Un istoric acuza. IOAN SCURTU despre STERGEREA PROGRAMATA A IDENTITATII NATIONALE. ”Se acrediteaza ideea ca românii nu au capacitatea de a se conduce prin ei insisi”

5-02-2015 11 minute Sublinieri

ALL

Începem noul an sub auspicii incerte, când „aripile” identităţii naţionale ne sunt frânte din interior, deşi ar trebui să ne servească drept argument de forţă în vremuri de restrişte. Ca ţară membră a UE, avem nevoie de o voce puternică, de o afirmare clară, fără umbre, a ceea ce suntem în concertul european. Din marginile gri ale politicii comunitare, unde ne situăm azi, să facem pasul către… nucleul acţiunii şi deciziei Bruxelles-ului; de la integrarea „lejeră”, să trecem la integrarea „completă” în Uniune, aşa cum pleda, la Bruxelles, zilele trecute, însuşi preşedintele României. Cum să împlinim această dorinţă (similară, ca importanţă, cu realizarea unităţii naţionale în 1918), când suntem subminaţi de clasa politică şi de unii intelectuali autohtoni care răspândesc în lume ideea că românii nu au o identitate naţională şi nu sunt buni de nimic la ei acasă? Profesorul Ioan Scurtu, unul dintre istoricii de marcă ai ţării, este universitarul patriot şi de curaj, pe care-l preocupă pericolul în care se află identitatea românească, supusă unor atacuri nedemne şi lăsată pradă unor interese uşor de identificat.

„Asistăm la punerea în operă a unui program vizând ştergerea identităţii naţionale a poporului român”

După 25 de ani de libertate, asistăm la tentative vizibile de ştergere a identităţii naţionale, puse în practică de cei care „s-au săturat de România”. Trecutul este „rescris”, ca într-un cunoscut roman („1984”), iar studiul istoriei devine un fel de infracţiune, un demers „naţionalist”. Cine are interesul să-i văduvească pe români de cercetarea propriului lor trecut?

Se desfăşoară o amplă campanie mediatică, prin care se acreditează ideea că românii nu au capacitatea de a se conduce prin ei înşişi, nu au realizat nimic viabil de-a lungul timpului, istoria lor este o succesiune de mituri, de care trebuie să se debaraseze. Câţiva intelectuali, autoproclamaţi exponenţi ai societăţii civile, au acaparat mass-media (presă scrisă, TV, edituri, radio), desfăşurând o campanie intensă şi sistematică de denigrare a poporului român. Unul dintre aceştia, H.-R. Patapievici, scria: “În toată istoria, mereu peste noi a urinat cine a vrut”.

Cu alte cuvinte, românii au fost pe post de closet public. Ca urmare, să-i scoatem din conştiinţa naţională pe Decebal, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, pe Dimitrie Cantemir şi Alexandru Ioan Cuza. Cine îndrăzneşte să-i evoce este un naţionalist, demn de dispreţul Europei şi al “societăţii civile”. România însăşi este prezentată ca o ţară demnă de scârbă şi dispreţ. Să nu se mai spună că avem o ţară frumoasă, cu imense bogăţii, care merită să fie cunoscută şi preţuită (aşa cum făcuse Papa Ioan Paul al II-lea, care a numit-o “Grădina Maicii Domnului”). Foarte activ şi mediatizat este Lucian Boia, care şi-a modificat radical discursul de dinainte de 1989, apreciind că istoria românilor nu este decât o succesiune de mituri. În opinia sa, românii nu au fost decât nişte anexe ale marilor imperii, incapabili să-şi construiască o istorie reală. Nici vorbă de vechime, continuitate, unitate, luptă pentru independenţă şi de alte asemenea “mituri”. Cei care susţin contrariul – A.D. Xenopol, Dimitrie Onciul, N. Iorga, Constantin C. Giurescu etc. etc. – sunt nişte naţionalişti, demni de tot dispreţul europenilor. Obiectivul lui Boia şi al susţinătorilor săi este clar: “Marile decizii pe care trebuie să le ia astăzi societatea românească reprezintă o ruptură faţă de trecut, faţă de orice trecut”. Cu alte cuvinte, românii să nu se inspire din faptele de demnitate naţională ale unui Ion I.C. Brătianu sau Nicolae Titulescu, ci să accepte tot ce li se cere. Poporul român are un trecut incert, a venit de nicăieri şi se îndreaptă spre niciunde. Doar duşi de mână, ca orbeţii, românii ar putea ieşi la liman şi, ca urmare, ei trebuie să acepte cu recunoştinţă tot ce li se cere din afară. Guvernanţii au acţionat în acest spirit. Au înstrăinat principalele bogăţii naturale, au încheiat contracte dezastruoase, au pus în operă privatizări scandaloase în favoarea străinilor. Românii au fost practic eliminaţi de guvernanţii de după 1989 din reconstrucţia economiei naţionale.

Una dintre direcţiile de ştergere a memoriei româneşti este abandonarea monumentelor istorice. Au românii vocaţia distrugerii a tot ce-i leagă de trecut?

Asistăm la punerea în operă a unui program vizând ştergerea identităţii naţionale a poporului român. În 2013, am participat la lansarea cărţii „Palate din Bucureşti”, de Ion Narcis Dorin, prilej cu care am aflat că, în cei 25 ani de după 1989, s-au demolat mai multe monumente istorice şi de artă decât în 45 de ani de comunism. Guvernanţii, prin aşa-zisa “restitutio in integrum”, au deschis calea unor uriaşe abuzuri, la care s-a asociat din plin şi justiţia. Au fost restituite clădiri istorice – care făceau parte din patrimoniul naţional – pe care proprietarii (mulţi dintre ei obţinând decizii judecătoreşti pe baza unor acte false) le-au demolat, pentru a face loc unor clădiri “moderne”, din beton şi sticlă. Evident că asemenea acte au avut loc cu implicarea Ministerului Culturii – care, culmea, se mai numeşte şi al Patrimoniului -, care are obligaţia de a păstra monumentele istorice şi de artă, precum şi cu ajutorul primăriilor, care au dat avize de demolare. După 1989, s-a mai înregistrat un fenomen curios, girat de guvernanţii de la Bucureşti: renovarea pe banii statului a unor clădiri monumente istorice şi apoi restituirea lor către proprietari, reali sau fictivi. Tratatul de la Trianon, din 4 iunie 1920, prevedea că bunurile care până la acea dată au aparţiunut statului maghiar treceau de drept în proprietatea statului român. Nesocotind acest Tratat, guvernele şi justiţia română au restituit multe clădiri unor etnici maghiari, după ce, prin grija miniştrilor Culturii (lideri ai UDMR), acestea au fost refăcute şi renovate cu bani grei de la bugetul statului român. Toate acestea, în timp ce numeroase castele, cazinouri, palate, cule româneşti au fost lăsate în paragină. Nici măcar în “Anul Brâncoveanu” (2014) nu s-au acordat fondurile necesare pentru refacerea unor biserici şi palate construite de marele domnitor.

„Realizarea unui grup statuar, care să fie dezvelit la Alba Iulia, cu prilejul centenarului Marii Uniri, ar trebui să constituie un obiectiv esenţial al guvernanţilor”

Majoritatea oraşelor din Transilvania nu au statui, busturi şi alte monumente construite în ultimii 25 de ani. Dacă n-ar fi cele ridicate în perioada interbelică şi chiar în anii comunismului, pieţele ar fi dominate doar de eroii altora. Nu au găsit autorităţile postdecembriste figuri eroice în istoria românilor?

Pe întreg teritoriul Transilvaniei s-au instalat zeci de busturi şi alte monumente prin care sunt omagiaţi diverşi lideri maghiari. Între aceştia, şi un criminal de război, ucigaş de români, Albert Wass, omagiat la Odorheiul Secuiesc. De altfel, liderii UDMR nu s-au disociat niciodată de politica horthystă, nici de liderii lor comunişti. Cu complicitatea guvernanţilor români, în judeţele Harghita şi Covasna s-a constituit “de facto” un “ţinut secuiesc”, în care aplicarea legilor României este facultativă. În ultimii ani se acţionează intens pentru legalizarea acestuia şi constituirea unei enclave teritoriale pe criterii etnice. Confruntându-se cu această realitate, prefectul de Harghita a contestat în instanţă mai multe hotărâri ale consiliilor locale din judeţ, privind autonomia “ţinutului secuiesc”, deoarece încălcau Constituţia, care prevede că România este stat naţional unitar. Guvernul Ponta nu numai că nu a acţionat pentru impunerea legalităţii, ci l-a destituit, în august 2014, pe prefectul român, înlocuindu-l cu un prefect maghiar, susţinut de UDMR. Am fost recent în cele două judeţe şi am avut senzaţia că mă aflu în Ungaria. Presa, televiziunea, radioul, carţile din librării, toate făceau propagangă revizionistă ungurească. Nu numai în magazine, dar şi la chioşcurile de pe trotuar, se vând hărţi, vase, tricouri cu Ungaria Mare, în care Transilvania este parte a acesteia. Românii de aici sunt trataţi ca străini şi presaţi să plece cât mai repede şi cât mai departe. În acest timp, oficialităţile de la Bucureşti dau asigurări românilor că totul este în regulă, să nu se îngrijoreze, deoarece totul nu este decât o propagandă a “extremiştilor români”.

În curând, vom aniversa 100 de ani de la Marea Unire. La Alba Iulia nu există încă un monument dedicat acestui eveniment. Mai este timp pentru construcţia unui grup statuar sau a unei alei dedicate „măreţelor umbre” de la 1918?

Realizarea unui grup statuar, care să fie dezvelit la Alba Iulia cu prilejul centenarului Marii Uniri, ar trebui să constituie un obiectiv esenţial al guvernanţilor. Personal cred că un asemenea monument ar putea fi amplasat pe platoul din faţa Catedralei Încoronării. Şi în Bucureşti ar trebui să existe un astfel de monument, eventual în Piaţa Unirii. Asemenea opere necesită timp de gândire şi de execuţie, iar 2018 “bate la uşă”. Ministerul Culturii ar trebui să lanseze concursul, pentru a nu intra în criză de timp, dacă se doreşte cu adevărat inaugurarea unor asemenea monumente. Desigur, poate fi realizat şi un “rond special” – de felul celui aflat pe Câmpia Libertăţii de la Blaj sau în faţa Mausoleului de la Mărăşeşti. Idei pot fi multe, important este ca guvernul să ia iniţiativa şi să asigure susţinerea financiară.

„Vreau ca istoria naţională să-şi capete locul cuvenit în şcoală, în societatea românească în general, pentru ca românii să fie mândri de trecutul lor, aşa cum sunt toate popoarele civilizate din lume”

Cum integrarea europeană este un fenomen istoric în curs, vă rog să comentaţi afirmaţia recentă a preşedintelui Johannis, care a spus că doreşte o „integrare completă” a României în UE. Să fie aici o trimitere la linia conservatoare, de pierdere a identităţii naţionale, promovate de Bruxelles?

În opinia mea, cei mai mulţi dintre politicienii români nu au înţeles ce înseamnă integrarea europeană. Slugarnici şi lipsiţi de coloană vertebrală, aceştia nu au negociat cu adevărat aderarea României la Uniunea Europeană, ci au acceptat tot ce li s-a cerut, pentru a demonstra că sunt “democraţi” şi deschişi spre “economia de piaţă”. Aceasta este principala explicaţie a faptului că, după aderare, România nu numai că nu şi-a consolidat statutul internaţional, dar a devenit o ţară fără o politică naţională, preocupată doar “să facă frumos” în faţa Bruxelles-ului. De aici şi un anumit dispreţ pentru România, care nu este tratată ca un membru cu drepturi depline, ci ca unul care nu merită să stea decât în colţul mesei şi să i se aducă mereu reproşuri. În consecinţă, eu înţeleg declaraţia recentă a preşedintelui României ca o hotărâre de a se înceta cu această atitudine faţă de ţara noastră şi de a fi tratată ca un stat care este pe deplin integrat în Uniunea Europeană. Eu nu înţeleg, prin Europa unită, un continent uniform, croit după un model al teoreticienilor de laborator sau impus de statele puternice şi mari. Eu doresc o Europă armonioasă, în care fiecare ţară vine cu propriile sale valori, o Europă a civilizaţiilor, a cetăţenilor egali în drepturi şi în obligaţii. În acea Europă, România îşi va avea locul meritat, prin mărimea teritoriului şi resursele naturale, prin populaţia ei inteligentă şi creativă, prin zestrea intelectuală şi trecutul său milenar. Cu condiţia ca liderii politici să scape de complexul de inferioritate de care sunt dominaţi în faţa “celor mari”, să acţioneze cu hotărâre pentru progresul ţării lor şi pentru o propagandă activă pe plan internaţional. Vreau ca istoria naţională să-şi capete locul cuvenit în şcoală, în mass-media, în societatea românească în general, pentru ca românii să fie mândri de trecutul lor, aşa cum sunt toate popoarele civilizate din lume. Atunci denigratorii de profesie, precum cei menţionaţi mai sus, nu vor mai avea succes şi nici credibilitate, vor deveni nişte epave jalnice într-o lume care-i cunoaşte cu adevărat pe români şi-i respectă aşa cum se cuvine. Am studiat programul TV publicat vineri 16 ianuarie 2015 şi am constatat că la TVR istoria românilor beneficiază de “5 minute de istorie” pe programul 2 (excelenta emisiune realizată de Adrian Cioroianu), în timp ce “Cultura minorităţilor” are câte o jumătate de oră în cinci zile din săptămână, pe acelaşi program. Partea “leului” revine emisiunilor ”Maghiarii de pe unu” (TVR 1) şi “Maghiarii de pe doi” (TVR 2), câte o oră şi jumătate de fiecare, trei zile pe săptămână. Şi se zice că TVR este “televiziune naţională!”.

Sunt tot mai mulţi cei care cred că salvarea identităţii naţionale, întărirea statului şi protecţia maximă a naţiunii ar putea fi înfăptuite doar de monarhie. Monarhia salvează România. Dv. ce credeţi?

Monarhia a avut un rol important în istoria românilor. Eu am publicat cartea Istoria românilor în timpul celor patru regi, patru volume, câte unul pentru fiecare rege: Carol I, Ferdinand, Carol II, Mihai, care s-a tipărit în patru ediţii, fapt de demonstrează interesul românilor pentru acest subiect. Evident, monarhii respectivi au acţionat în condiţii istorice diferite, iar personalitatea lor şi-a pus amprenta asupra politicii din cei 81 ani de existenţă a acestei instituţii. Propaganda monarhică actuală pune accentul pe activitatea lui Carol I, se vorbeşte puţin de Ferdinand – sub domnia căruia s-a realizat Marea Unire din 1918 – şi este ocultată domnia de 10 ani a lui Carol al II-lea, în timpul căreia România a realizat progrese spectaculoase (pierderea integrităţii teritoriale s-a datorat celor două mari puteri totalitare – Uniunea Sovietică şi Germania, iar insuficienta dotare a armatei este imputabilă întregii clase politice, inclusiv regelui). Se evidenţiază faptul că regele Mihai şi-a legat numele de actul istoric de la 23 august 1944, şi de opoziţia faţă de ascensiunea comuniştilor spre acapararea puterii în stat. Pe de altă parte sunt trecute cu vederea alte fapte: la 6 martie 1945 regele a semnat decretul de numire a guvernului Groza, la 9 mai 1945 a inaugurat statuia Ostaşului Sovietic eliberator, amplasată în faţa Guvernului României, la 1 decembrie 1946 a deschis lucrările Adunării Deputaţilor constituită în urma alegerilor falsificate din 19 noiembrie 1946. Istoria este complexă şi nu poate fi redusă doar la aspectele pozitive şi la speculaţii, aşa cum procedează adesea realizatorii emisiunii “Ora Regelui” de la TVR (pe când o emisiune “Ora Republicii”?) Este o realitate că, în 1947, numai România mai avea un regim monarhic în această parte a Europei, iar la 30 decembrie, regele a trebuit să abdice. Evident, decizia a fost luată la Kremlin de I.V. Stalin, care a cerut să nu se recurgă la violenţă, având în vedere faptul că regele Mihai era decorat cu Ordinul “Victoria”, cea mai înaltă distincţie sovietică. Venirea regelui în România, după 1989, este un fapt normal, la fel şi onorurile de care se bucură. Pe de altă parte, mărturisesc că-mi displace rapacitatea unor membri (reali sau autoproclamaţi) ai Casei Regale, care s-au grăbit să intre în posesia a cât mai multe bunuri. Faptul că prinţul Paul a fost audiat la DNA în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri constituie o realitate mai mult decât penibilă. Guvernul Tăriceanu s-a dovedit extrem de culant când a decis să-i împroprietărească pe unii membri ai Casei Regale (adevăraţi sau închipuiţi) cu anumite bunuri care aparţineau statului român. La rândul ei, justiţia (independenta şi intangibila justiţie românească!) nu a luat în calcul faptul că, atunci când s-a călugărit, principesa Ileana (maica Alexandra) a renunţat la toate bunurile materiale (inclusiv castelul Bran, ce-i fusese lăsat moştenire de regina Maria) şi, ca urmare, a decis să fie restituit fiilor acesteia. Astfel, acest celebru monument istoric şi de artă a devenit locaţie pentru botezuri şi nunţi, iar piesele valoroase au fost evacuate în garnizoana grănicerilor, care şi aceasta urmează să fie retrocedată printr-un şiretlic juridic. După cum justiţia şi guvernanţii nu au ţinut seama de faptul că legea din 1884, pentru constituirea Domeniilor Coroanei, prevedea că regele benficiază de veniturile obţinute (uzufructul) de pe moşiile respective, şi nu era proprietar al acestora, care aparţineau statului român.

Un partid de pe scena politică a propus un referendum prin care românii să decidă dacă vor sau nu reinstaurarea monarhiei. Care este poziţia dv.?

Având în vedere contextul în care regele a fost nevoit să abdice, ar fi util un referendum prin care românii să se pronunţe dacă doresc ca România să fie monarhie sau republică. Totodată, trebuie să se ţină seama de faptul că toate constituţiile din vremea monarhiei ereditare (1866, 1923, 1938) prevăd: “Puterile constituţionale ale regelui sunt ereditare în linie coborâtoare directă şi legitimă a Majestăţii Sale regele Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, din bărbat în bărbat prin ordinul primogenitură şi cu excluderea perpetuă a femeilor şi coborâtorilor lor. Coborâtorii Majestăţii Sale vor fi crescuţi în religiunea ortodoxă a Răsăritului” (Constituţia din 1923, art. 77). Ca urmare – dacă s-ar reveni la regimul monarhic şi se va aplica acest articol – nici unul dintre actualii membri ai familiei regale nu poate ocupa tronul. În 1997, regele Mihai a numit-o pe principesa Margareta în calitatea de succesoare la conducerea Casei Regale, fapt ce ţine de organizarea internă a acestei Case şi nu de regimul politic din ţara noastră. Un rege al României trebuie să fie bărbat, prim născut, din familia de Hohenzollern, ceea ce pare a fi o imposibilitate practică. Sau, odată cu referendumul, să se renunţe la această prevedere constituţională, inclusiv în privinţa religiei, dacă este avut în vedere principele Nicolae, nepotul regelui Mihai, care şi-a oferit “serviciile” declarând: “Dacă ţara, românii mă vor chema, sunt pregătit să răspund chemării lor”. Dar acestea sunt mai curând speculaţii, monarhia fiind o instituţie istoriceşte depăşită.

La capitolul figuri istorice controversate se află, din nefericire, mareşalul Ion Antonescu – pentru unii, criminal de război, pentru alţii, erou naţional. Ce se poate spune, în actualul context internaţional, despre această tragică figură a istoriei noastre moderne?

Ion Antonescu a fost un militar român care şi-a adus contribuţia la făurirea unităţii naţionale, în calitate de şef al Biroului Operaţii din Cadrul Marelui Cartier General. Apreciind rolul său în războiul din 1916-1918, regele Ferdinand l-a decorat cu cea mai înaltă distincţie militară – Ordinul “Mihai Viteazul”. A avut un rol important în cadrul delegaţiei române la Conferinţa de pace de la Paris (1919-1920), care a recunoscut, prin tratate, unirea Bucovinei, Transilvaniei şi Basarabiei cu România. În calitate de ataşat militar la Londra şi Paris, de şef al Şcolii Superioare de Război, de şef al Marelui Stat Major al Armatei Române, Ion Antonescu s-a remarcat prin exigenţă, corectitudine şi patriotism. şi-a asumat conducerea ţării în condiţiile dramatice de după sfărâmarea graniţelor României, când toţi politicienii, în frunte cu Iuliu Maniu, s-au dat deoparte, promiţându-i sprijinul. A crezut că, angajând România în război alături de Germania, poate reface graniţa de Est, eliberând Basarabia şi nordul Bucovinei ocupate de sovietici, dar până la urmă a eşuat. A aplicat în România politica antisemită dusă la extrem (holocaust), deportând sute de mii de evrei în Transnistria, dintre care 123.710 (după calculele lui Dinu C. Giurescu) şi-au pierdut viaţa. O asemenea politică nu poate avea nici o justificare, deoarece nu viza opozanţi ai regimului, ci bătrâni, femei, copii, bolnavi, pe toţi evreii în general, care au fost ridicaţi din casele lor şi trimişi peste Nistru (în Transnistria), unde au murit fără a fi avut vreo vină. Totuşi, nu poate fi trecut cu vederea faptul că în timpul regimului Antonescu a funcţionat, în Bucureşti, singurul Teatru Evreiesc din Europa şi că, la sfârsitul acestui măcel, în România trăia cea mai numeroasă comunitate evreiască de pe acest continent.

„G. Călinescu: «Personalitatea lui Iorga e covârşitoare»”

În fine, se cuvine menţionată o altă persona non grata pentru denigratorii poporului român: Nicolae Iorga. Se vorbeşte tot mai puţin de marele istoric, iar cine o face riscă a fi trecut în rândul „ciumat” al naţionaliştilor. De ce s-a ajuns aici?

Nicolae Iorga, ucis de legionari la 27 noiembrie 1940, în timpul guvernării Antonescu, a avut o uriaşă contribuţie la cultura românească şi universală. Larga sa recunoaştere pe toate meridianele globului îi irită pe “civiştii” care trebuie să susţină că poporul român este unul periferic, lipsit de valori autentice, că doar nişte naţionalişti, autohtonişti şi antieuropeni inventează “mituri”. A fost profesor la Facultatera de Litere şi Filosofie, director al Institutului de Studii Sud-Est Europene şi al Institutului de Istorie Universală (pe care le-a întemeiat), rector au Universităţii din Bucureşti, preşedintele Ligii Culturale Române, întemeietorul Universităţii Populare de la Vălenii de Munte, preşedintele Comitetului Monumentelor Istorice, directorul gazetelor “Neamul Românesc” şi “Neamul Românesc pentru popor” , al “Revistei Istorice”, al “Revue Historique des Études Sud-Est Européennes” (înfiinţate de dânsul), întemeietorul Casei Române de la Veneţia şi al Casei Române de la Fontenay-aux-Roses, preşedintele Partidului Naţionalist-Democrat, primul preşedinte al Adunării Deputaţilor de după Marea Unire (1919), preşedintele Consiliului de Miniştri (1931-1932), consilier regal (1938-1940), preşedinte al Senatului (1940). A fost membru al Academniei Române, al Academiilor din Stockholm, Cracovia, Santiago de Chile, doctor Honoris Causa al Universităţilor din Strasbourg, Lyon, Geneva, Vilnius, Orford, Paris, Bratislava, Roma, Alger, vicepreşedinte al Comitetului internaţional al Istoricilor.N. Iorga a scris 1.003 volume, între care istoria românilor în 10 volume, istoria Imperiului Bizantin, istoria statelor balcanice, istoria Imperiului Otoman, istoria românilor din Transilvania, istoria presei, istoria bisericii, istoria armatei, istoria comerţului, istoria învăţământului, istoria artei etc. etc. – multe dintre acestea publicate în limbi străine (franceză, germană).A fost un reputat istoric şi critic literar, autor a peste 40 de piese de teatru, cele mai multe cu tematică istorică etc. etc. După ce, în 1926-1928, a publicat 4 volume, intitulate Essai de synthèse de l’ Histoire de l’humanité, în 1940 a început să scrie Istoriologia umană, la care tocmai lucra când a fost răpit de legionari. Ar fi fost o operă de căpătâi a întregii umanităţi. George Călinescu aprecia: “Personalitatea lui Iorga e covârşitoare”. Lucian Boia consideră că N. Iorga este un “naţionalist” şi un “autohtonist” al cărui mesaj este depăşit şi, deci, nefolositor. Daţi-mi voie să cred că George Călinescu a făcut o judecată de valoare ştiinţifică, în timp ce epigonul său s-a rătăcit în meandrele politicianismului de duzină.


Categorii

Istorie, Razboiul impotriva Romaniei, Tradarea intelectualilor

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

19 Commentarii la “Un istoric acuza. IOAN SCURTU despre STERGEREA PROGRAMATA A IDENTITATII NATIONALE. ”Se acrediteaza ideea ca românii nu au capacitatea de a se conduce prin ei insisi”

 1. Adevarat roman acest domn Ioan Scurtu!
  Am observat si eu aceiasi tendinta de denigrare a romanilor chiar de catre romani.
  Chiar le-a reusit in mare parte acesta strategie. Pacat!

 2. De acord, cu o sngura remarca: Iorga nu a fost ucis de legionari, ci de masoni. A fost membru al masoneriei in tineretea frageda, iar apoi a dezertat, basca a mai tinut si doua conferinte anti-masonerie (cea de a doua nu am gasit-o in nici o arhiva). Iar asa ceva nu se iarta!

 3. @eucred:

  la polul opus extrema ailalta: romanii sunt minunati si neam ales, si pt tot ce e aiurea in tara… altii e de vina. Niciodata noi.

 4. @doroteea
  Intotdeauna suntem noi de vina, dar ce vrei… e mai simplu asa…

 5. Pacat ca pomeneste intens de anti-romanul Nicolae Titulescu(stiu,stiu,el definea “agresorul”,dar agresorul a fost vazut cam incetisat de Titulescu la inceperea celui de-Al Doilea Razboi Mondial ).Sincer sa fiu,am gasit fraze pe la Boia prin carti care nu erau atat de “anti-romanesti” si care m-au facut inca o data sa renunta la un patriotism fals,bazat pe sustinerea unor personaje a caror actiuni nu au fost mereu in favoarea tarii sau oneste,ci dimpotriva(ma rog,informatiile acestea nu le-am mai aflat de la Boia,ci de la altii care scriau despre politica si dezmatul din politica romaneasca interbelica-ce mai?,exemplul “Morometii” e relevant) ,au realizat actiuni in defavoarea totala a poporului si a patriotismului (il putem include si pe regele Mihai Intaiul) .

  Sa se inteleaga.Sunt total impotriva “demitizarilor” lui Boia cu privire la anumite evenimente .

  M-a uns pe suflet o fraza a lui Boia(intr-un interviu luat de Adevarul) ,care nu avea legatura cu istoria(citez din memorie) :”
  -Dar ce parere aveti de referendumul impotriva lui Basescu si evenimentele care au avut loc inainte?
  -Putem spune ca a fost o lovitura de stat ,in conditiile in care Traian Basescu era un dictator .”

  .

  “Se evidenţiază faptul că regele Mihai şi-a legat numele de actul istoric de la 23 august 1944,”

  Fapt de mare mandrie. .Avand in vedere ca a ordonat isteric incetarea focului,in conditiile in care nu s-a semnat niciun tratat(nu cred ca mai are rost sa-i ascundem aceasta fapta abominabila dupa deget) ,motiv pentru care sovieticii i-au capturat pe romani mintonas si i-au transporat frumusel in Siberia.”True story” .In res istoricul a sesizat bine alte fapte nedemne pentru marele suveran (decorarea cu “Pobeda”?)

  ” şi este ocultată domnia de 10 ani a lui Carol al II-lea, în timpul căreia România a realizat progrese spectaculoase ”

  Mai putin spectaculoase decat faptele lui Carol al II-lea si politia politica(infaptuita in general impotriva legionarilor,dar o sa pomenesc mai rar acest termen,ca pe unii ii irita)

  “De aici şi un anumit dispreţ pentru România, care nu este tratată ca un membru cu drepturi depline, ci ca unul care nu merită să stea decât în colţul mesei şi să i se aducă mereu reproşuri. ”

  Foarte adevarat.Insa numai pe romanii de rand,pentru ca politicienii cei mari se trag de sireturi prin masonerie cu cei din strainatate.Ma rog,ne-am facut un rau de cand am intrat in NATO si UE,dar asta este alta poveste (chiar voi ati prezentat conditia pe care Romania a trebuit sa o indeplineasca daca vroia NATO).

  “Lucian Boia consideră că N. Iorga este un “naţionalist” şi un “autohtonist” al cărui mesaj este depăşit şi, deci, nefolositor.”

  Pai domnul Scurtu n-ar trebui sa se indigneze atata vreme cat Nicolae Iorga era primul anti-semit al tarii(vedeti “Popoarele turanice” de Nicola Iorga ) . Iar faptul ca iorga era un om fara niciun pacat…asta ramane de vazut.Se stie ca era DEosebit de mandru.

  “excelenta emisiune realizată de Adrian Cioroianu”

  O personalitate “remarcabila” .

  Atat mai am de spus: patriotismul in niciun caz nu mi-a fost insuflat de politicienii interbelicii(greco-catolicii PNT-isti si PNL-isti vesnic tradatori) sau regii Romaniei(am poate o oarecare simpatie fata de Ferdinand) .Atentie cu Istoria.Nici macar cei mai redutabili istorici ai tarii nu dezvaluiesc totul.E de inteles intr-un fel.

 6. @doroteea

  Corect.Si asta pentru ca nu l-am ascultat pe Dumenzeu,

 7. >Având în vedere contextul în care regele a fost nevoit să abdice, ar fi util un referendum prin
  >care românii să se pronunţe dacă doresc ca România să fie monarhie sau republică.

  1) Fiind uns, regele Mihai este rege si azi; harul nu se poate lua inapoi in Biserica.
  2) Regele Mihai a semnat declaratia de la Budapesta din iunie 1989, prin care Transilvania era considerata ‘spatiu de complementaritate’ intre Romania si Ungaria, DECI NU VATRA DE FORMARE A NEAMULUI ROMANESC. SENILITATE/PROSTIE, calcul politic (din cadrul secnariului prin care se dorea dezmembrarea Romaniei dupa model iugoslav) sau altceva, semnatura ramane o MARE TRADARE A ROMANIEI, PENTRU CARE NU S-A OFERIT NICI O EXPLICATIE PANA AZI.
  http://www.civicmedia.ro/document-1989-declaratia-de-la-budapesta-autonomie-pentru-transilvania/

  3) Trebuie sa existe doua referendumuri:
  a) daca Romania devine sau nu regat
  b) daca in fruntea tarii vor rana urmaii regelui Mihai sau nu.

  In Ziarul Lumina, a aparut un articol acum 2-3 ani prin care se arata ca exista sute de descendenti ai familiilor boieresti domnitoare (“os domnesc”) – multi cu facultati si cu meserii onorabile. Nu s-a mers mai departe cu sugestiile, dar este oportun sa se faca o alegere in cunostinta de cauza; trebuie sa se stabileasca fara patima, cele bune si cele rele facute de regele Mihai si daca s-a purtat cu vrednicie dupa abdicare.
  Sa nu uitam ca fetele lui nu cunosteau limba romana in 1989, ca in timpul exilului nu a acordat macar o bursa vreunui elev/student roman din occident… Nici pentru asta casa regala nu a oferit vreo explicatie…

 8. @Emanuel
  1) Sunt istorici care afirma ca independenta Roamanei s-a pastrat in a 2 a jumatate a sec al 19 lea, datorita lui Carol I. Relatia Romaniei cu Germania, garantia oferita de armatele Germaniei care se invecina cu imperiul tarist, a oprit transformarea Romanei in gubernie.
  Poate nu stii, dar in primavara lui 1877, aramata rusa nu a mai asteptat acordul guvernului roman de a traversa tara in drum spre Bulgaria, pt a se lupta cu turcii. Pur si simplu a ocupat sudul Basarabiei, revenit Romaniei dupa razboiul Crimeiei – 1856, dupa care a ales dupa bunul plac drumurile spre Bulgaria, guvernul Romaniei putand doar sa protesteze. Astea erau realitatile politico-militare ale vremii. Eu aici vad rolul politico-militar providential al lui Carol I.

  2) Actul de la 23 august era singura solutie. Razbioiul era pierdut, iar Romania cedata URSS. Cu Stalin nu putea nimeni negocia decat pe baza realitatiloe militare.
  !!! REGELE MIHAI A ASCULTAT DE PARTIDELE ISTORICE !!!
  Posibil ca sa fi gresit la detalii, dar a fost lasat sa se descurce singur de acestea. Camarila regala pare sa fi fost in mare parte controlata de masonerie (mostenire de la Carol al 2 lea).

 9. @MirceaB

  1) Dar si avansul masoneriei occidentale a luat un avans considerabil prin venirea la putere a lui Carol I .In fine ,e o discutie mult mai complicata ,si cred ca esti de acord in aceasta privinta.Rusii mereu au vazut in Romania o tara care joaca la doua capete,asta in conditiile in care rusii aveau si o batalie istorica si veche cu lumea occidentala(prin razboaiele impotriva polonezilor papisti etc ).Nu stiu ce s-ar fi intamplat daca de-a lungul istoriei am fi fost aliati deplini devotati.

  Un singur lucru am constatat:ca ,cu cat tara era mai unita politic(din istorie mereu aflam ca am reusit “sa-i pacalim” pe occidentali,sau sa le atragem simpatia-in loc sa-i atragem “simpatia” Lui Dumnezeu),cu atat calasa politica(despre asta aflam usor citind scrierile publicistice ale lui Eminescu) si o parte din popor era mai instrainat de tara si mai parvenit.

  De altfel,nu e irnoci ca Germania ne oferea garantiile ,iar in Primul Razboi Mondial am luptat contra ei?De altfel si in Al Doilea Razboi o buna parte din politicieni(cu simpatii vadit occidentale,si unii chiar cu simpatii comuniste) erau impotriva oricarei legaturi cu Germania.Evident,refuzul ajutorului Germaniei care consta in armament a dus in final la dezastrul Armatei ROmane pe front,desi a dat cat a putut in conditiile respective.

  2)Nu sunt nici e departe deacord.Nu a facut decat sa strice intr-un hala fara de hal negocierile purtate de Maresalul Antonescu cu sovieticii.Pe langa ca ramane “armistitiul fals” ,o pata imensa pe imaginea regelui Mihai(unii l-au numit “mostenitorul pacatului”,facand referire la tatal sau …).Despre s-a discutat si tot s-a mai rasdiscutat.

  Hai sa-ti trimit un link interesant:http://www.george-damian.ro/dialogul-dintre-regele-mihai-si-maresalul-ion-antonescu-din-23-august-1944-4839.html

  Impresionante sunt insa comentariile .Dar unul dintre ele o sa-l extrag:

  “Mircea Vâlcu-Mehedinți
  21/10/2013 la 17:03

  Astăzi am citit cele 63 de comentarii și am decis să răspund, cu toate că nu am timp, scriind „Istoria Comunismului din România. Origini și activitate”. Eu, spre deosebire de majoritatea istoricilor, nu comentez, nu interpretez izvoarele (documentele), nu le „povestesc” ci le public așa cum sunt. Nu umblu nici chiar la ortografie sau stilul celui care a conceput documentul. Și aceasta, pentru că îi consider pe cititori destul de inteligenți, să poată interpreta ei documentul; nu vreau să manipulez mintea cititorului, pentru simplul fapt că, dacă aș face-o, cele scrise de mine ar fi subiective. Toți suntem subiectivi.
  Eu sunt de 20 de ani cercetător la Arhivele Naționale. Pentru viitoarea mea carte (Istoria Comunismului), am fotografiat 5.200
  de file, din „Fondul CC al PCR” (timp de 8 luni, cu o frecvență (la Arhive)zilnică – opt ore pe zi. Acesta sunt eu. Dacă dorește cineva să mă cunoască, mă găsește pe Internet. Printre altele, am 34 volume editate. Dar, să trec să răspund:
  – Cineva scrie că documentul este o făcătură. Eu îl întreb: Cât personal ar fi trebuit să aibă Arhivele Naționale, pentru a citi cele câteva sute de mii de documente din acest fond? Dar mite să le mai și falsifice sau să le inventeze?
  – Antonescu nu voia să-i ceară părerea lui Hitler dacă voia să facă Armistițiu cu Puterile Aliate. El dorea să discute cu Hitler și să-i ceară ca Armata Germană să se retragă, fără vărsări de sânge, deoarece dacă nu se retrăgea, puținii nemți care mai erau în România ar fi pierit, fie în luptă, fie ca prizonieri. Domnii care l-au înjurat pe Antonescu, îi rog să mai întrebe și pe militari ce înseamnă ducerea unei bătălii sau despre starea operativă a unor trupe aflate în conflict. Și să nu se uite, sau poate că respectivul nu știe, că fostul rege Mihai și mama lui au fost înscăunați de către Ion Antonescu.
  – Sursa articolului nu este „Time”, ci documenul fotografiat de mine din Fondul CC al PCR. Eu am publicat sursa, adică denumirea Secției CC al PCR unde există documentul, numărul dosarului și anul. Cineva mă acuza că nu am dat sursa. Probabil că n-a avut răbdare sau timp să citească și sursa. Revista Art Emis a publicat sursa. Este o coincidență că acest articol ar fi apărut în 1947 în „Time”. Eu nu am citit ziarul respectiv.
  – Nu înțeleg: de ce ziaristul american, care a scris în „Time”, este credibil, dar documentul din Arhivele Naționale Române nu este credibil? De fapt înțeleg: Noi românii îi adulăm pe străini, îi credem că tot ce spun ei, tot ce scriu, este literă ruptă din Rai, dar pe români, chiar dacă aduc argumente concrete, științifice nu-i credem.
  Asta ne este firea: Când au venit nemții (eu eram copil)românașii nostri au început să înlocuiască vorbirea noastră cu cuvinte nemțești; au plecat nemții și au venit rușii. Am uitat limba noastră, românească,și am început să întrebuințăm – în loc de cele românești – cuvinte și expreșii rusești; acum sunt americanii. Aproape toate firmele sau reclamele sunt scrise în limba engleză, sau „romgleză” cum i-am zis eu. Vor pleca și americanii. Vor veni evreii. Cred că atunci vom vorbi limba lor. Vor pleca și ei și vor veni chinezii. Dacă vom mai avea țară, vom vorbi chinezește?
  – În 1944 nu existau numai 3 aparate care să înregistreze pe plăci. Avea și Casa Regală, avea și Poșta etc. Mai răscoliți, domnilor, și Fondurile Serviciilor Secrete. Acxolo găsiți multe „noutăți”. Eu, din aceste Fonduri (Direcția Siguranței Generale, SSI, Corpul Detectivilor și Casa Regală, timp de 15 ani (am venit zilnic la Arhive) am studiat peste 100.000 de documente. Cine nu crede, îl rog să meargă la Arhivele Naționale, să ia aceste Fonduri, și să vadă numele meu, data studierii, care sunt trecute pe opisul dosarului. Și eu, m-am asemuit, dintr-un anumit puct de vedere, cu Petre Țuțea care a spus: „Numai un tâmpit ca mine putea face 13 ani de pușcărie pentru un popor de idioți”. Așa am făcut și eu. Am studiat documente de Arhive, ca un idiot, că românii nostril sunt…români. Ei nu mai citesc cărți, nu se mai documentează, ci-i dau cu presupusul. Românul le știe pe toate, din naștere. Recomand să se citească în „Analele Academiei Oamenilor de Știință” din 2008, articolul despre cele 17 volume ce le-am publicat (Fața necunoscută a Istoriei României – perioada 1890-1947), scris de regretatul Prof. Univ. Dr. Gheorghe Buzatu.
  – Se mai comentează că, acest document, trebuia să se fi publicat în 1990, nu acum. Domnul respective nu a aflat că acest Fond s-a dat la studiu, pentru cercetători și istorici,abia în 2008. Cele câteva sute de mii de documente (adică Fondul CC al PCR)au zăcut la MAN, apoi în niște magazii și tărziu au fost date Arhivelor Naționale.
  – Cineva mai comentează că din text nu se vede că fostul rege era bâlbâit, trăgând concluzia, din aceasta, că documentul este fals. Mă apucă râsul câd citesc o astfel de părere. Dragă domnule, cum vrei să se scrie în document, ca să-ți demonstreze dumitale bâlbâiala acestuia?
  -Mai spune cineva că fostul rege nu bătea cu pumnul în masă. Îl întreb pe acest domn, a convețuit cu Mihai, pentru a-i cunoaște apucăturile?
  – Fostul rege nu era copil în 1944. Avea 24 de ani. Napoleon, la vârsta lui cucerea Europa. Edison făcuse o grămadă de invenții și mulți alții. Fostul rege, deci, nu era un copil, ci avea mintea unui copil. Dacă citiți mai bine documentele din Arhivele Naționale o să vedeți că era condus de mama lui.
  – Când un Rege își ia ginere un actor (Prințul Dudă) și are o fiică arestată pentru înșelăciune (în SUA), fiind incapabil să-și educe propria familie, cum putea să conducă o țară?
  Știați că fiicele lui și soția nu știu o boabă romnește, în afară de cea căsătorită cu Dudă? Oare, aceasta nu înseamnă că avea un dspreț profund față de poporul căruia i-a fost rege?
  Ajunge cu acest comentariu. Mai am încă mult de lucru, dar când am citit comentariile (ieri mi-au parvenit)și am văzut că majoritatea au comentat fără să aibă nici cele mai elementare cunoștințe istorice, au un raționament „de clacă”, nu m-am putut abține să nu răspund la insultele care mi s-au adus. Majoritatea ați scris (ați comentat)- o să vă supărați – că nu aveați ceva mai bun de făcut. Vă plictiseați. Mai bine mergeați pe la librării sau târguri de carte sau saloane de carte și cumpărați (dacă nu vă dureau banii) cărți de istorie și din ele ați fi aflat mai multe, cu alte cuvinte vă îmbogățeați cunoștințele .
  Eu nu-mi ascund numele, pentru că nu-mi este teamă sau rușine să-mi spun părerea,
  Mă numesc Mircea Vâlcu-Mehedinți, stimați anonimi. ”

  Remarcabil.Nu,regele Mihai nu era condus numai de partidele politice !

 10. @MirceaB (comentariul #8)

  “1) Fiind uns, regele Mihai este rege si azi; harul nu se poate lua inapoi in Biserica.”

  Puteti da mai multe detalii?Este aceeasi situatie ca in preotie>Sau?

  “2) Regele Mihai a semnat declaratia de la Budapesta din iunie 1989, prin care Transilvania era considerata ‘spatiu de complementaritate’ intre Romania si Ungaria, DECI NU VATRA DE FORMARE A NEAMULUI ROMANESC. SENILITATE/PROSTIE, calcul politic (din cadrul secnariului prin care se dorea dezmembrarea Romaniei dupa model iugoslav) sau altceva, semnatura ramane o MARE TRADARE A ROMANIEI, PENTRU CARE NU S-A OFERIT NICI O EXPLICATIE PANA AZI.
  http://www.civicmedia.ro/document-1989-declaratia-de-la-budapesta-autonomie-pentru-transilvania/

  Un detaliu pe care nu l-am stiut.Multumim pentru informatii.

  “3) Trebuie sa existe doua referendumuri:
  a) daca Romania devine sau nu regat
  b) daca in fruntea tarii vor rana urmaii regelui Mihai sau nu. ”

  Asa cred si eu .

  “trebuie sa se stabileasca fara patima, cele bune si cele rele facute de regele Mihai si daca s-a purtat cu vrednicie dupa abdicare.”

  Nu stiu ce fapte bune a facut.Desigur,pentru multi e o fapta buna ca a facut lobby in Occident pentru accederea in NATO.Pentru mine e lamuritor acest aspect.Si am vazut ca e si laudat de zori pentru treaba aceasta.
  Vrednic ca aparitie publica si ca pretentii in revendicari ,”da” .
  Faptul ca el si cu fiica lui duc actiuni filantropice,asta este cu totul alta mancare de peste,dar eu personal sunt impotriva revenirii acestei familii pe tron.

 11. Ce bine, că în sfârșit și dl Scurtu ia atitudine pe linia foștilor colegi, florin Constantiniu și Gheorghe Buzatu. Pe când și alți istorici adevărați vor lua atitudine normală? Ah, am uitat să-l menționez pe dl Ioan Aurel Pop de la Cluj-Napoca!
  Cu fostul rege Mihai, treaba este f clară, inclusiv partea cu harul ce -la avut de la Dumnezeu. Semnând abdicarea din 1947, el s-a despărțit de statutul său pe care i l-a dat Dumnezeu, precum un creștin, semnând pt satana, își pierde automat harul primit prin botez.
  Altminteri, dpdv legal, el tot n-ar avea urmaș la tron, neavând niciun fiu (Dumnezeu nu bate cu bâta).
  Deci dacă la un referendum, printr-o minune poporul român, care în majoritate este republican, ar vota pt monarhie, ar tb ca să aleagă și o dinastie, căci cea de Hohenzollern și-a jucat cartea istoriei. Probabil atunci când l-a predat pe Antonescu dușmanilor lui și ai poporului român (sovieticilor)….

 12. O fi un piv off-topic, dar nu ma pot abtine. Tot timpul ni se aduce aminte ca Nicolae Iorga a fost ucis de legionari. OK. Fain. Bun. Asa este. Dar niciodata, dar absolut niciodata pe canalele oficiale nu s-a spus de ce l-au omorat legionarii. De parca legionarii astia faceau crime asa, ca sa se distreze.
  Sa spun eu: legionarii au facut crime, e adevarat. Cei care l-au omorat pe Gh. Duca s-au si predat imediat dupa, adica mesajul lor a fost ca nu sunt criminali de rand ci justitiari, in dezacord cu justitia oficiala a statului roman de la acea data. Iar pe Nicolae Iorga l-au omorat pentru rolul sau decisiv in asasinarea Capitanului C.Z. Codreanu. Cel putin in ochii legionarilor, Iorga a fost la randul sau un asasin.

 13. principele Nicolae şi-a oferit “serviciile” declarând: “Dacă ţara, românii mă vor chema, sunt pregătit să răspund chemării lor”.

  Sa vedeti la anul cum vor iesi in strada si il vor “chema romanii” pe golan, in pofida faptului ca nu mai este principe si nu mai poate accede la tron.

  Principele Nicolae, AUDIAT de Poliție. SCANDAL IMENS în Casa Regală. BĂTAIE cu RĂNIȚI
  Dl Medforth-Mills a forțat ușa casei, implicând în incident șase persoane, dintre care trei colaboratori ai Casei Majestății Sale.
  Dl Medforth-Mills a agresat fizic și verbal trei persoane. Una dintre ele prezintă răni corporale.
  http://evz.ro/scandal-imens-casa-regala.html
  http://evz.ro/scandal-la-casa-regala-mama-printului-nicolae-reactie.html

 14. Toata “presa”, la unison, a inceput campania de promovare a lui Nicolae Carpathia: poporul il iubeste pe golanul care tocmai a scapat de acuzatiile de lovire, iar casa regala este “captiva unor epigoni.”

  http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/avocat-fostul-principe-nicolae-a-scapat-de-acuzatiile-de-lovire-dupa-incidentul-de-la-resedinta-regelui-mihai.html

  http://www.stiripesurse.ro/lovitura-pentru-casa-regala–cei-mai-infocati-sustinatori-ai-regelui-mihai–sprijin-pentru-nicolae—ar-trebui-lasat-sa-si-vada-bunicul—-_1230660.html

  Ma tem ca, odata cu Majestatea Sa Regele Mihai, porneste pe drumul cel fara de intoarcere insasi Casa Regala a Romaniei, devenita captiva unor epigoni.
  Spre deosebire de dl Duda, de exemplu, Nicolae este sange regesc, sange din sangele Regilor Romaniei, Carol I si Ferdinand. Nimeni niciodata nu ii va putea lua calitatea de nepot al Regelui.
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/un-istoric-acuza-ioan-scurtu-despre-stergerea-programata-a-identitatii-nationale-se-acrediteaza-ideea-ca-romanii-nu-au-capacitatea-de-a-se-conduce-prin-ei-insisi/

 15. Ma tem ca, odata cu Majestatea Sa Regele Mihai, porneste pe drumul cel fara de intoarcere insasi Casa Regala a Romaniei, devenita captiva unor epigoni.
  Spre deosebire de dl Duda, de exemplu, Nicolae este sange regesc, sange din sangele Regilor Romaniei, Carol I si Ferdinand. Nimeni niciodata nu ii va putea lua calitatea de nepot al Regelui.
  http://www.ziare.com/regele-mihai/casa-regala/regele-e-pe-moarte-casa-regala-a-murit-deja-1488725

  Am corectat linkul.

  Deci suntem uniti in cuget si simtiri sa-l intronam la Nicolae Carpathia.

  Nicolae Carpathia, Antihristul român care nu deranjează pe nimeni, nici măcar pe ortodocșii români
  https://mucenicul.wordpress.com/2011/06/29/nicolae-carpathia-antihristul-roman-care-nu-deranjeaza-pe-nimeni-nici-macar-pe-ortodocsii-romani-i/

 16. Citez dinttr-un articol postat acum 6 ani, pe 03/07/2011, cand nimeni nu intrevedea ca stema Romaniei va avea coroana la sfarsitul anului 2018, cand va fi inaugurata si Catedrala, si nimeni nu intrevedea ce se intampla in aceste zile cu regele Mihai si scandalul legat de fostul principe Nicolae.

  De la început vreau să spun că nu doresc să supăr pe nimeni și că nu am nimic împotriva Casei Regale de Romania, ba dimpotrivă i-am simpatizat și stimat întotdeauna pe Majestățile Lor Regele Mihai I și Regina Ana, pentru că bunicii mei au avut numai cuvinte de laudă și apreciere la adresa domniilor lor. Voi încerca să demonstrez că personajul Nicolae Carpathia ar putea face referire la Principele Nicolae.
  https://mucenicul.wordpress.com/2011/07/03/nicolae-carpathia-antihristul-roman-care-nu-deranjeaza-pe-nimeni-nici-macar-pe-ortodocsii-romani-iii/

 17. CATEVA SPICUIRI DIN BIBLIOTECI DESPRE- ZVOARE, DOCUMENTE ,CARTI ISTORICE ANTICE SI MEDIEVALE GETI DACI ROMANI VALAHI ROMANI

  IEN

  513 IEN -270 EN A.D. XENOPOL VOL 1 –DACIA

  513 IEN-SEC XV EN Revansa-Daciei NOI ROMANII, SUNTEM LOCUITORII CEI MAI VECHI AI ACESTUI PAMANT

  500 IEN -100 EN-500-100-1500-1900-ORIGIN OF ROMANIAN

  480 -430 -IEN HERODOT GETII CTRL F 1914 history OF The 02

  480 -430- IEN HERODOT P 342-381 GETII ZAMOLXE CTRL F ISTORII IV -L120

  480 -430 IEN Herodotus NEAMUL GETILOR CTRL F

  480 IEN-430 -IEN _Herodotus,_The_History, GETII CTRL F

  480-430- IEN HARTA herodotes-histories-opt-GETII DACII

  480-430 ien -L120 – Herodotus IV. Books 8-9 GETII CTRL F

  484 IEN – 430- IEN ,_Herodotus,_The_History,_EN GETII CTRL F

  460-395- IEN THUCYDIDES L108 GETII CTRL F

  431 -354 IEN XENOFON sanabasi00xenoiala GETII

  427 – 347 -îen CARMIDE PLATON complete-dialogues P 39 ZAMOLXE

  106 IEN – 43 IEN L008N.Cicero — Letters to Atticus II GETII P 226-227

  100 – 44 îen-Caesar Caius Iulius- Bellum Gallicum daci dacia p 271 ctrl f

  100 – 44 îen-Caesar Caius Iulius-The Gallic Wars daci ctrl f

  100 – 44 îen caesar History–Gallic Wars, 58-51 B.C daci ctrl f .

  100 IEN – 300 EN REGATUL DACIE SI GETILOR

  82 IEN-44 EN BUREBISTA 2005 Dunarea de jos
  82 IEN-44 EN BUREBISTA
  82 IEN-44 EN Pre BUREBISTA_lucusiensis_2a_2014
  85-106 DECEBAL REGELE DACILOR IN L. ITALIANA
  65 IEN -8 IEN DACIA CTRL F HORACE 1862 -1926 Satires, Epistles and Ars poetica
  65 IEN -8 IEN Quintus Horatius Flacus Opera_omnia geti daci ctrl f
  63 îen – c.19 en -Strabon despre Burebista Res_Geographica Geneva 1587

  63 îen – c.19 en GETII BUREBISTA P 289 L241 Strabo — Geography VII Books 15-16
  63 îen – c.19 en-L049 Strabo — Geography I Books 1-2 GETII P 453-493
  63 îen – c.19 en-L267 Strabo — Geography VIII Book 17 and General Index GETII DACII CTRL F
  63 IEN -19 EN STRABON geography of strabo PAG 453 483 TARA GETILOR
  63 IEN -19 EN getii pa 289 ctrl f L241 Strabo — Geography VII Books 15-16
  63 IEN- 19 EN STRABON GEOGRAFIA CARTEA 16 P 288-289 GETII
  63 IEN -19 EN STRABON geographyofstrab 2 DACII GETII CTRL F
  63 IEN-19 EN GETII STRABON GEOGRAFIA DACII GETII CTRL F
  50 – c.15 îen-L018N – Propertius getii cartea IV CAP III SI V
  44 IEN -106 EN -THE DACIAN WAR rezumat
  43 îen – c.17 en Publii_Ouidii_Nasonis_Fastorum_lib_6_Tristium 5 Del Ponto 4 getii ctrl f
  43 îen – c.17 en Ovidius Publius Naso Tristia Ex Ponto 1939 getii ctrl f
  43 îen – c.17 en P_Ovidii_Nasonis_Tristium_libri_5_cum_ad 1840 getii ctrl f
  43 îen – c.17 en Pub_Ouidii_Nasonis_Fastorum_lib_6_Tristi getii ctrl f
  43 IEN-17 EN Ovidius Publius GETII IN TRISTIA EX PONTUS TOMIS
  43 ien-c17,_Ovidius_Naso._Publius,_Tristia,_LT getii ctrl f
  19 IEN- 31 EN VELLEIUS PATERCULUS Res gestae Divi Augusti Augustus GETII DACII

  EN
  4-70 Columella Lucius Junius Moderatus De re rustica GETII P 232 GETARUMQE
  12 EN OVIDIU Danubius IV GETO DACII
  15 oct 70 – 21 sept 19 îen Vergilius Publius Maro getii dacii Georgicon
  15 oct 70 – 21 sept 19 îen virgil-aeneid-tracii GETII
  16-131 PLINY S naturalhistoryof1855 DACII GETII P 33 PDF-265-329-330-335-340
  16-131 The_natural_history_of_Pliny_1855
  24 – 25 august 79 Plinius Secundus Caius L392 dacii ctrl f
  24 – 25 august 79 Plinius Secundus Caius L330 Naturalis historia dacia ctrl f
  24 – 25 august 79 Plinius Secundus Caius L352 Naturalis historia getii dacia ctrl f
  37 -100 Flavius Josephus L203 dacia ctrl f
  37 -100 josephus dacii ctrl f
  39 AD – 65 AD Marcus Annaeus Lucanus -PHARSALIA L220 GETII DACII P 61-121-469
  40 – 103 Frontinus Sextus IuliusLStratagemata174 DACII P XVI -69-125-472-479
  45 EN-125 EN,_Plutarch,_Parallel_Lives_Of_Noble_Grecians_And Romans, GETAE
  46 – c.120 L101 Plutarch — Lives IX Demetrius and Antony. Pyrrhus and Gaius Marius DICOMES REGELE GETILOR P 281
  56 – c.120 -L111 Tacitus — Histories I Books 1-3 DACII GETII CTRL F
  56 -120 CORNELIUS TACITUS SENATOR SI ISTORIC ROMAN vita gricole in imperiul roman dacia CTRL F
  56 -120 EN quomodo SENATOR ROMAN TACITUS Publius (or Gaius) Cornelius history GETII DACII
  56- 120 SENATOR SI ISTORIC ROMAN GETII DACII PUBLIUS CORNELIUS TACITUS L249P 222-223
  56-120 TACITUS DACII P 222-223
  61-113 plinys natural HISTORY DACIA CARTE IV PAG B – CAP XII P 18
  61-113-Gaius Plinius Caecilius Secundus-PLINIUS-DACII P 30-31-Natural History I
  69-140-DACII GETII suetonius THE LIVES OF THE TWELVE CAESARS
  69-140-DACII GETII-suetonius_
  69-140-DACI-lives twelve Caesar Suetonius
  70 SEC I EN -QUINTUS ClJRTIUS RUFUS Historia_Alexandri_Magni GETII CTRL F
  70 SEC I EN -QUINTUS ClJRTIUS RUFUS Historia_Alexandri_Magni GETII P 699 CTRL F
  70 SEC I EN -QUINTUS ClJRTIUS RUFUS.alexandru cel mare GETII P 129
  90-168 EN Claudii_Ptolemaei_GeographiaVOL_I DACIA P 177-180 GREACA
  90-168 EN PTOLEMEU cosmographia DACIA -150 E.N CTRL F
  90-168 EN PTOLEMEU cosmographia getii dacia ctrl f
  90-168 EN Ptolemy_maps Dacia Collection of Maps from the 1482 Ulm Ptolemy

  95- 165 APPIAN S GETII P 429-563-565 ROMAN HISTORY III

  95- 165 APPIAN S GETO DACII ROMAN HISTORY II CTRL F

  95 -165 appian s roman history I CTRL F GETII DACII

  95 -175 ARIAN L236 GETII ctrl f

  95-175 Aararian getii ctrl f L236

  100 – 170 Fronto Cornelius Marcus EPISTULAE P 20- 21- 206 -207 etc DACII

  100 – 170 Fronto Cornelius Marcus EPISTULAE P-200 DACII

  100 -200 EN -PROVINCIA DACIA AUGUSTIA dacii decebal ctrl f

  100 -400 Română Tabula Peutingeriana, sec. I-IV d.C. Facsimil de Conradi Millieri, 18871888 DACIA

  100-200- Balbus – Expositio et ratio omnium formarum – DACIA

  100-300 DACII GETII CTRL F 1892-1898 STUDII DETALII IMPERIUL ROMAN -prosopographia SAEC. I-III.

  100-300 DACII GETII CTRL F 1896 STUDII DETALII IMPERIUL ROMAN prosopographia IMPERII ROMANI

  100-600 EN The Dacians The Dacians have the dubious honor of serving as one of the last great conquests of Rome by none other than Emperor Trajan BY PAUL LEACH

  110-189 SEC II Pausanias GEOGRAF GREC P 45 GETII

  113- Columna Traiana a fost inaugurată la 12 mai 113
  operă a celebrului arhitect Appolodor din Damasc. În anul 2013, s-au împlinit 1900 de ani de la inaugurarea Columne

  113-2013 – DACII 1901 ANI DE LA COLUMNA TRAIAN
  113-2013 – DACII 1901 ANI DE LA COLUMNA TRAIAN

  120 -130 Florus Lucius Annaeus Epitomae de Tito Livio bellorvm omnivm annorvm DACII P20-33- 52-53-99-100-106-115

  120-130 LUCIUS ANNAEUS EPITOME DACII P 178-179-220-221-328-329-334-335-705-707-708-713-722

  125 – 180 Auli_Gellii_Noctes_Atticae P 343 SI 712 RAZBOI PRAZI TRAIAN DACIA

  125 – 180 Gellius Aulus Noctes Atticae XIII,25,1 BOGATIILE FORUL TRAIAN DACIA

  155 – c. 240 CRESTINAREA DACILOR 1819-1893,_Schaff._Philip, 1 Vol 03 Latin Christianity Its Founder._Tertullian, DACII CTRL F

  155 – c.220-Adversus Iudaeos Tertullianus Quintus Septimius Florens .CRESTINAREA DACILOR CTRL F . PRIMA MENTIUNE –ISTORICUL Tertullianus

  155 – c. 240 Dunn, Geoffrey D. – Tertullian Early Church Fathers 2004 DACII CRESTINI CTRL F

  155 – c.236 DACII GETII CTRL F L177 Dio Cassius — Dio’s Roman History IX Books 71-80

  155 – c.236 DACII GETII CTRL F L176 Dio Cassius — Dio’s Roman History VIII Books 61-70

  155 – c.236-DACIA CTRL F L083 Dio Cassius — Dio’s Roman History VI Books 51-55

  155 -236 DIO CASIUS GETII DACII romanhistory BOOK 06

  155 -236 GETII DACII L083-Cassius Dio Cocceianus Roman History VOL VI BOOK 51-55

  155-235 Cassius Dio 5 DACII CTRL F 2004

  174-382 Guide to the Inhabited World University College London Dionysius of Alexandria’s GETII DACIA CTRL F

  200-300 Ampelius Lucius Liber Memorialis dacii dacia p 21-97-137

  200-300 SEC-II-III-Illyrica_antiqua IN VIZIUNEA CROATILOR DACIA CTRL F

  250 – 325 Lucii_Caecilli_Firmiani_Lactantii_Mortibus Persecutorum dacia ctrl f

  253- 339 sf ap andrei la daco romani 1987 Eusebiu de Cezareea – Scrieri I

  260-340 sf ANDRE in scitia THEOTIMUS episcop-TOMIS Historia_Ecclesiastica_Eusebii_Pamphili
  260-c 340 Council- Nicaea 326 SCITIA SF AP ANDREI history of Eusebius GETA CTRL F

  260 – c.340 GETII DACII CTRL F
  1819-1893,_Schaff._Philip,_3_Vol_01_Eusebius_Pamphilius,_EN

  270-1290 A.D XENOPOL VOL 2 NAVALIRILE BARBARE

  275-568 CONTINUITATE DACO ROMANA

  300-400 ammianus marcellinus DACIA CTRL F

  300-400 HISTORIA AUGUSTA BOOK II L140 DACIA CTRL F

  300-400 Scriptores Historiae Augustae I DACIA CTRL F

  300-400 sec. IV anonim The Scriptores historiae augustae 1921-1932 getii dacii ctr l f multe pagini

  300-400-L263 Scriptores Historiae Augustae III The Two Valerians.
  GETII DACII CTRL F

  300-400 sec IV Donariul de la Biertan descoperit 1775-1779 MARTURIE CRESTINA DACO-ROMANA

  305 -313 GALERIUS VALERIU Maximinus RELIGIA IMP ROMAN DACIA CTRL F

  313-1254-history of byzantine empire pagini getii dacii CTRL F

  316 – 387 eutrop P 47-48-49-DECEBAL DACIA – GOLIREA DACIEI DE BARBATI -NU DE TOATA POPULATIA!!!!!

  316 – 387 eutrop GREACA LATINA -DECEBAL DACIA DECEBAL CAP VIII PAG 136-138-140
  -GOLIREA DACIEI DE BARBATI -NU DE TOATA POPULATIA!!!!!

  316 – 387 Eutropi Breviarium ab urbe condita ed DACI DACEBAL PAG 48 -49 CAP VIII
  -GOLIREA DACIEI DE BARBATI -NU DE TOATA POPULATIA!!!!!

  316 – 387 Eutropii Insigne volumen, quo Romana historia universa dacia decebal ctrl f

  320-390 Aurelius Victor Sextus decaesaribus GETII DACUL DECEBAL P 13-15-34

  320-390,_Aurelius_Victor._Sextus,_De_Viris_Illustribus_Urbis Romae CAP 79 DACI P 19

  320-390,_Aurelius_Victor._Sextus,_Epitome_de_Caesaribus,_ GETI DACI CTRL F

  323-387 Optati_Milevitani_Quondam_Episcopi_Libri DACIA LIBER SECUNDO CTRL F- PAG. 14

  323-387 Adversus_Paganos_historiarum_libri_septe orosius getii pag 5+ ctrl f

  324 to A. D. 440 Sozomen history of the church THEOTIMUS EPISCOP DE TOMIS CTRL F

  330- SEC III -IV tabula PEUTINGERIANA harti DACIA

  330 SEC III -IV Tabula Peutingeriana a fost descoperită de Conrad Celtis 1459-1508 și a fost predată lui Konrad Peutengir 1465 – 1547 DACIA SEG VI VII VIII

  330 SEC III -IV Tabula Peutingeriana-talbert Richard J.A. Talbert: Rome’s World. The Peutinger map recon-sidered.
  In association with Tom Elliott, assisted by Nora Harris, Gannon Hubbard, David O’Brien, and Grahan Sheperd. Cambridge: Cambridge University Press 2010. 376 pages, 33 b/w illus.,

  330 Tabula Peutingeriana 2000_art7 DACIA

  330 sec III Tudor-Tabula-Imperii-Romani-Drobeta-Romula-Sucidava-1965

  331 – 26 iunie 363 IMPARAT ROMAN 361-363 Iulianu_Autokrauoros_Kaisares GETII DACII CTRL F

  339-397 E.N _Ambrosius,_Epistulae_Variae,_LT -DACIA CTRL F

  339-397,_Ambrosius,_Epistulae_Variae,_LT DACIA CTRL F

  340 – 397 COMPENDIUM HISTORIAE 1930 DACI CTRL F ANUL 1255

  350 – 399-Constantius II Emperor 340-361 in association with Constans 340-350-GETII DACII

  354 – 22 iunie 431 Paulinus Nolensis Meropius Pontius Anicius_Poemata,_LT POEMA XVII GETII DACII CTRL F

  354-431,_Paulinus_Nolanus_Episcopus,_Poemata,_MLT PAG 483-484 POEMA XVII DACIAM –DACORUM- DACOS -488 RAND 248 GETII DACII CTRL F

  363 SEC IV -V Servius Maurus Honoratus Commentarii in Vergilii GETII CTRL F CAP LXXII SI P 343

  365 – 408 Claudianus Claudius VOL I DACII GETII P 48-57-75-117-273-291-309-372-ETC

  365 – 408-Claudianus Claudius VOL II GETII DACII P 90-95-99

  365- 408 claudianas history dacii-P 43-44-58-158-166-171-172-199

  370-421-466 cosmografii AETICUS DONARIS HISTRICUS 2009 EXPLORATOR GETO- DACO- ROMAN- BOOK

  375- 420 adversuspaganosh 1857 OROSIUS PAULUS getii dacii ctrl f

  375 CCA 420 adversuspaganosh00ROSIUS PAULIS getii dacii ctrl f

  375-420 Adversus paganos historiarum libri septem getii dacii ctrl f

  390 sec III MARCUS IUSTINUS Trogi_Pompeii_Historiarvm_Philippicarvm TERITORII DACI GETI CTRL F

  390-550 BOOK L331-Ammianus Marcellinus Roman History III_27-31 Excerpta Valesiana DACIA P 516-517-518-519

  394 claudian dacia CTRL F vol 2

  395 -420 Notitia Dignitatum 395-420 SITUATIA MILITARA ROMANA DACIA CTRL F EST VEST

  395-420 Notitia_dignitatum_et_administrationum_MULTE PAGINI DACI DACIA CTRL F

  395-420 UNIVERSIDAD MADRID 1939 LA NOTITIA DIGNITATUM DACII DACIA CTRL F

  400-450 pag 273-274 vetranio episcop tomis Ecclesiastical_History Of Sozomen And Philostorgius 1855

  400 CLAUDIAN Pag 10 48 60 64 74 100 116 156 196 280 290 308 ETC DACI GETI IN RUFIUM IMPOTRIVA EUTROPIU

  401 -450 DACIA CTRL F Codex_Theodosianus cum_perpetuis_comment

  410 sec IV Avienus Rufius Festus Postumius Descriptio_orbis_terrae CAP 23-24 PARAGRAF-440 -TERITORII GETI DACI

  417–418 zosimus_NOVA HISTORIA 490-510 _DACII GETII CTRL F

  421 – 500 Cosmographiam_Aethici_Istrici_ab_Hierony cu 1057 ani inainte lui magelan-AETICUS DONARIS-PRIMUL EXPLORATOR

  430 – august 489 L296 Sidonius Apollinaris Gaius Sollius Modestus GETII DACII CTRL F

  430 – august 489 L296 Sidonius Apollinaris Gaius Sollius Modestus Poems and letters CARMINA GETII DACII P 31-102-103-124-125-146-148-152-156-160-162-286 CTRL F

  430 – august 489 Sidonius Apollinaris Gaius Sollius Modestus GETII DACII CTRL F

  430-435-SEC IV Vegetius Publius Flavius Renatus epitoma rei milit P 88 CAP XXVIII DACOS DACII

  430-435-SEC IV Vegetius Publius Flavius Renatus Epitoma rei militaris P 36 CAP XXVIII DACOS DACII Manuscript1473 of 1474

  450 Epitoma rei militaris Vegetius Renatus, Flavius

  469 la 565 EPOCA 1 TARZIE ROMANA LUPTE NORDUL DUNARII
  470-534 Marcellinus Comes – Chronicon dacia getii ctrl f

  470-534,_Marcellinus_Comes,_Chronicon,_LT DACIA CTRL F

  485 – 578- Cassiodorus Flavius Magnus Aurelius Variarum_libri_XII_chronicon_ad_Theoderi getii dacii ctrl f

  485 – 578 Magni_Aurelii_Cassiodori_Senatoris_V_C_V dacii getii ctrl f

  485 – 578 Magni_Aurelii_Cassiodori_Senatoris_V_C_V getii dacii ctrl f

  485 – 578-MATERIAL P 18-302 DIN FAPTELE GETILOR-2010- Cassiodorus Flavius Magnus Aurelius_Variarum Libri XII

  500 – c.565 Procopius, CARTEA 6 -7 H.B. Dewing DACI P 439-441-445-447-449-453-475-476-477-480 CTRL F

  500 – c.565-L081 Procopius -NATIUNEA GETICA P 11 BOOK II History of the Wars, Books 3-4. (Vandalic War)

  500 – c.565-procopius 2004 DACIA CTRL F

  500 – c.565-Procopius Wars Books VII.36-VIII DACIA P 97 -126 CTRL F

  500 – c.565-Procopius-Anecdota-The_Secret_History 1927 CTRL F DACIA

  500 -700 DACIA PTOLEMEU SI ANONIM RAVENA SEC VI-VII

  500-600- Iordanes – De origine actibusque Getarum – LT GETII

  500-600,_Iordanes,_De_Origine_Actibusque_Getarum,_LT GETII

  520 biblia wulfila Codex_Argenteus-k_munkhammar DACIA CTRL F –SCRIERE BIBLICA GETICA

  534 Marcellinus Comes Chronicon getii dacii ctrl f

  539 – 27 noiembrie 602 Izvor_1_Kekaumenos GETII DACII

  539 – 27 noiembrie 602 Cecaumeni_Strategicon_aparuta _1896 vlahii vechi romani din dacia PAG 5,8 12 scisa in greaca 1075-1078

  551 iordanes De_Getarum_sive_Gothorum_origine_et_rebu GETII DACII CTRL F

  551 Getica Iordanes

  551 DESPRE ORIGINEA SI FAPTELE GETILOR – STUDIU INTRODUCTIV ADEVAR

  551 IORDANES GETII 2009 CARTE COMPILATIE

  551 IORDANES gothic history 1915 ORIGINEA GOTILOR GETILOR CTRL F

  551 iordanis romana DACII GETII 1882 Jordanes, Theodor Mommsen

  551 IORDANES GETICA -POPA LISSEANU 1936

  551-Getica-Iordanes

  551-The_Gothic_History_of_Jordanes_in_English_CTRL F

  551 De Getarum sive Gothorum origine et rebus multe pag getii dacii

  551 Jordanis De Getaru _sive Gothorum origin getii dacii ctrl f

  560 -636 ISIDORUS Hispalensis PREOT ROMANO CATOLIC GETO DACII CTRL F

  560-636 Isidor de Sevilla in english dacii getii ctrl f

  565 la 626 EPOCA 2 TARZIE ROMANA LUPTE NORDUL DUNARII

  587-630 TORNA TORNA FRATRE-EXPRESIE LATINA ROMANA

  599 -LUPTE LA NORD DE DUNARE VALAHII SEC VII STRATEGIKO MAURICIUS – Fabian –IZVOR MARTURIE CARE INFIRMA TEORIILE PAMANTULUI PUSTIIT

  600-1050 GEOGRAFUL MOISE CHORENATI-TARA BLCHILOR SI GEOGRAFUL GARDIZI PODOABA ISTORIILOR-AZ RUM N-n-d-r DIN IMP. ROMAN FLORIN_SFRENGEU 2010

  626 EPOCA 3 TARZIE ROMANA LUPTE NORDUL DUNARII

  679 DACII 1860 SEC VIII Ravennatis anonymi cosmographia et Guidonis geographica ORASE DACIA CTRL F

  700-800 Referitor la problemele demografice de la Nordul Dunării-CONTINUITATE GETO-DACO-ROMANA

  720 – 13 aprilie 799 Pauli Historia Langobardorum 1878 getii ctrl f

  741 -829 DACII CTRL F În Annales regni Francorum,EINHARD

  758 – 5 aprilie 828 Nicephorus I Blacherniss vlahi multe pag ctrl f Breviarium historicum de rebus gestis post Mauricii imperium 1729

  758- 818 THEOPHANES CONFESSOR Blach Valahi ctrL F CHRONOGRAPHIA f Corpus_scriptorum_historiae Byzantinae

  758-818 Theophanes Chronographia II BLACH VALAH CTRL F

  775 – 14 martie 840 eginhard_grant REFERIRE DACIA CAP XV

  775 – 14 martie 840 Vita Karoli Magni Einhard 1905 PAG 82 PDF SI 16 IN CARTE REFERIRE DACIA

  810- 893 PHOTIOS I de CONSTANTINOPOL GETII DACII CTRL F Myriobiblon_sive_Bibliotheca_libr

  810 codexaureus ALBA IULIA

  810 william_adler_paul_ 2002 tuffin_the_chronography_George Synkellos dacia dacii p 493- 500 ctrl f

  810-893 PHOTIOS I de CONSTANTINOPOL Myriobiblon PAG-560-561 GETAE

  840 -910,_Asserius_Menevensis,_De_Rebus Gestis Aelfredi L
  GETII IN ANGLIA

  839-900- OGUZNAME ROMANII ULAKES -VALAHII CTRL F Histoire_genéalogique_des_Tatars PERIOADA 700-1035

  868 DACIA -DIAMANTUL SUTRA cea mai veche mentiune tiparita

  896-1541 Romanii din Transilvania in evul mediu

  900 ROMÂNII DIN VEACUL AL IX-lea PÂNĂ IN AL XIII-lea_42_1936_1938_2007_2002

  900 romanii in OGUZNAME P 45 ULAKES VALAHII Histoire genéalogique desTatars PERIOADA 700-1035

  905 – 9 noiembrie, 959 a fost împărat bizantin între 913 și 959 între 920 și 945, CONSTANTIN VII -HISTORIA p 42 dacia CTRL F

  908-909 AssersL GETI IN ANGLIA

  913 – 959 Constantini_Porphyrogeniti corpusscriptorum history BYZANTINAE dacia GETII CTRL F

  913-959 Constantine VII De ceremoniis aulae Byzantinae libri duo MULTE PAGINI BLACHE RNIS ctrl f

  969-976 monezi bizantine cu imparatul Ioan Tzimiskes_targovistei

  990-1070 VALAHII SEC XI Strategicon-Kekaumenos valahii pag 5,8.12

  990-1070 VALAHII SEC X pag. 5,8,12 Cecaumeni_Strategicon_et_incerti_scriptoris_de_officiis_regiis_libellus_1896

  1000-CARTE VECHE DACICA Rohonc-Codex

  1000-1100 SEC XI Legenda Sancti Gerhardi doua izvoare sec XI 2016

  1017-1078,_Michael_Psellos,_Chronographia,_EN -GETII CTRL F

  1044 GETO DACII ctrl f Geographica Strabon GENEVA 1587

  1049-1294-HISTORY_OF_THE_CHRISTIAN_CHURCH_05 pag. 414 dacia ctrl f-The Middle Ages

  1050 romanii in PODOABA ISTORIILOR GARDIZI aurel decei 1971 text tradus in Scanteia 1939

  1050 – 12 octombrie c.1083 Adam Bremensis gestahammaburgent pag. 168 DACIA DACI GETI CTRL F

  1050 -1083 Adam Bremensis gestahammaburgent GETI SI DACI ctrl f

  1075-1250 Documente privind istoria României – Transilvania aparuta-1951

  1075-1318 perioada The-Seljuks 2012 referire romania

  1083-1148 ANA KOMNENE alexiad 15 CARTI REGATUL DACIEI ctrl f

  1100 – c.1160 DACII DECEBAL Pag. 508-509-510 Annale 1828-1897,_CSHB,_48_Ioannes Zonaras Annales [Pinderi_Editio], GR

  1100-1160 Ioannis_Zonarae_Annales_Annales_VII_XII DACII GETII DECEBAL CTRL F

  1100-1160 IONNES ZONNARES DACII GETII DECEBAL CTRL F Corpus_Scriptorum_Historiae_Byzantinae

  1110 – 1198 Eustathii_Commentarii_in_Dionysium_Perie REFERIRI DACI DACIA CTRL F

  1110 – 1198 Eustathius of Thessalonica_Commentarii_in Dionysium_Perie DACII GETII CTRL F

  1145 -1241 Leo the Great, Gregory the Great p 516 dacia ctrl f-1819-1893,_Schaff._Philip,_3_Vol_12

  1172-1196 gesta hungarorum cambridge university romania getii dacii burebista ctrl f publicat 1996-2001-2003

  1172-1196-anonymous-gesta hungarorum- izvor marturie istorica maghiara -dacia transilvania =Romania

  1172-1196-Transilvania 2011-teritoriu antic romanesc DACIA

  1185- PAGINA 18 PDF BLACHORUM BLACHII P 400-402-403-404-405-410-415 Cronicar bizantin Niketas -vlahii Imperii_Graeci_historia

  1185-1258 imperiul vlaho bulgar NOVA_ACTA_ERUDITORUM_ANNO_MDCCLXIII

  1185-1258, imperiul valaho bulgar Acta_eruditorum_Lipsiensia_anno_1682

  1200-1300 Evangheliar secolul al XIII-lea MANUSCRIS

  1204 -Asanestii VALAHII CTRL F in cronicile franceze_Histoire_de_Geoffroy_de_Villehardouin

  1207 -1218 ASANESTII IMPERIUL VLAHO BULGAR pontica-42-pag-307-322

  1221 – 4 aprilie 1284 las-estorias-de-alfonso-el-sabio- DACII GETII [ 145-155-199-216

  1221 – 4 aprilie 1284 PRIMERA CRONICA REGIONAL DACII DECEBAL DACIA P 144

  1247 DIPLOMA IOANITILOR Petru_Demetru_Popescu_-_Basarab_I

  1247 Istoria_Romanilor DIPLOMA CAVALERILOR IOANITI

  1250- DIADEMA DE LA GORANU PRINCIPI VALAHI

  1276-1312, Geography Medieval Cartography Mediæval geography 1873 An essay in illustration of the Hereford Mappa Mundi multe referiri dacia ctrl f

  1290-1457 A.D.XENOPOLVOL 3

  1300 M_Simonis_de_Keza_Chronicon_Hungarorum _blackis pastorii romanilor in dacia ctrl f

  1300-1400 MENŢIONAREA DACIEI ÎNTR-UN SCURT TRATAT DE GEOGRAFIE DIN PERIOADA BIZANTINĂ TÂRZIE

  1343 PAG 228-229 Ducele Ramunc din Țara Valahilor în Cântecul Nibelungilor, secolul al XIII-lea

  1346- 1603 LEGATURA VALAHIA TRANSILVANIA MOLDOVA 534 DOCUMENTE ISTORICE

  1400 TIPARUL Spatiul Romanesc Dacic ADEVAR

  1400-1485 TIPARUL ÎN SPATIUL ROMÂNESC

  1407 anul – pomelnicul-manastirii-bistrita-publicat-de-damian-bogdan-bucuresti-1941

  1423 – 1490 Dacia Ardeal GETII CTRL F sec 15 Laonikou_Chalkokondylou_Athenaiou_apodei

  1423 – 1490 Laonici_Chalcocondylae_Atheniensis_Histo DACIA – VALACHIA MOLDOVA TRANSILVANI CTRL F

  1423 – 1490 Laonici_Chalcocondylae_Atheniensis_Historia dacia valachia moldova transilvania ctrl f

  1423 – 1490 Laonikou_Chalkokondylou_Athenaiou_apodei DACIA -TRANSILVANIA MOLDOVA VALACHIA CTRL F

  1434-1503 Antonii_Bonfinii_Rervm_Vngaricarvm_decad romanii= dacii

  1457-1546 EPOCA LUI TEFAN CEL MARE -A. D.XENOPOL VOL 4

  1481 – 3 aprilie 1545 Antonio de Guevara Una_Decada_de_Cesares_es_a_saber_las_Vid dacii decebal p 57- 50 – 65 -67 -70 -75 etc

  1481 – 3 aprilie 1545-Guevara-Relox_Principes-carte scrisa 1529 dacii dacia p 11 -47 -129- 311-312-412

  1493 cronica de la nurenberg p 278-279-280 din manuscris valahia dacia transilvania moldova

  1493 CRONICA NUREMBERG GETII DACII VALAHII PAGINA 12

  1493 cronica nurenberg valahia

  1493 HARTMANN SCHEDEL CRONICA NUREMBERG -VALAHIA GETII DACII PAGINA 270-271

  1493 ŢĂRILE ROMÂNE ÎN CHRONICA LUI H. SCHAEDEL (SEC. XV)

  1500-1600 Carte 1000 ani codex dacia

  1500-1600 Rohonc-Codex 1838

  1500-1990 biblioteci_vechi_romanesti

  1500 -2000 biblioteci_vechi_romanesti

  1510- 1540 DACI TRANSILVANIA MOLDOVA VALAHIA theatrumorbister00orte

  1537 NICOLAE OLAHUS VALAHUL1927

  1538-1597-1614 Bonaventura Vulcanius getii ctrl f De literis lingua Getarum sive Gothorum

  1542 Map of the world PUBLICATA 1892 Early maps, Geography, Medieval VALAHIA CTRL F

  1552-Commentariorum vrbanorum Raphaelis Volaterrani octo et triginta libri. Item Oeconomicus Xenophontis, Latio donatus GETII DACII P 73-81-142-687-861-1185

  1563 Corpus Inscriptionum graecarum dacia ctrl f

  1569 CAROLUS LUNDIUS ZAMOLXE

  1580 ANONIM EPITAF DACIA CTRL F

  1585 ATLAS GERARDUS MERCADOR MCRATS DUISBURG DACIA

  1587 CAP V PAG 13 CTRL F LIMBA ROMANA DIN LATINA De_la_antigua_lengua_poblaciones_y_comar

  63 îen – c.19 en -Strabon despre Burebista Res_Geographica Geneva 1587

  1588-1660 DACIA VALAHIA
  1590 – d. 1647 Letopisetul Tarii Moldovei De Cand S-au Descalecat Tara- Grigore Ureche

  1595 -1601 – MIHAI VITEAZU – A.D. XENOPOL VOL 5

  1597 copie manuscris De getarum sive Gothorum origine et rebus GETII DACII CTRL F

  1597 De litteris et lingua getarum

  1598 dacia valahia ctrl f Analecta_lapidum_vetustorum_et nonnullar

  1611 LIMBA ROMANA VALAHII DE GINTA LATINA CTRL F Thrésor de l’histoire des langues de cest univers

  1622 dacia valahia ctrl f Historiarum_de_rebus_Ungaricis libri XXX

  1633-1691 Costin Miron-Letopisetul Tarii Moldovei

  1633-1691 -Miron_Costin_-_Letopisețul_Țării_Moldovei dela_Aron_Vodă_încoace 1944

  1635, Perugia – d. 7 noiembrie 1700-Chacon-Bartoli Pietro Santi-Colonna-Traiana

  1635, Perugia – d. 7 noiembrie 1700-Colonna-Traiana-Bartoli Pietro Santi

  1638 Jönköping – 1715 Uppsala Lundius Carl Zamolxis Primus Getarum Legislator
  1638 -1715 CAROLUS LUNDIUS -Uppsala-ZAMOLXE eng

  1645 rezumat herodot TRADUS DE N IORGA

  1652 dacia valahia ctrl f Marci_Zuerii_Boxhornii_Historia Universa

  1652 dacia valahia ctrl f Marci_Zuerii_Boxhornii_Historia Universa

  1668 LIMBA ROMANA GINTA LATINA CTRL F Etymologicon Linguae Anglicanae

  1670 getii ctrl f De_Anglorum_gentis_origine_disceptatio

  1670 De_Anglorum_gentis_origine_disceptatio

  1670 getii ctrl f origini De_anglorum_gentis_origine disceptatio

  1670 getii ctrl f De_Anglorum_gentis_origine_disceptatio

  1672–1745- Neculce Ion – Letopisetul Tarii Moldovei

  1694- 1703 Condica-vistieriei-tarii-Romanesti-din-perioada-lui-Constantin-Brancoveanu

  1717 -Dimitrie_Cantemir_-_Operele_Principelui Demetriu_Cantemiru,_typărite de Societatea_Academică Română. Volumul_8_-_Hronicul vechimei a Romano-Moldo-VLAHILOR

  1717 hronicul_vechimei_a_romano_moldo_vlahilor_vol_ CARTE ERUDITA CANTEMIR I

  1717 hronicul_vechimei_a_romano_moldo_vlahilor_vol_I

  1717 Volumul 8 Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor

  1726 ULAKES VALAHII P 45 CTRL F manuscrisul lui Abu al-Ghazi Bahadur Han 1603 – 1663 Leyde Histoire genéalogique des Tatars

  1728, vol 1 DACIA SI IN SPECIAL DECEBAL CTRL F Genaue_und_umständliche_Teutsche_Käyse

  1732- dacia ctrl f Grosses_vollständiges_Universal_Lexicon

  1734, vol 7 DACI DECEBAL CTRL F Grosses_vollständiges Universal Lexicon

  1750 PARTICOLA HISTORICA IN URBEM SABESUM

  1756 vol I getii dacia valahia Scriptores_rerum_Hungaricarum_CTRL F

  1756 vol 2 GETII DACII VALAHII Scriptores_rerum_Hungaricarum_CTRL F

  1756 VOL 3 DACIA VALAHIA Scriptores_rerum_hungaricarum_CTRL F

  1774-2009 Autenticitae denumiri Daco Gete

  1777 Histoire de la Moldavie et de la Valachie

  1780 -harta tara romaneasca

  1780 -Elementa linguae daco-romanae, sive Valachicae- samuil micu klein

  1785 -1871 IMMANUELIS BEKKER getii ctrl f Corpus scriptorum historiae byzantinae

  1785 -1871 IMMANUELIS BEKKER getii ctrl f I

  1788 – 1869-Asachi Gheorghe

  1791 Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniæ istoria ROMANILOR

  1791 Supplex Libellus Valachorum_Micu_Klein_rumeno

  1800-1900 Gramatica limbei latine în comparaţie cu limba română

  1801-1861 I HELLIADE RADULESCU 1

  1801- Dugonics András- despre formare limbii romane si a poporului roman la nord dunare p 153-154

  1801 Dugonics András Aʹ_magyaroknak_uradalmaik daco-romanii la nord dunare p 153-154

  1810 – 25 February 1881 Laurianu_Istoria_Romaniloru_1 Geografia moderna a Daciei

  1810 – 25 February 1881 Laurianu_Istoria_Romaniloru_2 Geografia Bucovina

  1810 – 25 February 1881 Laurianu_Istoria_Romaniloru Partea I Cartea I a

  1810 – 25 February 1881 Laurianu_Istoria_Romaniloru Partea I Cartea I b

  1810 – 25 February 1881 Laurianu_Istoria_Romaniloru Partea I Cartea II

  1816 CARTE DESPRE PAMANTUL ROMANESC-N. BANESCU

  1817 MONUMENTA LINGUAE DACOROMANORUM aparuta 1688_ dacia ctrl f

  1819- Mémoires_historiques_et_géographiques GETES valahii p 19 -404 -451 ctrl f dupaistoria armenului sec xiii VARDAN VARDAPET

  1819 -Mémoires_historiques_et_géographiques NEAMUL VALAHILOR DIN GETES I P 19-404- 451 CTRL F

  1819, Bucureşti – d. 29 noiembrie 1852, Palermo-Balcescu-Nicolae-romanii-supt-mihai-voievod-cartea

  1820 DACIA CTRL F Geographie_der_Griechen_and_Romer

  1820- 1840 getii dacia ctrl f Elements_of_General_History ancient and MODERN

  1822 -Basorelief Decebal

  1825- lexicon valah latin 1 lexiconul de la buda

  1832 DACII GETII CTRL F Caii Julii Caesaris Opera omnia BY IOANNIS DYMOCK

  1833-1886 CATALOGUL ISTORIEI ANTICE GETII DACII CTRL F BY GUSTAV BECKER

  1838 MICA GEOGRAFIE A DACIEI MOLDOVEI SI TARII ROMANESTI-scris slav DE PITARU POPESCU

  1840 –Dacia ctrl f The History of the Decline and Fall of_the ROMAN EMPIRE BY EDWARD GIBSON

  1844 Carlo Troya Getii Gotii

  1846 – 1911-DACIA PREISTORICA DENSUSIANU

  1846 -Dacia ctrl f Geographie_der_Griechen_and_Romer

  1848 -AL PAPIU ILARIAN ROMANII IN DACIA TRANSILVANA

  1850 -THEODORYS MOMMSEN CIIRONICA MINORA SAEC. IV. V. VI. VII getii dacia ctrl f .

  1852- AL.PAPIU ILARIAN ROMANII IN DACIA SUPERIOR LA 1848

  1852 -Alexandru_Papiu-Ilarian_- Istori’a_Romaniloru din Daci’a Superiore. Volumul 1 -_Istori’a Romaniloru din_Dacia Superiore pen’ la a. 1848.

  1853 -A TREB LAURIANU ISTORIA ROAMNILOR 2 IN LIMBA SLAVA

  1853- Cosmographiam_Aethici_Istrici_ab_Hierony AETICUS DONARIS GETO DAC PRIMUL CARE A EXPLORAT PAMANTUL

  1854- The world in the middle ages an historical geography Køppen Adolph Ludvig, 1804-1873 P 113 LATIN EMPIRE LATIN -ROMANIA P 120 IMPERIUL VLAHO BULGAR

  1855- GAVRILA POP ISTORIA DACIEI ANTICE

  1856 -The world in the middle ages P 405-409 LATIN EMPIRE OF ROMANIA

  1856 – Martiriĭ Cruciĭ din ambele Daciĭ

  1861 – A TRB LAURIANU-ISTORIA ROMANILOR DIN CELE MAI VECHI TIMPURI

  1861 -De Getarum sive Gothorum origine et rebus

  1862 -A.PAPIU ILARIAN TEZAUR MONUMENTE ISTORICE 1

  1862 -Tesauru de monumente istorice pentru România Atâtu din vechiu tipărite câtu şi manuscripte cea mai mare parte străine. Volumul 1

  1863 – A.TREBONIU LAURIANU-GEOGRAFIA TARILOR ROMANE

  1863- AL.PAPIU ILARIAN TEZAUR MONUMENTE 2
  1864- AL.PAPIU ILARIANU MONUMENTE ISTORICE 3

  1866 -A TRB LAURIANU GEOGRAFIA TERITORIULUI ROMAN

  1867- DIMITRIE GUSTI-GEOGRAFIA TARILOR ROMANE

  1869 – A TREB LAURIAN ISTORIA ROMANILOR DIN DACIA

  1869 – DIMITRIE BOLINTINEANU DACIA

  1869 – I. HALIADE RADULESCU DACIA SAU ROMANIA

  1870- The history of Rome Mommsen Theodor 1817-1903 getii dacii ctrl f

  1871-1940 Istoria poporului românesc volumul 1 NICOLAE IORGA

  1872- Alexandru_I._Odobescu_-_Bibliographia Daciei_- indice de scrieri attingetore, directu séu indirectu, de vechii locuitori ai Daciei

  1872 – BIBLIOGRAFIA DACIEI

  1873 – Mediæval geography DACIA DACII CTRL F Bevan William Latham 1821-1908 Phillott Henry Wright 1816-1895 Haverga , Francis T Francis Tebbs 1829-1890

  1874 – B.P. HASDEU -ISTORIA ROMANILOR

  1874- B.P.HASDEU ISTORIA ROMANILOR PANA LA 1400

  1875 – B.P.HASDEU
  1875- Marele Dictionar Geografic BRATIANU SI TOCILESCU

  1877- Tocilescu-Dacia-Inainte-de-romani

  1878 -Alexandru.D.Xenopol – Istoria_românilor_din_Dacia Traiană. Volumul 2 – Năvălirile barbare – 270-1290

  1878 – Alexandru_D._Xenopol_-_Cronologia_rațională_a istoriei universal

  1878- GETII DACIA CTRL F Geographi Latini Minores Heilbronn

  1878 – N. BALCESCU MIHAI VITEAZUL

  1878-1913 Gheorghe_Zbuchea_cadrilater

  1880- Dacia ctrl f The History of The Decline and Fall ofThe Roman Empire

  1880-1967 Istoria unirii românilor Lupaş, Ioan

  1880-Tocilescu-Dacia-Inainte-de-romani

  1881- GETII DACII CTRL F De_rebus_Geticis

  1881-1943 DACII TRADUCERE DE EUGEN LOVINESCU

  1882 – DACIA P 558 Geographi Graeci Minores,

  1882- DACIA CTRL F pag 558 Geographi_graeci_minores_E codicibus rec

  1882- DOBROGEA ISTORIE GEOGRAFIE-NAZARETTEAN

  1882-1927 Contributii crestine daco romane V. Parvan

  1883 – PETRU MAIOR INCEPUTURILE –DACIA

  1883- The geography of Ptolemy-DACIA

  1886- GHE. SINCAI DACO ROMANII ANII 80-1300

  1889 – I.SOIMESCU ISTORIA DACO-ROMANILOR

  1894 – GEOGRAFIA TARILOR ROMANE SUBJUGATE

  1894- Grigore_G._Tocilescu_-_Manual_de_istoria_română_- pentru scólele secundare de ambe-sexe

  1894 – E. HURMUZACHI DOCUMENTE ISTORIA ROMANILOR

  1894-History of Rome Mommsen Vol 5-GETII DACII P 105- REGATUL DACIEI – Dacia- 540

  1895- ANTICHITATEA ROMANA-DACIA

  1895 – GEOGRAFIA ROMANILOR BUZOIANU 4

  1896 – DOBROGEA SI GURILE DUNARII

  1897 – Alexandru_D._Xenopol_-_Curs de istoria românilor pentru_școalele_secundare_întocmit după noul program

  1900 – ANI DE LA CUCERIREA DACIEI CRONICA EPIGRAFICA A ROMANIEI ANUL- 2006

  1900 -ani de la cucerirea Daciei Despre romanizarea Daciei-2006

  1900 – RASPUNS A.D.XENOPOL CATRE UNGURI

  RESTUL SE CUNOASTE CU INFAPTUIREA DE LA ALBA IULIA LA 1 DECEMBRIE A ROMANIEI MARI.

  p,s degeaba se screm unii eseisti si necunoscatori de latina,greaca etc sa demitizeze istoria noastra pe un pumn de arginti ,in final nu vor reusi sa convinga decat poate procentul de 29-30% de CEANGAI DIN UNGARIA ETNICA???

 18. Am o banuiala ca fostul principe Nicolae a fost invitat si va participa la parada de 1 Decembrie. Sper sa ma insel si sa nu ne indreptam spre scenariul Nicolae Carpathia.

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare