DOCUMENTUL “RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE”, APROBAT INTR-O FORMA CONTROVERSATA. Enciclica Sinodului Panortodox, in schimb, evoca Sinoadele Sf. Fotie cel Mare, Sf. Grigorie Palama, Sinodul care a respins unirea de la Ferrara-Florenta si altele

26-06-2016 5 minute Sublinieri

creta

In ciuda numeroaselor discutii starnite de caracterul ambiguu al documentului “Relatiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii crestine”, precum si a amendamentelor propuse public de diferite Sinoade ale Bisericilor locale, se pare ca, dupa lungi dezbateri, a fost votata o varianta cu modificari minimale si irelevante.

Astfel, se pastreaza o terminologie cel putin dubioasa si contradictorie, in special daca ne referim la paragraful 6 al documentului, care a pastrat termenul de “biserica” pentru celelalte confesiuni, adaugand doar inutila specificare a faptului ca ar fi ne-ortodoxe/heterodoxe (de parca se punea problema sa confunde cineva, sa zicem, luteranismul cu ortodoxia).

Conform Sinodului Bisericii Greciei, dezbaterile asupra paragrafului respectiv au decurs astfel:

Referitor la textul sensibil care privea relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii crestine, reprezentantii Bisericii Greciei, reflectand spiritul ierarhiei, a propus ca în paragraful al șaselea, în loc de: “Biserica Ortodoxă recunoaște existenta istorica a altor Biserici și Confesiuni Creștine”, sa fie trecut “Biserica Ortodoxă recunoaste existenta istorica a altor Biserici si Confesiuni Crestine eterodoxe” ceea ce a dus la o acceptare deplina a propunerii și stabilirea consensului.

Mai precis, Preafericirea Sa [Ieronim] a spus in sustinerea propunerii sale urmatoarele: Prin acest amendament reusim sa ajungem la o decizie sinodala care, pentru prima dată în istorie, delimitează contextul istoric al relațiilor cu eterodocșii nu ca existență, ci DOAR în denumirea lor istorică, ca Biserici si Confesiuni  creștine.  Implicațiile eclesiologice ale acestei modificari sunt evidente. Nu numai că nu afectam în mod negativ în nici un fel lunga noastra tradiție ortodoxă, ci protejam într-un mod foarte clar ecleziologia ortodoxa.

Nu e nimic clar, insa, legat de aceasta formulare, care, in plus, pare ca nu ar corespunde nici macar amendamentelor initiale propuse de delegatia Bisericii Greciei.

In varianta documentului final publicata, in engleza, pe siteul Sfantului si Marelui Sinod, paragraful 6 arata astfel:

In accordance with the ontological nature of the Church, her unity can never be perturbed. In spite of this, the Orthodox Church accepts the historical name of other non-Orthodox Christian Churches and Confessions that are not in communion with her, and believes that her relations with them should be based on the most speedy and objective clarification possible of the whole ecclesiological question, and most especially of their more general teachings on sacraments, grace, priesthood, and apostolic succession. Thus, she was favorably and positively disposed, both for theological and pastoral reasons, towards theological dialogue with other Christians on a bi-lateral and multi-lateral level, and towards more general participation in the Ecumenical Movement of recent times, in the conviction that through dialogue she gives a dynamic witness to the fullness of truth in Christ and to her spiritual treasures to those who are outside her, with the objective aim of smoothing the path leading to unity.

Cel putin in limba engleza pare ca, intr-adevar, exista o nuanta lingvistica subtila prin care sa se justifice, la limita, pastrarea termenului de “biserica” pentru alte confesiuni si denominatiuni crestine. Astfel, in fraza cheie, am avea, tradus in romana:

In ciuda acestui lucru, Biserica Ortodoxa accepta numele istoric al altor Biserici Non-Ortodoxe si Confesiuni care nu sunt in comuniune cu ea, si crede ca relatiile cu acestea ar trebui sa se bazeze pe cele mai rapide si obiective clarificari posibile in ceea ce priveste chestiunile ecleziologice si, in special, in ceea ce priveste invataturile lor despre taine, har, preotie si succesiune apostolica.

Ce poate insemna, insa, “numele istoric“? Paragraful nu ne ajuta sub nicio forma sa ne lamurim despre ce este vorba si ce implicatii teologice si dogmatice are faptul ca Biserica Ortodoxa accepta “numele istoric” al altor Biserici… Pana la urma, la ce fel de nume se refera “Sinodul”? Vrea sa spuna ca nu va da in judecata pentru nume Biserica Catolica? Parca nu asta ar fi miza, nu? Citind cu atentie, ne dam seama ca formularea este ca un truc de scamatorie. Sa o luam metodic:

Biserica accepta. Acesta e un termen mai potrivit si mai bun decat ar fi, de pilda, recunoaste. A accepta nu implica o atitudine normativa, ci una mai degraba descriptiva.

Biserica accepta numele istoric. Implicatia ar fi acele confesiuni crestine si-ar fi asumat numele de biserica si, iata Biserica Ortodoxa accepta acest fapt istoric. Insa…

Biserica Ortodoxa accepta numele istoric al altor Biserici Non-Ortodoxe si Confesiuni. Exemplu de exprimare ambigua, echivoca. In mod normal, pentru a fi totul clar, ar fi trebuit formulat astfel: “Biserica Ortodoxa accepta ca unele Confesiuni Non-Ortodoxe si-au atribuit numele istoric de Biserica”. Acesta este rostul, pana la urma, al introducerii termenului de “numele istoric”. Insa, printr-un truc, formularea e slaba si poate da de inteles ca acceptarea se refera la numele propriu-zis al confesiunilor, autorul paragrafului retinandu-se, agnostic, de la a caracteriza sau nu, intr-un fel sau altul, calitatea de Biserici a altor confesiuni non-ortodoxe.  

Sunt si alte paragrafe importante ale acestui document, insa, pentru moment, ne oprim cu analiza pentru a trece la alt document foarte important al “Sinodului”: enciclica (ce este diferita de mesajul catre lume al “Sinodului”). In enciclica, “Sinodul” evoca, din nou, unitatea Bisericii si faptul ca aceasta este adevarata mostenitoare a Traditiei Apostolice, dupa care sunt mentionate o serie de Sinoade de dupa cele sapte Ecumenice:

The Orthodox Church, in her unity and catholicity, is the Church of Councils, from the Apostolic Council in Jerusalem (Acts 15.5-29) to the present day. The Church in herself is a Council, established by Christ and guided by the Holy Spirit, in accord with the apostolic words: “It seemed good to the Holy Spirit and to us” (Acts 15.28). Through the Ecumenical and Local councils, the Church has proclaimed and continues to proclaim the mystery of the Holy Trinity, revealed through the incarnation of the Son and Word of God. The Conciliar work continues uninterrupted in history through the later councils of universal authority, such as, for example, the Great Council (879-880) convened at the time of St. Photios the Great, Patriarch of Constantinople, and also the Great Councils convened at the time of St. Gregory Palamas (1341, 1351, 1368), through which the same truth of faith was confirmed, most especially as concerns the procession of the Holy Spirit and as concerns the participation of human beings in the uncreated divine energies, and furthermore through the Holy and Great Councils convened in Constantinople, in 1484 to refute the unionist Council of Florence (1438-1439), in 1638, 1642, 1672 and 1691 to refute Protestant beliefs, and in 1872 to condemn ethno-phyletism as an ecclesiological heresy.

In traducerea noastra:

Biserica Ortodoxa, in unitatea si catolicitatea/sobornicitatea sa, este Biserica Sinoadelor, de la Sinodul Apostolic din Ierusalim (Fapte 15, 5-29) pana in ziua de azi. Biserica in sine este un Sinod, intemeiat de Hristos si povatuit de Duhul Sfant, dupa cuvantul apostolic: “Parutu-S-a Duhului Sfant si noua” (Fapte 15, 28). Prin Sinoadele Ecumenice si Locale, Biserica a proclamat si continua sa proclame taina Sfintei Treimi, revelata prin intruparea Fiului si Cuvantului lui Dumnezeu. Lucrarea Sinodala a continuat neintrerupt in istorie, prin Sinoadele ulterioare cu autoritate universala, cum ar fi, de exemplu, Marele Sinod (879-880) ce a avut loc in timpul Sf. Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului, de asemenea Marile Sinoade ce au avut loc pe timpul Sf. Grigorie Palama (1341, 1351, 1368), prin intermediul carora acelasi adevar de credinta a fost confirmat, in special in ceea ce priveste purcederea Duhului Sfant si participarea omului la energiile dumnezeiesti necreate, de asemenea, mai departe, Marile si Sfintele Sinoade tinute la Constantinopol, in 1484, care au respins Sinoadele unioniste de la Florenta (1438-1439), cele din 1638, 1642, 1672 si 1691 pentru a respinge credintele protestante, cel din 1872 care a condamnat etnofiletismul ca erezie ecleziologica. 

In enciclica termenul de Biserica este folosit numai prin raportare la Biserica Ortodoxa.

Exista, evident, multe alte puncte de interes care trebuie analizate ca atare. Ne oprim insa doar la acestea, limitandu-ne a observa o contradictie flagranta intre tonul unor paragrafe din documentul “Relatiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii crestine” si Enciclica “Sinodului”, cel putin partea citata si tradusa aici.

Pastrarea terminologiei controversate in documentul “Relatiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii crestine” este menita legitimarii relatiilor ecumeniste din cadrul CMB si din relatiile bilaterale intretinute de diverse Patriarhii in frunte cu cea Ecumenica. Se pare, insa, ca frontul ecumenist a renuntat la intemeierea teologica a unor relatii ecumeniste, obiectiv pe care, probabil, il va relua la viitoarele intalniri panortodoxe.

Actualizare: Analiza diferentelor intre textul pre-sinodal si cel aprobat si semnat de Sinodul panortodox privind “Relatiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii crestine.

Nota Bene: diferentele sunt extrase din variantele in limba greaca ale documentelor

Diferențe la textul despre relația Bisericii cu restul lumii creștine:

1. Unității creștinilor VS unității creștine

4. participarea ortodoxă la mișcarea pentru refacerea unității creștinilor VS participarea ortodoxă la mișcarea pentru refacerea unității cu ceilalți creștini în Biserica cea una, sfântă, sobornicească și apostolică…

5. pe baza credinței și tradiției… unitatea pierdută a creștinilor VS pe baza credinței și tradiției adevărate… unitatea tuturor creștinilor

6. Biserica Ortodoxă recunoaște existența istorică a celorlalte Biserici și confesiuni creștine…  și crede… dialogul teologic cu diferite biserici și confesiuni creștine VS Pe lângă aceasta, Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a celorlalte biserici și confesiuni creștine… însă crede… dialogul teologic la nivel bilateral și multilateral…

7. înțelegerea reciprocă, conlucrarea și eforturile comune pentru restabilirea unității creștine sunt esențiale… VS înțelegerea reciprocă și conlucrarea sunt esențiale…

9. au îndatorirea VS sunt chemate… + ultima propoziție

12. scopul stabilit… VS scopul încredințat(?)…

13. unitatea indestructibilă ontologică existentă… VS unitatea existentă

16. toate bisericile și confesiunile creștine + Consiliul Bisericilor a toată Africa … îndeplinesc VS toate bisericile și confesiunile creștine eterodoxe … urmăresc/păzesc

17. pentru mărturia adevărului și promovarea unității creștinilor VS la promovarea coexistenței pașnice și a conlucrării în fața provocărilor mai mari socio-politice

19. numai bisericile și confesiunile care recunosc… VS câți cred în… + Nici o Biserică… (până la final)

20. cu celelalte biserici și confesiuni creștine… (canonul 7 al Sinodului II Ecumenic şi canonul 95 al Sinodului Ecumenic Quinisext) VS cu restul lumii creștine… pe baza principiilor eclesiologiei ortodoxe și a…

21. apropierea dintre biserici… VS apropierea dintre creștini… + pentru că… (până la final)

22. judecătorul desemnat și ultim în materie de credință VS cea mai înaltă instanță în materie de credință și rânduieli canonice (canon 6 al Sinodului 2 Ecumenic)

23. problemele pe care ni le pune lumea contemporană VS problemele lumii contemporane

29D200E5-AEF7-488E-B03A-686D6C9FE45F_mw1024_s_n


Categorii

"Marele Sinod Panortodox" (de la Creta - inainte si dupa), 1. DIVERSE, Arhiepiscopul Ieronim al Atenei, Ecumenism, Traduceri, Transcrieri-Redactari

Etichete (taguri)

, , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

68 Commentarii la “DOCUMENTUL “RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE”, APROBAT INTR-O FORMA CONTROVERSATA. Enciclica Sinodului Panortodox, in schimb, evoca Sinoadele Sf. Fotie cel Mare, Sf. Grigorie Palama, Sinodul care a respins unirea de la Ferrara-Florenta si altele

<< Pagina 1 / 2 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. Pare o targuiala si nu stiu daca poti sa-l targuiesti pe Dumnezeu. De aceea sunt poate mai de admirat cei care nu au participat la: hai ca cedam noi la un document daca cedati si voi la un document, ca sa aruncam praf in ochi in toate directiile. Poate daca nu se tinea in Creta lipseau si grecii, desi au si ei cozile lor de topor.

 2. Și în Enciclică Biserica Ortodoxă este descrisă drept „continuatoarea autentică” a „Bisericii celei una, sfântă, sobornicească și apostolică”. Păi, nu e continuatoarea, ci este chiar aceea. Apoi nu e continuatoarea autentică, de parcă ar fi și altele continuatoare, dar mai puțin corecte. Este o derogare gravă de la crezul nostru în ”Biserica una, sfântă, sobornicească și apostolică”.
  Ca o remarcă incipientă, textul Enciclicei este plin de concepții provenite din teologia euharistică neascetică, post-patristică (așa a caracterizat-o IPS Ierothei). Deci e clar o impunere a teologiei lui Zizioulas. (încă nu am citit finalul textului)

 3. @ Ileana

  ” De aceea sunt poate mai de admirat cei care nu au participat la”

  De aceea sunt de condamnat cei care NU au participat. Statul pe banca a dus la astfel de formulari. Cu impotriviri din partea rusilor, bulgarilor si georgienilor, pe langa cele ale antiohienilor (spre ex. la discutia despre Cununia mjixta), sunt convins ca situati ar fi fost ALTFEL. PREA MULTE VOCI DE IGNORAT.

  pe cand asa… In opinia mea, daca s-a votat ceva aiurea la aceasta intalnire rusii, bulgarii si georgienii au o parte uriasa din vina! Zic si eu, Dumnezeu va judeca!

  sa vedem ce va urma dupa. Cei ce au lipsit sigur nu vor accepta documentele, cu rusii in frunte si cei mai galagiosi, desi si la ei se practica de zeci de ani cununia mixta si mai recent, ecumenismull. O noua schisma? Certuri si politica, oricum.

  vai de noi si mai ales de generatiile care vin. Dumnezeu cu mila!

 4. @exegeticus

  pai dupa ce l-am auzit pe episcopul Chiril de Avida afirmand ca nu exista egalitate intre Biserica Ortodoxa si Biserica cea UNA din Crez, continutul Enciclicei ne pare foarte bine intocmit ( cel putin unora mai putin avizati ca mine).
  Cred ca asta a fost o componenta a strategiei Patrierhiei Ecumenice : aceea de a permite unor reprezentanti ai ei sa afirme niste aberatii grosolane astfel incat micile modificari de nuanta pe care le-a introdus in Enciclica sa nu mai para atat de grave, poate doar pt teologi de calibrul PS Vlachos. O alta strategie cred ca a fost sa faca unele concesii taberei traditionaliste si sa pastreze textele curate in cea mai mare parte, lasand totusi o scapare grava ca cea de care a vorbit admin in postare. Sa zicem ca in proportie de 99% textele sunt curate, ortodoxe ( desi cred ca proportia e mai mica); ramane un procent cat de mic in care se strecoara otrava in doze mici. Intrebarea la care va trebui sa raspunda Biserica ( aceea cu “B”, pe care portile iadului nu o vor birui) este cat de grava e aceasta abatere dpdv dogmatic si ce lectii trebuie sa invatam din acest Sinod astfel incat pe viitor sa fim mai pregatiti sa raspundem unor astfel de provocari. Pentru ca vor mai veni si altele si mult mai grele.

 5. @ exegeticus

  100% Zizioulas

  eu nu-s familiarizat asa de bine cu el, dar din cate am putut observa, cam el e omul din spatele Sinodului. Istoria va scrie mult despre el.

  @ razboinicii

  vedeti ca ati omis pe “their” din traducerea de mai sus, la inceput. Deci nu invatatura despre … ci invatatura LOR despre,,, e o mica mare diferenta 🙂

 6. @ Elena

  “Cred ca asta a fost o componenta a strategiei Patrierhiei Ecumenice…”

  nu stiu daca e corect/realist sa vb despre strategii raportandu-ne doar la ultima saptamana, sau, ma rog, la evenimentul in sine. “Strategia” a fost planuita de mult, din momentul in care acorduri gen Balamand au fost semnate de Biserici autocefale. In conditiile in care intr-un Sinod ca al nostru ai doar incompetenti, fie ecumenisti, fie inculti, n-ai ce pretentii sa emiti. Chiar pr. Zisis spunea intr-o conferinta ca multi dintre actualii episcopi nu meritau/trebuia sa aiba diplome de absolventi. 🙂 Situatia e generalizata, mai ales in cadrul PE si de aia imi pusesem sperantele intr-o participare activa din partea unor traditionalisti, ca georgienii.

  Una peste alta, deciziile “controversate” ale acestui sinod sunt in aceiasi termeni ca si pana acum, se clarifica in functie de interlocutor. Nimic nou.

 7. @ionut

  Da, am corectat acum.

 8. @ toti

  apropos de ce vb in cealalta parte cu Titus, ce spuneti despre:

  “Patriarhul Teodor al Alexandriei a invitat pe părinții sinodali să ia în calcul și situațiile și problemele deosebite cu care se confruntă unele Biserici, cum este cazul Patriarhiei Alexandriei, care slujesc într-un mediu în care alte credințe sunt majoritare, în țări în care creștinii sunt omorâți și din acest motiv se află în colaborare cu alte biserici creștine.” http://basilica.ro/discutii-ansamblul-lumii-crestine/

 9. @ionut

  diferenta majora intre Balamand si alte acorduri similare si acest Sinod este data de cadrul haric in care ar trebui sa se desfasoare. Se presupune ca un Sinod , mai mult decat orice alta intrunire dintre bisericile locale, este un spatiu in care se manifesta plenar Duhul Sfant prin prezenta Sa calauzitoare. De aici si responsabilitatea nespus de mare pe care o ai ca Ierarh prin participarea la un Sfant Siond si prin marturisirea pe care o faci acolo.
  Un alt aspect care diferentiaza orice acord premergator este faptul ca acum s-a vorbit pe fata si raspicat referitor la cacodoxiile din textele supuse dezbaterii. Inaintea Sinodului au fost luari de pozitii din partea unor ierarhi care reprezinta voci cu autoritate in Ortodoxie, inclusiv pozitia Sfintei Chinotite a Muntelui Athos, care au clarificat si pentru incepatorii ca mine aspectele problematice. Ni s-a dat mura-n gura, ca sa ma exprim mai plastic. Prin urmare, nimeni nu mai poate invoca azi incompetenta. Aici mi se pare gravitatea care atarna asupra Sinodului : in faptul ca Dumnezeu a vorbit prin oameni din Biserica, a avertizat si totusi, o spun cu mult durere si cu frica, nu a fost ascultat.

 10. @ionut

  Din acelasi motiv s-au incercat tot felul de lucruri cu monofizitii, apoi cu catolicii, in timpul Imperiului Bizantin. Pe linie de diplomatie politico-bisericeasca, niciodata compromisurile nu au ajutat in vreun fel crestinii aflati in pericol.

 11. @ Elena,

  vorbim pe langa subiect, eu am zis ca de vreme ce acorduri gen Balamand au fost semnate cu 2 decenii in urma, n-ai ce astepta de la un Sinod care intruneste din ierarhii semnatari ai acelor articole. Ce trebuie sa fie un sinod, stim cu totii, problema e ce este acum si cum ne afecteaza pe noi. Am invocat Balamandul pt ca tu pomenisesi de strategia PE. Nu e vb de strategia PE e vb de strategia raului. Dupa Balamand a mai fost Ravenna si alte evenimente mai mici care le-au intarit. Si partea tragica din toata povestea asta este ca nici marii aparatori ai ortodoxiei si intregii lumi crestine, a treia roma, nu face abstractie. Deci, scapare de la cine? E o strategie si asta, sa concentrezi toata atentia asupra unui eveniment actual, ca lumea sa piarda ideea imaginii de ansamblu, ori documentele care acum au fost semnate, s-au intocmit in trecut. Daca intelegi ce vreeau sa spun. Ce spuneti voi ca au fost acte izolate si nu au grautatea unui sinod, mie mi se pare vrajeala. Eu nu vad nici o diferenta, pt simplul motiv ca rezultatul e ACELASI. Sinodul actual nu aduce nimic nou de nici un fel.

  @ admin,

  de acord.

 12. @ ionut
  mutumesc ca mi-ai deschis ochii, cumva imi scapase din vedere “the big picture” 🙂

  Nu este acelasi lucru, Sinodul e un eveniment de alt nivel duhovnicesc si ca expunere publica. Daca pana acum s-a lucrat taina faradelegii in ascuns a venit probabil timpul ca acum sa se lucreze pe fata, adica sa vedem si noi niste lucruri, astia multi si neinsemnati in opinia unora. Sinodul este semnalul de alarma care ni se da si noua, pliromei, ca sa deschidem ochii si sa intelegem gravitatea situatiei.
  In rest, nu vreau sa intru in polemici sterile pe teme care tin de strategii si poltici in lumea ortodoxa. Ma simt din plin responsabila si eu pentru faptul ca la Siond nu s-a marturisit curat ortodox 100%. Caderile le ingaduie Dumnezeu doar cand boala se generalizeaza la nivelul trupului Bisericii.

 13. @Ionut:

  ‘Ce spuneti voi ca au fost acte izolate si nu au grautatea unui sinod, mie mi se pare vrajeala. Eu nu vad nici o diferenta, pt simplul motiv ca rezultatul e ACELASI. Sinodul actual nu aduce nimic nou de nici un fel.’

  Bingoo! 🙂

  @Elena:

  ‘De aceea sunt poate mai de admirat cei care nu au participat’

  Nu numai ca sunt de admirat, dar si-au pastrat si mainile curate, nemanjite de semnatura depusa pe niste documente cu care nu erau de acord si pe care era limpede de la inceput ca vor fi obligati sa le semneze in final.

 14. @Ionut (#8):

  Eu spun ca e bine ce spune Patriarhul Teodor, dar ca nu era nevoie de un sinod (sau ma rog, ce numesc ei ‘sinod’) pt ca astfel de colaborari sa aiba loc sau pt ca o astfel de opinie sa fie enuntata.

 15. @ Elena

  pliroma? era o inghetata parca, la asta te referi? :)) lasand gluma la o parte, anvergura, anvergura, efectul e acelasi.

  @ Dorotea

  s-au manjit prin neparticipare. Nu era nimeni obligat sa semneze, nu mai vb aiurea. Sangele pacatosului se va cere si din alte maini. Prin neparticiparea lor au devenit complici. Prin tacerea lor au sustinut aceste amendamente in forma in care sunt. Au stat deoparte ca sa aiba motiv sa se bata cu pumnul in piept. E numai politica. Si-atat!

  #14 balbaiala. Este interesant ca si patriarhul Antiohiei invoca o “unire” sau “colaborare” cu lumea occidentala (a se intelege catolicii) vizavi de amenintarea Isis. Am citit undeva dxar nu mai retin si mi-e lene sa mai caut, dar credeti-ma pe cuvant :)))

 16. Dupa mine, si procedural, si teologic, si duhovniceste, chiar daca nu au rezultat documentele cele mai rele, oricum Sinodul acesta ramane ILEGITIM. Chiar imi pare rau ca mesajul atat de bun, chiar istoric, al Enciclicei, merge la gramada intr-un ansamblu lipsit de validitate. Nu exista si nu va exista consens ecumenic (panortodox) pe aceste documente, nici macar in ceea ce priveste regulamentul (v. Patriarhia Antiohiei), plus absentele notabile, dar trecute sub tacere ca si cum nu ar fi avut nicio importanta. “Au facut istorie”? Poate, dar o istorie penibila, jenanta. Sau istorica poate fi, din pacate, numai schisma de facto pe care o asemenea adunare dusa pana la capat o va declansa, fie si numai pentru ca si-a permis sa ignore: 1. ca Ortodoxia nu are doar 10 Patriarhii; 2. ca Episcopii absenti NU pot fi reprezentati din oficiu de cei prezenti.

 17. @admin
  Ceea ce se spunea despre programarea unor noi sinoade a ramas valabil? S-a specificat acest lucru in mod oficial?

  Cred ca si putinul care s-a obtinut este rodul rugaciunilor pe care multi le-au facut. Daca vrem sa nu vedem in fapte, lucratoare aceste modificari (ideologice cum le-am mai zis) introduse trebuie sa ne intarim in credinta si rugaciune. Si acestea (credinta si rugaciunea) tot daruri ale lui Dumnezeu sunt! Daca Dumnezeu vede cu cata ravna alerg (eu fiind tot crestinul) la Sfanta Liturghie, la pocainta, la Sfanta Impartasanie nu cred ca ma va lipsi de ELE pana la sfarsitul zilelor!

 18. @ Sanziana:

  Nu s-a specificat, dar nici nu mi se pare a fi decat un prim pas, si inca unul timid, pentru agenda ecumenista. De fapt, tot ceea ce au reusit mai bine acum a fost doar sa DESPARTA pe ortodocsi, in numele UNITATII cu eterodocsii. La urmatoarele “sinoade” (sau “sinod”, e posibil sa mai fie si numai unul, dar “zdravan”), ma astept la mult mai rau, insa pe bazele puse acum.

  Total de acord cu tine!

 19. este logic si firesc sa presupunem ca sinoade vor mai fi. Este necesar, periodic, provocarile contemporane impun asta. Sa ne rgam sa fie ortodoxe, si-n litera si-n spirit.

  Sanziana, sa inteleg ca esti multumita de decizii, atat cat le cunoastem? Ai pomenit de rodul rugaciunii. Sau te refereai strict la intrunire?

 20. admin2

  nu vad nici un motiv obiectiv pentru care sinodul sa fie nelegitim, altul decat punctele discutabile.

 21. @Ionut:

  Posibil (ma refer la declaratia Patriarhului)… Paragraful respectiv mi s-a parut inofensiv.

 22. daca s-ar fi intrunit in acceasi formula dar elaborau documente ortodoxe ar fi fost mai legitim?

 23. @Ionut:

  Pai conform Regulamentului erau obligati sa semneze la sfarsit documentele adoptate cf procedurii, indiferent daca votul lor ar fi fost impotriva.

  Sigur, nu le taia nimeni capul daca nu semnau, dar atunci nu inteleg in ce conditii ar fi trebuit sa aiba loc prezenta lor: cu acceptarea Regulamentului sau cu neacceptarea lui?? Sau, te pomenesti, cu acceptarea lui partiala? 🙂 Zi tu, ca pare ca ai un scenariu in minte..

 24. @admin
  Ceea ce spui a fost proorocit de un Sfant (dupa cum ne povesteste Mitropolitul Serafim al Kithirelor:

  “Se cere o mare atenție și duh veghetor pentru a nu se adeveri temerea și neliniștea purerea pomenitului Arhimandrit Epifanie Theodoropoulos, cel ce întru Sfinți se odihnește, un extraordinar canonist al Bisericii noastre, care în deceniul ’60 i-a transmis Patriarhului Ecumenic Atenagora următoarele cuvinte: ”De mii de ori este de preferat – îi scria – să se dezrădăcineze tronul istoric al Constantinopolului și să se instaleze în vreo insulă pustie a Egeii, și chiar mai bine să se scufunde cu totul în adâncurile Bosforului, decât să se facă fie și cea mai mică abatere de la linia de aur a Părinților, care strigă într-un glas: «Nu este loc de compromis în cele ale credinței…». Să nu doriți să creați schisme și dezbinări în Biserică. Încercând să le uniți pe cele despărțite, singurul lucru pe care îl reușiți va fi să le despărțiți pe cele unite și să creați fisuri pe terenuri până azi solide și compacte. Fiți înțelept și veniți-vă în fire!”.”

  preluat de aici
  https://graiulortodox.wordpress.com/2016/05/28/probleme-eclesiale-si-pastorale-care-decurg-din-neparticiparea-tuturor-episcopilor-ortodocsi-la-sfantul-si-marele-sinod-mitropolitul-serafim-al-kithirelor-din-cadrul-conferintei-cu-tema-sf/

 25. @ ionut:

  Doar daca nu vrei sa le vezi… tocmai le-am rezumat si eu, aminteste pe scurt de cele procedurale si Andrei Vladareanu in linkul de mai iaainte din emisiunea TVR, s-au ras-discutat inainte.

  daca s-ar fi intrunit in acceasi formula dar elaborau documente ortodoxe ar fi fost mai legitim?

  Nu, absolut, am si scris asta referitor la Enciclica.

  Dar iti stiu pozitiile, nu doresc alte polemici. Multumesc!

 26. @ Sanziana:

  Exact asta se intampla si, probabil, exact asta se si urmareste 🙁

 27. @Ionut (#23):

  Nu, nu ar fi fost mai legitim. Pt ca nu doar continutul documentelor era problematic, ci si regulamentul de vot si modul in care au fost ele impuse pe ordinea de zi si, in general, pe agenda de vot: ca pe ‘un dat’. Lucrurile astea au fost dezbatute pe larg aici, inclusiv tertipul procedural – pt ca una e sa supun dezbaterii DOCUMENTELE in sine, care trebuie adoptate prin vot unanim, ALTA e sa supun dezbaterii MODIFICARILE EVENTUALE la documente – care ACESTE modificari sa trebuiasca sa fie adoptate prin vot unanim! E o URIASA diferenta, una care facea ca deznodamantul sa fie previzibil, intrucat dadea drept de veto PE la eventualele modificari asupra unor documente propuse de EA INSASI si nedezbatute ‘in plen’.

  Repet: aceste lucruri s-au dezbatut pe acest forum, en gros si en detaille…

  Astept in continuare – cu voia ta – raspunsul la intrebarea de la #24

 28. stai linistit, nici eu nu doresc polemica, dar mi se pare exagerat, avand in vedere ca sunt probleme pastorale si ca nici un canon nu prevede intrunirea a tuturor ierarhilor.

 29. @ionut
  Oare asta rezulta din tot ce am spus pana acum: ca sunt multumita!!!!
  Zic doar ca putea fi si mai rau.

 30. @ionut
  Si cel mai rau lucru care ni se va putea intampla pe viitor ar fi sa-i auzim pe cei care acum au marturisit adevarul sa inceapa sa ne spuna contrariul (din frica si sub presiune)!!!! Sa vezi atunci sminteala!!!! Dumnezeu sa ne fereasca!!!

 31. Rezultatul acestei intalniri dintre unii patriarhi era de asteptat. Sa nu ne amagim ca daca au evocat Sinoadele Sf. Fotie cel Mare, Sf. Grigorie Palama, Sinodul care a respins unirea de la Ferrara-Florenta si altele, s-ar fi castigat ceva. A fost doar o viclenie a ereticilor prezenti acolo pentru a obtine niste “compromisuri”, asa cum este si folosirea in continuare a termenului viclean “biserici”, atribuit sectelor si celorlalte confesiuni eretice.

  Nici nu poate fi vorba ca aceasta intalnire a fost un “mare si sfant sinod”. La Sfintele Sinoade nu se cade la invoiala cu ereticii, ci sunt combatuti si chiar dati anatemei. “Intelegerea” care s-a semnat aici nu are nici-o putere asupra nimanui. Ceea ce s-a “hotarat” drept era deja hotarat de adevaratele Sfinte Sinoade, iar compromisurile eretice nu au nici-o putere de lege indiferent de catre cine au fost semnate.

  Ferice de cei care nu au fost prezenti. Nu si-au manjit mainile si nici nu se fac vinovati de tacere chiar daca nu au participat, pentru ca au aratat public ce nu este in regula cu aceasta intalnire si nu aveau de ce sa participe.

  Gresala cea mai mare este totusi ca patriarhii ortodocsi continua sa i se adreseze ereticului patriarh ecumenic cu formule ca “stapane”, “preafericite” etc.
  In cazul in care acest patriarh eretic ar fi fost la prima tradare a ortodoxiei, atunci era normal sa-l recunoasca de “stapan” si sa incerce sa-l indrepte. La a doua cadere se intalneau mai multi patriarhi ortodocsi si il avertizau sa se indrepte. La a treia tradare, deja trebuia scos de la pomenire, denumit public ca si eretic si dat anatemei.
  Dar acest patriarh eretic a tradat ortodoxia incontinu, de ani si zeci de ani si totusi au amanat sa aplice Canoanele.

  Daca nu ar fi stat la masa cu ereticii si nu s-ar fi complacut in CMB, nu ar mai fi existat nici adunarea asta corecta politic. Poate or sa invete ceva din asta si se vor convinge de Adevarata invatatura dumnezeiasca: “de omul eretic, dupa prima si a doua sfatuire sa te lepezi de el si sa-ti fie ca un pagan si vames”.

  Dar daca stai zeci de ani de zile cu el, si nu doar odata sau de doua ori, ci de sute sau de mii de ori … atunci nu poate exista decat acest rezultat al compromisului cu jumatate de adevar si jumatate de minciuna.

  Slava Domnului ca nu exista nici-o justificare pentru care aceasta adunare sa se poata numi sinod.

 32. @ Sanziana #30, si eu zic ca tine. Intelesesem altceva. De aia m-am si mirat.

 33. @ Sanziana #31, ierarhi marturisitori vor fi pana la sfarsit. Eu tot continui sa afirm ca se putea scoate mai mult de la acest sinod prin participarea celor absenti.

  @ Doroteea, cand nu participi la un vot, n-ai ce comenta. Actiunea lor inseamna deja o schisma. Avem de-a face cu o ruptura si vom vedea in zilele urmatoare, cat de mare. E inutil sa dezbatem procedura. Aici nu e vb de procedura, mai ales cand problemele discutate au fost clare. Aici e vorba de politica, sau SAH. Rusii, georgienii si bulgarii au iesit cu calul si cu nebunul inainte. Pionii suntem noi, iar pionii niciodata n-au miza. Mi se face sila cand ii aud pe rusi sau, mai rau, pe filorusii nostrii, cum se vad ei mari aparatori ai ortodoxiei cand ei practica aceleasi abateri ca si ai nostri. Daca erau grozavi, participau si votau impotriva, se consemna in istorie c-au fost contra. Indiferent de statutul articolului disputat. Intelegi?

 34. @Ionut

  Vorbe goale… Exact de procedura e aici vorba. Si n are nicio leg cu nr de participanti. Tu esti cel care nu intelege, oricat de surprinzator ti s ar parea.
  Ti s a dat de inteles si de catre admin2 ca esti pe o poteca gresita, dar e clar ca nu depasesti blocajul.
  Vezi ca nu mi ai rasp la intrebare…

 35. Eu am mai intrebat pe acest forum doua lucruri, dar nu am primit raspuns:
  1. Cat de legitim e acest sinod din moment de Ivirul nu a semnat regulamentul?
  2. De unde rezulta obligativitatea semnarii documentelor? E si (i)logic: cum poate semna cineva un document la care a avut obiectii serioase, dar nu s-a tinut cont de ele? Poate sunt eu ignorant, imi cer iertare.

 36. @ Cristian:

  1. Pai nu e, am zis si eu mai devreme. Doar ca istoria nu se face numai prin legitimitate, ci si prin forta. Antiohia, nu Georgia: http://marturieathonita.ro/document-care-arunca-in-ilegalitate-sinodul-panortodox-nu-ar-fi-trebuit-organizat-din-lipsa-de-unanimitate/

  La Georgia (dar si Antiohia) e insa alta problema legata de nesemnarea pentru documentul cu casatoria: http://corortodox.blogspot.fr/2016/06/catolicos-patriarhul-georgiei-ilia-al.html

  2. Doroteea stie mai bine cu regulamentele 🙂

 37. @ admin2
  Imi cer iertare pt. confuzia de la 1.

 38. Din art. 12 deducem ca se voteaza in cadrul fiecarei delegatii. Se mai spune ca pot exista voturi negative si ca acest lucru este o chestiune interna a delegatiei respective.
  Nu se spune cum se procedeaza daca majoritatea delegatiei voteaza negativ… Poate deveni acest lucru o problema a intregului sinod?

 39. Eu am mai zis intr-un comentariu ca au fost chemati sa dea cu degetul unii ierarhi. Adica PE credea ca poate sa ia de fraieri o gramada de patriarhi si de ierarhi si sa nu sufle unul un cuvant la agenda potrivnica lui Dumnezeu pe care o sustine. Ma intreb daca i s-a mai dat de, sus si dead-line lui PF Bartolomeu, ca de-aia nu suporta sinodul amanare. Foarte multa lume, dupa ce au aparut primele ineptii, i-a urat de bine acestui sinod, incat pana la urma uite ca nu e legitim nici asa, nici asa, adica nici cu prezenti, nici cu absenti. Asa magistral nu s-au intalnit ierarhii nici cand mureau pe capete crestinii din Siria si erau martirizati pentru numele Lui Hristos. Poate aceia, chiar de alta confesiune, dar crestina, L-au marturisit pe Hristos si stie Domnul unde le gaseste loc acolo unde are lacasuri multe, iar ceilalti care au fost sacrificati in mod sadic in legea lor se mantuiesc. Nu meritau si familiile alea de crestini mai mult decat o ectenie, care in mod sigur a ajutat mult si ea, deci nu spun ca e putin, ci mult, dar poate se puteau mobiliza mai mult.. Atunci nu s-a gandit nimeni la o sedinta ortodoxa, sa zicem, ca sa nu-i zica sinod si sa trebuiasca sa implice chestii dogmatice. Deci pentru ce asa mare imbulzeala acum? Cui ii statea sabia deasupra capului? Ecumenismului? PE o duce ca-n pamapas, dar nu poate dormi de frica noastra, ca nu ne-am varat peste la urechi in ecumenism.

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare