Decizie importanta a CURTII DE JUSTITIE a UE. Invocarea unor indicii grave, precise si concordante poate fi suficienta pentru dovedirea unei legaturi intre ADMINISTRAREA VACCINULUI si DECLANSAREA UNEI BOLI/ Cazurile noi de RUJEOLA includ si copii VACCINATI RECENT

23-06-2017 11 minute Sublinieri

propunerile INDUSTRIEI FARMACEUTICE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), sesizată de Curtea de Casație din Franța, a decis astăzi că, în absența unui consens științific, „o serie de indicii grave, precise și concordante ar putea fi suficiente pentru a proba legătura de cauzalitate” între un vaccin și declanșarea unei boli.

Cazul care a determinat Curtea de Casație din Franța să ceară avizul CJUE se referă la un bărbat care a decedat în 2011. M.J.W. a fost vaccinat împotriva hepatitei B cu un produs al Sanofi Pasteur, la 26 decembrie 1998, 29 ianuarie 1999 și, respectiv, la 8 iulie 1999. În august 1999, W. a început să prezinte diverse tulburări care au condus, în luna noiembrie 2000, la diagnosticul de scleroză în plăci.

Din ianuarie 2001, boala nu i-a mai permis să exercite o activitate profesională, iar starea lui s-a agravat progresiv, până la atingerea unui deficit funcțional de 90%, care necesita prezența constantă a unei terțe persoane. Bărbatul a decedat la 30 octombrie 2011.

În anul 2006, M.J.W. și alți trei membri ai familiei sale depuseseră o plângere prin care solicitau obligarea Sanofi Pasteur la plata de despăgubiri pentru prejudiciile pe care susțineau că le-au suferit din cauza administrării vaccinului. În susținerea solicitării, ei au susținut că existența unei concomitențe între momentul vaccinării și cel al apariției sclerozei în plăci, precum și absența unor antecedente personale și familiale legate de această boală sunt de natură să dea naștere unor prezumții grave, precise și concordante cu privire la existența unui defect al vaccinului și cu privire la existența unei legături de cauzalitate între injectarea acestuia și apariția bolii.

Conform jurisprudenței Curții de Casație din Franța, dovada existenței unui defect al vaccinului și a unei legături de cauzalitate între acest defect și prejudiciul suferit de persoana prejudiciată poate rezulta din prezumții grave, precise și concordante apreciate în mod suveran de instanța de fond.

Cererea familiei W. a fost admisă de Tribunalul de Mare Instanță din Nanterre (Franța) în septembrie 2009, dar decizia a fost anulată, în februarie 2011, de Curtea de Apel din Versailles care a considerat că elementele invocate de reclamanți nu erau de natură să stabilească prezumții grave, precise și concordante cu privire la existența unui defect al vaccinului menționat.

Familiei W. a făcut recurs, iar Curtea de Casație a anulat decizia în septembrie 2012, argumentând că, „întrucât a statuat, printr-o considerație generală, asupra raportului beneficiu/risc al vaccinării, după ce a admis, dată fiind excelenta stare de sănătate anterioară a domnului W., lipsa unor antecedente familiale și existența unei legături de proximitate temporală între vaccinare și apariția bolii, că existau prezumții grave, precise și concordante care permiteau să se afirme că legătura cauzală dintre boală și administrarea vaccinului era stabilită în mod suficient, fără să examineze dacă circumstanțele specifice pe care aceasta le reținuse nu constituiau de asemenea prezumții grave, precise și concordante de natură să stabilească un caracter defectuos al acestui vaccin, Curtea de Apel din Versailles nu a furnizat un temei juridic pentru decizia sa”.

După trimiterea spre rejudecare, Curtea de Apel din Paris a anulat hotărârea Tribunalului de Mare Instanță din Nanterre și, în 2014, a respins cererea formulată de familia W.. În motivarea hotărârii lor, judecătorii au arătat că „nu exista niciun consens științific care să susțină existența unei legături de cauzalitate între vaccinarea împotriva hepatitei B și apariția sclerozei în plăci și că ansamblul autorităților sanitare naționale și internaționale au respins asocierea dintre un risc de leziune demielinizantă centrală sau periferică (caracteristică sclerozei în plăci) și o asemenea vaccinare”.

Familia W. a atacat decizia cu un nou recurs, iar în acest context, Curtea de Casație a Franței a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze CJUE următoarele întrebări preliminare:

„1) Articolul 4 din Directiva [85/374] se opune, în domeniul răspunderii laboratoarelor farmaceutice pentru vaccinurile pe care le produc, unui mod de probă potrivit căruia instanța de fond, în exercitarea puterii sale suverane de apreciere, poate considera că elementele de fapt invocate de reclamant constituie prezumții grave, precise și concordante, de natură să dovedească defectul vaccinului și existența unei legături de cauzalitate între acesta și boală, în pofida constatării că cercetarea medicală nu stabilește o legătură între vaccinare și apariția bolii?

2) În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, articolul 4 din Directiva [85/374] se opune unui sistem de prezumții potrivit căruia existența unei legături de cauzalitate între defectul atribuit unui vaccin și prejudiciul suferit de persoana prejudiciată ar fi considerată ca fiind stabilită întotdeauna atunci când sunt reunite anumite indicii privind cauzalitatea?

3) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul 4 din Directiva [85/374] trebuie interpretat în sensul că dovada, aflată în sarcina persoanei prejudiciate, a existenței unei legături de cauzalitate între defectul atribuit unui vaccin și prejudiciul suferit de aceasta poate fi considerată ca fiind prezentată numai în cazul în care această legătură este stabilită în mod științific?”

„Un produs are defecte atunci când nu oferă siguranța la care o persoană se poate aștepta în mod legitim”

Articolul 1 din Directiva 85/374 prevede principiul potrivit căruia producătorul este răspunzător pentru prejudiciul cauzat de un defect al produsului său, iar articolul 4 din directivă precizează că îi revine părții prejudiciate sarcina de a face proba prejudiciului, a defectului și a relației cauzale dintre defect și prejudiciu.

Ȋn decizia de astăzi, 21 iunie 2017, CJUE arată că Directiva 85/374 nu cuprinde o definiție a noțiunii „cauzalitate” în sensul articolelor 1 și 4 din aceasta, noțiunea „defect” în sensul acestor articole fiind definită la articolul 6 din această directivă. „Astfel cum reiese din articolul 6 alineatul (1) din directiva menționată, un produs are defecte atunci când nu oferă siguranța la care o persoană se poate aștepta în mod legitim, ținând seama de toate împrejurările, printre care prezentarea produsului, utilizarea căreia îi este destinat în mod rațional produsul și momentul punerii în circulație a acestuia. În conformitate cu al șaselea considerent al aceleiași directive, această evaluare trebuie efectuată din perspectiva așteptărilor legitime ale populației”, se arată în decizia CJUE.

Pe de altă parte, în ceea ce privește proba, CJUE precizează că „trebuie subliniat că, deși articolul 4 din Directiva 85/374 prevede că sarcina probei revine părții prejudiciate, nici articolul 4 menționat, nici alte dispoziții ale acestei directive nu reglementează alte aspecte aferente administrării unei asemenea probe. În aceste condiții, în temeiul principiului autonomiei procedurale și sub rezerva principiilor echivalenței și efectivității, revine ordinii juridice interne a fiecărui stat membru atribuția de a stabili modalitățile de administrare a probelor, mijloacele de probă admisibile în fața instanței naționale competente sau principiile care guvernează aprecierea de către această instanță a forței probante a elementelor de probă care îi sunt prezentate, precum și nivelul probatoriu necesar.”

CJUE precizează că „având în vedere în special împrejurarea, menționată de instanța de trimitere, că cercetarea medicală nu stabilește și nici nu infirmă existența unei legături între administrarea vaccinului și apariția sclerozei în plăci, un regim probatoriu care ar exclude orice recurgere la o metodă bazată pe indicii și ar prevedea că, în scopul îndeplinirii sarcinii probei prevăzute la articolul 4 din directiva menționată, persoana prejudiciată are obligația de a prezenta dovada certă rezultată din cercetarea medicală a existenței unei legături de cauzalitate între defectul atribuit vaccinului și apariția bolii nu ar respecta cerințele care rezultă din aceeași directivă”.

„În speță, elemente precum cele invocate în cadrul cauzei principale și legate de proximitatea temporală dintre administrarea unui vaccin și apariția unei boli, precum și de lipsa antecedentelor medicale personale și familiale în legătură cu această boală, precum și existența unui număr semnificativ de cazuri repertoriate de apariție a acestei boli în urma unor asemenea administrări par a constitui a priori indicii a căror coroborare ar putea, dacă este cazul, să determine o instanță națională să considere că o persoană prejudiciată a îndeplinit sarcina probei care îi incumbă în temeiul articolului 4 din Directiva 85/374. Aceasta ar putea fi situația în special dacă indiciile menționate determină instanța să considere, pe de o parte, că administrarea vaccinului constituie explicația cea mai plauzibilă a apariției bolii și, pe de altă parte, că respectivul vaccin nu oferă, așadar, în sensul articolului 6 din această directivă, siguranța la care o persoană se poate aștepta în mod legitim ținând seama de toate împrejurările, întrucât ocazionează un prejudiciu anormal și deosebit de grav pacientului care este îndreptățit, astfel, în ceea ce privește un produs de această natură și având în vedere funcția acestuia, să se aștepte la un grad ridicat de siguranță”, se arată în decizia CJUE.

Ȋn legătură cu cea de-a doua întrebare, CJUE a stabilit că „articolul 4 din Directiva 85/374 trebuie interpretat în sensul că se opune unui regim probatoriu întemeiat pe prezumții potrivit căruia, atunci când cercetarea medicală nu stabilește și nici nu infirmă existența unei legături între administrarea vaccinului și apariția bolii de care este afectată persoana prejudiciată, existența unei legături de cauzalitate între defectul atribuit unui vaccin și prejudiciul suferit de persoana prejudiciată ar fi considerată întotdeauna stabilită atunci când sunt reunite anumite indicii de fapt predeterminate de cauzalitate.”

in care a retinut ca producatorul raspunde de daunele provocate de vaccin* chiar daca “cercetarea medicala nu stabileste si nici nu infirma existenta unei legaturi intre administrarea vaccinului si aparitia bolii de care este afectata persoana prejudiciata“, cu conditia ca “anumite elemente de fapt invocate de reclamant [sa] constituie indicii grave, precise si concordante care permit sa se concluzioneze ca exista un defect al vaccinului si o legatura de cauzalitate intre acest defect si boala respectiva”.

Reclamantul fusese obligat sa isi faca un vaccin contra hepatitei B. A facut vaccinul, dar a facut si scleroza in placi si, la 13 ani distanta, a decedat. Producatorul de vaccinuri a convins instanta de apel din Franta ca nu se poate stabili cu precizie stiintifica legatura de cauzalitate dintre vaccin si boala, asa ca prezumtiile stabilite in favoarea consumatorului de legislatia care sanctioneaza fabricarea si comercializarea de produse cu defecte nu mai joaca.

[Nota : cine se aseamana, se aduna, caci exact acesta este si “argumentul” banksterilor in cazul creditelor in monede toxice – ca nu se poate stabili cu precizie aritmetica evolutia defavorabila debitorului a cursului acelei monede** si, deci, nu se poate stabili vina lor in lantul cauzalitatii ruinei debitorilor lor].

In speta citata mai, jos, familia celui decedat a sesizat CJUE, care a stabilit ieri, 21 iunie 2017, ca indiciile grave, precise si concordante din care rezulta ca exista probabilitatea unor defecte ale vaccinului si a unei legaturi de cauzalitate intre aceste defecte si boala sau decesul consumatorului, pot fundamenta raspunderea pentru daune a producatorului.

Speta este de o importanta covarsitoare in domeniul medical, in general, dar mai ales in domeniul vaccinurilor, produse pentru care demisul guvern Grindeanu intentiona sa introduca obligativitatea, inclusiv pentru adulti, fara o verificare a traseului vaccinului de la producator la medicul care il administreaza, fara o verificare a certitudinii beneficiilor medicale si fara o verificare individualizata pe fiecare pacient a compatibilitatii si riscurilor concrete ale vaccinului.

Atat de importanta este decizia, incat presa noastra a tacut destul de consistent, iar cele doua-trei publicatii care au catadicsit, totusi, sa anunte aceasta speta, au facut-o cu grija mare, fara indicarea spetei si fara prea multe comentarii, in speranta ca lumea nu va sesiza stirea, in noianul vestilor despre motiunea de cenzura contra guvernului Grindeanu.

*Da, vaccinul poate afecta sanatatea si chiar viata unui om, desi lumea este convinsa doar de beneficiile (indiscutabile) ale vaccinului. Nimeni cu scaun la cap nu se opune, in sine, ideii de vaccin, ci harababurii administratii sale obligatorii, otova, fara verificari prealabile, fara testari independente.

**Francul elvetian era prezentat celor care se imprumutau in aceasta moneda exotica drept un vaccin, o imunizare la fluctuatiile impredictibile ale leului. Era moneda stabila prin excelenta. Ca si vaccinul, care prezinta ca singura certitudine stabilitatea vanzarilor si volumul ridicat al profitului producatorului, si CHF era o certitudine pentru creditori. Era, intr-adevar, stabil, dar nu pentru debitori, “pacientii” care, cica, se vaccinau pentru a preveni hemoragia de lei platibili in caz de inflatie.

După ce s-au confruntat cu un posibil focar de meningită, medicii infecţionişti de la Spitalul de Boli Infecţioase din Braşov au fost nevoiţi să elibereze aripa pentru adulţi pentru a putea face faţă valului de internări din cauza rujeolei. „De ieri până astăzi s-a semnalat un număr mare de cazuri internate de rujeolă, semnalat în raportul de gardă de azi-dimineaţă. Vom extinde secţia de pediatrie, vom elibera jumătate din etajul destinat secţiei pentru adulţi. La raport păreau să fie 64 de cazuri, sunt mulţi sugari şi copii mici. În ultimele două zile s-a constatat un număr ridicat de cazuri.“, a declarat dr. Ramona Ionescu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Braşov.

Apel la vaccinare

Cei mai mulţi copii internaţi cu rujeolă la Spitalul de Boli infecţioase provin din categoria celor nevaccinaţi cu vaccinul ROR. Până nu demult, vaccinul a lipsit de la Braşov, aşa cum s-a întâmplat în mare parte din ţară. „La jumătatea lunii mai, am primit unn număr de 3830 de doze de vaccin ROR, iar săptămâna trecută am primit un număr de 200 de doze suplimentar. S-a început repartiţia către medicii de familie, mai avem şi pe stocul DSP şi sperăm ca părinţii să îşi vaccineze copiii“, a declarat dr. Claudia Bularca, purtător de cuvânt DSP Braşov. Medicul a mai precizat că la nivel naţional a fost declanşată epidemia de rujeolă, iar cazurile înregistrate la Braşov se înscriu în registrul epidemiei, dar deocamdată, situaţia este ţinută sub control. 70% dintre copiii din Braşov sunt vaccinaţi împotriva rujeolei. „Au apărut cazuri de rujeolă şi la pacienți vaccinați sau erau vaccinați recent. Facem un apel către populație să meargă cu copiii la vaccinat, la medicul de familie. Pentru că e un virus, nu avem tratament direct pentru tratarea acestor copii la domiciliu. Cazurile sunt internate, primesc antibiotic cei din medii sociale cu deficit de igienă sau cei în cazul cărora avem motive să credem că se poate suprainfecta“, a mai spus dr. Ramona Ionescu.

Avocata Alexandra Oberschi, reprezentanta Asociației Pro Decizii Informate, consideră că o lege prin care părinții să fie obligați să își vaccineze copiii ar înlesni „abuzul absolut incalificabil” de a obliga pe cineva să ia un medicament.

„Obligativitatea oricărei proceduri medicale și a oricărui medicament încalcă foarte multe dispoziții legale care sunt în vigoare, atât în legi organice, cât și în Constituție”, a declarat Oberschi pentru Jurnalistii.ro.

„Este vorba de articolele care reglementează dreptul la viață, dreptul la sănătate, dreptul de a decide ce faci cu propriul corp, e vorba de drepturile parentale, de drepturile educației, deci sunt foarte multe aspecte care sunt încălcate de propunerea legislativă pe care o dezbatem astăzi. Se vorbește acolo de un consimțământ prezumat, se vorbește despre faptul că dreptul la sănătate este esențialmente asigurat prin vaccinare, ceea ce rămâne de demonstrat, este mai mult la nivel de afirmație, mai ales că sunt efecte adverse pe prospecte și sunt foarte mulți părinți care au raportat și continuă să raporteze efecte adverse asupra copiilor lor și chiar asupra lor, ca adulți. Sunt persoane care mi-au povestit ce au pățit ele, cu ani în urmă, când s-au vaccinat. Deci, ca orice procedură medicală, credem că aceasta trebuie să fie opțională și trebuie să fie accesată în măsura în care cetățeanul dorește să facă acest lucru. Este un abuz absolut incalificabil să obligi pe cineva să ia un medicament, mai ales în condițiile în care nu există niciun fel de garanții că acesta ar fi lipsit de efecte adverse. Dimpotrivă, în lege se și spune că dacă apar efecte adverse, acestea vor fi compensate”, a adăugat Oberschi.

Potrivit reprezentantei Asociației Pro Decizii Informate, la nivelul Europei, majoritatea covârșitoare a țărilor la care se raportează România au vaccinarea opțională, la fel ca în România la ora actuală. „Există doar în Franța un număr de trei vaccinuri obligatorii, însă reticența populației este în continuă creștere în special din cauză că există disponibile doar vaccinuri penta și hexavalente și, dacă oamenii sunt obligați doar să facă trei, de ce să-i obligi să facă șase? De fapt, doar pentru că asta este disponibil spre injectare. Există antipoli în Portugalia și Belgia, mi se pare. Deci, la nivelul Europei, vorbim de o situație cu totul excepțională când anumite vaccinuri sunt impuse și, de asemenea, sunt acțiuni puternice, acțiuni de stradă de mare amploare din Italia care se desfășoară și în prezent pentru că există, la fel, o intenție de a legifera obligatoriu anumite vaccinuri”, a mai spus Alexandra Oberschi.

Avocata a continuat prin a explica, pentru Jurnalistii.ro, baza legală existentă referitoare la drepturile copilului, cea din Codul Civil, care stipulează foarte clar că responsabili de creșterea, îngrijirea și educația copiilor minori sunt părinții. „Deci aceștia sunt singurii în măsură, și legal și, bineînțeles, și din punct de vedere al imensei iubiri pe care o au față de copiii lor, și trebuie să rămână în măsură să decidă ce măsuri iau pentru a le asigura starea de sănătate. Și nu niște măsuri dictate de stat care, după cum considerăm noi, sunt abuzive”, a declarat Oberschi.

Proiectul de lege care prevede vaccinarea obligatorie ar fi deficitar din foarte multe puncte de vedere, în special pentru că încalcă o serie de drepturi fundamentale înscrise în legislația națională și internațională.

De asemenea, proiectul legislativ pornește de la o afirmație deosebit de vicioasă, în opinia reprezentantei Asociației Pro Decizii Informate, și anume aceea că starea de sănătate a copilului se asigură prin vaccinare. „Asta este din capul locului un lucru eronat și atacabil. Vom încerca și astăzi să abordăm pluridisciplinar această întrebare „Ce înseamnă o prevenție corectă și de unde provine și care sunt măsurile pe care le așteptăm de la stat pentru a asigura starea de sănătate a populației?”. Noi suntem convinși că-i preocupă starea de sănătate a populației, dar nu credem că asta-i forma în care trebuie făcută. Deci să asiguri dreptul copilului la sănătate noi nu considerăm că se poate face prin impunerea unui tratament forțat”, a conchis Alexandra Oberschi.

În cadrul dezbaterii, reprezentata Asociației Pro Decizii Informate a subliniat faptul că statul, în acest moment, nu face nimic pentru evaluarea pacientului înainte de aplicarea unui tratament. Urmare a lipsei de acțiune în acest sens, sunt vaccinați copii care au intoleranță la anumite vaccinuri. „Îmbunătățirea cadrului legislativ se poate face cu prisosință și asta vrem să le transmitem autorităților”, a mai spus Oberschi, care a adăugat că este treaba statului să asigure de la buget decontarea unor astfel de analize. Avocata a mai subliniat și faptul că statul nu face un studiu paralel în ceea ce privește vaccinurile care sunt puse pe piață, existând studii efectuate doar de către companiile farmaceutice.

Pe lângă toate argumentele aduse mai sus împotriva unei legi a vaccinării obligatorii, psihiatrul Dragoș Matei a susținut, în cadrul dezbaterii, că faptul că va exista o obligativitate în privința vaccinării nu garantează dispariția epidemiilor în România. Dragoș Matei a mai opinat că nu este etic ca un părinte să-și plătească propria despăgubire. Medicul psihiatru a argumentat, de asemenea, că există reacții adverse pe plan neurologic în urma administrării anumitor vaccinuri. Totodată, Matei și-a exprimat nemulțumirea cu privire la ce stipulează această lege referitor la medici. „În această lege se spune că eu, ca medic, pot fi sancționat dacă îmi spun părerea cu privire la vaccinuri”, a declarat medicul psihiatru.

Medicii, cointeresați material

Costel Stanciu, profesor universitar și președintele Asociației pentru Protecția Consumatorilor, consideră că prin acest proiect de lege se încearcă încălcarea unui drept al consumatorului – dreptul la consimțământul informal – și că medicii sunt cointeresați material ca proiectul de lege să treacă și ca vaccinarea să devină obligatorie.

„Nu se cunoaște în prezent câte vaccinuri vor deveni obligatorii pentru că se lasă la aprecierea acestui grup tehnic de lucru să stabilească numărul de vaccinuri obligatorii, ceea ce este foarte foarte grav. Pot fi și 15, și 20, poate toate vaccinurile. (…) Am văzut că recent s-a prevăzut, printr-un act normativ, creșterea tarifului acordat medicului pentru realizarea unui vaccin de la 10 la 25 de lei. Deci, în felul acesta, medicii sunt cointeresați material. Ar fi trebuit să nu existe o remunerație în acest sens și aceasta să fie o atribuție de serviciu”, a declarat Stanciu în cadrul dezbaterii organizate joi pe tema obligativității vaccinării.
Vaccinuri falsificate

Farmacista Ioana Cacoveanu dorește să aducă în atenția societății civile faptul că există statistici europene potrivit cărora 40% din medicamente sunt falsificate și să tragă astfel un semnal de alarmă cu privire la lipsa de certitudine asupra faptului că vaccinurile existente pe piața românească nu sunt și ele falsificate. Potrivit Ioanei Cacoveanu, care citează surse proprii de informare, există pe piață stocuri de vaccinuri, care sunt însă neconforme și trimise în Japonia.

„M-am gândit foarte mult cum se poate rezolva problema conformității. Cum putem să fim siguri că produsele care sunt pe piață nu sunt falsificate? Una dintre soluțiile la care m-am gândit ar fi ca Unifarmul, o agenție de import a medicamentelor, să preia tot importul, distribuția și controlul acestor medicamente și vaccinuri. Și ar fi o soluție din punctul meu de vedere în acest moment. Pentru că în momentul acela știm sigur că măcar statul s-a implicat și a urmărit, statul român, absolut toate etapele. Ceea ce cred că ar aduce o siguranță”, a explicat farmacista Ioana Cacoveanu.

FOLLOW THE MONEY. Ministrul BODOG anunta ca propunerile INDUSTRIEI FARMACEUTICE vor fi incluse in LEGEA VACCINARII/ Guvernul a incheiat contracte pe mai multi ani cu companiile farmaceutice

PROIECTUL LEGII VACCINARII OBLIGATORII IMPINS INAINTE PRIN MANEVRE DUBIOASE/ Voci critice fata de proiectul Ministerului Sanatatii/ INTERVIU CU GHEORGHE PIPEREA (2)/ Vaccinare obligatorie ca-n Germania? Mai degraba fakenews la Antena 3/ PREA PREOCUPAT DE VACCINURI, BODOG A UITAT DE URGENTE. Acuzele doctorului Arafat si criza ambulantelor

IOHANNIS SUSTINE VACCINAREA OBLIGATORIE si descrie epidemia de rujeola drept “CATASTROFA”. Liderul PSD, Liviu Dragnea, ramane cu “REZERVE” privind OBLIGATIVITATEA/ Doi specialisti italieni acuza mai multe firme producatoare de VACCIN HEXAVALENT de neglijenta pentru NANO PARTICULE TOXICE in produs

DEZBATEREA LEGII VACCINARII – inca o bataie de joc din partea autoritatilor/ SERGIU MOROIANU ACUZA, DIN NOU, GANDIREA TOTALITARA A LEGIUITORULUI/ Avocatul Gheorghe Piperea: “Vaccinarea obligatorie e neconstituțională!”/ OFICIAL AL MINISTERULUI SANATATII: mare parte din copiii decedati de rujeola aveau afectari genetice grave

SOCIOPATIA VACCINARILOR OBLIGATORII – un experiment financiaro-medical?/ Eforturi conjugate si intense pentru impunerea legii vaccinarii/ FOST DISTRIBUITOR AL VACCINURILOR SANOFI-PASTEUR, CONSILIER AL PREMIERULUI/ Din gandirea vaccinistilor: “Copilul apartine comunitatii”/ PRIMUL FOCAR AL EPIDEMIEI DE RUJEOLA – INTR-UN SPITAL

MANIPULARI GROSIERE PE TEMA VACCINARII. Medicul crestin PAVEL CHIRILA linsat la Antena 1, medicul Razvan Constantinescu ”trunchiat” la TVR Iasi/ COMISARUL EUROPEAN PENTRU SANATATE minte flagrant. Posibila explicatie pentru vaccinarea obligatorie: LOBBY PENTRU MECANISM COMUN DE ACHIZITIE A VACCINURILOR

VASILE ASTARASTOAE despre scandalul legii VACCINARII OBLIGATORII. Manipularea MINISTERULUI SANATATII in privinta EPIDEMIEI de RUJEOLA. De ce vaccinarile de astazi nu sunt acelasi lucru cu cele de acum cateva decenii?/ DEZBATEREA PUBLICA A PROIECTULUI DE LEGE: 11 MAI. Care sunt conditiile de participare


Categorii

Gheorghe Piperea, Uniunea Europeana, globalizare, guvernarea europeana (UE), Vaccinuri / legea vaccinarii obligatorii

Etichete (taguri)

, , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

3 Commentarii la “Decizie importanta a CURTII DE JUSTITIE a UE. Invocarea unor indicii grave, precise si concordante poate fi suficienta pentru dovedirea unei legaturi intre ADMINISTRAREA VACCINULUI si DECLANSAREA UNEI BOLI/ Cazurile noi de RUJEOLA includ si copii VACCINATI RECENT

  1. Pingback: O NOUA CAMPANIE DE VACCINARE implicand Ministerul Sanatatii, Ministerul Internelor si autoritatile locale
  2. Pingback: VACCINAREA OBLIGATORIE - TOT MAI APROAPE DE TEROAREA TOTALITARA. Raportul ministrului BODOG, inca un PR pentru achizitii de la marile companii/ PRIM-MINISTRUL TUDOSE VREA NIMIC MAI PUTIN DECAT DECADEREA DIN DREPTURI A PARINTILOR CARE REFUZA VACCINAREA!/ D
  3. Pingback: PREMIERUL TUDOSE INSISTA AGRESIV: parintii care nu vaccineaza sunt IRESPONSABILI; legea vaccinarii OBLIGATORII trebuie emisa PRIORITAR
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare