta a Patriarhiei Romane de la acest eveniment devenit international nu ar fi fost decat o paguba pentru aceasta, o sfidare fara rost si, probabil, o decizie care ar fi dus la slabirea influentei si capacitatii de negociere in cadrul ortodoxiei.

Pana si Patriarhia Ecumenica, cu care Patriarhia Moscovei se afla in conflict din ce in ce mai deschis, a participat la eveniment, macar pentru pastrarea aparentelor. 

In cadrul sarbatorii a avut loc si o intrunire a reprezentantilor bisericilor locale cu Patriarhul Kirill. Seful Bisericii Ruse s-a referit la situatia crestinilor din Orientul Apropiat, la situatia din Ucraina si la Sinodul PanOrtodox planificat in 2016.

“Impreuna cautam sa atrage atentia opiniei publice asupra suferintelor fratilor nostri din Orientul Apropiat, Nordul Africii, Kosovo si Metohia, iar acum si din sud-estul Ucrainei, unde sangele crestinilor ortodocsi este varsat, bisericile lui Dumnezeu sunt distruse, multimi de refugiati lasati fara acoperis sunt expusi la pericol continuu din partea fortelor radicale motivate de intoleranta etnica si religioasa”,

a afirmat PF Kirill.

Vorbind despre situatia din Ucraina, PF Kirill a spus ca

“Domnul Iisus Hristos spune, Cine nu aduna cu Mine risipeste (Lc. 11: 23). Astfel ca nu suntem surprinsi sa vedem ca cei care au renuntat la unitatea Bisericii, alegand schisma, distrug acum si unitatea poporului lor si a tarii printr-o agresiva propaganda de razboi, incurajand violenta si defaimarea Bisericii canonice din Ucraina, acuzand-o de lipsa de patriotism doar pentru ca face apel la pace si la intelegerea oamenilor.”

PF Kirill s-a referit si la faptul ca unitatea Bisericii Ortodoxe ar trebui sa se manifeste la Marele Sinod aflat in pregatire.

“Ne asteptam de la viitorul Sinod la adoptarea unor documente care sa se adreseze problemelor contemporane – toate cele asupra carora vocea Bisericii Ortodoxe are autoritate si putere… Ne asteptam ca documentele sa aiba de-a face cu problemele presante de zi cu zi, nu probleme ce au devenit irelevante cu timpul.”

De asemenea, patriarhul rus a adaugat ca pregatirea Sinodului ar trebui sa se faca in spiritul unanimitatii “astfel incat Sinodul sa aiba ocazia sa se adreseze lumii intregi cu un mesaj puternic, stralucitor si profetic. Un astfel de mesaj asteapta lumea de la noi, astazi.”

Mitropolitul Apostolos, trimisul Patriarhiei Ecumenice, a transmis un mesaj general, evitand sa se pronunte asupra temelor legate de Ucraina si Sinodul PanOrtodox. Mai degraba a cautat sa reaminteasca intaietatea pe care Biserica Constantinopolului o are fata de ce a Rusiei, afirmand ca

“stralucitoarea sarbatoare tinuta in cinstea marelui Print Vladimir este o ocazie remarcabila pentru toti de a ne aduce aminte de legaturile fraterne inviolabile ce leaga aceste doua Biserici si de a ne apropia, din nou de mostenirea noastra comuna bizantina, de a vedea cum ar trebui sa lucram pentru unitatea atat de scumpa pentru noi”. 

Patriarhul Kirill nu a ramas dator, ci a replicat cu gandul …la Crimeea:

Este important pentru noi, astazi, sa auzim vocea Bisericii Constantinopolului, de la care poporul nostru a primit botezul prin marele Print Vladimir. Multumim pentru ca ne-a fost reamintit Patriarhul Fotie, care a i-a trimis pe Sfintii Kirill si Metodiu in pamanturile din nord, unde traiau rusii, pentru a predica pe Hristos. Suntem constienti de importanta pe care prezenta acestora in Crimeea si nordul Marii Negre l-a avut pentru raspandirea semintelor credintei crestine.”

Reamintim ca, recent, Patriarhia Moscovei a reprosat Patriarhiei Ecumenice ca asista la negocierile organizatiilor schismatice ucrainiene care vor sa se reunifice intr-o unica “biserica”. De asemenea, intre Patriarhia Moscovei si cea a Constantinopolului exista o rivalitate in ceea ce priveste maniera de negociere si de decizie in lucrarile pregatitoare ale Sinodului PanOrtodox. De altfel, rusii au respins, recent, unul din documentele votate in comisiile pregatitoare.


Categorii

"Marele Sinod Panortodox" (de la Creta - inainte si dupa), 1. DIVERSE, IPS Nifon al Targovistei, Patriarhul Daniel, Patriarhul ecumenic Bartolomeu, Patriarhul Ilia al Georgiei, Patriarhul Kirill, Patriarhul Teofil al Ierusalimului, Rusia, Transcrieri-Redactari, Ucraina

Etichete (taguri)

, , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

3 Commentarii la “PATRIARHIA MOSCOVEI sarbatoreste 1000 ani de la adormirea Sf. Vladimir, Botezatorul Rusiei. PATRIARHIA ROMANA A PARTICIPAT PRIN INTERMEDIUL UNEI DELEGATII. Ce mesaje a transmis PATRIARHUL KIRILL?

  1. Pingback: O vizita istorica si surprinzatoare. PATRIARHUL CHIRIL IN ROMANIA LA SFÂRȘITUL LUI OCTOMBRIE. Cum este prezentat patriarhul rus in presa de servicii
  2. Pingback: S-a confirmat si oficial: PF KIRILL VINE ÎN ROMÂNIA, la praznicul Sfântului Dimitrie, aducand si Sfintele Moaste ale Sfantului Serafim de Sarov/ EUROPA LIBERA SPECULEAZA: posibila deschidere politica spre RUSIA
  3. Pingback: PATRIARHUL RUSIEI LA BUCUREȘTI. Vizită istorică a PF Kirill, cu semnificații diplomatice și duhovnicești, sub semnul CINSTIRII SFINȚILOR și MĂRTURISITORILOR CREDINȚEI SUB COMUNISM: "Valorile Ortodoxiei sunt COMUNE pentru români și ruși.
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare