RUGACIUNI CATRE SFANTUL EFREM CEL NOU pentru izbavirea de patimi trupesti, dependenţe, la vreme de boala si in cazuri de boli incurabile

5-05-2015 Sublinieri

sfantul-mare-mucenic-efrem

Rugăciune de mijlocire către Sfântul Efrem cel Nou pentru cei cuprinși de patima beției, a drogurilor sau a altor dependențe

Sfinte Părinte Efrem, venim acum înaintea ta, știind că tu ai primit de la Domnul darul de a-i tămădui pe cei cuprinși de lanțurile cele amarnice ale dependențelor. Tu știi nemăsurat mai bine decât noi că toți cei care sunt legați prin patimi lucrează ei înșiși pentru propria moarte sufletească și trupească. Suntem cu totul neputincioși în a mai face ceva pentru unii ca aceștia, căci toate cele pe care deja le-am încercat au rămas aproape fără de roadă. Fiind apropiați nouă, am încercat în fel și chip a-i ajuta, însă toată truda și strădania noastră este parcă fără de nici un rost. De aceea, ne punem toată nădejdea în tine, știindu-te alesul lui Dumnezeu, și te rugăm din adâncul sufletului: săvârșește tu ceea ce omul pământesc nu poate săvârși și adu nădejdea și în viețile celor ce s-au oropsit pe ei înșiși prin relele obiceiuri. Miluiește-i, căci patima ce i-a cuprins mistuie sufletul lor cu focul cel întunecat al păcatului și al morții. Preschimbă și înnoiește sufletele lor, dăruiește-le liniște și statornicie, păzește-i și ferește-i de relele întâlniri și obiceiuri, adu lumina și pacea Evangheliei și a rugăciunii în viețile lor. Sfinte Părinte Efrem, primește suspinul nostru pentru toți aceștia, ca și ei să te dobândească pe tine statornic mijlocitor și ocrotitor în toate zilele și astfel să apuce pe calea cea bună ce duce spre Împărăția cea veșnică a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou a celui care cade adesea în onanie, în patimă trupească sau este dependent de pornografie

Preabunule Părinte Efrem, vin acum înaintea ta, știind că întru dragostea ta dumnezeiască nu mă judeci și nu îți este scârbă de mine pentru toate păcatele și căderile mele trupești. Patima onaniei mă asuprește ca un tiran cumplit și zilele mele sunt otrăvite de amărăciunea și urâciunea venite din lucrarea acestui păcat. Mă rușinez înaintea privirii tale atotvăzătoare de toate cele ce le-am săvârșit din aprinderea gândurilor de curvie. Parcă voința mea a pierit cu totul și nu mai pot sta deloc împotriva cugetelor desfrânate. Te rog, vino cu sfânta ta putere și curmă această robie și lucrarea cea rea ce îmi omoară sufletul și îmi pângărește trupul în fiecare zi.

Fă în așa fel încât să mă pot opri din a privi imagini și filme [ruşinoase], căci tu știi că îmi doresc să înceteze acest lucru, dar nu pot să-l și fac, ci neîncetat, ca un nebun, mă întorc la aceste lucruri pângărite, tot așa cum și porcul se întoarce iar și iar la troaca cu lături. Domolește-mi toată aprinderea spre desfrânare și ajută-mă să-mi înnoiesc viața în așa fel, încât munca, mâncarea și somnul să-mi fie cu bună măsură, la care să se adauge și ferire statornică de pricinile care aprind în suflet patima curviei. Fii tu străjer și ocrotitor al meu, prin dragostea ta dumnezeiască, Sfinte Efrem, și îndulcindu-mi sufletul cu marea ta bunăvoință și mărinimie, făurește-mi obiceiuri noi și gânduri bune, care să cuprindă măcar un strop din lumina cea veșnică a lui Dumnezeu.

Preablândule Părinte Efrem, încă te rog ajută-mi să pricep că la sfârșitul veacurilor se vor vedea toate faptele mele, iar acele persoane la care m-am gândit săvârșind onanie sau alte păcate trupești vor sta de față și mă vor întreba de ce m-am folosit de chipul lor pentru a-mi închipui multe patimi pe care rușine este a le și grăi, darămite a fi văzute de către Marele Judecător și întreaga fire omenească.

Mă cutremur, Preacuvioase Părinte, de cele ce vor fi atunci și de aceea, te rog, ajută-mă ca în această viață trecătoare să dobândesc și eu curăția cea trupească și sufletească și să mă învrednicesc a mă dezlega de puterea acestei patimi prin Taina Sfintei Spovedanii, iar mai apoi să pășesc cu binecuvântare și nădejde spre împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos, dăruit lumii, dar și mie, păcătosului, spre iertarea păcatelor și spre înnoirea vieții. Șterge toate păcatele mele, prin ale tale mijlociri, Sfinte Efrem și, ca un om dumnezeiesc, cu milostivirea și ajutorul tău mergi în întâmpinarea tuturor celor care știi că își doresc să ceară ajutor spre a se izbăvi de stricăciunea cea rea a onaniei. Și pe căile cele neștiute și necuprinse de oameni, dăruiește îndemn bun, curăță și sfințește sufletele și trupurile tuturor celor care s-au învechit în această patimă și râvnesc din tot sufletul să se izbăvească de ea.

Și fie ca viața mea să se înnoiască prin lucrarea poruncilor Evangheliei, iar prin apropierea de Sfintele Taine, să se facă și trupul meu templu al Duhului Sfânt și să se curețe de toată sălășluirea duhului necurat, iar sufletul să Îl proslăvească în duh și în adevăr pe Cel Care i-a dat ființă și viață, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

(din: Sfântul Efrem cel Nou – Tămăduitorul celor cuprinși de patima drogurilor ori a beției. Mărturii și rugăciuni de folos, Editura Sophia, 2015)

-sfantul-efrem-cel-nou-tamaduitorul-celor-cuprinsi-de-patima-drogurilor-ori-a-betiei-marturii-si-rugaciuni-de-folos-12891

***

RUGĂCIUNI DE ALINARE ȘI TĂMĂDUIRE PENTRU CEI CUPRINȘI DE BOLI INCURABILE

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou pentru copilul bolnav

Ocrotitor al copiilor și grabnic ajutător întru toate nevoile te cunoaștem pe tine, Sfinte Mare Mucenice Efrem, iar lucrările tale sunt săvârșite cu dumnezeiască înțelepciune. Fii bun și, venind întru întâmpinarea noastră, ridică de la pruncii noștri toată durerea și boala, alinându-i și tămăduindu-i cu darul tău cel dumnezeiesc. Miluiește-ne, Cuvioase, și aprinde în inimile noastre focul rugăciunii, ca, întru lumina acesteia, să vedem lămurit lucrarea pe care Dumnezeu o săvârșește neîncetat cu noi și tuturor să dăm mărturie pentru darurile tale minunate. Mijlocește pentru familia noastră înaintea Preabunului Dumnezeu, Sfinte Efrem, ca nici unul dintre noi să nu ajungă rob pierzării, ci toți dimpreună să ne învrednicim a vedea lumina cea pururea fiitoare a Împărăției Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou la vreme de boală

Primește, Sfinte Părinte Efrem, puțina noastră rugăciune, ne iartă pentru mulțimea neputințelor și neajungerilor noastre, iar durerile, bolile și suferințele ce ne-au cuprins tămăduiește-le cu minunata și grabnic-lucrătoarea ta iubire de oameni. Sporește-ne, dumnezeiescule Părinte, credința și nădejdea întru tine, căci cel care a cunoscut o dată harul milostivirilor tale, s-a îndulcit de dragostea dumnezeiască și nu te mai poate uita. Fă-te nouă tămăduitor, povățuitor, părinte, ocrotitor, frate și prieten de taină, pune în inimile noastre cuvântul cel de folos și ne învață să-L iubim pe Mântuitorul Hristos măcar cu un strop din noianul dragostei tale dumnezeiești. Dăruiește-ne sănătate sufletului și trupului, ca, atât prin slăbiciuni și neputințe, cât și prin bucuria sănătății, să aducem slavă și cinstire Preasfintei și de viață Făcătoarei Treimi. Primește-ne, Părinte Efrem, și nu ne trece cu vederea, căci credem cu adevărat că Unul este Dumnezeul tău și Dumnezeul nostru – Mântuitorul Iisus Hristos – Căruia I se cuvine slava, dimpreună și Părintelui Ceresc și Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou a celui covârșit de mulțimea durerilor

O, preabinecuvântatule Părinte Efrem, primește suspinarea mea cea amară! Nu este parte a trupului meu care să nu mă doară și de aceea, cu ochii înlăcrimați te chem pe tine, cel care nu treci pe nimeni cu vederea. Nu mai pot îndura, Sfinte Efrem, iar durerea cea multă parcă îmi rupe carnea de pe mine. Ce să mă mai fac, nicicum nu pricep! Nu știu și nu înțeleg cum ai putut răbda acele înfricoșătoare chinuri mucenicești și de aceea te rog, pune o picătură de răbdare și de alinare și în amărâtul meu suflet și trup, ca măcar să pot răsufla și să primesc și puțină hrană. De voiești și Îi este bineplăcut Domnului Hristos, cred cu adevărat că poți să mă vindeci într-o clipită. Iar dacă prin această boală a rânduit Dumnezeu să fiu curățat de toată alipirea pământească și să trec din această viață, fii alături de mine și acum și atunci când voi păși peste hotarul de taină al acestei lumi văzute. Nu te depărta de la mine, Mare Mucenice Efrem, și, neîncetat acoperindu-mă cu bunătatea ta, mijlocește-mi iertare deplină a păcatelor aici, pe pământ, iar când va sosi ceasul marii treceri, tu însuți mă păzește și mă pune înaintea lui Dumnezeu, Cel Ce mi-a dăruit și mie suflare de viață. Iar la Judecata Lui cea dreaptă, fii mie mijlocitor, ca, întru bucurie, de-a pururi să-ți mulțumesc că întru dragostea ta Se preamărește Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin.

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou a celui cuprins de frica de moarte

Preacuvioase Părinte Efrem, suferințele cele multe m-au adus în pragul morții și, dintru puțina mea nădejde și putere, socotesc că nu multă vreme mai este din călătoria mea pământească. Mă înfricoșez cumplit de trecerea prin moarte, știind că toate cele pământești le voi lăsa aici și nu va mai fi nimic din cele văzute pe care să mă mai pot bizui. Nu știu de este vreuna din faptele mele care să fi e bineplăcută lui Dumnezeu, iar cumplita spaimă a morții îmi îngheață mintea și inima. Tu, Mare Mucenice, ai răbdat nenumărate chinuiri și prin dragostea ta de Dumnezeu nu te-ai lăsat biruit de ura ucigașilor tăi. Preamic și neputincios sunt eu și, copleșit fiind de multa frică, îmi îndrept gândul către tine, rugându-te: nu mă lăsa întru aceste clipe grele, ci pe căile pe care numai tu le știi, fii-mi alături și ține-mă să nu fiu tras în veșnicele prăpăstii ale pierzaniei. Ca pe un sfânt străjer să te am pe tine, Cuvioase Părinte, și mijlocitor către Dumnezeu pentru iertarea nenumăratelor mele păcate. Arată și spre mine, nevrednicul și nemernicul, mila ta cea mare, întru nădejdea și lumina dăruită tuturor prin lucrarea Preasfintei și de viață Făcătoarei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin.

(din: Sfântul Efrem cel Nou, vindecătorul celor care suferă de boli incurabile, Editura Sophia, 2015)

-sfantul-efrem-cel-nou-vindecatorul-celor-care-sufera-de-boli-incurabile-12638

Legaturi:


Categorii

1. Slider, Curvia, Rugaciunea (Cum sa ne rugam?), Sfantul Efrem cel Nou

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

14 Commentarii la “RUGACIUNI CATRE SFANTUL EFREM CEL NOU pentru izbavirea de patimi trupesti, dependenţe, la vreme de boala si in cazuri de boli incurabile

 1. Pingback: SFANTUL EFREM CEL NOU – Tamaduitorul celor cuprinsi de PATIMA DROGURILOR ori a BETIEI | Cuvântul Ortodox
 2. CHRISTOS ANESTI!+++, ALITHOS ANESTI!+++, Mult iubite SFINTE EFREM!+++

  Multumesc Domnului+ si Sfantului Efrem+ ca am putut privi astazi si pe acest site, o icoana a Sfantului foarte frumoasa, delicata, blanda si mangaietoare asa cum este, chiar, si mai mult decat acestea, Sfantul Efrem cel Nou! Ma refer la Icoana pe fond maro deschis de mai sus….Binecuvantat sa fie cel (cea) care a pictat-o prin insuflare de Duh Sfant! Fara indoiala ca si omul care a pictat-o, are un suflet la fel de frumos, care se vede bine, transpare prin insasi Chipul Sfantului!+….

  Sfantul Efrem este un SFANT AL TUTUROR BOLILOR, NEPUTINTELOR, VICIILOR, DECADERILOR UMANE, atat sufletesti, trupesti si psihice, nu doar preponderent al “celor alcoolici, dependenti de droguri sau alte anormale comportamente ca cele enumerate mai sus “….Si acest lucru se intampla, (asa cum spun cei inteleptiti de Har Sfant), pentru-ca, el a fost un adevarat HERO MARTYR PENTRU HRISTOS+…Astfel, el a primit mult, mult, mult Har de la HRISTOS+ sa ne poata darui la randu-i, atata frumusete, compasiune, blandete, daruire cu neputinta de exprimat!+…..Si, la masura lui de daruire TOTALA, a ajuns astfel, si Sfantul celor mai cazuti dintre noi, pentru-ca poate acestia au cea mai mare nevoie de ajutor sufletesc, trupesc si psihic…Si Sfantul, cu inima plina de dragoste si bratele deschise spre ajutor necontenit, coboara mereu si in graba pana la cele mai de jos trepte ale beciurilor intunecate, umede si cu miros greu, unde se afla toti acei raniti de moarte si atat de pierduti….
  CE DULCE, CE MANGAIETOR SI A TOATE AJUTATOR SFANT, ESTI TU, NEPRETUITE SFINTE EFREM!+

  Candva.., mi-a fost daruit sa privesc o minunata imagine a Mantuitorului ce purta coroana de spini+ rostind aceste frumoase cuvinte:” Elder Ephraim, come and receive The Light!+ – Cuvioase Efrem, vin-o si primeste Lumina!+” M-au impresionat foarte adanc aceste cuvinte….;pe moment, nu am inteles “de ce”, dar mai apoi, mi-a fost dat sa inteleg, multumesc Tie Doamne!+…..Acest mare SFANT+ ne este daruit ca o FACLIE VESNICA, de nestins (precum faclia ce o tine in mana lui stanga!), iata, in “intunericul cel mai de jos” in care, aceasta, intreaga lume, s-a coborat pe sine, mai mult, a acceptat chiar, sa fie coborata “acolo” de multi altii din juru-i,”carora oricum nu le-a pasat si nu le pasa in veci” de Dumnezeu si Mantuire+……..
  Am convingerea ca toti acei care au fost vindecati, ajutati, mangaiati si linistiti de SFANTUL EFREM+ in tot felul, poate ca stiu bine sau cel putin, incep sa cunoasca aceste lucruri…

  Te iubesc Sfinte Efrem+ si te rog sa ma ierti ca ma opresc aici.., TE ROG, AI GRIJA DE NOI TOTI.., NU NE LASA prada “intunericului si vrajmasilor ce au venit si or vrea sa mai vina inca!”, IA-NE PE TOTI IN BRATELE TALE OCROTITOARE ca pe niste prunci neputinciosi SCUMP PARINTE SI NE AJUTA SA BIRUIM impotriva propriilor caderi si neputinte si indeosebi, impotriva tuturor capcanelor viclene si alunecoase din jur, AMIN!+

  ASA SA NE AJUTE DUMNEZEU SI SFANTUL EFREM!+++

 3. Mulțumesc Doamne pentru dragostea Ta infinită arata-ta prin Măicuță Sfanta și Sfinții mei Dragi Ocrotitori:Sfantu Arsenie Boca care foarte mult ma ajutat în tot acest timp de când a intrat în viață mea de acum 4 ani-20 iunie 2011,este un Mare-Iubitor și Grabnic Ajutător,este lângă noi pământeni necondiționat doar ca noi din cauza mândriei,a răutăți,a ignoranței și egoismului nostru nu vrem sa-l vedem sau măcar sa-i facem loc în sufletul nostru atât de gol și de întunecat, dacă am lăsa doar un fir subțire ca de nisip al dragostei să pătrundă în sufletul nostru.Va iubesc și va multumesc și Sfântului Nectarie,Efrem cel Nou,Nicolae,Luca al Crimeei,Ioan Rusu,va iubesc mult și va rog rămâneți în viață mea până la sfârșit și binecuvântați pe toți cei dragi din viață mea!!!Slavă Ție Doamne pentru aceste diamante din viață mea!!!Amin

 4. Pingback: RUGACIUNE LA SFANTUL MUCENIC EFREM CEL NOU a celui ranit sufleteste, traumatizat sau abuzat din copilarie | Cuvântul Ortodox
 5. Multumesc Sfantului pentru ca a vegheat asupta sarcinii mele si am reusit sa o duc la termen in pofida tuturor obstacolelor medicale. Recomand tuturor femeilor insarcinate sau care doresc prunci sa faca acatistul Sfantului binecuvantat. Doamne ajuta

 6. Îți mulțumesc sfantului meu drag ca mi-ai vindecat fetița! Slavă ție mare făcătorule de minuni și grabnic ajutator. ..

 7. Multumesc din tot sufletul meu Domnului nostru si Sf. Efrem pentru bunatatea sa de a fi alaturi de mine in grelele incercari prin care am trecut.S-a savarsit o MINUNE in privinta starii mele de sanatate pe care nu pot sa nu o spun tuturor.Mai am ceva probleme de sanatate dar sunt FERM CONVINS ca Bunul Dumnezeu si Sfantul nu ma vor lasa. Cred ca ce-a fost mai greu a trecut,
  Doamne te rog, ajuta-i pe toti cei bolnavi, suferinzi, necajiti, suparati, dezamagiti,umiliti, cei credinciosi si necredinciosi si pe toti cei cu probleme. Doamne Bunule, trimite-l de graba pe Sf. Efrem sa-i ajute si pe ei sa -si reia cursul normal al vietii.
  Cand suntem bolnavi ,dezamagiti, neantelesi,respinsi, fugim de graba sa cerem ajutor.Uitam de multe ori sa multumim Domnului pentru viata noastra, pentru felul in care ea se desfasoara, pentru bucuriile pe care ni le face TOT TIMPUL, pentru bunatatea sa pentru dragostea sa pentru noi si cei dragi noua.
  Slava tie Doamne,
  Doamne ajuta.

  Sergiu -Tulcea

 8. Doamne ajuta ! Doresc sa multumesc Sfantului Nectarie pentru ca mi-a descoperit ajutorul pe care sfintii pot sa-l dea oamenilor. Primul meu copil poarta numele Sfantului Nectarie drept recunostinta pentru ajutorul primit de la Sfantul Nectarie in timpul sarcinii si nu numai. Acum sunt insarcinata cu al doilea copil caruia am dorit inca de la inceput ,de cand am aflat ca sunt insarcinata, sa-i dau numele Sfantului Efrem (de care am aflat prin Sfantul Nectarie) , dar ca al doilea prenume al copilului. In saptamana a 6-a dupa ce tocmai am aflat ca sunt insarcinata am avut o durere de ureche. Eram destul de necajita deoarece ma gandeam sa nu trebuiasca sa iau medicamenete pentru durere fiind in primul trimestru de sarcina. Atunci m-am rugat si am promis Sfantului Efrem ca daca nu ma mai doare urechea voi pune copilului care se va naste primul prenume dupa Sfantul Efrem si nu al doilea cum m-am gandit de la inceput. Sfantul m-a ajutat si durerea a incetat . Cand am fost la ecografia de trimestrul 2 am aflat ca voi avea o fetita, care se va numi Efremia-Maria. Ma rog Maicii Domnului si Sf. Efrem sa-i daruiasca multa sanatate si nastere usoara. Multumesc Sfantului Efrem , Sfantului Nectarie , Maicii Domnului si tuturor Sfintilor pentru ajutorul primit. Slava lui Dumnezeu si multumire pentru ca ne-a dat ajutorul sfintilor Sai pe acest pamant ca sa ne aline durerile si necazurile si sa ne fie ajutor in incercarile vietii ! Amin. Amin. Amin.

 9. Slava Tie Domane! Slava intru Sfintii Tai! Multumesc Domnului, si Sfantului Efrem cel Nou, care mi-a iesit in cale cand aveam nevoie de mai mult ajutor. Citind aceste comentarii m-am bucurat atat de tare, vazand cat ajutor izvorasc Sfintii Domnului catre noi. Asa m-a ajutat si pe mine Sfantul Efrem cu harul sau de la Dumnezeu. Sa ne ierte Domnul pe toti, ca sa ne impartasim cand va veni vremea, cu totii, din iubirea Lui nesfarsita, cu Sfintii Lui, in veci. Suntem asadar o Biserica, cei vii si adormiti, Sfintii si cei ce inca lupta cu patimile acestei lumi. Sa ne binecuvanteze Dumnezeu pe toti!

 10. Doamne ajuta! Scriu din nou dupa un an dorind sa fac urmatoarea precizare. Am promis Sfantului Efrem ca o voi numi pe fetita care se va naste Efremia Maria, dar sfatuindu-ma cu preotul duhovnic a ramas ca primul nume sa fie Maria si al doilea Efremia. Rog pe Sfantul Efrem sa ma ierte in toate greselile mele fata de el.
  Sfinte Efrem te rog sa ocrotesti famila mea si iarta-ma Sfinte Efrem pentru toate pacatele si greselile mele !
  Slava lui Dumnezeu pentru toate !
  Pentru rugaciunile Maicii Domnului, ale Sfantului Efrem cel Nou si al tuturor sfintilor Doamne miluieste-ma pe mine pacatoasa !

 11. Pingback: SFINTII MUCENICI EFREM CEL NOU SI IRINA. Noul Efrem, “IENICERUL LUI HRISTOS”, “curierul” duhovnicesc si ALIATUL NOSTRU CERESC: “Dumnezeu ne dă întâlnire pe Cruce, iar Sfântul Efrem ne înlesnește acest privilegiu, ca să
 12. Pingback: SFINTII MUCENICI EFREM CEL NOU SI IRINA. Noul Efrem, “IENICERUL LUI HRISTOS”, “curierul” duhovnicesc si ALIATUL NOSTRU CERESC/ Cuvantul PS MACARIE in Duminica a doua dupa Pasti, 2019 si despre puterea vindecatoare a sfintilor si a
 13. Pingback: AVEM NEVOIE DE IMPREUNA-RUGACIUNE, AVEM NEVOIE DE PSALTIRE! Candela Rugul Aprins in Postul cel Mare | Cuvântul Ortodox
 14. Pingback: RUGACIUNI SPECIALE PENTRU VREMEA DE EPIDEMIE! Cele mai puternice si mai… adevarate in continut RUGACIUNI DE POCAINTA pentru izbavirea de plaga CORONAVIRUSULUI: “Opreste bataia cea pe dreptate adusa asupra noastra…” | Cuvântul Orto
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate