Comunicat FOR: CARE SUNT RISCURILE UNEI SOCIETATI GUVERNATE ELECTRONIC?

23-10-2010 5 minute Sublinieri

Care sunt riscurile unei societăţi guvernate electronic?

Forul Ortodox Român a participat, vineri, 22 octombrie 2010, la dezbaterea publică pe tema actelor de identitate electronice organizată de ActiveWatch, APADOR-CH, Asociaţia pentru Apărarea Libertăţilor Publice şi Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet. Aceasta a beneficiat de moderarea avocatului Alin Popescu, senior editor la Avocatnet.ro şi de prezenţa reprezentanţilor MAI, comisarii-şefi Sorin Bălaşa şi Gheorghe Daniel de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi comisar Cusa Gina Laura, reprezentant al departamentului juridic al ministerului. Considerăm că, deşi timpul alocat dezbaterii a fost scurtat de programul ”încărcat” (ciudat motiv, având în vedere că astăzi a fost ultima zi de dezbatere publică) al reprezentanţilor MAI, discuţia a fost concentrată şi a ridicat numeroase probleme de principiu, juridice, tehnice, social-politice şi culturale faţă de proiectele legislative ale autorităţilor prin care se doreşte implementarea actelor de identitate electronice (la actuala dezbatere s-a abordat în special tema cărţilor de identitate electronice).

Participanţii au remarcat drept pozitiv faptul că autorităţile statului au fost receptive la unele din observaţiile primite din partea ONG-urilor la precedenta dezbatere, ce a avut loc pe 20 august, având în vedere, în special, faptul că s-a integrat în proiectul legislativ dreptul la alterantivă (dreptul de a alege o carte de identitate lipsită de dispozitiv tip smart card contactless şi care nu conţine date biometrice).

Cu toate acestea, dezbaterea de astăzi a arătat din plin faptul că proiectul de a implementa acest tip de cărţi de identitate (C.E.I.) este, într-un mod de neînţeles, cu totul lipsit de fundamente, având în vedere intenţiile vechi ale autorităţilor în materie (ce datează din 2002). Forul Ortodox Român consideră că nu este acceptabil ca autorităţile să inceapa implementarea acestui sistem, fie el bazat pe alegere voluntară, în condiţiile în care nu există nicio analiză serioasă asupra impactului pe care acesta îl va produce în societate şi asupra vieţii private, asupra libertăţilor civice şi libertăţii de conştiinţă.

 

Totodata s-a reliefat, în urma discuţiilor, că nu există un studiu/estimare cu privire la costurile ridicate de implementarea întregului sistem informatic necesar funcţionării cărţilor de identitate electronice. De asemenea, nu există un studiu cu privire la riscurile de securitate puse de acest sistem şi de dispozitivele electronice ce vor fi folosite. Într-un mod surprinzător, reprezentanţii M.A.I. au răspuns că nu există nici măcar un studiu de impact al politicilor publice referitoare la acest proiect, pe motivul că ”nu s-a considerat necesar”!

Forul Ortodox Român a ridicat îndeosebi problema impactului socio-cultural şi asupra vieţii private pe care aceste noi tehnici de supraveghere şi control al populaţiei le au asupra societăţii. Răspunsul reprezentanţilor MAI referitor la întrebarea dacă au realizat un studiu sociologic de impact, pe lângă faptul că a fost negativ, a denotat şi o completă ignorare şi minimalizare a problemei. Acest lucru în ciuda faptului că există deja o întreagă literatură de specialitate care arată efectele nocive pe care societatea informaţională şi, în conexiune, guvernarea electronică (ce include şi folosirea actelor de identitate electronice dar nu se reduce la acestea) le au atât asupra garantării dreptului la viaţă privata cât şi asupra modului în care cetăţeanul se raportează atât faţă de puterea de stat cât şi faţă de societate. Prin impact social nu se înţelege o simplă sondare a opiniei publice, ci se are în vedere o schimbare a paradigmei culturale cu privire la noţiunile de viaţă privată, libertate si autoritate publică.

În calitate de for creştin-ortodox, nu putem accepta o societate în care cultura supravegherii şi a transparenţei vieţii individului în faţa statului să devină normative. De asemenea, nu putem accepta nici avansul acesta necugetat, care seamnănă prea mult cu politica faptului împlinit, către noi şi noi metode de supraveghere ce, odată instituite, se pot transforma într-un cadru totalitar de control a persoanei umane. Nimeni nu poate garanta că eşafodajul sofisticat ce se doreşte a fi instituit în materie de supraveghere (prelevarea datelor biometrice, deocamdată doar la ”purtător”, dispozitive smart card, baze de date centrale cu interoperabilitate globală deocamdată limitată) nu se va extinde, ulterior, pentru a îngloba întreaga populaţie civilă şi întreaga infrastructură electronică – inclusiv privată – în care, în prezent, ne lăsăm ”urmele” electronice.

Forul Ortodox Român se adresează şi Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, pentru ca punctul de vedere creştin să indice cu limpezime şi forţă sporită limita etică până la care se poate întinde un guvern când are de-a face cu datele private ale persoanelor şi cu supravegherea cetăţenilor. Există deja un precedent în care Biserica, prin vocile ierarhilor, s-a făcut auzită în acest domeniu. Este vorba despre măsura introducerii paşapoartelor biometrice de anul trecut. Însuşi Patriarhul României a adresat un memoriu către ministrul de atunci al internelor în care afirma,  referitor la măsurile de identificare biometrică a populaţiei:

„aceste prevederi care au fost implementate în România în mod amplificat şi excesiv au trezit reacţii în societate, mai ales că nu a existat o dezbatere publică şi nici consultarea instituţiilor cu larg impact social, inclusiv a Bisericii. Astfel, articolul 1 alin. 3 al Regulamentului precizează că prevederile sale nu se aplică şi cărţilor de identitate emise de statele membre resortisanţilor lor sau paşapoartelor şi documentelor de călătorie temporare cu o valabilitate de 12 luni sau mai puţin. Cu toate acestea, în România se eliberează deja carnete de conducere ce conţin date biometrice şi există indicii despre extinderea acestui sistem şi la cărţile de identitate (sbl. n.).”

Între timp, abordarea amplificată şi excesivă a autorităţilor a continuat, precum şi lipsa de consultare a Bisericii. Este de remarcat că în răspunsul MAI la acest memoriu se răspunde doar problemelor legate de paşapoartele biometrice, dar se trec cu vederea toate observaţiile făcute pe tema celorlalte acte de identitate electronice.

Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, luând poziţie tot pe tema paşapoartelor biometrice, a conchis:

acest sistem de supraveghere e un atentat la libertatea şi intimitatea oamenilor, drepturi consfinţite nu numai de legile civile, ci şi de normele religioase. E ca şi cum un duhovnic ar divulga secretul spovedaniei, fapt aspru pedepsit în rânduielile bisericeşti, dar cu drept de cetăţenie în sistemul transparenţei fără perdea. Biometria nu numai că nu o sancţionează, dar, dimpotrivă, o legiferează, omul fiind tratat nu ca făptură a lui Dumnezeu, înzestrată cu suflet, inteligenţă şi libertate (sbl. n.).”

Tot din interiorul Bisericii, Î.P.S. Teofan al Moldovei critica, în pastorala de Paşi a aceluiaşi an,

diferitele tendinţe actuale de impunere a unor sisteme tot mai sofisticate de supraveghere a omului, de îngrădire a libertăţii şi intimităţii lui.”

Aşadar, Biserica manifestă o grijă deosebită faţă de modul în care

”stocarea informaţiilor despre persoană prin intermediul paşapoartelor biometrice (şi, prin analogie, prin intermediul oricărui act de identitate biometric – n.n.) aduce atingere libertăţii şi demnităţii persoanei, vieţii intime, familiale şi private” (din memoriul Patriarhiei adresat ministrului de interne).

Din păcate, atitudinea neclară adoptată de Biserică pe tema paşapoartelor biometrice a fost speculată de autorităţi, ceea ce a dus la un regim discriminatoriu cu privire la varianta alternativă a paşapoartelor clasice, denumite provizorii şi reduse temporal la un interval nepermis de scurt caruia i se adauga un preţ relativ ridicat, efectul fiind restrângerea dreptului de liberă circulaţie. De aici se vede cât de important este ca Biserica să ia o atitudine fermă cu privire la respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei.

În virtutea acestei preocupări pentru păstrarea unei culturi a libertăţii şi a demnităţii umane, a afirmării unor drepturi intangibile la intimitate, consfinţite de normele religioase şi, ca atare, anterioare dreptului pozitiv instituit de stat, Forul Ortodox Român a făcut apel pentru respingerea proiectelor legislative prin care se introduc actele de identitate electronice ca parte a conceptului de guvernare electronică. Am avut bucuria să constatăm că apelului lansat de F.O.R. şi depus astăzi în mod oficial la sediul MAI, i s-au alăturat, într-un timp relativ scurt, numeroase asociaţii şi ONG-uri creştine, precum si persoane fizice din diverse medii sociale.  Le mulţumim pentru sprijin, cerându-le în continuare concursul pentru sprijinirea demersurilor F.O.R.

Autorităţilor le cerem cu fermitate să prelungească termenul dedicat dezbaterilor publice legate de proiectele legislative de introducere a actelor de identitate electronice pâna cand opinia publică va fi lamurită suficient in aceasta chestiune vitala pentru viitorul nostru.

Reiterăm dorinţa organizaţiilor laicatului ortodox adresată Sfântului Sinod si Patriarhiei BOR pentru o implicare mai serioasă în această dezbatere. Vocea autorităţii Bisericii poate reprezenta cel mai pregnant punctul de vedere crestin-ortodox în ceea ce priveşte problema libertăţii şi demnităţii umane în raport cu noile tehnici de supraveghere.

Ar fi necesară şi implicarea mediului academic, pentru a beneficia de rigurozitate în abordarea problemelor legate de domeniul noilor tehnici de control, din multiple puncte de vedere (impact social, cultural, medical, politic, etc).

Forul Ortodox Român reiterează apelul lansat în campania ”România fără acte electronice!” adresat ONG-urilor şi persoanelor fizice de a sprijini demersul si preocuparea acestuia faţă de implementarea actelor de identitate electronice. De asemenea, in cel mai scurt timp, va organiza o conferinţă de presa pe aceasta temă, la care speram ca se vor alătura toate organizaţiile semnatare ale acestui apel.

22 octombrie 2010

Forul Ortodox Român

e-mail: forul.ortodox@gmail.com

Forul Ortodox Român, structură federativă fără personalitate juridică, a fost fondat la 29 noiembrie 2008, prin consensul reprezentanţilor a 60 de organizaţii civice cu caracter cultural şi social, care au participat la Conferinţa Asociaţiilor Laicatului Ortodox Român. Forul Ortodox Român este coordonat de liderii organizaţiilor: Asociaţia „Rost”, Asociaţia „Christiana”, Asociaţia Pro Vita – Bucureşti, , A.R.T.R.I., şi Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni”.

Asociaţiile care sprijină campania ”România fără acte de identitate electronice”

Alianţa Familiilor din România

Asociaţia Rost

Asociaţia Pro Vita – Bucureşti

Asociaţia Pro Vita – Gorj

Asociaţia Christiana – Bucureşti

Asociaţia Ziariştilor şi Editorilor Creştini

Asociaţia pentru Apărarea Familiei şi Copilului

Asociaţia pentru Cultură și Educație Sf. Daniil Sihastrul

Asociaţia Bucovina Profundă

Asociaţia Orante – Cultură şi Spiritualitate Creştină

Asociaţia Dascălilor Români

Asociaţia Predania

Asociaţia “Ieromonah Arsenie Boca “-Arad

Editura Arca Învierii

Editura Origini

Fundaţia Sf. Martiri Brâncoveni – Constanţa

Fundaţia Sf. Martiri Brâncoveni – Suceava

Fundaţia Creştin-Ortodoxă Pro Filiis

Fundaţia Vasile Netea

Liga pentru Utilitate Publică

Orthphoto România

Revista OrthoGraffiti

Revista Puncte Cardinale

Persoana de contact: Iulian Capsali

tel: +40 722 593 033


Categorii

Carduri electronice/ cipuri, Comunicate, Era Big Brother, Guvernarea electronica (E-GUVERNARE)

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

38 Commentarii la “Comunicat FOR: CARE SUNT RISCURILE UNEI SOCIETATI GUVERNATE ELECTRONIC?

 1. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Forul Ortodox Roman: PROIECTUL E-ROMANIA ASCUNDE PERICOLELE SUPRAVEGHERII TOTALITARE. SE CERE RENUNTAREA LA ORICE FEL DE ACTE DE IDENTITATE ELECTRONICE
 2. Pingback: Razboi întru Cuvânt » “TSUNAMI-UL DIGITAL”: SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE GLOBALA ESTE REZULTATUL IMPLEMENTARII CARTILOR ELECTRONICE DE IDENTITATE. O treime din populatia globului are deja “smart card”-uri de identitate, inclusi
 3. Pingback: Razboi întru Cuvânt » ATITUDINE PE TEMA ACTELOR CU CIP IN BISERICA GRECIEI: RESPINGEREA NOILOR ACTE, FARA EXTREMISME SI ZELOTISME, PE MOTIVUL PRIMEJDIILOR INDOSARIERII ELECTRONICE
 4. Pingback: Razboi întru Cuvânt » FOR cere Ministerului Sanatatii sa renunte la intentia de a implementa CARDURILE ELECTRONICE DE SANATATE
 5. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Ministerul Sanatatii promite ALTERNATIVA la cardul de sanatate electronic
 6. Despre tortura la distanţă cu arme cu energie dirijată şi arme psihotronice aplicate de bandele infractionale civile pe care le deţin lucrători dezaxati din SRI, autointitulate ‘Zona’ de ce nu scrie decât Eufrosin?

  Ciparea oamenilor este într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat.
  Acum, chiar în prezentul nostru este o realitate BANDA ZONA aşa se chiamă bandele criminale de tineri psihopati echipaţi şi antrenaţi de SRI în tehnici de hărţuire şi tortură la distanţă cu arme cu energie direcţionată şi arme psihotronice.
  Despre acte cu cip şi ciparea oamenilor este isterie pe internet dar despre BANDA ZONA nu vorbeşte decât Eufrosin.
  Controlul individual se poate face fără cip. Pt controlul maselor ar putea fi util cipul dar pt controlul individual nu este nevoie de cip.
  În România sunt tot mai multe victime ale torturii la distanţă care se face fără cip; nu mai trebuie să trecem cu vederea că România este inclusă într-un plan sofisticat de distrugere. Programele bestiale de experimente şi tortură la distanţă cu arme cu energie direcţionată şi arme psihotronice care se pun acum pe un număr de români, foarte curând pot fi puse pe tot mai mulţi români.

  Scanarea si citirea gândurilor se poate face fără cip.
  Ca de obicei, când presa anunţă că ceva este ” posibil”, dar într-un stadiu incipient, realitatea este ”puţin” diferită.
  Scanarea şi citirea gândurilor se face demult, cu ajutorul unor receptoare ultra-sofisticate, de la mare distanţă.
  Creierul emite constant un câmp electromangnetic, care poate fi receptionat şi decodat cu ajutorul programelor specializate, încât pe monitorul computerului, să apară exact ce gândeşte omul în timp real.
  Agenturile practică de mult chestia asta, pentru a fura ideile unor inventatori direct de la sursă, a verifica loialitatea comandanţilor militari şi-a altora aflaţi în poziţii cheie, dar ce-i mai rău, pentru a ‘intra’ în mintea dizidentilor, violandu-le orice urmă de intimitate, în acest fel. Mizeria asta e de regulă cuplată cu tortura cu microunde, aplicată de la distanţă incomozilor lucru pentru care serviciile sponsorizează bandele civile infracţionale.
  Nu e nevoie de cipuri, ci doar de o drăcovenie care încape într-o servietă, să nu mai spun că aceeaşi lucruri sunt replicabile prin sateliţii de spionaj la care toate ţările NATO au acces.
  Cam asta-i secretul cel mare al democraţiilor vestice: pot omorâ şi chinui oameni în mod complet nedetectabil şi îi pot ”programa” pentru a comite fapte reprobabile, fără ca aceştia să îşi dea seama de aceasta.

  Oameni care se află sub tortură psihotronică, se plâng de tendinţa de a face anumite lucruri care nu sunt în caracterul lor în pofida voinţei proprii.
  Mijloacele crude de acum 50 de ani, implicau tortura ”hands-on”, pentru a rupe psihicul omului, ca apoi să poată fi manipulat după plăcere.
  Tehnologia incredibilă din ziua de azi, conferă torţionarilor puteri sporite, fără a trebui să miroasă măcar sângele omului, ci părând că joacă un joc video interactiv.

  http://eufrosin.wordpress.com/2010/10/18/ce-mai-scoate-pe-tapet-adunarea-comisiei-trilaterale-un-ofiter-dgia-continua/

  http://eufrosin.wordpress.com/2010/04/08/interviu-cu-seful-sri-ii-dezvaluirile/#comment-8268

 7. Cred, totusi, ca in strategia vrajmasilor intra si faptul de a se da mai puternici decat sunt de fapt, pentru a ne aduce in stare de deznadejde si a anihila astfel, orice rezistenta din fasa. Daca nici cel rau nu poate sti gandurile omului, imi vine greu sa cred ca se pot citi de la distanta si publica pe monitor, in timp real. Sa avem grija care sunt sursele din care ne alimentam si sa stam bine, cu frica, dar si cu nadejdea in Domnul singurul atotputernic, Care nu ne va lasa in mainile vrajmasului.

 8. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Buna credinta a murit! Traiasca suspiciunea generalizata! Bogdan Manolea despre sensul guvernarii electronice si disparitia unui principiu fundamental al statului de drept: prezumtia de nevinovatie
 9. Pingback: Razboi întru Cuvânt » TSUNAMI-UL DIGITAL LOVESTE MEXICUL SI VA AJUNGE IN RUSIA IN 2012, CAND SE PRECONIZEAZA INTRODUCEREA UNUI CARD ELECTRONIC “UNIVERSAL”
 10. Pingback: Razboi întru Cuvânt » IADUL INTR-UN BIT sau cum Google este nu doar ochiul ”atoatevazator”, ci si ”cartea mortii” in care sunt scrise… faptele noastre virtuale
 11. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Articolele saptamanii (4): “BISNITARII” DE DATE PERSONALE. ‘Fapte de vitejie’ din noua epoca de aur a digitalizarii societatii
 12. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Cat costa ”Sistemul National Integrat de Introducere si Actualizare a Informatiilor Legate de Evidenta Persoanelor“. Nimic despre costurile sociale si cele legate de libertatile noastre…
 13. Pingback: Razboi întru Cuvânt » CARD ELECTRONIC DE IDENTITATE CU VALABILITATE GLOBALA PENTRU IMIGRANTI. O propunere a sefului Interpol
 14. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Omilie pe tema CARDULUI CETATEANULUI a IPS Hierotheos Vlachos: Sa primim… “cardul” de CETATEAN CERESC si sa ne punem numele lui Hristos in inimi!
 15. Pingback: Razboi întru Cuvânt » PORTALUL E-ROMANIA. Utopismul digital in actiune, deocamdata mai virtual decat virtualul
 16. Pingback: Razboi întru Cuvânt » ACTE DE IDENTITATE BIOMETRICE: un proiect de lege care propunea interzicerea cipurilor in acte, respins definitiv in Parlament! Vezi ce aviz a dat Consiliul Legislativ si punctul de vedere al Guvernului
 17. Pingback: Razboi întru Cuvânt » BUCURESTIUL ESTE SINGURA CAPITALA EUROPEANA UNDE NU MAI EXISTA BILETE DE HARTIE – Protest impotriva RABT-ului electronic!
 18. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Parintele arhim. Sarandis Sarandos: GUVERNAREA ELECTRONICA: CEA MAI MARE INDOSARIERE A TUTUROR OAMENILOR DIN ISTORIE
 19. Pingback: De la SUPRAVEGHERE la PREDICTIE si MANIPULARE. De ce suntem MONITORIZATI SI RECENZATI in detaliu?
 20. Pingback: ATTILA CSEKE, ministrul (agentul) exterminarii lente a romanilor MERGE PANA LA CAPAT SI CU PROIECTUL TOTALITAR AL CARDURILOR DE SANATATE… - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 21. Pingback: BIG BROTHER VIZITEAZA SI FRANTA: carte de identitate cu cip REGAL, proiect legislativ pe cale de a fi votat - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 22. Pingback: Comisia Europeana forteaza adoptarea obligatorie de CARTI DE IDENTITATE CU CIP BIOMETRIC - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 23. Pingback: RETETA ELECTRONICA: obligatorie de la 1 iulie, experimental introdusa de pe 1 iunie. Intre timp: EXODUL MEDICILOR CONTINUA - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 24. Pingback: Mega-experiment de identificare biometrica in India: NUMAR UNIC DE IDENTIFICARE, SCANAREA IRISULUI SI AMPRENTELOR PENTRU 1,2 MILIARDE OAMENI - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 25. Pingback: Autoritatile au legiferat prin OUG regimul CARTII DE IDENTITATE. Alternativa se mentine/ Proiectul faranoic al DIGITALIZARII SANATATII si ambiguitati cu privire la CARDUL ELECTRONIC DE SANATATE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 26. Pingback: CARTILE DE IDENTITATE ELECTRONICE: textul INTEGRAL al OUG nr. 82/4 decembrie 2012. STRATEGIA AUTORITATILOR, DEZINFORMARI, INTERPRETARI - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 27. Pingback: Biserica Rusa despre GUVERNAREA ELECTRONICA, CARDUL UNIVERSAL, BIOMETRIE SI CIPURI. Pericolul unui sistem global de control totalitar al cetateanului - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 28. Pingback: MEMORIU cu privire la ACTELE ELECTONICE de identitate - Razboi întru Cuvânt
 29. Pingback: 43 asociatii crestine contesta OUG privitoare la ACTELE de IDENTITATE ELECTRONICE si cer carti de identitate simple cu numele parintilor - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 30. Pingback: MITINGUL IMPOTRIVA ACTELOR ELECTRONICE DIN BUCURESTI (video). Subiectul "anticip" condamnat la "rastignire" intre avocatul Rapcea si preotul Tanasescu? - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 31. Pingback: PROPAGANDA BIOMETRICA in mass-media. Cum sunt mintiti romanii despre "SIGURANTA" BULETINELOR BIOMETRICE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 32. Pingback: BULETINELE BIOMETRICE au primit AVIZ NEGATIV de la Comisia pentru Drepturile Omului - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 33. Pingback: NOILE BULETINE VOR FI SI CARDURI DE SANATATE! Decizie de ultim moment incredibil de ABUZIVA a PARLAMENTULUI - Recomandari
 34. Pingback: PANOPTICON – documentar despre SUPRAVEGHEREA TOTALA SI DISPARITIA INTIMITATII (Video + subtitrare in romana) - Recomandari
 35. Pingback: Ministerul de Interne anunta introducerea NOILOR BULETINE pe 1 APRILIE 2014. Autoritatile afirma ca va exista ALTERNATIVA la buletinele electronice. Ce s-a intamplat cu precedentul proiect de CONTOPIRE a BULETINULUI cu CARDUL DE SANATATE? - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare