PS MACARIE: “Iubite frate, iubită soră, te îndemn din toată inima: Caută-l pe SFÂNTUL NICOLAE! Mai cu seamă acum să îi cerem ajutorul Sfântului Nicolae, când porţile iadului lovesc în Biserică şi când semnele vremurilor nu sunt liniştitoare” (VIDEO, TEXT)

7-12-2020 Sublinieri

Episcopul Macarie: „Iubite frate, iubită soră, te îndemn din toată inima: Caută-l pe Sfântul Nicolae!”, Duminică, 6 decembrie 2020, Uppsala, Suedia:

„Preacucernici părinţi, iubiţi fraţi şi surori împreună-rugători,

Sfinţii nu sunt pentru noi doar modele de urmat, modele de inspiraţie, ci sfinţii ne sunt alături neîncetat, sunt cu noi şi împreună cu noi aici, la Sfânta Liturghie, dar şi în viaţa noastră de zi cu zi. Sfinţii sunt cei care aduc lumina acolo unde este intuneric, mângâiere acolo unde este întristare, pace acolo unde este tulburare, unitate acolo unde este dezbinare, iubire acolo unde este ură, nădejde acolo unde este disperare, credinţă acolo unde este îndoială, dulceaţă acolo unde este amărăciune. Aşadar, sfinţii ne sunt neîncetat alături. Ei se roagă pentru noi, ei ne ocrotesc, ei mijlocesc neîncetat înaintea Mântuitorului Iisus Hristos, Modelul suprem. Pentru că L-au urmat şi s-au jertfit pentru El, Hristos le-a dăruit multe harisme.

Iar unul dintre cei mai iubiţi şi cunoscuţi sfinţi ai Bisericii este Sfântul Ierarh Nicolae, supranumit şi făcătorul de minuni, deoarece Mântuitorul Iisus Hristos l-a înzestrat cu multe daruri, fiindcă s-a dăruit integral Mântuitorului Iisus Hristos şi aproapelui. De aceea, Sfântul Ierarh Nicolae este o inimă care arde neîncetat pentru aproapele. Este o inimă fierbinte, care bate neîncetat pentru poporul lui Dumnezeu. Este o inimă aprinsă fiindcă el nu poate rămâne indiferent la necazurile, la greutăţile, la neajunsurile noastre.

Dumnezeu m-a învrednicit să slujesc astăzi în comunitatea noastră euharistică de la Uppsala şi să port pe braţele mele icoana-relicvar a Sfântului Ierarh Nicolae, pe care am adus-o din paraclisul centrului nostru episcopal din Stockholm. În această icoană a Sfântului Ierarh Nicolae se păstrează şi un mic fragment din moaştele sale, care au fost strămutate ulterior din cetatea în care a păstorit Sfântul Ierarh Nicolae în secolul al IV-lea, din Mira Lichiei, din Asia Mică, în cetatea Bari din Italia. Tocmai de aceea îl sărbătorim astăzi, dar îl sărbătorim şi primăvara, când facem pomenirea mutării moaştelor sale de la Mira la Bari. Dumnezeu m-a învrednicit să ajung şi eu la Bari şi să mă închin la cinstitele sale moaşte la prăznuirea sa din primăvară, în data de 9 mai, când îmi aniversez şi ziua naşterii. De aceea, eu îi sunt adânc recunoscător Sfântului Nicolae pentru că mă însoţeşte şi mă întăreşte în slujirea arhierească. El este chipul blândeţelor şi este păstorul model şi rugător pentru toţi păstorii Bisericii şi nu vă ascund faptul că eu însumi am fost martor, dar şi beneficiar al atâtor minuni pe care le-a săvârşit Sfântul Ierarh Nicolae. Ne sunt cunoscute minunile mai vechi, consemnate de aghiografi, începând cu cele pe care le-a săvârşit în timpul vieţii sale pământeşti, însă ne sunt cunoscute şi minunile pe care le-a săvârşit cu noi. El este cu adevărat făcător de minuni. Iată un sfânt care nu a lăsat nici măcar o scriere teologică, ci a lăsat doar faptele sale bune pe care le-a săvârşit in timpul vieţii şi pe care, iată, neîncetat le împlineşte prin ajutorarea celor aflaţi în nevoi şi după proslăvirea sa.

Sfântul Ierarh Nicolae, aşa cum v-am spus, este cinstit de două ori pe an, la 6 decembrie şi 9 mai, însă în fiecare zi a săptămânii liturgice este pomenit şi, cu precădere, ziua de joi îi este închinată. Sfântul Ierarh Nicolae este cel care are grijă de toţi, de la mic la mare şi de la mare la mic. El este şi ocrotitorul copilaşilor, de aceea am pregătit darurile pe care le vom oferi copiilor şi astăzi, la prăznuirea sa în Biserică, am pregătit şi o carte de colorat cu cele mai frumoase icoane ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, deoarece Sfântul Nicolae a iubit-o mult pe Maica Domnului. Ne aducem aminte că la Primul Sinod Ecumenic, de la Niceea, Sfântul Ierarh Nicolae s-a numărat printre cei 318 Sfinţi Părinţi şi a fost foarte mâhnit de învăţătura greşită pe care o propovăduia Arie. Şi înţelegem acum de ce el i-a ars o palmă acestui eretic, l-a pălmuit fiindcă se gândea la aproapele care putea să fie în primejdia ereziei. L-a apărat pe aproapele său să nu cadă, fiindcă atunci când eşti în erezie eşti pe calea pierzării. De aceea, Sfântul Nicolae, pe de o parte, ne ajută să săvârşim faptele cele bune, slujindu-l pe aproapele noastru cu timp şi fără timp, însă, totodată, ne întăreşte să dăm şi o bună şi dreaptă mărturie pretutindeni.

icoana de Elena Murariu

O familie decăzută social din timpul vieţii sale pământeşti, din Mira Lichiei, era în mare sărăcie, iar, din cauza disperării, tatăl s-a văzut nevoit să le dea pe cele treu fete ale sale să se prostitueze. Sfăntul Nicolae a aflat, insă nu s-a îndreptat spre această familie ca s-o moralizeze, să-i bată obrazul, să îi ţină predici, să umple văzduhul de vorbe. Nu. Ci tainic a oferit câte o pungă de galbeni fiecărei fete, ca să-şi pregătească zestrea pe care nu o aveau şi, în felul acesta, având zestre, fetele au fost izbăvite de pierzania sufletească.

Sigur, la prostituţie se ajunge în cazuri extreme, însă se ajunge de atâtea ori la destrămarea familiilor, la despărţirea părinţilor de copii şi la alte multe greutăţi.

De aceea, iubite frate şi iubită soră, te îndemn cu toată inima, caută-l pe Sfântul Ierarh Nicolae! Cheamă-l în rugăciune, ţine-l aproape în călătoriile tale, fiindcă a izbăvit din primejdii pe atâţia călători! Cere-i ajutorul, arată-i gândurile tale, arată-i fricile tale, arată-i neputinţele tale, arată-i greutăţile tale; cu siguranţă nu va sta indiferent, ci te va căuta, fiindcă el nu poate să stea la margine, nu poate să treacă indiferent pe lângă tine, cel care eşti în suferinţă, cel care eşti în necaz şi în strâmtorare, cel care eşti în călătorie şi te afli în primejdie, cel care eşti dezorientat şi aştepţi îndrumare. Nu te lasă Sfântul Ierarh Nicolae, ci îţi este alături ca un bun părinte şi un bun păstor.

El este chipul blândeţelor, însă este şi mărturisitorul Ortodoxiei şi învăţătorul înfrânării, aşa cum rostim în troparul închinat lui. De aceea, mai cu seamă acum, să îi cerem ajutorul Sfântului Nicolae, când porţile iadului lovesc în Biserică şi când, iată, semnele vremurilor nu sunt atât de liniştitoare. Să îi cerem ajutorul şi să ne rugăm Sfântului Ierarh Nicolae cu inimă arzătoare şi cu sufletul înfometat de mântuire.

De aceea, acum, la final, vă propun să citim două rugăciuni din cartea de rugăciuni a Episcopiei noastre Ortodoxe Române a Europei de Nord şi vă reamintesc faptul că această carte de colorat, pe care am pregătit-o să o oferim în dar celor mici şi care conţine cele mai frumoase icoane ale Maicii Domnului din bisericile Episcopiei de Nord, deci această carte o găsiţi şi în format pdf, online, pe prima pagină a Episcopiei noastre a Europei de Nord, www.episcopiascandinavia.se

Aşadar, vă propun să rostim rugăciunea înaintea icoanei sale relicvar către Sfântul Ierarh Nicolae, pentru cei aflaţi în cumplita prostituţie. Aşa cum le-a izbăvit pe cele trei fete în timpul vieţii sale pământeşti, să îi izbăvească din primejdia unei vieţi desfrânate pe toţi cei care trăiesc în murdărie şi departe de Dumnezeu. Să spunem cu toată evlavia:

Sfinte Ierarhe Nicolae, minunat ești în toată lumea pentru milele tale bogate și pentru multele tale faceri de bine. Cu nădejde ne aducem aminte de cum ai scăpat din primejdia unei vieți desfrânate pe cele trei tinere sărace pe care tatăl lor, deznădăjduit, cumplitei prostituții se gândea să le dea. Pentru aceasta, alergăm la sfântă icoana ta și ție, cu durere și lacrimi, ne rugăm: scapă din acest jug greu și rău pe cele și pe cei care au căzut în acest cumplit păcat din cauza sărăciei și a vicleniei răilor negustori de trupuri!

Caută, cercetează și ajută pe cei și pe cele care au ajuns, din felurite cauze, să-și vândă trupul, templul Duhului Sfânt, pentru câștig din plăceri rușinoase. Îndreaptă pe cei pe care-i bântuie gândul cel silnic, dăruindu-le lor cele de folos spre viață curată și căsătorie în cuviință. Ocrotește tinerele mlădițe care se află în primejdia de a fi murdărite și înghițite în mlaștina necurăției, ca, prin ajutorul tău, mulți să afle izbăvirea și îndreptarea vieții, spre mântuire și spre slava lui Dumnezeu. Amin.

Şi să rostim o rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae din cartea de rugăciune a Episcopiei noastre şi pentru tinerii care vor să se căsătorească:

Sfinte Ierarhe Nicolae, îndreptător al credinţei şi chip al blândeţelor, minunat ajutător al celor năpăstuiţi, sărmani sau aflaţi în primejdii te faci, Preafinţite, spre slava lui Dumnezeu, pe Care cu iubire jertfelnică L-ai slujit. Sfinte Părinte Nicolae, tu eşti cel care le-ai ajutat pe cele trei surori sărace să se căsătorească, scăpându-le de cumplita desfânare pentru bani. Pentru aceea, ca la un grabnic ascultător al rugăciunilor celor credincioşi alergăm şi noi, păcătoşii, cerând ajutorul tău pentru tinerii care vor să se căsătorească. Roagă-te Preamilostivului Dumnezeu să-i ajute precum altădată pe Isaac, care a fost călăuzit către Rahela, şi Tobie către Sara, să-şi găsească pe cel pe care Dumnezeu îl binecuvântează pentru a-i fi soţ sau pe cea pe care Dumnezeu o binecuvântează pentru a-i fi soţie. Mijloceşte înaintea Marelui Păstor să le lumineze mintea pentru a înţelege şi a primi voia Sa în alegerea căsătoriei, iar nu după voia lor stricăcioasă sau după glasul lumii, dăruindu-le cuviinţă, curăţie şi gând de pocăinţă, ca să pună temelie a căsniciei lor pe Piatra-Hristos, casă de piatră făcându-şi întru adevăr. Călăuzeşte-i în toată vremea şi în tot locul, cele plăcute ale lui Dumnezeu să le caute şi să le dorească, iar de cele rele şi stricate să se păzească. Întăreşte-i în ostenelile lor astfel încât să aibă binecuvântare şi rod prin rugăciunile tale, Sfinte Ierarhe Nicolae, dăruieşte-le pacea şi dragostea lui Hristos, ca să vieţuiască pentru dobândirea vieţii cele veşnice. Amin.”

SFANTUL NICOLAE, CHIPUL MILOSTIVIRII CARE CUCERESTE INIMILE, invatatorul viu al “blandetii lucratoare” si marturisitorul BUCURIEI INMULTITE PRIN DARUIRE DE LA OM LA OM. Parintele Episcop Macarie: “Sa fim oameni pentru acesti frati mai mici ai nostri! Biserica nu este o adunare unde primeaza oamenii de succes, oamenii realizati!”

SFÂNTUL NICOLAE, MÂNGÂIETORUL NOSTRU CEL MARE – MINUNILE DRAGOSTEI DESĂVĂRȘITE. “Înainte de a-l chema, el vine la tine; înainte de a şti cui să te rogi, el sare în ajutorul tău” (cuvinte calde AUDIO)/ PARACLISUL, ACATISTUL, CÂNTĂRI din slujba Sfântului Mare Ierarh făcător-de-minuni

CEL MAI IUBIT SFANT, NICOLAE, “chipul blandetilor”, pavaza luminoasa in INTUNERICUL care se lasa peste lume. LUPTA PENTRU APARAREA INOCENTEI, cei care striga impotriva Bisericii si O INTREBARE ESENTIALA: “Tu cu cine vrei sa semeni?” – OMILIE AUDIO de mare adancime si sensibilitate a Protos. Hrisostom

SFANTUL IERARH NICOLAE si INFRICOSATOAREA MINUNE DIN RUSIA COMUNISTA, “Zoia impietrita” (VIDEO, AUDIO). “Sa strangem icoana lui la piept cu cinstire si cu rugaciune ca sa ne fie de ajutor in tot intunericul acestei lumi”

SFANTUL NICOLAE. Predica Parintelui Arsenie Boca despre cel mai iubit sfant al crestinatatii: “INIMA LUI DE PARINTE AL CRESTINILOR A ARS CA O FACLIE”

SFANTUL NICOLAE. Predici despre chipul RAVNEI MILOSTIVE si al ADEVARATEI CUCERNICII oglindit in viata Sfantului Mare Dascal al lumii si Ierarh iubitor de oameni

SFANTUL NICOLAE. Predica IPS Bartolomeu Anania (audio), cantari si slujbe inchinate iubitului Mare Ierarh din Mira Lichiei

“Cand iti va fi mai greu, sa-l chemi in ajutor pe Sfantul Nicolae!”

Cateva MINUNI CONTEMPORANE ale Sfantul Ierarh Nicolae

SFANTUL NICOLAE, “Parintele, Fratele, Fiul, Prie­tenul pe care-l asteptam sa vina in fiecare an” si cascada sa de MINUNI care nu trebuie uitate/ Ce daruri cerem de la “Mosul” sau: CINE NI-L DESPARTE PE “MOS NICOLAE” de SFANTUL NICOLAE?/ “Sa nu incuiem niciodata usa Sfantului Nicolae!”

Predica Parintelui Sofian Boghiu (Manastirea Antim) la SFANTUL IERARH NICOLAE si SFANTA MUCENITA FILOFTEIA

Lidia Staniloae despre SFANTUL NICOLAE sau CUM TRAIAU COPIII DE ODINIOARA MIRACOLUL SARBATORII


Categorii

PS Macarie, Sfantul Ierarh Nicolae, Sfintii - prietenii lui Dumnezeu, prietenii nostri, VIDEO

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

2 Commentarii la “PS MACARIE: “Iubite frate, iubită soră, te îndemn din toată inima: Caută-l pe SFÂNTUL NICOLAE! Mai cu seamă acum să îi cerem ajutorul Sfântului Nicolae, când porţile iadului lovesc în Biserică şi când semnele vremurilor nu sunt liniştitoare” (VIDEO, TEXT)

  1. Pingback: CUVANTUL DE ANUL NOU 2021 AL PS MACARIE DRĂGOI: “Sa nu intram in panica si sa nu facem din supravietuirea biologica scopul suprem al vietii noastre, care merita orice pret”. Despre “PANACEUL” VACCINULUI: “Sa facem alegeri in
  2. Pingback: PĂRINTELE EPISCOP MACARIE slujind în satul său natal, în Duminica după Botezul Domnului: “Dumnezeu trimite mângâiere și ajutor atunci când înmulțim RUGĂCIUNEA PENTRU CEI ÎNSINGURAȚI ȘI BOLNAVI. Dacă lumea devine tot mai inospitalier
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate