PARACLISUL SFANTULUI MINA, marele mucenic si facator de minuni

11-11-2011 Sublinieri

ASCULTATI:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

***

stminagreekico1

Preotul face obişnuitul început: Binecuvântat este Dumnezeul nostru... Apoi:

Împărate ceresc…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Preotul: Că a Ta este împărăţia…, Doamne miluieşte (de 12 ori). Slava… Şi acum…

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă. Bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori).

Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău Doamne, Mina, întru nevoinţa sa cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria ta pe muncitori a surpat, zdrobit-a şi ale dracilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre. (de două ori)

Slavă… Şi acum…

Niciodată nu vom tăcea noi nevrednicii, a vesti puterile tale, Născătoare de Dumnezeu, că de nu ai fi stătut tu rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi Psalmul 50:…

Canonul Sfântului Mina

Cântarea 1:

Irmos: Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul, şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici, şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei bucurându-mă.

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Mie, celui ce pomenesc minunile Tale cele viteze, Mina pururea pomenite, roagă-te să mi se trimită strălucire de lumină dătătoare, gonind norul necunoştinţei mele!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Dorind a vedea nemurirea ce va să vie, ai voit a muri Mucenice, muncindu-te, râvnind patimile Celui ce pe moarte cu moarte a surpat, Mina fericite!

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nesuferind, pururea preafericite, a vedea ocărând pe Dumnezeu, te-ai depărtat petrecând în munţi, gătindu-te pe sine spre chinuire şi nevoinţe, pe care le-ai suferit cu gând întărit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Al Născătoarei:

Ca o masă însufleţită ai încăput în tine Pâinea Vieţii noastre, că pe rug nu te-ai ars şi ca o vie neadăpată, odrăsleşti strugurul cel nelucrat, ceea ce eşti fără de prihană.

Cântarea a 3-a:

Irmos: Nu întru bogăţie şi putere şi bogăţie să ne lăudam, ci întru Tine, înţelepciunea cea ipostatică, Hristoase, că nu este sfânt afară de Tine!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Înrăindu-se tiranul de cuvintele tale preaînţelepte, te chinuia pe tine fără milă, cu vine de bou crude, socotind că te va pleca cu acelea, Mina fericite!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Uitându-te cu ochii cei gânditori către Domnul, ai suferit îngreuierea caznelor trupului, cele cu multă greutate, cu vitejia gândului, Mucenice Mina!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nespăimântându-te de durerea cea mare a caznelor, având râvnă dumnezeiască, ai mers către nevoinţe strigând: „Necăutându-mă nimeni, am venit de sine-mi chemat!”.

Şi acum şi purururea şi în vecii vecilor. Amin!

Al Născătoarei:

Din porţile iadului m-a scos Cel ce s-a întrupat din tine, primind moarte de bunăvoie, fiind eu omorât de mâncarea cea rea a lemnului, ceea ce eşti cu totul fără de prihană!

După a 3-a şi a 6-a cântare:

Mântuieşte din primejdii pe cei ce cu credinţă curată aleargă către tine, ca şi către un gata-ajutător în nevoi!

Caută cu milostivire, cea cu totul minunată, Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu!

Ectenia:

Doamne miluieste! (12 ori)

Sedealna, glas 8:

Pe Înţelepciunea şi cuvântul….

Egiptul care mai înainte era biruit de cumplitul întuneric al cunoştinţei, de Dumnezeu înţelepţite Mina, pe tine te-a răsărit luminător a toată lumea, care goneşti cu tot dinadinsul noaptea nedumnezeirii, fericite, cu razele dumnezeieştii tale pătimiri. De aceea luminat prăznuim ziua Ta cea purtătoare de lumină şi cinstită, şi cu osârdie strigăm ţie, podoaba pătimitorilor: Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de păcate, celor ce cu credinţă prăznuiesc pomenirea ta!

Cântarea a 4-a:

Irmos: Cel ce şade întru slavă pe Scaunul Dumnezeirii pe norul uşor a venit, Iisus cel Îndumnezeit, din Preacurată Fecioară, şi a mântuit pe cei ce strigă: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu stropirea sângiuirilor tale, ai stins jăratecul multor dumnezei, tabăra dracilor s-a cufundat, iar biserica lui Dumnezeu s-a adăpat, mucenice prefericite Mina, vrednicule de laudă!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu spânzurarea pe lemn, mucenice, închipuieşti patima Crucii care a omorât pe şarpele cel amar; iar şuviţele răbdându-le, preaviteazule, îţi pricinuiesc desfătarile cele din ceruri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lăudat-ai ispita în dureri peste fire, pătimitorule, căci cu dragostea cea dumnezeiască biruindu-ti firea, Mina, te îndemnai a sârgui către cazne cu bucurie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Al Născătoarei:

Născut-ai pe Dumnezeu, Care S-a întrupat negrăit, zidindu-şi casa din sângiuirile Tale, pe cel ce se cunoaşte în două firi şi în două voiri, după cuviinţa dumnezeiască, ceea ce eşti neispitită de nuntă.

Cântarea a 5-a:

Irmos: Necredincioşii nu vor vedea slava Ta, iar noi pe Tine, Unule-Născut, strălucirea Dumnezeirii Tatălui, de noapte minecând Te lăudăm, Iubitorule de oameni!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Strălucit-ai cu razele cele luminoase ale muceniciei, întunecând nedumnezeirea cea împîclită, preaînţelepte şi ai luminat plinirile credincioşilor, pătimitorule Mina, prealăudate! (2 ori)

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pierdutu-s-a toată gândirea vrăjmaşilor cu răbdarea ta cea tare; nici foamea, nici bătăile, nici arsura, nici iuţimea spinilor nu au tocit osârdia ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Al Născătoarei:

Născându-se din tine Izbăvitorul mai presus de fire, mă înnoieşte pe mine, cel stricat, izbăvindu-mă din blestemul cel de demult, Maică a lui Dumnezeu Preacurată, pe Care roagă-L să ne mântuim!

Cântarea a 6-a:

Irmos: Închipuind mai înainte în chit, Prorocul Iona, îngroparea Ta cea de trei zile, rugându-se strigă: „Din stricăciune izbăveşte-mă, Iisuse împărate al Puterilor!”

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Fără de dureri rămâi, arzându-te în foc, şi frecându-ţi coastele cu sfori de păr; că fiind cu tine darul cel dumnezeiesc, te întărea pe tine, Mina.

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Stătut-ai înaintea divanurilor celor tiraneşti judecându-te şi vădind înşelăciunea, Mina, pururea fericite, iar pe sine-ţi te-ai dat a fii stâlp de bunăcredinţă credinciosilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu sudorile patimilor tale te-ai uscat înşelăciunea idolilor şi pe sine te-ai făcut lăcaş Cinstitei Treimi, Mina pătimitorule, vrednic de minune!

Si acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Al Născătoarei:

Vindecă patimile cele nevindecate ale sufletului meu, Preacurată, cu doctoria bunătăţii tale, ceea ce ai născut celor ce sunt în lume pe bunul şi Mântuitorul Iisus!

Stihiri:

Mântuieşte din primejdii, Mina Mucenice, pe cei ce cu credinţă curată aleargă la tine ca şi către un gata-ajutător întru nevoi.

Caută cu milostivire, cea cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Ectenia:

Condac, glas 4-lea:

Podobie: Aratăte-ai astăzi lumii..

Din oastea cea vremelnică te-a răpit şi celei nestricăcioase te-a arătat părtaş pe tine, purtătorule de chinuri Mina, Hristos Dumnezeul nostru, Cel ce este mucenicilor nestricată cunună.

Prochimen (glasul al 4-lea):

Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi, Dumnezeu lui Israil.

Stih: Sfinţilor celor ce sunt în pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile întru dânşii.

Din Evanghelia de la Luca (21: 12-19) citire

Zis-a Domnul:

12. Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, pentru numele Meu. 13. Şi va fi vouă spre mărturie. 14. Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde; 15. Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toţi potrivnicii voştri. 16. Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, şi vor ucide dintre voi. 17. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu. 18. Şi păr din capul vostru nu va pieri. 19. Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.

Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pentru rugăciunile purtătorului de nevoinţă, Marelui Mucenic Mina, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte multimea păcatelor noastre!

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre.

Stihirea, Glas 8:

Podobie: O, preaslavita….

Mucenice Mina, pururea pomenite, tu pentru dragostea lui Hristos ai părăsit iubirea lumii, şi oştirea cea pieritoare, şi întunericul idolilor şi sfaturile păgânilor, numarându-te împreună cu oştirea celor aleşi ai Lui; pentru aceasta te-ai arătat foarte cu adevarat nebiruit, mucenice, pătimind pentru Domnul.

Cântarea a 7-a:

Irmos: Cel ce ai izbavit din foc pe tinerii lui Avraam şi ai ucis pe Haldeii care fără dreptate prigoneau pe cei drepti, prealaudate Doamne, bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeu Parintilor nostri!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu ranile impreuna ai lepadat hainele de piele ale pacatului si te-ai imbracat cu podoaba care nu mai primeste invechire, pe care s-a tesut darul ce s-a aratat.

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu aprinderea nevointelor tale celor tari şi cinstite, s-a facut cenusa nedumnezeirea cea spinoasa şi vicleana; şi cu curgerile singiuirilor tale se stinge vapaia nestiintei celei inaltate, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Având daruri indestulate, izvorasti şi faceri de minuni celor ce savarsesc cinstitul tau praznic, Mina, vrednicule de minune, şi dimpreuna lucrezi celor ce canta: Dumnezeu Parintilor nostri, bine eşti cuvântat!

Şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin!

Al Născătoarei:

Bine este cuvântat rodul cel blagoslovit al pantecelui tau, pe care-L binecuvânteaza toate puterile ceresti şi adunarile pamintenilor, Care ne-a izbavit pe noi din blestemul cel de demult, binecuvântata!

Cântarea a 8-a:

Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum săvârşită; pe toată lumea a ridicat să-Ţi cânte Ţie: Pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Arătatu-te-ai ca o pâine ce se coace în mijlocul focului celui aprins, ca o jertfă fără de prihană, ca o înjunghiere deplină, arzându-te ca o jertfă însufleţită şi dând dumnezeiască mireasmă, pe care Dumnezeu a mirosit-o, Mina, slugă a lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Târându-te, mucenice, şi cu spini inghimpaţi împungându-te, ai sfărâmat boldurile vrăjmaşului; şi cu sabia tăindu-te, ca într-o uimire, cu armele credinţei ai tăiat capetele celor fără de lege, cantând: Binecuvântaţi pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul!

Dezlegându-te de trup cu tăierea sabiei, mai desăvârşit te-ai legat, mucenice, cu dragostea Stăpânului tău; şi îndumnezeindu-te acum, Îl vezi faţa către faţă, Mina, şi Lui Îi cânţi: Pe Domnul lăudaţi făpturile, si-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Al Născătoarei:

Se sălăsluieşte în pântecele tău, mai presus de cuvânt, cel ce cu cuvântul a zidit toată lumea şi Se vede prunc născându-Se din Tine preacurată, cel născut din tatăl mai înainte de veci, pe care toată lumea Îl binecuvântează şi Îl măreşte întru toţi vecii, Născătoare de Dumnezeu!

Cântarea a 9-a:

Irmos: Eva, prin boala neascultării, blestem a adus, iar tu, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla zămislirii, binecuvântare ai inflorit lumii; pentru aceasta toţi te mărim.

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pământul a acoperit acum trupul tău cel tare, care s-a chinuit, fericite, iar Cerul îţi poartă duhul, veselindu-se cu sufletele mucenicilor şi luminându-se cu mărire luminată; pentru aceea cu toţii te fericim pe tine, Mina!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Împreună cu îngerii locuieşti întru lumină, că ai iubit vieţuirea întocmai cu îngerii, Mina; şi cu gând curăţit, vezi veselia Domnului, luminându-te din destul cu vărsările de lumină cele de acolo, vrednicule de laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Văzând pe Hristos pe Care L-ai dorit, prealăudate, te îndumnezeieşti şi ajungând la dorirea cea desăvârşită, ai încetat de a mai dori, Mina; adu-ţi dar aminte de noi, cei ce săvârşim cu dragoste pomenirea ta cea preasfântă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Al Născătoarei:

Născut-ai nouă, Maică Fecioară, pe Dumnezeu Cuvântul, cu trup după ipostasul nostru; pentru aceea te propovăduim cu inima şi cu limba adevărată Născătoare de Dumnezeu, şi grăim către Tine, cu glasul lui Gavriil strigând: Bucură-Te, Stăpâna tuturor!

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea-nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decat Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevarat Născătoare de Dumnezeu, te mărim!

Şi măririle:

Cere pace de la Dumnezeu, unirea minţii, acoperamint, până la sfârşit răbdare, mântuire sufletelor noastre, nouă robilor tăi, întru slava Domnului, Mucenice Mina!

Având biserica ta cea sfinţită, Mina Mucenice, ca pe un turn înainte gândit. Către acesta scăpăm în vremea primejdiilor şi de toată supărarea ne izbăvim.

Toate oştile îngereşti, Mergătorule înainte al Domnului, cei 12 apostoli şi toţi sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (3 ori)

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem ţie Ţie, ca unui Stăpân, noi robii tăi. Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbaveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Al Născătoarei:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Troparul Sfântului Mina:

Mucenicul Tau Doamne, întru nevoinţa sa cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori i-a surpat, zdrobit-a şi ale dracilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre!

Rugăciune către Sfântul Mina:

Pe toţi cei ce cinstim şi sărutăm dumnezeiasca Ta icoană, mucenice Mina, de toată înconjurarea izbăveşte-ne cu solirile tale, şi de năvălirea celor de altă seminţie şi de foamete şi de ciumă şi de boală, de sabie, de ardere, de toate nevoile, ca întru cântări de mulţumire, ca pe un de obşte al nostru factor de bine, neincetat pe tine să te marim. Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne sub acoperământul tău!

Amin!

Şi apoi se face optustul.

***

Cititi si:

Ag.-Megalomartys-Minas-13


Categorii

Rugaciunea (Cum sa ne rugam?), Sfantul Mare Mucenic Mina

Etichete (taguri)

,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

28 Commentarii la “PARACLISUL SFANTULUI MINA, marele mucenic si facator de minuni

 1. Pericopa evanghelica: Luca 10, 1- 15

  1. Iar după acestea, Domnul a ales alţi şaptezeci (şi doi) şi i-a trimis câte doi înaintea feţei Sale, în fiecare cetate şi loc, unde Însuşi avea să vină.
  2. Şi zicea către ei: Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini; rugaţi deci pe Domnul secerişului, ca să scoată lucrători la secerişul Său.
  3. Mergeţi; iată, Eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor.
  4. Nu purtaţi pungă, nici traistă, nici încălţăminte; şi pe nimeni să nu salutaţi pe cale.
  5. Iar în orice casă veţi intra, întâi ziceţi: Pace casei acesteia.
  6. Şi de va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră se va odihni peste el, iar de nu, se va întoarce la voi.
  7. Şi în această casă rămâneţi, mâncând şi bând cele ce vă vor da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutaţi din casă în casă.
  8. Şi în orice cetate veţi intra şi vă vor primi, mâncaţi cele ce vă vor pune înainte.
  9. Şi vindecaţi pe bolnavii din ea şi ziceţi-le: S-a apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu.
  10. Şi în orice cetate veţi intra şi nu vă vor primi, ieşind în pieţele ei, ziceţi:
  11. Şi praful care s-a lipit de picioarele noastre din cetatea noastră vi-l scuturăm vouă. Dar aceasta să ştiţi, că s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu.
  12. Zic vouă: Că mai uşor va fi Sodomei în ziua aceea, decât cetăţii aceleia.
  13. Vai ţie, Horazine! Vai ţie, Betsaido! Căci dacă în Tir şi în Sidon s-ar fi făcut minunile care s-au făcut la voi, de mult s-ar fi pocăit, stând în sac şi în cenuşă.
  14. Dar Tirului şi Sidonului mai uşor le va fi la judecată, decât vouă.
  15. Şi tu, Capernaume, nu ai fost înălţat, oare, până la cer? Până la iad vei fi coborât!

  Pericopa apostolica: Coloseni 4, 10- 18

  10. Vă îmbrăţişează Aristarh, cel întemniţat împreună cu mine, şi Marcu, vărul lui Barnaba – în privinţa căruia aţi primit porunci; de va veni la voi primiţi-l,
  11. Asemenea şi Iisus, cel ce se numeşte Iustus, care sunt din tăierea împrejur; numai aceştia au lucrat împreună cu mine pentru împărăţia lui Dumnezeu. Ei au fost cei ce mi-au adus mângâiere.
  12. Vă îmbrăţişează Epafras, care este dintre voi, rob al lui Iisus Hristos, pururea luptând pentru voi în rugăciunile sale, ca să staţi desăvârşiţi şi plini de tot ce este voinţa lui Dumnezeu.
  13. Căci martor îi sunt că are multă râvnă pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi din Ierapole.
  14. Vă îmbrăţişează Luca, doctorul cel iubit, şi Dima.
  15. Îmbrăţişaţi pe fraţii din Laodiceea şi pe Nimfas şi pe Biserica din casa lui.
  16. Şi după ce scrisoarea aceasta se va citi de către voi, faceţi să se citească şi în Biserica laodiceenilor, iar pe cea din Laodiceea să o citiţi şi voi.
  17. Şi spuneţi lui Arhip: Vezi de slujba pe care ai primit-o întru Domnul, ca să o îndeplineşti.
  18. Salutarea cu mâna mea, a lui Pavel. Aduceţi-vă aminte de lanţurile mele. Harul fie cu voi! Amin.

 2. Acest sfant, mi-a scos familia din mari greutati financiare, in momente in care nu se mai intrezarea nici o rezolvare. Cei care ne-au pagubit, au fost descoperiti, iar cele pierdute, au fost regasite. Pentru aceasta, ii citesc zilnic acatistul si-i indemn si pe cei ce sunt in mari nevoi sa alerge “ca la un adevarat izvor de tamaduiri si grabnic folositor si ajutator preaminunat”, rugandu-se asa: “…vezi, sfinte, paguba mea, vezi saracia,si ticalosia mea; vezi bubele si ranile trupului si sufletului meu. De aceea ma rog tie, fericite si sfinte Mina, grabeste de ma ajuta cu neincetatele si sfintele tale rugaciuni si ma sprijineste pe mine, robul tau”. Amin.
  Pentru rugaciunile Sfantului Mucenic Mina, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

 3. Frati admini, va rog tare frumos sa-mi dati niste postari Despre Indaratnicie si cum putem sa ne tamaduim de aceasta patima, unde-si are izvorul si care este leacul.In ultimul timp am lasat loc sa se manifeste in voie acest demon si am cam pricinuit rele.
  Sau poate primesc un sfat de la vreun parinte ca citeste aceste randuri.
  Pana ajung la duhovnic, ajutati-ma voi!
  Pentru rugaciunile Sfintilor parintilor nostri,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine, mult pacatoasa!
  Doamne,ajuta!

 4. Eu l-am rugat pe Sf.Mina anul trecut intr-o problema medicala (ca sa zic asa) de a carei rezolvare normala – ce tine de medic – din pricini financiare, nu puteam s-o rezolv;

  -‘problema’ nu eram eu sau altcineva de-al casei ci, pisicuta mea care…in postul Craciunului ii iesise un buboi plin cu puroi la picior si mieuna de durere!
  In acea perioada eram cu banii “0” si nici n-aveam la cine sa ma imprumut; m-am pus frumos la rugaciune, i-am citit Acatistul si l-am rugat nu pentru mine ci, pentru pisicuta mea pe care n-am cum s-o ajut decat datorita lui;

  -in timp ce citeam Acatistul Sf.Mina, pisica mea s-a asezat in mijlocul sufrageriei si atata s-a contorsionat apucandu-si piciorul bolnav, atat s-a canonit lingandu-si de zor partea inflamata, incat…la sfarsitul acatistului, langa ea si pe blanita explodase buba din care curgea puroiul tot ramanand ca un mic crater, mai bine-zis o gaura curata; n-a facut febra, a inceput sa manance si s-a inviorat brusc punandu-se pe joaca!

  Ii multumesc pentru ajutorul dat, dar si in ‘numele’ pisicuteu mele! 🙂

 5. Am dorit sa scriu pe acest site pentru a multumi Sf. Mina pt ajutorul dat lanevoie. Cel care acum este sotul meu, Marian, la o sarbatoare a zilelor orasului s-a asezat langa banca pe care stateam eu , mama mea si o vecina.S-a sezat pe iarba si , din cauza pozitiei in care se afla i-a cazut portofelul. Acest lucru nu l-am obs decat dupa cateva ore bune cand am vrut sa cumparam ceva. El era sigur ca nu-l va mai gasi, mai ales ca in portofel se afla salariul lui pe o luna (in ziua aceea luase banii) si toate actele). Eu care intre tp ma convinsesem de minunile Sfantului Mina i-am zis sa ne rugam catre acesta, sa incercam. Ne-am dus inapoi unde statuse si , cu toate ca trecusera sute de oameni pe langa el, doar asa e la zilele orasului, l-am gasit cu tot in el. Nu-i venea sa creada de uimire si de atunci a inceput sa creada si el in minunile Sfantului. De cate ori pierd ceva sau rataceste se gandeste intai la Sfantul Mina, care de altfel este si Sfantul care ne-a adus impreuna prin rugaciunea specifica pt casatorie pe care o citesc preotii acolo. Multumim Sfinte Mare Muecnice Mina grabinc ajutator si mare facator de minuni!

 6. si eu multumesc din suflet Sfantului meu drag Mina pentru ajutorul pe care mi l da mereu cand fac o rugaciune la el ,e grabnic ajutator,cu ajutorul lui imi castig traiul si o data cand ne pierdusem catelusul la care tinem foarte mult ,m am rugat la sfantul mina si l am gasit dupa multe ore de cand plecase de acasa.De fiecare data cand sunt amarata si am ganduri negre ,sfantul ma incurajeaza,simt asta .Multumesc inca o data Sfantului meu drag,Mina.

 7. sf mina m-a ajutat sa imi gasesc actele pierdute dupa ce un an jumatate le-am cautat cu disperare.i-am citit acatistul 40 de zile si le-am gasit in chip minunat pt ca mai cautasem in locul respectiv de atitea ori.r

 8. Iti multumesc MARE MUCENICE MINA , TE IUBESC PENTRU TOT AJUTORUL DAT.

 9. Multumesc Sf Mare Mucenice Mina,am incredere in tine,multumesc pentru ajutor,pentru curajul pe care m-i l-ai dat,nu te voi parasi niciodata.Bucura-te Sf Mare Mucenice Mina mult patimitorule.

 10. Nu am cuvinte sa pot multumi Marelui si Sfant Mucenic Mina pentru tot ce a facut pentru mine.Atat pot sa va spun rugati-va Sfantului ca o sa va ajute daca pe mine pacatoasa,pacatoaselor m-a ajutat atunci cum nu o sa fie langa cei care au credinta curata?Sfinte Mina iti multumesc din toata inima mea si te rog sa nu ma parasesti niciodata

 11. Pingback: PREDICI (si video, audio) la SFANTUL MARE MUCENIC MINA, aparatorul ravnitor al celor nedreptatiti si ocrotitorul grabnic al celor pagubiti -
 12. Multumesc din suflet, Mare Mucenice Mina pt ca ama asculti si ma ajuti de fiecare data! Ai grija de mine si de familia mea, dar si de toata lumea! Doamne miluieste-ne!

 13. Si eu ii multumesc Sfantului Mina pentru ca e grabnic ajutator si mijloceste la Domnul cu rugaciunile lui.I-am citit acatistul si mi-a dat imediat raspuns la o situatie care ma necajea.Slava Domnului Iisus pentru ca a ascultat rugaciunea Sfantului.

 14. Si pe mine m-a ajutat sfantul Mina,era sa am o paguba de 9000 lei,dar sfantul mi-a trimis pe cineva in cale care m-a avertizat la ce urma sa se intample,o peroana cu care nu am avut nici o valenta.La vremea aceea citeam acatistul sfantului.Multu mesc sfinte Mina!Doamne ajuta!

 15. Iti multumesc sfinte Mina pt ca .ai ajutat sa recuperez banii pe care iam avut imprumutati 4 ani la o persona si nu mai voia sa mii dea.Am citit acatistul sfantului Mina .

 16. Ajuta-ma sfinte sa-mi gasesc un servici stabil. Bucura-te Mina mult patimitorule.

 17. Iti multumesc sfinte Mina pentru ca mi-ai dat de lucru.

 18. Multumesc Sfinte mucenice Mina. Iti multumesc din suflet pentru minunea ce ai facut-o pentru cumnatul meu in a-si gasi verigheta. Dupa o zi intreaga a gasit-o in acelasi loc unde o pierduse, desi in aceiasi zi s-a dus sa o caute si nu a gasit-o. Dar, sa va povestesc cum s-au intimplat lucrurile:
  In acea zi eram la lucru cu magazinul si ii cerusem cumnatului sa vina sa ne ajute cu incarcatul si descarcatul cutiilor ca sa nu pierdem mult timp. Aici a fost cind si-a pierdut verigheta (ii era putin larga, deoarece slabise) si si-a dat seama de abia mai tirziu ca nu o avea pe deget. Dupa ce am terminat de descarcat si aranjat, cum aveam telefonu la mine, zic sa intru si sa citesc acatistu sau rugaciunea Sf Mina pt ca stiam ca Sfintul e grabnic ajutator in a ne gasi lucrurile pierdute, si am citit rugaciunea si am promis Sfintului ca am sa citesc acatistu timp de o saptamina numa sa il ajute pe cumnatul meu sa isi gaseasca verigheta.
  Intre timp el s-a dus sa vada daca o gaseste (mentionez ca locul unde ne aflam noi era cam la o distanta de vreo 5 km. de unde a pierdut-o), si nu a gasit-o, s-a tot uitat si nimic.
  Seara inainte sa adunam si sa ne intoarcem acasa, eu tot imi ziceam in gind: Sfinte te rog ajuta-ne sa gasim verigheta, cumnatul meu s-a dus putin inainte si mi-a scris ca o gasise intr-un mesaj, in acelasi loc unde o pierduse, era dedesubt la o masina, minune, pt ca a fost si inainte si nu a gasit-o si s-a uitat mult si nimic.
  M-am bucurat asa de mult si am multumit, si multumesc in continoare Sfintului meu drag Mina ca a facut aceasta minune pt noi.
  Rugati-va si orice cereti de la Sfinti si de la Dumnezeu sa si credeti ca ati primit si o sa primiti.
  Sarbatori fericite la toata lumea!

 19. Sfantul Mina trebuie chemat cu credinta in orice imprejurare.E foarte grabnic ajutator.Rugati-va cu incredere, a cere la el inseamna a primi. Tot ce am cerut mi-a dat.Iti multumim mult!Acatistul si paraclisul ajuta mult de tot.

 20. Sf Mina este un Sfant foarte bland si ajutator. Atunci cand am ramas fara bani, m-am rugat lui iar a doua zi am am primit de la o persoana ce imi era datoare 7 mil, iar tot in aceaso zi o oferta de munca. Ii multimesc Sfantului din tot sufletul! Nu ezitati sa mergeti la el, este incredibil de intelegator si bun!

 21. Sfântul Mina a făcut o minune cu mine anul acesta mai exact acum o lună .am fost foarte bolnavă nu mai puteam merge .am mers la Cluj pentru consult .la ecograf mi sa descoperit o tumoara de 5.4 pe 3 cm la genunchiul drept fiind propusă ptr operație a doua zi .am citit acatistul Sfântului Mina era a 7a zi când îl citeam .când mă așezat să mă opereze doamna doctor Ungur Rodica a rămas uimită spunând:doamna să întâmplat o minune nu mai aveți tumoara ! Eu observasem în acea noapte ca pot merge mai bine dar nu știam care-i cauza !în noaptea precedentă am dormit la mănăstirea Mihai Viteazul Turda Chiar așa să exprimat doamna doctor :ce au făcut măicuțele doamna azi noapte va dat ceva vreun medicament ?sau va-ti rugat mult . constatând că de fapt Sfântul Mina si Mântuitorul mă ajutat mult .Acum sunt bine ! Slava lui Dumnezeu Amin !

 22. Am lucrat multi ani departe de tara si daca nu as fi avut ajutorul lui Dumnezeu ,al Preasfintei Treimi ,al Maicii Domnului a sf.Inger Pazitor si al tuturor Sfintilor,Sf Ierarh Nicolae ,Sf.Mare Mucenic Mina ,al tuturor Sfintilor stiuti si nestiuti nu as fi putut rezista ,m-as fii imbolnavit rau ,de singuratate ,de dor ,de multele griji de acasa,si de necazurile de acasa si de acolo ,de lipsa timpului pt. mine si viata mea,dar acolo am simtit mai mult ca niciodata ajutorul si prezenta divina.Asa am putut trece prin toate.Le multumesc din suflet pt. tot ajutorul lor.Slava lui Dumnezeu, Preasfintei Treimi ,Maicii Domnului cu intregul ei Sobor,Sf.Inger Pazitor al meu,Sf. Ierarh Nicolae.Sf.Mare Mucenic Mina si tuturor Sfintilor!Multumesc din suflet si Parintelui meu duhovnic de acolo Preot Valentin L. cu familia sa, care mi-au fost tot timpul alaturi si mi-a calauzit pasii.Doamne ajuta.

 23. La Sf.Mare Mucenic Mina eu am multa evlavie,este Sf.meu drag, bineinteles dupa Dumnezeu ,Preasfanta Treime Maica Domnului.Sf. Mare Mucenic Mina,prin rugaciunile lui mi-a ajutat de foarte multi ani in momentele foarte grele ale vietii mele, in probleme financiare mari si nici nu mai stiu in cate situatii de pierdere sau ratacire a unor obiecte importante sau neinsemnate m-a ajutat grabnic si ma indrepta direct spre obiectul respectiv incat ultima data chiar am ramas foarte uimita ,eu pacatoasa, ca nu am fost si nu sunt vreodata vrednica de acest ajutor.Slava lui Dumnezeu pentru toate,Mantuitorului si Sf.Duh,Maicii Domnului ,Sf.Inger Pazitor, Sf.Mare Mucenic Mina si tuturor Sfintilor pt. tot !Rugati-va pt.mantuirea sufletelor noastre!F.frumos acest site!Dumnezeu sa va aiba in paza!

 24. Ii mulțumesc Sfântului Mina pentru ajutorul dat intr-un moment foarte greu din viața mea, trimițându-mi persoana potrivită care să mă ajute să ies din situația fără ieșire în care eram.

 25. Pingback: RUGACIUNE PENTRU IZBAVIREA DE NEDREPTATI si ACATIST CATRE SFANTUL MINA rostite de Parintele Episcop MACARIE DRAGOI (video, audio) | Cuvântul Ortodox
 26. Pingback: PARINTELE DAN BADULESCU – cuvant fulminant la SFANTUL MINA: “Noi suntem intr-o perioada asemanatoare cu cea a instaurarii comunismului: DICTATURA SE MANIFESTA INTAI DISCRET. Atunci au venit tancurile sovietice, acum vine un virus”. BINEL
 27. Pingback: SFÂNTUL MINA – MODEL ȘI MIJLOCITOR PENTRU NOI ASTĂZI, ÎN DESPĂTIMIRE ȘI ÎN PERSECUȚIE. Oprirea plății lucrătorilor strigă la cer – Predica Pr. Tudor Ciocan (AUDIO, TEXT) | Cuvântul Ortodox
 28. Îi mulțumesc din suflet sf Mina pt ajutorul dat. Am pierdut lucruri valoroase pe care le-am găsit după ce i-am cerut ajutorul și m-am rugat la el, uneori și acatistul. Unele obiecte le-am găsit chiar în locurile unde le mai cautasem de 2-3 ori,dar nu erau acolo. De câte ori i-am cerut ajutorul să găsesc lucruri pierdute, le-am găsit. Este un sfânt drag inimii mele. Icoana lui o țin la vedere, in semn de prețuire.

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate