“SOLUȚIA ACESTOR VREMURI TOT MAI GRELE este soluția orbului din Ierihon: „DOAMNE, MILUIEȘTE-MĂ! Doamne, ajută-mă! DOAMNE, NU MĂ LĂSA!”. Orice altă soluție este o falsă soluție” (Predica PS MACARIE, video+text)

25-01-2021 Sublinieri

Episcopul Macarie în Paraclisul Episcopal din Stockholm: „Ce faci atunci când mii și mii de griji, de frici, de false priorități se vor înghesui în mintea ta și în inima ta ca să stingă acea scânteie de cer care a răsărit în întuneric, nu care cumva să fie lumină în sufletul tău?”, duminică, 24 ianuarie 2021:

„Preaiubiții mei, vă împărtășesc cu mare bucurie vestea că în timpul Liturghiei de hram, pe care am săvârșit-o aici la Paraclisul Episcopal în cinstea Sfinților Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul, în familia părintelui Andrei Valerian Dănilă și a soției sale, Mirela Gabriela, de la Kalmar, din Suedia, s-a născut al doilea copilaș. S-au hotărât să-l numească Marcu Macarie, după numele sfinților prăznuiți la 19 ianuarie, a celor doi mari asceți și bărbați ai Duhului, Heruvimi ai pustiei Egiptului, Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul, și a Sfântului Ierarh Mărturisitor Marcu Eugenicul al Efesului. Vă mărturisesc faptul că părintele și doamna preoteasă erau foarte îngrijorați, deoarece trecuseră mai mulți ani de la căsătoria lor și nu dobândiseră copii. Ne-am plecat împreună genunchii înaintea Domnului, iar El S-a milostivit și le-a dăruit un prim copilaș, pe care l-au numit Ioan-Andrei, purtând numele Sfântului Proroc Ioan Botezătorul Domnului și al Sfântului Apostol Andrei, Botezătorul poporului român. Iar acum, iată, se bucură de al doilea copilaș. Îl rugăm pe Dumnezeu să se bucure și de ceilalți copilași pe care, poate, se va milostivi să-i dăruiască acestei familii binecredincioase preoțești și celorlalte familii care se roagă pentru dobândirea de prunci.

Mare binecuvântare avem atunci când se nasc copilașii în familia noastră mare a Bisericii, și când îi creștem minunat și firesc în Hristos pentru dobândirea bunătăților veșnice. Fiindcă nu avem aici casă pe pământ, ci casa noastră adevărată este în Cer. Sfinții ne călăuzesc și ne ajută să dăm o bună și dreaptă mărturie, iar noi în mod deosebit aici în Scandinavia îi cinstim pe Sfinții Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul și pe ceilalți sfinți dragi nouă, simțind ajutorul lor grabnic. Știți bine că s-au născut mai mulți copilași la sărbătoarea Sfinților Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul. În urma cu câțiva ani, o credincioasă mamă din Norvegia, câteva zile nu a putut naște, iar copilașul s-a născut tot în vremea Liturghiei, la sărbătoarea Sfinților Macarie și l-au numit Macarie. Și pe acesta am reușit să-l botez și am botezat și alți copilași care poartă numele Sfinților Macarie și a celorlalți sfinți pururea rugători pentru noi.

Așadar, dăm slavă Preamilostivului Dumnezeu și în mod deosebit ne folosim și astăzi de cuvântul Sfântului Cuvios Macarie cel Mare, pe care l-am citit în aceste zile din Pateric. Ne aducem aminte că atunci când Sfântul Cuvios Macarie cel Mare a fost întrebat de ucenici cum să se roage, el i-a povățuit, spunându-le să nu rostească multe cuvinte, ci să spună neîncetat: „Doamne, precum voiești și precum știi, miluiește!”. Iar la vreme de ispită să spună cu stăruință: „Doamne ajută-mă!”

Iată, Sfântul Cuvios Macarie cel Mare cu siguranță că s-a inspirat din rugăciunea stăruitoare a orbului din Ierihon, despre care am auzit astăzi în pericopa evanghelică după Luca (18, 35-43), citită la Dumnezeiasca Liturghie, care cerea cu multă osârdie, cu multă stăruință mila lui Dumnezeu. Iată, noi folosim această rugăciune scurtă a Sfântului Cuvios Macarie cel Mare neîncetat în salutul nostru creștinesc, când spunem: Doamne, ajută! Acest salut-rugăciune al românilor este inspirat din rugăciunea Sfântului Cuvios Macarie cel Mare, care îi întărea pe frați în vreme de ispită îndemnându-i să ceară mila lui Dumnezeu și să spună: Doamne, ajută-mă!

Orbul din Ierihon care a fost vindecat de Mântuitorul Iisus Hristos cu multă osârdie a cerut mila Celui Preaînalt. Acest orb era foarte sărac, era cerșetor. Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu ne spune că acesta se numea Bartimeu, de fapt, era un patronimic (numele tatălui), Bartimeu însemnând fiul lui Timeu. Orbul, auzind că Mântuitorul Iisus Hristos a intrat în Ierihon, încredințat că Domnul este aproape de el, a strigat zicând: „Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine!”, iar cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, însă el cu mult mai mult striga: „Fiule al lui David, fie-ți milă de mine!” Oprindu-se Iisus a poruncit să îl aducă la El și l-a întrebat: „Ce voiești să-ți fac?” Iar orbul a zis: „Doamne, să văd!” (Luca 18, 37-41).

În Diatessaronul din secolul al II-lea, a lui Tatian, în care au fost adunate mai multe pasaje evanghelice, ni se spune că atunci când Domnul l-a întrebat pe orbul din Ierihon: ce să-ți fac?, acesta ar fi zis, mai concret: Doamne, să Te văd!”. Ce dor mai mare poate avea un om decât să vadă fața lui Iisus, să se bucure de lumina feței Sale, să se împărtășească din lumina cea pururea fiitoare. Așadar, orbul cu multă credință I-a cerut Domnului tămăduirea ca să Îl poată vedea, să poată să se împărtășească din lumina feței Sale, și Iisus i-a zis: „Vezi, credința ta te-a mântuit!” și îndată orbul a văzut și mergea după El slăvind pe Dumnezeu, și tot poporul care a văzut această minune a dat laudă lui Dumnezeu. (Luca 18, 42-43).

Preaiubiții mei, și noi asemenea orbului din Ierihon deseori simțim, mai mult sau mai puțin lămurit, prezența Domnului lângă noi. Îi intuim mila. Îi intuim prezența. Iar atunci când simțim cum ne atinge aripa pocăinței, cum ni se frânge câtuși de puțin inima, să nu rămânem indiferenți și să nu stăm nepăsători, ci să strigăm către Dumnezeu asemenea orbului vindecat în cetatea Ierihonului, zicând: „Doamne, miluiește-ne! Doamne, ajută-ne! Doamne nu ne lăsa!”. Să nu lăsăm clipa în care am întrezărit veșnicia să treacă pe lângă noi. Să nu lăsăm această cercetare a inimii să treacă degeaba.

Așadar, iubite frate, fii stăruitor! Iubită soră, fii insistentă! Haideți să-L „batem la cap” pe Dumnezeu, fiindcă El este singurul care nu Se supără atunci când insistăm, ci Se bucură când reușim să spargem zidul de necredință și de răceală care ne desparte de El. Însă, te previn frate și soră, că atunci când vei striga către Domnul, când vei cere mila Lui, când te vei ruga Lui, mulțime de gânduri și de voci te vor certa și îți vor cere să încetezi. Un război lăuntric și din afară se va ridica împotriva ta. Că ai altceva mult mai urgent de făcut, că poate nu te ascultă Dumnezeu, că rugăciunea ta o faci nepotrivit, că nu e cazul să te rogi și multe altele.

Însă, iubite frate și iubită soră, să nu deznădăjduiești, ci strigă către Domnul și El te va auzi! El nu te va trece niciodată cu vederea! Ce faci atunci, iubite frate și iubită soră, când mii și mii de griji, de frici, de false priorități se vor înghesui în mintea ta și în inima ta ca să stingă acea scânteie de cer care a răsărit în întuneric, nu care cumva să fie lumină în sufletul tău?

Iată, trăim vremuri grele, tot mai grele. Care este soluția acestora? Soluția acestora este soluția orbului din Ierihon: „Doamne, miluiește-mă! Doamne, ajută-mă! Doamne nu mă lăsa!”. Orice altă soluție este o falsă soluție. Așadar, strigă către Domnul, cere mila Lui cea bogată, iubite frate, iubită soră! Strigă-L și te va auzi! Roagă-L și te va milui! Cere-I și te va tămădui! Nu băga în seamă această gălăgie infernală din jurul tău. Nu băga în seamă, așa cum nu a băgat în seamă nici orbul din Ierihon mulțimile care îl certau și îi cereau să tacă. Nu te descuraja, iubite frate și iubită soră, și nu-i asculta pe cei din jurul tău care îți cer să taci, care vor să amuțească glasul conștiinței tale și să amorțească zvâcnetul inimii tale la vederea Domnului și Dumnezeului tău.

Ridică-ți ochii către cer, ridică-ți inima către cer, iubite frate și iubită soră, și nu-i lua în seamă pe cei care vor să te deturneze de la Iisus, ci strigă asemenea orbului din Ierihon vindecat de Mântuitorul: „Doamne, miluiește-mă! Doamne voiesc să Te văd în lumina slavei Împărăției Tale”. Amin!”

Legaturi:

AI MILĂ DE NOI, DOAMNE! Predicile Episcopului MACARIE Drăgoi la Duminica vindecării celor zece leproși și la prăznuirea Sfinților Macarie (VIDEO; TEXT)

PĂRINTELE EPISCOP MACARIE MĂRTURISEȘTE: “Atunci ești ucenic al lui Hristos, CÂND ASCULȚI MAI MULT PE DUMNEZEU, DECÂT PE OAMENI. CÂND NU TACI, DEȘI UNII ÎȚI CER SĂ TACI. Când propovăduiești și când slujești, deși unii îți cer să încetezi”

DOCTORIA NADEJDII – Conferinta de la Cluj (martie 2016) a PS MACARIE DRAGOI (video+text). Balsam pentru durerile inimilor suferinde si ale sufletelor cazute in adancul prapastiei: SA STRIGAM CATRE HRISTOS, SA RIDICAM OCHII SPRE CER!

 

***

ORBUL DIN IERIHON. Predici audio si video la Duminica a 31-a dupa Rusalii: “DOAMNE, IISUSE HRISTOASE, MILUIEȘTE-MĂ!”. Ne lasam GASITI DE DUMNEZEU, fara sa ne predam MOLICIUNII si sa dam inapoi din calea spre Lumina? “Când ţi-ai întors faţa de la lumină, atunci întunericul te cuprinde”

“Dintru adancuri am strigat catre Tine, Doamne…”. LUMEA NE ORBESTE SI NE FACE SA NU-L PRIMIM PE HRISTOS. “Pentru cele duhovnicesti n-avem ochi… Sa ne interiorizam, sa ne sondam adancurile si sa vedem cine suntem. SA INCEPEM PRIN A NE SMERI” (VIDEO, TEXT)

STRIGATUL SALVATOR

Vindecarea orbului din Ierihon: DISPERAREA – SCOALA RUGACIUNII ADEVARATE

Sfantul Teofan Zavoratul despre NECRUTAREA DE SINE SI VENIREA HARULUI. Ce asteapta Dumnezeu de la noi? Unde si cum sa cautam ajutorul lui Dumnezeu?

VINDECAREA ORBULUI DIN IERIHON. Predicile Parintelui Cleopa si Mitropolitului Augustin de Florina: CREDINTA CARE LUCREAZA SI STRIGA LA CER IN CIUDA CELOR MULTI… CARE IMPIEDICA BINELE SI ITI PUN CALUS IN GURA

Orbul din Ierihon. PREDICA PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei: CINE SUNT ORBII? Ce avem de invatat de la un om dispretuit de toti?

Predici audio la VINDECAREA ORBULUI DIN IERIHON (BARTIMEU). IPS Bartolomeu Anania despre STARUINTA IN RUGACIUNE si ORBIREA SUFLETEASCA A CELOR NECINSTITI SUFLETESTE: “Cata ipocrizie exista in vremurile noastre!”

Orbirea duhovniceasca: INDARATNICIA IN REFUZUL ADEVARULUI si NEPASAREA FATA DE DUREREA ALTORA. Grozavia de a nu vrea sa vezi si a nu vrea sa iubesti

PARINTELE NICOLAE STEINHARDT: “Doamne, sa vad!”

ORBUL DIN IERIHON. “Pentru ca a ascultat de glasul constiintei, el a intrat in lucrarea lui Dumnezeu. Daca el pierdea acest moment, nu stim daca s-ar mai fi intalnit a doua oara cu Iisus-Domnul”. PREDICI AUDIO TREZITOARE de la Manastirile Putna si Sihastria Putnei: CAND SI IN CE FEL NE AJUTA DUMNEZEU? CE AR TREBUI SA VEDEM SI LA CE AR TREBUI SA INCHIDEM OCHII?

 

***

“Sa luam locul care ni se potriveste, acela care se afla LA PICIOARELE DOMNULUI nostru si sa cerem mila Sa”. IN CIUDA PACATELOR NOASTRE, NADAJDUIM!

RUGACIUNEA VAMESULUI, RUGACIUNEA “LUI IISUS”. Ultima speranta in lumea “dreptatii” omenesti sau intr-o “jungla” cruda a concurentei

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă!

“STRIGATUL este ultima incercare a cuiva de a se face auzit; dupa el urmeaza doar tacerea cu care vorbeste, calm si politicos, moartea vesnica….”. STRIGATUL “NEBUN” AL SARACULUI vs. “PECETLUIREA” IN DUH A CELOR DIN BISERICA, atunci cand ortodoxia se vrea tot mai mult PE PLACUL LUMII

VREMEA STRIGATULUI mantuitor catre Dumnezeu. “Fa cu noi semn spre bine! Doamne, am nevoie de Tine! Acum, Doamne, vino in viata noastra!” – ALT CUVANT DE MANGAIERE SI INCURAJARE PENTRU CEI DE ACASA din partea Preasfintitului Benedict (si VIDEO)

SPARGEREA TAVANULUI

NU TE DA BATUT IN LUPTA CU TINE INSUTI, NU ABANDONA DRUMUL LA JUMATATE! Prietenii paraliticului din Capernaum: conditia hotararii neabatute si a statorniciei in viata duhovniceasca: “Lucreaza dupa putere!”

“DUMNEZEU CERE LA MASURA FIECARUIA. Mai mult decat a face ceva, lui Dumnezeu Ii place SA VREI! Sa incerci! Vrea sa te gaseasca in aceasta osteneala” – PREDICI AUDIO pentru noi, cei chemati la Cina sau la Nunta Fiului

RODUL RABDARII SI AL NADEJDII. De ce Dumnezeu pare uneori neinduplecat si intarzie sa ne implineasca rugaciunile?

OARE NU ARDEA IN NOI INIMA NOASTRA? Implorarea staruitoare si “vanatoarea” Dumnezeului care ne aprinde tainic sufletele si apoi “se face nevazut”…

PUTEREA LACRIMILOR SI A STRIGATULUI MAMEI INDURERATE si ce inseamna A TE RUGA PENTRU UN ALTUL CA PENTRU TINE INSUTI

PUTEREA RUGACIUNII PENTRU COPIII LOR A PARINTILOR CU INIMA ZDROBITA: “Dumnezeu aude intotdeauna rugaciunile parintilor care nu se dau batuti, nu trece niciodata cu vederea inima infranta”

“…chiar dacă inima lui nu vrea…” – SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL despre CURSA SUBTILĂ A AUTO-MULȚUMIRII DUHOVNICEȘTI, despre necesitatea SILIRII DE SINE în împlinirea poruncilor lăuntrice și a STĂRUINȚEI ÎN RUGĂCIUNE: “Cel nepriceput socoteşte că deja a dobîndit ceva; se mândreşte şi se înfumurează, ca şi cînd a fost eliberat de păcat. CAUT UN OM SĂRAC CU DUHUL ȘI NU-L GĂSESC!”

Cum si pentru ce sa ne rugam? SFANTUL PARINTE PAISIE AGHIORITUL: Sa cerem mila lui Dumnezeu pentru noi insine si pentru ceilalti

SFANTUL NECTARIE AL OPTINEI, ultimul staret al legendarei “dinastii” duhovnicesti. HARISME, MINUNI si INVATATURI de mare insemnatate despre CUM SA NE RUGAM LA DIFERITE NEVOI si CUM SA NE MARTURISIM: “Puterea rugaciunii nu sta in multele ei cuvinte, ci in sinceritatea suspinului rugaciunii… Generatia de astazi a incetat sa multumeasca Domnului si se vede saracie in toate”

STARETII DE LA OPTINA ne invata RUGACIUNEA ADEVARATA

RUGACIUNI FACATOARE DE MINUNI? CARE SUNT ACELEA?

Arhim. Paisie de la Hilandar: “ROAGĂ-TE ȘI NU ÎNCETA SĂ TE ROGI! INGRĂDEȘTE-TE CU RUGĂCIUNEA! Dacă omul nu face din rugăciune ritmul vieţii sale, sunt mici şansele să iasă biruitor din luptele duhovniceşti”

CUGETARI si SFATURI DUHOVNICESTI ale PARINTELUI IACHINT: “Doamne, al Tau sunt, sa nu ma parasesti!”

“Răul meu ARE cine să-l poarte!” – PĂRINTELE HOLBEA despre ÎNȚELESUL ADEVĂRAT AL POCĂINȚEI ca “METANOIA”. Minunea transformării duhovnicești și a dezlegării păcatelor prin duhovnic (AUDIO, TEXT)Categorii

Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, PS Macarie, VIDEO, Vindecarea orbului din Ierihon

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

8 Commentarii la ““SOLUȚIA ACESTOR VREMURI TOT MAI GRELE este soluția orbului din Ierihon: „DOAMNE, MILUIEȘTE-MĂ! Doamne, ajută-mă! DOAMNE, NU MĂ LĂSA!”. Orice altă soluție este o falsă soluție” (Predica PS MACARIE, video+text)

 1. Arhim. Efrem Vatopedinul, un nou dialog cu medicii-cu traducere in romana

  https://www.youtube.com/watch?v=2NihFRz_dbQ

 2. Cristian:

  Iti multumesc, foarte folositor mi-a fost!

 3. Pingback: IUBIREA LUI DUMNEZEU și CURAJUL LUI ZAHEU: “Nu te teme de judecata omeneasca, nu te teme nici de batjocura oamenilor. NU TE TEME! Uita de toate, priveste numai la Hristos!”/ „HRISTOS TE IUBEȘTE, TE CHEAMĂ PE NUME, NU TE UITĂ…”. |
 4. Pingback: “RAIUL NU SE DOBÂNDEȘTE DECÂT ÎMPREUNĂ”. PREASFINȚITUL MACARIE – cuvinte puternice și dătătoare de NĂDEJDE pentru traversarea acestor vremuri bulversante: “Dacă ar fi bună această criză pandemică ar fi tocmai ieşire
 5. Pingback: “STRIGĂM DUPĂ HRISTOS ȘI NE ȚINEM DE EL! Ce-avem de făcut altceva, pentru izbăvirea noastră ca persoane și ca popor, decât să ne ținem cu îndârjire de Hristos?” – PS BENEDICT BISTRIȚEANUL (VIDEO, TEXT) | Cuvântul Ortodox
 6. Pingback: “Trebuie să priveghezi ca să se întâmple răul mai mic, Steliane!” – SOLUȚIA CREȘTINILOR LA TĂVĂLUGUL CARE SE APROPIE | Cuvântul Ortodox
 7. Pingback: “În numele iubirii şi în numele binelui comun, în zilele noastre chiar şi cei sănătoşi, chiar şi cei curaţi sunt ostracizaţi şi sunt consideraţi un pericol pentru societate”. PS MACARIE despre cazul NOVAK DJOKOVIC și însemnătat
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate