Dania Sfantului Stefan cel Mare catre Manastirea Putna: DOCUMENT ISTORIC IN PROCESUL RETROCEDARII ARHIEPISCOPIEI SUCEVEI A PADURILOR BUCOVINENE

23-06-2012 4 minute Sublinieri

Un document din 2 februarie 1503, prin care Ştefan cel Mare “întărea” toate donaţiile făcute mănăstirii Putna, a fost citat la sfârşitul săptămânii trecute într-o sală de judecată a Curţii de Apel Cluj, în procesul în care Arhiepiscopia Sucevei şi Bucovinei solicită retrocedarea a peste 166.000 de hectare de pădure.

Instanţa a solicitat reprezentantului Fondului Bisericesc Ortodox al Bucovinei (FBOB), avocatul Daniel Ionaşcu, să prezinte extrase de carte funciară sau cópii legalizate după titluri de proprietate pentru toate parcelele solicitate.

Avocatul bucureştean Ana Diculescu-Şova, care reprezintă Regia Naţională a Pădurilor, administratorul de facto al pământurilor solicitate de Arhiepiscopia Sucevei, a cerut suplimentar ca reclamanţii să prezinte şi documentele care au dus la înscrierea în cartea funciară a terenurilor şi imobilelor solicitate.

În replică, avocatul Daniel Ionaşcu a citit un document pe care Ştefan cel Mare şi-a pus pecetea în 2 februarie 1503 (cu un an şi 5 luni înaintea de moartea sa). Prin acel act, domnitorul confirma toate “daniile şi privilegiile” acordate mănăstirii Putna. Actul a fost reprodus dintr-o serie de documente apărute în 1980 la Editura Academiei RSR. La acea dată, originalul se găsea la Biblioteca de Stat a URSS, unde, probabil, a şi rămas.

Iată textul citit în instanţă de avocatul Daniel Ionaşcu:

*

Cf. “Documenta Romaniae Historica”, seria A. Moldova, vol. III, volum întocmit de C. Cihodaru, I. Caproşu şi N. Ciocan, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1980, p. 507- 510, cu reproducerea documentului şi în versiunea slavo-română originală. Documentul original se afla la data editării volumului (1980) la Biblioteca de Stat a URSS “V.I. Lenin”, Secţia manuscrise, Colecţia Markevici-Lukaşevici, fond nr. 159, doc. nr. 15, Original pe pergament, 41 x 57 cm, pecete atârnată, pierdută.

”În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Troiţă sfântă, deofiinţă şi nedespărţită. Iată eu, robul stăpânului meu Iisus Hristos, Io Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei. Facem cunoscut, cu această carte a noastră, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că a binevoit domnia mea cu a noastră bunăvoinţă şi cu inimă luminată şi curată şi din toată bunăvoinţa noastră, şi cu ajutorul lui Dumnezeu, şi am făcut, pentru sfântrăposaţilor înaintaşi bunici şi părinţi ai noştri şi pentru sănătatea şi mântuirea noastră, şi pentru sănătatea şi mântuirea doamnei noastre Maria, şi pentru sănătatea şi mântuirea copiilor noştri, şi am întărit prin acest privilegiu al nostru toate privilegiile mănăstirii Putnei, unde este hramul Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi unde este egumen arhimandritul şi rugătorul nostru, chir Spiridon, oricâte privilegii are acea sfântă mănăstire pentru toate satele ei şi anume pentru satele: satul Jicovul de Sus, satul Jicovul de Jos, satul Voitin, satul Maneuţi, satul Balosineşti, satul Botăşani, satul Vicşani, satul Macicateşti, satul Fratăuţi, satul Climăuţi, satul Ternauca – toate satele de mai sus sunt pe Suceava – şi iarăşi gârlei, satul Balcăuţi, ce este lângă târgul Siretului, şi satul Grecii pe Siret, tot lângă târgul Siretului, şi, în ţinutul Cernăuţilor, satul Cozmin, şi satul Clicicăuţi, şi satul Ostriţa, pe Prut, şi satul Ştubeiul, pe Başiu, şi, la Cârligătură, satul Sineşti şi satul Onicicani, şi, la Prut, o bucată de pământ din hotarul Boiştei, ceva mai jos de gura Boiştei, şi mlaştina gârlei, şi satul Balinteşti, şi Iezerul Roşu, şi Seliştea lui Manea, la gura Frumoşiţei, şi pe Frumoşiţa, satul unde a fost Falcin, din jos de Andriiaş, şi, pe Frumoasa, trei sate, anume Fărcenii, din jos de Troian, şi Şcheii, la gura Frumoasei, şi la Fântâna Măceşul, ce se află la capătul de jos al iezerului Roşul, care acele mai sus scrise sate şi acel iezer Roşul au fost cumpărate şi date de noi acestei mai sus scrise sfinte mănăstiri de la Putna; şi apoi pe Siret, satul Camenca, şi satul Tomeşti, şi satul Cupca, care aceste trei sate le-a dat la moartea sa, pentru pomenirea sa, răposatul Iurii Cupcici aceleiaşi mai sus scrise mănăstiri de la Putna; şi încă două sate în ţinutul Cernăuţilor, anume satul Stroinţii şi satul Urvicolesa, pe care tot la moartea sa şi pentru pomenirea sa le-a dat aceleiaşi sfinte mănăstiri de la Putna răposatul Simca.

Toate cele mai sus scrise, adică toate mai sus scrisele sate, cu toate hotarele lor vechi, şi cu tot venitul şi cu toate câte au ascultat din vecii vecilor de aceste sate şi au ţinut de ele, precum stă scris în privilegiile de cumpărătură şi de danie, să fie neclintite şi nemişcate în veci mai sus scrisei sfinte mănăstiri de la Putna.

Şi mai întărim noi prin acest privilegiu şi celelalte privilegii ale aceleiaşi mai sus scrise mănăstiri, date şi scrise tot de noi, pentru viile din dealul Hârlăului, pentru popi, pentru sarea de la ocnă, pentru ţigani, pentru braniştea din jurul mănăstirii, pentru pietrele de ceară din târgul Siretului, pentru morile de pe Siret, aproape de târgul Siretului, pentru vama cea mică de pe Suceava, la Jicov, pentru gloabele din satele mănăstireşti, pentru prisaca de la Comarna, pentru măjile de peşte fără vamă, aşa cum e scris şi dat în privilegii şi neclintit în veci să fie acestei sfinte mănăstiri de la Putna.

Şi de asemenea, şi de aici înainte, orice s-ar mai adăuga şi de la noi sau de la altcineva, aşa cum se va da şi se va scrie, şi una şi alta, neclintit şi nemişcat să fie acestei sfinte mănăstiri de la Putna.

Iar la aceasta este credinţa domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Ştefan voievod, şi credinţa preaiubitului fiu al domniei mele, Bogdan voievod, şi credinţa boierilor noştri: credinţa panului Boldor vornic, credinţa panului Şteful, credinţa panului Toader, şi a panului Negrilă pârcălabi de Hotin, credinţa panului Eremie şi a panului Dragoş pârcălabi de Neamţ, credinţa panului Şandru de la Cetatea Nouă, credinţa panului Arbure portar de Suceava, credinţa panului Clănău spătar, credinţa panului Isac vistier, credinţa panului Cozma Şarpe postelnic, credinţa panului Moghilă ceaşnic, credinţa panului Frunteş stolnic, credinţa panului Petrică comis şi credinţa tuturor boierilor noştri moldoveni, şi mari şi mici.

Iar după viaţa noastră, cine va fi domn al ţării noastre, din copiii noştri sau din neamul nostru sau pe oricine îl va alege Dumnezeu să fie domn al ţării noastre, Moldova, acela să nu clintească dania şi întărirea noastră, ci s-o întărească şi s-o împuternicească, pentru că am cumpărat cu banii noştri şi am dat şi am scris acelei sfinte mănăstiri de la Putna.

Iar cine ar vrea să clintească dania noastră, acela să fie afurisit de Domnul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, şi de preacurata lui Maică, şi de patru Sfinţi Evanghelişti, de Sfinţii Apostoli de frunte Petru şi Pavel şi ceilalţi. Şi de 318 Sfinţi Părinţi purtători de Dumnezeu de la Nicheia şi de toţi sfinţii care din veac au plăcut lui Dumnezeu, şi să fie asemenea lui Iuda şi blestematului Arie, şi să aibă parte cu acei iudei care au strigat asupra Domnului, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, zicând: sângele lui asupra lor şi asupra copiilor lor, ceea ce este şi va fi în veci, amin.

Iar pentru mai mare întărire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru pan, Tăutul logofăt, să atârne pecetea noastră la această carte a noastră.

A scris Toader, la Suceava, în anul 7011 (1503), luna februarie, 2 zile.”

*

Procesul prin care Fondul Bisericesc Ortodox al Bucovinei solicită retrocedarea a 166.000 de hectare de pădure se judecă de cinci ani şi a trecut pe la mai multe instanţe din ţară. În 2007, Tribunalul Suceava a admis cererea de retrocedare şi a obligat Regia Naţională a Pădurilor să pună la dispoziţia FBOB suprafeţele solicitate. Decizia a fost menţinută şi de Curtea de Apel din Timişoara. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a casat însă decizia de la Timişoara şi a trimis dosarul, pentru a fi rejudecat, la Curtea de Apel din Cluj.


Categorii

1. DIVERSE, IPS Pimen, Istorie, Manastirea Putna

Etichete (taguri)

, , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

9 Commentarii la “Dania Sfantului Stefan cel Mare catre Manastirea Putna: DOCUMENT ISTORIC IN PROCESUL RETROCEDARII ARHIEPISCOPIEI SUCEVEI A PADURILOR BUCOVINENE

 1. Daca si acest document inatacabil va fi inlaturat dintre probe, atunci nu mai exista dreptate in lume.
  Dar la Cluj, locul unde justitia se face pe baza de influente politice si … de alta natura, ma astept la orice.
  Nu de alta, dar statul este masonic, iar astia mai degraba s-ar impusca decit sa lase Bisericii fonduri financiare cu care sa poata trai, face asistenta sociala, si mai ales misiune bisericeasca.
  Cuvintul lui Dumnezeu ii arde ca focul!

 2. Incredibil ce domnitori am avut!

 3. Pingback: Manastirea Putna hartuita in continuare pentru PAMANTURILE SFANTULUI STEFAN CEL MARE (comunicat) - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 4. Pingback: MANASTIREA PUTNA la un pas de a-si pierde pamantul daruit de Sfantul Stefan cel Mare - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 5. Pingback: IPS PIMEN critica FALSA SOLUTIE avansata de premierul Victor Ponta in chestiunea PROPRIETATII PADURILOR DIN SUCEAVA - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 6. Pingback: Prospectiuni dupa GAZELE DE SIST pe terenul MANASTIRII PUTNA, cu afectarea panzei freatice! [video] Se incearca distrugerea, bucata cu bucata, a tuturor zonelor importante, inclusiv spiritual, ale României? - Război întru Cuvânt
 7. Pingback: Manastirea PUTNA deschide proces penal reprezentantilor TRIBUNALULUI si ai Directiei FINANCIARE SUCEAVA. Cuvant al pr. staret Melchisedec Velnic [audio] - Recomandari
 8. Pingback: MANASTIREA PUTNA A CASTIGAT PROCESUL cu autoritatile statului pentru pamantul daruit de Stefan cel Mare - Recomandari
 9. Pingback: Inca o palma data BOR. Arhiepiscopia Sucevei pierde definitiv procesul RETROCEDARILOR PADURILOR BUCOVINEI. Altfel, masacrul padurilor continua nestingherit - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare