RUGACIUNI SI CANTARI CATRE SFANTUL MACARIE CEL MARE si SFANTUL MACARIE ALEXANDRINUL (audio, video, text). Puterea minunata a rugaciunii si pilde puternice pentru izbavirea de ispite, DIN VIATA SFANTULUI MACARIE EGIPTEANUL

19-01-2020 Sublinieri

TROPARUL SFÂNTULUI
CUVIOS MACARIE CEL MARE, glas 1 (19 ianuarie)

Viețuind în cuvioșie, purtătorule-de-Dumnezeu Părinte Macarie
cel Mare, ai dobândit viața cea fericită; căci întru Legea dumnezeiască
cu evlavie îndreptându-ți cărările vieții, te-ai arătat
părtaș dumnezeieștii slave, miluind pe cei ce strigă: Slavă Celui
ce ți-a dat ție putere, slavă Celui ce te-a încununat, slavă Celui
ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

***

CONDACUL SFÂNTULUI CUVIOS MACARIE CEL MARE, glas 8 (19 ianuarie)

Purtând numele fericirii, viață fericită ai dus în lume şi te-ai
învrednicit a te sălășlui în pământul celor blânzi, împreună cu
cetele celor fericiți, purtătorule de Dumnezeu, Macarie, iar locuind
în pustiu ca într-o cetate, ai primit de la Hristos harul minunilor.
Pentru aceasta te cinstim, zicând: Bucură-te, Mare Părinte Macarie!

***

Rugăciune către Sfântul Cuvios Macarie cel Mare, pentru dobândirea blândeții și discernământului (a Episcopului Macarie Drăgoi)

Sfinte Cuvioase Macarie, cel care te-ai învrednicit a fi numit odinioară de contemporani „dumnezeu pământean” pentru blândețea, mila și îndelunga răbdare față de frații cei neputincioși, grăbește de ne acoperă cu aripile rugăciunilor tale de năvala ispitelor care ne vin de la lume, de la trup și de la cel viclean. „Vas ales” al înțelepciunii celei de sus, povățuiește-ne întru nevoință și învață-ne întru pocăință. „Copil bătrân” care ai câștigat Împărăția urmând cuvântului Mântuitorului, scoate-ne din starea celor îmbătrâniți în rele și patimi. „Heruvim al pustiei”, du-ne în pustia cea lăuntrică, spre izbăvirea de Babilonul desfrânării din afară. Învățător mult-iubit al demnității de a fi creștin, îmboldește în noi glasul conștiinței, ca să ne aflăm întru adevăr. Iubitor al sărăciei și al smereniei, insuflă în noi singurul dor de Împărăția lui Hristos.

Sfinte Macarie cel Mare, minunate învățături picuri în inimile noastre. Îndulcește-ne amarul viețuirii în lume cu har nemăsurat. Fă-ne iubitori ai slavei Împăratului făpturii, iar pe cele slăvite ale lumii învață-ne să le disprețuim. Din cursele diavolești ne scoate până la cea mai de pe urmă suflare a noastră pe acest pământ. Cu smerenia ajută-ne să biruim întăriturile trufiei omenești. Cu pacea lăuntrică ajută-ne să trecem tulburările și războaiele cele nevăzute. Tu ne-ai povățuit pe noi, sfinte al lui Dumnezeu, în lupta cu patimile care se duce până la sfârșit, fiindcă numai harul ne păzește de căderea în păcat. Pentru aceea te rugăm, Sfinte Macarie cel Mare, până întru sfârșit ne povățuiește și întru războiul cel nevăzut ne însoțește ca, prin rugăciunile tale, Sfinte Părinte, să ne izbăvim, dobândind blândețe și discernământ, iar la Judecata de Apoi să ne învrednicim de bunătățile cele veșnice. Amin.


Notă:
Sfântul Cuvios Macarie cel Mare, din Egipt († 391), este sărbătorit la 19 ianuarie, împreună cu Sfântul Cuvios Macarie Alexandrinul († 394). Moaștele Sfântului Cuvios Macarie cel Mare se cinstesc în mănăstirea sa din Egipt.

***

TROPARUL SFÂNTULUI CUVIOS
MACARIE ALEXANDRINUL, glas 1 (19 ianuarie)

Împodobindu-ți sufletul cu faptele credinței și următor
fiind părinților pustiei, sfinte Cuvioase Macarie, fiu al cetății
Alexandria, ai dobândit de la Hristos-Dumnezeu, cununa cea
neveștejită a Împărăției cerurilor și darul vindecărilor bolilor
netămăduite. Roagă-te, părinte, să dăruiască sufletelor noastre
pace și mare milă.

***

Rugăciune către Sfântul Macarie Alexandrinul, alcătuită și rostită de PS Părinte Episcop Macarie, Vejle-Kolding, Danemarca, 19 ianuarie 2020

Rugăciune către Sfântul Cuvios Macarie Alexandrinul, pentru dobândirea smereniei și dragostei față de aproapele (a Episcopului Macarie Drăgoi)

Sfinte Macarie din Alexandria, dascăl al ascezei, rugăciunii și iubirii frățești, luminează cugetele noastre cu harul rugăciunilor tale. Ajută neputinței și necredinței noastre. Sfinte al lui Dumnezeu, din bogăția darurilor pe care le-ai dobândit de la Hristos, adapă și sufletele noastre însetate de cer. Scapă-ne de uneltirile diavolești. Luminează-ne întunericul. Risipește neștiința noastră. Scoate-ne din amorțirea sufletului și din nepăsare. Străpunge inimile noastre cu boldul gândului aducerii aminte de ceasul morții.

Vino degrabă în ajutor, ca să nu ne adâncim în groapa patimilor. Arată-ne nouă calea cea îngustă și mântuitoare și păzește-ne de căile cele largi și îmbietoare ale pierzării. Fii nouă sfetnic, întărire și mijlocitor către Hristos, Dumnezeul nostru. Învață-ne, Sfinte Părinte, ca, urmând pildei Domnului nostru, să lăsăm deoparte voia noastră, pentru voia fratelui. Cu dragostea ajută-ne să câștigăm pe aproapele. Cu smerenia să slujim semenilor, ca să împlinim Evanghelia lui Hristos. De întâietățile cele lumești depărtează gândul și dorirea noastră. De deșertăciunea slavei omenești vindecă năzuința noastră. De otrava iubirii de arginți păzește inimile noastre. De grijile lumești cele multe izbăvește-ne pe noi. Astfel ca, din toate părțile cu rugăciunile tale fiind îngrădiți, de săgețile vrăjmașilor mântuirii să ne izbăvim până întru sfârșit. Amin.

***

Rugăciunea făcătoare de minuni a Sfântului Cuvios Macarie [Egipteanul] pentru ucenicul lui

S-a dus odată unul dintre ucenicii Cuviosului Macarie în cetate, ca să vândă lucrul mâinilor sale – coşniţe şi rogojini. Acolo l-a întâmpinat o femeie desfrânată, care văzând frumuseţea tânărului, s-a rănit de el şi l-a chemat la sine, ca şi cum voia să cumpere coşniţele pe care le vindea. Iar el, necunoscând gândul ei cel viclean, a intrat în casă.

Spunând vorbe desfrânate către dânsul, se ispitea, ca şi de demult egipteanca, pentru a înșela spre păcat pe Iosif cel curat. Iar fratele, văzându-se în primejdie, pentru că era aproape de căderea în păcat, şi-a întors mintea spre cer, zicând întru sine: „Cel ce ai izbăvit pe prorocul Tău din pântecele chitului, Hristoase Împărate, şi pe mine din marginea pierzării şi din moartea aceasta sufletească izbăveşte-mă, cu rugăciunile plăcutului Tău, ale lui Macarie, părintelui meu!”.

Şi îndată a fost răpit de o mână nevăzută, precum odinioară Avva a fost luat de îngeri, şi în chilia sa s-a dus. Iar acolo l-a aflat pe Sfântul Macarie rugându-se lui Dumnezeu pentru dânsul, ca din primejdia ce era de faţă să se izbăvească ucenicul său. Pentru că ştia ceea ce se făcea, iar pe cele de departe ca şi pe cele de aproape le vedea cu ochii minţii. Deci, văzând pe ucenicul său, a zis: „Mulţumire să dăm, o! fiule, iubitorului de oameni Dumnezeu, căci din gura balaurului şi din porţile iadului Te-a izbăvit, răpindu-te cu dumnezeiasca Sa putere din căderea în păcat şi aducându-te în chilie, precum odinioară a adus pe Apostolul Său, Filip”.

Astfel, rugăciunile Cuviosului acestuia puteau mult spre Dumnezeu. Oarecând, singur fiind răpit prin văzduh, s-a aflat la o mare depărtare. Pentru că ducând coşniţe de la schit, se ostenise.  Apoi a şezut şi s-a rugat, zicând: „O! Dumnezeule, Tu ştii că am slăbit…”. Şi îndată s-a aflat lângă râul unde voia să meargă.

Cititi si:


Categorii

PS Macarie, Rugaciunea (Cum sa ne rugam?), Sfantul Macarie Egipteanul, VIDEO

Etichete (taguri)

, , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

2 Commentarii la “RUGACIUNI SI CANTARI CATRE SFANTUL MACARIE CEL MARE si SFANTUL MACARIE ALEXANDRINUL (audio, video, text). Puterea minunata a rugaciunii si pilde puternice pentru izbavirea de ispite, DIN VIATA SFANTULUI MACARIE EGIPTEANUL

  1. Pingback: “SOLUȚIA ACESTOR VREMURI TOT MAI GRELE este soluția orbului din Ierihon: „DOAMNE, MILUIEȘTE-MĂ! Doamne, ajută-mă! DOAMNE, NU MĂ LĂSA!”. Orice altă soluție este o falsă soluție” (Predica PS MACARIE, video+text) | Cuvântul Ortod
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate