FORUL ORTODOX ROMAN DENUNTA MANIPULARILE BIROULUI DE PRESA PATRIARHAL SI CERE O ALTERNATIVA REALA LA DOCUMENTELE ELECTRONICE PENTRU CRESTINI

9-03-2009 Sublinieri

drz19.jpg

Către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

Preşedintele României, Parlament şi Guvern

Doamne al puterilor, fii cu noi, că pe altul afară de Tine, ajutor întru necazuri, nu avem.
Doamne al puterilor, miluieşte-ne pe noi!

A trecut mai bine de o săptămână de la lucrările Sfântului Sinod al BOR din 25-26 februarie 2009, Sinod de la care poporul dreptcredincios român aştepta acel cuvânt profetic şi mărturisitor al Duhului Sfânt prin care să fie readusă pacea în inimi, în sufletele celor care-şi văd din nou primejduite libertatea şi conştiinţa creştină prin impunerea actelor de identitate electronice cu cip în ţara noastră. Timpul ce a trecut nu a fost, din păcate, decât o confirmare a bănuielilor pe care le-a născut încă din primul moment textul comunicatului biroului de presă al Patriarhiei.

Încă din ziua imediat următoare încheierii întrunirii Sinodului, pe 27 februarie, Forul Ortodox Român (F.O.R.) observa că nu s-a primit din partea Sinodului nici un text oficial de răspuns la problema paşapoartelor biometrice, dându-se publicităţii doar un simplu comunicat (nr. 21/26 febr. 2009) [1] al Biroului de Presă al Patriarhiei. Textul confuz şi contradictoriu al comunicatului a fost „explicat” într-un mod incalificabil de purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, cunoscut pentru scandalurile provocate în mai multe rânduri prin declaraţiile sale „semi-oficiale”, unele dintre acestea fiind cu totul străine de învăţătura Bisericii Ortodoxe. Ca urmare a constatării acestei incorecte informări a poporului ortodox privind hotărârea luată de Sfântul Sinod, F.O.R. a emis un comunicat [2] prin care solicita punerea la dispoziţia credincioşilor a stenogramei integrale a dezbaterii sinodale.

Întrucât au trecut zece zile de la solicitarea F.O.R. şi nu s-a dat nici un răspuns din partea cancelariei Patriarhiei, şi nici măcar nu a fost scoasă la lumină presupusa hotărâre (nr. 638/2009) urmată de semnăturile ierarhilor, credem că este de datoria noastră de fii duhovniceşti ai Bisericii Ortodoxe Române să luăm atitudine. Cu tot respectul, considerăm că prin acest comunicat insidios se urmăreşte denigrarea în faţa propriilor credincioşi a însuşi Sfântului Sinod al BOR, a tuturor membrilor lui, şi prin aceasta crearea unei rupturi grave între ierarhii Bisericii şi turma încredinţată lor de către Hristos spre păstorire.

Cu adâncă durere în suflet ţinem să precizăm următoarele:

1. Considerăm comunicatul de presă nr. 21/26 febr. 2009 un fals, întrucât prin acesta biroul de presă al Patriarhiei se substituie Sfântului Sinod, emiţând un text prolix şi evaziv, pricină de tulburare şi sminteală în rândul credincioşilor, fără a da publicităţii sursa (decizia nr. 638/2009), în cazul în care aceasta există cu adevărat (fapt care nu reiese deloc din enumerarea deciziilor Sfântului Sinod făcută în comunicatul nr. 22/27 februarie 2009 al aceluiaşi birou de presă, unde nu se regăseşte şi decizia „nr. 638″). Dacă totuşi documentul există, în virtutea transparenţei de care se cuvine să dea dovadă o atare instituţie, trebuie ca textul original al deciziei să fie dat urgent publicităţii, mai ales că în ultimii ani documente de mare importanţă au ajuns să vadă lumina tiparului într-o altă formă decât fuseseră formulate în plenul Sfântului Sinod.

2. Numărul de înregistrare al deciziei invocate este acelaşi cu cel al scrisorii trimise de Patriarhul BOR către Ministrul Administraţiei şi Internelor, respectiv nr. 638/28 ian. 2009. Este oare doar o simplă sfidare, un artificiu, sau Dumnezeu a îngăduit acest lucru pentru a ne se demonstra prin această „coincidenţă” legătura existentă între scrisoarea în cauză şi conţinutul comunicatului? De altfel, cea mai simplă analiză poate scoate în evidenţă faptul că mare parte din afirmaţiile ce constituie fondul justificativ al comunicatului au fost preluate fără nici o modificare (cuvânt cu cuvânt) din răspunsul pe care Ministrul Administraţiei şi Internelor l-au dat la scrisoarea Patriarhiei Române. Lucrul încă nu ar fi fost chiar atât de grav dacă unele afirmaţiile reproduse în comunicat nu ar fi cu totul false:

a) Paşaportul nu este un hatâr pe care ni-l face statul [3], ci modalitatea prin care ni se asigură un drept fundamental consfinţit de Constituţie – dreptul la liberă circulaţie. Statul este obligat să ne asigure exercitarea acestui drept potrivit posibilităţilor noastre materiale şi conştiinţei. A ne elibera paşaportul numai cu preţul respectării unor condiţii pe care nu le putem accepta (renunţarea la libertate, intimitate şi conştiinţă creştină) înseamnă de fapt că, în chip mascat, se refuză pe viitor celor care vor avea această conştiinţă dreptul de a avea un paşaport. Extinderea acestui principiu şi la cartea de identitate, precum şi la celelalte drepturi, cum ar fi cel la şcolarizare sau la asigurări de sănătate etc. ne oferă perspectiva unui stat în care creştinii, pentru a-şi păstra credinţa, nu vor mai avea posibilitatea să-şi exercite nici un drept; parafrazând comunicatul, au libertatea de a nu exista. Ne întoarcem oare la formula prin care Nero clasa problema creştinilor: Nu este permis să existe creştini!? Cel mai grav rămâne însă faptul că validarea acestui principiu anticreştin este făcută printr-un comunicat pus pe seama Sfântului Sinod.

b) Comisia Europeană este cu totul altceva decât Grupul de etică amintit în comunicat [4]. Comisia ia act de studiile unor astfel de grupuri ale unor oameni de ştiinţă, dar poate să nu îşi asume punctul lor de vedere, aşa cum se întâmplă şi în acest caz. Astfel că, în prezent, Comisia Europeană nu interzice implanturile în scopuri nemedicale, ci susţine în mod ardent dezvoltarea tehnologiei şi aplicaţiilor cipurilor RFID, pornind de la premisa (falsă) că tehnologia este neutră [5].

Se citează dintr-un raport din 2005 al sus-numitului Grup de etică: „utilizarea pentru scopuri nemedicale a implanturilor de informare şi comunicare constituie o potenţială ameninţare la demnitatea umană şi societatea democratică“. În aceeaşi zi, 25 februarie 2009, poporul român primea în legislaţia proprie un cal troian prin publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern nr. 55/2009 privind “dispozitivele medicale” implantabile active.

De ce oare într-un comunicat care avea ca subiect documentele electronice cu cip şi-a făcut apariţia pe neaşteptate problema implantului cipului „în scop nemedical“? Cât de întâmplător este faptul că exact în aceeaşi zi intra în vigoare implantul „medical” prin care se deschide posibilitatea legală a implantării cipurilor la om în România?

Faptul că specialişti ai Ministerului de Interne sunt de fapt artizanii conţinutului de fond al comunicatului rezultă şi din punctul 3 al acestuia. Cererea de a se extinde prevederile „referitoare la cazuri de urgenţă (paşaport temporar) şi la cazuri când, din motive de conştiinţă sau religioase, persoana nu doreşte paşaport electronic care include date biometrice” este extrem de tehnică, fiind sugerată în prima fază chiar în răspunsul ministerului la scrisoarea Părintelui Patriarh. Membrii Sfântului Sinod nu ar fi putut cere decât ca statul să asigure creştinilor şi posibilitatea de a primi paşapoarte fără cip, ceea ce este foarte posibil să se fi întâmplat. Cel puţin aceasta reiese din titlul comunicatului, nu însă şi din conţinut.

Soluţia cu paşapoartele de urgenţă nu este decât o amăgire specifică metodelor de manipulare psihologică folosite pe plan mondial în promulgarea legilor nepopulare. Portiţa numită excepţie lasă speranţa că va exista posibilitatea alegerii. În realitate, excepţia poate fi înlăturată foarte uşor ulterior. Pe de altă parte, excepţia este şi o modalitate de a efectua presiune psihologică asupra celor care o aleg, adică lasă poarta deschisă discriminării şi presiunilor psihologice.

Faptul că argumentaţia comunicatului biroului de presă al Patriarhiei Române este ca şi dictată de Ministerul de Interne ne produce o mare mâhnire, văzând că, după numai 19 ani de la ieşirea de sub comunism, ne întoarcem la regimul în care politicul, prin mijloacele-i specifice, are puterea de a se interpune între Sfântul Sinod şi poporul dreptcredincios. Avem oare voie să ne resemnăm văzând că punctul de vedere al cezarului se substituie cuvântului Sfântului Sinod rostit în Duhul Sfânt? Sau, dacă spunem că Sfântul Duh ar fi glăsuit prin comunicatul amintit, nu ar fi fost firesc ca într-un mod identic să fi glăsuit şi prin toate celelalte Sfinte Sinoade ale celorlalte Biserici Ortodoxe?

3. Constatăm că poziţia care transpare din comunicatul de presă amintit şi care este afirmată apoi explicit de către purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române vine într-o evidentă contradicţie cu:

a) poziţia Sinodului Bisericii Ortodoxe a Greciei, care descria noile acte electronice ca pe o „ameninţare de coşmar” la adresa libertăţii personale (circulara nr. 2548/1 aprilie 1993 şi circulara nr. 2626/7 aprilie 1997, semnate de toţi ierarhii în frunte cu PF Serafim şi publicate în oficiosul Sfântului Sinod);

b) scrisoarea Sinodului Bisericii Ortodoxe din Creta din 22 martie 1993, în care actele de identitate electronice sunt numite „un nou gen de dosar … prin care regimul democratic este desfiinţat şi conştiinţa naţională este anulată“;

c) poziţia Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe din Ucraina (Patriarhia Moscovei) ce a criticat „codificarea” populaţiei, într-un act din 1998 şi într-o pastorală din 29 decembrie 2003, semnate de Mitropolitul Vladimir al Kievului şi de toţi membrii Sfântului Sinod;

d) atitudinea Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse care a reamintit statului că „strângerea, păstrarea şi utilizarea informaţiei despre viaţa privată a persoanelor fără acordul acestora nu este permisă (art. 24)”;

e) poziţia Sinodului Bisericii Ortodoxe Sârbe care a cerut cu hotărâre în 2006 ca legea privind actele de identitate electronice „să nu fie pusă în practică“;

f) declaraţia Sfintei Chinotite a Sfântului Munte Athos din 21.08.1997, semnată de toţi stareţii mănăstirilor Sfântului Munte, în care părinţii athoniţi afirmă că datoria fundamentală a mărturisirii credinţei şi încrederea în proorociile descoperite Sfinţilor de Mântuitorul „ne obligă să refuzăm orice fel de act de identitate electronic cu cod numeric unic, ca aducând prejudicii libertăţii persoanei şi conştiinţei noastre creştine” (documentele amintite la punctele a-f au fost depuse la registratura Patriarhiei Române sub forma referatului nr. 1588/25.02.09 de către editura Predania);

g) epistolele şi afirmaţiile clare ale unor mari Cuvioşi (epistola „Semnele vremurilor – 666” a Cuviosului Paisie Aghioritul de acum exact 22 de ani) şi duhovnici contemporani (arhim. Iustin Pârvu, arhim. Arsenie Papacioc, părintele Adrian Făgeţeanu, părinţii români de la Sfântul Munte Athos şi mulţi alţii).

h) poziţia exprimată de zeci şi zeci de asociaţii ortodoxe din România, care au depus în ultimele două luni mai multe memorii la cancelaria Sfântului Sinod, unele dintre ele prezentând şi o foarte bogată bază de documentare;

i) poziţia a peste o sută de mii de români care şi-au exprimat prin semnătura lor, prin scrisori, formulare şi petiţii, respingerea acestei tentative de control şi îngrădire a libertăţii persoanei umane.

Trebuie spus că majoritatea Bisericilor Ortodoxe au tratat teologic problema actelor de identitate electronice, luând ca bază a discuţiilor Apocalipsa Sfântului Ioan Evanghelistul şi profeţiile Sfinţilor Părinţi.

De cea mai mare importanţă este şi comunicatul emis de Sinodul Mitropolitan al Clujului în urma şedinţei din 19 februarie 2009 (semnat în unanimitate de cei 8 membri ai Sinodului), în care sistemul de identificare biometric inaugurat de actele de identitate electronice cu cip a fost caracterizat în termenii următori: „acest sistem de supraveghere e un atentat la libertatea şi intimitatea oamenilor, drepturi consfinţite nu numai de legile civile, ci şi de normele religioase. E ca şi cum un duhovnic ar divulga secretul spovedaniei, fapt aspru pedepsit în rânduielile bisericeşti, dar cu drept de cetăţenie în sistemul transparenţei fără perdea. Biometria nu numai că nu o sancţionează, dar, dimpotrivă, o legiferează, omul fiind tratat nu ca făptură a lui Dumnezeu, înzestrată cu suflet, inteligenţă şi libertate.”

Mărturisim că nu putem crede că ierarhii BOR (exceptând dintru început pe ÎPS Bartolomeu Anania, care nu a fost prezent la lucrări şi care îşi făcuse publică poziţia; deci nu se poate vorbi în nici un caz de „unanimitate” la nivelul întregului Sinod) au putut semna o hotărâre care vine în contradicţie cu poziţia celorlalte Biserici Ortodoxe surori. Se cuvine ca cei care au alcătuit comunicatul cu nr. 21/26 februarie a.c. să-şi asume în faţa lui Dumnezeu şi a credincioşilor ortodocşi de pretutindeni tulburarea şi confuzia pe care au provocat-o. Ne rugăm lui Dumnezeu să le dăruiască, în marea Sa milostivire, vreme de pocăinţă.

Totuşi, din toată această lucrare de manipulare a celor simpli şi de muşamalizare a unei chestiuni de cea mai mare importanţă, a rezultat şi o atitudine care, dacă pe unii îi mulţumeşte, iar pe alţii îi sminteşte, pe cei mai mulţi dintre noi ne obligă la o poziţie clară. Este vorba despre declaraţia publică a purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, în care acesta afirmă că doreşte să se numere printre primii cetăţeni români posesori ai unui paşaport biometric cu cip. Se cade să considerăm această atitudine sfidătoare ca pe o invitaţie la a ne preciza fiecare, limpede şi răspicat, propria poziţie faţă de actele de identitate electronice, dar şi, pe viitor, faţă de alte provocări ale ateismului contemporan.

În acest context, credem că fiecare creştin ortodox, fie el ierarh, preot, monah sau mirean, trebuie să-şi asume mărturisitor, în faţa lui Dumnezeu şi a propriei conştiinţe, o poziţie fără echivoc faţă de aceste măsuri care atentează la identitatea sa de persoană liberă creată după chipul lui Dumnezeu.

Prin această atitudine a noastră nu urmărim compromiterea nimănui, nu dorim în nici un fel crearea unor situaţii păgubitoare pentru toţi, ci ne îndeplinim o datorie de conştiinţă, aceea de a mărturisi adevărul fără fanatism.

În concluzie, prin această scrisoare deschisă, noi, semnatarii ei, creştini ortodocşi, cerem să ne fie emise documente de identitate fără nici un fel de mecanisme electronice incorporate, şi prin aceasta ne afirmăm opţiunea de a nu accepta documentele de identitate electronice cu cip, solicitând totodată ca ierarhii Bisericii Ortodoxe Române şi autorităţile statului să acţioneze în consecinţă, respectându-ne alegerea, libertatea şi conştiinţa creştină.

Discernământul duhovnicilor noştri, îndelunga răbdare a poporului român în faţa provocărilor şi pacea sufletească pe care o simţim asumându-ne o asemenea atitudine (urmând aşadar şi îndemnului Sinodului Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei din 2 februarie 2009) ne aduc mângâiere duhovnicească. Ne rugăm la Bunul Dumnezeu ca prin harul Său să ne ajute să ducem „lupta cea bună” până la sfârşit, cu ajutorul arhiereilor ortodocşi, care drept învaţă cuvântul Adevărului Hristos.

Aşa să ne ajute bunul Dumnezeu şi Maica Domnului!

Forul Ortodox Român

Sf. 40 de Mucenici din Sevastia, 9 martie 2009

Precizare: Scrisoarea deschisă va fi depusă la cancelaria Sfântului Sinod şi la toate cancelariile mitropoliilor şi episcopiilor din BOR.

Partea concluzivă a scrisorii cuprinzând solicitările semnatarilor va fi depusă la Preşedinţie, la Parlament şi la Guvernul României, semnăturile strânse adăugându-se astfel acelora care şi-au exprimat deja opţiunea de a păstra documente de identitate simple, fără cip biometric încorporat.

Forul Ortodox Român (F.O.R.), structură federativă fără personalitate juridică, a fost fondat la 29 noiembrie 2008, prin consensul reprezentanţilor a 60 de organizaţii civice cu caracter cultural şi social, care au participat la Conferinţa Asociaţiilor Laicatului Ortodox Român. F.O.R. este coordonat de liderii organizaţiilor: Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, Asociaţia Pro Vita – Bucureşti, A.R.T.R.I., Asociaţia Christiana şi Asociaţia „Rost”.

[1]http://www.basilica.ro/ro/comunicate/sfantul_sinod_solicita_alternativa_la_pasapoartele_biometrice.html

[2]www.forul.ro

[3]„a. A avea un paşaport este un drept şi nu o obligaţie, paşaportul fiind un document eliberat la cerere pentru cei ce doresc să călătorească în afara spaţiului Uniunii Europene. Astfel, se deduce că cei care invocă obiecţii de conştiinţă sau motive religioase au libertatea să nu solicite acest nou tip de paşaport;” (fragment din răspunsul ministerului inclus în comunicatul nr. 21/2007)

[4]Constată că însăşi opinia Comisiei Europene exprimată, la 16 martie 2005, prin Grupul European pentru etica în ştiinţă şi noile tehnologii este împotriva implantării în corpul uman a cip-ului electronic: «utilizarea pentru scopuri nemedicale a implanturilor de informare şi comunicare constituie o potenţială ameninţare la demnitatea umană şi societatea democratică»  (pct. 6.4), iar «implanturile destinate supravegherii … ar putea fi folosite de către autorităţile statale, indivizi sau grupuri pentru a creşte puterea lor asupra altora» (pct. 6.4.4).” (din comunicatul nr. 21/2007)

[5] A se vedea seminarul organizat, în iulie 2007, de oficialii Comisiei Europene, printre care şi Viviane Reding, comisar european al comunicaţiilor, intitulat „European Policy Outlook RFID“. După oficialii europeni, instrumentele tehnologice RFID sunt inovaţii care au mare potenţial de dezvoltare economică. În ciuda problemelor de ordin etic, recunoscute, fie şi în treacăt, de oficialii europeni, premisa de la care pleacă C.E. este că o lege specială dedicată folosirii RFID nu e necesară, de dragul de a păstra legislaţia europeană neutră faţă de tehnologie (!?). Oricât de multe dileme şi capcane la adresa libertăţii ar putea ascunde tehnologia RFID, oricât de mult ar periclita demnitatea umană, Comisia Europeană propune o abordare de tip pozitiv. Sursa: http://www.iot-visitthefuture.eu/fileadmin/documents/roleofeuropeancommision/European_Policy_Outlock_RFID.pdf

(sursa: Pagina web a revistei Presa Ortodoxa)

Cititi si:

all_saints_of_trier-treves.jpg


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, Marturisirea Bisericii, Portile Iadului

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

45 Commentarii la “FORUL ORTODOX ROMAN DENUNTA MANIPULARILE BIROULUI DE PRESA PATRIARHAL SI CERE O ALTERNATIVA REALA LA DOCUMENTELE ELECTRONICE PENTRU CRESTINI

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 2 / 2 >>

 1. exista inaintea lui Dumnezeu nu numai o ierarhie exterioara preoteasca , ci si una interioara preoteasca , in sensul ca fiecare crestin este preot , chiar daca nu este hirotonit … in sensul acesta fiecare crestin conduce Biserica ortodoxa , bis ortodoxa nu este a nimanui decat a lui Hristos , si in acelasi timp apartine tuturor crestinilor ortodocsi de pretutindeni in egala masura … deci exista si o ierarhei interioara si o preotie interioara a fiecarui crestin ; si deci nimeni nu este dator cu ascultarea altui crestin decat numai atunci cand il indeamna constiinta ; ascultarea este numai intru Hristos si nu de forma … deci fiecare crestin are in egala masura dreptul sa hotarasca iin Duhul Sfant in bis ortodoxa , la fel de mult ca si orice patriarh sau preot … nu este patriarhul mai mare decat nici cel din urma crestin , atata timp cat cine hotaraste hotaraste intru Duhul sfant ; adica o hotare a unui patriarh in duhul sfant este la fel de mare ca si o hotare a unui simplu credincios daca aceasta din urma este hotarare in duhul sfant ; de aceea la sf liturghie este chemat orice pacatos , si cel din urma , sa se roage si pentu patriarh … nu exista ierarhii in bis ortodoxa , ierarhia este numai o simpla formalitate , iar regula ortodoxiei este tocmai aceasta : niciodata nu ne conducem dupa forme , niciodata nu credem in forme , ci numai in Dumnezeu … deci sinodalitatea se extinde la orice credincios din biserica , atata timp cat fiecare credincios este preot si poate hotara in duhul sfant …

  interesanta ideea asta cu sinodalitatea extinsa la orice credincios …

 2. Nici chiar asa, Emanuel, e un pic cam fortat ce spui. E suficient, cred, ce precizeaza Parintele Savatie aici:

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2008/09/25/ascultarea-pretextele-si-abuzurile-ei-parintele-savatie-pune-punctul-pe-i/

 3. E total deplasat, ce spune Emanuel, pt ca “fiecare crestin”(am extras cuvintele lui, ca sa nu-i atribui altceva) nu a primit la preotie (pt ca nu poate fi preotit fiecare crestin) acel har(dar),acea putere de la Dumnezeu:” …cate veti dezlega pe pamant vor fi dezlegate si in ceruri, si cate veti lega pe pamant legate vor fi si in ceruri!” ( scuze daca nu e complet, dar am citat din memorie, oricum asta voiam sa subliniez, cred ca sa inteles).
  “Fiecare crestin” nu are voie sa savarseasca Sf Taine, nici Sf Liturghie, nici multe altele…,care doar un preot invrednicit de putere divina le poate savarsi!
  Iertati…si numai bine!

 4. “…fiecare credincios este preot si poate hotara in Duhul Sfant…” l-am citit pe Emanuel. Nici in sens figurat nu avem voie sa facem asemenea afirmatii !
  Iertati-ma, dar mie mi-se pare o aberatie ce-a spus!

 5. ce-i drept , e fortat ce am zis io ; in mod normal trebuie sa asteptam ca harul si hotararile Bisericii sa fie luate de oficiali , de ierarhi si preoti … dar in cazul in care acestia nu le iau sau iau hotarari gresite , atunci trebuie sa ascultam de constiinta …

  interesant , de cand scriu pe aicea am invatat cateva lucruri …

 6. io am zis ca preot in sens nu de preotie sacerdotala ; este ceea ce a zis sf apostol pavel : ca toti suntem preotie imparateasca … adica fiecare crestin are un alt fel de preotie decat cea sacerdotala ( pe care o au numai preotii ) de la sfantul botez … de aceea se zice ca fiecare crestin face liturghie in launtrul lui prin rugaciunile personale pentru sine si pentru lume … dar preotia imparateasca a fiecarui crestin se sprijina pe preotia sacerdotala ; caci preotul sacerdot il spovedeste si il impartaseste pe crestin , si astfel il ajuta pe fiecare crestin sa liturghiseasca in launtrul lui .. deci , liturghia sacerdotala este un act desavarsit de fiecare data , din cauza ca avem pe sf masa trupul si sangele Mantuitorului care sunt preacurate , iar liturghia imparateasca tinde sa actuaizeze harul desavarsit din liturghia sacerdotala …

 7. Si politicienii dupa ce au “luat-o prin fasole”, se intorc si aduc niste argumente care sa-i scoata din situatia penibila in care intrase!
  “Vai voua farisei fatarnici…!”, “calauze oarbe, orbilor…!”
  Sunt 3-4 oamneni care stiu ce spun, restul…,IERTATI-MA, sunt varza! Dar, vezi Doamne, toti se pretind teologi, daca au trecut printr-o scoala,(dar nu printr-o traire duhovniceasca) toti sunt…umflati cu pompa de atat stiinta, dar de fapt se “mananca” intre ei de abia se mai pot suporta unul pe altul!
  Asa a invatat Hristos ? Asta-i era stilul?
  De asta s-a ajuns, unde s-a ajuns !
  Numai bine, va doresc !( sa nu ma acuzati ca judec pt ca nu este relevant, am expus doar un crampei dintr-o realitate cruda!)

 8. Va rugam sa ne oprim din discutiile astea care au cam deraiat putin. Va multumim!

 9. doar o (mica) precizare: Imnul national este, totusi, incomplet (sau cenzurat). Iata strofele 4-6, respectiv 8-9:


  Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
  Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi
  Dar noi, pătrunşi la suflet de sfînta libertate,
  Jurăm că vom da mîna, să fim pururea fraţi.

  O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
  Pretinde de la fii şi-azi mînă d-ajutori,
  Şi blastămă, cu lacrămi în ochi, pe orişicare
  În astfel de pericul s-ar face vînzători.

  De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă,
  Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
  Cînd patria sau mama, cu inima duioasă,
  Va cere ca să trecem prin sabie şi foc.

  N-ajunge despotismul cu-ntreaga lui orbie,
  Al cărui jug de seculi ca vitele-l purtăm;
  Acum se-ncearcă cruzii, cu oarba lor trufie,
  Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm.

  Români din patru unghiuri, acum ori niciodată,
  Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri.
  Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată
  Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri.

  Sa ne unim si sa ramanem uniti “in cuget si’n simtiri”!

 10. pe langa faptul ca orice pacat oricat de mic ne va chinui dupa moarte , si uneori chinurile vor fi atat de cumplite incat chiar si o secunda de astfel de chinuri vor intrece chiar si cele mai aspre suferinte din viata noastra , totusi , pe langa aceasta realitate , orice om care va chema Numele Domnului si va spune macar un Doamne miluieste , fie el si eretic sau pagan sau chiar si ateu , nu se poate sa nu simta apoi milostivirea dumnezeiasca … caci Hristos pe langa faptul ca uraste la extrem pacatul si nu este atins de pacat , este in acelasi timp si cel mai milostiv om cu putinta , si are o inima atat de sensibila si delicata si de milostiva , incat va arata mila oricarui om care il va chema in rugaciune …
  si cred ca este totusi exagerat ca si io am tot batut apa in piua cu ce fac nu stiu io cine , ci cred ca ar trebui sa o las mai moale cu chestiile astea … oleaca de mila nu mi-ar strica nici mie …
  in fond : tot omul este mincinos , deci si io , si deci cu siguranta ca ma insel adeseori , ca si oricare alt om pacatos …
  dar pe alta parte totusi observ ca este bine sa fie scrise aceste proorocii deoarece ele ne arata fara gres calea pe care trebuie sa mergem , si iata , ca sunt unii care inca nu stiu acestea … si poate ca va fi de folos unora sa le afle … in plus inselaciunile care vin acuma odata cu antihristul sunt atat de viclene ” incat vor insela si pe cei alesi de va fi cu putinta ” , si de aceea este atat de benefic ca sa stim ce au spus sfintii in legatura cu aceste inselatorii ale antirhristului …

 11. care e treaba cu lacasuri ortodoxe?
  da ti exemplu ca nu inteleg
  am intrat pt prima data azi si nici nu auzisem de site pana acum
  pare un site de informare
  nu stiam de el
  astept lamuriri daca se poate
  multumesc

 12. Ne miram ca n-ati fost la curent cu niciunul din scandalurile declansate de acest site, mai ales prin atitudinea de contestare a mesajului parintelui Justin. Dar noi ne lamurisem de anul trecut, de cand cu cazul Corneanu, cand a atacat cu putere pe cei care au denuntat apostazia ierarhului.

  Sincer, ne pare rau ca trebuie sa facem asta, pentru ca acesti lupi in piele de oaie nu merita reclama asta:

  http://www.lacasuriortodoxe.com/article-21060788.html
  http://laurentiudumitru.ro/blog/2008/06/04/cuvantul-lui-danion-vasile-de-la-conferinta-ecumenism-si-fanatism/#comment-6190
  http://www.lacasuriortodoxe.com/article-26801821.html
  http://www.lumea-credintei.ro/sct_3/st_144/7_septembrie_2008_adevarul_despre_ksl_catalin_si_lacasurile_lui_ortodoxe.htm
  http://www.lacasuriortodoxe.over-blog.com/article-29068364.html

 13. merci
  am vazut linkurile
  parca suna ca bichir
  tre sa recunosc ca are tupeu ksl asta si sustinere cred
  ce usor ne dezdina cel rau mai ales ca unii se vand asa de repede
  Cu Dumnezeu inainte! Sa va rasplateasca Dumnezeu lupta si munca
  Va sunt alaturi in rugaciune deocamdata
  dar va si popularizez si sa stiti ca aici la oradea, multi preoti va urmaresc si va sustin deocamdata off record
  Doamne ajuta

 14. Multumesc lui Emanuel pt.felul de cum a comentat cele de mai sus. Doresc ca Dunnezeu sa-l bine cuvinteze cu harul sau. Doamen ajuta !

 15. Pingback: Noile CĂRȚI DE IDENTITATE BIOMETRICE impuse de Uniunea Europeană ÎNCALCĂ DREPTUL LA VIAȚĂ PRIVATĂ a sute de milioane de cetățeni din Europa/ Autoritățile române au pus în dezbatere OUG de implementare, care conține ALTERNATIVA UNUI CARD SIM
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate