IPS ATANASIE de LIMASSOL explica de ce nu a semnat documentul “RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE”: NU EXISTA ALTE BISERICI, CI NUMAI EREZII SI SCHISME. “Nici Sinodul fără popor, plinătatea Bisericii, nici poporul fără Sinodul Episcopilor nu pot să se considere pe ei înșiși trup al lui Hristos și să exprime în mod corect viața și dogma Bisericii”

1-07-2016 4 minute Sublinieri

atanasie-sinod-panortodox

IPS Atanasie de Limassol a explicat public abtinerea sa de la aprobarea, prin semnatura, a documentului “Relatiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii crestine”. Ierarhul, care a facut parte din delegatia Arhiepiscopiei Ciprului (cea care a propus, de altfel, folosirea termenului de “biserica” pentru celelalte confesiuni crestine), a afirmat ca retinerea sa e datorata motivelor de constiinta. 

IPS Atanasie a dezvoltat argumentele sale intr-o scrisoare deschisa pe care o redam integral:

Către Sfântul și Marele Sinod Panortodox al Preasfintei Biserici Ortodoxe

Preasfințiți, Preafericiți, Sfințiți Întâistătători, Sfințiți frați,

În textul celei de-a 5-a Conferințe Panortodoxe presinodale, care a fost la Chambesy-Geneva în 10-17 octombrie 2015 și care se intitulează „Decizie – Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”, am de arătat următoarele:

Sunt de acord absolut cu primele trei articole ale textului. Totuși la articolul 4 și mai jos am de remarcat cele ce urmează: Biserica Ortodoxă, care se roagă mereu „pentru unirea tuturor”, cred că înțelege întoarcerea și unirea împreună cu ea a tuturor acelora care s-au tăiat și s-au îndepărtat de ea, eretici și schismatici, după ce au lepădat erezia sau schisma lor și au fugit de ea și s-au încorporat și s-au înrolat – s-au unit – cu pocăință și cu procedura prevăzută de canoane în Biserica Ortodoxă.

Biserica Ortodoxă a lui Hristos n-a pierdut niciodată „unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh” și nu primește teoria restabilirii unității „celor ce cred în Hristos” pentru că crede că unitatea celor ce cred în Hristos deja există în unitatea tuturor fiilor ei botezați între ei și cu Hristos prin dreapta ei credință, care nu există la eretici sau schismatici și pentru aceasta se roagă pentru întoarcerea lor prin pocăință la ortodoxie.

Cred că referința de la punctul 5 la „unitatea pierdută a creștinilor” este greșită pentru că Biserica nu a pierdut niciodată unitatea ei ca popor al lui Dumnezeu unit în el însuși și cu capul Bisericii, Care este Hristos, și nu are nevoie, prin urmare, de regăsire sau să caute pentru că mereu a existat și există și va exista cât timp Biserica lui Hristos niciodată n-a încetat sau nu va înceta să existe. Ceea ce s-a întâmplat este că grupuri sau popoare sau indivizi singulari au plecat din trupul Bisericii și Biserica se roagă și trebuie să facă eforturi de misiune ca ei să se întoarcă toți prin pocăință pe cale canonică la Biserica Ortodoxă. Adică nu există alte Biserici, ci numai erezii și schisme, dacă vrem să vorbim precis în definițiile noastre. Formularea „pentru restabilirea unității creștine” este greșită pentru că unitatea creștinilor – mădulare ale Bisericii lui Hristos – nu a fost perturbată niciodată, cât timp ei rămân uniți cu Biserica. Despărțirea de Biserică și plecarea din Biserică s-a făcut într-un mod nefericit, de multe ori în urma unor erezii și schisme, însă niciodată pierderea unității interne a Bisericii.

Mă întreb de ce textul face de multe ori referire la „Biserici” și ”confesiuni”? Care este diferența lor și ce element le caracterizează, încât unele să se numească Biserici și altele confesiuni? Care este Biserică și care erezie și care este grup schismatic sau confesiune? Noi mărturisim o Biserică și toate celelalte sunt erezii și schisme.

Nu se face deloc referire în textul acesta că singura cale care conduce la unirea cu Biserica este numai întoarcerea ereticilor și a schismaticilor prin pocăință la Biserica cea una, sfântă, sobornicească și apostolească a lui Hristos, care, în acord cu punctul 1, este Biserica noastră Ortodoxă.

Referința la „înțelegerea Bisericii vechi” dă senzația că există o diferență ontologică între Biserica veche a celor șapte Sfinte Sinoade Ecumenice și continuarea ei autentică până astăzi, care este Biserica noastră Ortodoxă. Credem că nu există absolut nici o diferență între Biserica din secolul al XXI-lea și Biserica primului veac pentru că una dintre caracteristicile Bisericii este și faptul că mărturisim în Simbolul de credință că ea este apostolică.

La punctul 12 se face referire că scopul comun al dialogurilor teologice este „restabilirea finală a unității în dreapta credință și în dragoste”. Se dă impresia că și noi, ortodocșii, căutăm restabilirea noastră în dreapta credință și în unitatea dragostei, ca și cum le-am fi pierdut cu neortodocșii. Consider că această concepție este neprimită teologic de noi toți.

Referința textului la Consiliul Mondial al Bisericilor îmi dă prilejul să formulez poziția contrară la diferitele sincretisme care s-au făcut necanonic care s-au făcut în el, dar și la însăși denumirea lui, după care în el Biserica Ortodoxă este concepută ca „una dintre Biserici” sau ramură a Bisericii celei una, care caută și se luptă pentru realizarea ei în Consiliul mondial al Bisericilor. Dar pentru noi una și singură este Biserica lui Hristos, pe care o mărturisim în Simbolul de credință și nu multe.

Punctul de vedere că păstrarea credinței ortodoxe autentice este asigurată prin sistemul sinodal ca singurul „judecător competent și ultim în privința temelor de credință” are o doză de exagerare și se sustrage adevărului, pentru că în istoria bisericească multe Sinoade au învățat și au legiferat dogme eronate și eretice și poporul credincios le-a respins și a păzit credința ortodoxă și Mărturisirea Ortodoxă a triumfat. Nici Sinodul fără popor, plinătatea Bisericii, nici poporul fără Sinodul Episcopilor nu pot să se considere pe ei înșiși trup al lui Hristos și Biserică a lui Hristos și să exprime în mod corect viața și dogma Bisericii.

Înțeleg, Preafericite și Sfințiți frați sinodali, că nu se poate ca în textele bisericești contemporane de felul acesta să se formuleze expresii rigide și problematice și cred că nimeni nu vrea expresii de acest gen. Totuși adevărul trebuie exprimat cu precizie și limpezime mereu, sigur, cu discernământ pastoral și dragoste făptuitoare pentru toți. Avem nevoie să fim sinceri la modul absolut și cu frații noștri care se găsesc în erezii și schisme și să ne rugăm cu dragoste și durere și să facem toate pentru întoarcerea lor la Biserica lui Hristos.

Cu smerenie consider că textele de o asemenea însemnătate și asemenea autoritate ale Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe trebuie să fie foarte minuțioase și formulate cu toată precizia teologică și canonică, încât să respingă din ele neclaritățile sau definițiile teologice inadmisibile și formulările incorecte, care pot să conducă la răstălmăciri și denaturări ale cugetului Bisericii Ortodoxe. Pentru ca un Sinod să fie valabil și canonic trebuie mai ales să nu se abată deloc de la duhul și învățătura Sfintelor Sinoade dinainte de el, de învățătura Sfinților Părinți și a Sfintelor Scripturi și să nu aibă nici o umbră în formularea precisă a dreptei credințe.

Când au numit Sfinții noștri Părinți și când au fost numiți în textele sfintelor canoane și a definițiilor Sfintelor Sinoade Ecumenice și Locale ereticii sau grupurile schismatice drept Biserici? Dacă sunt Biserici ereziile, atunci unde este singura și una Biserică a lui Hristos și a sfinților apostoli?

Cu smerenie îmi formulez și dezacordul meu și în privința faptului că a fost desființată practica tuturor Sfintelor Sinoade de până acum, locale și ecumenice, în care fiecare episcop are drept de vot și niciodată această formulă, o Biserică – un vot, cu membrii Sfântului și Marelui Sinod stând jos ca elemente de decor, în afară de Întâistătători, luând de la ei dreptul la vot.

Am și alte dezacorduri parțiale și contestații la alte puncte din texte, dar nu vreau să vă obosesc peste măsură cu asta, mă limitez la subiectele pe care le consider de mai mare importanță și prin care cu smerenie îmi formulez dezacordul, punctul meu de vedere și credința mea.

Nu vreau să întristez pe cineva cu cele ce le-am scris și nu vreau să se înțeleagă că învăț sau judec pe frații și părinții mei în Hristos. Pur și simplu simt nevoia de a exprima acestea la care mă împinge conștiința.

Vă rog să fie cuprinse observațiile mele în actele Sfântului și Marelui Sinod Panortodox.

Cerând sfintele voastre rugăciuni, cel mai mic frate în Hristos, Atanasie

traducere pentru Cuvantul Ortodox de m.l.

Reamintim ca, la Sinodul Panortodox din Creta, bisericile ortodoxe prezente au aprobat (cu exceptia unor mitropoliti) documentul “Relatiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii crestine”, adica statutul relatiilor ecumeniste si maniera in care sunt definite confesiunile eterodoxe. Delegatia Bisericii Greciei a sustinut, initial, sa nu se foloseasca termenul de “biserica” pentru aceste confesiuni, acelasi timp de amendament fiind sustinut, intr-o forma usor diferita, si de delegatia Bisericii Române. In urma compromisului realizat de Arhiepiscopul Ieronim, documentul final contine o terminologie vaga si dubioasa cu privire la ”bisericile” heterodoxe, singurele amendamente care actioneaza ca o frana ortodoxa (insuficient, insa, pentru a ”salva” documentul) ramanand cele propuse de delegatia română.

athanasie-limasol

 


Categorii

"Marele Sinod Panortodox" (de la Creta - inainte si dupa), Ecumenism, Mitropolitul Atanasie de Limassol, Traduceri, Transcrieri-Redactari

Etichete (taguri)

, , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

39 Commentarii la “IPS ATANASIE de LIMASSOL explica de ce nu a semnat documentul “RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE”: NU EXISTA ALTE BISERICI, CI NUMAI EREZII SI SCHISME. “Nici Sinodul fără popor, plinătatea Bisericii, nici poporul fără Sinodul Episcopilor nu pot să se considere pe ei înșiși trup al lui Hristos și să exprime în mod corect viața și dogma Bisericii”

 1. Pingback: IPS HIEROTHEOS VLACHOS denunta PRESIUNILE la care au fost supusi ierarhii Bisericii Greciei de catre tabara PATRIARHULUI ECUMENIC la dezbaterile asupra documentului “RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE” | Cuvântul Ortodox
 2. Pingback: IPS HIEROTHEOS VLACHOS denunta PRESIUNILE la care au fost supusi ierarhii Bisericii Greciei de catre tabara PATRIARHULUI ECUMENIC la dezbaterile asupra documentului “RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE”/ Avertisment cu pri
 3. Dumnezeu sa-i dea sanatate!

 4. Pingback: MITROPOLITUL IEROTHEOS VLACHOS DENUNȚĂ PRESIUNILE LA CARE AU FOST SUPUȘI IERARHII BISERICII ELENE DE CĂTRE TABĂRA PATRIARHULUI ECUMENIC LA DEZBATERILE ASUPRA DOCUMENTULUI “RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE” | Graiul Ortodox
 5. Pingback: IPS HIEROTHEOS VLACHOS denunta PRESIUNILE la care au fost supusi ierarhii Bisericii Greciei de catre tabara PATRIARHULUI ECUMENIC la dezbaterile asupra documentului referitor la relatiile cu celelalte culte: “Eu insumi m-am confruntat cu un COMPORTA
 6. @admin
  IPS Atanasie a facut aceste declaratii in scris in procesul verbal al sinodului sau la revenirea in Cipru?

  Intreb pentru ca daca declaratiile au fost facute la revenirea in Cipru atunci m-as fi asteptat si la o atitudine din partea sfintiei sale. Sau poate acum este o perioada in care ierarhii marturisitori isi coaguleaza pozitia si apoi vor reactiona la unison.

  Constat ca multe din cele spuse de IPS Atanasie corespund cu ceea ce a spus si ierom. Lavrentie aici pe site.

 7. @ Sanziana:

  Credem ca la revenire. Ce atitudine in plus? Faptul ca nu a semnat si a si explicat nu e suficient? Nu cred ca isi propune altceva decat sa marturiseasca adevarul, ca una din “oile negre” (de fapt albe) din Sinodul condus de un arhiepiscop abuziv si ecumenist.

 8. @admin
  Ma gandeam la a interupe comuniunea cu cei care au semnat. Nu stiu… Astept sa se intample ceva…care sa-i scoata si pe ai nostri din tacere…

 9. @ Sanziana:

  Nu cred ca ar fi intelept.

 10. Sa cititi pe ROF parerea papei despre sinod. Pe mine una ma inspaimanta. Ce bucurie au ei ca au fost recunoscuti ca biserica si ce convinsi sunt ca viitorul le va aduce ceea ce-si doresc. Iar reluarea intalnirilor parca ar fi dupa gandul lor. Doamne ai mila de noi!!!

 11. Nu numai ca ma inspaimanta declaratia papei dar mi se pare ca o batjocura pe obrazul BO. Adica noi ortodocsii suntem niste copii mici care avem nevoie de “educatia” cataolicilor. Cat vor mai rabda ortodocsii ca eu una simt ca rabufnesc.

 12. @Sanziana
  Ce inseamna ROF?

 13. http://corortodox.blogspot.ro/2016/06/jurnal-special-despre-sinodul-ortodox.html
  “Doar faptul că aceste Biserici autocefale s-au reunit în numele Ortodoxiei, pentru a se privi în fată, pentru a se ruga împreună, pentru a vorbi și pentru a face câteva glume, toate aceste sunt foarte pozitive. Ii mulțumesc Domnului. Data viitoare, vor fi mai numeroși.”

  De luat aminte: s-au reunit in numele Ortodoxiei “și pentru a face câteva glume”.
  Concluzia: cei care n-au semnat, nu prea au avut simtul umorului.
  Care va sa zica, asa se vede de la inaltimea sfantului scaun Sfantul si Marele nostru Sinod ???

 14. Foarte bine a facut IPS Atanasie. Doamne ajuta!
  Nu exista sinod pan ortodox, asta este un paradox.
  …si pasarea aceea nu e simbol crestin, din cate stiu e emblema new age, daca nu gresesc.

 15. Pingback: Interviu cu IPS HIerotheos Vlachos despre SINODUL PANORTODOX (Video si Rezumat). Admite Patriarhia Ecumenica STATUTUL PROVIZORIU al DOCUMENTELOR SINODALE? / Mitropolitul Ieremia al Gortinei RESPINGE documentul panortodox “RELATIILE BISERICII ORTODOX
 16. Pingback: MARTURISIREA MITROPOLITULUI NEOFIT de Morfou, care a refuzat semnarea documentului panortodox “RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE”, intemeiata pe marturiile Sfintilor contemporani PORFIRIE KAVSOKALIVITUL, PAISIE AGHIORITU
 17. Pingback: MITROPOLITUL AMFILOHIE AL MUNTENEGRULUI, membru al delegatiei Patriarhiei Serbiei, declara ca nici el nu a semnat documentul ecumenist “RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE” | Cuvântul Ortodox
 18. Pingback: Imediat dupa „Marele si Sfantul Sinod”. Analiza SINODULUI PANORTODOX de catre IPS Hierotheos Vlachos. “NU EXISTA CRESTINISM IN AFARA BISERICII. NU EXISTA CRESTINISM FARA ASCETISM SI ISIHASM”. Demontarea sofismelor ecumeniste, critica relat
 19. Pingback: MITROPOLITUL HIEROTHEOS face analiza amanuntita a SINODULUI DIN CRETA, apreciind recunoasterea “autoritatii universale” a Sinoadelor care au condamnat EREZIILE APUSENE, dar aratandu-se “PROFUND INGRIJORAT” de documentele rezultate,
 20. Pingback: CAZUL DE LA SCHITUL OITUZ. Intreruperea pomenirii IPS Ioachim Bacauanul de catre ieromonahii Macarie banu si Atanasie Parfenie. CUM A REACTIONAT ARHIEPISCOPIA ROMANULUI | Cuvântul Ortodox
 21. Pingback: MAJORITATEA EPISCOPILOR SARBI NU A SEMNAT DOCUMENTUL CONTROVERSAT DIN CRETA. Mitropolitul Irineu de Baska: DOCUMENTUL ECUMENIST ESTE INVALID/ Biserica Rusiei nu se pronunta, inca, asupra documentelor SINODULUI PANORTODOX, deoarece nu a primit variantele O
 22. Pingback: Actualizat. CAZUL DE LA SCHITUL OITUZ. Intreruperea pomenirii IPS Ioachim Bacauanul de catre ieromonahii Macarie Banu si Atanasie Parfenie. CUM A REACTIONAT ARHIEPISCOPIA ROMANULUI | Cuvântul Ortodox
 23. Pingback: Actualizat: Opinia Sfantul Sinod al BORu despre SINODUL PANORTODOX/ MAJORITATEA EPISCOPILOR SARBI NU A SEMNAT DOCUMENTUL CONTROVERSAT DIN CRETA. Mitropolitul Irineu de Baska: DOCUMENTUL ECUMENIST ESTE NEVALID/ Biserica Rusiei nu se pronunta, inca, asupra
 24. Pingback: Actualizat: Opinia Sfantului Sinod al BORu despre SINODUL PANORTODOX/ MAJORITATEA EPISCOPILOR SARBI NU A SEMNAT DOCUMENTUL CONTROVERSAT DIN CRETA. Mitropolitul Irineu de Baska: DOCUMENTUL ECUMENIST ESTE NEVALID/ Biserica Rusiei nu se pronunta, inca, asupr
 25. Pingback: O reactie inadmisibila. IPS IRINEU DE ALBA IULIA DESPRE SINODUL PANORTODOX: “Este o blasfemie sa numesti acest Sinod eretic” | Cuvântul Ortodox
 26. Pingback: Se poate si mai rau. Sinodul Bisericii Ciprului pledeaza pentru SINODUL PANORTODOX, care ar fi “CONTINUAREA CELOR SAPTE SINOADE ECUMENICE” | Cuvântul Ortodox
 27. Pingback: Actualizat. PRECEDENTUL DECIZIEI STARETULUI DE LA SCHITUL OITUZ. Intreruperea pomenirii IPS Ioachim Bacauanul de catre ieromonahii Macarie Banu si Atanasie Parfenie. CUM A REACTIONAT ARHIEPISCOPIA ROMANULUI. Apologia ecumenismului atinge paroxismul penibi
 28. Pingback: ARHIEPISCOPUL HRISOSTOM AL CIPRULUI A SEMNAT LA CRETA IN LOCUL MITROPOLITILOR ATANASIE SI NEOFIT/ “Sinodul care era să fie Mare şi Ortodox.” AMBITIILE UNEI PATRIARHII RUPTE DE POPOR | Cuvântul Ortodox
 29. Pingback: POZITIE MARTURISITOARE a IPS TEOFAN, Mitropolitul Moldovei, referitoare la DOCUMENTUL 6 AL SINODULUI DE LA CRETA, raportarea Bisericii Una la celelalte confesiuni si la invataturile lor ERETICE: “Lipsa unui consens panortodox plasează documentul î
 30. Pingback: POZITIE MARTURISITOARE a IPS TEOFAN, Mitropolitul Moldovei, referitoare la DOCUMENTUL 6 AL SINODULUI DE LA CRETA, raportarea Bisericii Una la celelalte confesiuni si la invataturile lor ERETICE: “Putem considera acest document în stare de analiză,
 31. Pingback: IMPOTRIVA DEZINFORMARILOR SI IN CIUDA CONTESTARILOR, Mitropolitul IEROTHEOS VLACHOS lauda poziția BISERICII ORTODOXE ROMÂNE la SINODUL DE LA CRETA: “Biserica României a impresionat prin întreaga sa prezență”. PATRIARHUL DANIEL SI DOCUMEN
 32. Pingback: MARELE SINOD. Scrisoarea de MARTURISIRE a asociatiei ASTRADROM « Acta
 33. Pingback: MITUL CONSENSULUI PANORTODOX DEMOLAT: 20% dintre delegatii prezenti la Creta NU au votat TEXTUL ECUMENIST. Conform DOCUMENTULUI ORIGINAL al Sinodului din Creta referitor la “RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE” sunt 33 de
 34. Pingback: IPS ATANASIE DE LIMASSOL LA IASI, LA SARBATORILE CUVIOASEI PARASCHEVA. Ierarhul cipirot, care NU a semnat documentul ecumenist al Sinodului din Creta, a adus Moastele Sfantului Neofit Zavoratul. CINE ESTE IPS ATANASIE? | Cuvântul Ortodox
 35. Pingback: MITROPOLITUL ATANASIE DE LIMASSOL A SOSIT LA IASI, PENTRU SARBATOAREA CUVIOASEI PARASCHEVA. Ierarhul cipirot, care NU a semnat documentul ecumenist al Sinodului din Creta, a adus Moastele Sfantului Neofit Zavoratul. CINE ESTE IPS ATANASIE? | Cuvântul Ort
 36. Despre Sinodul din Creta – IPS Atanasie, Mitropolit de Limasol (Cipru)
  https://www.youtube.com/watch?v=KiCsIioA-rw

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare