Actualizare: traducerea integrala a deciziei Sinodului Bisericii Rusiei. BISERICA RUSIEI cere AMANAREA SINODULUI PANORTODOX. In caz de refuz, se va RETRAGE din cadrul intalnirii de la CRETA

13-06-2016 9 minute Sublinieri

sinod rusia

Sinodul Bisericii Rusiei a decis, astazi, sa sustina cererile inaintate de Bisericile autocefale ale Antiohiei, Bulgariei, Serbiei si Georgiei de amanare a intrunirii Sinodului Panortodox.

In cazul in care aceasta propunere de amanare va fi refuzata de Patriarhia Constantinopolului, Sinodul Bisericii Rusiei anunta ca se va retrage de la intalnirea programata peste cateva zile, in Creta. 

In comunicatul emis, Sinodul rus a mai cerut ca la prezumtivul urmator Sinod Panortodox sa aiba dreptul sa participe toti episcopii ortodocsi, fara restrictii, pentru ca autoritatea si legitimitatea acestuia sa fie intarita.

Reamintim ca Bisericile Bulgariei, Antiohiei, Serbiei si Georgiei au cerut, din diferite motive, amanarea Sinodului Panortodox ce ar trebui organizat la Creta, intre 17 si 27 iunie. Patriarhia Moscovei ceruse organizarea unei intruniri pre-sinodale in care sa se discute problemele ridicate de bisericile contestatare. Sinodul Patriarhiei Ecumenice a refuzat, insa, sa ia in considerare aceste cereri, considerandu-le nejustificate. 

***

TRADUCEREA INTEGRALA A DECIZIEI SF. SINOD AL BISERICII RUSIEI

De multe decenii Biserica Ortodoxă Rusă a luat parte și continuă să ia parte activă la pregătirea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. De la prima Conferință Pan-Ortodoxă din 1961 din Rodos, ierarhii remarcabili și cei mai buni teologi ai Bisericii noastre și-au adus contribuția la lucrarea unui număr mare de subiecte ale Sinodului, inclusiv acelea care nu urmau să fie incluse mai apoi pe agenda Sfântului și Marelui Sinod. De dragul convocării cât mai curând a Sinodului, Biserica Ortodoxă Rusă și re-afirmat în mod repetat disponibilitatea sa de a ajunge la decizii acceptabile reciproc pentru toți participanții în procesul pre-sinodal, chiar dacă asemenea decizii se abăteau de la regulile deja convenite pentru pregătirea Sinodului.

În orice caz, principiul consensului pan-ortodox a constituit invariabil fundamentul procesului pre-sinodal începând cu Conferința de la Rodos din 1961, care, la inițiativa Patriarhului Constantinopolului, a hotărât următoarele: „Deciziile întâlnirilor comune vor fi adoptate cu deplina unanimitate a delegațiilor Bisericilor” (Procedura de funcționare și lucru a Conferinței pan-ortodoxe din Rodos, paragraf 14). Ulterior, această regulă a fost stabilită în Regulile de procedură a Conferințelor pan-ortodoxe pre-sinodale adoptate în 1986 după cum urmează: „Textele de pe toate subiectele de pe ordinea de zi a Conferințelor pan-ortodoxe pre-sinodale  vor fi aprobate în unanimitate” (Articolul 16). Sinaxa din 2014 a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe a re-afirmat următoarele: „Toate deciziile luate atât în timpul Sinodului, cât și în stadiile pregătitoare vor fi luate pe bază de consens” (Decizia Sinaxei Întâistătătorilor, Paragraf 2a). Același principiu a fost stabilit în Procedura de lucru a Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, care a fost dezvoltată de sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, care a avut loc în 21-22 Ianuarie 2016 în Chambesy. Această Procedură prevede, printre alte lucruri, că Sinodul „va fi convocat de Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic, cu consimțământul PreaFericirilor lor, Întâistătătorii tuturor Bisericilor Locale Ortodoxe autocefale recunoscute” (articolul 1).

Aceeași Sinaxă, a aprobat cu un vot majoritar decizia de a convoca Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe din 18 până pe 27 iunie 2016 în Creta. În orice caz, această decizie, întocmai ca și Procedura de Lucru a Sinodului și documentul de lucru al Sinodului despre „Taina căsătoriei și impedimentele ei” nu a fost semnată de Biserica Ortodoxă a Antiohiei. Ultimul nu a fost semnat nici de delegația Bisericii Ortodoxe a Georgiei. Ambele Biserici au indicat motive serioase pentru decizia lor.

Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă Rusă, de dragul reușitei în procesul convocării Sinodului, a considerat că e posibil să semneze documentele menționate mai sus, exprimându-și, în același timp, atât la Sinaxă, cât și în corespondența ei cu Sanctitatea Sa, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, convingerea că este nevoie de a face eforturi intense în timpul rămas până la Sinod (inclusiv prin Secretariatul pan-ortodox stabilit de Sinaxă) de a căuta un acord ortodox general cu privire la documentele nesemnate de cele două sau una din Bisericile Locale, ceea ce ar face posibilă convocarea Sinodului. Din motive care nu țin de Biserica Ortodoxă Rusă, n-au fost întreprinse alte discuții pan-ortodoxe despre situația de existentă.

Sinodul Episcopilor din Biserica Ortodoxă Rusă, care a avut loc în 2-3 februarie 2016, a aprobat poziția luată de delegația Bisericii Ortodoxe Rusă la Sinaxa de la Chambesy și în forurile pan-ortodoxe, și-a exprimat mulțumirea de a introduce unele amendamente și adăugiri necesare la documentele de lucru ale Sfântului și Marelui Sinod și de a le fi aprobat în întregime și a însărcinat Sfântul Sinod să formeze delegația Bisericii Ortodoxe Rusă la Sinodul Pan-Ortodox, lucru care a fost făcut de Sfântul Sinod în aprilie 2014. Sinodul Episcopilor a făcut chemare către plinătatea Bisericii Ortodoxe Ruse „să înalțe o rugăciune arzătoare ca Domnul să descopere voia Sa membrilor viitorului Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe și ca el să întărească unitatea Ortodoxiei și să slujească la binele Bisericii lui Hristos și să păstreze intactă credința ortodoxă”.

În același timp, Sinodul Episcopilor și-a exprimat „convingerea că participarea liberă a delegațiilor tuturor Bisericilor Ortodoxe autocefale recunoscute universal este o condiție necesară pentru a fi ținut”, menționând că „în legătură cu aceasta, soluția la problema care a apărut în relațiile dintre Patriarhiile Antiohiei și Ierusalimului este de importanță deosebită” (Rezoluții, paragraf 6).

Cu speranța că se va ajunge la un acord pan-ortodox, de vreme ce fără el convocarea Sfântului și Marelui Sinod este imposibilă, Biserica Ortodoxă Rusă și-a desemnat imediat reprezentanții la forurile responsabile cu pregătirea lui și a luat parte activă la procesul pre-sinodal, folosindu-se de toate oportunitățile posibile pe care le-a avut pentru contacte și corespondență personală.

În același timp, lucrarea a fost dusă mai departe pentru a cerceta remarcile critice față de documentele de lucru ale Sinodului care au venit de la episcopi, cler și laici și publicate după Sinaxa de la Chambesy la inițiativa Bisericii Ortodoxe Ruse. Aceste comentarii, adesea însoțite de critici la adresa procesului de pregătire pentru Sinod, au fost exprimate, de asemenea, în multe alte Biserici Ortodoxe Locale. După ce a separat remarcile constructive de critica nefondată cu privire la viitorul Sinod și la documentele sale, Departamentul pentru Relații bisericești externe a veni cu explicații și comentarii care să răspundă la confuziile care s-au ridicat în turmă. Pe 3 iunie 2016 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a examinat îndeaproape la propunerile care au venit din partea episcopilor, clarului, monahilor și laicilor și a aprobat amendamentele Bisericii Ortodoxe Ruse față de documentele de lucru ale Sinodului Pan-Ortodox despre „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” și „Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea de azi”.

La aceeași sesiune, Sfântul Sinod a remarcat că amendamentele de bază față de documentele de lucru ale Sinodului au fost în consonanță în mare parte cu cele prezentate de Bisericile Ortodoxe Georgiană, Sârbă, Bulgară și Greacă, ca și ale Sfintei Chinotite a Sfântului Munte Athos și aceste amendamente trebuie să fie examinate temeinic în scopul de a găsi consensul pan-ortodox necesar pentru ca Sinodul să ia decizii.

În același timp, Sinodul a luat act de decizia Sfântului Sinod al Bisericii Bulgare din 1 iunie 2016 despre nevoia de a amâna Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe stabilit pentru 18-26 iunie și de refuzul Bisericii Bulgare de a participa la el dacă nu este amânat. În legătură cu aceasta, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a remarcat că neparticiparea chiar și a unei singure Biserici autocefale recunoscute universal la Sinod „constituie un obstacol insurmontabil pentru desfășurarea Sfântului și Marelui Sinod”.

Aceste împrejurări, ca și „nesiguranța de a fi posibilă venirea Patriarhiei Antiohiei la Sfântul și Marele Sinod, ca și absența consensului preliminar asupra Procedurii de lucru a Sinodului și asupra documentului despre „Taina Căsătoriei și impedimentele ei” au forțat Sfântul Sinod să recunoască nevoia unor acțiuni pan-ortodoxe urgente și să propună ca Sanctitatea Sa, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, să convoace o Conferință pre-sinodală pan-ortodoxă extraordinară nu mai târziu de 10 iunie pentru a lua în considerare situația și să caute o soluție pentru situația existentă extraordinară, încât, ca rezultat al acestei conferințe, Biserica Ortodoxă să poată să facă o judecată despre posibilitatea ținerii Sinodului Pan-Ortodox la data planificată.

Prin decizia Sfântului Sinod, această propunere a fost trimisă imediat către Sanctitatea Sa, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului și către toți Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale.

În răspunsul Sanctității Sale, Patriarhul Bartolomeu, (Scrisoarea nr. 676 din 9 iunie 2016) se declară că Sfântul Sinod al Patriarhiei Constantinopolului „consideră că o nouă Conferință pan-ortodoxă pre-sinodală este imposibilă de vreme ce nu există o bază normativă pentru ea, în timp ce au rămas foarte puține zile până la începutul lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod”. Cât privește „îngrijorările unor Biserici surori și absența limpezimii în ce privește posibilitatea lor de a participa la Sinod”, Întâistătătorul Bisericii Constantinopolului și-a exprimat încrederea că „eforturile făcute pentru a îndepărta obstacolele ridicate vor fi încununate de succes și toate Bisericile, fără excepție, vor lua parte la Sfântul și Marele Sinod”. Pe când amânarea sau prăbușirea lui în al doisprezecelea ceas după decenii de pregătiri „va compromite Biserica Ortodoxă la nivel inter-bisericesc și internațional și va provoca o daună ireparabilă asupra autorității ei”.

Atașată răspunsului a fost o observație despre sesiunea extraordinară a Sfântului Sinod al Patriarhiei de Constantinopol, care a avut loc pe 6 iunie cu participarea episcopilor veniți la Constantinopol. Ea declară că „Sfântul Sinod a auzit cu uimire și consternare pozițiile și opiniile pronunțate recent de către un număr de Biserici Ortodoxe surori și a declarat că o revizuire a procesului planificat pentru Sinod trece dincolo de angajamentele instituționale”. În același timp, data convocării Sinodului este abordată ca fiind stabilită printr-o decizie pan-ortodoxă, deși, după cum s-a arătat mai sus, această decizie nu a fost semnată de Biserica Antiohiei.

Între timp, Sfântul Sinod al Bisericii Antiohiei din 6 iunie 2016, după ce a dat motive detaliate cu privire la nevoia de a amâna convocarea Sinodului, a hotărât în unanimitate:

 1. Să ceara Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic, să depună mai multe eforturi pentru a ajunge la un consens pentru rezolvarea tuturor îngrijorărilor formulate de Bisericile Ortodoxe Autocefale legate de Sfântul și Marele Sinod în timpul care a mai rămas pană la data convocării acestui Sinod. În cazul în care eforturile de a ajunge la un consens eșuează, Biserica Antiohiei cere amânarea Sfântului și Marelui Sinod pentru o dată ulterioară, când relațiile pașnice între Bisericile autocefale predomină între toate Bisericile Autocefale și s-a ajuns la un consens ortodox cu privire la chestiunile Sinodului, regulile și procedura sa de organizare;
 2. Că Patriarhia de Antiohia nu va participa la Sfântul și Marele Sinod până ce toate motivele care o împiedică să participare la Sfânta Euharistie în timpul Sinodului sunt înlăturate, când va fi găsită o soluție finală la problema invaziei Patriarhiei Ierusalimului în teritoriul Patriarhiei de Antiohia, ceea ce a dus la ruperea comuniunii cu Patriarhia Ierusalimului;
 3. Dă reamintească importanța participării tuturor Bisericilor Ortodoxe Autocefale la Sfântul și Marele Sinod și că deciziile trebuie să fie luate de acestea în consens general pentru a păstra unitatea Bisericii Ortodoxe;
 4. Să se adreseze către toate Bisericile Ortodoxe, informându-le cu privire la poziția luată de Biserica Antiohiei cu explicarea tuturor motivelor care au condus la aceasta;
 5. Să cheme pe toți credincioșii împreună cu păstorii lor să se roage împreună pentru ca Duhul Sfânt să poată inspira Biserica în drumul ei spre unitate, de dragul mărturiei sale unitare pentru Hristos în această lume.

În aceeași zi, 6 iunie, Sanctitatea Sa, Patriarhul Irineu al Serbiei, a trimis o scrisoare către Sanctitatea Sa, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului și către toți Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale în care, după ce a enumerat toate problemele existente, a arătat că, din cauza tuturor acestor circumstanțe, Bisericii Ortodoxe Sârbe „îi va veni greu să ia parte la Sfîntul și Marele Sinod și propune să fie închisă convocarea lui pentru un timp”.

În 10 iunie 2016 a fost o sesiune a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Georgiene. După ce au pus pe masă problemele existente, a arătat că ele pot fi soluționate printr-o lucrare activă, dar a recunoscut că „noi toți ne-am găsit în fața faptului că astăzi unitatea nu a fost împlinită” și că „scopul convocării unui Sinod a fost și este de a da pe față unanimitatea Ortodoxiei”. Din acest motiv, Biserica Georgiană, de asemenea, „împreună cu alte Biserici, cere o amânare a Sinodului până când se ajunge la o unitate generală”. În legătură cu aceasta, Sfântul Sinod a hotărât că „delegația Bisericii Georgiene nu va participa la Sfântul și Marele Sinod planificat să aibă loc în 16-27 iunie 2016 în Creta”.

Așadar, patru Biserici Ortodoxe Locale (ale Antiohiei, Georgiei, Serbiei și Bulgariei) și-au exprimat părerea că este necesară amânarea Sinodului, trei dintre ele (ale Antiohiei, Georgiei și Serbiei) refuzând să participe la Sinodul stabilit pentru 18-26 iunie, în timp ce propunerea Bisericii Ortodoxe Ruse de a convoca o Conferință extraordinară pan-ortodoxă pre-sinodală nu a fost acceptată de Sinodul Patriarhiei de Constantinopol. În această situație, terenul necesar pentru convocarea Sfântului și Marelui Sinod – care se bazează pe „consimțământul Sanctităților Lor, Întâistătătorii tuturor Bisericilor Ortodoxe autocefale universal recunoscute” (Procedura de organizare și lucru a Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, art. 1) – este absent în mod evident.

Singura decizie posibilă în această privință este de a continua pregătirea Sfântului și Marelui Sinod cu ajungerea ulterioară la un consens pan-ortodox pentru convocarea lui la o dată diferită.

În legătură cu cele de mai sus, Sfântul Sinod, ținându-se de decizia făcută de Sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse din 2-3 februarie 2016 (Rezoluții, paragraf 6), hotărăște:

 • Să fie acordat sprijin propunerilor Bisericilor Ortodoxe ale Antiohiei, Georgiei, Serbiei și Bulgariei pentru a amâna convocarea Sinodului Pan-Ortodox după un timp care va trebui stabilit drept rezultat al discuțiilor pan-ortodoxe și cu condiția indispensabilă ca Întâistătătorii tuturor Bisericilor Ortodoxe Autocefale Locale recunoscute general să fie de acord cu el;
 • Să fie trimisă imediat o propunere potrivită către Sanctitatea Sa, Patriarhul Bartolomeu de Constantinopol și către toți Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale;
 • Ca, în cazul că această propunere nu este acceptată de Preasfânta Biserică a Constantinopolului, în timp ce Sinodul din Crete este totuși convocat, în ciuda absenței consimțământului câtorva Biserici Ortodoxe Locale, participarea delegației Bisericii Ortodoxe Ruse la el să fie considerată imposibilă, cu profund regret;
 • Ca efortul de a consolida cooperarea pan-ortodoxă la pregătirea viitorului Sfânt și Mare Sinod să fie continuat prin toate mijloacele posibile, după cum este chemat să devină o mărturie adevărată a unității Sfintei Biserici Sobornicești și Apostolice;
 • Să fie exprimată încă o dată părerea că împlinirea cu succes a pregătirii Sinodului poate fi obținută printr-o lucrare mai intensă a Secretariatului Pan-Ortodox, ca for care face posibilă examinarea propunerilor pentru rezolvarea chestiunilor problematice, pentru a aplana neînțelegerile existente, pentru a finaliza documentele necesare și pentru a îndepărta toate obstacolele din calea convocării și împlinirii plăcute lui Dumnezeu a Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe;
 • Să ia în considerare că este de dorit ca viitorul Sinod, ținând cont de propunerile exprimate de multe Biserici Ortodoxe Locale, să fie accesibil tuturor ierarhilor din Sfintele Biserici ale lui Dumnezeu, fără restricții, de vreme ce va spori autoritatea deciziilor luate de Sinod.

„Numele de Biserică nu este al unei împărțiri, ci al unității și armoniei”, învață Sf. Ioan Gură de Aur (Omilia la Epistola întâi către corinteni, 1,1). În numele armoniei și unanimității, trebuie ca noi să ascultăm „ce spune Duhul Bisericilor” (Apoc. 2:7) în duh de bunăvoință și dragoste frățească, fără reproșuri reciproce și provocarea de noi răni în Trupul divino-uman al Bisericii, ascultându-ne unul pe altul și în mod deosebit dumnezeiasca Descoperire (Apocalipsă) pecetluită în Sfintele Scripturi și în Sfânta Tradiție și să tragem lecțiile necesare pentru greșelile pe care le-am făcut din pricina slăbiciunii noastre omenești, care au fost făcute pe parcursul pregătirilor curente pentru Sfântul și Marele Sinod, încât să ajungem la împlinirea neîmpiedicată cu grabă dumnezeiască a acestui mare eveniment spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii Ortodoxe.

Sfântul Sinod face din nou chemare către episcopii, clerul și mirenii Bisericii Ortodoxe Ruse să înalțe o rugăciune fierbinte ca Domnul nostru Iisus Hristos să-Și arate ajutorul Său atotputernic și voia Sa cea sfântă în această întreprindere.

BORuS24

 


Categorii

"Marele Sinod Panortodox" (de la Creta - inainte si dupa), 1. DIVERSE, Ierarhi rusi, Traduceri, Transcrieri-Redactari

Etichete (taguri)

, , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

41 Commentarii la “Actualizare: traducerea integrala a deciziei Sinodului Bisericii Rusiei. BISERICA RUSIEI cere AMANAREA SINODULUI PANORTODOX. In caz de refuz, se va RETRAGE din cadrul intalnirii de la CRETA

VEZI COMENTARII MAI VECHI << Pagina 2 / 2 >>

 1. Pingback: DESPRE SFANTUL SI MARELE SINOD DIN CRETA. INTREBARI SI RASPUNSURI. Observatii si comentarii pe marginea unei brosuri asumate de Sinodul BOR
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare