PARTENERIATUL CIVIL, LA TROC CU REFERENDUMUL PENTRU CASATORIE? O asociatie LGBT militeaza pentru recunoasterea cuplului gay drept FAMILIE/ Sensul stigmatizarii sustinatorilor REFERENDUMULUI pentru CASATORIE: dresaj neopavlovian/ Decizie judiciara in Irlanda de Nord: CASATORIA NU ESTE UN DREPT AL OMULUI/ Scabroasa istorie a ”macelarului” din Philadelphia/ DECLINUL CONSERVATORISMULUI IN EUROPA

22-08-2017 29 minute Sublinieri
 • ActiveNews: 

Cum vor homosexualii să modifice proiectul de lege privind parteneriatul civil, pe ultima sută de metri

Pe micul ecran și în mediul online, subiectul referendumului pentru modificarea Constituției scindează societatea în două tabere beligerante. Și ireconciliabile. Pe de o parte, sunt susținătorii și inițiatorii revizuirii Constituției care doresc ca, prin înlocuirea termenului „soți” cu „un bărbat și o femeie” din definiția căsătoriei, legea fundamentală să devină o pavăză pentru orice posibilă încercare de legiferare a căsătoriilor homosexuale în România. Ȋn cealaltă tabără, sunt „progresiștii” care se opun inițiativei de consultare a poporului, aducând ca argumente încălcarea dreptului homosexualilor la căsătorie, drept inexistent în acest moment în România, dreptul femeii la avort, familiile monoparentale și copiii din orfelinate.

Subiectul referendumului este gonflat și dus în stratosfere, cât mai departe de problema care l-a generat: legiferarea relațiilor dintre homosexuali. Subiectul referendumului e singurul rămas în dezbaterea publică, deși mai există alte două demersuri legislative aruncate în luptă de comunitatea LGBT: proiectul parteneriatului civil și dosarul de la CCR, prin care un cuplu homosexual cere ca statul român să-i recunoască mariajul încheiat în Belgia.

Ȋn acest caz, CCR a decis sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu o serie de întrebări preliminare, iar audierea ar putea avea loc în toamnă, la Luxemburg. CCR, care a dispus suspendarea cauzei până la primirea răspunsului din partea CJUE, a fixat ca termen intermediar de control data de 23 noiembrie 2017.

Parteneriatul civil, monedă de schimb

Ȋn martie 2016, Cernea Remus – Florinel (deputat independent), Cristian Horia (deputat PNL), Dumitrache Ileana Cristina (deputat PSD), Gunia Dragoș – Ionel (deputat independent) și Sturzu Mihai – Răzvan (deputat independent) au depus la Senat un proiect de lege privind parteneriatul civil. Pentru Cernea, era a treia tentativă de legiferare a relațiilor dintre homosexuali.

Respins de Senat în octombrie anul trecut, noul proiect de lege a primit aviz negativ din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială și a Comisiei pentru sănătate și familie și a fost avizat favorabil de Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și de Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați.

Din martie, adică de jumătate de an, inițiativa legislativă se află la Comisia Juridică, care întârzie redactarea raportului cu care proiectul de lege privind parteneriatul civil ar urma să fie pus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților, pentru a fi votat.

Care-i rațiunea? Parteneriatul civil a fost transformat într-o monedă de schimb pentru propunerea legislativă privind revizuirea Constituției României. „Votăm pentru referendum și pentru eventuala modificare a definiției căsătoriei din Constituție, dar vă dăm, la schimb, parteneriatul civil.” Așa ar putea suna înțelegerea, din cauza căreia întârzie raportul Comisiei Juridice. Pentru că procesul de adoptare a propunerii legislative privind revizuirea Constituției a înregistrat timpi morți, fiind plimbat între Senat la Camera Deputaților, nu mai există sincronizare.

Public, nimeni nu va recunoaște acest troc. La începutul lunii aprilie, Liviu Dragnea a fost întrebat dacă PSD-ul sprijină parteneriatul civil. „PSD sprijină toleranța, sprijină ideea, conceptul că în România avem loc cu toții. Nu trebuie să ne războim între noi, pentru că trebuie să fim uniți”, a spus președintele PSD.

De atunci, pe principiul „să fie bine, ca să nu fie rău”, proiectul privind parteneriatul civil a rămas blocat în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. La finalul lunii aprilie, deputatul Florin Iordache declara pentru Active News că acest proiect de lege n-a mai intrat pe ordinea de zi a Comisiei Juridice „pentru că au fost alte priorități”.

„Se asimilează termenului familie persoanele care au încheiat un parteneriat civil înregistrat”

Nicio organizație LGBT nu a criticat această tergiversare. Deși legea privind parteneriatul civil le-ar oferi homosexualilor majoritatea drepturilor pe care ei le solicită, vreme de jumătate de an nimeni nu a reclamat blocarea proiectului legislativ în Comisia Juridică. Subiectul părea uitat.

Până zilele trecute, când Asociația MozaiQ a anunțat lansarea unei campanii naționale de evenimente dedicate consultării publicului privind tema parteneriatului civil. Pentru început, în colaborare cu Centrul pentru Studiul Democrației din cadrul Departamentului de Științe Politice, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (Universitatea „Babeș – Bolyai”) și Asociația PRIDE România, MosaiQ a organizat în incinta Universități „Babeș – Bolyai” din Cluj – Napoca un forum public pentru „Dezbaterea Legislației privind Parteneriatul Civil”.

În cadrul acestui Forum, au fost prezentate amendamentele ce urmează să fie propuse de către Asociația MozaiQ, amendamente ce „urmăresc nu doar îmbunătățirea aplicabilității actualei propuneri legislative Pl-x nr. 498/2016, dar și simplificarea procedurii de întocmire și dizolvare (n.r. – a parteneriatului civil), îmbunătățirea sistemului de protecție a partenerilor, și clarificarea aspectelor privind drepturile patrimoniale ale acestora”.

Deși anunță doar amendamente la inițiativa legislativă deja existentă, MozaiQ vine, de fapt, cu o altă variantă de proiect de lege, care diferită, ca formă, de Pl-x nr. 498/2016.

Pe fond, MozaiQ dorește, în plus față de ceea ce există deja în proiectul aflat la Comisia Juridică a Camerei Deputaților, următoarele:

1) modificarea definiției parteneriatului civil:

Varianta din Pl-x nr. 498/2016

Varianta MozaiQ

2) renunțarea la două din cele trei condiții impuse în Pl-x nr. 498/2016 pentru încheierea parteneriatului civil:

a) partenerii să aibă cel puțin 18 ani împliniți;

b) cel puțin unul dintre parteneri este cetățean român sau este cetățean străin sau apatrid cu domiciul în România;

3) renunțarea la condiția impusă în Pl-x nr. 498/2016 pentru încheierea parteneriatului civil, conform căreia partenerii trebuie să declare că și-au comunicat reciproc starea sănătății;

4) înlocuirea documentelor ce trebuie prezentate notarului, conform Pl-x nr. 498/2016, la încheierea parteneriatului civil, cu altele:

Varianta din Pl-x nr. 498/2016

Varianta MozaiQ

5) redefinirea bunurilor dobândite după încheierea parteneriatului civil, care pot fi  bunuri comune în devălmășie, „cu condiția ca ambii parteneri să fi contribuit la dobândirea bunului”;

6) modificarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, astfel încât „se asimilează termenului familie persoanele care au încheiat un parteneriat civil înregistrat, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună”;

Varianta din Pl-x nr. 498/2016

Varianta MozaiQ

Este necesară această asimilare a parteneriatului civil cu termenul de familie? Ȋn forma ei consolidată, legea 416/2001 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731) prevede, la art.2, alin.(4) că „în sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună”. Prin urmare, prin amendamentul propus, MozaiQ a avut în vedere doar asimilarea parteneriatelor civile homosexuale cu termenul de familie.

7) eliminarea „încheierii căsătoriei între cei doi parteneri” din enumerarea situațiilor în care încetează parteneriatul civil, așa cum sunt ele prevăzute în Pl-x nr. 498/2016;

Varianta din Pl-x nr. 498/2016

Varianta MozaiQ

8) schimbarea condițiilor pentru ca un partener civil să beneficieze de dreptul la întreținere din partea celuilalt, după încetarea parteneriatului civil și introducerea noțiunii de „stare de nevoie temporară”;

Varianta din Pl-x nr. 498/2016

Varianta MozaiQ

9) eliminarea dreptului la pensia de urmaș, prevăzut de art.22, alin.(2) din Pl-x nr. 498/2016, și introducerea dreptului la plata obligațiilor salariale restante, în cazul decesului unuia dintre parteneri prin modificarea art. 167, alin. (2) din Codul Muncii astfel: „În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, soțului supraviețuitor sau partenerului civil supraviețuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinților acestuia”;

10) operarea de modificări în Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă: cei ce vor să se căsătorească vor fi obligați să prezinte ofițerului de stare civilă, pe lângă documentele necesare la acest moment, și un extras certificat din Registrul național notarial al parteneriatelor civile înregistrate, care să ateste că niciunul dintre ei nu este angajat, în paralel, într-un parteneriat civil.

La 31 august se încheie vacanța parlamentară. Deputații din Comisia Juridică vor trebui să dezbată și să întocmească raportul pentru proiectul parteneriatului civil. Cu sau fără amendamentele mai sus enumerate. La Senat, propunerea legislativă privind revizuirea Constituției României va (re)intra pe circuitul comisiilor. Iar, în paralel, CJUE va pregăti răspunsurile pe care CCR le așteaptă, pentru a da o decizie în dosarul prin care i se solicită recunoașterea în România a mariajelor homosexuale încheiate în străinătate.

Teodor Mihail: Atenție la șocurile electrice ale denigrărilor!

Foarte mulți dintre noi am auzit și învățat despre celebrul psiholog rus Ivan Pavlov și despre experimentul pe care acesta l-a realizat pe câini, în urma căruia a ajuns la descoperirea condiționării clasice sau pavloviene. Totuși, la fel de adevărat este faptul că puțini dintre noi cunoaștem sau am auzit despre condiționarea neo-pavloviană, fenomen care nu a fost descoperit de vreun urmaș al lui Pavlov, ci a fost inventat și tratat de cătrecunoscutul scriitor Aldous Huxley în romanul său distopic, Minunata Lume Nouă. În ciuda acestui fapt, fenomenul de condiționare descris de către autorul englez merită să fie analizat în continuare, întrucât el are legătură cu titlul acestui articol și, mai mult decât atât, cu una dintre problemele cu care se confruntă societatea românească de astăzi, respectiv demersul de definire constitutională a căsătoriei.

Modul de desfășurare a fenomenului lui Huxley este simplu. Într-o cameră cu podeaua străbătută de fire electrice de înaltă tensiune, se află mai multe obiecte: ghivece cu flori, cărți –în general, lucruri cu semnificatia unor anume valori. În această cameră, când curentul este închis, sunt introduși mai mulți copii. Cum este și normal, aceștia se apropie de obiecte și încep să le atingă, să le miroasă, să le simtă, într-un cuvânt să le studieze pentru a le înțelege. După scurt timp, se deschide curentul electric, iar copii încep să sufere șocurile provocate de acesta. Când curentul este închis la loc, copiii,plânșiși înfricoșați, rămânafectati de experientă. Ei sunt îndemnați să se apropie iarăsi de obiecte și să le studieze. Atunci, se deschide din nou curentul electric, iar ei… retrăiesc reactia. După un anumit număr de repetări ale acestei experiențe, copiii refuză să se mai apropie de respectivele obiecte întrucât le asociază cu durerea pricinuită de curentul electric.

Rezultatul condiționării neo-pavloviene pe termen lung, așa cum ne explică unul dintre personajele lui Huxley, este acela că respectivii copii nu vor mai citi niciodată în viața lor o carte, nu vor mirosi sau nu vor planta vreodată o floare, deoarece vor asocia aceste acțiuni pozitive cu reacția negativă a șocurilor electrice.

Firește că pentru lumea distopică a lui Huxley în care oamenii trebuie controlați din toate punctele de vedere, acest tip de condiționare pare să-și îndeplinească perfect rolul. Dar cum am putea să legăm acest fenomen de societatea noastră de astăzi? Nu neapărat în forma concret inumanăîn care ne este prezentat. Dar aceasta nu înseamnă că la un alt nivel, mult mai subtil, nu putem suferi numeroase șocuri care să ne condiționeze într-un anumit sens.

Problema Referendumului mi se pare cel mai potrivit exemplu în acest caz. Să considerăm podeaua- opinia publică, mass-media, iar obiectele – demersul de definire constitutională a căsătoriei împreună cu toate valorile promovate implicit o dată cu acesta. Noi nu suntem altceva decât acei copii care vrem să înțelegem ceea ce ni se spune. Dar șocurile electrice ce sunt? Fără doar și poate că sunt toate mesajele, articolele, emisiunile, clipurile cu care suntem sufocați zi de zi prin diferite platforme și de către diferiți formatori de opinie prin care totul – începând de la ideea de Referendum și până la cei trei milioane de români care au semnat pentru organizarea lui – este aruncat într-o lumină neagră.

Iar acest procedeu al electrizării se bazează numai pe acuzații, care în zilele noastre par a nu avea nevoie deloc de dovezi, fiecare opinie în acest sens intrând automat în sfera generalizării si devenind un nou adevăr, o nouă etichetă pusă demersului sau oamenilor care îl sustin. 

În acest fel se ajunge ca suveranitatea poporului român să fie aruncată în derizoriu prin promovarea ideii conform căreia majoritatea ostracizează minoritatea, cu punerea în pericol a democratiei; fundamentarea instituției căsătoriei ca uniune dintre un bărbat și o femeie este cotată drept un act de intolerantă la adresa comunității LGBT; apărarea familiei este calomniată ca fiind un atac la adresa copiilor proveniți din afara căsătoriei; membrii Coaliției pentru Familie și susținătorii ei sunt etichetați legionari și putiniști– neexplicând nimeni cum se poate în același timp și una și alta, mai ales că vorbim de trei milioane de români…

Exemplele pot continua, ducând până în noaptea minții – ultima catalogare a Coalitiei pentru Familie ca fiind grup infractional, răspunzător pentru consecinte nocive, criminale sfidează orice rational, orice minim de bună-cuviință caracteristic discursului într-o societate democratică, cu acuzații de un absurd al denigrării demn de cele mai întunecate vremuri ale istoriei. Ceea ce contează este că rezultatul socurilor electrice ale acestor acuzatii nu conduce la plânsete, ca in cazul copiilor electrocutați, ci direct la scopurile pentru care astfel de afirmatii sunt făcute: la confuzie și, mai departe, la indiferență. Aceste șocuri fie stimulează scindarea societății, fie provoacă nepăsarea generală fie ce-o fi, că doar nu ne afectează pe noi. Iar această condiționare neo-pavloviană, pe care am analizat-o în contextul acestei situații, reușește să aibă rezultate, având în vedere că ea tulbură- prin defăimarea adevărului – capacitatea noastră de a gândi obiectiv.

De la această situatie si până la totala lipsă de a gândi pe care o au oamenii lumii lui Huxley, datorită căreia sunt controlați, nu este decât un foarte mic pas…

Așadar, să remarcăm lucizi mecanismul acestui curent, adică fluxul nebun de acuzații și informații calomnioase, și să gândim obiectiv, liber de manipulări și dezinformări – din fericire, putem face asta, doar să vrem cu adevărat. Atunci vom observa că obiectul Referendumului, respectiv fundamentarea instituției căsătoriei, reprezintă o consfințire morală a trecutului poporului nostru și totodată o dăinuire a viitorului lui, deci o obligație față de copiii noștri. Mai mult, am vedea că acest demers nu are nimic de împărțit cu minoritățile sexuale, nu le interzice căsătoria pentru că ea nu există reglementată în actualul Cod Civil care nu prevede la articolul 259 decât căsătoria heterosexuală (nu poți interzice ceva ce nu există); acest demers doar propune ceva, cheamă pe toți românii la vot pentru a exprima realitățile unei societăți (manifestare mai pură a democrației nu poate exista, mai ales când validitatea acestui act este recunoscută de Curtea Constituțională, de toate deciziile CEDO și de articolele legislative internaționale specifice). Restul informațiilor nu sunt decât divagări intenționate de la subiect, fără niciun fel substanță pentru cei care gândesc și judecă cu adevărat.

În concluzie, atenție la șocurile electrice ale denigrărilor care vor să ne condiționeze gândirea, pentru că ele ne pot face să nu mai înțelegem cu adevărat valorile din jurul nostru și rolul pe care-l avem de jucat – ca cetățeni și ca membri ai unei națiuni – pentru generațiile care vor veni după noi.

 • Coalitia pentru familie:

MINCIUNI MARCA ROMÂNIA 9 – TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ ADUCE O GRAVĂ INSULTĂ CELOR 3.000.000 DE PERSOANE ALE CĂROR SEMNĂTURI AU FOST ATESTATE DE CĂTRE PRIMARII LOCALITĂTILOR DE DOMICILIU SI AU FOST AVIZATE CONSTITUTIONAL

În ediția din 09.08.2017 a emisiunii ROMÂNIA 9 având titlul FAMILIA TRADITIONALĂ VS FAMILIA MODERNĂ au fost formulate acuzații, informatii nereale, profund distorsionate despre Coaliția pentru Familie si demersul sustinut de aceasta si semnat de 3.000.000 de români la initiativa si prin coordonarea Comitetului de inițiativă pentru promovarea propunerii legislative a cetatenilor privind revizuirea art.48 alin. 1 din Constitutia României.

Un exemplu clar de dezinformare al publicului prin lipsa oricărei încercări de a face dovada afirmațiilor vine din partea doamnei Iustina Ionescu care declară: “SEMNĂTURILE S-AU STRȂNS DUPĂ LITURGHIA DE DUMINICĂ, DIN CASĂ ÎN CASĂ, ILEGAL LA ŞCOALA. PROFESORII DE RELIGIE AU STRȂNS SEMNĂTURI – ŞI DE LA MINORI PROBABIL”.

Mentionăm că doamna Iustina Ionescu este avocatul cuplului Coman-Hamilton, doi bărbaţi homosexuali ce s-au casătorit în Belgia şi doresc recunoaşterea căsătoriei lor de către statul român.

Aceste afirmatii reprezintă o gravă insultă adusă celor 3.000.000 de persoane ale căror semnături au fost atestate de către primarii localitătilor de domiciliu si au fost avizate constitutional de către Curtea Constitutională astfel cum rezultă din considerentele Deciziei 580/2016 – partea relativă la verificarea semnăturilor…

 • Anghel Buturuga: 

Inalta Curte de Justitie din Irlanda de Nord s-a pronuntat pe chestiunea casatoriilor homosexuale, considerand ca nu e vorba despre DREPTURI, ci despre POLITICA.

Seful institutiei a invocat o decizie a CEDO, dar si jurisprudenta acesteia, conform careia statele membre UE pot legaliza casatoria pentru cuplurile de acelasi sex, dar nu sunt obligate sa o faca, de vreme ce casatoria same-sex nu este un drept care sa derive din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Sir Declan Morgan a aratat, astfel, ca restrangerea dreptului la casatorie pentru cuplurile heterosexuale nu incalca dreptul international si niciun tratat international, jurisprudenta CEDO sau cea a Comitetului pentru Drepturile Omului de la ONU.

Casatoria e o chestiune ce tine, a mai aratat Sir Morgan, de competenta guvernelor si parlamentelor nationale.

QED

Din istoria referendumurilor pentru casatorie (1). Acuza de nazism si fascism adusa miscarii pro-familie, o ofensa pentru rabinii europeni

Stiti placa: referendumul pentru familie e o chestie periculoasa, ruseasca, majoritarista, extremista, bigota, etc.
Sa vedem, insa, realitatea. Cum a fost in Croatia, in 2013, cand s-a tinut un referendum pentru definirea casatoriei drept uniune intre barbat si femeie?

O larga alianta a cultelor religioase a sprijinit un referendum pentru definirea casatoriei declarat, si acolo, constitutional de catre Curtea lor Constitutionala.

In aceasta alianta, poate pentru prima oara, ortodocsii sarbi si catolicii croati au fost de aceeasi parte a baricadei. Si, cand vorbim despre Croatia, acest lucru chiar este semnificativ.

Din alianta au facut parte (asa cum fac parte si in Romania), reprezentanti ai cultului mozaic. Si mai important este, insa, faptul ca Centrul Rabinic al Europei a criticat comparatiile facute de detractorii referendumului cu nazismul si fascismul, gasindu-le foarte tulburatoare/deranjante (“very disturbed at reports that some have compared this pro-marriage initiative with the Nazi regime and the ideology of fascism”).

Mass-media a facut tot ce a putut pentru a compromite initiativa, ca si la noi. Nu a reusit mare lucru, desi pana si premierul s-a declarat impotriva referendumului. Pana la urma, peste 65% din croati au votat pentru casatoria dintre barbat si femeie.
In imagine: poster pentru votul DA. Text: fiecare copil are nevoie de mama si de tata.

Ma intrebam: cat timp va trece pana cand ticalosii anti-CPF vor specula pe marginea tragediei mamei care s-a sinucis cu copiii sai?

Foarte putin timp. Sangele nici nu s-a uscat de pe sine si roti. Abia incep sa se afle lucruri, toate aruncate de-a valma, fara putinta de verificare, fara a avea cum, de aici, sa emiti verdicte, diagnostice, condamnari.

Dar, pentru anticepefisti, nimic nu e prea mult. Femeia s-a aruncat pentru ca nu a avut parte de educatie sexuala si nu a avut bani de avort.

Da bai nenorocitilor, exact din cauza asta s-a sinucis. Cu acestea, viata ei ar fi fost roz, nu ar fi avut depresie, nu ar fi fost internata la Obregia, iar oamenii din jurul ei ar fi fost mai intelegatori. Cum sunteti voi, asa, de exemplu.

Va dati seama ce se intampla daca sotul femeii nu este (dupa primele relatari) un rrom?

PS: decenta, umanitatea cere ca in astfel de situatii, enorme in tragismul lor, sa pastram macar discretia. Sa nu facem un circ pentru ca avem agenda, fie pro, fie anti CPF. Sa ne exprimam, eventual, solidaritatea, daca credem ca suntem empatici sau chiar suntem. Si atat.

revizuire a Constitutiei

Buletinul informativ al Alianţei Familiilor din România/ 22 August 2017

Sexul in lumea comunista: New York Times promoveaza fata “umana” a comunismului. A gafat din nou cu un material publicat recent care sustine ca femeile se bucurau de sex mai bine sub comunism decat acum. Curios insa, despre barbati nu se scrie. Da de inteles ca femeia care scrie articolul e feminista: LINK

Google ne transforma valorile si umanitatea: Recent au fost publicate in Occident trei carti cu un subiect identic – tehnologia ne transforma valoric si ca fiinte umane. Ne comodifica. Suntem un produs a lui Facebook, Google, Amazon, Apple si alte mari companii care au la dispozitie resurse tehnologice enorme prin care ne fasoneaza gandirea, exprimarea si valorile. In alte cuvinte, ne-au transformat in produse. Oferim o recenzie de 18 pagini a acestor trei carti, publicata de London Review of Books: LINK

Vaticanul se opune eutanasiei: Vaticanul interzice spitalelor catolice din Belgia sa eutanasieze pacientii: LINK

Masacrul crestinilor din Libia acum 2 ani: Sa nu uitam masacrul crestinilor din Libia de acum 2 ani facut de ISIS: LINK

California – eutanasie: Un spital din California a fost dat in judecata pentru ca refuza sa eutanasieze: LINK

Canada – eutanasie: Tot mai multi medici din Ontario, Canada refuza sa eutanasieze: LINK

Companiile pro-homosexualitate – lista: Anual, Human Rights Council, o organizatie care promoveaza drepturile homosexualilor emite o lista a companiilor celor mai pro-sodomie din America. Lista pe anul 2016 tocmai a fost publicata: LINK

Islanda avorteaza copiii cu dizabilitati: Canalul de televiziune american CBS News a publicat un documentar privind avortarea tuturor copiilor nenascuti cu dizabilitati din Islanda: LINK

Norvegia si Cazul Bodnariu: Departamentul de Stat SUA a publicat Raportul Libertatii Religioase in lume pe 2016. In sectiunea Norvegia e mentionat si cazul Bodnariu ca si un caz de posibilia discriminare religioasaLINK

Australia – razboiul psihologic impotriva casatoriei: Guvernul Australiei a anuntat un plebiscit privind casatoriile homosexuale. Se va face prin posta si se va tine din septembrie pina in noiembrie. Prietenii casatoriilor homosexuale (a se citi marile companii) au lansat un razboi psihologic impotriva plebiscitului de teama ca homosexualii vor pierde: LINK

Globalizare si ONU: ONU face planuri de intensificare a globalizarii si de creare a unor structuri supra-statale care sa limiteze zona de actiune a statelor suverane: LINK

Transgenderism in America: Confuzia sexuala continua sa se inteteasca in America. Tineri cu copii mici cred ca e “cool” sa-si transforme baietii in fete si fetele in baieti. Confuzia incepe in Clasa I. La terminarea anului scolar baietii parasesc scoala ca baieti si cind se intorc la scoala in august – septembrie se intorc ca fete. Si vice-versa: LINK

Franta avorteza copiii cu Down Syndrome: Franta merge pe urmele Islandei si a Scandinaviei. Conform unor date statistice recente, 90% din copiii nenascuti care sufera de Sindrom Down sunt avortati: LINK

ONU ataca libertatea de contiinta: ONU vrea sa limiteze dreptul persoanelor religioase care lucreaza in spitale de a refuza sa participe la prestarea de servicii de eutanasie: LINK

Revolutia culturala din America: Toti suntem foarte bine la curent cu revolutia culturala lansata de stanga in America. La moda e distrugerea monumentelor istorice care ofenseaza, incepind cu cele din vremea cind negrii erau sclavi in America: LINK

Avortul copiilor cu sindrom Down: Oferim inca un articol despre practica rusinoasa de avortare a copiilor nenascuti care sufera de sindrom Down: LINK

Trei studii, trei concluzii – familia conteaza: Trei studii au fost recent publicate in SUA care ajung la aceasi concluzie: copiii crescuti in familii intacte (adica cu mama si tata in familie) se dezvolta cel mai bine din toate punctele de vedere si ajung mai educati ca ceilalti: LINK

India – persecutia crestinilor: O vanatoare religioasa se petrece zilele astea in India. Guvernul Indiei pune crestinii in inchisoare pe motiv ca incearca sa converteasca la crestinism pe hindusi. Prozelitismul e interzis in India: LINK

Texasul pierde batalia cu transgenderistii: Sesiunea parlamentara a Statului Texas tocmai s-a terminat. La inceputul sesiunii a fost introdusa o initiativa legislativa care sa interzica persoanelor transgender sa foloseasca toaletele persoanelor de sex opus. Batalia a fost pierduta. Urmatoarea sesiune legislativa incepe in 2019 cind se va incerca din nou: LINK

Istorie romaneasca – vlahii din Polonia: In Polonia inca traiesc aproximativ 200.000 de descendenti ai vlahilor romani care in Evul Mediu locuiau in Carpatii Padurosi: LINK

Irlanda de Nord respinge casatoriile homosexuale: Homosexualii au dat Irlanda de Nord in judecata pentru a li se recunoaste un drept la casatorii homosexuale. Tribunalul Suprem al Irlandei de Nord le-a respins actiunea saptamina trecuta, afirmind ca decizia de legalizare a casatoriilor homosexuale nu apartine tribunalelor ci Parlamentului: LINK

Religia aduce note mai bune la scoala: Conform unui studiu recent, copiii si adolescentii care frecventeaza biserica sunt mai buni la invatatura ca ceilalti: LINK

New York Times promoveaza suicidul asistat: New York Times favorizeaza legalizarea suicidului asistat: LINK

Ungaria – solidaritate cu crestinii din Orientul Mijlociu: Un ministru al Ungariei a acordat un interviu unei publicatii catolice. Una din temele principale ale interviului este necesitatea solidaritatii crestinilor din Europa cu crestinii din Orientul Mijlociu: LINK

Drepturi pentru plante in constitutie: Un grup de ecologisti din California au lansat un proiect care are ca obiectiv revizuirea Constitutiei SUA pentru a acorda drepturi naturii: LINK

Avortul in Orientul Mijlociu: E greu sa gasesti servicii de avort in Orientul Mijlociu. New Yorker a publicat un dosar larg pe aceasta tema: LINK

Revolutia culturala din America: Purificarea istoriei Americii nu are limite. Tinerii au vandalizat statuia lui Abraham Lincoln din Chicago: LINK

Valorile seculare trebuie sa accepte valorile religioase: Un senator american a publicat un comentariu in The Atlantic in care atentioneaza secularistii ca valorile seculare nu pot exista separat de valorile religioase: LINK

ALIANTA FAMILIILOR DIN ROMANIA

17 august 2017

CEREM DEMITEREA AMBASADORULUI ARGENTINEI LA BUCURESTI

Revenim cu detalii privind Ambasadorul Argentinei la Bucuresti despre care am scris in ultima saptamina din iunie. Va informam atunci ca dl Ambasador, Excelenta Sa, Felipe Alvarez deToledo, ne-a ofensat si lezat suveranitatea si demnitatea nationala semnind, impreuna cu alti 30 de ambasadori acreditati la Bucuresti, o Declaratie Comuna in sprijinul “Marsului Diversitatii” din mai. [Lista: Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, Chile, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Israel, Mexic, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, Uruguay și Comisia Europeană]

De atunci ne-am continuat demersurile pe linga Ambasada Argentinei la Bucuresti si Ministerul Afacerilor Externe al Argentinei cerind, in mod cuviincios, ca dl Ambasador sa-si retraga semnatura, iar Argentina sa nu se mai alature unor astfel de demersuri si sa se abtina de la lezarea suveranitatii nostre nationale. Din nefericire, Ambasada Argentinei si Ministrul de Externe din Buenos Aires au ignorat demersurile noastre. Au ales tacerea, dar noi am ales actiunea. Multi dintre cititorii nostri au transmis mesaje de protest Ambasadei Argentinei si Ministerului Afacerilor Externe din Buenos Aires la indemnul nostru. Va suntem foarte recunoscatori si va asiguram ca actiunile dvs nu vor ramine fara rezultate.

Intre timp, am lansat o Petitie de Demitere a Ambasadorului Argentinei la Bucuresti care a fost inregistrata la Ambasada Argentinei de la Bucuresti si in Ministerul Afacerilor Externe al Argentinei pe 15 august. Petitia a fost semnata de peste 100 de personalitati proeminente si organizatii neguvernamentale din Romania, diaspora si Republica Moldova. Impreuna, ele reprezinta o mare parte a societatii civile din Romania si a comunitatii romanesti internationale. Semnatarii sunt intelectuali, scriitori, avocati, ingineri, economisti, fosti parlamentari, jurnalisti, academicieni, si personalitati media. Multumim tuturor semnatarilor pentu semnaturile lor. Am solicitat Ministerului de Afaceri Externe al Argentinei sa dea curs Petitiei pina pe 4 septembrie. In caz contrar vom continua demersurile insistind ca Argentina sa ne respecte demnitatea si suveranitatea nationala. 

Solicitare Semnaturi Cu toate ca deja am inregistrat Petitia, continuam sa solicitam semnaturi din partea societatii civile. Intentionam sa retransmitem Petitia autoritatilor Argentinei in masura in care ajungem la un numar mai mare de semnatari. Solicitam adeziunea altor organizatii neguvernamentale, si intelectuali, scriitori, avocati, profesori, acedemicieni, ingineri, economisti, fosti ori curenti parlamentari, jurnalisti, personalitati media, lideri de comunitati, comentatori, si alte personalitati care impartasesc obiectivul nostru. Cei interesati sunt rugati sa ne scrie la office@alianta-familiilor.ro Lista curenta a semnatarilor Lista curenta pina la 15 august a semnatarilor o gasiti aici: https://www.facebook.com/notes/alianta-familiilor-din-romania/petitie-de-demitere-a-ambasadorului-argentinei-la-bucuresti/1604593579599579/.

TRENUL SUEDEZ AL MORTII SI MACELARUL DIN FILADELFIA

Cind vikingii au ales sa se faca crestini acum 1.000 de ani regii lor le-au ingaduit sa-si abandoneze practicile pagane dar cu citeva exceptii. Notabil printre ele a fost infanticidul, vikingii avind obiceiul barbar de a-si abandona copiii nascuti ca sa moara. Practica asta a supravietuit la urmasii vikingilor pina in ziua de astazi, dar intr-o forma mult mai nuantata. Astazi, infanticidul e invocat ca drept al omului, devenind recent si o parghie a politici externe a Suediei. Ne-a surprins stirea publicata in ziarul britanic The Independent saptamina trecuta, conform careia Suedia nu va mai acorda sprijin financiar organizatiilor neguvernamentale din tarile subdezvoltate, profilate pe dezvoltare si sanatatea femeilor, daca nu ofera servcii de avort. [http://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-donald-trump-anti-abortion-rule-foreign-aide-ban-mexico-policy-organisations-pro-life-a7837591.html]

Guvernul suedez a anuntat ca politica ei contracareaza politica Administratiei Trump care refuza sa aloce sprijin financiar organizatiilor neguvernamentale care ofera servicii de avort. E lesne de inteles ca Scandinavia, si in special Suedia, care, asa cum am mai mentionat in trecut, promoveaza ceea ce ea numeste o politica externa “feminista”, au declarat un razboi valoric Statelor Unite. Politica externa feminista a Suediei a racit relatiile Suediei cu Arabia Saudita iar acum cu Statele Unite. Suedia a solicitat si altor tari, cum sunt Canada, Olanda, Norvegia, Marea Britanie si Danemarca, sa adopte o politica externa similara de finantare a avortului in tarile subdezvoltate si de blocare a sprijinului financiar pentru organizatiile care refuza sa presteze servicii de avort.

Suedia declara razboi Americii

Razboiului rece declarat de Suedia importiva Americii acum o saptamina, care se dezlantuie in jurul avortului si controlului populatiei, i s-au alaturat, saptamina aceasta, Canada si Marea Britanie. In cursul acestei saptamini, Marea Britanie a anuntat ca va aloca 1 miliard de lire sterline in urmatorii zece (10) ani pentru avort in tarile subdezvoltate [Detalii: https://www.lifesitenews.com/news/england-commits-one-billion-pounds-for-worldwide-abortions-contraception], iar Canada 250 de milioane de dolari [Detalii:  http://www.nationalreview.com/article/449553/canada-sweden-promote-abortion-africa-developing-world]

Rusinea nu poate fi mai mare avind in vedere ca Theresa May se considera crestina, aderenta a Bisericii Anglicane. E greu de inteles cum un prim ministru care se identifica, cel putin teoretic, cu valorile crestine ar putea sa promoveze uciderea copiilor nenascuti. Ramine de vazut daca celelalte tari carora Suedia le-a solicitat sa se alature razboiului rece suedez vor adopta o politica similara. E bine stiut, insa, ca Olanda promoveaza avortul prin faimoasele “vase ale mortii”. Ele sunt ancorate in apropierea tarilor care interzic avortul si femeile care vor sa avorteze sunt aduse pe aceste vase pentru a li se intrerupe sarcina. Vasele olandeze isi merita porecla “vasele mortii” pentru ca ele duc moartea. Avortul ucide. Ucide Romania, Elvetia si Estonia. Saptamina aceasta presa elvetiana a scris ca in urmatorii 10 ani Elvetia va avea nevoie de citeva sute de mii de muncitori calificati pe care nu-i poate produce singura din cauza “imbatrinirii” populatiei elvetiene. Cum toti stim, “imbatrinirea populatiei” e un eufemism care descrie diminuarea populatiei tinere din cauza avortului. La fel Estonia, care recent a legalizat casatoriile intre persoane de acelasi sex, unde presa a comentat, tot saptamina asta, ca in fiecare an piata muncii din Estonia scade cu 10.000 de persoane care se pensioneaza si nu intra un numar suficient de mare de tineri pe piata muncii pentru a-i inlocui. 

Infanticid in Philadelphia

Infanticidul e o practica barbara asupra careia nadajduim sa revenim si cu o alta ocazie. Mai devreme in an a fost publicata o carte despre infanticidul practicat in marea metropola americana Philadelphia. Protagonistul principal al cartii e Kermit Gosnell, un medic de culoare care in 2014 a fost gasit vinovat in instanta de infanticid. Cartea are doi autori, ambii jurnalisti, unul dintre ei scriind pentru o vreme despre Republica Moldova pentru publicatia Irish Times. Ambii autori fusesera pro-avort inainte de a incepe sa se documenteze pentru a scrie cartea, si, dupa cum dezvaluie ei de pe primele pagini ale cartii, priveau cu dispret pe cei cu pareri pro-vita si pe oamenii care stau in fata clinicilor de avort protestind uciderea copiilor nenascuti. Dar amanuntele descoperite de ei de-a lungul traseului i-a transformat in indivizi pro-viata.

Cartea socheaza din mai multe puncte de vedere. In primul rind pentru ca infanticidul inca se practica, chiar si in  America, cu toate ca, oficial vorbind, e ilegal. In doilea rind, cartea socheaza prin detaliile crunte si dezgustatoare care le da si modul barbar in care Gosnell si angajatii clinicii lui ucideau copiii nenascuti dar si nascuti. La fel de socant a fost faptul ca vreme de multi ani autoritatile orasului Philadelphia au ignorat ce se petrecea in clinica lui Gosnell, cu toate ca suspectau ca acolo se faceau avorturi ilegale. Autoritatile statului Pennsylvania, care erau obligate prin lege sa inspecteze clinica, au refuzat sa inchida clinica cu toate ca si ele suspectau ca acolo se faceau avorturi ilegale. Autorii au ramas la fel de stupefiati si de faptul ca Gosnell, acum in inchisoare pe viata fara posibilitatea de a fi eliberat vreodata, inca se crede inocent, crede cu pasiune in avort si, culmea, se considera crestin si justifica avortul prin diverse pasaje din Scriptura. Socant pentru autori a fost si faptul ca pe durata procesului lui Gosnell, care a tinut citeva luni, presa americana a ingorat “procesul secolului” (“trial of the century”) din America cum au numit ei procesul. Judecatorul care a audiat cazul anticipa ca procesul va suscita atit de mult interes din partea mass mediei americane, incit a pus la dispozitia jurnalistilor o sala speciala pentru a urmari procesul. Vreme de citeva saptamini, insa, sala a fost goala, iar presa a inceput sa scrie despre proces doar dupa ce Gosnell a fost gasit vinovat de infanticid. Iar dupa publicarea cartii, presa americana, in special New York Times, a refuzat sa mentioneze cartea ori sa publice recenzii din motiv ca subiectul era prea “controversat”.

Detalii

Titlul cartii e Gosnell: The Untold Story of America’s Most Prolific Serial Killer (“Gosnell: Istoria nepovestita a celui mai prolific ucigas din America”), iar autorii sunt Ann McElhinney si Phelim McAleer. Cartea e captivanta si odata ce o dschizi e greu sa o pui jos. Detalii peste detalii se astern pe paginile cartii cu o rapiditate deosebita. Detaliile sunt gretoase si indignarea cititorului creste cu fiecare pagina citita. Valoare cartii nu consta doar in faptul ca e bine documentata, dar e si bine scrisa, autorii fiind capabili sa tina atentia cititorului incordata pagina dupa pagina. Cartea are mai multe capitole si fiecare capitol examineaza un aspect diferit al vietii lui Gosnell, al procesului si a sentintei. E bine documentata, ea avind la baza citeva surse incontestabile. In primul rind e Raportul Procuraturii din Philadelphia care are citeva sute de pagini. Raportul recomanda ca nu doar Gosnell sa fie dat in instanta pentru infanticid ci si unii functionari publici care fie ca au stiut ce sa intimpla in clinica fie ca au ignorat semnele care prevesteau nenorocirea. Autorii au folosit deasemenea stenograma procesului, lunga de mii de pagini. Procesul a avut loc in Aprilie 2013 si a implicat o multime de martori care, prin marturiile lor si detaliile pe care le dadeau la iveala, ii tineau pe jurati cu sufletul la gura. Autorii au facut deasemenea o multime de interviuri cu o sumedenie de persoane care au fost implicate in procesul lui Gosnell, membri ai familiei lui, politia, unele din fostele lui paciente, avocatii,  juratii, si, in final, Gosnell, caruia autorii i-au luat interviul in inchisoare. De-a lungul procesului, Gosnell a fost poreclit “the butcher of Philadelphia”, adica “macelarul din Philadelphia”, din motive usor de inteles.

Ce exact a facut Gosnell? Mii de avorturi, dintre care o sumedenie la femei cu sarcini trecute de limita legala de 23 de saptamini de sarcina. Majoritatea fiselor medicale ale femeilor cu avorturi ilegale au disparut din clinica, fiind aflate de catre politie, in urma unei razii, in subsolul casei lui Gosnell. Fisele aveau stersaturi pentru a acoperi crimele. Copiii nenascuti erau omoriti in uterul mamelor lor cu injectii de potasiu. Pentru a le asigura moartea aproape instantanee acul era iserat in inima copilului, dupa care era rupt in bucati si scos din uter cu penseta: un picior, o mina, capul ori parti din cap. Daca capul era prea mare, Gosnell facea o gaura in capul copilului, scotea creierul afara, si capul se colapsa, facilitind astfel eliminarea lui din uter. Autorii dezvaluie ca nu de putine ori au plans citind, din nou si din nou, aceste informatii ingrozitoare in documentele pe care le-au studiat sa-si scrie cartea si nu de putine ori s-au trezit rostind rugaciuni ca sa-si poata duce munca pina la capat. Autorii de fapt afirma ca, in timp ce studiau documentele ori fiind in prezenta lui Gosnell, se simteau  in prezenta raului. Au descoperit deasemenea ca angajatii clinicii devenisera dezumanizati, unii dintre ei chiar rizind si simtindu-se bine in timp ce avortau copiii.

Infanticid

Unii copiii s-au nascut vii, scapind de sub cutitul lui Gosnell si a angajatelor lui. Toti au fost ucisi. Unii erau lasati sa moara in chiuveta, altii erau omoriti tainduli-se gitul cu foarfeca. Pe unul dintre ei l-au aruncat in toaleta, iar una din angajate a spus in tribunal ca a vazut cum micutul incerca sa inoate. Nu mai putin de 47 de copii nascuti vii au fost ucisi in acest fel. (Pagina 31) Unul dintre ei avea ochii deschisi cind a fost ucis si il privea pe Gosnell in fata. Si-a ridicat piciorusul, si l-a dus la piept, asa cum vedem deseori la copiii nou nascuti, iar Gosnell l-a decapitat cu o foarfeca. Femeile de serviciu au depus marturie ca deseori aflau toaletele infundate cu bucati de copiii avortati. (Pagina 59)

Prostia, insa, merge mina in mina cu prostia. Angajatii clinicii au facut poze multor copiii ucisi dupa nastere iar Gosnell i-a pastrat pe unii dintre ei, punindu-i in borcane mari si congelindu-i in frigider. A facut asa vreme de mai multi ani, fara ca autoritatile sa-i inspecteze clinica. Sigur de sine si crezindu-se in siguranta, Gosnell a continuat sa avorteze si sa ucida. Pina intr-o buna zi cind … 

Droguri

In America si in multe tari occidentale se consuma cantitati enorme de medicamente pentru calmarea durerii, numite in engleza “pain killers” iar in limbajul medical “opiates”. De la o  vreme oamenii devin dependenti de opiates si au nevoie de prescriptii medicale sa le obtina legal. Se zvonea prin Philadelphia ca Gosnell dadea astfel de prescriptii cu gramada, dar ilegal si contra cost. Zvonul a ajuns la urechile autoritatilor si, in 2009, politia a facut o razie la clinica lui Gosnell si la el acasa sa gaseasca probe. Avorturile ilegale nu ii preocupau si nu acestea au motivat raziile. Dar ce au descoperit pe durata perchezitiei i-a ingrozit. Unii politistii nu si-au putut stapini lacrimile si, in curs de citeva ore, au inchis clinica. Au gasit borcanele cu bucati de copii congelati in frigidere. Pisici cu gramada. Corect – pisici in clinica. Cu gramada. De ce? Pentru ca in clinica isi facusera resedinta soareci. Pisicile, au destainuit la proces martorii, alergau dupa soareci chiar si cind Gosnell facea avorturi. Ba mai mult, o pisica, au zis martorii, a murit fiind plina de purici. (Paginile 12-17) Parul pisicilor era peste tot: scaune, cuverturi, sofa, masa. Peste tot pe unde ajungeau pisicile lasau par. In discutia lui cu politia Gosnell se lauda ca o pisica a ucis “200 de soareci”. (Pagina 24)

Tot pe parcursul raziei, politia a descoperit citeva femei lesinate pe canapelele clinicii. Fusesera anesteziate de angajatele lui Gosnell, si asteptau ca doctorul sa vina sa faca avorturile. Gosnell, au dezvaluit martorii, facea citeva avorturi simultan. Majoritatea anesteziilor, insa, erau facute de angajatele clinicii care nu aveau autorizatia sa le faca.

Mirosul infernal din clinica a fost un alt aspect care i-a frapat pe politisti. Miros de urina de pisica, cuverturi cu murdarie de pisica, mincare stricata si deseuri umane. (Pagina 12) Politia a comparat mirosul din clinica cu miroul dintr-o toaleta intr-o statie de benzina care nu a mai fost curatata de citeva zile. (Pagina 18) Angajatele se plingeau ca mirosul le facea rau, dar ramineau fidele lui Gosnell pentru ca le platea bine. Gosnell prefera sa fie platit pentru avorturi in numerar, din care facea parte si angajatelor, tot in numerar. Costul obisnuit al unui avort depindea de varsta copilului nenascut, intre 500 si 1.000 de dolari. Cazurile mai dificile costau si peste $2.500. Cu cit o sarcina era mai avansata si mai dificila, cu atita costul era mai ridicat. Angajatele ziceau ca Gosnell uneori minca in timp ce facea avorturi. Prefera mancarea chinezeasca. Perchezitia clinicii lui Gosnell a durat citeva zile, dar dupa prima zi autoritatile care faceau perchezitia au inceput sa poarte costume de protectie. (Pagina 36)

A urmat apoi perchezitia resedintei lui Gosnell. Si acolo autoritatile au dat peste borcane cu bucati de copii congelati, fise medicale falsificate, si peste 240.000 de dolari in numerar. In timp ce autoritatile ii perchezitionau casa, Gosnell cinta la pian o piesa din Chopin. (Pagina 35) Autoritatile au vrut sa inspecteze si subsolul. Gosnell i-a atentionat sa nu intre acolo, dar au intrat, fiind intimpinati de pisici si de un nor de pureci. (Pagina 36) 

Marele juriu

Marele Juriu s-a intrunit vreme de citeva luni sa examineze evidenta si Raportul Procuraturii din Philadelphia pentru a decide daca evidenta era suficienta ca Gosnell sa fie dat in instanta. Juratii au fost cutremurati de ce au citit si auzit si, mai ales, de pozele pe care le-au vazut. Au cerut sa li se permita sa viziteze clinica lui Gosnell. Autoritatile i-au dus la clinica dar, inainte de a li se permite sa intre in cladire, juratii au fost imbracati in custume de protectie si au purtat masti de gaze pentru a nu se infecta. (Pagina 63) Au recomandat ca Gosnell sa fie dat in instanta. Au recomandat ca si autoritatile statului insarcinate cu inspectia clinicilor de avort sa fie date in instanta. Ultima data cind clinica lui Gosnell a fost inspectata a fost in 1993. Autoritatile stiau ca Gosnell nu are asigurare pentru clinica, dar nu au inchis-o. Unii dintre ei au depus marturie in instanta, regretind indiferenta care a permis macelarului din Philadelphia sa isi tina clinica deschisa. Pe 11 ianuarie 2011 Marele Juriu si-a publicat Raportul acuzindu-l pe Gosnell de 258 de crime. (Pagina 97) In aceasi zi Gosnell a fost arestat, impreuna cu sotia lui si copiii lui. Dupa doi ani a urmat procesul.

Au depus marturie zeci de persoane, majoritatea dintre ele fiind fosti angajati ai lui Gosnell carora autoritatile le-au acordat imunitate. Au depus marturie si asistentele medicale, femeile de serviciu, autoritatile, politia, expertii, alti medici, unele femei care au facut avort in clinica lui Gosnell. Nici sotia nici copiii lui Gosnell nu au participat la proces. Le era rusine sa fie asociati cu sotul ori tatal lor ori crimele lui. De fapt, marturisea Gosnell in inchisoare, nici unda din rudeniile lui nu l-au vizitat in inchisoare.

O crima care a ingrozit juratii a fost uciderea lui Karnamaya Mongar, o nepaleza cu patru copii, ajunsa in America, ramasa insarcinata, dar care nu mai dorea sa aibe copii. In 2009 a vrut sa faca avort in Virginia, dar nu putea pentru ca sarcina era de peste 14 saptamini. Cineva i-a dat numele lui Gosnell si numarul lui de telefon. Intr-o zi, Mongar a disparut de acasa. A plecat la Philadelphia fara sa spuna sotului unde merge ori cu ce scop. Ajunsa in clinica lui Gosnell, angajatele au anesteziat-o. Sarcina era de peste 24 de saptamini si toti in clinica stiau lucrul acesta. Gosnell a inceput procedura de avort, dar Mongar s-a trezit din anestezie si angajatele au intrat in panica. La fel si Gosnell. Au dat din nou injectii femeii care a cazut intr-o coma. A decedat pe 27 noiembrie 2009. Imediat angajatii au curatat clinica, au falsificat fisele medicale si au contactat autoritatile. Autoritatile au determinat ca Mongar a murit din cauza unei hemoragii pe parcursul unui avort legal.

Gosnell a scapat de data asta. Dar nu pentru mult timp. Dupa noua (9) zile de dezbateri, juriul l-a gasit vinovat de omucidere. Doar o mina de jurnalisti au fost prezenti cind a fost dat verdictul. (Pagina 240) Juratii contemplau pedeapsa capitala, dar procuratura a cerut doar inchisoare pe viata. Sentinta finala a fost sapte vieti consecutive in inchisoare. 

ROMANIA LIBERA IMPOTRIVA ARTICOLULUI 48

Romania Libera continua sa faca propaganda ostila impotriva miscarii pro-familie din Romania care cere protejarea familiei si casatoriei naturale in Constitutie. Cititi:http://romanialibera.ro/special/documentare/traditie-sau-modernism–cui-ii-este-frica-de-familie—dosar-rom%C3%82nia-libera–457105. In schimb apreciem pozitiile dlui Deputat Daniel Gheorghe: http://www.rgnpress.ro/rgn_17/index.php?option=com_content&view=article&id=25289:2017-07-19-08-20-38&catid=47:politic&Itemid=78

 

CE A MAI RAMAS DIN MISCAREA CONSERVATOARE?

Conservatorismul e in declin si pe cale de disparitie in Europa Occidentala si Canada, iar miscarea conservatoare isi pierde suflarea. Lucrurile acestea se petrec sub ochii nostri de citiva ani. Rapiditatea cu care miscarea conservatoare se destrama e uimitoare. Ce o va inlocui? Cu exceptia Statele Unite, conservatorismul pare sa fi disparut in intregime in Europa Occidentala si in Canada. In Marea Britanie si Canada conservatorii au avut oportunitatea sa relanseze ideologia conservatoare dar liderii lor au ales sa ignore declinul conservatorismului politic. Ce i-o fi determinat? In Canada, conservatorii au ajuns la putere dupa o perioada lunga de dominatie politica a Premierului Pierre Trudeau iar la inceputul acestui secol au dominat politica federala canadiana vreme de mai multi ani. Premierul Stephen Harper e crestin evanghelic si a  candidat la functie promovind o platforma conservatoare. Odata ajuns in functie, insa, nu a dus nici o politica conservatoare nici nu a urmarit o agenda social conservatoare. A avut oportunitatea sa schimbe legile inumane ale Canadei privind avortul (care teoretic vrobind permit avortul pina in momentul nasterii) si sa anuleze legiferarea casatoriilor homosexuale, dar nu a facut-o. Nici nu a urmarit alte cauze conservatoare. Dimpotriva, dupa alegeri, a anuntat, spre dezamagirea crestinilor canadieni care l-au votat si catapultat in functie, ca nu va pune la dezbatere nici modifica legislatia privind avortul ori casatoriile homosexuale. A numit in functie o sumedenie de judecatori federali care, insa, au dezamagit. Pe timpul Administratiei lui, judecatorii numiti de el au legalizat prostitutia iar anul trecut, pe timpul Administratiei Trudeau, eutanasia. 

Marea Britanie, Norvegia, etc.

Aceasi traiectorie straina conservatorismului social si politic a fost urmata, si inca este urmata, de conservatorii britanici. Premierul laburistul Tony Blair, de stanga, dar care totusi se identifica ca fiind crestin, a cedat presiunilor colegilor  de partid si, in anii 90, a facut pasi decisivi spre institutionalizarea revolutie sexuale in Marea Britanie. Premierul conservator David Cameron care l-a succedat, si care si el se identifica ca fiind crestin, dar in termeni mai timizi ca Blair, a mobilizat conservatorii britanici sa legalizeze casatoriile homosexuale. A si promovat o politica externa care a facilitat extinderea homosexualitatii in Lumea a Treia. Printre altele, a impus consulatelor britanice sa incheie casatorii homosexuale in tarile in care erau acreditate, chiar daca tarile respective nu recunosteau casatoriile homosexuale, le interziceau, ori casatoriile urmau sa fie facute intre persoane care nu detineau cetatenie britanica. In urma referendumului din iunie 2016 care a decis retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, Theresa May a devenit Prim Ministru al Marii Britanii. May si ea se identifica ca fiind crestina, iar in virtutea ei de Premier e lidera miscarii conservatoare din Marea Britanie. Se declara crestina practicanta in Biserica Anglicana, dar agreaza cu casatoriile homosexuale, adoptiile homosexuale, a promis homosexualilor ca le va promova interesele, si recent a incurajat liderii Bisericii Anglicane sa permita oficierea casatoriilor homosexuale in bisericile anglicane.

Ceea ce se intimpla in Marea Britanie si Canada, insa, se intimpla in majoritatea tarilor occidentale europene, dar si in Australia. In primul rind e vorba de continuarea procesului de institutionalizare a secularismului si a valorilor lui, inclusiv institutionalizarea revolutiei sexuale. De pilda, conservatorii Norvegiei, nu socialistii, au instituit casatoriile homosexuale in Norvegia iar anul trecut au dat o lege care permite norvegienilor sa-si schimbe online sexul biologic intr-unul dorit. Cine doreste, intra online, completeaza un formular, il semneaza, si instantaneu sexul persoanei respective e schimbat legal. In Suedia, pe parcursul deceniului trecut partidul conservator crestin suedez s-a opus legalizarii casatoriilor homosexuale, dar la urma a cedat. Initial, opozitia acestui partid, minuscul cum a fost, a reusit sa previna legalizarea casatoriilor homosexuale in Suedia pentru o vreme, dar dupa multa presiune, a cedat iar casatoriile homosexuale au fost legalizate.

Germania e un alt exemplu trist care din nefericire ne valideaza argumentul. La fel ca Harper, Blair, Cameron, si May, Angela Merkel se considera crestina. E fiica de pastor luteran, nascuta si crescuta in Germania comunista, si pe tot parcursul vietii ei politice s-a opus avortului si casatoriilor homosexuale. Practic, insa, nu a facut nimic sa limiteze avortul in Germania si, dupa cum se stie foarte bine, a facilitat, luna trecuta, legalizarea casatoriilor homosexuale in Germania. Partidul ei, Uniunea Crestin Democrata, nu agreaza cu Merkel privind casatoriile homosexuale, dar, sperind sa obtina voturile secularistilor de stanga, si-a sacrificat convingerile crestine pentru a-si asigura majoritatea in alegerile programate luna viitoare. In final, amintim si pe Malta, care pina acum doi (2) ani se impotrivea cu forta, atit la nivel intern cit si in Parlamentul European, casatoriilor homosexuale, avortului, si eutanasiei. Malta isi promova imaginea de tara autentic catolica si ca fiind primul tinut crestinizat de Sfantul Apostol Pavel. Dar anul acesta conservatorii Maltei au cedat si ei, legalizind, luna trecuta, casatoriile homosexuale, iar zilele astea dezbat legalizarea avortului si a eutanasiei.

Din nefericire, exemple similare sunt numeroase, in Italia si Spania, dar mai ales in Portugalia, unde conservatorii au legalizat casatoriile homosexuale si avortul. Iar zilele acestea se dezbate legalizarea casatoriilor homosexuale in Australia. Conservatorii detin majoritatea in parlamentul federal australian, dar Premierul australian, conservatorul Malcolm Turnbull, sustine legalizarea casatoriilor homosexuale. Predecesorul lui, Tony Abbot, crestin si el, s-a opus casatoriilor homosexuale si a respins initiativele de legalizare. Acum doi ani si-a cedat functia Premierului actual cu conditia ca Australia nu va organiza un referend de legalizare a casatoriilor homosexuale pe durata mandatului lui Turnbull. In ultimele saptamini, insa, patru (4) membrii conservatori ai partidului conservator australian au anuntat ca se vor alatura opozitiei si vor cere supunerea la vot in parlament a legii casatoriilor homosexuale. Se crede ca in acest fel cei patru (4) parlamentari vor asigura majoritatea parlamentara necesara pentru legalizarea casatoriilor homosexuale in Australia. 

Un exemplu socant si graitor – Raportul Wilton Park

Subiectul de astazi e unul extrem de vast si exemplele care sprijina punctul nostru de vedere sunt de domeniul sutelor. Mai in fiecare zi apare inca o stire care se adauga acestor exemple. Dar unul cit se poate de socant a parvenit recent din Marea Britanie si trebuie facut cunoscut publicului larg din Romania. El pune capac la tot. Intre 6 si 9 septembrie anul trecut, Wilton Park, o Agentie Executiva a Ministerului Afacerilor Externe a Marii Britanii, a tinut o conferinta cu titlul sugestiv Opportunities and Challenges: the Intersection of faith and human rights of LGBTI+ persons (“Oportunitati si provocari: intersectarea credintei si a drepturilor homosexualilor”).

Nimeni nu stie cine a fost invitat la conferinta ori pe ce criterii. Cert e ca recent a fost emis un Raport al Agentiei Britanice Wilton Park care cere reinterpretarea Bibliei pentru a o face compatibila cu ideologia revolutiei sexuale si homosexualitatea si predarea unor perspective pro-homosexuale la orele de religie in scoli si biserica dar mai ales in seminariile de teologie. Raportul, de fapt, e mai mult un Ghid care are in vedere in mod special crestinii evanghelici din Lumea a Treia care, dupa cum se stie foarte bine, sunt foarte numerosi, devin tot mai influenti, si sunt probabil cea mai conservatoare ramura a crestinismului contemporan din intreaga lume. In Africa la sud de Sahara 13% din populatie e evanghelica si in crestere, dar ei reprezinta 38% din intreaga populatie evanghelica la nivel global. Cu ajutorul evanghelicilor americani, evenghelicii din aceste tari africane au fondat, in doar citeva decenii dupa prabusirea colonialismului european, multe universitati si colegii. De fapt, in unele din aceste tari, cum ar fi Uganda, numarul universitatilor si colegiilor evanghelice, e mai mare decit numarul celor fondate ori finantate de stat. Avind in vedere ca Ghidul Park a fost alcatuit si publicat de catre un Minister al Marii Britanii, el da de inteles ca politicile promovate de el sunt, de fapt, politici oficiale ale Guvernului Britanic.

Redam citeva din punctele acestui Ghid. Ghidul informeaza, in mod deceptiv, ca intentia conferintei din septembrie anul trecut a fost sa promoveze, simultan, drepturile religioase si drepturile homosexualilor. Adevarul este ca el promoveaza drepturile homosexualilor in detrimentul libertatii religioase si de constiinta. In primul rind notiunea de toleranta e distorsionata. Ghidul transforma notiunea de toleranta intr-o practica care “impune oamenilor sa fie de acord cu principiile etice si ideologice ale persoanelor LGBTI” (“requiring people to agree with the ethical beliefs and ideological agenda of LGBTI activists, with anyone who does not do so brandished as ‘intolerant’ and even disseminators of ‘hate'”) Al doilea aspect, deosebit de deplorabil, e limbajul agresiv si peiorativ la adresa crestinilor evanghelici. Printre altele, misionarii crestini sunt numiti agenti care propovaduiesc vederi intolerante si au impus in tarile sarace “hateful attitudes towards homosexuality, transgender and intersexuality” (“atitudini pline de ura privind homosexualitatea, transgenderismul si intersexualitatea”) Crestinii evanghelici sunt portretizati ca oameni care au “intensificat ura, si propaga ura in diferite parti ale lumii care pina atunci erau tolerante”. Teologia biblica crestina e descrisa ca o varianta “heteropatiarhala a crestinismului impusa de misionarii occidentali” (“heteropatriarchy of Christianity brought by Western missionaries”).

In mod direct, Ghidul numeste evanghelicii americani principalii purtatori ai urii impotriva homosexualilor in tarile nedezvoltate: “In recent years, the spread of Islamization and the growth of US based Protestant Evangelical churches have intensified hatred, diseminating it in pats of the world which had previously excercised greater tolerance. To some extent, evangelicals and Islamic states have made a common cause in international fora to inhibit LGBTI human rights”. (“In ani recenti, extinderea Islamismului si expansiunea bisericilor evanghelice protestante din Statele Unite au intensificat ura, difuzind-o in diferite parti ale lumii unde pina acuma se practica toleranta. Intr-o oarecare masura, evanghelicii si statele islamice au facut cauza comuna in forurile internationale pentru a stopa drepturile homosexualilor”) Cit despre prescriptia principala pentru combaterea infleuntei evanghelicilor, Raportul Wilton Park e clar si tinteste radacina: Biblia. (“A strategy is needed to tackle this serious global problem … but common components include – challenging the interpretation of sacred texts”) (“E nevoie de o strategie de contracarare a acestei probleme globale … dar un aspect comun trebuie sa fie reinterpretarea textelor sacre“)

O ingrijorare deosebita exprimata in Raportul  Park e ca evanghelicii au acces la un numar mare de persoane, in comparatie cu oficialitatile ori programele de asistenta occidentale. Cum? Datorita numarului lor mare de scoli, spitale, orfelinate si alte institutii si programe caritabile pe care ei le finanteaza in Lumea a Treia. O alta ingrijorare exprimata e ca in unele tari sarace evanghelicii au reusit sa-i convinga pe parlamentari sa dea legi impotriva avortului, a casatoriilor homsexuale, sa incrimineze homosexualitatea, ori sa previna depenalizarea ei. Tot ei, adauga Raportul Park, sunt responsabili pentru pozitiile anti-homosexuale pe care tarile sarace le promoveaza in forurile internationale, in primul rind in ONU, si apoi la nivel regional, cum ar fi in Organizatia Unitatii Africane. O masura de prevenire a influentei bisericilor evanghelice ar fi interzicerea de catre tarile sarace a scolilor si spitalelor lor, dar mai ales a institutiilor lor teologice si a seminariilor. Se cere si expluzarea misionarilor occidentali si sistarea ori revocarea vizelor lor.

O alta masura sugerata de Raportul Park e ceea ce in limbajul juridic occidental se numeste “lawfare“, o expresie derivata din cuvintul “warfare” (“stare de razboi”), adica “razboi prin actiuni judecatoresti”. Asta denota actiuni judecatoresti in tarile occidentale ori in tribunalele locale impotriva organizatiilor evanghelice si a liderilor evanghelici care propovaduiesc adevarurile biblice privind sodomia. Un exemplu care de citiva ani domina batalia in tribunale impotriva evanghelicilor e cazul homosexualilor ugandezi impotriva lui Scott Lively, americanul din Massachusetts acuzat de ura impotriva homosexualilor. Cu ani in urma, Lively a facut multe vizite in Uganda si alte tari africane unde a atentionat parlamentarii asupra pericolelor agendei homosexualilor occidentali si le-a sugerat masuri concrete pentru limitarea influentei homosexualilor in tarile lor. Homosexualii ugandezi l-au dat in judecata in Statele Unite iar cazul e inca pe rol. Conceptul de “lawfare”, insa, nu ne este strain nici noua crestinilor Romaniei, noi fiind deja afectati de “procesul icoanelor” si procesul “orelor de religie”, cazuri care au fost lansate de atei pentru a ne limita drepturile si libertatea religioasa. Aceasi strategie e folosita, tot in Romania, de homosexualii occidentali care au iscat si finantat Cazul Coman care vrea sa impuna Romaniei recunoasterea casatoriilor homosexuale incheiate in strainatate.

Privind evanghelicii din tarile sarace, Raportul Park sugereaza ca avocatii care reprezinta homosexualii in tarile occidentale sa dea in instanta “liderii religiosi” din tarile sarace in masura in care ei spun lucruri negative la adresa homosexualitatii ori incita la ura. (“Religious leaders should be held to account for their promotion of hatred against LGBTI people, including the exporting of hate speech, which can lead to violence and death. Queer lawyers and allies are well placed to challenge hate speech through administrative law and litigation”.) In plus, Raportul aloca statului un rol activ in contracararea influentei pastorilor evanghelici. Statului i se cere sa finanteze o interpretare noua a Scripturii care sa elimine rasismul si homofobia. Un exemplu e textul biblic din Facerea 19 privind Sodoma si Gomora, despre care Raportul Park afirma: “Understanding of key religious texts which appear to perpetuare discrimination should be improved by using well reputed scholarly texts to challenge accepted versions, for example the story of Sodom and Gomorrah from Genesis Chapter 19”. Statului deasemenea i se impune sarcina de a asigura ca in clasele ori orele de religie crestina, si mai ales in seminarii, sa fie predate ideologia homosexuala, feminismul, si toleranta fata de homosexualitate si homosexuali. (“Queer theology, feminist theology and a theology of inclusion need wider currency, paticularly in seminaries … feminist theology can be used to challenge the anti-gender ideology of the religious right”. …Sunday school teachers address sexual and reproductive health and rights…”)

Incredibil. Incredibil pentru ca acest Raport parvine din Marea Britanie, finantat si publicat de un Guvern care se identifica ca fiind conservator, pe durata mandatului unui Premier care se crede un enorias fidel al Bisericii Anglicane si lider al partidului conservator britanic. Incredibil pentru ca acest Raport reprezinta, putem spune, o perspectiva oficiala a Guvernului Marii Britanii. Incredibil, mai ales, avind in vedere ca Marea Britanie a dat lumii faimoasa King James Bible care a introdus crestinismul in toate tarile, cu exceptia Indiei, in care Marea Britanie si-a extins puterea coloniala. [AFR va pune la dispozitie un comentariu asupra Raportului Park: https://barnabasfund.org/downloads/pdf/other/Barnabas-Fund-Wilton-Park-report-short.pdf] 

Un examplu socant si graitor din Romania – Uniunea Salvati Romania

Din nefericire, miscarea conservatoare politica e in declin si in Romania si exemplele care le vedem in Occident le vedem tot mai des si in Romania. Domnul Iohannis se trage din Partidul National Liberal, care se identifica ca un partid de dreapta. Dar domnul Presedinte nu poseda vederi conservatoare nici nu promoveaza o politica sociala conservatoare. Nu detine simpatie pentru miscarea pentru viata ori pentru familie, numindu-ne, pe noi, cei 3 milioane de semnatari ai initiativei constitutionale de protejare a casatoriei si familiei, fanatici religiosi.

Un alt exemplu care arata ca miscarea conservatoare din Romania e debusolata si gafaie sunt incredibilele, iresponsabilele si denigratoarele afirmatii recente pe care dl Vlad Alexandrescu, Vicepresdinte USR, le-a facut la adresa Coalitiei pentru Familie. USR se identifica si el ca fiind un partid de dreapta, adica conservator. Nici pe departe. Autentica miscare conservatoare din Romania suntem noi, miscarea pentru familie, pentru valorile crestine, pentru traditie, pentru suveranitatea nationala, pentru dreptul la viata al copiilor nenascuti. Un partid politic care se considera de dreapta, si mai ales un lider al unui astfel de partid, nu ar face afirmatii denigrante la adresa noastra. USR e singurul partid din Romania care la nivel oficial a decis sa nu sprijine proiectul de revizuire al Articolului 48. Dl Alexandrescu a ales sa ne ofenseze, afirmind despre Coalitia pentru Familie, intr-un mesaj video, ca este o forta politica “obscura”, finantata “de la Rasarit” si care vrea sa imprime frica in societatea romanesaca. Adauga dinsul: “Traim in ultima vreme sub imperiul unei frici, care pare ca doreste sa fie dusa de Coalitia pentru Familie, o coalitie care deci doreste sa pregneze societatea romaneasca de frica, de asteptari cu totul nejustificate, doreste sa ne faca sa functionam sub imperiul temerii”. [Acuzatiile dlui Apexandrescu pot fi citie si auzite in intregime aici: http://revista22online.ro/70264800/alexandrescu-apel-ctre-usr-coaliia-pentru-familie-vrea-fric-si-imperiul-temerii-video.html]

Dl Alexandrescu denigreaza miscarea pentru familie si afirma neadevaruri. Nu ne amintim sa ne fi cautat ori sunat sa ne puna intrebari, sa ne cunoasca, sa afle ce ne preocupa, ce ne motiveaza, cine sunt cei 3 milioane de oameni cinstiti, respectuosi si responsabili ai Romaniei care au semnat petitia de revizuire constitutionala. Dimportiva, ideile si afirmatiile propagate de dinsul, si mai ales limbajul pe care il foloseste, sunt luate cuvint cu cuvind din materialele propagandistice ale miscarii homosexuale si a celor din Occident care ni se impotrivesc de mai multi ani dar si mai inversunat de jumatate de an. Dl Alexandrescu promoveaza in Romania, la adresa noastra, “fake news”. Importa in Romania acuzatiile occidentalilor ostili. Speram, insa, ca nici dl Alexandrescu nici Uniunea Salvati Romania nu ne vor solicita voturile. Dimpotriva, incurajam pe cei 3 milioane de semnatari sa citeasca cu atentie buletinele de vot la urmatoarele alegeri sa vada daca nu cumva dl Alexandreacu, cel care i-a jignit acum o saptamina, vrea sa-i reprezinte in Parlament. Ne-a pacalit odata, dar speram si ultima data.

 


Categorii

Avort, Homosexualitate, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor, Referendum casatorie familie, Revizuirea constitutiei

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

7 Commentarii la “PARTENERIATUL CIVIL, LA TROC CU REFERENDUMUL PENTRU CASATORIE? O asociatie LGBT militeaza pentru recunoasterea cuplului gay drept FAMILIE/ Sensul stigmatizarii sustinatorilor REFERENDUMULUI pentru CASATORIE: dresaj neopavlovian/ Decizie judiciara in Irlanda de Nord: CASATORIA NU ESTE UN DREPT AL OMULUI/ Scabroasa istorie a ”macelarului” din Philadelphia/ DECLINUL CONSERVATORISMULUI IN EUROPA

 1. Mie mi se pare atat de trist ca multi romani au crezut ca vine ceva bun din vest si poate unii mai cred asta. Insa tara s-a golit de oameni, chiar de cand Basescu ii incuraja pe toate canalele pe romani sa emigreze, iar acum suntem pe locul 2 in lume dupa Siria la parasit tara, si la noi nu e razboi. Adica este, ni se face vant si ni se inchide gura, pentru ca dupa ce au venit produsele de mana a doua cu care i-am imbogati noi pe ei, ne livreaza moartea la pachet legislativ. Rusine si sper sa-i spulbere Dumnezeu de la conducere pe toti cei care lucreaza impotriva intereselor noastre.

 2. “O masura de prevenire a influentei bisericilor evanghelice ar fi interzicerea de catre tarile sarace a scolilor si spitalelor lor, dar mai ales a institutiilor lor teologice si a seminariilor. Se cere si expluzarea misionarilor occidentali si sistarea ori revocarea vizelor lor.”

  Ce inseamna “evanghelic” ?

 3. “Mie mi se pare atat de trist ca multi romani au crezut ca vine ceva bun din vest si poate unii mai cred asta. Insa tara s-a golit de oameni… ne livreaza moartea la pachet legislativ. Rusine si sper sa-i [inlature] Dumnezeu de la conducere pe toti cei care lucreaza impotriva intereselor noastre [cele spre mantuire].”
  Subscriu.

 4. Pingback: Potrivit liderului PSD, Liviu Dragnea, REFERENDUMUL pentru CASATORIE va avea loc in aceasta toamna (Video)
 5. Pingback: MICRO-PROTEST AL MILITANTILOR LGBT PENTRU PARTENERIATE CIVILE. La eveniment au participat si copii.../ Majoritatea covarsitoare a românilor NU VREA casatorii homosexuale/ OPONENTII CASATORIILOR GAY DIN AUSTRALIA - SUPUSI UNOR ACTE DE ABUZ/ Protest in Mar
 6. Pingback: LA LOC COMANDA! Dragnea mai tradeaza o data? AMANA sine die MITINGUL PENTRU FAMILIE, EVITA ORICE DECIZIE SI ORICE CALENDAR PRIVITOARE LA REFERENDUM, in schimb "lucreaza" cu ONG-urile LGBT la LEGALIZAREA PARTENERIATULUI CIVIL!/ Se ofera in contin
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare