Parintele Iustin Parvu: “Eu nu plec!”

3-04-2008 Sublinieri

piustin-2008.JPG

“Dosarele care au apărut acum vădesc limpede că ele reprezintă o lovitură directă numai în Ortodoxie. Dosare au toţi, toate confesiunile şi toate religiile din ţara noastră, nu a rămas nici una neatinsă. Dar aş întreba şi eu: cu cât este mai mare şi mai încărcat un dosar al lui Ţurcanu, un dosar al lui Nikolski, sau al lui Teoharie Georgescu, al Anei Pauker, al tuturor corifeilor comunismului-ateist, în comparaţie cu un dosar al unui ierarh al nostru? Aş vrea să văd câte orori, câte crime, câte trădări au avut unii la activul lor şi câte au avut alţii. Dacă am compara toate faptele acestea, am afla adevărul. Nu fac apologia şi nici nu iau apărarea omului cu răspundere morală şi spirituală, ierarhul ortodox, dar o analiză corectă se cuvine făcută, pentru că am fost martorul multor întâmplări cumplite, în cei 16 ani petrecuţi în temniţele de la Aiud şi din alte locuri. M-am confruntat cu această avalanşă de compromisuri şi de trădări ale multor creştini şi ale altor oameni care au făcut politică.

Dar privesc cu mai multă durere aceste momente grele în care Biserica noastră este umilită şi degradată. Cred că Biserica noastră acum se află într-o ispită mult mai grea decât altele de pe alte coordonate geografice. Se pare că noi am fost obligaţi să facem greşeli în istorie. Fiindcă la noi, din 1925, Biserica a fost mereu sub dirijarea şi sub osânda străinilor. Ce să vorbim de Carol al II-lea cu toate acţiunile camarilei lui împotriva Ortodoxiei şi neamului românesc? Ce să spunem de anul 1944, când hoardele bolşevice vin peste noi? De atunci, în continuare, au fost puşi păstori şi conducători fără nici o legătură cu viaţa spirituală, morală, politică a românilor. În această perioadă s-au petrecut atâtea nelegiuiri iar securitatea nu a avut alt scop decât de a pătrunde şi a dirija viaţa religioasă. Aşa se face că i-a prins pe toţi şi le-a pus în faţă un dosar. Vrând-nevrând, adevărat sau neadevărat, semnezi. Unii necunoscători, neştiutori, au semnat nişte lucruri pentru care acum îi scot vinovaţi. A pleca în străinătate pe vremea aceea nu era lucru uşor. În 1976 am plecat şi eu în Muntele Athonului, dar de atunci am zis că nu voi mai pleca din ţara asta pentru nimic în lume, pentru că nici nu vă închipuiţi pe la câte uşi am fost chemat şi cercetat, ca să afle ce am făcut eu o lună de zile în Muntele Sfânt. Atunci am hotărât că în vecii vecilor nu mă voi mai duce niciodată din ţară, chiar de s-ar întâmpla orice. Dacă numai ca vizitator în străinătate, trebuie să treci pe la atâtea curţi, să treci prin atâtea încercări! Astăzi pot să declare că am fost informator, întrucât mi-au luat declaraţii, dar e una să spui despre persoana ta ceva, însă când e vorba despre alţii, ai altă răspundere. Dar drept să vă spun, când am trecut dincolo, pe la Giurgiu, era ora 11 noaptea, parcă s-a rupt ceva din mine, că lăsasem ţara în urmă. De câte ori mă culcam seara pe Sfântul Munte, mă rugam spre răsărit îndelung, eram îndurerat pentru România noastră. Ei bine, pentru unii tineri, fii de ţărani înrobiţi de comunism, absolvenţi de Seminar teologic, era ceva neînchipuit să plece în străinătate cu o bursă, la studii. Acesta, săracul, îşi vindea şi sufletul pentru aşa ceva, nu ştia nici el unde se duce. Vine într-o zi un tânăr diacon, de la Mânăstirea Bistriţa, la mine: „Părinte, mă cheamă Mitropolia!” Terminase teologia şi îşi vedea un viitor foarte deschis. Şi eu îi spun: „Măi, tu ai să pleci în străinătate, dar n-ai să te mai chemi după cum te cheamă”. El, dacă va citi aceste rânduri, se va recunoaşte singur. S-a dus în străinătate, a venit după cinci ani cu o franţuzească în gură, dar nu mai era omul nostru de altă dată, aparţinea altei lumi, una străină de noi. A trecut pe la mine şi mi-a spus: Apăi, tot aşa ai rămas, Părinte!” Cum aveam eu să mă schimb dintr-ale mele?

 • Mai devreme aţi afirmat că pe măsură ce se vor înteţi atacurile vrăjmaşilor, va creşte şi harul de la Dumnezeu în ajutorul apărătorilor Ortodoxiei. Totuşi, dacă în Biserica noastră se produc schimbări ecumeniste, care afectează clerul şi ierarhia, precum în exemplul dat de Sfinţia Voastră mai înainte, ce se va întâmpla cu harul? Întreb aceasta, ştiind că amestecul cu ereticii provoacă retragerea harului lui Dumnezeu…

Dar spune într-o viziune a marelui rugător, ascet şi pustnic şi trăitor în Hristos, Sfântul Serafim de Sarov, că se vor ridica biserici, paraclise, schituri, clopotniţe şi altare în toată splendoarea aurăriei lor, dar creştinii nu vor putea intra în ele. Am stat şi eu şi m-am gândit, ce-o fi asta, domnule!? Am fost pus în situaţia să le răspund şi credincioşilor mei la această întrebare, că unii ziceau: „Mai putem noi intra în cutare biserică din Bacău, din Timişoara, sau din Iaşi, dacă s-a făcut acolo o slujbă ecumenistă ori un ritual al Cavalerilor de Malta sau un jurământ masonic?” Ei bine, să ştiţi că aceasta este cea mai adâncă blasfemie! Le-am spus credincioşilor să meargă la biserică, să participe la rugăciune, până se va ajunge, ferească Dumnezeu, la împărtăşirea comună cu ereticii. Când ai să vezi că iau din acelaşi potir şi ereticii şi ortodocşii, atunci să nu mai intri. Până aicea merge să ascultăm, fiindcă spun Sfinţii Părinţi că, atunci când e vorba de ascultarea de Dumnezeu, nu-i mai ascultăm pe oameni. Lucrurile s-au mai întâmplat în decursul istoriei. S-au făcut greşeli din partea oilor, dar şi din partea păstorilor. Sfatul duhovnicilor celor bătrâni este ca păstorul să meargă pe drumul lui, dar dacă greşeşte acesta, oaia să-i urmeze pe Sfinţii Părinţi. E supus greşelii oricine, că diavolul îl încearcă pe fiecare. Au existat cazuri în istorie de greşeli grave, când credincioşi au rămas doar 30 la sută, dar au dus mai departe adevărul de credinţă, chiar dacă 70 la sută dintre păstori s-au pierdut. Asta înseamnă că acum, în momentele grele pe care le trăim, cu ispite puternice, înfricoşătoare, harul lui Dumnezeu va creşte. Sporeşte această forţă dumnezeiască în forţa noastră de rugăciune. Dacă ne vom ruga! Dacă vom păstra unitatea în Biserică, dacă nu ne va împrăştia această ispită, noi vom rezista. Nu contează numărul celor care se vor risipi, ne interesează calitatea şi valoarea celor care rămân în dreapta credinţă. Poate să rămână numai unul drept în toată tulburarea aceasta.

 • Biserica rămâne numai în jurul episcopului. Dar dacă, Doamne fereşte, vor porni toţi spre ecumenism, iar cei ce se împotrivesc vor fi caterisiţi, ce vom face fără episcop?

Dar ce făceau cu Sfântul Ioan Gură de Aur când îl izgoneau de pe tronul patriarhal? Îl ocărau, îl izolau şi îl exilau, până l-au condus la moarte. Mâncătorie între scaune! Atunci ce făceau credincioşii? Astăzi, din păcate, se întâmplă aceleaşi lucruri. Sunt unii care umblă în consilii ecumeniste, alţii care stau în scaunele lor şi-şi văd de rugăciune şi de turma lor. Au fost şi sunt vremuri de încercare şi de ispitire. Iar dacă s-ar întâmpla astfel de lucruri, mă întreb în ce măsură va fi reală o caterisire nedreaptă. O caterisire care se face în lupta cu adevărul nu e validă. E valabilă numai când ai călcat prevederea unui canon şi când te-ai opus unei rânduieli. Dar atâta vreme cât eu mă găsesc pe poziţia adevărului, caterisirea e mincinoasă. Acestea sunt mai mult sperietori formulate de unii, dar nu sunt realităţi care să oprească harul lui Dumnezeu. Dacă ieri am slujit împreună şi ne-am împărtăşit din acelaşi potir, iar azi declară că nu sunt bun pentru slujire, înseamnă că schimbarea de opinie şi de atitudine e dictată de interese.

 • Există pericolul, ca din aceste motive lumeşti, politice, să se rupă Biserica?

Dacă vom ajunge să ni se impună condiţii străine adevărurilor noastre de credinţă, neapărat se va rupe. Arta vrăjmaşului este de a împărţi, divide şi stăpâneşte. E un principiu valabil dintotdeauna. Nici cei 12 apostoli nu au rămas în unitatea lor de la început, pe unul l-a dezmoştenit diavolul. La crucea lui Iisus au rămas Maica Preamilostivă şi alţi vreo câţiva, restul s-au risipit, au fugit. Până şi Petru a fost reîncadrat între apostoli. Aşa este şi la ora pe care o trăim. Vremurile sunt mult mai grave acum, pentru că atunci mai exista o şansă de revenire, cum s-a şi întâmplat de altfel. Acum, însă, nu mai e nici o şansă: ori Hristos, ori Satana! Până acum mai mergea, cu carnetul de partid, renunţai la el, mai cu steaua în cinci colţuri, mai cu crucea, dar de data asta nu se mai poate aşa. Acum e tranşant: ori 666 şi cardul, ori crucea! De-acum se alege şi urmează un creştinism adevărat şi un anarhism cu totul lepădat. Aşa cum ne întreabă la botez: „Te lepezi de Satana şi de toate lucrurile lui?” „Mă lepăd de Satana şi de toate lucrurile lui”. Iată că acum se împlinesc nişte făgăduinţe ale tale, puse deoparte mai de demult. La călugărie, în faţa altarului, iarăşi te întreabă: „De ce-ai venit, frate? Din vreo silă sau din vreo nevoie?” „De bunăvoie am venit, Părinte”. „Dar nu ştii că ai durere, ai necazuri, ai amărăciune, ai luptă, ai crucea lui Hristos?” „Cu ajutorul lui Dumnezeu, da, Părinte”. Ce avem noi creştinii şi monahii care trăim în acest gând frumos al Maicii Domnului, ca să ne putem împotrivi vrăjmăşiei care s-a ridicat împotriva noastră? Să nu ne temem de zilele acestea care sunt cele mai favorabile pentru spălarea şi dezbrăcarea noastră de omul vechi şi îmbrăcarea întru Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine! E un prilej de fericire, ca să ne luminăm şi să ne întărim pe calea mântuirii.

 • S-au rostit şi am văzut şi scris îndemnuri către mulţimile de credincioşi să nu mai vină la Mânăstirea Petru Vodă, inclusiv la Sfinţia Voastră, nici la Părintele Arsenie Papacioc, pentru că este un marginal, întrucât, spun ei, aceştia au ieşit din Biserică. De fapt, sunt ocărâţi şi denigraţi aceia care îndrăznesc să rostească adevărul. Totuşi, poporul vine puhoi la Mânăstirea Petru Vodă, îl caută neîncetat pe Părintele Arsenie, îl caută pe Părintele Rafail Noica şi nu-l găseşte. Ce se va întâmpla, Părinte, când veţi pleca şi Sfinţia Voastră, şi Părintele Arsenie, că are 93 de ani? Dacă vă apucă aşa, deodată, dorul de Domnul? Unde va mai face lumea cărare bătută?

Chiar dacă s-ar pierde toată lumea, unul de rămâne, acela este tot adevărul. El duce lupta, el este modelul şi prototipul vieţii noastre creştine. Şi niciodată – nu-i număr eu câţi sunt în mânăstirea x, y, în Moldova, în Ardeal, în Muntenia – nu vor izbândi vrăjmaşii Ortodoxiei, deoarece cu cât vor înmulţi oprimările, cu atât îşi vor face deservicii. Adevărul creştin nu se impune cu forţa. Adevărul creştin vorbeşte prin sine. Nu noi îl apărăm pe Hristos, noi suntem nişte slugi netrebnice. Hristos ne apără pe noi! Cine se poate opune lui Hristos!? Iar vrăjmaşii, prin oprimări, îşi iau toată osânda, şi de la popor, şi de la Dumnezeu. Aceşti oameni nu cred în adevărul lui Hristos, nu cred în canoane, nu cred în martirajul creştin. Se încred în forţa lor materialistă, a funcţiei şi a măririi deşarte, care vor pieri odată cu ei, dar vor rămâne pentru osânda veşnică în faţa lui Dumnezeu şi a unui neam întreg. Între 1948 şi 1964, cât am stat în puşcăriile lor, am văzut tot felul de lucruri de maniera aceasta. Vine, într-o seară, de la Ministerul de Interne, un colonel balşoi, de-abia intra pe uşă în celulă. Noi, eram patru inşi înăuntru, aşteptam să vedem ce spune acest mare inspector al securităţii. El întreabă: „De ce mai aveţi nevoie aici?” Era între noi un avocat dibaci la vorbă. Îi răspunde: „Tovarăşul colonel…” „Băi, eu nu-s tovarăş cu tine”. „Ei, atunci, domnule colonel, n-avem cârpe pentru spălat pe jos, că suntem obligaţi să spălăm de trei ori pe zi duşumelele”. Pentru noi spălatul acesta era bun, că trecea timpul mai uşor, aveam o îndeletnicire. Acolo fiecare lucru era bine aranjat, ca în chilia Părintelui Isaia, de la Mânăstirea Rarău, aşa era în celula noastră. „Măi, banditule, măi, aşa vorbeşti cu mine?”, s-a răstit colonelul la el. „Am răspuns, pentru că m-aţi întrebat”, a zis acela. „Auzi, tu când vorbeşti cu mine, să taci!”. Şi ne ia la întrebări: „Tu ce eşti? Dar tu? Tu?” Răspundeam pe rând: „Avocat”. „Profesor”. „Preot”. „Ce preot eşti tu, măi, când te-oi trânti acuşi, cine te-a mai preoţit şi pe tine? Stai aici şi ai să te topeşti, măi, că toţi de afară sunt ai noştri. Voi vă topiţi aici, ca nişte animale, măi! Voi nu ştiţi nimic“. A ieşit şi noi am început să comentăm în urma lui. Ce înseamnă oare că „toţi de afară sunt ai noştri”? Ce-o fi vrut să spună? Am aflat abia după 12 ani de la ieşirea din puşcărie. Am depus o cerere la Mitropolia Iaşi, ca să fiu reîncadrat în Mânăstirea Secu. Cererea a fost dusă de către stareţul mânăstirii, că avea nevoie de vieţuitori. Când a văzut Iustin Moisescu, el era atunci mitropolit, a zis: „Cum, îl cheamă şi Iustin, mă? Să nu te mai prind cu hârtiile astea la mine, că nu ştiu ce-ţi fac! Să-l trimiţi în Ardeal, la Iustinian!” Că Iustinian mai primea. S-a întors stareţul şi mi-a povestit cum a reacţionat Iustin Moisescu. Atunci de-abia am descifrat eu ce spunea colonelul securist în celula de la Aiud.

 • Avea mulţi afară.

Ha, ha, ha, da, avea mulţi afară, colonelul. Dar eu i-am spus: „Din Moldova eu nu mă duc! Să-i intre în cap lui Iustin Moisescu, din Moldova, eu nu plec. Că eu am schimbat mai mulţi mitropoliţi, s-a duce el, dar eu nu plec. S-a dus la Patriarhie, apoi s-a dus la Domnul, dar eu am rămas pe loc. Iaca, acum e al cincilea mitropolit, ei cu onoare şi cinste vin şi se duc, dar cu harul lui Dumnezeu, eu rămân un bătrân nebun, cum mă fac ei acuma, că sunt nemulţumiţi, zicând „că nu mai moare, de când tot moare şi nu se mai termină cu el odată“, şi eu merg, umilit aşa, înainte. Iaca de ce vă spun că harul lui Dumnezeu lucrează. În cel mai neputincios şi mai mic, acolo se înmulţeşte harul. De aceea să nu ne temem niciodată, pentru că vor veni vremuri şi mai grele, în care se vor îndeplini jurămintele botezului şi ale monahismului şi ale vieţii noastre creştine. Sunt vremuri de firească mântuire. Să ne bucurăm, fiindcă acesta este prilejul nostru cel mai potrivit, acesta este purgatoriul, nu acela catolic, ci vremurile care ne cern. Eu sper că Ortodoxia cu cât va fi pusă la stâlpul infamiei de către toată Europa, cu atât va intra şi mai mult în harul lui Dumnezeu. Chiar dacă vor cădea toţi şi va rămâne numai un arhiereu, numai un călugăr sau numai un preot, acela va fi salvarea credinţei şi mântuirea neamului.

 • Mai devreme aţi rostit cuvântul card, ori crucea, ori cardul. Luna aceasta, noiembrie, 2007, a apărut o lege nouă, se cheamă Strategia Naţională de Integrare în Spaţiul Schengen, etapa a II-a. În ea sunt prevăzute buletinele de identitate electronice biometrice şi paşapoartele electronice biometrice, cu termen de încheiere la sfârşitul anului 2009. Să le primim sau nu?

De-abia de-acum înainte începem să ne numim şi noi creştini ortodocşi, de gradul I.

 • Înaintăm în grade…

Să nu ne temem, că nu va dura prea mult. Cei care vor lua buletinele astea electronice şi cardul vor suporta puterea lui Dumnezeu, îi vor arde tare razele soarelui, este vorba mai mult de „inelul magic” pe care îl vor purta în structura lor intimă. Unii socotesc că şi din punct de vedere organic este o otrăvire generală, aşa cum sunt la animale inelele electronice care au efecte rele asupra sănătăţii lor şi asupra laptelui pe care îl dau şi influenţează, în acest fel, sănătatea copiilor şi a oamenilor. Dacă nu mai reuşesc prin injecţii să slăbească sănătatea oamenilor, au început şi prin hrană, prin alimente să o submineze.

(fragment dintr-un interviu recent cu Părintele Iustin PÂRVU, stareţul Mânăstirii Petru Vodă, realizator Ioan Enache, publicat in revista Credinta Ortodoxa)


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, Marturisirea Bisericii, Parintele Iustin Parvu, Razboiul nevazut, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

64 Commentarii la “Parintele Iustin Parvu: “Eu nu plec!”

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 2 / 3 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. DOAMNE IISUSE HRISTOASE, FIUL LUI DUMNEZEU, MILUESTE-NE PE NOI PACATOSII SI NE INTARESTE CA SA NU NE LEPADAM DE TINE! AMIN!

 2. HRISTOS A INVIAT!
  Va multumesc mult ca mi-ati scris.
  Intelesesem mai demult ca introducerea cardurilor in multe domenii(inclusiv in farmacii…)face parte din pregatirea psihologica si e un lucru cit se poate de negativ, dar eu am intrebat altceva: de ce v-ati referit in mod deosebit la cardurile bancare, care NU AU NICI UN COD DE BARE, au banda magnetica.In cadrul benzii magnetice informatia NU ESTE STOCATA SUB FORMA DE COD DE BARE, asta va poate confirma orice informatician( cu siguranta exista si informaticieni credinciosi).Pe hirtie e clar, cind apare codul de bare, orice numar e incadrat de cei 3 de “6”.Dar pe banda magnetica, unde nu se pune problema existentei codului de bare, cum apare nr. fiarei ? Va rog sa ne explicati.Sper ca folosirea cardului bancar NU este lepadare de Hristos.
  In plus mai am o mare nelamurire:Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a dat o circulara prin care neaga legatura intre atribuirea unui nr cu cod de bare si lepadarea de HRISTOS (VEZI cartea “STARETII – DESPRE VREMURILE DIN URMA” EDITATA LA MAN. PETRU VODA)In plus, o serie de mari duhovnici, de la noi si din alte tari ortodoxe NU SINT DE ACORD CU ACEST PUNCT DE VEDERE, adica primire acte cu cod de bare egal lepadare.(exemplele sint in cartea pomenita).Am citit in vol 3-NE vorbeste pr.ARSENIE PAPACIOC ca si sfintia sa are alta parere.Insusi pr. Cleopa, care cred a prins in ultimii ani de viata aparitia codului de bare, ne-a explicat clar semnificatia celor 3 de 6.Deasemenea pr. Calistrat de la Barnova, pr.Visarion de la Clocociov au pareri opuse celei pe care o sustineti.(am citit de curind in cartea despre viata sfintiei-sale).Si acestia sint/au fost oameni cu viata sfanta si luminati de Dumnezeu.
  Este extrem de dureros ca nu exista O UNICA PARERE despre acest subiect LA TOTI MARII DUHOVNICI, in toate bisericile ortodoxe.Atunci poate am fi stiut ce e de facut si am fi inceput lupta pe care o propuneti.
  Va rog din suflet sa nu considerati cele scrise de mine ca pe o infruntare, ci ca pe strigatul de ajutor al unui biet om foarte speriat, constient de valoarea sufletului sau, dar extrem de dezorientat de curentele diferite care circula pe aceasta tema.
  Cel putin eu, in citeva zile trebuie sa aleg intre primirea unui card bancar (cu banda magnetica si cip) si darea afara din servici.De-asta as vrea sa inteleg mai bine DACA FOLOSIREA UNUI CARD BANCAR ESTE LEPADARE DE HRISTOS si daca DA, DE CE

 3. HRISTOS A INVIAT!

  Nr. fiarei e prezent in codurile de bare – care pot fi “atasate” oricarui numar( deci si CNP -ului nostru) – ASTA E UN LUCRU CLAR, SE VAD CELE 3 SETURI DE LINII DISTINCTE.Dar va rog frumos sa ne explicati cum va aparea nr. fiarei in CIP-UL solid sau lichid?
  Eu nu am cunostinte in acest domeniu-al informaticii si nu inteleg sub ce forma va aparea 666 pe cip.
  Ce este cip-ul lichid?
  Va multumesc

 4. Stiu si eu tare putine despre el, surioara Anda!

  Am citit in trecut ca se testeaza (in aramata SUA) si In Canada pe anumiti detinuti, folositi ca si cobai.

  Mai multe nu stiu, decat ca NU SE MAI POATE SCOATE din corp, odata ce a fost…IMPLANTAT!

  In curand cred ca o sa mai postez une material video, primit pe mess, dar acum sunt departe de casa, si nu scriu de la calcultorul meu!

 5. Va multumesc pentru raspuns.Domnul nostru IISUS HRISTOS si Preacurata Sa Maica sa va ajute in toate!

 6. HRISTOS A INVIAT!
  Stie cineva ce informatii contine banda magnetica de pe cardurile bancare ?
  A aflat cineva sub ce forma va fi inscris nr. fiarei pe CIP-ul atasat viitorului buletin? Codul de bare este lipsit de sens tehnic daca suportul de inscriere a informatiei este cip-ul.( despre care tocmai am aflat ca e o memorie de calculator, un suport pe care se scriu informatii pe care le citeste calculatorul; exista si cip-uri performante care lucreaza ca un microprocesor, deci si genereaza semnle – asa mi-a explicat un informatician)
  Iertati-ma, eu sint “paralela” cu lumea informaticii.

 7. Lumea nu trebuie sa se amageasca neglijand gravitatea buletinelor eloctronice.Acceptarea lor duce la lepadarea de Hristos, deoarece contine un microcip cu un cod de bare ce contine semnul lui Antihrist: 666.
  Duhovnicii nostri au mare dreptate cand vorbesc de aceste lucruri deoarece sunt oameni cu intelepciune, luminati de Dumnezeu si ne sunt de mare folos.

  Acceptarea buletinului inseamna ruperea legaturii cu crestinatatea si lepadarea totala de botez, de Dumnezeu!!

  Cel care accepta buletinul daca a fost inainte crestin, daca respecta sarbatorile, ar mai putea dupa aceasta sa faca semnul Sfintei Cruci, sa se roage lui Dumnezeu si Maicii Sale, avand acceptat acest buletin?? Cum ar putea sa se duca la Biserica daca s-a lepadat de Hristos?? Cui sa se roage daca L-a alungat din viata sa?? Iar odata acceptat acest buletin NICIODATA nu mai exista cale de intoarcere, de POCAINTA.
  In ziua de azi ar veni mai greu sa credem aceste cuvinte de invatatura, deoarece ne atrage tehnologia dezvoltata care nu face altceva decat sa ne insele.

  Daca sunteti crestini adevarati luati aminte sa nu acceptati aceste buletine ca sa nu regretati mai tarziu.
  Maica Domnului sa va ajute!

 8. Doamne ajuta!
  Va rog sa cititi cu atentie articolul ” Noile buletine 666 intra in Romania” gasit pe situl SFATURI ORTODOXE si memorati bine numarul si data Ordinului Ministerului de Interne ( nr 1190 din 31 iule 2001).Comunicati aceste drepturi fundamentale tuturor celor care nu au acces la aceasta informatie.
  Din buletinele de stiri pe care le ascult, va pot spune ca deocamdata Italia a amanat implementarea acestor buletine (dar nu din spirit crestin), ci pur si simplu si-au dat seama ca informatiile continute de iris sunt foarte personale, deci este o incalcare grava a dreptului la intimitate,(deci un drept fundamental al omului ). Ei s-au oprit la faza de tatonare, intrebandu-se daca intr-adevar aceste buletine sunt de folos sau nu. Germania, deocamdata s-a oprit, numai clasa noastra politica vrea sa ia Europa inainte.Grecii au facut miting numai cand s-a propus scoaterea cuvantului “ortodox” din actele lor de identitate. Problema acestor buletine nenorocite sta deocamdata in excesul de zel ai politicienilor nostri. Nimeni in Europa nu le are- noi trebuie sa fim ” fruntasi pe ramura”.Orice stat este obligat sa asigure cetatenilor sai dreptul fundamental la cultul sau religios si nimeni n-are voie sa-l atinga!
  Doamne ajuta!

 9. Doamne ajuta!
  Am gasit si “portita de iesire” in art. ” Noile buletine 666 intra in Romania” de pe situl “SFATURI ORTODOXE”.
  Din buletinele de stiri pe care le ascult, va spun cu certitudine ca Italia a ramas pe loc deocamdata (nu din spirit crestin), ci pentru simplul fapt ca informatiile pe care le contine irisul uman sunt date care incalca dreptul la privecy-deci, unul din drepturile fundamentale ale omului.Vedeti cate probleme ridica amprentarea persoanelor de etnie rrom si ce drepturi sunt invocate. Deocamdata au ramas la faza de tatonare, intrebandu-se daca aceste buletine au sau nu utilitate (asa ca le-au amanat pana dupa 2012). Germania -tot pentru moment a renuntat-tot din acest motiv.
  Va intreb, de ce atata exces de zel din partea clasei politice romanesti, fara sa tina cont de dinamica celorlalte state din UE?
  Orice stat democratic din lume este OBLIGAT sa garanteze cetatenilor sai dreptul la cultul religios.Asa ca trebuie sa facem apel si la drepturile garantate de Constitutie. Putine persoane stiu de Ordinul Ministerului de Interne din 31 iulie 2001. Acesta trebuie sa fie comunicat prin buletinele de stiri, astfel ca acest drept sa fie cunoscut si operabil.Daca nu , va trebui s-o facem noi informand verbal pe cei care nu cunosc acest lucru.

 10. atunci noi, ca si crestini artodocsi, nu trebuie sa acceptam acele buletine electronice sub nicio forma? ne poate obliga cineva?

 11. @Fabiana
  Buna intrebare: “Va intreb, de ce atata exces de zel din partea clasei politice romanesti, fara sa tina cont de dinamica celorlalte state din UE?” – foarte simplu! slugi prea-plecate cu spirit vadit obedient DOAR fata de mai-marii lumii asteia; vor sa arate ca, sunt gata sa impuna prin legi, ordonante (de urgenta, eventual) ca sunt gata sa ne vanda, sa ne vateme (cum s-au obisnuit) sa dea exemplu ‘demn’ de urmat…in timp ce noi, stam indiferenti, apatici nereactionand la atatea si atatea legi demente; este opera lui Nastase; ziarul ZIUA (cred ca singurul de la acea vreme impreuna cu site-ul sfaturiortodoxe) a spus despre indosarierea electronica prin emiterea de noi buletine cat de curand; s-a tacut, se tace si, sper sa nu se mai taca si sa se reactioneze! Toti se lauda ca sunt masoni, asa ca…fac ce li se spune; asta este si motivul pentru care, nu voi mai vota in veci de veci cu antihristii astia mici!

  @ioannana
  Or sa ne oblige prin asa-zisele legi si/sau ordonante; trebuie sa ne opunem cat putem…sa vedeti voi atunci politistii (fostii militieni) ce brutal or sa se poarte cu cei ce vor refuza; fara noul buletin nu-ti poti reinnoi actele dovedind ca esti proprietar, nu-ti vei putea incarca cardul de RATB, nu vei putea schimba bani, samd…sunt curioasa Biserica – prin reprezentantii ei de vor ‘misca’ ceva…eu n-am auzit nimic atunci, la vremea emiterii ordonantei din partea lor; au tacut, vor tace si in viitor fiindca au fost cumparati: salarii mari, inlesnirea din banii publici a ridicarii a tot felul de catedrale ale neamului, retrocedarea de terenuri, etc…

 12. Pentru Magda:

  Va rog cititi cu atentie:
  http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?pos=2&hwords=&page=1&lang=ro&pgs=10&nbl=1&list=258038%3Acs%2C&checktexte=checkbox&visu=
  20001218
  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al ConsiliuluI
  din 18 decembrie 2000
  privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date

  Caile de atac se afla tot aici.De data aeasta trebuie trimise direct la Bruxelles-exista sanctiuni pentru acest elan nestavilit. O petitie semnata de toti…

 13. Să nu acceptăm noile buletine electronice şi nici cip-ul lichid sau solid, Hristos este în mijlocul nostru şi politicieni nu vor putea face nimic împotriva voinţei noastre.Nu-i votaţi!

 14. Pingback: Război întru Cuvânt » Parintele Justin: SFATURI PENTRU PRIGOANA
 15. Pingback: Război întru Cuvânt » P.S. IPOLIT: Tinta globalismului: distrugerea ortodoxiei!
 16. CUM ESTE POSIBIL CA UNII (ORTODOCSI) SA FIE INDIFERENTI FATA DE 666 ? SFANTUL LAVRENTIE DE CERNIGOV A SPUS : “VOR FI MULTI SURZI SI ORBI …” SA NU PRIMIM DOCUMENTELE ANTIHRISTICE ! DE CIP NICI NU MAI VORBIM !

 17. va rog frumos sa cautati pe Google filmul documentar “INGERUL DIGITAL”.Dureaza 1 ora si 52 de minute,insa e foarte bun si ne ajuta mult.Recomandati-l va rog si altora pana nu va fi prea tarziu.DOAMNE ajuta!

 18. L-am recomandat si noi mai de mult, insa credem ca nu este chiar in intregime corect, contine si erori sau aspecte cel putin discutabile, chiar daca introduse neintentionat, dar destul de primejdioase, despre care ar merita discutat aparte, cand va fi un pic de ragaz…

 19. doamne ajuta,are dreptate pr.vasile totul este o pregatire bine pusa la punct,nu vedeti cum se desfiinteaza producatorii mici si oamenii de la tara care-si vand produsele naturale in piata,si se construiesc magazine enorme cu mancaruri facute de ei,cel putin la mine in oras[piatra neamt]sunt deja construite 4 daca nu ma insel de aceste supermarketuri.Il sustin pe pr.Iustin d.t.p.d.v,sper sa mai apara si alti parinti si sa-l sustina.Sa fim uniti in singurul adevar ;;sa ne rugam neincetat;;
  HRISTOS A INVIAT,si noi sa inviem duhovniceste DOAMNE AJUTA la tot poporul binecredincios

 20. Nu stiu sa discern ,de cele mai multe ori ,intre bine si rau ,iar impulsul de moment ma face sa gresesc sau sa fac bine , un singur lucru uit , UNEORI , SA MA ROG , sa ma inchin la ICOANA MAICII DOMNULUI ; Daca acest lucru ar fi mereu in mintea mea , RUGACIUNEA , sunt sigura ca as sti daca am facut bine sau nu ; DAR : nevoia , indemnul celor dragi sufletului meu , LUMINA CONSTIINTEI LOR transmisa si mie muritorului de rand , respectul pe care-l port acestui OM , SFANT , PARINTE si multora DUHOVNIC ,imi reda gandul si puterea rugaciunii .DECI SA NE RUGAM si SA AVEM INCREDERE CA MAICA DONULUI NU-SI VA INTOARCE FATA DE LA NOI ; RUGATI-VA SI VOI , CEI MULTI , CACI IMPREUNA VOM REUSI ,si veti vedea ca PARINTELE IUSTIN are dreptate . VA MULTUMIM PARINTE IUSTIN ca existati ,
  Va dorim sanatate si sa traiti multi ani. MANASTIREA PETRU VODA a devenit pentru noi ,pentru multi dinte noi BISERICA sufletului nostru .VA RESPECT INDEMNUL !

 21. DOAMNE AJUTA -NE SI NE LUMINEAZA !

 22. Traim vremurile de care doar auzeam , de la parintii nostri copii fiind,ca vor veni.Doar putin mai dureaza si va trebui sa alegem:sa mai traim putin aici pe pamant ,unde oricum suntem doar pelerini,si vesnic cu Dumnezeu sau sa traim vesnic cu cel rau si aici si dincolo.Sa alegem cu intelepciune sa traim in lumina lui Hristos si cu bucurie sa fim martirii acestor vremuri.
  Doamne ajuta!

 23. Doamne Ajuta nu trebuie sa ne agitam nici sa disperam,un lucru este sigur;rugativa si pregatitiva pentru a le da o lectie celor care an nebunia lor cred ca vom ceda a ne vinde credinta stramoseasca ortodoxa,fara a lupta.Vor avea neplacuta surpriza sa vada cum oamenii simpli vor esi si vor anvinge aceasta erezie care a pornit inpotriva neamului ortodox.Eu unul voi lupta si nu imi este frica deoarece avem alaturi de noi pe Bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului.Ei cred ca tinerii acestei tari dorm dar se anseala amarnic,avem un tineret destul de patriot si de sanatos an ale ortodoxiei incat sa le dam o lectie de anvatat ,ca aici in aceasta sf.Tara nu este stana fara caini.O sa le fie invatatura de minte.AMIN

 24. Pingback: Război întru Cuvânt » PARINTELE JUSTIN - 9 DECENII SUB SEMNUL CRUCII. SA NE TRAITI SI SA NE OCROTITI, PARINTE!
 25. va rugam sa reusiti cu petitia promit ca voi spune la toti cunoscuti mei

 26. Doamne Iisuse Hristoase, milueste-ne pe noi pacatosii! Slava Tie, Amin

 27. IN NUMELE TATALUI, AL FIULUI SI AL SFANTULUI DUH, AMIN!!!
  Am citit cu interes ceea ce ati scris aici. Eu totusi raman mai in spate si astept cu rabdare sa vad ce se va mai intampla in viitor, viitor pe care putem deja sa il numim MAINE. Am fost in structurile militare si am plecat din cauza acestor implanturi. Nu vreau sa intru in detalii si va rog sa nu imi puneti intrebari pe tema asta caci nu voi raspunde. Dar…in toti acesti ani, am invatat ca, in momentul in care primesti “misunea”, indiferent de natura ei, trebuie realizat un plan si o strategie, nu numai pentru a invinge dar si pentru a supravietui, si anume, drumul pe care mergem pana acolo, ce gasim acolo si daca se intampla ceva pe drum care sunt variantele, bine puse la punct chiar de la plecare, unde ne putem retrage. Ganditiva prieteni ca acest plan pe care il au ei a inceput acum cativa zeci de ani. Ganditiva ca si eu stiu la ce sa se astepte, si cum v-am spus mai devreme au variante pentru inlaturarea inamicilor care le stau impotriva in drumul lor, si ceea ce e mai grav pt noi este ca au si RABDARE, pe care din pacate unii dintre noi au pirdut-o si intra in panica. Panica din pacate intr-un razboi este cea mai buna arma a inamicului si singura arma impotriva ei este LICHIDRAEA ei. In situatie militara trebuie sa iei masuri drastice impotriva aceluia care a intrat in panica pt ca pot muri toti iar in situatia de fata panica se lichideaza cu RABDARE si RUGACIUNE. Zice un sfant parinte, imi cer scuze nu mai stiu exact cine, CA SA NE FERIM MAI INTAI DE PACATUL CEL MAI APROAPE DE NOI, iar parintele Arsenie spune EU STAU LINISTIT CA SA FIU SI MAINE LINISTIT. Sa nu cumva sa credeti ca un razboi, indiferent de care este, armat sau duhovnicesc se duce fara un plan de raspuns la atacurile care vor urma. Sa ma scuzati de indrazneala, dar va intreb asa, eu pacatosul, cati dintre voi ati stat de vorba cu duhovnicii vostri despre aceasta problema si cati dintre voi ati primit blagoslovire de a reactiona asupra acestui controversat eveniment? Ganditiva la ceea ce spuneti, ca puteti influenta pozitiv sau negativ cititorii. Nu toti sunt bine pusi la punct cu ceea ce ati discutat mai sus. Eu nu am nici o parere deocamdata. Astept sa vad ce se mai intampla in continuare. Singurele arme sunt INVATATURILE SFINTILOR PARINTI si RUGACIUNEA, pe care, din pacate, nu sunt in stare sa o am NEINCETAT cum zice apostolul Pavel: NEINCETAT VA RUGATI. Eu nu va dau un sfat, ca sunt pacatos si nici nu am indrazneala la Domnul, dar ar fi bine sa ii ascultati pe sfintii parinti inatai, care ne zic sa tinem legatura cu Duhovnicii nostri si sa nu iesim din cuvantul lor. Si sa nu uitati de rabdare. Iar daca este cineva nedumerit ce inseamna cu adevarat rabdare aducetiva aminte de dreptul IOV cum a reactionat la toate cate i s-au intamplat: DOMNU’ O DAT, DMNU’ O LUAT, PRECUM I S-A PARUT DOMNULUI ASA A FACUT, FIE NUMELE DOMNULUI BINECUVANTAT DE ACUM SI PANA IN VEAC, si sa nu uitati indemnul Sf Vasile cel Mare ca cea mai mare intelepciune care pazeste pe om de tot pacatul este gandul la MOARTE!!!
  Cu aceasta inchei si va rog sa ma iertati, nu am vrut sa comentez deloc, dar asa parca ma impingea ceva sa scriu aceste randuri despre aceasta problema. Sunt convins ca toate acestea se vor implini chiar daca ne opunem noi sau nu ele tot se vor implini. Ca exemplu ca se vor implini, aduceti-va aminte ce a raspuns Domnul Nostru IISUS HRISTOS lui Petru pe muntele Tabor la schimbarea la fata, cand Petru i-a zis Domnului DOAMNE BINE NE ESTE NOUA AICI. SA FACEM 3 COLIBE…UNA TIE UNA LUI MOISE SI UNA LUI ILIE…de el saracul uitase si de ceilalti doi apostoli. Ati vazut ce l-a mustrat? I-a zis ZICI CA E BINE AICI PE TABOR, DAR CE FACEM CU MANTUIREA OMENIRII, CE FACEM CU GOLGOTA, CE FACEM CU PROOROCIRILE si cu toate celelalte? Imi cer scuze ca nu am redactat exact. Am zis asa ca din memorie ca ex ca toate cele scrise se vor implini chiar daca vrem noi sau nu sau ca se vor intampla mai devreme sau mai tarziu numai Bunul Dumnezeu stie. Sa nu uitati nici de paza mintii, sa nu uitati ca dracul este un tolerat si nu are deloc putere sa faca ce vrea, puterea este la noi cum zice Parintele Arsenie. Sa ii dea Dumnezeu lui si celorlalti parinti ai nostri duhovnicesti viata sa ne mai poata spune ce sa facem in aceasta perioada de sfarsit. Nu credeam ca o sa traiesc sa apuc perioada asta. Vai de noi ce ne asteapta. Eu sunt convins ca la adevaratii crestini ortodoxi, care suntem, ne va da Dumnezeu de veste cand va trebui sa luam crucea in spinare ca sa avem curaj apoi sa spunem in Ziua Judecatii ca UITE DOAMNE PT TINE M-AM JERTFIT.
  Sa dea Dumnezeu si Maica Domnului sa ajungem totii in aceea clipa sa putem spune la fel, sa ne ajute Sfintii Parinti cu rugaciunile lor, sa ne intarim duhovniceste pana atunci si sa ne mantuim cu rugaciunile lor, Amin…Asa sa ne ajute Dumnezeu.

 28. Ma scuzati ca intervin din nou, dar am uitat ceva foarte important. Uite, noi nu stim nici clipa nici ceasul cand vom trece in nefiinta. Suntem oare pregatiti pt asceasta daca maine nu ne vom mai trezi din somn? Ne-am spovedit curat la ultima spovedanie? Suntem pregatiti sa trecem vamile vazduhului? Cred ca asta ar fi mai important si mai aproape de sufletul nostru decat problema pasapoartelor biometrice si celelalte documente cu cip. Sunt altii care trebuie sa ea masuri pana atunci. Ei asta vor PANICA. Eu consider aceasta ca fiind o pregatire pt ce se va intampla mai tarziu. Daca vreti puteti sa il luati si ca mesaj subliminal pt ca te pregateste psihologic pt final.
  Apropo de mesaje subliminale. Sa va spun una care s-a intamplat aici unde stau acum in Dublin, Irlanda. Am fost la o inmormantare catolica din respect pt baiatul celui decedat. Initial nu am vrut sa intru in bisrica catolica, dar pana la urma, am facut o rugaciune innainte si crucea noastra ortodoxa si am intrat. Inauntru am cautat sa fiu atent la ce se intampla doar vizibil, caci cu mintea am cautat rugaciunea mintii permanent. La un momment data, uitandu-ma la preot, am ramas blocat de haina pe care o avea pe el. Imi pare rau ca nu am facut o poza si nu am avut unghi bun. Stiti ca preotii catolici poarta mantia aia sau cum se cheama cu mov sau rosu depinde ce grad au. Preotul asta, cam la 40 de ani l-am incadrat, avea o mantie extraordinara. Era un alb spre maro deschis toata de sus pana jos iar in fata si in spate avea niste semne care mi-au sarit in ochi imediat. Cunoasteti codul de bare banuiesc. Erau nu mai putin de 6 coduri de bare de la gat pana jos la nivelul picioarelor, iar intre primul si al doilea, de sus in jos o cruce stilizata tot din linii subtiri si groase. Am ramas blocat. Nu imi venea sa cred ochilor. Iar ca melodie de inmormantare a folosit Halleluja cantata de Alexandra Burke, castigatoarea de anul trecut al concursului X Factor. Ca sa vedeti pana unde au ajuns catolicii cu mesajele subliminale. Nu este de ajuns in reclame si in filme, au bagat si in biserica. Dar va spun AM RAMAS MASCA. Mi-au sarit repede in ochi ca studiez problema mesajelor subliminale. Caci uitati cum as proceda daca lumea s-ar ridica impotriva pasapoartelor:

  -in prima parte as sta de vb cu ierarhii bisericii, ca sunt convins ca sunt ceva corupti si pe acolo, circulare si altele
  -dat fiind ca statul are televiziunea romana, reclame cu mesaje subliminale( pt ca lumea nici nu prea stie de ele nici nu are timp sa creada asa ceva)
  -bani pt televiziunile particulare sa faca acelasi lucru
  -campanii de sprijinire a copiilor si batranilor cu probleme, si sa va spun si de ce; pt ca daca se face asta le iau mintea de la scopul principal pe care il am si le dau iluzii la care sa privesca si sa vorbeasca despre asta bagand in fata politicieni tineri ca sa se vorbeasca despre ei si la slujbe. In loc preotul sa le predice despre evanghelie, sa le spuna un cuvant folositor, sa le tina atentia departe de hristos, de rugaciune si de orice altceva ce le-ar tine mintea atenta la marsaviile mele, ca sa zic asa, si sa fie atenti la SENZATIONAL
  -si multe alte lucruri pe care le poti face ca sa le atragi atentia iar tu sa lucrezi in voie si sa iti duci planul la bun sfarsit.
  Chiar daca dureaza cativa ani ei tot vor reusi. Nu exista orpeliste pt ei. Si sa nu uitati un lucru: nu au mila de nimeni si nu ii intereseaza decat interesul lor si al familiilor lor. Cred ca unii dintre ei, atat de avizi de putere si de dragostea de arginti nici nu isi dau seama ce se intampla de fapt. Majoritatea bisericilor de aici, care sunt catolice au pentagrama la una din intrari. Nu am stat de vb cu preotii din biserici sa vad daca sunt masoni sau nu, si nici nu am dat noroc cu ei ca sa imi dau seama de semne. Dar dupa comportamentul oamenilor de aici imi dau seama ca nu prea dau invatatura spre calea mantuirii ci invers. Va rog sa aveti grija ce cititi si la ce va uitati caci aproape tot de pe media este prelucrat cu mesaje subliminale: video, audio si presa scrisa. Ca sa va dau un ex de curand, uitati cum actioneaza Italia impotriva romanilor de acolo. Pe aceeasi prima pagina de la un ziar italian(nu cunosc denumirea ca nu ma uit la televizor decat foarte rar;mi-a spus un priten) erau 2 stiri. Una cu romani care au violat pe cineva si alta mai jos cu italieni care au violat pe cineva. Articolul cu romanii era scris cu majuscule colorat cu rosu si albastru, bine asezat in pagina iar cel despre italieni, chiar daca era mai lung cu litere mici si cat mai invizibil pe pagina. Asta, la fel ca multe altele, tot mesaj subliminal se numeste, facand parte din strategia de care va vorbeam mai devreme care se numeste PANICA. Dupa panica poti face ce vrei. Poti nivela orice diferenta, poti divide poti conduce, deorece poti invoca motive care chipurile ar contraataca problemele aparute si oamenii fiind panicati, vor accepta, caci atunci cand esti panicat nu poti avea mintea clara ci actionezi la stimulii care ti s-au dat mai innainte prin mesajele subliminale bine puse la punct. Sa stiti ca nu-i usor deloc. Sunt extraordinar de bine pusi la punt cu strategii de tot felul.
  Iertatimi din nou indrazneala fata de voi cu aceste cuvinte. Nadajduiesc ca bunul Dumnezeu mi-a dat minte sa nu va spun cuvinte aducatoare de neliniste ci doar am vrut sa va fac atenti la ceea ce se intampla mai innainte de implanturi si v-am dat un ex cu ce s-a intamplat aici, sub ochii mei. Voi incerca in viitor sa aduc si probe video si imagini despre aceasta ca sa vedeti si voi cu ochii vostri cum se lucreaza la distrugerea omenirii din temeliile ei.
  CUVINESE CU ADEVARAT SA TE FERICIM PE TINE NASCATOARE DE DUMNEZEU, CEA PURUREA FERICITA SI PREA NEVINOVATA SI MAICA DUMNEZEULUI NOSTRU.
  CEEA CE ESTI MAI CINSTITA DECAT HERUVIMII SI MAI MARITA FARA DE ASEMANARE DECAT SERAFIMII, CARE FARA STRICACIUNE PE DUMNEZEU CUVANTUL AI NASCUT, PE TINE CEA CU ADEVARAT NASCATOARE DE DUMNEZEU, TE MARIM!
  SLAVA TATALUI SI FIULUI SI SFANTULUI DUH SI ACUM SI PURUREA SI IN VECII VECILOR, AMIN!

 29. Si ca o cireasa pe tort, postez acest linik cu inregistrare video a ceea ce s-a intamplat la Petru Voda pe 15.02.2009. Danion Vasile vorbeste foarte clar despre ceea ce ne recomanda parintii de la Muntele Athos si ceea ce trebuie facut.

  http://www.ortodoxmedia.com/inregistrare/650/Danion_predica_Petru_Voda_15feb09

  Vineri, 27 feb 2009, la Piatra Neamt, la Casa de Cultura, orele 18.00 despre judecata de apoi, cuvantare ce va fi tinuta de Danion Vasile.

 30. un caz oarecum similar cu cel povestit mai sus de Catalin, am intalnit si eu, intr-o bis. de-a catolicilor din Anglia, unde, cand am participat la una din slujbe (de curiozitate, dar intre timp mi-am dat seama ca mai bine mi-ar fi fost sa-mi fi suprimat astfel de ‘curiozitati’). Acolo, pe langa faptul ca aveau femei ‘preoti’/’sacerdoti’ si ca slujba s-a facut mai mult ‘peste ochi’ si ‘de spoiala’ (adica nu a durat cine-stie-ce, si zici ca era spectacol ieftin de teatru, si in plus, nu se simte deloc prezentza Harului Divin, in bisericile si slujbele lor), in cadrul ‘predicii’ alesesera sa vorbeasca despre subiectul ‘tolerantei’ ‘fratesti’, si anume, spuneau ca ar trebui sa aratam ceva ma multa ‘toleranta’ fata de ‘fratii’ nostri homosexuali, spre exemplu, s.a.m.d. Exact cum a mentionat si Catalin, aia in loc sa-nvete poporul ceea ce ar fi de folos catre mantuirea sufleteasca si invataturi despre Dumnezeu, invata numai tot felul de ineptii, in loc, si lucruri complet pierzatoare de suflet, care nu numai ca nu au absolut nimic in comun cu Dumnezeu, dar sunt atat de departe de EL si de adevarurile credintei, incat este strigator la cer!…

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate