ASUR: campanie de intimidare a directorilor de scoala pentru ora de religie. DEMONTAREA PUNCTUALA A DEZINFORMARILOR MILITANTILOR ATEISTI

27-09-2012 6 minute Sublinieri

Patriarhia Română cere MECTS să intervină pentru respectarea legislaţiei privind predarea religiei în preuniversitar, după ce, spun reprezentanţii instituţiei de cult, ASUR a ameninţat mai mulţi directori de şcoli, pentru a nu înscrie copii la aceste ore fără acordul explicit al părinţilor.

Potrivit Patriarhiei, în prima jumătate a lunii septembrie, Asociaţia Secular-Umanistă din România (ASUR) a trimis scrisori directorilor de la mai multe şcoli din ţară scrisori în care aceştia “sunt ameninţaţi cu dosare penale pentru abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, potrivit art. 247 din Codul Penal, dacă fac înscrierea elevilor la orele de religie, fără un acord explicit din partea părintelui şi/sau elevului”.

“În ziua de 10 septembrie 2012 preşedintele ASUR, domnul Atila Nyerges a trimis o scrisoare către directorii mai multor unităţi de învăţământ din ţară, al cărei conţinut este un amestec confuz de articole de lege, citate trunchiat şi tendenţios, fără legătură cu predarea religiei în şcoală, cu scopul vădit de a dezinforma şi de a intimida”, se mai arată într-un comunicat remis MEDIAFAX, miercuri, de Patriarhie.

Reprezentanţii Patriarhiei subliniază că, potrivit prevederilor constituţionale şi legale care reglementează statutul orei de religie în învăţământul public, şcoala nu este obligată să ceară acordul părinţilor pentru participarea copiilor la ora de religie. Citând din legislaţia în vigoare, instituţia de cult menţionează, astfel, că: statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult; în şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege; în învăţământul de stat şi particular, predarea religiei este asigurată prin lege cultelor recunoscute; planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun.

“Deoarece în mai multe şcoli din România reprezentanţii ASUR încearcă prin diferite metode crearea unei atmosfere ostile disciplinei religie şi intimidarea profesorilor de religie, Patriarhia Română solicită Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să intervină pentru respectarea statutului disciplinei şi al profesorului de religie, conform legii. De asemenea, Patriarhia Română îndeamnă profesorii de religie să se adreseze organismelor abilitate ale statului, atunci când le sunt încălcate demnitatea şi statutul de profesori, garantate de Constituţia României şi de legislaţia în vigoare”, se mai arată în comunicat.

În scrisoarea care, potrivit sursei citate, ar fi fost trimisă mai multor directori de şcoală, ASUR invocă, la rândul său, mai multe articole de lege, în care se menţionează, printre altele, că “părinţii sau tutorii au dreptul exclusiv de a opta pentru educaţia religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri” şi că “la solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie”.

“Responsabilitatea privind respectarea tuturor prevederilor legale vă revine dumneavoastră, în calitate de director al unităţii de învăţământ. În mod specific, înscrierea elevilor la orele de religie fără un acord explicit din partea părintelui şi/sau elevului poate fi încadrată în prevederile art. 247 din Codul Penal, se mai precizează în scrisoarea ASUR, în care este reprodus şi articolul de cod penal privind abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi.

Contactată de MEDIAFAX, Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei, a declarat că va analiza situaţia reclamată de Patriarhie şi va dispune măsurile care se impun.

De curând, tot ASUR a scris pe site-ul propriu că pe lista manualelor de religie aprobate de Ministerul Educaţiei continuă să se afle o serie întreagă de lucrări “ce promovează intoleranţa religioasă şi care agresează psihic copiii prin repetarea obsesivă a temelor despre «păcat», «iad» şi «diavoli», inducându-li-se acestora ideea că nerespectarea cu stricteţe a «poruncilor» îi condamnă la «osânda veşnică».

Totodată, potrivit ASUR, “îndoctrinarea religioasă devine şi mai periculoasă atunci când manualele de la alte materii, Istoria sau Biologia de exemplu, se transformă într-un fel de manuale de religie deghizate“. ASUR a solicitat Ministerului Educaţiei să retragă de urgenţă autorizarea acestor manuale şi “să ia toate măsurile care se impun pentru a preveni îndoctrinarea religioasă a elevilor”.

Patriarhia a reacţionat şi atunci, precizând că Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a aprobat 45 de manuale de religie, dintre care doar 18 aparţin cultului creştin ortodox.

De asemenea, Patriarhia a arătat că ASUR îşi arogă în mod discutabil calitatea de reprezentant al societăţii civile şi deformează constant realitatea, promovând intoleranţa faţă de religie prin reluarea obsesivă la începutul fiecărui an şcolar a atacurilor la adresa manualelor de religie.

Întrucât comunicatul de presă postat în ziua de 24 septembrie 2012 de Asociaţia Secular-Umanistă din România (ASUR) pe site-ul propriu dezinformează grav în ceea ce priveşte sprijinul financiar de la bugetul de Stat pentru Culte, pentru corecta informare a opiniei publice şi mass-media, Patriarhia Română precizează:

1. În comunicatul ASUR se afirmă: Statul plăteşte salarii, impozite, asigurări de sănătate şi contribuţii sociale pentru aproximativ 56.000 de reprezentanţi ai cultelor (cca. 17.000 de preoţi, 19.000 aparţinând „personalului neclerical”, 10.000 de profesori de religie şi 10.000 de călugări) …

RĂSPUNS: Afirmaţia este inexactă. Statul român asigură doar o contribuţie (aproximativ 60%) la salariile personalului clerical şi neclerical al Cultelor. Restul salariilor (comparabile cu cele ale profesorilor din Învăţământul preuniversitar), impozitele, asigurările de sănătate şi contribuţiile sociale sunt plătite din fondurile proprii ale unităţilor bisericeşti.

Această situaţie este consecinţa secularizării averilor bisericeşti de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1863), atunci când Biserica a fost deposedată de sursele de întreţinere, iar Statul român şi-a luat angajamentul de a sprijini de la bugetul public salarizarea personalului deservent şi întreţinerea lăcaşurilor de cult. În prezent, cea mai mare parte a proprietăţilor bisericeşti nu au fost încă retrocedate proprietarilor de drept.

De remarcat faptul că sumele plătite de unităţile bisericeşti pentru plata impozitelor şi asigurărilor sociale aferente salariilor personalului deservent sunt aproximativ egale sau depăşesc valoarea contribuţiilor la salarii primite de la bugetul de Stat. De exemplu, în fiecare lună valoarea totală a contribuţiilor la salariile personalului din Administraţia patriarhală este de 557.472 lei, iar suma plătită de Patriarhia Română la bugetul de Stat pentru impozitele pe salariile integrale, asigurări de sănătate şi contribuţii sociale este de 575.087 lei. Oricine poate constata faptul că ceea ce se primeşte de la bugetul de Stat sub forma sprijinului salarial se întoarce la bugetul public prin plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale aferente.

Din cei 14.231 de preoţi şi diaconi ai Bisericii Ortodoxe Române, peste 1.000 sunt salarizaţi exclusiv din fondurile proprii ale unităţilor bisericeşti, iar aproape 1.500 din cei aproximativ 17.000 de salarizaţi neclericali sunt plătiţi integral de Biserică.

Precizăm că personalul bisericesc clerical şi neclerical se numără printre categoriile socio-profesionale din România cu cele mai mici salarii. În numeroase comunităţi din ţară, în special din mediul rural, din cauza sărăciei şi a migraţiei în străinătate, preoţii nu mai reuşesc să-şi completeze salariile din fonduri proprii, pentru majoritatea acestora sprijinul salarial de la bugetul de Stat reprezentând unicul venit sigur pentru întreţinerea familiei. De reţinut este şi faptul că anual sumele alocate în bugetul de Stat pentru cultele religioase reprezintă doar 0, 4 % din PIB, adică de peste 10 ori mai puţin decât sumele alocate pentru învăţământ şi sănătate.

Referitor la personalul monahal, precizăm că din cei aproximativ 8. 500 de călugări şi călugăriţe, numai stareţul/stareţa şi preotul slujitor din mănăstiri primesc contribuţie de la bugetul de Stat la salariu, adică doar câteva sute de persoane, iar nu 10.000 de călugări, aşa cum dezinformează ASUR.

În ceea ce priveşte cei aproape 7. 700 profesori de religie, menţionăm faptul că aceştia au acelaşi statut cu celelalte cadre didactice din învăţământul românesc şi sunt salarizaţi de Ministerul Educaţiei. În acest sens, considerăm că prezenţa religiei în programa de învăţământ din şcolile publice, care îi deranjează atât de mult pe reprezentanţii ASUR, este un drept câştigat de poporul român în Decembrie 1989. De altfel, potrivit sondajelor şi studiilor sociologice realizate în ultimii 15 ani, majoritatea românilor apreciază rolul orei de religie în formarea şi educarea tinerei generaţii.

2. În comunicatul ASUR se afirmă: Pentru activităţi de asistenţă socială folosesc doar o foarte mică parte a banilor primiţi de la stat; de exemplu, conform rapoartelor de activitate ale BOR, în 2009 şi 2010, Biserica Ortodoxă a cheltuit pentru „activitatea social-filantropică” doar cca. 5% din totalul subvenţiile bugetare primite.

RĂSPUNS: Afirmaţia ASUR este inexactă. Nu există subvenţii de la bugetul de Stat pentru opera social-filantropică a Bisericii! Cele aproximativ 55 de milioane de lei folosite în anul 2011 de Biserica Ortodoxă Română pentru susţinerea celor aproximativ 700 de instituţii social-filantropice destinate tuturor categoriile sociale defavorizate de care beneficiază în mod constant aproape un milion de români săraci provin exclusiv din fonduri proprii şi donaţii ale credincioşilor.

În acelaşi timp, Patriarhia Română şi alte eparhii din ţară derulează cu succes programe social-educaţionale la nivel naţional din fonduri europene (Hristos împărtăşit copiilor, Alege şcoala! etc.) ai căror beneficiari sunt zeci de mii de copii, adolescenţi şi tineri, iar la nivel local există numeroase proiecte sociale derulate de eparhii în parteneriat cu autorităţile locale şi alte ONG-uri.

3. În comunicatul ASUR se afirmă că Biserica Ortodoxă Română şi celelalte Culte religioase cunosc un tratament privilegiat.

RĂSPUNS: Pentru corecta informare a opiniei publice, precizăm faptul că, potrivit Codului fiscal (art 15, alin. f), cultele religioase sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru: venituri obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult, potrivit legii, venituri obţinute din chirii, alte venituri obţinute din activităţi economice, venituri din despăgubiri în formă bănească, obţinute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiţia ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent şi/sau în anii următori, pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult, pentru lucrări de construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de cult şi a clădirilor ecleziastice, pentru învăţământ, pentru furnizarea, în nume propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condiţiile legii, pentru acţiuni specifice şi alte activităţi nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. Această prevedere din Codul fiscal se fundamentează pe art. 29, alin. 5 din Constituţia României, dezvoltat în Legea cultelor nr. 489/2006, unde se menţionează: Statul român recunoaşte cultelor rolul spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural şi de parteneriat social, precum şi statutul lor de factori ai păcii sociale (art. 7 alin. 1); Autorităţile publice cooperează cu cultele în domeniile de interes comun şi sprijină activitatea acestora. (art. 9 alin. 3).

Trebuie menţionat că în momentul elaborării Codului fiscal, ţinând cont de faptul că cea mai mare parte a proprietăţilor bisericeşti nu a fost încă retrocedată Bisericii, legiuitorul a avut în vedere identificarea unor surse de finanţare pentru întreţinerea lăcaşurilor de cult şi a celorlalte clădiri bisericeşti, precum şi a lucrării social-filantropice şi educaţionale desfăşurată de Culte în beneficiul populaţiei care este incomparabil mai amplă şi eficientă decât cea a ONG-urilor. De altfel, în toate ţările europene există facilităţi fiscale pentru Culte condiţionate de folosirea fondurilor strict pentru activitatea specifică desfăşurată în societate.

În acelaşi timp, pentru activităţile economice desfăşurate prin societăţi comerciale, Cultele plătesc taxe şi impozite potrivit legislaţiei în vigoare asemenea tuturor agenţilor economici din ţara noastră.

4. În finalul fiecărui comunicat ASUR se afirmă: Să nu uităm: În România sunt 18.300 de biserici; doar 4.700 de şcoli generale stau la dispoziţia copiilor!

RĂSPUNS: Afirmaţia este falsă. În România, potrivit statisticilor oficiale, sunt 20.240 de şcoli cu personalitate juridică şi arondate, adică de peste 4 ori mai multe instituţii de învăţământ decât încearcă sistematic să dezinformeze ASUR. Dacă astăzi în România se închid spitale şi şcoli, aceasta se întâmplă nu din cauza Bisericii Ortodoxe Române, ci ca urmare a scăderii numărului populaţiei, inclusiv a celei şcolare.

În ceea ce priveşte celelalte afirmaţii din comunicatul ASUR, unele dintre acestea sunt ridicole, iar la altele au fost oferite răspunsuri explicite de către Patriarhia Română cu alte prilejuri.  În concluzie, şi de această dată se constată că ASUR dezinformează flagrant, deranjată probabil de prezenţa activă a Bisericii în societate şi a lui Dumnezeu în sufletele oamenilor.


Categorii

1. DIVERSE, Raspunsurile Bisericii la problemele vremurilor, Razboiul impotriva Bisericii/ crestinismului

Etichete (taguri)

, , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

23 Commentarii la “ASUR: campanie de intimidare a directorilor de scoala pentru ora de religie. DEMONTAREA PUNCTUALA A DEZINFORMARILOR MILITANTILOR ATEISTI

 1. Articolul nu atentioneaza asupra faptului ca ASUR este o ramura a “umanistilor europeni” – probabil vreo federatie, asemenea homosexualilor.

  In luna iunie, la Trinitas TV preotul Viorel Ionita, cunoscator al realitatilor confesionale din UE, spunea ca “grupul umanistilor europeni” a cerut forurilor legislative de la Bruxelles ca duminica sa nu mai aiba conotatii religioase; mai mult se dorea ca unii oameni sa-si ia ziua libera lunea, altii martea si asa mai departe.

  Pe de alta parte aceasta propunere a creat o solidaritate a “bisericilor” crestine; s-a evidentiat astfel necestiatea unui “ecumenism practic” care sa blocheze decizia prin care duminica sa nu mai fie zi libera pentru toata lumea.
  In acest fel s-a creeat “Asociatia pt protectia duminicii”. “U.E. nu accepta obiectiile ortodocsilor pt ca sunt prea putini.” Prin urmare in probleme practice trebuie sa ne unim fortele impreuna cu zecile/sutele de milioane de crestini occidentali.

  E de asteptat ca in viitor, ortodocsii sa-si uneasca vocile cu ceilalti crestini, pentru a putea contracara deciziile anticrestine din UE.

 2. “În mod specific, înscrierea elevilor la orele de religie fără un acord explicit din partea părintelui şi/sau elevului poate fi încadrată în prevederile art. 247 din Codul Penal.”
  Maiexplicit acord decat cel de la Sfantul Botez? Nu am auzit de copii care sa fi fost botezati impotriva vointei parintilor.

 3. @MirceaR:

  In acelasi timp, tocmai necesitatea ”unirii fortelor” este clamata pentru a justifica ecumenismul sincretist. Un argument care nu tine, pentru ca pur si simplu sindrofiile de acest gen au alt scop decat acela de a amenda politicile europene sau agenda anti-viata…

 4. Ideile postate in comentariu nu sunt ale mele ci sunt vehiculate la emisiunea respectiva; am redat informatia bruta. Evident ca se impuneau mai multe ghilimele – “crestini occidentali”, dar la repezala au fost omise.

 5. @cititor: aveti perfecta logica si dreptate.

  Daca insa o sa avem rabdare, nu multa, cred ca incet incet se va ajunge si acolo.

  Taina Cununiei este de multa vreme transformata (de unii) intr-o parada (expozitie) de rochii, coafuri si accesorii. Si probabil in “pusculita”.

  Singura inmormantarea si-a pastrat sinceritatea durerii.Invatandu-ne, aidoma Parintilor Patericului, unde se gaseste izvorul intelepciunii.

 6. Off topic. Va rog sa-mi spuneti daca exista vreo problema cu pagina principala, pentru ca eu nu reusesc sa o vad corect.
  In schimb, daca intru direct pe recomandari, articolele se pot citi, pozele se incarca, teme paginii este in regula. Poate e o problema cu PC meu (desi nu ar fi logic).Multumesc

 7. Pagina principala se afiseaza corect in browserele folosite de noi. Vom incerca sa facem niste verificari in zilele urmatoare. Ne-ar fi de folos daca ne-ati trimite mai multe detalii pe adresa de email (razbointrucuvant at gmail.com) si in special ce versiune de browser folositi.

 8. pe pagina lor intra si crestini,s-a iscat o polemica acolo..unii spun ca ‘asociatia’ lor nu are mai mult de 20 de membri si ca ar fi finantati de ‘ochiul’ de pe sigla lor..

 9. am primit si noi la colegiul din sinaia tzidula aia amarata..intr-adevar directiunea nu intelegea de ce nu vine de la inspectorat..dar apoi s-a lamurit treaba..s-a uitat repede.

 10. http://www.dcnews.ro/2012/09/mandruta-ataca-bor-vezi-comparatia-jurnalistului-intre-preoti-si-medici/

  A sarit si neofascistul Mandruta sa manance un os de faima pe seama preotimii. Ar trebui sa-si puna problema ca, daca pentru ateisti preotii poate ca nu au aceeasi utilitate ca medicii, in orice caz sunt mai utili societatii decat ”gurnalistii”.

 11. Sunt profesor de religie si aproape in fiecare clasa de liceu am avut anul trecut elevi care mi-au marturisit ca au avut ganduri si chiar tentative de sinucidere din diferite cauze(dezamagire in dragoste, neintelegeri cu parintii, etc),…Le-am povestit cateva marturii ale celor care au vazut ce se intampla cu sufletele pacatosilor dincolo de moarte (-http://www.youtube.com/watch?v=uMJrCQZoXp8&feature=relmfu ) si cand la sfarsitul anului i-am intrebat daca au mai avut ganduri de sinucidere, mi-au raspuns ca de cand le-am povesti cu experientele acelea la granita dintre moarte si viata, le-a fugit orice gand de sinucidere. Ce pot cei de la ASUR sa le spuna unor asemenea elevi cu ganduri de sinucidere?
  Iata o asemenea marturie:

  Viziunea chinurilor unui sinucigas

  Un batran cucernic i-a spus parintelui sau duhovnic ca el a fost foarte intristat in copilarie de moartea prematura si necrestineasca a tatalui sau. Acesta s-a spanzurat si a fost ingropat in padure fara slujba de ingropaciune. ,,Am simtit o crunta durere la pierderea tatei – i-a spus batranul duhovnicului – si ma gandeam deseori la el. Cum am crescut, m-am si casatorit si am inceput sa lucrez, dar tata nu-mi iesea din minte. Si am inceput in timpul noptilor sa ma rog lui Dumnezeu ca sa aflu unde este acum tatal meu. Si iata ca odata, vad in vis un barbat care ma intreaba:
  -Vrei sa afli unde este tatal tau?
  -Da, zic, as dori sa-l vad.
  -Vino cu mine!
  Am mers mult. Nu stiu exact unde, intr-un fel de padure intunecata. Insa, pe masura ce mergeam, pamantul sub picioarele noastre se facea tot mai fierbinte, incat au inceput sa ne arda picioarele. In final, am ajuns la un loc de unde un foc puternic izbucnea din pamant. Era o vale mare si se auzea un duduit infernal.Necunoscutul m-a condus mai aproape, tot mai aproape, chiar impotriva vointei mele. Eram inspaimantat si-mi era rau de la dogoare. In palalaia aceea se vedeau mereu oameni. Erau aruncati din hauparca o data cu focul, apoi se prabuseau iar in prapastia de foc. Chipul si tot trupul acestora erau negre ca taciunele. Gemetele si urletele lor erau ingrozitoare.
  -O, Doamne! Aici se chinuie pacatosii? Am intrebat.
  -Aici este si tatal tau, mi-a spus insotitorul. Dar nu mi-am vazut tatal. Dupa acest vis de cosmar nu eram hotarat ce sa fac, cum sa-mi ajut tatal, dar voiam sa-l ajut. Odata am adormit cu aceasta indecizie si cu gandul la soarta amara a tatei si… l-am vazut in vis. Focul cel mare iesea din pamant, simtem un miros fetid, respingator si auzeam urletele si gemetele sfasietoare. M-am uitat cu atentie, m-am dat mai aproape, gandindu-ma sa-mi vad tatal. Deodata a aparut la suprafata: atat de negru, parca uns cu smoala. Abia l-am recunoscut.
  – O! Vania, dragutule! Rascumpara-ma de aici…acolo o copeica face aici cat o rubla. Si iar nu l-am mai vazut. Speriat cum eram n-am reusit sa scot nici un cuvant. M-am gandit iarasi: de ce nu l-am intrebat cum pot sa-l ajut? Pesemne ca el stie. Stau si ma uit la focul cel infricosator: nu-l vad oare pe tata? Intre timp, mi s-a parut ca de undeva de sus o ploicica sau o roua cade pe foc si-i mai potoleste puterea. Ma gandesc ce inseamna asta. Si aud un glas:
  – Acestea sunt milosteniile si rugaciunile sfintilor pentru cei ce se chinuie aici. Ele cad ca o roua peste focul gheenei.
  De atunci am inceput sa dau si mai des de pomana pentru sufletul lui Teodor, tatal meu, si am inteles cuvintele sale: ,,Acolo o copeica face aici o rubla’’. Numai ca nu sunt un om bogat; as fi dat o avere, dar nu am’’.Astfel si-a incheiat batranul minunata sa poveste. (,,Strannik’’, 1866, nr. 9)

 12. Pingback: Campanie mediatica bolsevica ANTI-BISERICA pe tema SALARIILOR PREOTILOR SI EPISCOPILOR - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 13. @admin.Multumesc.Nu stiu cum s-a intamplat ,dar intre timp totul a revenit la normal si in ceea ce priveste pagina principala.

 14. Pingback: ASUR si-a chemat ALIATII din ONG-uri in asediul contra RELIGIEI IN SCOLI: printre ei, Fundatia SOROS, iconoclastul Emil Moise si activistul homosexual Buhuceanu - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 15. Pingback: In deplina mutenie a Patriarhiei: CAMPANIE IMPOTRIVA OREI DE RELIGIE si program PRO-"DIVERSITATE" in 64 de scoli - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 16. Pingback: BisericadelaTV. RASPUNSURI EDITORIALE IN FATA ASALTULUI DENIGRATOR LA ADRESA BISERICII ORTODOXE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 17. Pingback: AVEREA BISERICII. Demontarea atacurilor mediatice la adresa BISERICII in emisiunea Jocuri de Putere de Rares Bogdan, cu participarea lui Dan Dungaciu si a trei mitropoliti: IPS TEOFAN, IPS LAURENTIU si IPS ANDREI [video] - Razboi întru Cuvânt - Recomand
 18. Pingback: Mai multe ONG-uri crestine vor da in judecata MINISTERUL EDUCATIEI daca nu va stopa celebrarea HALLOWEEN-ului in scoli/ CAMPANIE ANTICRESTINA IN MEDIA PE TEMA “GRADINITELOR TANACU” - Recomandari
 19. Pingback: ASUR declanseaza din nou CAMPANIA ANTI-ORTODOXIE legata de ora de religie - Recomandari
 20. Pingback: CAZUL DISPARITIEI IULIEI IONESCU – eleva de 15 ani ce ar fi fugit de acasa “la manastire”. BISERICA, DUHOVNICUL SI “SITE-URILE RELIGIOASE” – VINOVATII DE SERVICIU?/ update: IULIA A FOST GASITA SI SE INTOARCE ACASA! - Re
 21. Pingback: Militantii anticrestini vor sa “SPARGA MONOPOLUL BOR” asupra manualului de RELIGIE prin impunerea grilei CORECTITUDINII POLITICE, inclusiv in ceea ce priveste “MINORITATILE SEXUALE” - Recomandari
 22. Pingback: ACCEPTAREA INCESTULUI, SCOATEREA OREI DE RELIGIE DIN SCOALA SI EDUCATIA SEXUALA: programul de cosmar al bravei noi lumi “romanesti” - Recomandari
 23. Poti avea dovezi ca cineva a existat, dar nu si ca nu a existat. Totusi, Raphael Latster, profesor de studii religioase la Universitatea din Sydney, nu se sfieste sa afirme ca are “dovezi” ca Iisus nu a existat!
  http://www.gandul.info/magazin/dovezile-istorice-ale-faptului-ca-iisus-hristos-nu-ar-fi-existat-niciodata-17132393

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare