Metanie Parintelui Staret Iustin

9-02-2009 Sublinieri

 cu-evanghelia.JPG

Metanie Părintelui Stareţ Iustin (sursa: Presa Ortodoxa)

de pr. Ioan Vasiliu

Socot o datorie de conştiinţă să scriu aceste rânduri. Nu sunt vrednic să aduc mulţumire lui Dumnezeu că m-a învrednicit să cunosc „faţă către faţă” părinţi precum stareţul Dionisie de la Colciu sau părintele arhimandrit Iustin Pârvu. Acum patru ani în urmă, în toamna lui 2005, l-am cercetat pe cel din urmă la Mănăstirea Petru Vodă pentru a afla alinare şi răspuns la unele întrebări ce frământau familia mea. Atunci i-am relatat părintelui Iustin despre faptul că auzisem pe stareţul Dionisie de la Athos vorbind adesea despre „veacul al optulea”, cel de pe urmă, şi despre venirea lui Antihrist. Părintele Iustin a ascultat şi a grăit: „Aşa este. Cei care vorbesc despre vremurile de pe urmă la timpul viitor nu ştiu ce spun”. Intuind surprinderea noastră, a mai repetat o dată, parcă spre a confirma cele spuse şi pentru cei mai îndoielnici dintre noi. Ce frumos spun Părinţii: „Vorba sună, fapta tună”!

Un părinte profesor cu fin simţ de observaţie spunea: „Vrei să ştii unde se află centrul duhovnicesc al unei regiuni? Mergi la autogară şi uită-te pe tăbliţele din parbrizul maşinilor. Vei vedea: Piatra-Neamţ – Măn. Sihăstria, Tg.-Neamţ – Măn. Sihăstria). În ultimii ani, la autogară poţi citi şi: Piatra Neamţ – Petru-Vodă (curse zilnice)”. Ştie lumea că la tânăra mănăstire Petru Vodă există un bătrân stareţ care îi ajută pe oamenii aflaţi în necazuri şi în supărări. Părintele Iustin îi ascultă. Îl primeşte pe fiecare cu durerea lui, cu suspinul lui, cu problema lui.

Pe 14 ianuarie a.c., în amorţeala zilei cenuşii ce ne împresura, a tunat cuvântul duhovnicului retras după o viaţă de surghiun în munţii Neamţului. Reacţia oamenilor simpli la cuget, cu sau fără şcoală, a venit firesc: „Slavă Domnului! Nu suntem părăsiţi în faţa tăvălugului. Părintele se roagă şi îi pasă de noi”. Reacţia celor complicaţi la minte, cu sau fără şcoală, a izbucnit nefiresc: şi-au pus mintea la contribuţie să vadă cum se poate interpreta mai favorabil pentru sine situaţia.

Stareţul Dionisie spunea: „Un ucenic a întrebat pe Bătrânul său când va veni sfârşitul. Şi bătrânul a răspuns: «Când se va înmulţi mintea». Şi asta o vedem astăzi”.

Stau şi mă minunez. Oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea părintele Iustin? Oare nu răzbătea din el cu putere acelaşi Duh care l-a îndemnat pe părintele Paisie Aghioritul să spună: „Pe unii îi interesează subiectul buletinelor de identitate, alţii îl exploatează şi creează probleme. Biserica trebuie sa ia o poziţie corectă. Să vorbească, să explice credincioşilor ca să înţeleagă că de vor lua buletinul, asta va constitui o cădere. În acelaşi timp să ceară de la stat ca noul buletin cel puţin să nu fie obligatoriu. Dacă Biserica ia o poziţie serioasă se va respecta libertatea credincioşilor, aşa încât cel ce vrea îşi va lua noul buletin, iar cel ce nu vrea, să-l păstreze pe cel vechi.”

Când în România au început să se elibereze paşapoarte şi permise de conducere cu cip, toate termenele-limită ale unei poziţii „oficiale” deja trecuseră. Trenul plecase într-o direcţie străină de Dumnezeu. Cine să tragă semnalul de alarmă şi cum? „Este vremea muceniciei! Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!, a tunat glasul Părintelui Iustin. Da, trebuie să ne trezim. Părintele spune să nu ne temem, ci să ne ferim înţelepţeşte.

Au fost aduşi în discuţie în zilele ce urmează doi mari cuvioşi contemporani, sfinţi bărbaţi ai secolului trecut: Părintele Paisie Aghioritul şi Părintele Porfirie. Acum 22 de ani Părintele Paisie scria negru pe alb: „În spatele sistemului perfect de asigurare computerizată, ce se face prin «cartela» electronică, se ascunde dictatura mondială, sclavia lui antihrist” (vezi epistola Semnele vremurilor – 666, scrisă în 1987, publicată în broşură şi în vol. Cuviosul Paisie Aghioritul. Mărturii ale închinătorilor, ed. Evanghelismos 2006, p. 80-84), iar apoi adaugă: „Se vor înşela cei care le vor tâlcui pe acestea cu mintea lor. În timp ce semnele sunt foarte clare. «Fiara» de la Bruxelles a sorbit în computer cu 666 aproape toate statele. Cartela, buletinul electronic, «înainte-mergător al pecetluirii», ce arată? Din păcate, la radio ascultăm numai timpul probabil.” (Unii, mai în glumă, mai în serios, se întreabă dacă nu cumva Cuviosul, văzător cu duhul cum era, s-a referit şi la trustul Basilica de pe la noi…). Spre final Părintele Paisie avertiza că: „diavolul, antihristul, atunci când e pe buletin, pe mână sau pe fruntea noastră prin simbolul lui, nu se sfinţeşte chiar şi o cruce de ai face pe el”. Ce doriţi mai clar?

Dar chiar şi aici poate interveni „mintea” omului mândru. E cam greu să-l contrazică pe faţă pe făcătorul de minuni, smeritul Paisie, dar găseşte un artificiu: să opună cuvintelor sale cele spuse de Cuviosul Porfirie. (Ei, nu-i aşa că începem să ne apropiem de cazul şi necazul nostru? Schimbaţi doar numele…) Părintele Porfirie, purtător de Hristos cum era, spune că el nu se teme de antihrist atâta timp cât în el sălăşluieşte Hristos şi I se închină doar lui Hristos. Nu-i dă atenţie lui satan, pentru că este „îndrăgostit” de Hristos. Şi atunci, sare „gnosticul” din fotoliul său şi strigă: „L-am prins pe Paisie ăsta, că prea ne-a ironizat un simplu monah. Ai văzut? Nu-i nici o problemă dacă primim cip-ul. Mai mult ne-a speriat şi ne-a stricat distracţia”. Dar nefericitul „interpret” nu prea ştie că harul Sfântului Duh nu conlocuieşte cu păcatul, cu lucrarea satanicească, la fel cum şi diavolul fuge de Hristos sălăşluit în făptura mâinilor Sale. Nu are cum să intre acolo unde este Hristos, ci doar acolo unde nu locuieşte El. La măsura duhovnicească unde îl înălţase Harul Sfântului Duh, Bătrânul Porfirie nu mai simțea frică de înfricoşătorul diavol, nici măcar nu-l băga în seamă. De altfel, în acelaşi înţeles, Părintele Porfirie spunea că el merge şi în iad, numai cu Hristos să fie.

Pentru a nu lungi cuvântul, spun doar că cei care îşi liniştesc conştiinţele astfel ar trebui să vadă că nu prea pot să răspundă la următoarele întrebări:

1. A spus vreodată Cuviosul Porfirie că lucrurile nu stau aşa cum le-a redat cu lux de amănunt, profetic, Gheronda Paisie?? Nicicând. Dar ce a spus? Că „aşa un nevoitor se naşte o dată la patru sute de ani…”. (Cuviosul Paisie a scris epistola despre 666 în primăvara lui 1987, iar textul ei a făcut înconjurul Greciei şi al lumii, aducând neliniştea cea bună în inimile multor creştini). Cuviosul Porfirie a murit în decembrie 1991, la mai bine de patru ani după redactarea epistolei, deci o cunoştea foarte bine şi ar fi putut, ipotetic, să o combată. Nici vorbă de aşa ceva.
2. A spus vreodată părintele Porfirie ceva de genul „Luaţi, fraţilor, cipurile, pecetluiţi-vă, nu vă vatămă”?? Nicicând. De ce? Pentru că „ştia” că părintele Paisie „are dreptate”. Iar pentru a nelinişti cu folos pe cei care citează mărturia unui monah simonopetrit în legătură cu „acceptarea” părintelui Porfirie, aş vrea să aduc la cunoştinţă faptul că acestei relatări i-a fost contestată autenticitatea de către stareţi athoniţi precum Isaac Libanezul şi alţi ucenici apropiaţi ai Cuviosului Paisie. Nu ar fi pentru prima oară când părinţii spun una şi interlocutorii lor înţeleg ceea ce vor ei să înţeleagă.

Ei, şi atunci ne întrebăm şi noi: unde văd unii „divergenţă de păreri” la aceşti Părinţi? Asemenea: unde văd unii nepotrivire la Părinţii Iustin Pârvu şi Arsenie Papacioc? Părintele Arsenie a răspuns: „Nu sunt de părere” comentând interpretarea dată mesajului de un interlocutor care pe un ton alarmat pune în gura părintelui Iustin şi ceea ce nu spusese: „să ne adunăm în cete…” etc., iar nu referindu-se la apelul propriu-zis. Părintele spune apoi cu prima ocazie: “Suntem de aceeaşi părere intim. […] Trăiască Părintele Iustin Pârvu! Are dreptate”. Aşadar, ce vor să zică afirmaţiile lui? Transpare limpede că părintele vede în acelaşi Duh problema, dar o spune altfel, pentru a linişti pe cei care din cauza slăbiciunii omeneşti şi a puţinei credinţe sunt ispitiţi să cadă în deznădejde, iar nu pentru a tăia elanul celor care duc „lupta cea bună” într-un veac al apostaziei şi al confuziei. Şi asta pentru că deznădăjduirea ar însemna pierderea luptei înainte de începerea ei.Cum vine asta, se poate întreba cititorul? În teologia ortodoxă se vorbeşte adesea despre antinomia dogmelor. Foarte simplu spus, în învăţătura dumnezeiască, ceea ce pare că se contrazice nu se contrazice de fapt, ceea ce pare ilogic minţii raţionaliste este supralogic, mai presus de minte, şi e „gustat” de raţiunea luminată de Harul Sfântului Duh a purtătorului de Hristos. De pildă, în istoria Bisericii, neînţelegerea antinomiei privitoare la unirea ipostatică a celor două firi în Persoana dumnezeiască a lui Hristos a dus la două grozave erezii: nestorianismul şi monofizismul, care se contrazic una pe alta. În schimb, după dreptate, Sfinţii Părinţi au formulat antinomic adevărul dogmei care pentru rătăciţi este contradicţie şi nebunie, iar pentru noi adevăr ce mântuieşte: o singură Persoană în două firi – Dumnezeu adevărat şi Om adevărat.

Actualizând, întrebăm pe „făcătorii de basme”: a spus cumva Părintele Arsenie să ne luăm fără grijă paşaport cu cip?? A spus că nu are dreptate părintele Iustin?? Nicicând. Dimpotrivă. Dar cei doi au găsit de cuviinţă să se exprime teologic, adică antinomic: se cuvine să fim şi neliniştiţi şi liniştiţi, în acelaşi timp, să avem şi „neliniştea cea bună” şi „pacea lui Hristos”. „Revoluţia fără revoluţie” înseamnă mucenicie, răstignire continuă alături şi de dragul lui Hristos, este trăirea şi mărturisirea Adevărului cu curaj şi fără fanatism.

Sfinţii Părinţi, când tâlcuiesc Sfânta Evanghelie, ne desluşesc înţelesurile faptelor Mântuitorului pentru viaţa fiecăruia dintre noi. Urmărind cu tristeţe şi amărăciune disputele dintre fraţi şi „interpretările” unor laici, dar şi ale unor purtători de rasă, la adresa apelului părintelui Iustin, mi-a venit nesilit în minte episodul următor din Sfânta Scriptură:

„Iar după ce a intrat în templu, s-au apropiat de El, pe când învăţa, arhiereii şi bătrânii poporului şi au zis: Cu ce putere faci acestea? Şi cine Ţi-a dat puterea aceasta? Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă voi întreba şi Eu pe voi un cuvânt, pe care, de Mi-l veţi spune, şi Eu vă voi spune vouă cu ce putere fac acestea: Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau întru sine, zicând: De vom zice: Din cer, ne va spune: De ce, dar, n-aţi crezut lui? Iar de vom zice: De la oameni, ne temem de popor, fiindcă toţi îl socotesc pe Ioan de proroc. Şi răspunzând ei lui Iisus, au zis: Nu ştim. Zis-a lor şi El: Nici Eu nu vă spun cu ce putere fac acestea.” (Matei 21, 23-27)

Acesta este răspunsul, vrem sau nu vrem. Nu e rău să întrebăm – mai cu seamă că nimeni nu e infailibil, afară de Hristos -, dar e lucru satanicesc a te purta cu viclenie. (Şi apoi, cum spunea cineva: „dacă semnele stabilite de oameni sunt respectate, de ce semnele revelate de Dumnezeu sunt dezbătute şi discutate?”) Cei ce ascultă cuvântul şi îl primesc se cade să-i urmeze îndemnul, iar cei ce nu-l primesc să aibă parte de urarea plină de pace a stareţului: „Să-i lumineze Dumnezeu!”.

Oare nu ardea în noi inima noastră când citeam cuvintele părintelui Iustin? „Fiecare este dator să-şi mântuiască sufletul. Fiecare să se intereseze şi să vadă că ne aflăm în faţa unui moment de cumpănă în care ai de ales: să-ţi pierzi sufletul sau să-ţi salvezi sufletul. Cel care nu s-a interesat până acum, nu e târziu încă să afle şi să se dumirească. […] Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi! Aşa cum a început creştinismul, aşa va şi sfârşi – în dureri şi în suferinţă. Pecetluiţi creştinismul cu mucenicia voastră!”

Departe de mine gândul că prin rândurile mele „iau apărarea” în vreun fel Părintelui Stareţ Iustin. Ştiu că este Cine să-l apere. Sunt doar cel mai mic frate al său întru slujire şi am găsit de cuviinţă ca în acest mod să-i pun metanie până la pământ şi să-mi cer iertare pentru încetineala cu care am răspuns chemării sale părinteşti la Crucea muceniciei ce ne stă înainte. Ca un părinte adevărat, ştiu că ne va ierta pe noi cei mai tineri şi ne va binecuvânta aşa cum ne-a făgăduit.

La praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, 30 ian. 2009

iustin-parvu-monahii-pietre.jpg


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, Opinii, Parintele Iustin Parvu, Portile Iadului, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

30 Commentarii la “Metanie Parintelui Staret Iustin

 1. „Aşa este. Cei care vorbesc despre vremurile de pe urmă la timpul viitor nu ştiu ce spun”. – chiar asa! Vremurile sunt acestea, pe care le traim noi, ACUM!
  S-a si spus dealtfel ca, anul 1992 reprezinta anul 7500 de la Adam si inceputul Apocalipsei fiindca atat cuv.Nifon – Patriarhul Constantianei cat si Sf.Ierarh Calinic de la Cernica au avut viziuni diferite dar asemanatoare: spre exemplu, Sf.Calinic nu dorea sa mai faca ce-a de-a doua Biserica pentru ca, era incredintat ca vine sfarsitul de lume dar, i s-a aratat ca ‘mai este putina vreme’ si i s-a aratat anul 7500 de la Adam care corespunde anului 1992; iar Cuv.Nifon al Constantianei in vedenia sa a vazut Judecata Finala a sfarsitului de lume in care, Dumnezeu-Tatal a inchis Cartea Veacurilor si a spus: ‘ajunge! Il voi curma de la jumate'(veacul al 8-lea – citit intors reprezinta omega, adica sfarsitul).

 2. Doamne ajuta! Asa este. De cum am citit primele cuvinte ale parintelui Iustin am simtit ceva in inima mea, ceva ce nu-mi puteam explica. Acum inteleg:”Oare nu ardea în noi inima noastră când citeam cuvintele părintelui Iustin?” Nu stiu cum altii pun la indoiala cuvintul domniei sale,cind numai citindu-l,nu mai spun ascultindu-l, te strapunge in suflet.Asta trebuie sa dea de gindit ca acest om este sfint inca de pe acum.
  Slava lui Dumnezeu pentru ca nu ne lasa singuri!

 3. citind acest articol m-am bucurat sufleteste mult.
  tot ce pot spune este ca…mi-e dor de Dumnezeu.
  nadajduiesc sa nu fie o ispita.
  multa sananate si o viata cat mai lunga Parintelui Iustin Parvu.
  n-am avut bucuria sa primesc vreodata binecuvantarea Sfintiei Sale, dar ma bucur de cate ori citesc ceva spus de Sfintia Sa, sau despre Sfintia Sa.
  Slava-i dau lui Dumnezeu ca nu ma lasa!
  Dumnezeu si Maica Domnului sa fie mereu cu toata lumea!
  Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ne pe noi pacatosii! Amin

 4. “Nici ingerii din ceruri…..nu stiu ceasul acela”. Terminati cu acest duh tesalonicean. Aceia vesteau iminentul sfarsit al lumii si Parusia. Pana au fost certati de Apostolul Pavel. Am scris talcuirea catorva pasaje(cele referitoare la antihrist)din Tesaloniceni, intr-un post recent(nu ti-ar strica sa-l citesti). Nu ne este dat sa cunoastem ‘vremile’. “Ajunge zilei rautatea ei”. Haideti sa vedem ce este rau CU NOI si sa nu cautam explicatii in alta parte. Sunt vremuri apocaliptice? Categoric da. Suntem aproape de sfarsit? Nimeni nu stie! Dar ce stim? Ca putem fi crestini. Vezi Sfantul Velimirovici, Sfantul Nectarie si altii. In ce priveste anii: sunt doua erezii referitoare la Parusie. Una care spune ca: stati domnule linistiti nu va fi in vremea noastra. Si alta care spune ca: stim exact cand va fi. Cea citata de tine este in categoria a doua. Stii tu ceva dar nu stii bine! Mantuitorul Hristos nu mai deschide pecetea a 8-a. In talcuirea Sfintilor Parinti, cele 7 peceti deschise de Miel(Hristos-adica Jertfa cea vesnica, de aici si numele de Miel) sunt cele 7 veacuri de la facerea lumii. Deci nu se va ajunge la “veacul”(mileniul) al optulea.
  p.s. ESTE VREME APOCALIPTICA, dar nu va fi inca sfarsitul caci nu s-au implinit semnele. Mantuitorul spune:”…si vor fi dusi robi la neamuri, pana ce SE VOR IMPLINI VREMURILE NEAMURILOR”. Proorocia asta a Domnului s-a implinit in 1948 odata cu infiintarea statului israel. Mai sunt insa de implinit semne pana la sfarsit. Inca odata, citeste talcuirea despre antihrist scrisa de mine….

 5. Stimabile!
  Daca ai fi citit mesajul meu cu atentie a-i fi observat ca nu dau nume si adrese, dar-mi-te data exacta a sfarsitului de lume; drept pentru care nu-ti inteleg supararea – ca sa nu spun frustrarea!
  Pe mine ma preocupa vremurile care am ajuns sa le traim inca din 1990 si ceva ; si am citit, am tot citit, m-am documentat si…vad cum profetii se completeaza unul pe celalalt necontrazicandu-se NICICUM! Au lasat cele scrise pentru noi, nevolnicii si nestiutorii TOCMAI pentru a nu avea cuvant ca, ‘fata Cerului stiti s-o cercetati’ dar vremurile…NU!

  P.S. Nici n-am mentionat ca ACUM, gata! vine sfarsitul ci, suntem ‘pe cale’!
  Nu spune – la un moment dat – chiar la slujba Sf.Maslu apostolul ‘nu dispretuiti profetiile’?! Pai pentru cine au fost scrise fratele meu?! Pentru mine, pentru tine, pentru cine are urechi de auzit si ochi de vazut! Ceea ce am scris este mentionat in scriptele de la Cernica! Iar ceea ce este scris despre Vedenia Infricosatoarei Judecati gasesti pe ‘sfaturi ortodoxe’ asa ca…n-am scris de la sine-putere si din capul meu!

  P.P.S. Spui “citeste talcuirea despre antihrist scrisa de mine….” – dar…cine esti tu?! Eu sunt Magda! Si este unul dintre numele de la Botez!

 6. @Constantin

  Cand Cuviosul Dionisie vorbea despre “veacul al optulea”, vorbea de la Sfintii Parinti athoniti pe care i-a cunoscut si ii avea la mare evlavie. Nu vorbea de la sine.
  Nu stiu pe ce va bazati cand spuneti: “Deci nu se va ajunge la “veacul”(mileniul) al optulea”. In cel mai bun caz, va referiti la altceva.
  Domnul sa ne lumineze pe toti!

  PS “Inca odata, citeste talcuirea despre antihrist scrisa de mine…” – va rog sa nu ma intelegeti gresit, dar nu miroase prea bine propozitia concluziva a dumneavoastra.

 7. catre constantin&magda

  “Inca odata, citeste talcuirea despre antihrist scrisa de mine….”

  “dar tu cine esti???”
  Stii care sunt calitatile interpretului? Sti ce inseamna a fi interpret?

  Lasa-ti lucrurile asa cum sunt, cum le randuieste Bunul Dumnezeu si “ascultati de mai marii vostri care va vorbesc Cuvantul lui Dumnezeu”.

  Mantuitorul ne spune: “indrazniti, Eu am biruit lumea”, nu Apocalipsa ne intereseaza. Nu trebuie sa asteptam sa vedem ca Apocalipsa se implineste si apoi sa ne apucam de treaba. Atunci e prea tarziu. Trebuie sa ne apucam acum de treaba si Apocalipsa va veni cand Bunul Dumnezeu va vedea ca nu mai gaseste credinta si traitori ai credintei adevarate.
  Dumnezeu a avut rabdare cu cei din Sodoma si Gomora pana la ultimul om, la Lot, nepotul patriarhului Avraam, desi pacatele se imnultisera pina la cer.
  Ce trebuie sa facem? Sa ne pastram fagaduintele si Haina Botezului si nu uitati ca, “cati in Hristos v-ati botezat, in Hristos v-ati si imbracat” si asta dupa ce v-ati lepadat de satana si de toti slujitorii lui si de lucrurile lui. Nu este indicat sa ne intoarcem la starea de dinaintea Botezului – la lepadare de singurul Stapanul – Dumnezeul crestinilor.
  Asadar “indrazniti si biruiti ce este lumesc” “nu va fie frica de cei ce ucid trupurile (…)”
  iertati-ma

 8. Pingback: Război întru Cuvânt » PARINTELE JUSTIN - 9 DECENII SUB SEMNUL CRUCII. SA NE TRAITI SI SA NE OCROTITI, PARINTE!
 9. @constantin

  Ai scris ca “nu ne este dat sa cunoastem “vremile””. Aici mi se pare ca te inseli (s-ar putea sa ma insel). Cred ca vremile ne sunt date sa le cunoastem. Chiar apocalipsa la care faci referire tot pentru asta ne-a fost data. Atatia alti sfinti si prooroci tot de asta ne-au vorbit. Ca sa recunoastem “vremile” sau “vremurile”. Chiar Iisus Hristos ii apostrofa pe viclenii care il ispiteau spunandu-le “Semnele cerului stiti sa le citit dar semnele vremurilor nu” aici referindu-Se la vremurile venirii lui Mesia nu la vremurile din urma – am spus citatul din minte, imi cer iertare daca nu este exact, ideea conteaza. Ideea este aceeasi, “vremile” de rascruce au fost intotdeauna proorocite, anuntate pentru cei care vor sti sa le cearna. Dar data precisa (ceasul) nu a fost anuntata. La fel in in cazul de fata. “Nici ingerii din ceruri nu stiu ceasul”, asa este, de aceea trebuie sa ocolim toate falsele proorociri care spun ca sfarsitul lumii va veni in 2012, ori cum a mai fost in 2000, ori altele asemenea. Asa putem recunoaste si respinge proorocii mincinosi care nu vor decat sa ne ameteasca cu minciuni ca sa nu pricepem semnele vremurilor. Ei se mandresc a fi mai buni decat ingerii.
  Dar “vremile” sunt din ce in ce mai evidente si trebuie sa alarmeze pe cei ce “asteapta invierea mortilor si viata veacului ce va sa vie”.
  Daca celelalte prevestiri nu au nici o rezonanta in inima ta ce spui de avertizarea care ne-a facut-o parintele Arsenie Boca undeva in jurul lui 1940:

  “Nu va mai trece multa vreme pana cand vor intra secera si ciocanul in tara si nu vor mai iesi aproape o jumatate de veac. Vi s-or lua pamanturile si veti lucra doua-trei familii cu cate-o vita. V’iti duce si veti bea apa din parau si nu veti putea bea, caci apa va fi infectata si mirositoare. Se va termina acest razboi si cand va spune toata lumea <>, atunci sfarsitul va fi aproape. Se va certa frate cu frate, se va ucide copil cu parinte, va veti duce la morminte sa spuneti mortilor <>. Cand n-or mai fi hotare intre tari, cand s-or inmulti religiile si oamenii vor avea libertatea de-a face ce voiesc, atunci va fi vremea sa va pregatiti de Judecata cea Mare…”.

  Totusi sa talcuiesc pasaje despre antihrist nu ma pricep, nici “duh tesalonicean” nu prea stiu ce inseamna, cel mai probabil nici ce este rau cu mine nu ma pricep (desi il vad foarte bine la cei din jur) deci diferenta de cultura si traire duhovniceasca s-ar putea sa lucreze in defavoarea mea. Ia si tu ce-i bun din ce gandesc unii de pe aici si pune cap la cap.

  Doamne ajuta!

 10. din Calgary- catre cei de mai sus…nu va mai contraziceti fratilor ca da-ti dreptate celui care zice ca unde sunt 3 romani sunt 4 pareri…Doamne Isuse Hristoase fiul lui Dumnezeu pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale si ale preacuviosilor parintilor nostri si ale tuturor sfintilor Tai miluiestene pe noi pacatosii si nevrednicii robii Tai amin…La Multi Ani JUSTIN PARVU sa-ti de-a Domnul tot ce doresti.Amin

 11. LA MULŢI ANI Sfinţite Părinte să ne trăiţi şi să ne păstoriţi intru mulţi ani!!! Slavă lui DUMNEZEU că v-a lăsat păstor pe aceste meleaguri, comoară de nepreţuit a creştinismului ortodox.

 12. SA NE TRAITI PARINTE SI SA NU LASATI POPORUL FARA INVATATURA. CIT VETI PUTEA DATI-NE CUVINTE DE FOLOS. SARUT MANA

 13. LA MULŢI ANI Sfinte Parinte Justin Parvu !
  Slavă lui DUMNEZEU .
  Amin

 14. Multa sanatate si putere
  Multi ani sa ne traiasca,parintelui nostru,IUSTIN
  Doamne ajuta!

 15. LA MULTI ANI,PARINTELUI ROMANILOR,arhim. IUSTIN PARVU!!!!!!SA NE TRAITI MULTI ANI FRUMOSI,VOIOSI SI SANATOSI!!!!DUMNEZEU SA VA OCROTEASCA SI SA VA PAZEASCA!!!DOAMNE AJUTA

 16. Sarut mina Parinte Iustin,

  Va rugam, rugati-va Bunului nostru Mintuitor, sa ne ajute sa avem si noi particele de iubire si noblete ca cele ale dumneavoastra

  TE iubim DOAMNE, ajuta neiubirii noastre…

  Te iubim parinte Iustin, roaga-te si pentru noi pacatosii

  La Multi Ani Parinte!

  Doamne ajuta

  Cu adinca plecaciune
  Leni
  California

 17. LA MULTI ANI pentru parintele IUSTIN PIRVU. Sa-l mai tina DUMNEZEU pe pamant langa noi. El este singurul duhovnic care apara ORTODOXIA cu toata puterea lui pe toate PLANURILE (in toate provocarile la adresa ortodoxiei). Pr. Iustin Pirvu a luat atitudine categorica impotriva ecumenismului (precum Pr. Arsenie Papacioc), DAR este SINGURUL duhovnic care A TREZIT suflarea romaneasca sa ia atitudine impotriva pecetii diavolului cu 666. Un adevarat marturisitor al ortodoxiei … La multi ani inca o data pentru Pr. Iustin Pirvu, sa-i daruiasca DUMNEZEU multa sanatate si sa se roage si pentru noi pacatosii.

 18. La multi ani,parintelui Iustin,sa ne povatuiasca pe calea mantuirii!O rugaciune si un gand bun de la Mitocu-Balan,in ziua hramului nostru,Sf.Sfintitul Mucenic Haralambie!

 19. numai zambete ,numai soare,numai flori de primavara timpurie,numai glasuri ingeresti,care sa cante iubitului si sfintitului nostru parinte Iustin:La multi si binecuvantati ani!

 20. cine sunt? un umil teolog, nevrednic de preotie. dar tu cine esti? eu am vorbit in numele Bisericii, tu in numele cui? ai venit pe site sa ataci preotii? si daca nu intelegi ce citesti ce treaba ai? ai impresia ca am venit sa ma cert cu lumea pe aici? inainte sa scrii gandeste de 1000 de ori. cat priveste pe Magda si Florin si ceilalti: ” Nu va este dat voua sa cunoateti vremnurile sau anii, care sunt in stapanirea Tatalui”(Faptele Apostolilor). Deci, orice referire la ani din punctul de vedere al Bisericii este ratacire de la adevar. Acum ati auzit, mai departe faceti ce vreti!

 21. @ Constantin:

  Am mai discutat asta si alte dati. Una este “ziua si ceasul” si altceva sunt “semnele apropierii sfarsitului”. Mai sunt semne de implinit, intr-adevar, dar e de ajuns sa fim putin treji, sa vedem ce se intampla in jurul nostru si CU CE VITEZA, ca sa intelegem ca ultimele semne se vor petrece in mod precipitat, iar nu dupa cum ne asteptam noi, poate. Sfarsitul nu este ceva ce vine dintr-o data. Cand vor veni insa, in cascada – si pare dureros de iminent – plagile cele mari si cand se va instaura imparatia antihristului, nu vom mai putea discuta si polemiza noi pe aicea… Daca vorbim in numele Bisericii, sa nu dispretuim cuvintele Duhului date ultimilor nostri Batrani, care totii au simtit clar ca este “inceputul durerilor”. Sa nu vorbim deci de “duh tesalonicean” cand etse vorba de proorocii ale sfintilor. Cred ca “veacul al optulea” are doua sensuri, complementare, dar ambele legate de eshatologic.

  “Exista o profetie a cuviosului Nil, care a sihastrit in muntele Athos inainte de anul 600. Cuviosul Nil profeteste ca “pe la anul 1900 mergand spre jumatatea mileniului al optulea, de la facerea lumii, acesta se va schimba si se va face de nerecunoscut …” De asemenea exista profetia cuviosului Nil, care zice ca “dupa 1913 trecand 79 de ani se vor savarsi cele mai mari rele, inaintea venirii lui Antihrist, ani de la facerea lumii 7500…”

  Si in vedenia Sf. Nifon se relateaza ca Dumnezeu rasfoind cartea veacurilor omenirii, S-a oprit si si-a acoperit fata cu mana si a zis cu mahnire: “Voi curma la mijloc veacul acesta”, adica veacul cel care este plin de pacate si semnificand 7500 (de la facerea lumii). Exista multe astfel de marturii.

  Sf. Cosma al Etoliei relateaza despre razboiul cel mare: “Va inceta veacul al optulea cand vor fi acestea”, adica la jumatatea dintre 7000 si 8000. El a zis ca razboiul va veni cand vor coincide doua sarbatori impreuna”.

  Vezi si:
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2007/04/02/vara-este-aproape-semnele-vremurilor-1/
  http://seraphimrose.topcities.com/38.html?phpMyAdmin=6nZEz4EITi6SVSuV1NWbIH4I0ba

 22. pt constantin&prodromos

  dragul meu “teolog umil” si “nevrednic de preotie” masoara-ti cuvintele si ai grija ce vorbesti; daca esti si teolog, da dovada in primul rand de buna cuviinta si vorbeste mai bine in numele tau.
  Acuma ca tot ne stocheaza datele tovarasii, nu e nici un secret, asa precum am scris ma numesc Prodromos, sunt un slujitor al altarului oarecare, cum vrei sa-i spui. Daca vrei alte detalii intreaba-i pe tovarasii care ne vegheaza.:)
  Sti care-i capcana cea mai mare a lui Tangalaki?? te pacaleste spunandu-ti ca el nici nu exista. Tot asa si cu problemele pe care le prezinti tu. Iti spune ca inca nu este nimic desi lucrurile de desfasoara cu o mare repeziciune. Pr. Iustin stie ce spune, se pare ca esti unul care nu esti de acord cu ce spune parintele. Dar nu numai parintele Iustin spune, spun si alti parinti. Si stim ca “adevarul sta in gura a doi sau mai multi martori”. Daca nu ai ochi sa vezi…. nu-i de mirare si aceasta trebuie sa se implineasca ca spune Scriptura “ochi au si nu vad, urechi si nu aud”.
  Imi pare rau de fratia ta si cred ca nu te vei supara ca ti-am scris. Intelegem si avem atata discernamant, si te consider totusi un bun prieten care vrea sa faca o treaba buna scriind pe acest site. Spor pe mai departe. Bunul Dumnezeu sa-ti ajute sa vezi lucrurile bine si mai accepta ce scriu si ceilalti, ca mai toti au cate ceva bun, unii chiar scriu bine. Slava Domnului.
  pe mine te rog sa ma ierti si poti sa ma pomenesti la rugaciune chiar cu acest nume Prodromos.
  multumesc

 23. La multi ani, Sfinte parinte si Duhovnic al neamului romanesc!

 24. Dragii mei,

  ROG DIN TOATA INIMA PE BUNUL DUMNEZEU SA-I DEA SANATATE, TARIE IN CREDINTA CA STINCA NECLINTITA SI VIATA LUNGA PARINTELUI NOSTRU DRAG, SFINTIEI SALE PARINTELUI IUSTIN PIRVU !

  Stim cu totii ca diavolul vrea sa cucereasca lumea ! E limpede insa ca nu acesta este scopul lui. Acesta este doar un mijloc de a-si face voia !

  Diavolul vrea sa cucereasca inima omului ! Pentru ca acolo este Imparatia lui Dumnezeu ! Vicleanul vrea sa scoata afara pe Dumnezeu din inimile noastre ! Lupta este acerba !!!
  Vicleanul dupa ce s-a folosit de patimile mele (nu vreau sa vorbesc de alte suflete) ca sa ma aduca a trai in minciuna, acum vrea sa cucereasca lumea pentru a robi inima omului pe care o stapineste Dumnezeu ! Bineinteles ca nu va reusi ! Cind va crede ca a reusit, va veni cu mare slava Domnul Iisus Hristos si va zdrobi capul fiarei !

  VIATA INTOTDEAUNA INVINGE MOARTEA !!!!!

  Bunul Dumnezeu sa ne intareasca sa-L pastram pe El in inimile noastre si sa nu lasam pe diavol sa intre acolo ! Sa nu cadem in inselare dragii mei ! Sa respingem hotarit si de la bun inceput orice gind, dar absolut orice gind care incearca sa ne desparta de Dragoste ! Cuget curat, iubire sincera pentru fiecare suflet, mila pt. sufletele oarbe care slujesc diavolului, nadejde tare in Domnul nostru Iisus Hristos Dumnezeu care a invins moartea !!!!!!!

  Sa ma iertati, v-am spus lucruri pe care le stiti. Multumesc lui Dumnezeu ca m-a ajutat sa-l scriu.

  DOAMNE AJUTA !!!!

  Mircea

 25. Nu ne este noua dat sa stim cand va veni sfarsitul dar sa priveghem si sa veghem da.
  La vreme potrivita Dumnezeu ne va lumina si vom sti ce sa facem.
  Important este sa nu slujim la doi stapani.
  Cum sa fiu insemnata cu semnele diavolului cand eu sant purtator de Hristos?
  “Cati in Christos v-ati botezat in Christos v-ati si-mbracat”
  “Arma impotriva diavolului Crucea Ta ne-ai dat-o noua”.
  Suntem slabi pentr-ca slaba ne e si credinta dar stiu ca Bunul Dumnezeu nu ne va lasa si ne va intari pentru-ca El este Invingatorul si Biruitorul vrasmasului.

  AMIN!

 26. Dragii mei,

  Sunt vremuri de curatire adinca. Curatire a bisericii, curatire a cugetului si a inimii, curatire a Adevarului de minciuna, s.a.m.d. Se alege griul de neghina. Invirtosarea inimii, rautatea si patimile se vor intoarce impotriva celor ce le poarta…Fereasca Dumnezeu !!!!

  Trebuie neaparat ca biserica sa traiasca prin conducatorii ei ?! Nu dragii mei ! Biserica lui Hristos o conduce Hristos ! Ea trebuie sa traiasca in inimile noastre ! De acolo nu pot s-o scoata nici portile iadului !!!

  “NU TE TEME TURMA MICA !!!” spune Mintuitorul Lumii ! Singura noastra grija este sa purtam in inimi pe Hristos Dragostea, Dumnezeul cel Viu ! Cu El vom birui moartea ! Asa sa ne-ajute Bunul Dumnezeu ! Amin !

  mircea pacatosul

 27. Pecetea lui Dumnezeu este Sfantul Mir.
  Sfântul Mir este primit în semul crucii.
  Crucea este atunci când două drepte se întâlnesc într-un punct.
  Crucea este atunci când credinţa ta se întalneşte cu dreapta cale a lui Iisus Hristos în Ortodoxie.
  Pecetea antihristului este primită în semnul anticrucii.
  Anticrucea este atunci când două drepte sunt împiedicate să se întâlnească.
  Anticrucea este atunci când credinţa este împiedicată să se întâlnească cu dreapta cale a lui Iisus Hristos.
  Anticrucea este antiortodoxie.
  Când două drepte nu se întâlnesc, înseamnă că acestea sunt paralele.
  Pecetea antihristului înseamna drepte paralele.
  Antiortodoxie este atunci când credinţa ta merge paralel cu drumul lui Iisus Hristos, fară să-l întâlnească niciodată.
  Pecetea antihristului stă în cele 6-6-6 linii paralele.
  Credinţa ta este impiedicata în semnul 6-6-6 să se întâlnească cu dreapta cale a lui Iisus Hristos.
  Este anticrucea în semnul 6-6-6.
  Fereşte-te de ea.
  Numai semnul crucii te poate feri.
  Numai pecetea darului Sfântului Duh.
  Adu-ţi aminte că ai fost însemnat cu Sfânta Pecete la ungerea cu Sfântul Mir.
  Şi aceasta nu se va şterge in veci.
  Amin.

 28. Nu vă lepădaţi de cruce! Nu vă însemnaţi cu 666!
  *
  Motto:
  Atunci le va zice înşelătorul: veniţi să vă punem
  pecetea (666) pe mâna dreaptă şi pe frunte şi vă voi
  da oricâte voiţi. Pentru aceasta va pecetlui dreapta
  omului, ca să nu mai poată face cu mâna semnul
  cinstitei Cruci şi să fie a lui desăvârâit.
  (Sfântul Sfinţit Mucenic Ipolit,
  papă al Romei – 260 d. Hr)
  *
  Pecetea lui Dumnezeu este Sfantul Mir.
  Sfântul Mir este primit în semul crucii.
  Crucea este atunci când două drepte se întâlnesc într-un punct.
  Crucea este atunci când credinţa ta se întalneşte cu dreapta cale a lui Iisus Hristos în Ortodoxie.
  Pecetea antihristului este primită în semnul anticrucii.
  Anticrucea este atunci când două drepte sunt împiedicate să se întâlnească.
  Anticrucea este atunci când credinţa este împiedicată să se întâlnească cu dreapta cale a lui Iisus Hristos.
  Anticrucea este antiortodoxie.
  Când două drepte nu se întâlnesc, înseamnă că acestea sunt paralele.
  Pecetea antihristului înseamna drepte paralele.
  Antiortodoxie este atunci când credinţa ta merge paralel cu drumul lui Iisus Hristos, fară să-l întâlnească niciodată.
  Pecetea antihristului stă în cele 6-6-6 linii paralele.
  Credinţa ta este impiedicata în semnul 6-6-6 să se întâlnească cu dreapta cale a lui Iisus Hristos.
  Este anticrucea în semnul 6-6-6.
  Fereşte-te de ea.
  Numai semnul crucii te poate feri.
  Numai pecetea darului Sfântului Duh.
  Adu-ţi aminte că ai fost însemnat cu Sfânta Pecete la ungerea cu Sfântul Mir.
  Şi aceasta nu se va şterge in veci.
  Amin.

 29. Nu vă lepădaţi de cruce! Nu vă însemnaţi cu 666!

  Motto:
  ”Atunci le va zice înşelătorul: veniţi să vă punem
  pecetea (666) pe mâna dreaptă şi pe frunte şi vă voi
  da oricâte voiţi. Pentru aceasta va pecetlui dreapta
  omului, ca să nu mai poată face cu mâna semnul
  cinstitei Cruci şi să fie a lui desăvârşit.”
  (Sfântul Sfinţit Mucenic Ipolit,
  papă al Romei – 260 d. Hr)

  Nu vi se pare nefiresc că , din toti creştinii, numai dreptmăritorii sunt gata să lupte sau sa moară pentru neprimirea semnului apocaliptic? Negreşit, aceasta este pentru că pecetea fiarei nu este neapărat împotriva credinţei în Dumnezeu sau în Iisus Hristos, ci împotriva semnului crucii, pe care numai pravoslavnicii îl fac desăvârşit şi bineplăcut lui Dumnezeu.

 30. Pingback: PARINTELE JUSTIN IMPLINESTE 91 DE ANI. Marturia parintelui Calciu, de peste timp. Cel mai bun omagiu: sa-i urmam exemplul si cuvantul! -
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate