SFANTUL NOSTRU PARINTE CLEOPA, rugator din Rai pentru români – DOCUMENTARE VIDEO emotionante si ziditoare realizate la MANASTIREA SIHASTRIA intru evocarea marelui duhovnic misionar: “Sa ai totdeauna in minte GANDUL LA MOARTE si in inima pe DOAMNE, IISUSE!”

5-12-2020 Sublinieri

22 de ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Cleopa Ilie

***

„Dă-l de pomană la Maica Domnului” – amintiri despre viața și învățăturile părintelui Cleopa

Călugării de la Mănăstirea Sihăstria povestesc despre unul dintre cei mai îndrăgiți duhovnici, părintele Cleopa Ilie. Părintele care, chiar și după trecerea la Domnul, ne strânge în jurul său, ne iubește, ne ajută și se roagă pentru noi:

La sfat de taină, în „grădina cu sfinți”

„Cel ce crede în Mine, de va și muri, viu va fi”: Un dialog despre moarte, în liniște și fără teamă, în cimitirul Mănăstirii Sihăstria. Părintele Nil a vorbit cu părintele Gavriil, îngrijitorul „grădinii cu sfinți”.

***

Ziarul Lumina:

Părintele Cleopa Ilie, misionarul isihast de la Sihăstria

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei – 04 Dec, 2020

În fiecare început de decembrie ne amintim de părintele Cleopa Ilie, pentru că în ziua a doua a acestei luni, în anul 1998, a trecut la Domnul marele duhovnic de la Mănăstirea Sihăstria. Sfârşitul vieţii pământeşti a părintelui Cleopa este unul de sinaxar. El a fost misionarul de la Sihăstria care a învăţat poporul cuvântul lui Dumnezeu într-o vreme când ideologia comunistă dorea să impună ateismul. Cuvântul plin de dragoste duhovnicească al părintelui ajunge şi astăzi până la noi prin cărţile lăsate moştenire, dar mai ales prin celebra sa zicere: Mânca-v-ar raiul!

Acest mare părinte duhovnicesc al neamului nostru s-a născut în zona Botoşanilor, în localitatea Suliţa, la 10 aprilie 1912, primind la botez numele de Constantin. La vârsta de 14 ani a intrat în obştea monahală de la Sihăstria. În anul 1937 a fost călugărit, iar în anul 1944 a devenit egumenul Sihăstriei Neamţului. Urmărit de Securitate, se retrage în 1948 pentru şase luni în pădurile din jurul Mănăstirii Sihăstria. În anul 1949 devine stareţ al Mănăstirii Slatina, unde formează o obşte de 80 de călugări. Din cauza Securităţii se retrage între anii 1952 și 1954 în Munţii Stânişoara. La cererea Patriarhului Justinian, va reveni la Mănăstirea Slatina. În primăvara anului 1959 se retrage pentru a treia oară şi se nevoieşte ca sihastru mai bine de cinci ani. În 1964 revine în Mănăstirea Sihăstria şi-şi dedică întreaga viaţă lucrării duhovniceşti.

Părintele Cleopa este unul dintre cei mai importanţi neoisihaşti din secolul 20 şi un mare trăitor şi propovăduitor al valorilor isihaste. Datorită lui şi altor părinţi neoisihaşti de la noi, ortodocşii români au descoperit frumuseţea trăirii isihaste, care a format un scut duhovnicesc în faţa tăvălugului ateist comunist. Astfel, în plină epocă comunistă la Sihăstria, părintele Cleopa a desfăşurat un adevărat apostolat prin cuvânt şi faptă pentru creştinii care veneau la chilia lui pentru povăţuire duhovnicească. Din cuvintele sale înţelegem profunzimea trăirii sale duhovniceşti în centrul căreia a stat Rugăciunea inimii. El îi învăţa pe creştini despre această rugăciune ca unul ce o trăia şi o rostea permanent, la fel ca marii isihaşti din vechime. Părintele Cleopa, pentru noi cei de astăzi, este un chip de lumină din istoria monahismului românesc, iar prin viaţa sa este o filă de trăire duhovnicească de mare importanţă în paginile Patericului marilor duhovnici pe care i-a dat Ortodoxiei ţara noastră.

***

Nepământeanul părinte Cleopa

Dacă trăia, ar fi împlinit 100 de ani, el, nepământeanul monah care a privit mereu spre Cer, unde era de fapt şi inima lui.

Oamenii ca el, puţini la număr, n-au nimic comun cu lumea aceasta trecătoare. Prietenia lor cu lumea Cerului, cu sfinţii şi sihaştrii care mişunau încă prin Munţii Neamţului i-au ajutat să se desprindă de tot ce-i efemer şi ar fi putut deveni stavilă în calea mântuirii.

Nepământeanul Cleopa, cunoscutul arhimandrit şi duhovnic, îndrumătorul de obşti şi sihastrul dintre cei din urmă, le-a amintit monahilor care vieţuiau în preajma sa şi tuturor celor care l-au întâlnit şi ascultat că drumul lor trebuie să meargă pe cărarea cea strâmtă, şi nu pe calea cea largă, întotdeauna aglomerată, uneori chiar blocată de mulţimile care pur şi simplu o invadează.

Se adevereşte cuvântul care spune că pomenirea dreptului se face cu laude, numele nu este uitat, iar faptele sunt amintite de generaţii şi generaţii, cu evlavie şi cu dorinţa de a fi imitate, rămânând exemple luminoase, aidoma marilor Părinţi din Patericul Egiptean, adevărate dreptare actuale şi astăzi, după un mileniu şi multe veacuri de la fericita lor vieţuire pe pământ.

Arhimandritul Cleopa Ilie a fost monahul ieşit din tiparele obişnuitului, un harismatic, un învăţător, un părinte cum nu sunt mulţi şi un iscusit scriitor bisericesc.

În toată viaţa lui a strălucit darul lui Dumnezeu care a rodit însutit şi înmiit, după cuvântul Semănătorului de seminţe din ţarina mântuirii. Cum a răspuns părintele Cleopa la chemarea ce i-a fost adresată, se ştie – prin ascultare desăvârşită, smerenie şi slujire totală.

Format într-o “universitate” rară şi înaltă, cu mari profesori pe care i-a găsit mai întâi în paginile Evangheliei şi apoi în cărţile Părinţilor, novicele Constantin şi mai târziu monahul Cleopa s-a format ca slujitor dăruit în totalitate Mântuitorului Hristos, un om al lui Dumnezeu şi o credincioasă slugă, după cum auzim în cântările Bisericii dreptmăritoare.

A vieţuit aproape 70 de ani la Mănăstirea Sihăstria, pe care a iubit-o mai mult decât orice, căreia i-a fost îndrumător duhovnicesc şi stareţ pentru câţiva ani şi unde a rămas până în ceasul din urmă.

Există oameni care schimbă cursul evenimentelor, oameni care schimbă istoria unui loc. Părintele Cleopa a fost unul dintre aceştia. Dacă în momentul când a devenit novice Sihăstria era un schit aproape necunoscut din zona Neamţului, când a trecut către Domnul, datorită vieţuirii şi lucrării sale, precum şi a altor părinţi, cum au fost Ioanichie Moroi, Paisie Olaru, Casian Frunză, Ioanichie Bălan şi Victorin Oanele, schitul de altădată a devenit una dintre cele mai cunoscute, mai respectate şi mai pomenite mănăstiri din întreaga lume ortodoxă. Aşadar, părintele Cleopa a fost un monah harismatic, care a schimbat istoria acestui loc. Dar, mai mult decât atât, a schimbat viaţa multor oameni şi călugări care l-au avut îndrumător, a celor care l-au cunoscut, a pelerinilor care l-au întâlnit, fie şi pentru o singură dată; toţi au rămas cu amintirea unui apostol, al cărui glas, asemenea tunetului, se auzea de pe prispa chiliei, vara, ori în interiorul ei, în sezonul rece, şi le amintea tuturor cuvintele Mântuitorului. A fost un următor al Domnului, aducându-le aminte permanent oamenilor de cuvintele vieţii veşnice.

Părintele Cleopa era în stare să predice ceasuri la rând fără oprire. De multe ori mărturisea că a vorbit în faţa multor ierarhi, cum s-a întâmplat în timpul unei vizite în Grecia, la sfârşitul anilor ’70, ori în aproape toate mănăstirile Muntelui Athos, care l-au invitat să le rostească cuvinte de folos, în obştile marilor mănăstiri din Moldova, şi nu numai. După ce a revenit din perioada de însingurare şi sihăstrie petrecută în munţi, în timpul regimului comunist, patriarhul Justinian l-a chemat la Bucureşti, unde a rămas câteva luni, fiind găzduit chiar în Reşedinţa patriarhală, şi a predicat atunci în Catedrală, dar şi în mănăstirile aflate în preajma Bucureştilor.

A fost deci un apostol părintele Cleopa… Le-a vorbit tuturor. Avea un cuvânt bun pentru fiecare: pentru marii ierarhi, pentru oamenii simpli şi pentru cei importanţi care au venit la chilia lui, oameni de cultură şi chiar demnitari politici. După 1990, unul dintre premierii României a poposit la chilia lui şi părintele a avut curajul să-i spună: “Dacă-i moarte, nu-i nimic! Azi eşti, mâine nu eşti”. Cei care se aflau în preajma premierului, când au coborât de la chilia lui, au încercat să-l scuze, că e bătrân, că… Dar premierul a spus: “Nu, a fost un om sincer, mi-a spus lucruri adevărate” – aşa era şi bunicul meu, vorbea întotdeauna direct. Aşadar, a avut pentru fiecare un cuvânt, le-a amintit tuturor de Cer şi i-a îndemnat să privească mai puţin la ţărâna de care suntem atât de mult legaţi fiecare în parte.

El preţuia “scumpătatea canoanelor”, ca să redau expresia pe care însuşi, adeseori, o folosea. Ţinea mult la canoanele Părinţilor şi era oarecum aspru în comparaţie cu duhovnicul său Paisie, care era mai blând şi care împrumutase, probabil, din cuvintele Mântuitorului Hristos şi din pildele lăsate, îndemnul de a ierta… după cum Domnul i-a iertat pe toţi cei care au ajuns în faţa Lui, chiar dacă unii dintre ei au fost oameni păcătoşi… foarte păcătoşi. Părintele Cleopa folosea, adeseori, canoanele, citatele marilor Părinţi ai Bisericii şi cuvintele Scripturii, pe care le ştia pe dinafară. La optzeci şi ceva de ani avea memoria unui tânăr… Nu uita aproape nimic. Era în stare să spună, ceasuri la rând, istorisiri, pilde, cuvinte ale Scripturii, psalmi ş.a.m.d.

Părintele Cleopa a fost un duhovnic înţelept. Deşi aspru, urmărea, de fapt, îndreptarea persoanelor. A fost şi un mare rugător. Niciodată nu-şi începea ziua fără rugăciune. Se ruga mult. De multe ori spunea: “Rugaţi-vă câteva ceasuri pe zi şi veţi avea mari bucurii!” Acum pierdem aceste bucurii pentru că nu mai avem ceasurile pe care el le petrecea cu genunchii plecaţi. Omul este mare doar atunci când stă în genunchi. Şi părintele a fost un om mare!

Legaturi:

“Măi creștini, rugați-vă, că or să vie mari necazuri pe oameni! Oamenii nu se mai roagă lui Dumnezeu” (PĂRINTELE SIMEON ZAHARIA în documentarul Trinitas TV despre Mănăstirea Sihăstria)

 

***

PARINTELE CLEOPA – GANDUL LA MOARTE (si video)

Parintele Cleopa: DA, NOI SUNTEM CEI DE PE URMA! Proorocii mincinosi si minunile dracilor. ENOH SI ILIE

Parintele Cleopa: ZIDURI, ZIDURI, ZIDURI…

PARINTELE CLEOPA: “Ar trebui sa plangem in toata ziua, dar traim in nesimtire”. POTOPUL CU APA SI POTOPUL CU FOC

AVVA CLEOPA CEL MARE, “inteleptul cu minte de batran si suflet de copil”/ (Video inedit): INMORMANTAREA PARINTELUI CLEOPA. Intalnirea cu Staretul Tadei

PARINTELE CLEOPA – 20 DE ANI DE LA NASTEREA IN CERURI: “Manca-v-ar Raiul! Va pun intr-o traista si la Rai cu voi! Va rog sa va fie draga Biserica!”. AMINTIRI DIN VIATA IN PUSTIE, SUB PRIGOANA, despre pustnicii din muntii Sihlei, PREDICA LA POSTUL CRACIUNULUI si alte INREGISTRARI AUDIO. “Nu fă tu! Nu fă tu! Nu fă tu!”

PARINTELE CLEOPA ILIE (†2 decembrie 1998) – 15 ani de la mutarea la Domnul a marelui duhovnic al Moldovei. Viata si marturii in DOCUMENTAR VIDEO

RABDARE, RABDARE, RABDARE… – Parintele Cleopa Ilie (VIDEO)

“Ai rabdare!” – MARTURII DESPRE SFINTENIA PARINTELUI CLEOPA: “De cate ori mi-e greu, il chem in rugaciunile mele, asa cum am facut si cat a fost in viata”

PARINTELE CLEOPA – cateva invataminte esentiale dintr-o viata plina de minuni

MARTURII despre darurile duhovnicesti ale CUVIOSULUI CLEOPA de la Sihastria

PARINTELE CLEOPA – (†2 dec. 1998): “MANCA-V-AR RAIUL SA VA MANANCE!” (inedit audio si video)

Parintele Cleopa si INIMA DE MAMA

Intalnire intre Parintele CLEOPA si Cuviosul PAISIE AGHIORITUL

PARINTELE ARSENIE PAPACIOC SI PARINTELE CLEOPA. Cand se intalnesc Batranii sfinti si se bucura ingereste unul de altul… “Maica Domnului, cum de l-ai adus aici!”

SCRISORILE PARINTELUI CLEOPA CATRE PARINTELE ARSENIE BOCA: “Sunteti un izvor curat din care se adapa oile lui Hristos”. Marturia IPS Antonie Plamadeala despre AJUTORUL DAT DE PARINTELE ARSENIE PARTIZANILOR FAGARASENI

PARINTELE CLEOPA despre DREAPTA MASURA, SFATUIRE, SMERENIE, despre ispitele calugarilor si ale celor ce nazuiesc spre daruri mari: “CATE OLEACA, INCET…”

PARINTELE CLEOPA DESPRE PAZA MINTII: “Sa nu iesi la razboi fara Mine!” (1)

PARINTELE CLEOPA DESPRE PAZA MINTII: “Sa nu iesi la razboi fara Mine!” (2)

ISPITA ANGELISMULUI SAU INSELAREA DIN RAVNA CEA CU MANDRIE – Cazul parintelui Ioil din manastirea Slatina si discernamantul Avvei Cleopa

CADERILE “DE-A DREAPTA”. Noi invataturi si pilde de pateric romanesc culese de IPS Antonie Plamadeala. CONDITIILE FAPTELOR CU ADEVARAT MANTUITOARE

PARINTELE CLEOPA despre CONDITIILE DOBANDIRII PACII IN INIMA si despre SFARSITUL LUMII: “Urgia lui Dumnezeu, toate acestea striga la cer si nu stim pana cand…”

PARINTELE CLEOPA: Paza mintii si rugaciunea inimii. IMAGINATIA – “pod al dracilor” care impiedica rugaciunea curata – si ISPITA RATIUNII “TEOLOGHISITOARE”, de care “RADE DRACUL CU GURA PANA LA URECHI”: “Cand te rogi nu teologhisi, ci trebuie sa te doara inima pentru pacate”

Parintele Cleopa DESPRE VISE, VEDENII, GHICITORII, VRAJITORII SI “DRACII ARHICONI”: “Auzi cum amesteca diavolul otrava cu mierea ca sa te duca in iad?”

Parintele Cleopa despre FUGA DIN FATA PRIMEJDIILOR

Parintele Cleopa: CE PRETUIESTE DUMNEZEU?

PARINTELE CLEOPA (†2 decembrie 1998) despre DREAPTA CREDINTA A NEAMULUI ROMÂNESC: “Ortodocsi trebuie sa stam pana la moarte”

Sfantul Gheorghe de la Cernica si Parintele Cleopa – RANDUIELI DE IMPARTASIRE PENTRU CALUGARI SI MIRENI

 

***

“CONȘTIINȚĂ, SPUNE-MI DREPT, DACĂ MOR ACUM, MĂ MÂNTUIESC? Îi place lui Dumnezeu cum trăiesc eu acum?” – Cuvinte de mare folos duhovnicesc de la PĂRINTELE PROCLU

“EXPERIENTA LUI DUMNEZEU iti da curajul de a trai, dar si CURAJUL DE A MURI. Ortodoxia se invata in Biserica si IN GENUNCHI”. Cuvinte puternice si de actualitate, in VREMEA SPAIMELOR MORTII, ale PREASFINTITULUI BENEDICT VESA, la Duminica Ortodoxiei si la pomenirea martirilor anticomunisti (VIDEO, TEXT): “Mantuirea este DE DIMINEATA PANA SEARA”


Categorii

Documentare, Mari duhovnici, preoti si invatatori, Minuni si convertiri, Parintele Cleopa, Razboiul nevazut, Sfintii - prietenii lui Dumnezeu, prietenii nostri, VIDEO

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate