Parintele Iustin Parvu: “Eu nu plec!”

3-04-2008 Sublinieri

piustin-2008.JPG

“Dosarele care au apărut acum vădesc limpede că ele reprezintă o lovitură directă numai în Ortodoxie. Dosare au toţi, toate confesiunile şi toate religiile din ţara noastră, nu a rămas nici una neatinsă. Dar aş întreba şi eu: cu cât este mai mare şi mai încărcat un dosar al lui Ţurcanu, un dosar al lui Nikolski, sau al lui Teoharie Georgescu, al Anei Pauker, al tuturor corifeilor comunismului-ateist, în comparaţie cu un dosar al unui ierarh al nostru? Aş vrea să văd câte orori, câte crime, câte trădări au avut unii la activul lor şi câte au avut alţii. Dacă am compara toate faptele acestea, am afla adevărul. Nu fac apologia şi nici nu iau apărarea omului cu răspundere morală şi spirituală, ierarhul ortodox, dar o analiză corectă se cuvine făcută, pentru că am fost martorul multor întâmplări cumplite, în cei 16 ani petrecuţi în temniţele de la Aiud şi din alte locuri. M-am confruntat cu această avalanşă de compromisuri şi de trădări ale multor creştini şi ale altor oameni care au făcut politică.

Dar privesc cu mai multă durere aceste momente grele în care Biserica noastră este umilită şi degradată. Cred că Biserica noastră acum se află într-o ispită mult mai grea decât altele de pe alte coordonate geografice. Se pare că noi am fost obligaţi să facem greşeli în istorie. Fiindcă la noi, din 1925, Biserica a fost mereu sub dirijarea şi sub osânda străinilor. Ce să vorbim de Carol al II-lea cu toate acţiunile camarilei lui împotriva Ortodoxiei şi neamului românesc? Ce să spunem de anul 1944, când hoardele bolşevice vin peste noi? De atunci, în continuare, au fost puşi păstori şi conducători fără nici o legătură cu viaţa spirituală, morală, politică a românilor. În această perioadă s-au petrecut atâtea nelegiuiri iar securitatea nu a avut alt scop decât de a pătrunde şi a dirija viaţa religioasă. Aşa se face că i-a prins pe toţi şi le-a pus în faţă un dosar. Vrând-nevrând, adevărat sau neadevărat, semnezi. Unii necunoscători, neştiutori, au semnat nişte lucruri pentru care acum îi scot vinovaţi. A pleca în străinătate pe vremea aceea nu era lucru uşor. În 1976 am plecat şi eu în Muntele Athonului, dar de atunci am zis că nu voi mai pleca din ţara asta pentru nimic în lume, pentru că nici nu vă închipuiţi pe la câte uşi am fost chemat şi cercetat, ca să afle ce am făcut eu o lună de zile în Muntele Sfânt. Atunci am hotărât că în vecii vecilor nu mă voi mai duce niciodată din ţară, chiar de s-ar întâmpla orice. Dacă numai ca vizitator în străinătate, trebuie să treci pe la atâtea curţi, să treci prin atâtea încercări! Astăzi pot să declare că am fost informator, întrucât mi-au luat declaraţii, dar e una să spui despre persoana ta ceva, însă când e vorba despre alţii, ai altă răspundere. Dar drept să vă spun, când am trecut dincolo, pe la Giurgiu, era ora 11 noaptea, parcă s-a rupt ceva din mine, că lăsasem ţara în urmă. De câte ori mă culcam seara pe Sfântul Munte, mă rugam spre răsărit îndelung, eram îndurerat pentru România noastră. Ei bine, pentru unii tineri, fii de ţărani înrobiţi de comunism, absolvenţi de Seminar teologic, era ceva neînchipuit să plece în străinătate cu o bursă, la studii. Acesta, săracul, îşi vindea şi sufletul pentru aşa ceva, nu ştia nici el unde se duce. Vine într-o zi un tânăr diacon, de la Mânăstirea Bistriţa, la mine: „Părinte, mă cheamă Mitropolia!” Terminase teologia şi îşi vedea un viitor foarte deschis. Şi eu îi spun: „Măi, tu ai să pleci în străinătate, dar n-ai să te mai chemi după cum te cheamă”. El, dacă va citi aceste rânduri, se va recunoaşte singur. S-a dus în străinătate, a venit după cinci ani cu o franţuzească în gură, dar nu mai era omul nostru de altă dată, aparţinea altei lumi, una străină de noi. A trecut pe la mine şi mi-a spus: Apăi, tot aşa ai rămas, Părinte!” Cum aveam eu să mă schimb dintr-ale mele?

 • Mai devreme aţi afirmat că pe măsură ce se vor înteţi atacurile vrăjmaşilor, va creşte şi harul de la Dumnezeu în ajutorul apărătorilor Ortodoxiei. Totuşi, dacă în Biserica noastră se produc schimbări ecumeniste, care afectează clerul şi ierarhia, precum în exemplul dat de Sfinţia Voastră mai înainte, ce se va întâmpla cu harul? Întreb aceasta, ştiind că amestecul cu ereticii provoacă retragerea harului lui Dumnezeu…

Dar spune într-o viziune a marelui rugător, ascet şi pustnic şi trăitor în Hristos, Sfântul Serafim de Sarov, că se vor ridica biserici, paraclise, schituri, clopotniţe şi altare în toată splendoarea aurăriei lor, dar creştinii nu vor putea intra în ele. Am stat şi eu şi m-am gândit, ce-o fi asta, domnule!? Am fost pus în situaţia să le răspund şi credincioşilor mei la această întrebare, că unii ziceau: „Mai putem noi intra în cutare biserică din Bacău, din Timişoara, sau din Iaşi, dacă s-a făcut acolo o slujbă ecumenistă ori un ritual al Cavalerilor de Malta sau un jurământ masonic?” Ei bine, să ştiţi că aceasta este cea mai adâncă blasfemie! Le-am spus credincioşilor să meargă la biserică, să participe la rugăciune, până se va ajunge, ferească Dumnezeu, la împărtăşirea comună cu ereticii. Când ai să vezi că iau din acelaşi potir şi ereticii şi ortodocşii, atunci să nu mai intri. Până aicea merge să ascultăm, fiindcă spun Sfinţii Părinţi că, atunci când e vorba de ascultarea de Dumnezeu, nu-i mai ascultăm pe oameni. Lucrurile s-au mai întâmplat în decursul istoriei. S-au făcut greşeli din partea oilor, dar şi din partea păstorilor. Sfatul duhovnicilor celor bătrâni este ca păstorul să meargă pe drumul lui, dar dacă greşeşte acesta, oaia să-i urmeze pe Sfinţii Părinţi. E supus greşelii oricine, că diavolul îl încearcă pe fiecare. Au existat cazuri în istorie de greşeli grave, când credincioşi au rămas doar 30 la sută, dar au dus mai departe adevărul de credinţă, chiar dacă 70 la sută dintre păstori s-au pierdut. Asta înseamnă că acum, în momentele grele pe care le trăim, cu ispite puternice, înfricoşătoare, harul lui Dumnezeu va creşte. Sporeşte această forţă dumnezeiască în forţa noastră de rugăciune. Dacă ne vom ruga! Dacă vom păstra unitatea în Biserică, dacă nu ne va împrăştia această ispită, noi vom rezista. Nu contează numărul celor care se vor risipi, ne interesează calitatea şi valoarea celor care rămân în dreapta credinţă. Poate să rămână numai unul drept în toată tulburarea aceasta.

 • Biserica rămâne numai în jurul episcopului. Dar dacă, Doamne fereşte, vor porni toţi spre ecumenism, iar cei ce se împotrivesc vor fi caterisiţi, ce vom face fără episcop?

Dar ce făceau cu Sfântul Ioan Gură de Aur când îl izgoneau de pe tronul patriarhal? Îl ocărau, îl izolau şi îl exilau, până l-au condus la moarte. Mâncătorie între scaune! Atunci ce făceau credincioşii? Astăzi, din păcate, se întâmplă aceleaşi lucruri. Sunt unii care umblă în consilii ecumeniste, alţii care stau în scaunele lor şi-şi văd de rugăciune şi de turma lor. Au fost şi sunt vremuri de încercare şi de ispitire. Iar dacă s-ar întâmpla astfel de lucruri, mă întreb în ce măsură va fi reală o caterisire nedreaptă. O caterisire care se face în lupta cu adevărul nu e validă. E valabilă numai când ai călcat prevederea unui canon şi când te-ai opus unei rânduieli. Dar atâta vreme cât eu mă găsesc pe poziţia adevărului, caterisirea e mincinoasă. Acestea sunt mai mult sperietori formulate de unii, dar nu sunt realităţi care să oprească harul lui Dumnezeu. Dacă ieri am slujit împreună şi ne-am împărtăşit din acelaşi potir, iar azi declară că nu sunt bun pentru slujire, înseamnă că schimbarea de opinie şi de atitudine e dictată de interese.

 • Există pericolul, ca din aceste motive lumeşti, politice, să se rupă Biserica?

Dacă vom ajunge să ni se impună condiţii străine adevărurilor noastre de credinţă, neapărat se va rupe. Arta vrăjmaşului este de a împărţi, divide şi stăpâneşte. E un principiu valabil dintotdeauna. Nici cei 12 apostoli nu au rămas în unitatea lor de la început, pe unul l-a dezmoştenit diavolul. La crucea lui Iisus au rămas Maica Preamilostivă şi alţi vreo câţiva, restul s-au risipit, au fugit. Până şi Petru a fost reîncadrat între apostoli. Aşa este şi la ora pe care o trăim. Vremurile sunt mult mai grave acum, pentru că atunci mai exista o şansă de revenire, cum s-a şi întâmplat de altfel. Acum, însă, nu mai e nici o şansă: ori Hristos, ori Satana! Până acum mai mergea, cu carnetul de partid, renunţai la el, mai cu steaua în cinci colţuri, mai cu crucea, dar de data asta nu se mai poate aşa. Acum e tranşant: ori 666 şi cardul, ori crucea! De-acum se alege şi urmează un creştinism adevărat şi un anarhism cu totul lepădat. Aşa cum ne întreabă la botez: „Te lepezi de Satana şi de toate lucrurile lui?” „Mă lepăd de Satana şi de toate lucrurile lui”. Iată că acum se împlinesc nişte făgăduinţe ale tale, puse deoparte mai de demult. La călugărie, în faţa altarului, iarăşi te întreabă: „De ce-ai venit, frate? Din vreo silă sau din vreo nevoie?” „De bunăvoie am venit, Părinte”. „Dar nu ştii că ai durere, ai necazuri, ai amărăciune, ai luptă, ai crucea lui Hristos?” „Cu ajutorul lui Dumnezeu, da, Părinte”. Ce avem noi creştinii şi monahii care trăim în acest gând frumos al Maicii Domnului, ca să ne putem împotrivi vrăjmăşiei care s-a ridicat împotriva noastră? Să nu ne temem de zilele acestea care sunt cele mai favorabile pentru spălarea şi dezbrăcarea noastră de omul vechi şi îmbrăcarea întru Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine! E un prilej de fericire, ca să ne luminăm şi să ne întărim pe calea mântuirii.

 • S-au rostit şi am văzut şi scris îndemnuri către mulţimile de credincioşi să nu mai vină la Mânăstirea Petru Vodă, inclusiv la Sfinţia Voastră, nici la Părintele Arsenie Papacioc, pentru că este un marginal, întrucât, spun ei, aceştia au ieşit din Biserică. De fapt, sunt ocărâţi şi denigraţi aceia care îndrăznesc să rostească adevărul. Totuşi, poporul vine puhoi la Mânăstirea Petru Vodă, îl caută neîncetat pe Părintele Arsenie, îl caută pe Părintele Rafail Noica şi nu-l găseşte. Ce se va întâmpla, Părinte, când veţi pleca şi Sfinţia Voastră, şi Părintele Arsenie, că are 93 de ani? Dacă vă apucă aşa, deodată, dorul de Domnul? Unde va mai face lumea cărare bătută?

Chiar dacă s-ar pierde toată lumea, unul de rămâne, acela este tot adevărul. El duce lupta, el este modelul şi prototipul vieţii noastre creştine. Şi niciodată – nu-i număr eu câţi sunt în mânăstirea x, y, în Moldova, în Ardeal, în Muntenia – nu vor izbândi vrăjmaşii Ortodoxiei, deoarece cu cât vor înmulţi oprimările, cu atât îşi vor face deservicii. Adevărul creştin nu se impune cu forţa. Adevărul creştin vorbeşte prin sine. Nu noi îl apărăm pe Hristos, noi suntem nişte slugi netrebnice. Hristos ne apără pe noi! Cine se poate opune lui Hristos!? Iar vrăjmaşii, prin oprimări, îşi iau toată osânda, şi de la popor, şi de la Dumnezeu. Aceşti oameni nu cred în adevărul lui Hristos, nu cred în canoane, nu cred în martirajul creştin. Se încred în forţa lor materialistă, a funcţiei şi a măririi deşarte, care vor pieri odată cu ei, dar vor rămâne pentru osânda veşnică în faţa lui Dumnezeu şi a unui neam întreg. Între 1948 şi 1964, cât am stat în puşcăriile lor, am văzut tot felul de lucruri de maniera aceasta. Vine, într-o seară, de la Ministerul de Interne, un colonel balşoi, de-abia intra pe uşă în celulă. Noi, eram patru inşi înăuntru, aşteptam să vedem ce spune acest mare inspector al securităţii. El întreabă: „De ce mai aveţi nevoie aici?” Era între noi un avocat dibaci la vorbă. Îi răspunde: „Tovarăşul colonel…” „Băi, eu nu-s tovarăş cu tine”. „Ei, atunci, domnule colonel, n-avem cârpe pentru spălat pe jos, că suntem obligaţi să spălăm de trei ori pe zi duşumelele”. Pentru noi spălatul acesta era bun, că trecea timpul mai uşor, aveam o îndeletnicire. Acolo fiecare lucru era bine aranjat, ca în chilia Părintelui Isaia, de la Mânăstirea Rarău, aşa era în celula noastră. „Măi, banditule, măi, aşa vorbeşti cu mine?”, s-a răstit colonelul la el. „Am răspuns, pentru că m-aţi întrebat”, a zis acela. „Auzi, tu când vorbeşti cu mine, să taci!”. Şi ne ia la întrebări: „Tu ce eşti? Dar tu? Tu?” Răspundeam pe rând: „Avocat”. „Profesor”. „Preot”. „Ce preot eşti tu, măi, când te-oi trânti acuşi, cine te-a mai preoţit şi pe tine? Stai aici şi ai să te topeşti, măi, că toţi de afară sunt ai noştri. Voi vă topiţi aici, ca nişte animale, măi! Voi nu ştiţi nimic“. A ieşit şi noi am început să comentăm în urma lui. Ce înseamnă oare că „toţi de afară sunt ai noştri”? Ce-o fi vrut să spună? Am aflat abia după 12 ani de la ieşirea din puşcărie. Am depus o cerere la Mitropolia Iaşi, ca să fiu reîncadrat în Mânăstirea Secu. Cererea a fost dusă de către stareţul mânăstirii, că avea nevoie de vieţuitori. Când a văzut Iustin Moisescu, el era atunci mitropolit, a zis: „Cum, îl cheamă şi Iustin, mă? Să nu te mai prind cu hârtiile astea la mine, că nu ştiu ce-ţi fac! Să-l trimiţi în Ardeal, la Iustinian!” Că Iustinian mai primea. S-a întors stareţul şi mi-a povestit cum a reacţionat Iustin Moisescu. Atunci de-abia am descifrat eu ce spunea colonelul securist în celula de la Aiud.

 • Avea mulţi afară.

Ha, ha, ha, da, avea mulţi afară, colonelul. Dar eu i-am spus: „Din Moldova eu nu mă duc! Să-i intre în cap lui Iustin Moisescu, din Moldova, eu nu plec. Că eu am schimbat mai mulţi mitropoliţi, s-a duce el, dar eu nu plec. S-a dus la Patriarhie, apoi s-a dus la Domnul, dar eu am rămas pe loc. Iaca, acum e al cincilea mitropolit, ei cu onoare şi cinste vin şi se duc, dar cu harul lui Dumnezeu, eu rămân un bătrân nebun, cum mă fac ei acuma, că sunt nemulţumiţi, zicând „că nu mai moare, de când tot moare şi nu se mai termină cu el odată“, şi eu merg, umilit aşa, înainte. Iaca de ce vă spun că harul lui Dumnezeu lucrează. În cel mai neputincios şi mai mic, acolo se înmulţeşte harul. De aceea să nu ne temem niciodată, pentru că vor veni vremuri şi mai grele, în care se vor îndeplini jurămintele botezului şi ale monahismului şi ale vieţii noastre creştine. Sunt vremuri de firească mântuire. Să ne bucurăm, fiindcă acesta este prilejul nostru cel mai potrivit, acesta este purgatoriul, nu acela catolic, ci vremurile care ne cern. Eu sper că Ortodoxia cu cât va fi pusă la stâlpul infamiei de către toată Europa, cu atât va intra şi mai mult în harul lui Dumnezeu. Chiar dacă vor cădea toţi şi va rămâne numai un arhiereu, numai un călugăr sau numai un preot, acela va fi salvarea credinţei şi mântuirea neamului.

 • Mai devreme aţi rostit cuvântul card, ori crucea, ori cardul. Luna aceasta, noiembrie, 2007, a apărut o lege nouă, se cheamă Strategia Naţională de Integrare în Spaţiul Schengen, etapa a II-a. În ea sunt prevăzute buletinele de identitate electronice biometrice şi paşapoartele electronice biometrice, cu termen de încheiere la sfârşitul anului 2009. Să le primim sau nu?

De-abia de-acum înainte începem să ne numim şi noi creştini ortodocşi, de gradul I.

 • Înaintăm în grade…

Să nu ne temem, că nu va dura prea mult. Cei care vor lua buletinele astea electronice şi cardul vor suporta puterea lui Dumnezeu, îi vor arde tare razele soarelui, este vorba mai mult de „inelul magic” pe care îl vor purta în structura lor intimă. Unii socotesc că şi din punct de vedere organic este o otrăvire generală, aşa cum sunt la animale inelele electronice care au efecte rele asupra sănătăţii lor şi asupra laptelui pe care îl dau şi influenţează, în acest fel, sănătatea copiilor şi a oamenilor. Dacă nu mai reuşesc prin injecţii să slăbească sănătatea oamenilor, au început şi prin hrană, prin alimente să o submineze.

(fragment dintr-un interviu recent cu Părintele Iustin PÂRVU, stareţul Mânăstirii Petru Vodă, realizator Ioan Enache, publicat in revista Credinta Ortodoxa)


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, Marturisirea Bisericii, Parintele Iustin Parvu, Razboiul nevazut, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

64 Commentarii la “Parintele Iustin Parvu: “Eu nu plec!”

<< Pagina 1 / 3 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. Noi oamenii simplii, care il cautam pe Dumnezeu , il vom cuta intotdeauna pe Par.Iustin sau Par. Arsenie ,indiferent de parerile mai marilor Bisericii….Acesti parinti sant stalpii Ortodoxiei Romanesti.Par. Iustin in afara de “zidirile ” la propriu(manastire, schit, spital, azil) “zideste ” cuvinte folositoare si simple care ne dau noua bucurie.Ca sa nu mai vorbim de vredncii lui ucenici PREOTI monahi , care s-au format la acesta manastire si care slujesc in tara ,calauzindu-ne pe noi pacatosii spre dragostea Lui Dumnezeu.

 2. Cine imi poate explica si mie sensul’inelului magic’ si ‘ii vor arde tare razele soarelui’? Ca in privinta arsul soarelui o patim toti: vara anului trecut a fost insuportabila (am bagat capu’in frigider -intr-o noapte- atat de sufocant era…) si buletinul cu pricina nu l-am capatat, nici n-o sa-l iau, sa vedem ce-or sa-mi faca. Stiu de decretul lui Nastase in privinta buletinelor si a pasapoartelor biometrice…s-a grabit sa faca pe plac marilor puteri – slugi (ai nostri conducatori) prea-plecate prin exces de zel si obedienta nejustificata;

  Pr.Iustin Parvu ‘justifica’ intr-un fel comportamentul ‘inaltilor’ de la acea vreme – este pacat! Daca il iubeau pe Dumnezeu cu adevarat n-ar fi acceptat sa faca pact cu Satana! Ei sunt piatra de poticneala si de sminteala pentru multi credinciosi ce nu-i mai vad ‘in lumina’ si nu le mai acorda credit. Ca lumea este in plin proces de desacralizare, ca exista crestini doar cu numele se datoreaza si lipsei de ‘modele’ (‘modelele’ au fost cu 2 fete – atunci s-au caciulit si au acceptat ceea ce contrvenea legilor dumnezeiesti, acum – fac pe ‘inaltii’, ‘prea inaltii’ chiar ‘prea fericitii’; in loc sa puna batista pe tambal si sa-l i-a hotarat pe ‘NU’ in brate, au facut ce-au facut…).

  P.S. Nu ma refer la toata lumea, la cei ce cu adevarat au plecat lesne capul (din frica, de mila, de sila…).

 3. Pingback: blogul lui laurentiu dumitru » Blog Archive » Linkurile zilei, 3.04.08
 4. Am intrat pe blogul lui Laurentiu Dumitru si nu-mi permite sa postez – spre ex.ref.la ‘Dumnezeu nu se lasa batjocorit’ unde, arata cum Biserica Sf.Treimi din Kiev a luat foc si pricina: steaua lui David intr-un cerc mic exact in mijlocul Crucii Ortodoxe (mai era ortodoxa?!). M-am crucit! Am vazut si policandrul tot in forma de stea; m-a dus gandul la vedenia pe care a avut-o Sf.Ioan de Kronstdat apropos de cei cu stelele in frunte. Am ramas tablou! Doame, Dumnezeule! Daca si la rusi se intampla una ca asta…nu la voia intamplarii a ars Biserica! Cum sa nu se manie Dumnezeu?! Iudeii de azi, ca cei de odinioara isi baga ‘coada’ ca, coarnele nu le lipsesc: se lupta cu Dumnezeul Savaot; ‘in aceasta lupta si l-au asociat pe Satan – tocmai pe cel pe care-l repudiasera cu vehementa in Vechiul Testament. In toata literatura ebraica post christica, diavolul ori nu mai apare, ori este albit, fiindca, in confruntarea cu crestinii, el este de aceeasi parte a fronutului cu ei. In noul context, diavolul este un personaj aproape simpatic, iar cultul masonic apare ca un maestru de ceremonii nocturne. Acest Satan cu ‘fata umana’ pe care-l pregatesc de cateva secole s-ar putea sa fie Antihristul din finalul istoriei, care, dupa cum ne avertizeaza Mantuitorul, va insela pe multi, chiar si dintre cei alesi (voci insistente de la Athos il identifica aproape sigur cu ecumenismul). Aceasta mutatie spre demonic, mutatie initiata de Iuda Iscaoriteanul (Ioan 13,27)este acuzatia cea mai dura pe care le-o face Insusi Mantuitorul (Ioan 6,70;8,44)’ – Pr.Prof.Ioan Buga.

 5. fratilor!
  Ce facem pana atunci cu analizele “gratuite” pe care ni le trimite ministrul sanatatii care ii “pasa de sanatatea noastra” si pe care scrie numele nostru si codul de bare? ce facem cu bonurile de masa care au de asemenea numele nostru si 666 cod de bare? Pe analize exista un text care ne da oarecum dreptul la reactie, cititi si vedeti. Legitimatile de supermarketuri au de asemenea numele si cod de bare!!! Parintele Paisie spune ca identitatea mea langa 666 si eu dorm linistit? mai e un pas pana il pun pe frunte. Ce parere aveti?

 6. Or sa ajunga la faza cu cipul! In Japonia – spre exemplu – nu se va mai putea intra decat daca esti cipuit; in America iti i-a toate masuratorile biometrice: iris-scan, amprenta palmara, a talpii…exact ca in ‘Apocalipsa 13′(mi-au spus colegi care au plecat in America); cat timp codul de bare este pe ceea ce spui tu, nu ma intereseaza! Este pe alimente, pe facturi, pe orice! Totul pana la masuratori biometrice si mai ales: CIP! Cip-ul cel putin te transforma in zombi – din satelit te directioneaza/redirectioneaza cum le vine mai bine la mana: de-aici – soldati perfecti (spalati pe creier), criminali, muncitori sarguitori, sclavi pe plantatie.

 7. Uite! In ‘Profetii si marturii crestine’ vol.2 spune cum, un cercetator american angajat in gasirea locului cel mai sigur a implantarii cip-ului – sigur pentru ei si imposibil de inlaturat de catre cei ce-l primesc (se pare ca face explozie in momentul in care se doreste inlaturarea lui d.p.d.v. chirurgical)s-a cheltuit nu stiu cate mii de dolari pentru a descoperi ca pe frunte sau pe mana dreapta este locul cel mai indicat – acesta alimentandu-se ca o baterie cu miscarile corpului nostru; dupa ce a facut analogia cu ceea ce se spune in Apocalipsa, a demisionat si a plecat din tara. Cred ca, aici este pericolul real: ne sta in putinta si avem toata libertatea doar pana la a spune ‘NU’ cipurii, dupa – nu vom mai fi stapani pe noi insine, pe vointa noastra…prelundu-o ‘altii’ dupa bunul plac. Aici se vrea – cu adevarat – sa ne manipuleze, sa jongleze cu ceea ce avem mai de pret, ca oameni: ratiune, vointa, afecte…intunecand, atrofiind si dand o alta turnura libertatii noastre!

  In privinta codului de bare, Andrei Kuraev in ‘Pecetea lui Antihrist – Codurile de bare si Semnele vremurilor’, spune ‘chiar daca se afla cifre de 6 in codurile de bare, nici atunci ele nu contin numarul 666. Intrucat se afla trei cifre de 6 separate’.

  Apoi, “ca sa intelegm ‘pecetea lui satan’, trebuie sa o comparam cu ‘pecetea lui Dumnezeu’. Pecetea lui Dumnezeu se pune pe cei care traiesc in lumea nelegiuitilor, dar nu accepta antisistemul lor de antivalori. Dimpotriva, cel ce va spune nelegiuitilor ‘Bine, bine’, acela s-a facut el insusi nelegiuit. Si pe acesta se afla o pecete care nu este a lui Dumnezeu. Lucrarea lui antihrist si a imparatiei lui este sa formeze un mod de gandire prin care omul sa ne se poate ruga lui Hristos. Prin educatie si reclama, prin scoli si ziare, prin televiziune si chiar prin predici bisericesti (pseudobisericesti), oamenii vor fi atrasi mai intai spre indiferentismul religios (nepasare), iar apoi la participarea foarte activa la diverse ‘misterii general-umane’. Crestinismul va fi dizolvat in paganism. Acelea sunt zilele cand ‘tot cel ce va chema numele Domnului se va mantui’ (Fapte 2,21).”

 8. Aceste subiecte sunt importante, si exista carti, marturii, inclusiv o carte scoasa la Manastirea Petru Voda (man. pr. Iustin Parvu)ce se numeste “Staretii despre vremurile de pe urma”. Nu credem insa ca o preocupare excesiva este de dorit.

  Scopul cu care am postat articolul pr. Iustin nu a fost de a vorbi (mai ales cand nu cunoastem foarte bine toate detaliile) numai despre codul de bare; articolul prezinta niste realitati cu care ne confruntam, niste realitati cu care s-a confruntat pr. Iustin si care, iata, au marcat Biserica pana in varfurile sale, precum si o atitudine duhovniceasca pe care e bine sa o intelegem.

 9. Spune Parintele ca, o caterisire care se face in lupta cu Adevarul nu e valida! Ma gandesc la cazul TAnacu (spre exemplu) la Pr.Corogeanu si la maicute – cand vor iesi din inchisoare vor fi lasati sa-si vada de cele dumnezeiesti in Casa Domnului?!; citeam ce spunea Pr.Cleopa ca, chiar daca un preot este caterisit harul nu i se ia pana la moarte, chiar daca nu i se mai da voie sa slujeasca dar el asa moare: preot!

 10. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi pacatosii!

  Sa ne rugam neincetat!
  Sa ne bucuram neincetat!
  DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE.

 11. Nu va suparati ..? care este buletinul electronic cu pricina? cel care a aparut acum cativa ani sau urmeaza sa fie introdus?

 12. Va rog sa ma lamuriti si pe mine ce a vrut sa spune parintele Iustin Parvu referitor la noile carduri pe care le vom primi in 2009, asadar vreau un raspuns clar si concis: SA LE PRIMIM SAU NU?

 13. Magda, eu sunt in America. Nu se ia decat amprenta palmara, in rest sunt vorbe.. Nu iti baga nici un micro-cip, nu-ti cer pe mama si pe tata, deocamdata..
  Hai sa nu mai vedem “balaurul” asa mare, in fata lui Dumnezeu nu e decat in vierme..

 14. Adriana! Oi fi tu in America, dar ai mei colegi plecati pentru audit la o firma in America, li s-a facut exact ce-am spus: i-a descaltat, iris-scan…tot…mai putin cip!

 15. Din informatiile pe care le-am primit in decursul timpului, stiu ca implantarea de cipuri a inceput, desigur nu pe scara larga ci cu persoanele care activeaza in medii cu factor crescut de risc (politie, armata, politicieni importanti, servicii de salvare), inca din octombrie 2000, in New York, cu un devans de cateva luni fata de programul initial; asa cum s-a spus, principalul obstacol care fusese depasit era referitor la sursa de alimentare, gasindu-se ca solutie o pila electrica care se alimenta prin miscarile musculare. Se pare ca tehnologia a avansat foarte mult in domeniu, asa incat de la dimensiunea unui bob de orez s-a ajuns ca implantul sa masoare doar cat un fir de nisip, ceea ce nu presupune o interventie chirurgicala pentru amplasarea lui. Presa afirma zilele trecute ca pana in decembrie 2007 au fost produse peste 1,5 miliarde de cipuri, cu diverse utilizari, nefiind toate programate a fi implanturi umane.Din cate stiu sunt state unde acum e obligatoriu implantul pentru orice persoana care doreste o noua angajare, asa cum se intampla in statul Ohio. Cum aceasta informatie e transmisa de persoane care locuiesc si activeaza in diverse alte state, nefiind de prima mana si deocamdata neverificabila, ma rezum sa o enunt ca atare si sa-mi exprim ingrijorarea ca vremurile de care ne vorbesc multi imbunatatiti contemporani se apropie.

 16. cat un fir de nisip…, zici tu Thess? In cazul asta, atunci nu poate fi implantat si fara stiinta persoanei respective? Nu cumva este o exagerare micimea? Ai surse pe net sa pot citi si eu despre dimensiunile acestuia?

 17. In general se vorbeste despre folosirea unui cip care sa contina datele biometrice ale persoanei, care va fi amplasat pe un document de identitate: http://www.businesswire.com/portal/site/google/?ndmViewId=news_view&newsId=20080326005291&newsLang=en , http://www.physorg.com/news109956722.html , http://www.g4tec.co.uk/?gclid=CIuR5pLNzZICFRvs1AodvQr0Gw , http://www.physorg.com/news109956722.html , http://www.securitydocumentworld.com/public/news.cfm?&m1=c_10&m2=c_6&m3=e_0&m4=e_0&subItemID=1299 , http://www.earthtimes.org/articles/show/validity-fingerprint-sensors-to-be-included-in-dds-biometric-security-products,335116.shtml , http://www.foxbusiness.com/markets/industries/technology/article/precise-biometrics-invited-participate-eu-project_539171_12.html , http://www.azcentral.com/arizonarepublic/local/articles/0331edbiometric0331.html , http://www.safehomes.co.uk/news/1262.html , http://www.theregister.co.uk/2008/03/26/bba_fingerprinting_/ , http://www.abnnewswire.net/press/en/49546/PRECISE.html , http://www.wired.com/politics/security/news/2005/05/67418 , http://www.forbes.com/feeds/ap/2008/03/26/ap4816890.html . Cum insa datele pot fi substituite http://blog.wired.com/27bstroke6/2008/03/hackers-publish.html , probabil ca se va cauta o alta solutie de amplasare a lor. Parintele Paisie Aghioritul atragea atentia asupra acestor lucruri si spunea ca trebuie sa ne ferim de acea pecetluire pe frunte si pe mana, adica in aceleasi locuri in care am fost pecetluiti la Botez cu “Pecetea darului Duhului Sfant”. Pe masura ce lucrurile evolueaza, consultarea parintilor duhovnicesti (asa cum este Parintele Iustin Parvu) e absolut necesara si indemnul lor de urmat. Altfel vor orbecai intre fiara Apocalipsei si chip-ul cu multe miezuri (capete) ale tehnologiei contemporane.

 18. Mai multi Parinti vorbesc de aceste chipuri care vor fi implantate si care se spune ca este semnul fiarei..Dar am inteles ca inainte de acest lucru Dumnezeu va ingadui sa fie un mare razboi (cel de-al treilea razboi mondial) cum nu a mai fost si nici nu va mai fi pentru ca cei slabi in credinta sa moara in razboi si sa nu primeasca pecetea cum spune de pilda Parintele Lavrentie de la Cernigov si Parintele Paisie Aghioritul si multi alti sfnti..

  Am sa redau cateva marturii despre ceea ce spune Parintele Paisie Aghioritul:

  “In vara anului 1991 am mers la chilia Panaguda impreuna cu niste colegi de-ai mei, politisti. Acolo l-am intrebat pe Staretul Paisie despre diferite subiecte nationale si mai ales despre nenumaratele provocari venite din partea turcilor. Atunci el ne-a raspuns:
  “Turcii ne vor lovi dar Grecia nu va suferi prea mult. Nu va trece mult timp dupã atacul turcilor si rusii îi vor lovi pe turci si îi cor cãsãpi. Asa cum rupi o coalã de hârtie tot asa va fi sfâsiatã Turcia. O treime din turci vor fi ucisi, o treime se vor încrestina, si o treime va merge în adâncurile Asiei. Folosirea apelor Eufratului de cãtre turci pentru irigatii va fi o preînstiintare ca a început pregãtirea marelui rãzboi care va urma. .Dupã destrãmarea Turciei, Rusia, va continua rãzboiul pânã va ajunge în Golful Persic si îsi va opri tripele lângã Ierusalim. Atunci puterile occidentale îi vor soma pe rusi si le vor da 6 luni. Rusia însã nu-si va retrage trupele si atunci puterile occidentale vor începe sã aducã trupe pentru ai ataca pe rusi.
  Rãzboiul care va izbucni va fi mondial si in cele din urmã vor pierde rusii. Se va vãrsa mult sânge. Marile orase vor deveni ruine. Dar noi, grecii, nu vom participa la acest rãzboi. Toti cei dinjurul nostru se vor sfâsia unii pe altii, însã noi vom sta de-o parte.”
  A doua întâlnire a fost in vara anului 1992. Pe atunci eram încã politist. Am întrebat iarãsi despre problemele nationale si am primit acelasi rãspuns. Când am plecat Staretul mi-a spus: “Eii, stai aici! Unde mergi? Aici vei rãmâne”. Stia ca mai târziu aveam sã devin monah.

  MOHAH AGHIORIT

  “De origine sunt din Capadocia, iar bunica mea este chiar din Farasa, satul in care s-a nascut Parintele Paisie. Cealalta bunica a mea este din Cezareea. Avem asadar radacini comune cu Staretul Paisie. Fiindca oamenii din acele parti sufera mult, mai ales acum cand se afla sub ocupatia turceasca, il intrebam mereu pe Staret ce se va intampla cu Turcia si cu elenismul.
  Odata, am mers la Staret impreuna cu un prieten de-al meu. Cand am ajuns acolo, l-am intrebat:
  -Gheronda, suntem din Alexandropolis. Oare ne va prinde si pe noi furtuna?
  -Asculta! Turcii nu vor intra in Alexandropolis. Vor face Greciei numai o provocare, depasind granitele maritime. Noi insa vom suferi de foame. Aceasta furtuna va dura cateva luni de zile.
  -Gheronda, cum imi voi da seama ca razboiul se apropie?
  -Cand vei auzi la televizor de mutarea granitelor maritime, atunci va veni si razboiul.
  -Si care state vor participa la acest razboi?
  -Asculta, dupa provocarea turcilor, rusii vor cobori in stramtori, dar nu ca sa ne ajute pe noi. Ei vor avea alte interese. Insa, fara sa vrea, ne vor ajuta pe noi. Atunci turcii, ca se apere stramtorile, care au importanta strategica, vor concentra acolo si alte forte. Pentru aceasta vor retrage trupele din teritoriile ocupate. Atunci celelalte tari ale Europei, Anglia, Franta, Italia si inca cinci-sase state ale Uniunii Europene vor vedea ca Rusia va ocupa teritorii si isi vor spune:”Nu mergem si noi acolo ca sa luam niste teritorii?” Toti insa vor dori “partea leului”. Si astfel vor intra si europenii in razboi.
  -Noi ce vom face? Armata greceasca va lua parte la acest razboi?
  -Nu. Guvernul va hotari sa nu trimita armata. Trupele grecesti vor pazi doar granitele. Faptul ca ele nu vor lua parte la acest razboi va fi pentru noi o mare binecuvantare a lui Dumnezeu. Caci cei care vor participa la razboi se vor pierde…Atunci, fiindca grecii se vor infricosa, multi se vor intoarce la Biserica, la Dumnezeu si se vor pocai. Si, pentru ca va exista pocainta, grecii nu vor pati nimic rau. Dumnezeu se va milostivi de Grecia, deoarece lumea se va intoarce catre Biserica, catre monahism si vor incepe sa se roage. Multi turci se vor botea crestini. Atunci imparatul Constantin va mijloci ca orasul Constantinopol sa fie dat grecilor. Acest imparat este evlavios, este bun.
  -Gheronda, ne vor da Cetatea Constantinopolului noua?
  -Ne-o vor da nu pentru ca vor voi, ci pentru ca aceasta solutie va servi intereselor lor. Dar acestea pe care ti le spun acum sa nu le spui nimanui, caci te vor cerde nebun. Pentru ca acum inca nu a venit timpul pentru acestea. ”
  Aceasta discutie cu Staretul a avut loc în 1991, când încã slujeam în armatã..
  Altã datã, Staretul mi-a spus: narea cetãtii de cãtre greci va fi atât militarã cât si politicã”.
  Am cunoscut trei ofiteri care merseserã la Staret. Unul dintre ei mi-a spus: “Staretul Paisie mi-a spus cã voi fi conducãtorul unitatii militare din Constantinopol”. Celorlalti doi însã nu le-a spus nimic.
  Odatã un grup de închinãtori a mers la Staret. Unul dintre ei studia arhitecatura la Politehnica din Xanthi. La un moment dat, Staretul s-a întors cãtre el si i-a spus, desi îl vedea pentru prima oarã. “Tu, ca arhitect, vei participa la construirea Cetatii, deoarece Constantinopolul va fi construit sin nou”. Aceasta a spus-o arãtându-l cu degetul în fata tuturor. Apoi s-a întors cãtre mine si mi-a spus:” Si tu Anestis, vei merge în cetate. Amândoi veti merge – si a arãtat cãtre mine si prietenul meu – dar cu alt scop”. Însã nu mi-a arãtat scopul. Dupã aceasta, mi-a venit dorinta de a învãta limba turcã.
  Altã datã, când am mers la Panaguda, s-a întâmplat sã fie acolo un fost musulman din Tracia. L-am luat de-o parte si la-m întrebat:
  -Tu cum de ai venit la Staret?
  – Pãrintele Paisie a sãvârsit o minune foarte mare cu noi si s-a îngrisit sã ne botezãm.
  Într-o altã vizitã la coliba Staretului, l-am gãsit iar acolo pe musulman, care se numea Stravos. Atunci Staretul ne-a descoperit din nou cele ce se vor petrece cu Constantinopolul. Când Pãrintele Paisie ne-a spus cã Grecia va suferi de foame, domnul Stravos l-a întrebat:
  – Gheronda, sã pãstrez un sac de fãinã ca sã pot trece acea perioadã grea si sã nu flãmânzeascã copii?
  – Nu. Sã nu pãstrezi, deoarece vecinul tãu va avea fãinã si iti va da si tie.
  Si astfel, Staretul a proorocit cine va fi cel care îl va ajuta pe domnul Starvos îm perioada de foame. Aceasta desigur, va fi la tara, noi însã, care trãim la orase, vom fi mai sãraci. De aceea, Staretul ne spunea: “Sã aveti unteren mic si sa-l cultivati! Astfel veti putea ajuta pe altii care nu vor avea ce sã mãnânce”.

  MAVROKEFALOS ANESTIS, profesor de educatie fizica, Alexandropolis

  Voi ce credeti?

 19. Cred ca se apropie vremurile. De altfel inteleg ca Parintele indica oameni care vor avea si un oarecare rol, ceea ce inseamna ca ne va fi dat si noua probabil, daca vom fi gasiti in viata, sa fim contemporani evenimentelor. Adevarul este ca aproape zilnic exista violari ale spatiului aerian si chiar maritim al Greciei din partea fortelor militare ale Turciei. Cat de repede se va ajunge, cine stie? Bine ar fi daca si noi am face pocainta, sa nu ne gasim intre cei indicati de Parintele ca se vor sfasia unii pe altii in confruntari armate, fie ele de dragul asa zisei independente energetice fata de resursele rusesti, fie din alta slugarniceasca pozitie fata de interesele mai-marilor UE.

 20. Doamne , ajuta-ne sa te laudam, sa te slujim si sa nu cadem in mana netrebnicului satan.

  Doamne iarta-ne pe noi pacatosii , iarta Doamne tot ce facem impotriva Ta, cu voia , sau fara voia noastra.

  Nu ne lasa prada ispitei si tentatiilor de tot felul.

  Da-ne Doamne o viata simpla, cinstita,cu dragoste intru Tine si aproapele nostru.

  Ajuta-ma Doamne sa pot face ceva pentru Sfant Numele Tau.

  Iarta-ne, miluieste-ne si ne pazeste pre noi Doamne cu Mare Mila Ta.

  Sunt cununata aici, la biserica de vechii calendaristi ( stilisti ). Ca romanca fac parte din biserica romana , unde parintele roman, de la Bacau, dupa spovedanie, ma impartaseste. Barbatul meu, francez, face parte trup si suflet din biserica aceasta de Vechii calendaristi ( adevaratii crestini ortodocsi; V.C.O.) Ei nu sunt cu ecumenismul si mai mult , considera biserica romana , ca pe o biserica eretica. Vad ca sunt credinciosi, barbatul meu nu face decat sa se roage, sa citeasca si sa scrie episcopului lui din cele citite. Face parte si din corul bisericii, repeta tot timpul . Cercetarile lui comparative privind Biblia tradusa din diferite limbi, studiul lecturilor Marilor Patinti ai bisericii ortodoxe, sunt prioritatea in existenta lui. Stie multe, este aprig in cercetarile lui. Spune ca prefera sa moara decat sa fie intr-o biserica ecumenica, si cum biserica noastra-spune el- face parte din sirul acestea de biserici, este impotriva acesteia, nu vrea nici sa intre , sau sa mearga pana la usa.
  Eu merg uneori la dansii , deoarece preotul cel nou este rus ( preot-calugar ) iar mama dansului, este calugarita; Fata dansei este o persoana de asemenea de mare credinta. Are 4 copii, baietii cei mari slujesc in altar. Ea face parte din cor, fiind muziciana.
  Francezii ortodocsi, proveniti din catolici, dar botezati, prin tripla scufundare in apa in cadrul acestei biserici, ( sotul meu facand parte, de asemenea) au pornit o campanie impotriva acestui preot calugar si a mamei lui , impotriva celorlalti rusi aflati in biserica si impotriva mea, considerandu-ma eretica, deoarece fac parte din biseric aromana.
  Credinciosii ( aici se numesc ” fideles ” ) dau semne de a stii mai bine ce trebuie sa faca preotul si-i scriu episcopului, care vine aici, pt. a incerca sa rezolve conflictele. Telefoane, vorbe, critica, mereu nemultumiri, etc.

  Cine m-ar putea lamuri ce trebuie sa fac. Sa ma intorc la aceasta biserica de Vechi calendaristi, sa raman la biseria romana, dar care aici propovaduieste ecumenismul ?

  Ma aflu intr fata unei grele si dureroase probleme . Poate cineva va ajunge sa citeasca acestea si sa ma indrume . Biserica a fost pt. mine din totdeauna parte integranta din fiinta mea; In timpul comunismului, fiind in Romania , nu m-am indepartat si nu mi-a fost teama de consecinte prin faptul ca mergeam la biserica.
  Nu stiam mare lucru, dar traiam ortodoxia, si stiu ca Dumnezeu m-a ajutat intotdeauna.

  Am venit aici, dupa moartea primului meu sot, care traia la Paris, ( fugise in timpul comunismului ).
  La decesul lui, eram in Maroc, impreuna cu fata noastra. Am cerut de la Dumnezeu indrumare si pasii ne-au fost indreptati spre aceasta tara, de unde proveneasi bunica mea de tata ( frantuzoaica ).

  Aici am invatat multe, dar este alt spirit, nu)i usor sa te adaptezi . Nu avem un lacas al nostru, suntem gazduiti de o biserca a preotilor Jezuiti; parintele nostru roman, tanar , intelept si plin de credinta, ne indruma, ne ajuta in nevoile noastre.

  Se fac insa intruniri ecumenice, nu se fac insa niciodata slujbe de concelebrare , impreuna cu protestantii sau catolicii, ei sunt uneori doar invitati;

  Daca as avea un mic raspuns de cateva cuvinte din partea unui parine roman, lucrul acesta m-ar ajuta sa vad mai limpede ce trebuie sa fac.

  Multumind celor ce m-au citit pentru rabdare , astept un raspuns, care poate ma va ajuta sa ma indrept spre adevarata cale, daca cea aleasa nu este cea mai buna;

  Dumnezeu sa ne ajute pe toti si sa-l putem slujii, pana la sfarsitul zilelor noastre;

  Antoaneta Doina

 21. Tiii! Laurentiu! Inseamna ca se confirma profetiile; dovada: nimeni – in Duhul Sfant – nu spune altceva decat ceilalti – cel mult, vine cu completari.
  Multam!

  P.S.Daca spunea unuia ca va contribui la refacerea Constantinopolului inseamna ca vremea este mai aproape decat credeam. Citeste ‘Sfarsitul Omului’ de pe sfaturiortodoxe sa vezi ca nu contrazice cu nimic ceea ce a spus Pr.Paisie.

 22. In cartea “Cuviosul Paisie Aghioritul. Marturii ale inchinatorilor” scrisa de
  Nicolae Zurnazoglu,in afara de aceste marturii mai sunt multe alte marturii si pilde de mare folos…Va recomand aceasta cartea ..este foarte interesanta

  Cartea se gaseste la Editura Sophia se langa Facultatea de Teologie din Bucueresi nu numai…DAr daca o cumparati de la M-rea Antim de la Pangar este mai ieftina..

 23. HRISTOS A INVIAT!
  SFINTIA VOASTRA,
  Eu personal sint convinsa de pericolul ingrozitor pe care-l reprezinta noile buletine pentru sufletul nostru.Toate evenimentele se leaga, dar, mai presus de orice, pentru mine au contat afirmatiile PR.PAISIE AGHIORITUL.
  Va rog mult insa sa ne explicati de ce considerati ca sint nocive si cardurile bancare sau cardurile de la supermarketuri.Cardurile bancare au informatiile inregistrate pe banda magnetica, codul de bare nu apare nicaieri. Iar la cardurile de fidelitate emise de unele supermarketuri se foloseste ALT COD DE BARE, nu EAN13.Sper ca acel cod de bare, in care nu apar distincte cele 3 linii duble la inceput/mijloc/sfirsit nu contine si el, nr. fiarei.
  Oricum, la noi la servici am fost obligati sa primim salariul pe card si cred ca aceasta e o situatie generala.Sigur ca toate aceste carduri – bancare, de la farmacii, de fidelitate, etc. NU SINT BUNE, pt. ca ele ne pregatesc psihologic pt. acceptarea nenorocirii finala, dar sinteti sigur ca si folosirea lor este lepadare de Hristos?
  Va multumesc.

 24. Buletinul electronic de identitate sau CARTEA ELECTRONICA DE IDENTITATE, va intra cu adevarat si in uzul cetatenilor romani in curand. Folosirea ei a fost legiferata inca din anul 2002, prin Emiterea de catre Guvernul Statului roman a ORDONANTEI DE GUVERN cu Nr. 69,din data de 29.08.2002 (adica data exact in ZIUA PRAZNUIRII TAIERII CAPULUI SF. IOAN BOTEZATORUL). Termnul de intrare in uzul populatie a fost stabilit initial de catre guveranantii nostri pentru data de 01.01.2007, dar se pare ca statul roman nu a fost inca pregatit, si nu a avut toata baza logistica, electronica si tehnologico-informatica pusa la punct pentru ca acest nou document de identitate sa fie introdus pe scara larga in viata publica si civica a societatii romanesti.
  Guvernul Tariceanu a cerut in timpul acestui mandat al sau Parlamentului Romaniei ca sa PROROGE (adica sa amane) termenul de introducere a cartii electronice de identitate ca nou document de identitate in uzul populatiei romanesti, pentru data de 01.01.2009, adica incepand cu anul viitor.!

  Cartea electronica este in fapt UN INSTRUMENT foarte important de sprijinire A UNEI PEDAGOGII SOCIALE bine gandite pe care guvernantii o vor aplica in curand societatii roamnesti.
  Adica ea inseamna in fapt O PREGATIRE “STEP by STEP “, a romanilor, si o OBISNUIRE TREPTATA, pentru UN ALTA MARER SI IMPORTANTA ETAPA de “dresare” a romanilor, si anume INTRODUCEREA PE SCARA LARGA A CIPULUI ELECTRONIC DE IDENTITATE, care cip va fi introdus CHIAR IN ORGANISMUL BIOLOGIC AL FIECARUI ROMAN in parte!

  De ce? Pentru ca aceasta carte de indentitate nu va fi lasata multa vreme in uzul populatiei, fiindca are cateva mari…”neajunsuri”, respectiv, ca orice alt document de identitate poate fi:
  – furata;
  – pierduta;
  – deteriorata partial;
  – distrusa in intregime;
  – si chiar CONTRAFACUTA, in sensul ca se pot “FURA” informatiile pe care le contine si se pot “reproduce” de catre cei…”interesati sa o faca”, prejudiciindu-se grav prin aceasta posesorul ADEVARAT cartii emise pe numele sau.

  Cartea de identitate va cuprinde date: BIOMETRICE, adica date despre: inaltimea, greutatea, grupa sanguina, arn-ul, adn-ul, culoarea irisului, amprenta digitala a posesorului; date SOCIALE, adica informatii despre: cetatenie, origine etnica, stare civila, apartenta religioasa etc; date finaciaro-fiscale, referitoare la: situatia platii taxelor si a altor cotributii finaciar-fiscale de catre posesor. Va mai cuprinde dupa caz, datele continute de permisul actual de conducere si de catea actuala de alegator.

  In alte cuvinte spus, TOATE INFORMATIILE DESPRE O PERSOANA UMANA, vor fi inserate si cuprinse INTR-UN SINGUR DOCUMENT!

  Si fiindac acest document este/va fi atat de important, pierderea, deposedarea, distrugerea sio contrafacerea lui ii vor determina pe guvernanti sa NU MAI EMITA ALTE carti electronice persoanelor cae au trecut prin asemenea “belele”, si le vor recoamanda acestor cetateni, ca SA ACCEPTE INTRODUCEREA IN PROPRIUL LOR ORGANSIM UMAN a unui CIP ELECTRONIC DE IDENTITATE, care SA-I “scuteasca” in viitor de alte situatii neplacute!

  La momentul actual cipul electronic de identitate deja a trecut de faza “testarii”, si A INCEPUT SA FIE INTRODUS IN UNELE SATTE ALE LUMII, si cu deosebire in U.S.A.! Este testat si introdus in varianta SOLIDA, adica sub foma asemantoare ca marime cu un bob de orez, avand cam 7 mm lungime si 2 mm latime. El se introduce in corp prin INJECTARE cu o seringa cu un ac mai gros, apoi, dupa injectare se stabilizeaza singur intr-o parte a corpului propice “functionarii” lui, de obicei intr-u vas de sange mai stramt. Cipul functioneaza pe baza unei energii proprii (ca si un acumulator), si isi “REALIMENTEAZA” si “REINCARCA” acest acumulator minuscul pe care il contine, folosindu-se de BIOCURENTII emisi de catre corpul uman.

  Dar in curand VA FI INTRODUS PE SCARA LARGA (fiindca acum doar se testeazasi nu este exclus sa se si fi introdus deja la uneel persoane) CIPUL ELCETRONIC…LICHID!!! Primul cip, adica cel solid, mai poate fi “extirpat” (desi aceasta va fi catalogata in noua legislatie, europeano-mondiala, ca INFRACTIUNE, si din oficiu se vor sesiza organele …”competente” de comiterea acestei asa-zise infractiuni…) printr-o operatie chirurgicala, sau chiar printr-o “ranire…voluntara”, DAR CEL DE-AL DOILEA CIP, CIPUL LICHID, numai poate fi “extirpat”, intrucat se va “plia” si “amesteca” cu structura anatomico-somatica a organismului uman, RAMANAND IN ORGANISMUL POSESORULUI, PENTRU TOTDEAUNA!!!

  Mi-au auzit urechile de curand (sau am citit, nu mai retin exact) ac in Satatele Unite, unii parinti “cu stare materiala buna” SOLICITA introducerea IN CORPUL COPIILOR LOR a cipului electronic de identitate, pe motivul stupid…ca daca se vor pierde micutii de ei, parintii lor, sa fie usor de gasit!

  Asadar IATA CE NE ASTEAPTA!

  Sa ne aducem aminte de CUVINTELE PARINTELUI PAISIE AGHIORITUL care spunea ca (citez din memorie aceasta idee a lui, ai am mai citat-o de vreo doua ori pe formul siteului acestuia) ca SITUATIA GREA CARE VINE PESTE crestinatate ca sa-i aleaga pe crestinii unii de altii, adica pe cei credinciosi de cei necredinciosi, NU POATE FI INFRUNTAT DECAT STRICT DUHOVNICESTE, si printr-o ARANJARE “CORECTA” DUHOVNICEASCA a launtrului fiintei noastre PENTRU INFRUNTAREA EI!

  Sa de-a Domnul sa facem ceea ce spunea Parintele PAISIE, adica O TEMEINICA si ADEVARATE LUCRARE IN NOI de indreptare si intarire si “ARANJARE DUHOVNICEASCA”, ca sa RAMANEM IN PICIOARE, cum spune SF. AP. PAVEL in cap. 6 al Epistolei sale catre EFESENI, si ca sa primi de la Domnul HRISTOS, mult dorita si asteptata MANTUIRE A SUFLETELOR NOASTRE! AMIN! SLAVIT SA FIE DOMNUL!

  HRISTOS A INVIAT!

 25. o mica continuare…

  Atat cartea electronica de identitate, cat mai ales cipul electronic de identitate, in ambele sale variante, solida sau lichida, si cu deosebire in ultima varianta, CONTINE UN dispozitiv, un element intrinsec structurii sale, care EMITE un semnal, care semnal ESTE REPERAT DE SATELITI!

  Chiar si fara posedarea “NEFERICITA” a cartii elctronice si a cipului, orice fiinta umana POATE FI REPERATA DE CATRE SATELIT (daac mediul natural permite…) PE BAZA CALDURII pe care o emana corpul uman. Caldura pe care o emana corpul une fiinte omenesti, este “REPERATA” si “SESIZATA” si “RECEPTATA” de catre dispozitivele de receptare ale salteliotilor ca O PATA ROSIE si mica, care “”exista undeva pe …pamant”. Numai ca fara cartea elctronica de identitate si fara cip, NU SE POATE STII CINE ESTE ACEA PATA, reperata, ci doar daca o persoana poseda si poarta atat in afara organismului sau (cartela electronica de identitate este in fapt si la urma urme un CIP …EXTERN) sau in launtrul organismului (cipul INTERN), cipul electronic de identitate, atunci SE POATE STII CU EXACTITATE SI CINE ESTE PERSOANA REPERATA PRIN SATELIT!

  Marja de eroare a satelitilor in reperarea unor obiecte de pe tera este de pana la 7 mm. Specialistii spun ca din Satelit se poate obserav chiar si un muc de tigara !

  Prin urmare toata “ratiunea” introducerii cipruilor elctronice de identitate consta in POSIBILITATE UNEI SUPRAVEGHERI CAT MAI “PERFORMANTE” a fiintelor umane care traiesc pe pamant!

  Iar introducerea cipului in organismul oamenilor inseamna in realitate PECETLUIREA LOR CU SEMNUL FIAREI, SAU CU NUMARUL SEMNULUI (NUMELUI) FIAREI!

  Si fiindca vremea unei asemenea “pecetluiri antichristice” ESTE ATAT DE APROAPE, fiindca o vom prinde si noi, cei de acum si nu numai generatiile viitoare, SA NCEPEM SA NE PREGATIM DUHOVNICESTE asa cum ne-a indemnat PARINTELE PAISIE AGHIORITUL!

  Si cat mai putem comunica LIBER intre noi, prin inetrmediul internetului sau a altor miojloace, SA NE TINEM LA CURENT si SA NE IMBARBATAM unii pe altii si sa ne PURTAM UNII PE ALTII IN RUGACIUNE!

  In vremea antica, crestinii care traiau in preajma imparatului sau in anumite dregatorii si cand auzeau ca se pregateste VREO PERSECIUTIE, ii anuntau si instiintau PE FRATII LOR DUHOVNICESTI-CEILATI CRSETINI, ca …”SE PREGATEASCA” DE INFRUNTAREA rautatii dusmanilor lui Hristos si ai Bisericii, SI CA SA SE IMBARBATEZE SA DEA MARTURIA CEA BUNA pentru NUMELE DOMNULUI si PENTRU ADEVARULUI LUI HRISTOS in lumea cea vrajmasa lui Hristos si MANTUIRII SALE!

  SA URMAM SI NOI EXEMPLUL INAINATSILOR NOASTRI ANTICI, ca sa avem parte de aceasi barbatie ca si ei, si mai ales de ACEASI RASPLATA VESNICA!

  AMIN! HRISTOS A INVIAT! SLAVIT SA FIE DOMNUL!

 26. Pentru anda.

  Raspunsul il ai deja. Iti ramane doar sa te conformazi lui. Toate aceste tehnici ce folosesc si incurajeaza folosirea cardurilor fac parte din pregatirea psihologica a maselor pentru acceptarea finala a semnului lui Antihrist.
  Ce facem noi acum, folosind aceste tehnici? Nimic altceva decat consolidam sistemul antihristic de control total asupra noastra. Sau altfel spun ne samam singuri groapa in care vom cadea, sau ajutam la construirea inchisorii in care urmeaza sa fim inchisi.

  O facem pentru ca ni se spune ca inchisoarea este pentru teroristi. Noi credem ca teroristii sunt undeva ascunsi, cand de fapt pentru elita care conduce lumea teroristii suntem chiar noi. Caci pentru ei fiecare om de pe fata pamantului este un posibil terorist.

  Sa citim si sa recitim zilnic cap. 13 din Apocalipsa, ca sa ne amintim ca impunerea semnului lui Antihrist se va face din ratiuni economice si nu religioase. Din acest motiv cei mai multi oameni vor fi amagiti, crezand ca semnul nu are nici o legatura cu credinta sau cu lepadarea de credinta.

  Va invit pe toti sa vizionati filmul “Endgame” a lui Alex Jones. Si recomandati-l si politicienilor nostri in masura in care aveti posibilitatea. Poate ca si mass media ar trebui sensibilizata, in masura in care mai este libera de controlul politic.

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Articole Recomandate

Carti recomandate