TESALONICUL LA INALTIMEA MARTURISIRII DIN PRIMELE SECOLE!

12-06-2009 Sublinieri

pr-teodor-zisis-2.jpg

Mărturii ortodoxe şi latinofrone* în Tesalonicul zilelor noastre

În Tesalonic, pe 20.05.2009, Catedra de Dogmatică a Facultăţii de Teologie din Universitatea Aristotelică, a organizat o Conferinţă Ştiinţifică cu titlul „Dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă şi cea Romano-catolică”. Au participat clerici, profesori universitari din Tesalonic, Roma şi Monaco, precum şi înalţi prelaţi catolici.

Din partea Bisericii Romano-Catolice au fost invitaţi: Cardinalul Walter Kasper, Preşedintele Consiliului Pontifical pentru promovarea Unităţii Bisericilor Creştine şi copreşedinte al Comisiei Mixte pentru Dialog Teologic, Ioannis Spiteris, Arhiepiscopul Kerkirei şi Locţiitor al Vicariatului Apostolic din Tesalonic şi Dimitrios Salahas, Exarhul greco-catolicilor (uniţi) din Grecia.

Din partea Bisericii Ortodoxe, printre alţii, au fost invitaţi celălalt copreşedinte al Comisiei Mixte, ÎPS Ioannis Zizioulas, Mitropolit de Pergam şi ÎPS Hrisostomos Savvatos, Mitropolit de Messinia.

Domnul profesor Dimitrios Tselenghidis, de la Facultatea de Teologie din Tesalonic, cunoscut pentru poziţiile sale tradiţionale, patristice şi ortodoxe a fost prezent şi domnia sa cu un referat mărturisitor. Tot ce s-a spus are o deosebită importanţă, pentru că s-a criticat din punct de vedere ortodox controversatul „text comun (ortodox-catolic) de la Ravenna” şi s-au conturat poziţii ferme în ceea ce priveşte problematica dialogurilor.

Întrunirea de dimineaţă, ce a început la orele 9, a fost prezidată de profesorul P. Vasileiadis, Şeful Catedrei de Teologie. Între 9.00-9.30 au avut loc salutările, după care cardinalul Walter Kasper a susţinut timp de 40 de minute referatul cu titlul „Apostolul Pavel şi provocările ecumenice pentru Biserică astăzi”. A urmat apoi pentru 20 de minute profesorul Athanasios Vletsis cu referatul „De la dialogul iubirii la dialogul adevărului: pasul care a pecetluit relaţiile dintre cele două Biserici”. Următoarele 40 de minute au fost alocate referatului „Poziţionarea Răsăritului şi a Apusului faţă de primatul episcopului Romei în primul mileniu. Contribuţie la problematica Dialogului Teologic cu Biserica Ortodoxă”, referat susţinut de Profesorul Ioannis Spiteris, Arhiepiscop romano-catolic de Kerkira.

După o pauză de 40 de minute, timp de 20 de minute  a vorbit din partea Patriarhiei Ecumenice Marele Arhidiacon Dr. Maximos Vghenopoulos despre „Primatul episcopului Romei în cadrul Bisericii nedespărţite în lumina teologiei ortodoxe mai noi” (sic!, da, aţi citit bine; „mai noi” sau „recente” îl traduce pe „της νεότερης” din expresia „ υπό το φως της νεότερης ορθόδοξης θεολογίας”).

Arhiepiscopul prof. Dimitrios Salahas, Exarhul greco-catolicilor (uniaţilor) din Grecia a susţinut comunicarea cu titlul „Textul de la Ravenna în lumina Canoanelor Bisericii nedespărţite”. Următoarele 20 de minute  au fost alocate profesorului Gheorghios Martzelos pentru referatul cu tema „Puncte teologice interesante din punct de vedere ortodox în Textul de la Ravenna”. A urmat o oră de discuţii (12.30-13.30) cu care s-a încheiat Întrunirea de dimineaţă.

 

tselenghidis.jpg

Profesorul Dimitrios Tselenghidis

Întrunirea de după-amiază s-a desfăşurat sub preşedinţia profesorului G. Martzelos, Directorul Institutului Patriarhal de Studii Patristice din Tesalonic şi a început cu referatul profesorului de Dogmatică al Facultăţii de Teologie din Tesalonic, domnul Dimitrios Tselenghidis, renumit pentru poziţiile sale tradiţionale, patristice şi ortodoxe. Domnia sa a vorbit timp de 20 de minute despre „Nelinişti ortodoxe motivate de textul de la Ravenna” („Ορθόδοξοι προβληματισμοί με αφορμή το κείμενο της Ραβέννας”)[2]. Prezenţa şi mărturia sa ortodoxă au fost primite cu mult entuziasm şi cu îndelungate aplauze de creştinii ortodocşi ce au umplut sala – la Întrunirea de seară – pentru a-l asculta pe marele mărturisitor şi profesor de teologie. De faţă era şi cardinalul Walter Kasper, aşa că îi felicităm pe fraţii noştri ortodocşi din Grecia, care, prin prezenţa numeroasă şi felul entuziast prin care au întâmpinat comunicarea ortodoxă a domnului Tselenghidis, au făcut o frumoasă demonstraţie a ataşamentului lor istoric la Predaniile Sfinţilor Apostoli, ale Sfinţilor Părinţi, ale Sfinţilor Martiri şi Mărturisitori care au pecetluit cu sângele lor „credinţa cea o dată predată sfinţilor” (Iuda 1:3) şi şi-au manifestat oprobriul faţă de panerezia ecumenismului în general, şi a ecumenismului romano-catolic, în special, ecumenism ce ne propune prin textul de la Ravenna acceptarea unui „primat papal diaconal” („de slujire” – chipurile) – dar totuşi, primat – însă nu cel istoric („primul între egali”) şi în interiorul Ortodoxiei (când papa i-ar urma lui Petru nu numai în întreita lepădare, ci şi în adevărată pocăinţă, „plângând cu amar”, lepădând ereziile şi primind Botezul lacrimilor şi cel sacramental în Biserica Ortodoxă), ci un primat „delicat ambalat” (cum se poartă la Vatican) străin de Predania ortodoxă bimilenară.

A urmat ÎPS prof. Hrisostomos Savvatos, Mitropolit de Messinia cu tema „Problematica acceptării bisericeşti a textelor comune ale Dialogului Teologic dintre Biserica Ortodoxă cu cea Romano-catolică.” În continuare profesorul P. Vasileiadis, Şeful Catedrei de Teologie, a vorbit despre „Probleme şi perspective în Dialogul Teologic dintre Biserica Ortodoxă şi cea Romano-catolică”.

pe-papa-romei-sa-l-blestemati-sf-cosma-etolianul.jpg

Protest organizat de Uniunea Filo-Ortodoxa Cosma Flamiatos in fata Facultatii de Teologie din Tesalonic fata de Conferinta ecumenista despre dialogul cu Biserica Catolica. Pe pancarta scrie: Ecumenism=Tradare si este citat un cuvant al Sf. Cosma Etolianul: “Pe papa Romei sa il blestemati”.

După o pauză de jumătate de oră a urmat timp de 40 de minute ÎPS Ioannis Zizioulas , Mitropolit de Pergam si academician, care a vorbit despre „Dialogul între Biserica Ortodoxă şi cea Romano-catolică. Trecut – Prezent -Viitor”. În timp ce co-preşedintele Comisiei Mixte de Dialog ortodoxo-catolic îşi susţinea comunicarea, un tânăr student masterand la Universitatea Aristotelică din Tesalonic, ridicându-se în picioare, l-a întrerupt printr-un cuvânt politicos şi l-a mustrat pe Mitropolitul Ioan al Pergamului spunându-i: „Înalt Prea Sfinţia Voastră, acestea aţi mers şi le-aţi semnat la Ravenna?”. Pe când la dojana inadmisibilă a Preşedintelui Întrunirii de după-amiază, d-l Gh. Martzelos, că nu-i este ruşine să-l întrerupă pe Mitropolitul Pergamului, tânărul student păşeşte spre a doua mărturisire şi mustrare: „Dumneavoastră să vă fie ruşine, Domnule Profesor, care pe un Sever şi un Dioscor i-aţi „făcut” ortodocşi prin teza voastră de doctorat”.

După Discuţiile programate au urmat Concluziile prezentate de Prof. Asist. Hrisostomos Stamoulis. Iată rezumatul comunicării domnului profesor Dimitrios Tselenghidis, prezentat de Asist. Prof. Univ. Hrisostomos Stamoulis în cadrul Concluziilor Conferinţei Ştiinţifice:

„Profesorul a semnalat printr-o atitudine foarte critică faptul că în Textul comun de la Ravenna Eclesiologia Ortodoxă se extinde şi se aplică într-un mod inadmisibil şi asupra eterodocşilor. Acest lucru se face necondiţionat, adică fără să se aibă în vedere diferenţele existente, fapt care legiferează ecleziastic eterodoxia şi o egalizează cu Ortodoxia. Această inovaţie eclesiologică străbate întregul Text comun şi evidenţiază paradoxuri eclesiologice individuale, care falsifică conştiinţa Ortodoxiei de până acum. Textul comun arată că subînţelege clar faptul că ortodocşii şi romano-catolicii aparţin „Bisericii celei Una” şi că romano-catolicii au credinţă apostolică comună cu ortodocşii, în ciuda identificării fiinţei (ουσια) şi lucrării (ενεργεια) în Dumnezeu, în ciuda adaosului „Filioque”, în ciuda învăţăturii lor dogmatice greşite despre caracterul creat al Harului necreat şi îndumnezeitor.

Toate cele de mai sus, asupra cărora persistă insistent până astăzi romano-catolicii, anulează (invalidează) în fapt caracterul Bisericii ca „societate (comuniune) a îndumnezeirii”, cu importanţa ontologică a termenului, în sensul participării reale şi nu simbolice a omului la viaţa dumnezeiască. Anulează însă în acelaşi timp şi caracterul substanţial al tainelor lor. De aceea, şi întotdeauna, în baza formulării de la Ravenna, se poate susţine că baza dialogului, evaluată teologic, este, din păcate,cu desăvârşire eronată. Şi aceasta, pentru că au fost marginalizate premizele biblice şi patristice de bază menţionate. De aceea, şi eşecul substanţial al Dialogului Teologic real este de prevăzut. Dialogul Teologic a condus deja Comisia Mixtă Internaţională la elaborarea a zece Texte comune fară premizele de mai sus, de vreme ce în nici un Text comun nu se vorbeşte despre o condamnare clară a dogmelor inovatoare ale romano catolicismului, precum cea a Filioque-lui de exemplu.

Fericitul Stareţ, Părintele Paisie Aghioritul, privind această practică cu o vădită nelinişte duhovnicească, a subliniat excelent şi profetic: „Din altă parte am pornit şi în altă parte ajungem, fără să înţelegem lucrul acesta, atunci când nu mergem pe urmele Sfinţilor Părinţi”.
De la începutul secolului XX, prin cunoscuta Enciclică Patriarhală din 1920, a început să fie marginalizat cu totul sfatul Sfântului Grigorie Palama cu privire la romano-catolici şi să fie însuşite alte premize pentru Dialogul Teologic cu eterodocşii.

Astfel, s-a inaugurat un alt drum ne-patristic, cu consecinţa inevitabilă acum: „Să mergem în altă direcţie fără (poate) să o înţelegem.” Textul de la Ravenna, cu a cărei critică teologică s-a ocupat d-nul Tselenghidis, prezintă elocvent consecinţele negative ale premizelor eronate ale Dialogului Teologic şi anticipează şi calitatea următorului Text comun din luna octombrie în Cipru; doar dacă între timp nu se vor schimba premizele Dialogului”.

Monahul Leontie

*

zizioulas.JPG

MĂRTURISIRE DE CREDINŢĂ DIN TESALONIC LA U.O.P.

Reuşită a fost manifestarea Uniunii Ortodoxe Panelenice (UOP) în cadrul căreia protoprezbiterul şi profesorul emerit a Facultăţii de Teologie a Universităţii din Tesalonic, părintele Theodoros Zisis, a dezvoltat tema: „Patriarhul Ghenadie Scholarios, vrednic urmaş al Sfântului Marcu al Efesului”. Manifestarea a avut loc în Sala de Manifestaţii a „Presei Ortodoxe” („Orthodoxos Typos”) în N. Erithraian. Sala a fost arhiplină, după cum se observă din fotografie. Marea participare a credincioşilor este răspunsul dat acelora care încearcă să falsifice, să măsluiască, cugetul ortodox, rugându-se în comun cu creştinii care se află într-o adâncă rătăcire.

Luni, 25 mai 2009, Uniunea Ortodoxă Panelenică (UOP) a avut deosebita bucurie să găzduiască ca vorbitor pe Profesorul Universitar şi evlaviosul părinte slujitor Theodoros Zisis. Părintele Theodoros, cunoscut pentru harisma teologiei şi pentru integritatea demnă de râvnire în chestiunile de Dogmă şi de Credinţă, ne-a oferit din Macedonia noastră şi din Tesalonic bucuria mărturisirii Credinţei. Mărturisire de Credinţă, pentru că – precum a explicat cu simplitate, har şi severitate în introducere – credincioşii din Tesalonic au manifestat o poziţie plină de nobleţe duhovnicească, atunci când au ales să-l susţină pe Profesorul Dimitrios Ţelenghidis în cadrul Conferinţei ştiinţifice ce a avut loc acolo cu tema Dialogul Intercreştin. Au ales adică să-l susţină pe unicul Profesor cu Argumentaţie Ortodox-Patristică împotriva altor zece vorbitori cu direcţie ecumenistă, inundând literalmente Sala de Festivităţi – unde s-au ţinut omiliile – din cadrul Universităţii Aristotelice din Tesalonic (UAT) şi aplaudând îndelung, pe merit, pe respectabilul profesor Dimitrios Ţelenghidis (vezi textul de mai sus).

pergamou-ioannis.jpg

IPS Ioan Zizioulas, unul din cei mai… catolici arhierei ortodocsi…

Dar şi o altă întâmplare îmbucurătoare ne-a rezervat această  Conferinţă Ştiinţifică, care în altele s-a dovedit provocatoare. Un tânăr student masterand la UAT, ridicându-se în picioare, l-a întrerupt printr-un cuvânt politicos şi l-a mustrat pe Mitropolitul Ioan al Pergamului care avea cuvântul (de faţă era şi cardinalul Walter Kasper – n.tr.), spunându-i: „Înalt Prea Sfinţia Voastră, acestea aţi mers şi le-aţi semnat la Ravenna?”.  Pe când la dojana inadmisibilă a Preşedintelui Întrunirii, d-l G. Martzelos, că nu-i este ruşine să-l întrerupă pe Mitropolitul Pergamului, tânărul student păşeşte spre a doua mărturisire şi mustrare: „Dumneavoastră să vă fie ruşine, Domnule Profesor, care pe un Sever şi un Dioscor i-aţi „făcut” ortodocşi prin teza voastră de doctorat”.

martzelos.jpg

Gh. Marzelos, un fervent sustinator al dialogului ortodox-catolic

În continuare, Părintele Theodoros Zisis a analizat rolul pe care l-a avut personalitatea – nedreptăţită de mulţi – a Patriarhului Ghenadie Scholarios în anii de după adormirea Sfântului Marcu Evghenicul, Episcopul Efesului, până la căderea Cetăţii Constantinopolului în 1453. Pr. Theodoros s-a referit la datele lui biografice, la însemnata sa pregătire în retorică, filologie şi teologie, la primirea şi reconfirmarea  vredniciei sale  de către însuşi părintele său duhovnicesc, Sfântul Marcu al Efesului, dar mai ales a evidenţiat rolul pe care l-a avut ca secretar general al Casei Imperiale, atât prin învăţăturile sale teologice date demnitarilor, cât şi prin reuşita sa influenţă, integral ortodoxă, în toate, asupra Împăratului Ioan Paleologul şi apoi asupra fratelui său, Constantin Paleologul.

Respectabilul Părinte Theodoros a accentuat că atâta timp cât Ghenadie Scholarios a fost consilierul Împăratului, hotărârea falsului Sinod de la Ferrara-Florenţa, pe care a semnat-o ultimul – în urma şantajului din partea propriilor lui episcopi -, nu a fost aplicată niciodată! Mai mult, Patriarhul Ghenadie Scholarios „l-a zdrobit” literalmente prin argumentele sale teologice pe cardinalul trimis de papa, care  venise în Constantinopol special pentru a-l convinge pe Împărat să aplice hotărârile falsului sinod. Dar când Ghenadie Scholarios s-a retras într-o mănăstire, ducând o viaţă monahală, numai atunci consilierii latino-cugetători ai Împăratului au reuşit şi l-au condus spre liturghia comună cu papistaşii (romano-catolici) în Sfânta Sofia. Dar şi atunci Ghenadie Scholarios, Stâlpul Ortodoxiei, a scris o epistolă dojenitoare, a făcut-o publică şi a atârnat-o pe uşa chiliei sale, mărturisind că unica speranţă de salvare pentru Cetate şi pentru sufletele lor este îndreptarea căii către Credinţa Ortodoxă şi Domnul nostru Înviat.

Părintele Theodoros Zisis a fost îndelung aplaudat şi a primit şi din partea confraţilor din capitală aprecierea şi iubirea lor.

a.k.

(Text preluat din Săptămânalul Uniunii Panelenice, „Orthodoxos Typos”, nr. 1785 din 29 mai 2009, p. 8  şi tradus din limba greacă de monahul Leontie)

—————————

Nota: *Latinofronos, adica latino-cugetatori, termen ce desemneaza gandirea si propovaduirea papista a arhiereilor sau clericilor ce apartin, institutional, Bisericii Ortodoxe.

pr-teodor-zisis.jpg

Legaturi:


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, Catolicism si uniatie, Ecumenism, Marturisirea Bisericii, Portile Iadului, Preot Theodoros Zisis, Sfantul Marcu Eugenicul (al Efesului)

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

16 Commentarii la “TESALONICUL LA INALTIMEA MARTURISIRII DIN PRIMELE SECOLE!

 1. Cinste acelui tanar care a marturisit!Cati dintre noi am face-o ?Cat despre aceste dialoguri mi se par niste intalniri pline de prefacatorii si pierdere de vreme.Mi-a placut cuvantul pr.Arsenie Papacioc referitor la biserica catolica “sa se intoarca ei de unde au plecat ai primim si cu o cafea”:)

 2. Cinste mărturisitorilor Sfintei Noastre Ortodoxii!Să-i pomenească Bunul Dumnezeu întru împarăţia Sa!…Să vă rugaţi pentru mine fraţilor că săptămâna viitoare voi susţine lucrarea de licenţă în care, prin mărturiile Sfântului Ioan Maximovici, Sfântului Ioan de Kronstadt, Sfântului Serafim Rose, Părintele Dumitru Stăniloae, Arhimandritul Arsenie Papacioc; arăt diferenţa dintre ecumenism(erezie!) şi ecumenicitatea Bisericii.(Mihai)

 3. Ganduri catre florile de tei

  Floare galbena de tei,
  Floare dulce, flori de rai,
  Da mireasma ta, de vrei,
  Voievodului Mihai –

  Pune-i, floare, printre carti
  Amiros de mangaiere,
  Si din cupe, drege-i harti
  Catre fratii de durere –

  Flori de tei anahoret,
  Floare galbena de stea,
  Voievodului Poet,
  Da-i din fratii Lui, sa bea –

  De la unii,dor si chin,
  De la altii, bucurie –
  El sa dea din sange, vin,
  Si din trupu-i – Romanie –

  Floare galbena de rai,
  Floare cu parfumul greu,
  Voievodului Mihai
  Da-i alean din Dumnezeu –

  Sa-l cuminece in gand,
  Sa ni-l dea intru iubire,
  Eminescu, Domn durand
  In romana, o psaltire –

  Floare galbena de tei,
  Floare cu parfum de crai,
  Scutura-te, daca vrei,
  Pe mormantul lui Mihai…

  12 iunie 2009

 4. In sfarsit niste vesti bune. Era si timpul. Vad ca tavalugul ecumenismului devine din ce in ce mai mare. Daca si patriarhul a ajuns sa slujeasca pe fata cu catolicii si greco-catolicii, atunci e greu…greu tare. Dar Domnul nu ne va lasa. Nadejdea este la El.

 5. Mie personal toate aceste discutii mi se par la limita utopiei. O mana de oameni care vorbesc intr-un limbaj criptic, codat, pe care nu il mai intelege nimeni si care traiesc intr-un “turn de fildes” al teologiei scolare, apoi o alta mana de oameni care ii combate pe cei dintai si care cred ca aceasta atitudine “marturisitoare”, ii va propulsa direct in Sinaxare…

  Dar, per ansamblu, NIMIC real, palpabil, nicio tangenta cu Viata. In nici una din tabere. Doar UTOPIE si EVADARE de ambele parti…

  Nu stiu daca asta cere Hristos de la noi…

 6. Fireste ca profesorul Dimitrios Tselenghidis a marturisit bine, pentru ca e Ortodox adevarat, care s-a uitat in jur si a vazut sfintenie si har in Biserica, si nu poate fi dus de nas cum ca nu-i nimic special/important despre Ortodoxie…

  Atasez mai jos o bucata dintr-un articol in engleza despre o “patanie” a domnului profesor cu un batran orb trupeste, dar plin de har, care vedea mult mai bine ca profesorul… (dau la urma si site-ul unde se gaseste textul integral)

  The Holy Spirit does not abandon the material nature of man who
  reaches theosis. This is the theology behind the relics of the Saints.
  The relics of the Saints, the material belongings of the Saints (i.e.
  chairs, beds, clothing, crosses, icons) are forever energized by the
  presence of the Holy Spirit! They are distribution outlets of grace!
  It is worth mentioning here one of the great surprises relayed to me
  by Dr. Dimitrios Tsellegidis, Proffessor of Dogmatics of the
  theological department of the University of Thessaloniki. His doctoral
  dissertation was on the theology of icons. At some point Dr.
  Tsellegides visited an elder who was the spiritual father of a convent
  in Northern Greece. This elder who is still living today happens to be
  blind by birth. Although he was 100% blind, his spiritual vision is
  20/20. After visiting with him and discussing various ecclesiastical
  topics, our Doctor Tsellegidis expressed some curiosity about the
  elder’s cell. Their dialogue was this.

  “Now elder I know that you are totally blind – why then do you
  have dozens of icons on the walls of your cell? ” “Demitri,
  because of their grace! ”

  “Elder I understand that, I do know that icons are windows of
  grace, and that they somehow bring us closer to the saint they depict
  when we venerate them, but in your case, you cannot see. Wouldn’t one
  or two icons be enough for you to venerate since you really don’t know
  which icon you are venerating? ”

  “Demitri, of course I know which icon I venerate. Each icon has
  its own distinct grace! St. Irene has one grace, St. Barbara has her
  own grace, and St. Nicholas has an altogether different grace. ”

  The professor and his companions were in disbelief. “Elder I’m
  sorry but I have a difficult time believing this. Do you mind if we do
  a little test? Would you please tie your hands behind your back so I
  can bring you an icon to venerate? ” Dr. Tselleggidis takes an icon
  off the wall from the back of the elder and places it on the elder’s
  lips to venerate.

  “Oh Demitri this is Saint Catherine the Great. ”

  “I’m sorry Elder but I think you made a mistake in this case. I
  hate to tell you but I think I took St. Barbara off the wall. I think
  you made a mistake! ”

  “My dear Demitri, the grace of St. Catherine is totally
  different. Trust me I know St. Barbara very well! Go ahead and read
  the name of the icon! ”

  The Professor was flabbergasted when he saw that the blind man
  could “see ” much better than the PhD of dogmatics with perfect
  natural vision. The icon was that of Saint Catherine indeed! This had
  Professor Tselleggidis and his company in tears, and quite humbled.
  The purity and ascetical struggle of this blind elder transformed his
  inner vision and transfigured his cell to Mount Tabor!

  — Nota: articolul integral se poate citi la:
  http://www.saintnicodemos.org/articles/sundayoforthodoxy.php

 7. Acolo nu-mi pare a fi SISTEMUL care a acaparat Biserica Ortodoxa Romana.
  Aici, persoana, care s-ar fi ridicat impotriva “cuvantului” – linistitor ca al sarpelui hipnotizator – ce ni se da precum vaccinul ce ne omoara incet si sigur, de cei ce predica din scaunele celor ce-au fost Sfintii Parinti, ar fi doar mazilita. Ostracizata, obligata la disparitie.
  Exact ca pe vremea comunistilor, cand se mai trezea cate unul sa critice falsitatea si minciuna in Plenul Marii Adunari Nationale. A scapat vreunul…? SISTEMUL a functionat si atunci, acum e mult mai perfect si mai PERFID.

  Nu ma asteptam la asa o parasire fatisa, la o orientare atat de perversa impotriva pastoritilor Bisericii lui Hristos, ca ce am prins in ultima vreme. Vai de noi, ca am lasat lucrurile sa ajunga astfel.

  Cu bunatatea, blandetea si finetea cu care am lasat loc celor rai sa-si faca de cap, acum ne-am trezit ca un iepure scos din vizuina de mistretul de care s-a milostivit si pe care l-a primit.

  Puterea de a decide nu mai e in mainile noastre, libertatea de exprimare exista doar sub anonimat, in spatiul virtual.

  Fericiti sunt cei ce mai pot striga: “imparatul” (Lucifer si slugile sale in haine de slugi ale Dumnezeului pe Care L-au tradat TOTAL) e GOL !!!

 8. Doamne ajuta! Va rog, cine poate sa traduca in romaneste -Ingerul Digital 2-? http://video.google.com/videoplay?docid=7916777333008926909&hl=en

 9. In biserica Greciei sunt multi mitropoliti antiecumenisti si care marturisesc aceasta. Acestia nu vor sa se uneasca cu catolicii, si nu le recunosc tainele, si nici maculatura de la Ravenna sau de aiurea.
  Exista si in BOR astfel de ierarhi, dar care in acest moment nu au curajul sa marturiseasca.
  Deci daca patriarhul vrea sa faca schisma si sa se rupa de BOR si de Biserica Ortodoxa Universala, unindu-se cu catolicii, atunci sa stie ca ortodocsii nu vor ramane fara ierarhi . Fara biserici pot ramane , avand in vedere stransa colaborare dintre patriarhie si stat, dar nu zidurile sunt cele mai importante ci credinta.

 10. @ Diaconul H.:

  Va intelegem intr-o oarecare masura (in sensul in care, asa cum arata si p. Seraphim Rose, se risca uneori reducerea credintei la partea rationala si se poate cadea in “boala corectitudinii”, uitandu-se de ortodoxia inimii si de implinirea poruncilor), dar nu avem cum intrutotul (pentru ca relativizam adevarul dogmatic si cadem, numai prin asta, din ortodoxie, reducand crestinismul la un umanism caritabil). Parafrazand Evanghelia, vom spune ca si pe unele trebuie sa le facem, dar nici pe celelalte sa nu le lasam. Multi din marii Parinti Sfinti asceti, unii chiar filocalici sau din Pateric au fost, nu intamplator, si dintre cei mai mari aparatori ai intregitatii si puritatii invataturii de credinta. Numai daca am aminti, in graba, de Sf. Antonie cel Mare, de Sfantul Maxim, de Sfantul Nicolae sau de Sfantul Spiridon, de Ioan Damaschinul, Teodor Studitul, Grigorie Palama, Nicodim Aghioritul sau Paisie de la Neamt… Daca sunteti diacon ar trebui sa stiti (e drept, poate nu din facultatea de teologie, asa cum se face la noi) mai bine decat noi acestea (iertati-ne ca indraznim sa vi le recomandam):

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2008/01/21/credinta-nascuta-din-sange/
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2007/10/06/reactia-ortodoxa-la-erezie-conform-parintelui-staniloae/
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2007/11/09/pentru-tine-conteaza/
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2008/08/03/marele-antonie-si-ecumenismul-de-astazi/
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2008/06/07/garantia-pastrarii-bisericii-invatatura-sfintilor-parinti/
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2008/01/19/nevoia-de-sfantul-marcu-eugenicul/
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2007/11/12/sfantul-ioan-gura-de-aur-ultimul-cuvant-ultima-durere-ultima-avertizare-1/
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2007/11/12/sfantul-ioan-gura-de-aur-ultimul-cuvant-ultima-durere-ultima-avertizare-2/
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2008/07/11/parintele-sofronie-saharov-15-ani-de-la-adormirea-intru-domnul/

 11. Pingback: Război întru Cuvânt » Nelinisti ortodoxe motivate de Textul de la Ravenna
 12. Pingback: Razboi întru Cuvânt » PROTOPREZBITERUL THEODOROS ZISIS: Catre o noua Ferrara-Florenta?
 13. Pingback: Război întru Cuvânt » Protoprezbiterul Theodoros Zisis: ARHIEREI DIN MAKEDONIA (ELADA) II TERORIZEAZA PE PREOTI SI II CALOMNIAZA PE LUPTATORII PENTRU ORTODOXIE
 14. Pingback: SFANTA CHINOTITA A SFANTULUI MUNTE ATHOS IMPOTRIVA ACORDULUI DE LA BALAMAND SI A EREZIEI "BISERICILOR SURORI"
 15. Pingback: PARINTELE THEODOROS ZISIS la Constanta - predica audio si conferinta (text) despre DESCRESTINAREA EUROPEI, rolul Sfantului Imparat Constantin, CADEREA CONSTANTINOPOLULUI, ierarhii filo-papistasi si PERICOLUL ECUMENISMULUI - Razboi întru Cuvânt - Recoman
 16. Pingback: AUDIO: Partea a II-a a conferintei PR. THEODOR ZISIS de la Man. Sf. Ioan Casian (Constanta). Intrebari si raspunsuri despre ECUMENISM - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate