HOMOSEXUALITATEA – PE AGENDA COMISIILOR CE PREGATESC SINODUL PANORTODOX? Mitropolitul IOANNIS ZIZIOULAS ar fi promovat un AMENDAMENT PRO-GAY, respins de reprezentantii Bisericilor Rusiei, Romaniei, Georgiei, Serbiei si Bulgariei

15-03-2015 6 minute Sublinieri

Chambesy-1-e1425513653167

Amănunte revelatoare despre întrunirea Comisiei inter-ortodoxe care pricinuiesc rușine sunt date astăzi publicității.

Care reprezentanți ai Bisericilor au insistat să susțină homosexualitatea și puțin a lipsit să devină cauze „să se șteargă din Sfânta Scriptură capitolul despre Sodoma și Gomora”? Profundă neliniște s-a creat în sânul Bisericii datorită poziției ierarhilor și străduinței de a modifica Sfânta Scriptură, Sfintele Canoane ale Bisericii și învățătura Sfinților Părinți.

Culisele pe care le descoperim astăzi referitoare la întrunirea Comisiei Speciale Inter-ortodoxe dovedesc indiscutabil că unii dintre păzitorii Credinței Ortodoxe încearcă să slăbească stâlpii de sprijin ai Ortodoxiei.

PREGĂTIREA COMISIEI INTER-ORTODOXE

De la 16 până la 20 februarie a.c. la Centrul ortodox al Patriarhiei ecumenice de la Chambesy – Geneva, sub președinția mitropolitului Pergamului, Ioannis Ziziulas, respectabil teolog și academician, s-a întrunit Comisia Specială Inter-ortodoxă pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

Acest Sinod toți ortodocșii îl așteaptă de mai bine de 50 de ani și cu toate acestea pregătirile încă nu s-au încheiat. În Martie anul trecut, când întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe s-au întâlnit la Fanar în urma invitației Patriarhului ecumenic Bartolomeu, au hotărât ca Sinodul Panortodox să aibă loc în vara anului 2016 la Constantinopol.

NEVOIA ACTUALIZĂRII TEXTELOR

Însă s-a constatat că multe texte, care fuseseră pregătite pentru această întâlnire a arhiereilor ortodocși încă din anii războiului rece și mai ales în condițiile regimurilor comuniste din Europa Răsăriteană, nu mai erau actuale. De aceea patriarhii și arhiepiscopii au constituit o nouă comisie, constituită din reprezentanții tuturor cel 14 Biserici autocefale, astfel încât să se revizuiască textele învechite.

Scopul acestei Comisii a fost să actualizeze aceste texte învechite, ca să fie acceptate de către arhiereii care vor participa la Sinod. De altfel toate hotărârile sinodale, așa cum au convenit întâistătătorii în Martie trecut, trebuie să fie luate de comun acord.

Este greu să se stabilească timpul în care vor reuși să-și îndeplinească scopurile lor, de vreme ce predecesorilor lor le-a trebuit zeci de ani să pregătească textele care acum urmează să fie supuse revizuirii.

În orice caz, dacă luăm în considerare conținutul ultimei întruniri a Comisiei la Chambesy, pe care îl descoperim acum, este mai bine să nu se grăbească să ia hotărâri. Și încă mai bine ar fi să nu se întrunească deloc Sinodul acesta, de vreme ce unii, care urmează să participe la lucrările lui, sunt gata să revizuiască și să modifice nu numai anteproiectele teologilor secolului trecut, dar și însăși Sfânta Scriptură, Sfintele Canoane ale Bisericii și învățătura Sfinților Părinți.

De această dată înțelepții care s-au adunat în Elveția au discutat textul care fusese întocmit la a III-a Consfătuire Panortodoxă Presinodală din 1986 și are răsunătorul titlu: „Contribuția Bisericii Ortodoxe la promovarea păcii, dreptății, libertății, frățietății și dragostei între popoare și înlăturarea discriminărilor rasiale și de altă natură”.

Ierarhii din blocul răsăritean au fost cei care au pus acest text pe agenda Sinodului anunțat. De altfel trebuia să dea raport la conducătorii dictatoriali ai statelor lor comuniste și să le dovedească că ostenelile lor în călătoriile lor profesioniste în străinătate nu erau zadarnice. De asemenea, trebuia să-i liniștească că se ostenesc acolo pentru „pace”, așa cum înțelegeau pacea în blocul răsăritean.

Acum însă s-au schimbat lucrurile și cu toate că ne aflăm încă foarte departe de frățietate și dragoste între popoare, lupta împotriva discriminărilor rasiale nu se vede să fie un subiect foarte actual. Și într-adevăr, apartheid-ul din Africa de Sud se referă deja la trecutul îndepărtat, țările coloniale au reușit să-și dobândească independența lor, în timp ce reprezentantul unei rase cândva oprimată s-a mutat la Casa Albă și conduce cel mai puternic stat al lumii contemporane.

CULISELE RUȘINII ȘI DISPUTELE

Nimeni nu s-ar fi așteptat ca această chestiune să pricinuiască discuții aprinse între participanții la întrunirea ce a avut loc. Însă discuțiile care au apărut au luat dimensiuni de furtună, potrivit cu informațiile exclusive. Au fost atât de aprinse și răsunătoare, încât din sala consfătuirilor închise au ajuns la urechile atât a personalului tehnic al Centrului ortodox, cât și la cele ale studenților care studiază acolo teologia ortodoxă (?).

Așa cum s-a dovedit, obiectul divergențelor a fost drepturile minorităților sexuale. Aceste minorități mitropolitul Pergamului le-a numit eufemistic „minorități de altă natură” și care, după părerea sa, trebuie protejate de orice fel de discriminare și nedreptate.

„Nu avem dreptul să smerim și să prigonim chipul lui Dumnezeu”, a spus, potrivit cu surse sigure, profesorul de teologie ortodoxă de 84 de ani, adresându-se „neîndurătorilor” săi colegi. „Să ne întrebăm dacă trebuie să-i considerăm pe homosexuali țapi ispășitori care merită să sufere persecuție. Dacă noi înșine vrem ca ei să fie persecutați. Și dacă nu vrem să se stabilească principiul conform căruia acești oameni trebuie să fie protejați, aceasta înseamnă că vrem să fie pedepsiți și închiși”.

În felul acesta mitropolitul a repetat crezul acelora care susțin antirasismul, dar de fapt proiectul de lege antiortodox, care a fost votat de parlamentul grec sub presiunea Comunității europene.

Ne aducem aminte că acest proiect de lege a constituit obiectul criticii din partea Înaltpreasfințitului mitropolit Serafim de Pireu, precum și din partea altor multor factori bisericești vrednici de respect cu multă autoritate duhovnicească, care reprezintă majoritatea sănătoasă din punct de vedere moral a societății grecești.

Cu toate acestea străduințele de a încorpora în textul Sfântului Sinod poziția care pretinde respect față de „comunitățile minorităților naționale, religioase, de limbă și de altă natură și „garanții pentru ei să se dezvolte liber potrivit cu principiile lor”, nu a aflat susținere de către majoritate.

Atunci a încercat să-l ajute pe mitropolitul Ioannis al Pergamului un alt profesor de teologie, decanul Institutului de Teologie Ortodoxă de la Chambesy, Vlasios Feidas, care a accentuat:

„Există minorități sexuale, iar ele sunt ca și noi mădulare ale Bisericii. Participă și ei la viața Bisericii. Sunt păcătoși, dar și noi toți suntem păcătoși. Statul îi recunoaște ca membri respectabili ai societății, prin urmare și noi, la rândul nostru, nu trebuie să-i ignorăm. Păcatele sexuale sub nici o formă nu sunt cele mai grele, de aceea trebuie să înfruntăm comunitatea LGBT nu prin condamnare, ci cu dragoste și respect”.

La început, printre participanți s-au aflat foarte puțini care au împărtășit această poziție. Dimpotrivă, reprezentanța Bisericii Ruse, condusă de mitropolitul Ilarion Alfeyev, și-a exprimat dezacordul absolut. Poziția de respect față de comunitățile homosexuale și protecția lor față de persecuții, nu au vrut s-o aprobe sub nici un chip nici reprezentantul Patriarhiei Antiohiei, mitropolitul Vasilie din Siria, unde frații noștri creștini suferă aspre persecuții din pricina credinței lor, nici mitropolitul Amfilohie de Muntenegru, care se împotrivește cu curaj la Festivalul mândriei (gay pride) în capitala țării sale, nici ceilalți ierarhi.

Însă spălarea creierului împreună cu intensa constrângere psihologică pe care a exersat-o timp de 7 ore (!) președintele Comisiei asupra participanților nu a rămas fără roade. Rezultatul a fost formularea unui amendament de compromis prin care „minoritățile de altă natură nu trebuie să constituie obiectul discriminării, iar acest lucru nu pretinde de la nimeni să împărtășească opiniile și principiile lor”.

Acest amendament, spre marea noastră mâhnire și rușine, potrivit cu exclusivul nostru reportaj, a fost votat de toți ierarhii de origine greacă, cuprinzându-l și pe mitropolitul Dimitriadei Ignatie. Mitropolitul Ignatie a declarat că în Grecia „susținătorii ideologiei naziste”, chipurile, atacă minoritățile sexuale.

Amendamentul a fost votat și de mitropolitul Hrisostom al Messiniei, de mitropolitul Gheorghie de Pafos (Biserica Ciprului), de arhiepiscopul Aristarh de Constantinia (Patriarhia Ierusalimului) și de mitropolitul Serghios al Bunei Speranțe (Patriarhia Alexandriei).

La acest compromis al rușinii, în afară de mitropoliții Ilarion, Vasilie și Amfilohie, mai sus amintiți, s-au împotrivit cu putere ierarhii Bisericilor Serbiei, Bulgariei, Georgiei și României.

Toți aceștia, spre cinstea lor, nu și-au schimbat părerea până la sfârșit. Datorită acestora, așteptata revizuire a teologiei ortodoxe nu s-a înfăptuit, de vreme ce s-au împotrivit la includerea în textul ce s-a întocmit pentru Sfântul și Marele Sinod, poziția pentru protecția homosexualilor.

Biserica Ortodoxă va numi, ca și până acum, păcatul păcat și adevărul adevăr. Nu se vor scoate din Sfânta Scriptură nici capitolul despre Sodoma și Gomora, nici cuvintele Sfântului Apostol Pavel care spun că nici sodomiții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu1.

În orice caz, faptul că astfel de discuții au avut loc între cei pe care Dumnezeu i-a pus păstori ai poporului Său și păzitori ai Credinței Ortodoxe pricinuiește profundă neliniște. Iar comportamentul în această discuție a unor anumiți ierarhi, care din pricina fricii de lumea aceasta și în numelecorectitudinii politice eretice, în ascuns de turma lor, trădează învățătura Sfinților Părinți, pricinuiește o profundă mâhnire.

1 I Cor. 6, 9-10.

Nota noastra:

Cel mai probabil, modificarea Scripturii pentru a inlatura pasajele despre Sodoma si Gomora este o exagerare a celor care au redactat stirea. Asta pentru ca pur si simplu nu e nevoie asa ceva – toate denominatiunile protestante si neoprotestante care au admis homosexualitatea si chiar au “hirotonit” homosexuali nu au taiat episodul respectiv din Biblie – e de ajuns sa-l interpreteze altfel sau sa-l eludeze sistematic.

Stirea reala ar fi ca exista, deja, in Biserica Ortodoxa Universala, un grup important de ierarhi care promoveaza incorporarea in discursul public al Bisericii a limbajului corect politic privitor la homosexuali (proces in plina derulare in catolicism). Viclenia cu care acest limbaj este promovat tine de pretextul combaterii persecutiilor la care acestia ar fi supusi in unele tari – de regula, musulmane. Spunem pretext pentru ca, in realitate, miza este alta, nu soarta acelor oameni, ci alinierea Bisericii la standardele nouvorbei pro-LGBT. 

Si, de altfel, daca se combate discriminarea, nu e logic ca va fi combatuta si “discriminarea” lor in ceea ce priveste casatoria si adoptia de copii?

Cat il priveste pe Mitropolitul Zizioulas, atitudinea sa scandaloasa fata de homosexualitate nu e noutate. Am prezentat un exemplu aici:

Sa luam, de pilda, ultima sedinta pan-ortodoxa, ce a avut loc la Geneva, intre 6-12 iunie a.c. Presedintele acestei intruniri pan-ortodoxe a fost Mitropolitul Ioan de Pergam. Dar stie oare publicul ortodox ce opinii sustine mitr. Ioan Zizioulas de Pergam? E autorul unei vestite afirmatii: problema primatului este cea mai importanta problema a ecumenismului. Nu dogmele adevarului, nu intoarcerea eterodocsilor la Biserica Ortodoxa, ci …problema primatului, adica a rolului Papei, justificat drept conducator unic al Bisericii de catre Zizioulas. Nu e de mirare, astfel, ca mitr. Ioan a fost unul din sustinatorii (si probabil unul din creatorii) Acordului de la Ravenna, prin care se recunoastea legimtitatea existentei primatului papal (vezi interviul de aici despre opiniile lui Zizioulas despre primatul papal). Opinii la fel de dubioase au fost exprimate de Ioan Zizioulas si pe tema uniatilor si a monofizitilor.

Un exemplu de rastalmacire pana la hula adusa Sfintilor Parinti este si aceasta afirmatie a lui Zizioulas, citata intr-o revista de teologie anglicana: When I raise the question of homosexuality he claims that the Greek Church is traditionally flexible and non-judgemental on such issues (!!!), but is now becoming more puritanical – due to Western influence. Adica, in traducere libera: atunci cand am pus problema homosexualitatii, a pretins ca Biserica Greaca este, in mod traditional, flexibila si lipsita de judecati de valoare pe asemenea teme, dar ca a devenit in ultimul timp mai puritana datorita influentei vestice! Asadar, dupa Zizioulas, traditia ortodoxa nu osandeste homosexualitatea, iar condamnarea acestui pacat ar fi o influenta protestanta! Oare ce ar zice Sf. Ap. Pavel, Sf. Ioan Gura de Aur si toti sfintii despre aceste grave si hulitoare afirmatii? Iata, asadar, cu ce fel de teologi se pregateste Marele Sinod Pan-Ortodox…


Categorii

"Marele Sinod Panortodox" (de la Creta - inainte si dupa), 1. DIVERSE, Biserica Ortodoxa Bulgara, Homosexualitate, Ierarhi greci, Ierarhi romani, Ierarhi sarbi, Mitropolitul Ilarion, Mitropolitul Ioannis Zizioulas

Etichete (taguri)

, , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

10 Commentarii la “HOMOSEXUALITATEA – PE AGENDA COMISIILOR CE PREGATESC SINODUL PANORTODOX? Mitropolitul IOANNIS ZIZIOULAS ar fi promovat un AMENDAMENT PRO-GAY, respins de reprezentantii Bisericilor Rusiei, Romaniei, Georgiei, Serbiei si Bulgariei

 1. Acum poate sa fie si un mar al discordiei dar sa fie infiltrati ca preoti ortodocsi ai occidentului la acel sinod.

 2. Sau sa-l ameninte pe bietul mitropolit grec cu renuntaraea la ajutorul promis de UE pt ca ar vrea sa iasa din uniune.

 3. “Rezultatul a fost formularea unui amendament de compromis prin care „minoritățile de altă natură nu trebuie să constituie obiectul discriminării, iar acest lucru nu pretinde de la nimeni să împărtășească opiniile și principiile lor”.

  Cat de mult seamana acesata formulare, cu discursul activistilor din fundatiile Soros!

  “Nu se vor scoate din Sfânta Scriptură nici capitolul despre Sodoma și Gomora, nici cuvintele Sfântului Apostol Pavel care spun că „nici sodomiții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu”

  Nici macar o virgula nu trebuie scoasa din Sfânta Scriptură, spun Sfintii Parinti, caci in ea este insemnat Cuvantul lui Dumnezeu. Din pacate , tot mai multi ierarhi ortodocsi , ajung sa-si vanda sufletul pt diverse beneficii, spargand astfel, unitatea Bisericii Ortodoxe.

 4. Textul acesta este cu adevarat socant, vazand ca ideile anormale promovate astazi, pot fi acceptate si de acesti academicieni. Noi acceptam ca trebuie sa fie mai multi care hotarasc, iar la aceste intruniri, vine cate o persoana care hotaraste in numele intregii biserici a unei tari, asta e o situatie care nu ar trebui sa apara.
  Au fost momente cand chiar cineva de la noi, a fost combatut pentru ideea ca biserica nu e completa si ar trebui sa ne unim cu altii, idee neacceptata.
  Aceste intruniri nu ar fi trebuit sa aiba loc, dar sunt impuse prin viclenie, de cei care urmaresc, sa-i faca pe acesti ierarhi sa accepte cate ceva din agenda anticrestina a celor care ne conduc astazi.
  Ei stiu ca biserica nu accepta acest pacat, dar vor sa smulga afirmatii despre necesitatea ca nimeni sa nu fie discriminat, in modul general. Apoi, aceasta afirmatie sa fie “interpretata” tendentios, cum ca atitudinea impotriva acestui pacat este o discriminare, motivand ca, TU AI ZIS. Ce sens are sa spunem noi ortodocsii ca nu trebuie discriminat nimeni cand noi nu facem asta. Ei vor sa INTOARCA IMPOTRIVA NOASTRA ACESTE CUVINTE. Vor sa ajungem sa nu mai spunem nimic despre altii care gresesc.
  Noi suntem obligati sa afirmam pacatul care se savarseste, dar unii afirma tendentios ca asta ar fi o discriminare, ca te opui celui care vrea sa faca ce vrea.
  Ceea ce a zis acest academician renumit, ne ingrijoreaza, chiar daca aceste afirmatii nu au valoare, ele pot fi impuse si altor preoti ca venind din partea unui ierarh, ASTEPTANDU-SE SA SE CREEZE UN SENTIMENT DE INHIBITIE, DE LIPSA DE CURAJ, IN A ARATA UNELE PACATE. Se creaza teama ca de la anumite nivele, nu este acceptata marturisirea impotriva unor pacate, asta este efectul asteptat si indus.

 5. E scandalos ca s-a putut intampla asa ceva. S-au folosit fost niste viclenii diavolesti. Conform acelui teolog, care numai ortodox nu e, s-ar intelege ca Dumnezeu a discriminat pe cei din Sodoma si Gomora, iar noi nu trebuie sa facem asa ceva, ci sa fim mai buni, mai milosi decat Dumnezeu, sa acceptam aceste pacate ale lor, care dealtfel, vorba aceliasi, nici n-ar fi cele mai grele pacate 😯 (aici contrazice pe Sfintii Parinti care au spus ca acest pacat duce pe om direct in in fundul iadului, si ca pana si diavolii se tem sa priveasca la faptuirea acestuia, stiind pedeapsa grozava care le este pregatita oamenilor care fac aceste pacate).

  Viclean, pentru ca vorbeste despre “prigonirea chipului lui Dumnezeu” care s-ar face, si pt. ca spune ca tb. protejati pt. ca acestia sa nu fie “pedepsiți și închiși”, de parca cei din Biserica ar face delatiuni ca sa fie prinsi, si nu ar fi vorba de condamnarea exclusiv a pacatului.. Este incalificabila aceasta luare de pozitie si datorita felului viclen in care e pusa problema dar si ignorarii pedepsei lui Dumnezeu asupra celor care faceau aceste pacate -in Sodoma si Gomora- (care e si cel mai tare contra-argument care poate fi adus la acest gen de controverse). Nu exclud deloc posibilitate ca respectivul sa fi fost mituit ca sa sustina asemenea lucruri, ma indoiesc ca din “bunatatea” inimii s-a hotarat sa puna in discutie Canoanele Bisericii.

  Cei care au cazut in plasa lui, renuntand la opinia lor initiala, ar trebui sa se lase de practicatul mersului la conferinte, ca nu sunt buni de asa ceva, sunt prea slabi si usor de manipulat. La aceste intruniri nu trebuie sa mearga decat cei foarte tari in credinta.

 6. Bine zis si vad ca este subliniat mai clar, ce se intampla de fapt. Ce sunt acele conferinte ? oare… cine ii pune sa stea sa reannoiasca “textele invechite”. Poate unele provin din perioada persecutiei,socialiste de care nici nu se vorbeste de fapt, dar si atunci nu se schimba dogmatica, ci se repetau indemnuri pentru pacea intre popoare.
  Dar o asemenea afirmatie vicleana, cum ca, vai nu trebuie sa fie nimeni discriminat… ce ar vrea sa insemne… ca noi crestinii discriminam, la modul verbal, pe acei care fac rau si… nu ar mai trebui… sau ce altceva. A considera ca cineva face rau nu e o discriminare! Se pare insa ca si aceasta teoretica afirmatie deranjeaza. Ce fac ortodocsii ca sa spui ca nu trebuie nimeni discriminat? Ne autocondamnam la indemnul altora, ca mai apoi sa ne interzica si sa educam copii…

 7. “Este o rușine și o batjocură pentru ortodocși propunerea care a avut loc la întrunirea de la Chambesy, anume de a fi cuprins în textul Sinodului un adaos în favoarea drepturilor homosexualilor. Deși propunerea a fost respinsă de majoritatea participanților, grozăvia și impertinența nerușinării acesteia impun înlocuirea imediată a celor care au propus-o și au susținut acest adaos blasfemiator, antibiblic și antipatristic.”
  […]

  Sursa: https://graiulortodox.wordpress.com/2015/04/16/241-evolutii-negative-in-pregatirea-sfantului-si-marelui-sinod-sfantul-si-marele-sinod-al-bisericii-ortodoxe-modificat-si-pervertit/

 8. O fi si Zizioulas vreun om de-al homosexualilor infiltrat intentionat cu scopul asta de a face tulburare in Biserica, si de a face lobby LGBT, ca asa se laudau homosexualii ca vor infiltra oameni de-ia lor in puncte cheie ale ordinii politice etc. Are el multe alte sminteli in credinta acest Zizioulas.

 9. Pingback: Sinodul Bisericii Rusiei a RESPINS documentul despre DISCRIMINARE pregatit pentru SINODUL PANORTODOX | Cuvântul Ortodox
 10. Pingback: Scrisoare către Sinodul BOR privind adunarea din Creta din iunie 2016 | Bucovina Profundă
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare