Președintele COLEGIULUI MEDICILOR, Gheorghe Borcean, justifică dubios IZOLAREA și TRATAMENTUL FORȚAT și atacă dreptul la OPINIE CRITICĂ al medicilor față de politica sanitară a guvernului/ Răspunsul lui VASILE ASTĂRĂSTOAE: “Internarea non-voluntară, obligarea la tratament sunt LIMITĂRI ALE DREPTURILOR PACIENȚILOR în dezacord cu etica medicală”

13-07-2020 8 minute Sublinieri

Vasile Astărăstoae (s) și Gheorghe Borcean (d) în 2014. Sursă captură: https://video.monitorulsv.ro/play/86712674B13194CE9DF4

DCNEWS:

Prof. Astărăstoae, cercetat de Colegiul Medicilor fiindcă a criticat măsurile anti-COVID la televizor și pe Facebook

Președintele Colegiului Medicilor din România, Gheorghe Borcean, a dat publicității o declarație privind drepturile omului, în contextul pandemiei COVID-19. ”Suntem convinși de necesitatea imperioasă și justificată medical, etic și legal a izolării ca  măsură de prevenție”, scrie președintele CMR. Dr. Borcean îi avertizează și pe medicii care emit opinii la televizor, înainte ca acestea să fie validate de forurile medicale. 

 ”Decizii dificile trebuie luate la nivel individual și colectiv, într-un context de insuficiență a resurselor, care pot avea consecințe importante asupra indivizilor. Grupuri de experți și comitete de etică din țările europene au examinat rapid unele dintre aceste provocări majore. (…) Aceste documente subliniază principii etice importante pentru deciziile și practicile din acest context. Este esențial ca astfel de decizii și practici să răspundă cerinței fundamentale de respectare a demnității umane și de protecție a drepturilor Omului”, se arată în comunicatul CMR.

Toți pacienții au dreptul la îngrijire, nu doar cei cu COVID-19

Convenția asupra drepturilor Omului și biomedicina (Convenția de la Oviedo) este singurul instrument juridic internațional constrângător care tratează protecția drepturilor Omului în domeniul biomedical. Colegiul Medicilor atrage atenția asupra articolului 3 al Convenției de la Oviedo, care stabilește că principiul echității accesului la îngrijirile trebuie să fie respectat, chiar și într-un context de insuficiență a resurselor. ”Acest articol cere cere ca accesul la resursele existente să fie ghidat de criterii medicale, în special pentru ca existența unor vulnerabilități să nu conducă la discriminări în accesul la îngrijiri. Acest fapt este cu certitudine pertinent pentru îngrijirea persoanelor atinse de COVID-19, însă în egală măsură pentru orice alt tip de îngrijiri susceptibil de a fi făcut mai dificil prin măsurile de izolare și realocarea resurselor medicale pentru a lupta împotriva pandemiei”. Pacienții cu afecțiuni cronice s-au plâns că au dificultăți în obținerea tratamentului și de acces în spitale, resursele fiind dirijate doar spre gestionarea situației pandemice.

Intervenția medicală în urgență, efectuată și fără consimțământ

”Articolul 26 al Convenției de la Oviedo prevede posibilitatea  restricționărilor de exercitare  a drepturilor și dispozițiilor de protecție conținute în Convenție, inclusiv dreptul la protecția vieții private. Aceste excepții vizează protejarea intereselor colective, printre care cel al sănătății publice. Totuși, asemenea restricții trebuie să fie prevăzute de lege și să fie necesare într-o societate democratică pentru protejarea interesului colectiv vizat. Aceste condiții trebuie să fie interpretate în lumina criteriilor stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în special cele de necesitate și de proporționalitate.

Articolul 8 al Convenției de la Oviedo se aplică în situații de urgență, cum ar fi cele cu care profesioniștii din sănătate sunt confruntați în mod repetat în contextul pandemiei cu COVID-19. Atunci când, pe motivul unei situații de urgență, consințământul personal al persoanei respective nu poate fi obținut, orice intervenție medicală indispensabilă în beneficiul sănătății sale poate fi efectuată imediat”, scrie CMR.

Izolarea, justificată medical, etic și legal

”Nu comentăm deciziile Curții Constituționale a României, nici a (SIC!) Guvernului, scrie președintele Borcean, în numele CMR. Facem doar câteva precizări și recomandări. Suntem convinși de necesitatea imperioasă și justificată medical, etic și legal a izolării ca  măsură de prevenție. Dacă la începutul epidemiei/pandemiei măsurile luate atât de către autorități, de către profesioniștii din sănătate, de către cetățeni, au fost dirijate împotriva fricii tuturor de necunoscut, astăzi avem mijloace obiective și date atât statistice cât și medicale care pot genera acțiuni cu caracter științific”.

Aluzie la prof. Vasile Astărăstoae: nu e suficient să citești Kant!

Actualul președinte al CMR lansează un atac la fostul președinte. Prof. Vasile Astărăstoae a postat mai multe comentarii pe Facebook, în care critica politica guvernului, văzută ca o încercare de restrângerea drepturilor omului, sub justificarea ”apocalipsei COVID”. Fără să îl numească explicit pe Astărăstoae, profesor de Bioetică la Iași, dr. Borcean se referă la cei care predau etica fără să o trăiască, fără să o raporteze la valorile societății din acest moment. ”Etica este o disciplină vie, valorile sale nu sunt mereu aceleași pretutindeni și în toate timpurile. Nu este suficient să citesti Kant, Aristotel, Spinoza, Rawls sau chiar să ții cursuri despre acestea. Dacă nu este și trăită, etica devine și ea una din formele fara fond”, scrie dr. Borcean. Colegiul Medicilor poate sancționa membrii săi care au abateri de la Codul Deontologic, avertizează președintele CMR.

”Nu avem jurisdicție în ceea ce privește alte categorii profesionale și sociale, dar asupra medicilor avem. Nu încercăm să limităm dreptul la opinie al colegilor noștri, dar avem prevederi în Codul Deontologic care spun clar că opiniile medicale, atât cele conforme cât și cele neconforme celor “ oficiale“, vor fi discutate și validate doar în forurile academice și abia apoi vor putea fi tratate la TV sau în mediile virtuale!!

Asemenea atitudini generează neîncredere în politica sanitară a Guvernului, pe de o parte, iar pe de altă parte aduc cel puțin o ofensă la adresa miilor de profesioniști din sănătate, care de cel puțin patru luni luptă cu pandemia, salvează vieți atunci când pot, cu prețul sănătății lor, dar mai ales cu prețul distanțării de familiile lor, de cei dragi. Comentariile despre care vorbim frustrează profund pe aceia dintre noi care de la debutul pandemiei nu ne-am îmbrățisat copiii si familia, nu ne-am întâlnit prietenii, nu am putut organiza nunți, botezuri, ori nu am putut să ne înmormântăm tradițional morții”, scrie președintele Gheorghe Borcean, în numele Biroului executiv al CMR.

***

Vasile Astărăstoae:

Etica medicală… în pandemie

Pe când eram student, prin anii ’70, am citit două cărți, care m-au determinat să mă aplec asupra eticii medicale: Medicii imposibilului și Medicii diavolului. În prima carte, erau descriși acei medici din lagărele de concentrare naziste, care, sfidând legea și punându-și viața în pericol, acordau asistență medicală deținuților. În cea de a doua carte, era vorba de medicii naziști, care au aderat și au susținut legile naziste și care au fost judecați mai târziu la Nürenberg.

La acea vreme, activitatea medicală se desfășura ținând cont și de Legea din 14 iulie 1933 (Lege pentru prevenirea răspândirii bolilor ereditare) și de Legea din 18 octombrie 1935 (Lege pentru protecţia sănătății ereditare a poporului german). Principiul nazist viața nedemnă de viață a fost cel care a dat curs unui program de sănătate publică. Aceast program are cinci pași: 1. Sterilizarea forțată 2. Uciderea copiilor “cu deficiențe” 3. Uciderea adulților “cu deficiențe” 4. Uciderea prizonierilor “cu deficiențe” din lagărele de concentrare 5. Exterminarea în masa a unor grupuri entice ”inferioare” – mai ales a evreilor.

Medicii naziști nu sunt singurii medici care au ales să ucidă în loc să salveze vieți. Medicii japonezi din timpul celui De-al Doilea Război Mondial au făcut vivisecții și experimente medicale, psihiatrii sovietici au diagnosticat disidenții drept bolnavi mintal și i-au închis în sanatorii, medicii din Chile au jucat activ rolul de torționari, doctorii sud-africani albi au falsificat rapoarte medicale ale negrilor care au fost uciși sau torturați, psihologii și medicii din cadrul CIA, recent, au făcut experimente medicale și psihologice pe prizonieri în afara eticii.Concluzia tristă este că medicina poate să fie o armă extrem de fiabilă într-un sistem fără respect față de condiția umană.Mulți medicii sunt dispuși să-și încalce jurămintele pentru o serie de privilegii, de dragul experimentelor, care în condiții normale nu ar fi acceptate, pentru a-și testa teorii pe care altfel le-ar ignora din fașă, pentru “binele colectiv” sau din obediență. Lucruri greu de înțeles. Să vezi cum medicii renunță la jurământul lui Hippocrate și încep să încalce drepturile pacienților pe considerente de conformitate cu normelor legale, depășește orice capacitatea de înțelegere.

Din acest motiv, chiar în situații deosebite, cum ar fi pandemiile, se impune ca legea să fie în concordanță cu etica medicală. Luările mele de poziție au fost legate de derapajele autorităților în combaterea pandemiei.Au existat reacții pro și contra. Am fost criticat mai ales de unii jurnaliști, ingineri, fizicieni, dar și de foarte puțini medici (mai ales cei care au funcție în sistem sau vor să fie apreciați de autorități). Pentru aceștia fac câteva precizări.

În primul rând o definire a termenilor.

MORÁLĂ, morale, s. f. Ansamblul convingerilor, atitudinilor, deprinderilor reflectate și fixate în principii, norme, reguli, determinate istoric și social, care reglementează comportarea și raporturile indivizilor între ei, precum și dintre aceștia și colectivitate și a căror respectare se întemeiază pe conștiință și pe opinia publică. Este puternic influenţată de unii factori culturali, cum ar fi: istoria, tradiţiile, educaţia, credinţele religioase etc. Provine din latină (mos, mores) şi se foloseşte în prezent într-un sens strict – normele comportamentului umansi se referă la standardele după care oamenii sunt judecaţi, în mod particular în relaţiile cu ceilalţi. Experiența morală este universală, dar unele percepte și judecăți morale variază. Există elemente universale care nu se schimbă în moralitatea umană, reflectând limitele logice a ceea ce contează ca parte a discursului moral; de exemplu – a nu face rău celorlalți sau a spune adevărul dar există si elemente condiționate istoric și particulare.

ÉTIC, -Ă, s. f. Știință care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor și condiției umane din perspectiva principiilor morale și cu rolul lor în viața socială; totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare; morală. Provine din greaca veche (ethos = obișnuință, moravuri, caracter)

Termenul de „etică” are un dublu sens: a.o disciplină științifică având ca obiect de studiu normele de comportament, care reglementează relațiile dintre oameni, altfel spus, știința despre morală, despre bine și rău; b.ansamblul normelor care reglementează comportamentul oamenilor în societate – regulile ce trebuie aplicate în viaţă pentru a practica binele în opoziţie cu răul. Scopul eticii este: să exploreze natura experienţei morale, universalitatea și diversitatea sa. Etica nu creează moralitate și comportament moral.

Etica este știința binelui și a răului.

În timp ce morala este considerată un fenomen real, care ține de comportamentul cotidian, de viața practico-spirituală reală a indivizilor și colectivităților umane, etica desemnează teoria care are ca obiect de studiu acest fenomen real.
Apoi, trebuie precizat că Etica medicală este o etică aplicată în medicină, care se bazează pe devoțiune față de bolnav.

Științele biologice au cunoscut o creștere a cunoștințelor și puterii tehnice în mod continuu, dar nu s-a progresat în același ritm și în ce privește păstrarea valorilor. Rezolvarea aspectelor medicale de ordin moral se face prin recurs la un set de principii de bază: „a respecta autonomia”, „a nu face rău”, „a face bine” (principiul beneficiului), a urma „dreptatea”. Acestea nu trebuie privite ca reguli sau norme de rigurozitate etică, ci doar un cadru care să faciliteze analiza unor situații, care presupun combinarea valorilor diferite și să ajute la decantarea a ceea ce este corect și acceptat (sau acceptabil) în raport cu ceea ce este incorect sau nedrept. Cu riscul de a mă repeta, afirm că valorile eticii medicale au fost dominate de influența Jurământului lui Hipocrateși de legăminte similare, cum ar fi Rugăciunea lui Maimonide. Jurământul lui Hipocrate reprezintă o promisiune solemnă de solidarizare și un legământ de a îngriji pacienții evitând vătămarea lor. Conține, de asemenea, și o promisiune de a păstra confidențialitatea. Aceste concepte sunt reflectate în forme diverse în Hotărârea adoptată de către Asociația Medicală Mondială în 1949.

Subiectul central al eticii medicale rămâne datoria fundamentală de a acționa întotdeauna în interesul pacientului indiferent de constrângeri, presiuni sau obligații contractuale.

Respectarea autonomiei pacientului este o obligație profesională. Pacienții sunt scopuri în sine și nu mijloace pentru scopurile altora.Indivizii au valoare intrinsecă – este datoria celorlalți să respecte această valoare și să evite a-i trata ca și cum ar fi simple părți ale lumii ce pot fi manipulate după dorința altora“– I. Kant “Principii fundamentale ale metafizicii moralei”.

Principiul non-vătămarii a apărut ca o reacție la situațiile în care „a face bine” nu este întotdeauna în interesul pacientului. Este vorba de cazurile în care forma de bine acceptată sau dorită de pacient nu se suprapune peste interesul medical, dar, în viziunea profesionstului din domeniul medical, se transforma în „a face rău”.

Considerațiile trebui să se extindă și dincolo de îngrijirile acordate și să considere pacientul ca un întreg. Un furnizor de servicii de sănătate este un expert în îngrijirile de sănătate; pacientul este un expert în ce privește propriile sale preferințe, credințe și valori.

Izolarea, internarea non-voluntară, obligarea la tratament sunt limitări ale drepturilor pacienților în dezacord cu etica medicală și, prin urmare, ele nu pot fi lăsate la latitudinea autorităților sau a medicilor, ci trebuie reglementate prin lege.

Rolul Colegiului Medicilor este de a veghea și solicita ca legea sa fie în concordanță cu etica medicală și să se asigure ca independența profesională a medicilor este garantată. În niciun caz nu are rolul de a fi obiedient față de autorități sau de a încerca să introducă cenzura.

În concluzie, starea de pandemie nu poate fi un argument pentru ca legea să încalce principiile eticii medicale. Influența mediului politic și social nu diminuează în niciun fel responsabilitatea pentru acțiunile, care încalcă drepturile pacienților. Conștientizarea acestui lucru ne poate ajuta în mare masură în eforturile permanente de a combate abuzurile.

P.S.1 Într-o carte extraordinară, “Medicii naziști. Exterminarea medicala și psihologia genocidului “, Robert Jay Lifton scrie că 85% dintre medicii germani au susținut politicele oficiale naziste, iar organismul profesional (echivalentul CMR) i-a sancționat sever pe cei care se împotriveau. O recomand Biroului Executiv al CMR. Se citește ușor. Nu e Kant, Aristotel, Spinoza, Rawls.

P.S.2 Recomand prietenului meu, Gheorghe Borcean, în timp ce trăiește etica, să acorde mai multă atenție gramaticii limbii române. Dezacordurile, care apar în declarațiile CMR, sunt o ocazie pentru unii de a duce în derizoriu eforturile de susținere a politicii partidului și guvernului.

***

Anghel Buturugă:

Etica fluidă

Președintele Colegiului Medicilor l-a criticat tacit pe dl Vasile Astărăstoae atunci când a scris asta: ”Etica este o disciplină vie, valorile sale nu sunt mereu aceleași pretutindeni și în toate timpurile. Nu este suficient să citesti Kant, Aristotel, Spinoza, Rawls sau chiar să ții cursuri despre acestea.”

Massmedia a preluat aproape suspect de rapid aluzia și a transformat-o în titluri în care mesajul implicit era făcut explicit. Previzibil și, inițial, nici nu am deschis articolele văzând titlurile. Însă am dat peste acest citat la dl doctor Răzvan Constantinescu și m-a ibzit în față. De ce? Pentru că este exact, dar exact logica comunistă/sovietică a eticii și a justiției. Etica și justiția, spunea doctrina sovietică, sunt fluide, chiar dialectice. Valorile nu sunt și nu pot fi perene, ci reflectă schimbările din viața socială. Până într-acolo încât etica – și moralitatea, de altfel – nici măcar nu există în sine. Nu au o existență autonomă.

Popper numea acest lucru „pozitivism moral” și îl considera o mentalitate totalitară, pentru că transformă ceea ce este în ceea ce trebuie să fie. Adică este etic și moral ceea ce se întâmplă, ceea ce există – dictatul forței, dreptul celui mai puternic, ultima moda a zilei…

De ce sunt GRAV MANIPULATOARE numerele prin care se realimenteaza PSIHOZA INTRARII IN CEL DE-AL DOILEA VAL al “catastrofei” sanitare si CE SE ASCUNDE IN SPATELE “CRESTERII ALARMANTE A IMBOLNAVIRILOR” DE CORONAVIRUS? Ce se testeaza si ce se raporteaza, de fapt? “Dincolo de elaboratul efort civil de prostit poporul si de tinut românii in sclavia situatiilor exceptionale…”. Si despre ASIMPTOMATICI, PRE-SIMPTOMATICI si alte categorii medicale in curs de inventare

LUAREA TEMPERATURII (asa-zisa “termoscanare” obligatorie pentru “triaj”, din magazine, piete si institutii) si LIMITA ARBITRARA DE 37,3 GRADE – MASURI INUTILE, ABERANTE EPIDEMIOLOGIC, INSULTATOARE SI SEGREGATIONISTE. Opiniile unor medici care nu isi bat joc de profesia lor (și VIDEO cu profesorul VASILE ASTĂRĂSTOAE și dr. MONICA POP)

DR. VASILE ASTARASTOAE in dialog cu MARIUS TUCA si ION CRISTOIU (video, text). “Nu exista o alta dictatura mai grava decat DICTATURA POLITICO-MEDICALA, pentru ca pe o spoiala de stiinta se justifica orice masura”. CE S-A GRESIT FLAGRANT IN STAREA DE URGENTA, CE MASURI INUTILE SAU ABSURDE SE IAU IN STAREA DE ALERTA?

RAȚIUNE, NU ISTERIE. Dr. Vasile Astărăstoae despre “CALARETII APOCALIPSEI” epidemiologice si DEZVRAJIREA NUMERELOR GENERATOARE DE PSIHOZA si de reactii distructive. CU MASCA SAU FARA MASCA? “Utilizarea corectă a măștii în public corelat cu o igienă strictă sunt mult mai eficiente decât carantina sau izolarea personală”

PAN-ISTERIA COVID-2019 – o criza provocata si un razboi psihologic, ca PAS NECESAR SPRE DICTATURA A “STATULUI GLOBAL”? Care este rolul OMS in aceasta afacere cu SANATATEA si FRICILE oamenilor? Dr. VASILE ASTARASTOAE: “Speriati de epidemie, oamenii par sa se fi resemnat cu noile intruziuni si, uneori, chiar accepta cu bucurie introducerea unui SISTEM DIABOLIC de SUPRAVEGHERE SI CONTROL”

PANICA omoara DEMOCRATIA. Epidemia de ISTERIE mai periculoasa decat cea de CORONAVIRUS. Cine si in ce scop OPERATIONALIZEAZA PSIHOZA COLECTIVA? Riscul real al provocarii unei CRIZA ECONOMICE/ Directorul general al OMS: Lumea trebuie sa se pregateasca de o ”EVENTUALA PANDEMIE”/ Profesorul VASILE ASTĂRĂSTOAE, mesaj puternic impotriva INCITARII ISTERICE la masuri POLITIENESTI

Irod nu mai are rabdare… COLEGIUL MEDICILOR CERE URGENTAREA LEGII VACCINARILOR. CMR considera ca DEZBATEREA LEGII ar aduce daune sanatatii copilului!/ In Caras-Severin, campanie de vaccinare orwelliana cu POLITIE si JANDARMERIE!/ Studiu intr-o revista stiintifica medicala: CORELATIE INTRE ALUMINIUL AJUNS IN CREIER SI AUTISM/ Vaccinul BCG: inutil si riscant, dar in schema obligatorie

La mai bine de o luna de la publicarea SCRISORII DESCHISE a celor peste o suta de medici impotriva LEGII VACCINARII, “presa de calitate” raspunde prin DISCREDITAREA cu rea-credinta a semnatarilor/ Replica lui VASILE ASTĂRĂSTOAE: “Am văzut că suntem înfierați cu mânie proletară”


Categorii

1. DIVERSE, Pandemia de coronavirus/ COVID-19, Razboiul impotriva sanatatii, Sistemul romanesc de sanatate, Vasile Astărăstoae

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

1 Commentariu la “Președintele COLEGIULUI MEDICILOR, Gheorghe Borcean, justifică dubios IZOLAREA și TRATAMENTUL FORȚAT și atacă dreptul la OPINIE CRITICĂ al medicilor față de politica sanitară a guvernului/ Răspunsul lui VASILE ASTĂRĂSTOAE: “Internarea non-voluntară, obligarea la tratament sunt LIMITĂRI ALE DREPTURILOR PACIENȚILOR în dezacord cu etica medicală”

  1. Pingback: DOUĂ ETICHETE INFAMANTE: NEGAȚIONIȘTI ȘI CONSPIRAȚIONISM. Texte de Vasile Astărăstoae și Giorgio Agamben
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare