Sinodul Bisericii Greciei a discutat despre SINODUL CRETAN. Desi pastreaza un ton reverentios, SINODUL GRECESC incurajeaza analizele si dezbaterile CRITICE fata de DOCUMENTELE PANORTODOXE/ Patriarhul Kirill despre absenta de la CRETA: RENUNTAREA LA PRINCIPIUL CONSENSULUI ESTE DEZBINARE PROGRAMATA A ORTODOXIEI

29-11-2016 10 minute Sublinieri

sinodul-greciei

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei s-a întrunit în două sesiuni de lucru în zilele de miercuri și joi, 23-24 noiembrie 2016, sub președinția Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade. Discuțiile principale s-au axat pe documentele și lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Înaltpreasfințitul Părinte Teolog, Mitropolit de Serres și Nigriti, a susținut în fața sinodalilor un referat intitulat Informare cu privire la lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

Referatul a fost structurat astfel:

a) Modul de funcționare sinodal – Pregătirea Sfântului și Marelui Sinod;
b) Contribuția diacronică a Preasfintei Biserici a Greciei la pregătirea și alcătuirea finală a documentelor aprobate de Sfântul și Marele Sinod;
c) Componența Sfântului și Marelui Sinod. Prezenți și Absenți;
d) Lista completă a arhiereilor care au participat la Sfântul și Marele Sinod;
e) Programul lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe;
f) Discuții cu privire la teme;
g) Propuneri de acțiuni.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei a aprobat propunerile Înaltpreasfințitului Părinte Teolog, Mitropolit de Serres și Nigriti, în vederea evaluării pastorale a documentelor Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, desfășurat în Insula Creta, în perioada 16-26 iunie 2016:

 1. Transmiterea, prin intermediul Sfântului Sinod Permanent, a deciziilor Sfântului şi Marelui Sinod către Comisiile Sinodale corespunzătoare în vederea studiului clar, aprofundării și erminiei patristice, analizei şi evaluării (ex. Comisiile Sinodale pentru Teme Dogmatice şi Nomocanonice, pentru Relații Interortodoxe și Intercreștine, pentru Activitate Pastorală, pentru Cult, pentru Presă etc.). Referatele organismelor sinodale menționate mai sus vor fi înaintate Sfântului Sinod Permanent sau Sfântului Sinod al Ierarhiei pentru acțiuni ulterioare.
 2. Colaborarea cu Facultățile de Teologie locale în privința temelor de studiu teologic ale documentelor și valorificarea rezultatelor Sfântului și Marelui Sinod.
 3. Informarea la nivel mitropolitan în principal a clerului parohial, a obștilor monahale și a colaboratorilor noștri direcți, în general cu privire la Sfântul și Marele Sinod și la deciziile acestuia și în special cu privire la deciziile sau pozițiile Bisericii Greciei referitoare la acestea, în vederea edificării și pentru evitarea interpretărilor greșite. (Studiu atent și valorificarea materialului relevant. Documente, Enciclică, Mesaj, studii științifice și analize).
 4. Informarea, după datoria pastorală, a plenitudinii (pleromei) Bisericii Greciei prin publicarea unei enciclice concise, cu limbaj inteligibil, după cum a făcut deja Biserica Ciprului, în vederea edificării și informării responsabile. (Publicarea, cu purtarea de grijă a Sfântului Sinod Permanent, a unei broșuri informative „Către popor”).
 5. Dezvoltarea considerentelor, lucrărilor și rezultatelor Marelui Sinod în cercurile de studiu comun, grupurile de cateheză, întâlnirile și conferințele (organizate) la nivelul Sfintelor Mitropolii ale Bisericii Greciei.
 6. Prezentarea unor emisiuni la postul de radio al Bisericii referitoare la istoria, obiectivele și rezultatele Sfântului și Marelui Sinod spre folosul trupului eclezial. În acest sens, pot fi valorificați ierarhi, profesori ai Facultăților de Teologie, voci echilibrate și structurate.
 7. Îmbogățirea paginii de internet a Bisericii Greciei cu documentele aprobate de Sfântul și Marele Sinod, studii și analize serioase.
 8. Punerea la dispoziția Comisiei Sinodale pentru Relații Interortodoxe și Intercreștine a arhivei complete și amănunțite, conținând tot ceea ce face referire la Sfântul și Marele Sinod.
 9. În final, cu atenția și purtarea de grijă a Sfântului Sinod Permanent, Preasfânta noastră Biserică este în măsură să atribuie unei Comisii Sinodale competente sau unei Comisii Sinodale speciale studierea aprofundată și evaluarea teologică a documentelor fundamentate ecleziologic și teologic, care s-au scris deja și conțin fie poziții pozitive, fie poziții reținute cu privire la deciziile Sfântului și Marelui Sinod. Trebuie, în calitate de păstori responsabili și plini de grijă, să ascultăm cu mare atenție și sensibilitate pastorală toate pozițiile serioase și constructive. Rezultatul acestui studiu, care exprimă intens un etos sinodal și calitate, poate să ajute substanțial, prin valorificarea corespunzătoare, Preasfintei noastre Biserici, dar și în general la nivel pan-ortodox.

Preafericitul Arhiepiscop al Atenei și al întregii Elade, Ieronim, în calitate de președinte al Adunării Episcopilor, s-a adresat membrilor acesteia, mulțumind Preasfințiilor ierarhi pentru că au venit la reuniune, subliniind ceea ce urmează:

“Doar simpla și singura amintire a cuvântului mântuitor al Domnului nostru, Care a spus că “unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei XVIII, 20) este suficientă pentru a înțelege enorma semnificația spirituală pe care o îmbracă în sine însuși, ca eveniment, convocarea și realizarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii din Creta, un Sinod cu atâția Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe, cu atâția episcopi și atâția preoți.  

Dacă luăm în considerare faptul că instituția sinodală străveche este o instituție cu o dinamică excepțională, instituție indisolubil legată de conștiința pleromei Bisericii noastre, devine atunci clar faptul că un Sinod, [adică Adunarea episcopilor Bisericii Ortodoxe a Greciei, n.tr.fr.] conform acestui fapt, trebuie să ofere un cuvânt spiritual și eclezial fondat și, în nici un caz, nu poate fi considerat ca având un caracter de constatare, de validare sau de pură procedură formală. Locul fiecăruia dintre voi în sistemul sinodal nu este decorativ, ci organic și, în consecință, profund esențial. În acest cadru al prezenței vii și a energiei Duhului Sfânt în viața Bisericii, sunt sigur că cerând întreaga luminarea de la Dumnezeu, vom supune în mod responsabil gândurile, propunerile, și mărturiile noastre personale, adică ceea ce cere conștiința ierarhica și responsabilitatea noastră episcopală în sânul Trupului Bisericii nostru Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească”.

IPS Mitropolit de Syros si Karystia, Serafim, în calitate de vicepreședinte al Adunării, a răspuns alocuțiunii Arhiepiscopul din partea Înaltpreasfințiților ierarhi. Apoi, conform ordinii de zi, Mitropolitul de Serres și Nigriti, IPS Teolog a citit raportul său intitulat “Informații cu privire la lucrările efectuate de Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe“.

În raportul său, Mitropolitul s-a referit la faptul că conștiința sinodala, cu caracter fundamental, dirijează, îndrumă și luminează toate expresiile instituționale ale Bisericii Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică. Din acest motiv, deciziile celor șapte Sinoade Ecumenice ale primului mileniu creștin, recunoscute oficial, ca de altfel și Sinoadele majore de valoare universală ținute mai apoi, constituie criteriul inconfundabil, nu numai pentru acuratețea dogmatică, teologică a vieții liturgice și etosul Bisericii Ortodoxe, dar și pentru viața în și urmarea lui Hristos a pleromei sale.

Mai apoi, Mitropolitul făcut o trecere în revistă a pregătirii istorice, de-a lungul anilor, a Sfântul și Marelui Sinod, care a început în 1930 și a fost realizat în luna iunie a acestui an. Continuând discursul său, el a făcut referire la contribuția continuă a Bisericii Greciei la pregătirea Sinodului la nivel organizațional, la participarea valoroasă pentru finalizarea textelor votate de Sfântul și Marele Sinod, precum și întreaga sa prezență, pe care a descris-o ca fiind demnă, substanțială, tradițională, viguroasă, fructuoasă prin intervențiile sale, unificatoare, pluraliste, sintetice, flexibile, realiste și frățești. Abordând mai precis prezența delegației Bisericii Greciei la Sfântul și Marele Sinod, el a subliniat în mod caracteristic:

“Preafericitul Părinte, președintele organismului nostru [adică al Adunării Episcopilor, Arhiepiscopul Atenei, Ieronim, n.tr.fr.], a convocat aproape zilnic consultarea tuturor membrilor delegației noastre pentru a evalua calea lucrărilor și a trasa o singură linie în vederea susținerii duhului și literei luărilor de poziție și deciziile Adunării episcopilor [ai Bisericii Greciei, care au definit în prealabil, calea de urmat a delegației sale la Sinodul Pan-ortodox, n.tr.fr].

Discursul a fost liber pentru toți și luările de poziție ale tuturor au fost respectate. Calea pentru obținerea unanimității în sala reuniunilor Adunării sinodale nu a fost nici ușoară, nici mereu pavată cu trandafiri, conform raportului Sanctității Sale, președintele Trupului sinodal [adică Patriarhul Bartolomeu, n.tr.fr.] în discursul său final. Au existat momente și ore de neliniște acute, de stres psihologic și de perplexitate intensă”.

În continuarea referatului său, Mitropolitul de Serres și Nigriti, Teolog, a prezentat lista completa a celor 162 ierarhi participanți și a comunicat în detaliu programul de lucru, propunerile, amendamentele și modificările supuse de ierarhia Sfântului Sinod al Bisericii Greciei cu privire la subiectul textelor discutate și votate de Sfântul și Marele Sinod. Menționând deciziile finale ale Sinodului, el a remarcat, printre altele:

“Sfântul și Marele Sinod a lucrat cu atenție și a luat decizii asupra subiectelor cu caracter pastoral, precum ar fi postul bineplăcut lui Dumnezeu și impedimentele la căsătorie, asupra subiectelor de ordin canonic și administrativ, cum ar fi cele legate de diaspora ortodoxă și statutul eclezial al autonomiei bisericești și, în cele din urmă, asupra chestiunilor relațiilor Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine și a misiunii sale în lumea contemporană. A editat, pentru popor[-ul dreptcredincios n.n.] și lume, două texte teologice de mărturie, morală și actualitate ortodoxe și, anume, o Enciclică și un Mesaj. A fost prezentat lumii întregi mărturia în Duhul Sfânt a iubitei noastre Maici, Biserica Ortodoxă, pe teme foarte actuale și ardente, cum ar fi:

1) proclamarea conștiinței pe care o are despre sine însăși, Sfânta Biserică Ortodoxă, ca Biserica, Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească a lui Hristos.  

2) necesitatea pastorală a misiunii, a reevanghelizarii și a noii imersiuni a oamenilor în apele vii ale credinței și tradiției ortodoxe.  

3) formularea principiilor necesare de deontologie și etică pentru cercetarea științifică și tehnologică care progresează rapid, atingând chiar astăzi tainele sfinte ale vieții. 

4) Sacralitatea Tainei Căsătoriei ca icoană a dragostei lui Hristos pentru Biserică și instituția familiei.  

5) Preocuparea esențială pentru chestiunile de instruire și de educație creștină a tinerilor. 

 6) Fenomenul globalizării.  

7) Ororile războiului.  

8) problema ardentă a migranților [din cauze n.n.] economice și a refugiaților.  

9) Relația Bisericii și cu știința și relația Biserica cu politica.  

10) Criza ecologică.  

11) Sărăcia, secularizarea, singurătatea și individualismul în relațiile dintre oameni.  

De asemenea, Sfântul și Marele Sinod a ridicat vocea protestând împotriva deplasărilor brutale din casele lor, strămoșești, și persecuțiile populațiilor creștine, și a solicitat protecția libertății religioase, a condamnat fără apel fanatismul religios, subliniind că orice război în numele oricărei religii, esteun război împotriva faptului religios în sine. În cele din urmă, abordarea axiologică, întotdeauna în limitele ecleziale și în Duhul Sfânt, a Sfântul și Marelui Sinod este supusă istoriei, care acționează în mod sobru și deplin și, în principal, conștiinței vigilente și divine a Trupului eclezial”.

Raportorul a exprimat mulțumirile din partea tuturor participanților la Sfântul și Marele Sinod, Bisericii gazde din Creta și, prin extensie, Patriarhiei Ecumenice pentru prezentarea exemplară și realizarea acestei strălucite organizații pan-ortodoxe cu acoperire globală. De asemenea, el a mulțumit IPS-lui secretar-șef și Serviciilor Sinodale ale Bisericii Greciei, pentru pregătirea în toate detaliile excelente și meticuloase a tot ceea ce privește participarea Bisericii noastre [Ortodoxe a Greciei n.n.] la această mare organizație pan-ortodoxă.

Mitropolitul a recomandat mai apoi următoarele propuneri în vederea valorizării pastorale a textelor-Decizii ale Sfântul și Marelui Sinod din Creta:

“1) Transmiterea, prin decizia Sfântului Sinod Permanent către Comisiile Sinodale competente delegate, a deciziilor Sfântul și Marelui Sinod, în vederea unui studiu în măsură, pentru aprofundarea și interpretarea lor, analiza și evaluarea în conformitate cu erminia patristică (de exemplu, Comisiile Sinodale pentru Teme Dogmatice și Nomocanonice, pentru Relațiile inter-creștine, pentru Pastorala, pentru Cult, pentru presă, etc.). Așa cum trebuie, Referatele organismelor sinodale susmenționate vor fi apoi transmise Sfântului Sinod Permanent sau Adunării Episcopilor pentru acțiuni [ulterioare n.n]

2. Colaborarea cu Facultățile de Teologie naționale [locale n.n.] pentru chestiunile de studiu teologic al textelor, și valorificarea rezultatelor Sfântului și Marelui Sinod.

3. Informarea la nivel de eparhii mitropolitane, în primul rând a clerului parohiilor, a obștilor monahale și a colaboratorilor noștri direcți, cu privire la subiectul Sfântului și Marelui Sinod și a deciziilor acestuia, în general, și la deciziile sau luările de poziție, în particular, a Bisericii Greciei, în vederea edificării credincioșilor și pentru a evita o interpretare greșită (studiu atent și valorificarea materialelor relevante. Textele, Enciclica, Mesajul, studii și analize științifice).

4. Informarea, după datoria pastorală, a pleromei Bisericii Greciei prin publicarea unei Enciclice concise și redactată într-un limbaj accesibil, așa cum a fost deja făcut în Biserica Ciprului, pentru edificarea și informarea responsabilă (Editarea în îngrijirea Sfântului Sinod Permanent a unei foi informative “pentru popor”).

5. Dezvoltarea în grupurile de studiu parohial, în echipele de cateheză și în predicile din cadrul eparhiilor mitropolitane ale Bisericii Greciei, a considerentelor, lucrărilor și rezultatelor Marelui Sinod.

6. Prezentarea unor emisiuni pe postul de radio al Bisericii, cu privire la istoria, obiectivele și rezultatelor Sfântul și Marelui Sinod pentru folosul trupului eclezial. În acest scop, s-ar putea face apel la ierarhi, profesori ai Facultăților de Teologie, voci echilibrate și structurale.

7. Postarea pe site-ul web al Bisericii Greciei a textelor votate ale Sfântului și Marelui Sinod, a studiilor și analizelor serioase.

8. Punerea la dispoziția Comisiei Sinodale pentru Relații Interortodoxe și Intercreștine a unei arhive complete și exhaustive, cu privire tot ceea ce privește Sfântul și Marele Sinod.

9. În final, Preasfânta noastră Biserică ar putea, prin grija și cu ajutorul Sfântului Sinod Permanent, să numească o Comisie Sinodală competentă și specială, pentru studierea textelor fondate eclezial și teologic, care au fost deja scrise și care conțin poziții, fie pozitive, fie reținute, cu privire la deciziile Sfântului și Marelui Sinod. Este de datoria noastră, ca păstori responsabili și iubitori, să ascultăm cu cea mai mare atenție și sensibilitate pastorală toate pozițiile serioase și edificatoare. Rezultatul acestui studiu, care consider că exprimă intens un ethos și o calitate sinodală, poate contribui la dezvoltarea în mod corespunzător și esențial Sfânta noastră Biserică, dar și, în general, la nivel pan-ortodox”.

Concluzionând raportul său final, IPS Mitropolit de Serres și Nigriti, Teolog, a spus în mod caracteristic:

“În cele din urmă, Preasfințiți Părinți, abordarea axiologică, mereu cu definiții ecleziologice, patristice și pastorale, a Sfântului și Marelui Sinod, care s-a întrunit la Kolymbari, în Creta, abordarea axiologică mereu cu limite ecleziologice, și în Duhul Sfânt, a Sfântul și Marelui Sinod este supusă istoriei, care acționează în mod sobru și integral și, în principal, conștiinței vigilente și sfinte a Trupului eclezial”. 

Acestea au fost urmate de un larg dialog asupra raportului, în cursul căruia mai mulți ierarhi au luat cuvântul. Discuțiile au continuat și pe 24 noiembrie 2016.

Traducere de Roman Ortodox în Franța după Orthodoxie.com, L’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe de Grèce examine la question du Concile de Crète

Biserica Ortodoxă Rusă s-a abținut în ultimul moment, în luna iulie a acestui an, de a participa la Sinodul din Creta, pentru a nu provoca o nouă schismă. Acest lucru a fost comunicat jurnaliștilor de către Patriarhului Moscovei, Kirill, în timpul unui interviu în ajunul aniversarii sale de 70 de ani.

“În istorie, dezbinări au avut loc după aproape fiecare Sinod. Dezbinări s-au produs chiar după Sinoadele Ecumenice și, de asemenea, în timpul nostru, nu ar trebui să riscăm apariția unor noi schisme. Tocmai de aceea ne-am pus de acord să adoptăm toate deciziile prin consens, dar s-a dovedit, deja din timpul reuniunii Întâistătătorilor de la Geneva, că cele două Biserici – din Antiohia și Georgia – nu au semnat documente foarte importante, și atunci n-a mai fost consens” a spus Patriarhul.

“Apoi, Biserica Sârbă a declarat că ea consideră necesară amânarea Sinodului. Biserica Georgiei, de asemenea, a spus că ea nu va merge la Sinod, iar Biserica din Bulgaria a refuzat de asemenea să meargă”,  a mai spus patriarhul.

“Astfel, când am primit această informație, am trimis o scrisoare la Constantinopol, propunând convocarea de urgență a unei Conferințe pan-ortodoxe, pentru a defini acțiunile noastre și a decide care ar trebui să fie abordarea noastră față de Sinod, pentru că fără consens nu ar trebui să se convoace un Sinod”.

Un acord fundamental între Întâistătători, prevedea că adoptarea documentelor nu se va face decât printr-un vot unanim. Acest lucru ar permite să se excludă disputele, și să nu se provoace dezbinări.

“Am spus încă o dată că documentele, așa cum trebuiau să fie trimise Sinodului, nu ne convin și am avea modificări serioase de adus. Am primit un răspuns foarte nepoliticos, în care se spunea: Sinodul va avea loc, asta e tot”,  a continuat Patriarhul Kirill.

“Dacă Sinodul are loc în absența consensului, aceasta înseamnă că renunțăm la principiile care le-am convenit împreună”,  a clarificat el.  “Mai mult decât atât, aceasta însemnă pentru noi, pur și simplu, o dezbinare programată în Ortodoxie” 

Patriarhul a amintit că reprezentanții unor Biserici au mers totuși în Creta și au luat parte la Sinod, în timp ce alții au refuzat, ceea ce prin urmare, se neagă acestuia statutul de “panortodox”.

“Într-o astfel de situație, Biserica noastră a luat decizia să nu meargă la Sinod”,  a declarat Patriarhul.  “Dar avem o atitudine respectuoasă față de ceea ce s-a întâmplat în Creta. Avem, desigur, rezervele noastre și amendamentele noastre. Comisia noastră biblică și teologică a studiat deja aceste documente, și formulat amendamentele sale”,  a spus Patriarhul, care a anunțat că, la următoarea Adunare a Episcopilor [Bisericii Ortodoxe Ruse, n.tr.], aceste modificări vor fi examinate cu atenție și că “vor fi făcute unele sugestii”.

“Considerăm acest Sinod din Creta, ca o parte din procesul sinodal. Până în prezent, în absența unui număr de Biserici, dar nu trebuie să dramatizam. Suntem pe calea acestui Sinod [panortodox, n.tr.fr.] care va fi convocat după toate regulile și care va prezenta Bisericii Ortodoxe și lumii întregi documentele ortodoxe acceptate în mod comun”,  a asigurat Patriarhul Kirill.

Sursa: Traducere de Roman Ortodox în Franța după Orthodoxie.com, Le patriarche de Moscou Cyrille: «L’Église orthodoxe russe n’a pas participé au Concile de Crète afin d’éviter un schisme»

patriarhul-chiril


Categorii

"Marele Sinod Panortodox" (de la Creta - inainte si dupa), 1. DIVERSE, Arhiepiscopul Ieronim al Atenei, Ierarhi greci, Patriarhul Kirill

Etichete (taguri)

, , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

8 Commentarii la “Sinodul Bisericii Greciei a discutat despre SINODUL CRETAN. Desi pastreaza un ton reverentios, SINODUL GRECESC incurajeaza analizele si dezbaterile CRITICE fata de DOCUMENTELE PANORTODOXE/ Patriarhul Kirill despre absenta de la CRETA: RENUNTAREA LA PRINCIPIUL CONSENSULUI ESTE DEZBINARE PROGRAMATA A ORTODOXIEI

 1. Pingback: BISERICA BULGARIEI respinge categoric si dur SINODUL din CRETA, indeosebi DOCUMENTUL ECUMENIST. Sinodul bulgaresc acuza ”DEVIERI DE LA TRADITIA DOGMATICA”, dar reafirma PASTRAREA COMUNIUNII cu BISERICILE PARTICIPANTE | Cuvântul Ortodox
 2. Pingback: SINODUL BISERICII GRECIEI s-a pronuntat pe tema “SFANTULUI SI MARELUI SINOD” DIN CRETA. Textele constituie obiectul aprofundării și studiului pe mai departe. MARTURISIREA BISERICII CELEI UNA SI AVERTIZARE FATA DE INSTIGATORII LA SCHISMA: Cre
 3. Pingback: SINODUL BISERICII GRECIEI: Mesaj catre popor pe tema “SFANTULUI SI MARELUI SINOD” DIN CRETA. Textele constituie obiectul aprofundării și studiului pe mai departe. MARTURISIREA BISERICII CELEI UNA SI AVERTIZARE FATA DE INSTIGATORII LA SCHISMA
 4. Pingback: DESPRE SFANTUL SI MARELE SINOD DIN CRETA. INTREBARI SI RASPUNSURI. Observatii si comentarii pe marginea unei brosuri asumate de Sinodul BOR
 5. Pingback: PATRIARHUL RUSIEI LA BUCUREȘTI. Vizită istorică a PF Kirill, cu semnificații diplomatice și duhovnicești, sub semnul CINSTIRII SFINȚILOR și MĂRTURISITORILOR CREDINȚEI SUB COMUNISM: "Valorile Ortodoxiei sunt COMUNE pentru români și ruși.
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare