Vom mai avea dreptul sa fim crestini? CONTINUA ASALTUL PE TOATE FRONTURILE ASUPRA FAMILIEI, VIETII SI NORMALITATII (Stiri familie 4 martie 2011)

4-03-2011 13 minute Sublinieri

 • Cultura vietii:

O schimbare de atitudine a românilor în ce priveşte dreptul la viaţă?

Un articol deosebit de interesant a fost publicat azi de portalul Deutsche Welle în limba română, sub semnătura lui Horaţiu Pepine (care “recidivează” în interesul pentru subiecte esenţiale). Îl reproducem mai jos, cu o observaţie: în ce cheie ar trebui interpretate aceste rezultate, în contextul în care în urmă cu 10 ani, studiul “Sănătatea Reproducerii, România”, ediţia 2001 arăta că în proporţie de 78%, femeile susţineau că “au dreptul la avort”? Se ştie că în sociologie poţi manipula răspunsurile în funcţie de modul în care pui întrebarea.

În ţări unde problematica dreptului la viaţă pentru nenăscut nu mai este de mult un tabu, ci acesta este adus constant în atenţie prin dezbateri publice şi chiar mai mult, a devenit un “issue” în alegeri, asistăm la naşterea unei generaţii de pro-lifers: tinerii până în 25 de ani sunt în proporţii mult mai mari decât părinţii lor, şi chiar majoritare, ostili avortului. Prezenţa masivă şi crescândă a acestora la manifestaţii anuale precum cea de la Washington sau Paris confirmă aceeastă tendinţă şi totodată şi opiniile autorului articolului.

Este avortul o crimă?

O cercetare sociologică recentă pune în evidenţă o percepţie suprinzătoare a românilor despre avort. Astfel, 42 % au fost de părere că avortul este o crimă şi că ar trebui să fie interzis. Cercetarea – realizată în luna ianuarie 2011 de CADI şi IRES şi publicată doar fragmentar – conţine câteva întrebări privitoare la avort, prostituţie, droguri şi pedeapsa cu moartea.

Astfel la întrebarea “Avortul este o crimă şi ar trebui interzis?42% din cei chestionaţi au răspuns “DA”; 11% au circumstanţiat, răspunzînd “Da, doar după luna a-5-a”, 9% nu au ştiut ce să spună, 2% au evitat răspunsul, iar 36% au răspuns “NU”.

În absenţa altor sondaje asemănătoare este greu de apreciat dinamica opiniilor, dar ţinând seama de numărul extrem de mare de avorturi înregistrate în România ultimilor ani, datele acestea par mai curând surprinzătoare. Se poate obiecta, de asemenea, că modul oarecum intimidant în care a fost pusă întrebarea a multiplicat răspunsurile pozitive. Totuşi, se pare că se petrece ceva în mentalitatea românilor, care, de la libertatea absolută şi neîngrădită pe care au practicat-o după 1989, se îndreaptă, încetul cu încetul, către o atitudine mai reflexivă. În orice caz, aceste rezultate ar putea fi un stimulent pentru reevaluarea subiectului din punct de vedere politic, mai ales de către grupările care se revendică de la o gândire conservatoare.

Până recent, s-a remarcat că politicul nu este mereu sincronizat cu dinamica societăţii şi că nu este, cel mai adesea, capabil să-i surprindă tendinţele. Elita politică este fie cantonată orgolios în avangarda tinereţii sale, dar care sfârşeşte fatal în desuetudine, fie rămâne surdă la vocile mai subtile ale societăţii care nu se transformă niciodată în revendicări agresive. Moda industrializării entuziaste şi a produselor sintetice, de exemplu, a sfârşit, aşa cum vedem în toată lumea, prin a fi suspusă unui sever rechizitoriu.

În România, cel puţin în privinţa subiectelor bioetice şi, în particular, a avortului, elita politică este mai liberală şi mai permisivă decât societatea. Elita politică trăieşte încă în spiritul (deja vechi) al avangardei emancipării persoanei, fiind surdă la revirimentul sentimentului religios. O dovadă o reprezintă dezincriminarea incestului pe care actualul guvern o aşează, fără prea multă dezbatere, în categoria subiectelor medicale.

Dar atât incestul cât şi avortul reprezintă deopotrivă o problemă mai complicată, de natură constituţională. Constituţia României prevede la Art. 26 că “Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri”. Acest text este, de fapt, foarte cuprinzător , deoarece face trimitere la “libertăţile altora” şi, totodată, la “bunele moravuri” sau, altfel spus, la morala publică. Dar totodată el este şi interpretabil după spiritul timpului.

De exemplu, preşedintele Ion Iliescu cerea parlamentului, în 2004, să reexamineze legea privind “reproducerea umană”, semnalând pe baza Art 26 din Constituţie că se comite o restrângere a dreptului la avort. Era clar că Art 26 era interpretat ca o garanţie a dreptului absolut la avort, în spiritului Decretului-Lege din decembrie 1989.

Dar această interpretare se va regăsi şi la preşedintele Traian Băsescu, care, un an mai târziu, făcea cu privire la aceeaşi lege comentarii identice în spiritul lor. Preşedintele Traian Băsescu sesiza Curtea Constituţională, argumentând că legea în cauză ar încălca Art 26, interpertat şi de astă dată ca o garanţie a dreptului absolut la avort.

Totuşi, în Decizia sa din 18 iulie 2005, Curtea Constituţională va pune o stavilă acestor interpretări ultra-liberale. În primul rînd, va respinge obiecţia preşedintelui Traian Băsescu privind limitarea avortului prin tergiversări procedurale, arătând că circumstanţele nu pot fi judecate sub raport constituţional. În al doilea rând, Curtea Constituţională a legat mai strâns problemele aflate în discuţie şi inclusiv avortul de “bunele moravuri”. Această decizie a devenit astfel un reper major în jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

Aşadar, subiectul avortului ca şi altele de aceeaşi natură, se găsesc în plină evoluţie şi totul depinde de interpretarea pe care societatea o va da în viitor bunelor moravuri.

Autor: Horaţiu Pepine

Redactor: Rodica Binder

Parlamentarii francezi susţin: Procrearea nu este o industrie”

Un număr de 35 de deputaţi din Adunarea Naţională a Franţei au lansat un apel, amintind colegilor lor, în preajma discutării Legii bioetice, că prima datorie a unei legi privind bioetica este de a „proteja drepturile fundamentale ale persoanelor, în special ale celor mai vulnerabile”. Având în vedere că proiectul de lege privind Bioetica nu răspunde cu adevărat acestei obligaţii morale, deputaţii francezi subliniază că „procrearea umană nu este un proces industrial, care ar trebui să se îndrepte spre „zero defecte”.

Cu privire la diagnosticul prenatal, răspândit pe larg, la care sunt supuse majoritatea femeilor franceze, înainte de o alegere dramatică, deputaţii francezi contestă validitatea caracterului sistematic al acestuia, „până în punctul de a cere semnarea unui acord, în caz de refuz al mamei”. Ei regretă că avortul este singura cale de ieşire din impas, în caz de diagnostic pozitiv. „96% din mamele depistate pozitiv în testul de astăzi sunt trimise la avort. Ne aflăm în plină eugenie. Are societatea dreptul, în acest moment, de a se eschiva şi de a lăsa femeile singure, fără suport?” Mai degrabă decât să se încurajeze eradicarea trisomiei 21, finanţarea de către stat a unui plan real de cercetare şi tratare a acestei boli ar fi „o atitudine corectă”.

În al doilea rând, deputaţii doresc controlul asupra embrionilor supranumerari. Parlamentarii care au lucrat la proiectul de lege privind bioetica invită colegii să se inspire din legile de Italia şi Germania, unde FIV se efectuează fără congelarea de embrioni. Cercetarea pe embrionii umani şi celulele stem embrionare umane este al treilea punct asupra căruia s-au concentrat deputaţii francezi. Acest tip de cercetare care necesită distrugerea embrionilor umani prin extragerea celulelor stem embrionare, nu au dat nici un fel de rezultate, în ultimii 20 ani, spun ei. De ce să nu se concentreze eforturile de cercetare asupra celulelor stem non-embrionare, cum ar fi cele din cordonul ombilical sau asupra celulelor stem adulte, ca în alte ţări? Ei regreta că proiectul de lege afişează „aparenţa interdicţiei cercetării pe embrioni umani, ca să extindă apoi excepţiile şi multiplicarea lor. Embrionul nu poate fi un material de laborator pentru interese materiale, economice şi financiare”.

În cele din urmă, deputaţii francezi doresc instituirea unei bioetici civice. Ei se opun „delegării excesive de autoritate Agenţiei pentru biomedicină”, cum se doreşte în proiectul de lege. „Noi nu dorim o tehnocraţie a experţilor, ci vrem o democraţie a cetăţenilor”. Procrearea umană nu poate fi concepută ca „un proces industrial a cărui eficienţă se află în mâinile unui inginer de calitate”, susţin deputaţii, care revendică controlul vigilent al Parlamentului în acest domeniu pentru respectarea drepturilor persoanelor. (La Croix, 8 decembrie 2011)

Teoria genurilor a feminismului subversiv

Elisabeth Montfort, fost deputat european şi preşedinte al „Alianţei pentru un nou feminism european”, explică urmările periculoase ale teoriei „genurilor”. Această „adevărată revoluţie antropologică” riscă să creeze „noi drepturi arbitrare şi fără vreo legătură cu binele comun şi cu stabilitatea comunităţii noastre umane”. Apărut în Statele Unite şi dezvoltat pe parcursul anilor ’90, acest concept s-a impus în vocabularul internaţional, după cel de-al IV-lea Congres Mondial al Femeilor, organizat de ONU, în 1995. Această mişcare, teoretizată de Judith Butler, devine astăzi „un nou curent ideologic”, menţinut de feministele radicale, în special lesbiene.

Acesta succede altor două curente feministe, egalitarismul şi diferenţialismul, care aveau drept scop obţinerea egalităţilor în drepturi prin lege. Primul curent avea în vedere copierea modelului bărbatului pentru a contracara dominaţia acestuia, în timp ce al doilea, dimpotrivă, lăuda diferenţa între femei şi bărbaţi, revendicând categoric ceea ce constituie feminitatea.

În schimb, teoria „genului” – numită, uneori, cu numele ei englez de „gender” – afirmă că distincţia între sexe este o construcţie culturală, acest concept fiind, în plan social, inevitabil în serviciul dominaţiei masculine şi alienării femeilor. Astfel, pentru Judith Butler, trebuie deconstruit total stereotipul genurilor de „bărbat-femeie”, impuse de cultură, deconstruind identitatea sexuală însăşi a individului. Ţine de individ ca să se definească şi să-şi creeze propria sa identitate, chiar dincolo de natura sa biologică păgubitoare pentru libertate (sic!), deoarece nu a fost aleasă.

În cartea sa „Probleme de gen, pentru un feminism al subminării”, Butler încearcă să destabilizeze „heterosexualitatea obligatorie” şi să şteargă conceptul de „femeie”: „Femeile nu vor fi oprimate, dacă [conceptul] nu va exista”. Potrivit lui Butler, trebuie să regândim organizarea socială, care este bazată pe orientare sexuală şi nu pe identitatea sa.

Elizabeth Montfort explică faptul că această deconstrucţie a diferenţei sexuale are ca scop final deconstrucţia vieţii familiei sociale, bazate pe căsătorie monogamă. Acest nou concept al cuplului polimorf va duce la dezvoltarea tehnicilor de reproducere asexuată (mama-surogat, uter artificial, procreare asistată medical). „Este imperios să acţionăm”, spune Montfort, făcând observaţia că revizuirea legilor de bioetică din Franţa este „o oportunitate” pentru susţinătorii teoriei genurilor. (Valeurs actuelles, 3 februarie 2011)

Autorităţile ruandeze vor oferi bărbaţilor din această ţară sterilizarea

Guvernul Ruandei şi-a exprimat intenţia de a controla rata natalităţii în ţară prin atragerea de bărbaţilor la sterilizare voluntară, relatează BBC. Şapte sute de mii de bărbaţi ruandezi sau o şeptime din populaţia masculină a ţării va deveni infertilă în următorii trei ani, dacă acest plan va fi pus în aplicare.

Guvernul susţine că acest program de „planificare a familiei”, care va invita, de asemenea, bărbaţii să se supună circumciziei, este voluntar. „Am inclus circumcizia în program, pentru că acest lucru ne permite să ajungem la sistemul de reproducere al bărbaţilor şi, în acest proces, sa putem consilia barbatii cu privire la folosirea prezervativului şi vasectomie”, a declarat ministrul sănătăţii dr. Richard Sezibera pentru New Times.

O femeie din Ruanda naşte în medie cinci copii, număr considerat prea mare de către „experţii” din domeniul controlului internaţional al populaţiei. Potrivit acestora, încetinirea creşterii populaţiei din Ruanda „va contribui la îmbunătăţirea calităţii şi a standardelor de viaţă în această mică ţară africană”.

Preşedintele Institutului pentru Cercetarea Populaţiei (Population Research Institute) Steven Mosher a declarat că acest program, propus populaţiei ruandeze de către Fondul HIV/SIDA al ONU, este condus de două organizaţii americane, finanţate de către USAID, anume, Intrahealth şi Family Health International. Mosher a mai subliniat rolul înşelător pe care l-au avut „campaniile de circumcizie” anterioare, ca mijloace pentru prevenirea HIV/SIDA. În anul 2008, oficialităţile medicale au declarat că asemenea practici se vor face în primul rând „pe nou-născuţi şi pe tinerii din universităţi, armată şi poliţie”. BBC a relatat că în timp ce mulţi ruandezi resping ideea sterilizării, mulţi oameni din rândul forţelor armate vor privi această invitaţie ca pe un „ordin”, chiar dacă ea va fi „nominal voluntară”.

„Acest lucru duce la impunere”, a spus Mosher. „În primul rând, spunând că circumcizia „protejează împotriva SIDA” este un confuzie a semanticii, căci circumcizia nu protejează de nimic. În al doilea rând, ea va fi privită ca un ordin, indiferent că nu este. Bărbaţii vor fi circumcişi şi sterilizaţi, deoarece ei se vor simţi sub ameninţarea măsurilor punitive, dacă nu vor face acest lucru”.

Aceste programe nu sunt derulate doar de guvernul ruandez, ci reprezintă un efort concertat al guvernului SUA, cât şi a organizaţiilor internaţionale de sănătate. Interhealth, de exemplu, anunţă cu mândrie că a făcut sondaje de opinie a bărbaţilor care au fost deja sterilizaţi şi se vor folosi de „lecţiile învăţate pentru recomandările de informare privind creşterea serviciilor de sterilizare, aşa cum cere Grupul de specialişti privind Sănătatea maternă şi a copilului de pe lângă Ministerul Sănătăţii din această ţară”. Family Health International, pe de altă parte, susţine Ministerul Sănătăţii din Ruanda în scopul de „a creşte accesul la serviciile de vasectomie de calitate din Ruanda, instruind medicii locali”.

„Guvernul din Ruanda cere că pretinde că doreşte ca bărbaţii „să meargă de bună voie” la sterilizare”, susţine Mosher. „Dar, pe de altă pare, şi-a impus o cotă înaltă – de 700.000 de bărbaţi – pe care trebuie să o atingă. Din experienţa noastră pe această problemă, întotdeauna, dar întotdeauna, o campanie de sterilizare are o ţintă precisă şi un perioadă de timp bine stabilită şi, inevitabil, implică coerciţie, extinderi abuzive, în mod sigur, aşa cum ziua urmează după noapte”.

Mosher a mai declarat că aceste organizaţii sunt finanţate de către USAID, care primeşte bani de la bugetul SUA, deci, de la contribuabilii americani. Potrivit legilor americane, este ilegal să se folosească banii contribuabililor pentru avorturi forţate şi sterilizare.

Mosher a declarat că instituţia pe care o conduce, Institutul pentru Cercetarea Populaţiei, va face „tot ce-i stă în putere” pentru a expune şi a opri utilizarea banilor contribuabililor SUA pentru această campanie şi a cerut autorităţilor ruandeze să pună capăt acestei campanii „periculoase”, înainte ca ea să înceapă.

„Consecinţele neprevăzute asupra familiei şi economiei ruandeze vor fi de anvergură, iar unei populaţii deja traumatizate, care merită toate şansele de a vindeca, i se impune o suferinţă prea mare”, a mai adăugat Mosher. (LifeSiteNews.com, 11 februarie 2011)

Sursa: Provita.ro

Un copil din Marea Britanie s-a născut sănătos, după o intervenţie chirurgicală cardiacă fetală

Camera Reprezentanţilor a Congresului SUA taie finanţarea organizaţiilor care promovează sau fac avorturi

Raport întârziat: Patruzeci de mii de manifestanţi pentru viaţă, la Paris

(…) Senatorul Toni Grebla a mai precizat ca este de parere ca nu este oportuna acum reglementarea unei astfel de activitati, avand in vedere principiile si valorile fundamentale referitoare la demnitatea umana si ocrotirea familiei, valori garantate de constitutie.

Toni GreblaSocietatea romaneasca nu doreste, nu este pregatita si nici nu va accepta sub aspect moral legalizarea acestei practici. Nu exista niciun motiv sa credem ca legalizarea prostitutiei ar pune capat vreunui abuz. Niciodata raul nu poate fi legiferat. Argumentele cum ca legalizarea prostitutiei ar preveni raspandirea bolilor cu raspandire sexuale este fals ca statistica arata ca procesul si perioadele de incubare scapa controlului periodic, iar bordelurile raman mereu focare nesfarsite de infectie, a spus Grebla.

Deputatul PDL Mihaela Sandru* a depus acum cateva zile un proiect de lege pentru reglementarea folosirii tenhologiilor de reproducere umana asistata medical.

Chiar la o citire rapida, initiativa este halucinanta: perpetuarea distinctiei pur ideologice intre embrion si pre-embrion, cercetarea pe acesta din urma, plata limitata a procedurilor FIV de la bugetul Ministerului Sanatatii, si asa secatuit si in mari lipsuri etc.

Dintre toate insa, cea mai natrusnica idee este legiferarea “mamei surogat” (adica a practicii gestatiei pentru altul). Motivatia? Aceeasi ca intotdeauna, utilizata si pentru prostitutie, avort si toate celelalte rele: “fenomenul exista, asa ca este mai bine sa fie reglementat“. Rationamentul da dovada de putinatate (in sens figurativ), este total lipsit de etica si gaunos; in schimb, respecta cu sfintenie regulile dintotdeauna ale propagandei, ceea ce ii da mare priza la masele de postaci entuziasti de pe internet.

Larisa Iftime de la Asociatia Provita Media publica un articol in cotidianul BOR, “Lumina”, chiar pe tema mamei surogat – il reproducem mai jos. Inainte de orice altceva, autoarea se intreaba unde sunt [bio]eticienii si specialistii in drept si unde este dezbaterea publica pe o tema atat de delicata. Cu atat mai mult se impune o dezbatere, cu cat initiatoarea a solicitat procedura de urgenta (aprobata de biroul permanent al primei camere sesizate – Senatul) si sunt sanse ca legea sa mearga pe repede inainte. Probabil aceasta a si fost dorinta!

* Mihaela Ioana Sandru este al treilea PDL-ist care “defecteaza” ideologic in materie de legislatia familiei, inaintand o propunere legislativa tipica stangii post-marxiste, dupa S. Prigoana cu legea prostitutiei si Viorel Arion cu parteneriatele civile. Cu prea putine exceptii individuale, partidele politice romanesti, indiferent de tabara in care declara ca se afla, par a ramane adepte ale unei doctrine unice: a galetii si carnatului ca mita electorala, aderand la un culoar politic sau altul doar din calcul meschin si afirmand principii pe care, de fapt, niciodata nu le respecta…

 • Theologhia (preluare de la Deutsche Welle/ Horatiu Pepine):

Legalizarea “mamelor surogat”: o provocare adresată deopotrivă dreptei şi stângii

Un billboard anti-avort din New York scandalizeaza autoritatile locale

Unui cuplu britanic de penticostali i se interzice să ia copii în plasament, din cauza concepţiilor lor privind homosexualitatea.

Drepturile homosexualilor ar trebui să prevaleze asupra principiilor religioase, li s-a spus celor doi la tribunal. Owen şi Eunice Johns au fost informaţi că valorile lor morale intră în conflict cu datoria autorităţilor locale de “a proteja şi promova bunăstarea” celor luaţi în plasament, scrie Daily Mail. Cei doi au avut până acum în plasament 15 copii şi au fost elogiaţi de lucrătorii sociali ca fiind “oameni buni şi primitori”, “sensibili în relaţia cu copiii”.

La ieşirea din tribunal, domnul şi doamna Johns, în vârstă de 65, respectiv 62 de ani, au declarat că sunt “extrem de îndureraţi” şi că “au vrut doar să ofere un cămin plin de dragoste unui copil nevoiaş”. Ei cred că homosexualitatea este “împotriva legilor lui Dumnezeu şi a moralei”, dar spun că nu sunt homofobi şi că “ar accepta şi iubi” orice copil.

Cuplul de penticostali, care a luat copii în plasament încă din 1992, a făcut o cerere la Consiliul din Derby County, în 2007, pentru a-şi relua munca după o perioadă de pauză. Dar lucrătorii sociali şi-au exprimat îngrijorarea că atitudinea lor faţă de homosexualitate ar putea intra în conflict cu noul Equality Act (Sexual Orientation) Regulations, legislaţie intrată în vigoare în 2007. Owen şi Eunice a cerut o clarificare expresă pentru a afla dacă legea le interzice ca, din cauza credinţelor lor religioase, să ia copii în plasament.

Cazul lor, ajuns anul trecut în instanţă, a fost sprijinit de Arhiepiscopul de Canterbury, Lord Carey, care într-o scrisoare deschisă a avertizat că drepturile homosexualilor sunt puse înaintea drepturilor celorlalţi. La audieri, Comisia pentru Egalitate şi Drepturile Omului a argumentat că copiii riscă să fie “infectaţi” de principiile morale creştine. Luni, cererea cuplului de pesionari, ca o decizie judecătorească să statueze că credinţa nu trebuie să fie o piedică pentru luarea în plasament, a fost respinsă de Înalta Curte de la Londra.

Cazul a fost judecat de unul dintre cei mai importanţi membri ai Curţii, Lord Judecător Munby, secondat de judecătorul Beeston. Tribunalul a stabilit că nu este nici o discriminare împotriva lor în calitate de creştini, dar că principiile lor asupra moralităţii sexuale ar putea fi “dăunătoare” copiilor. “Principiile egalităţii privind orientarea sexuală trebuie să prevaleze.” Doamna Johns, asistentă medicală pensionară: “Este o zi tristă pentru creştinism. Judecătorii au sugerat că principiile noastre fac rău copiilor. Nu este aşa. Suntem gata să primim şi să iubim orice copil. Singurul lucru pe care nu putem să-l facem este să spunem unui copil mic că practicarea homosexualităţii este ceva bun”.

Ea a spus chiar că, de curând, împreună cu soţul ei şi-a vizitat nepotul, care e homosexual, la San Francisco, unde locuieşte cu partenerul lui. Familia Johns are patru copii şi şase nepoţi. Domnul Johns a adăugat: “Am vrut să oferim iubire, stabilitate şi siguranţă unui copil neajutorat. Copiii de opt ani pe care i-am avut în grijă înainte voiau să ne jucăm, nu să discutăm despre sexualitatea lor”.


Potrivit unui studiu realizat de BitDefender, 95% dintre părinţi şi-au surprins copiii accesând site-uri cu conţinut pornografic, în special în timpul orelor dedicate temelor pentru acasă. Conform cercetării, media de vârstă a copiilor care caută astfel de site-uri este puţin peste 11 ani, potrivit smartnews.ro. 62% dintre adulţi au recunoscut că şi ei au căutat şi au accesat site-uri cu conţinut pornografic. Mai mult decât atât, 87% au declarat că ar permite copiilor să intre pe astfel de pagini, dacă ar avea peste 19 ani.

*

Buletinul informativ al Aliantei Familiilor din Romania, Nr. 128, 2 mar. 2011


Sexting – Material Video. Saptamana trecuta am scris despre sexting, o practica tot mai des intalnita la copii si adolescenti si care consta in transmiterea prin telefonul celular de imagini cu caracter intim – sexuale. Aminteam ca un videoclip a fost pregatit de crestinii britanici pentru combaterea acestui fenomen intre copiii si adolescentii crestini. Tot luna trecuta, Centrul britanic impotriva exploatarii online a copiilor a lansat si el un videoclip similar (link).

Transsexualii protejati in Canada? Congresul canadian a aprobat un proiect legislativ luna trecuta pentru protejarea transsexualilor impotriva discriminarii. Senatul canadian insa e dominat de conservatori unde, prezic comentatorii, proiectul legislativ foarte probabil va fi respins (link).

Norvegia – Casatoria intre veri interzisa? Acum cativa ani, Norvegia a legiferat casatoriile homosexuale, la initiativa socialistilor. Straniu insa, tot ei au lansat recent un proiect legislativ pentru interzicerea casatoriilor… intre veri. Casatoriile intre veri nu sunt neobisnuite in Norvegia, ele fiind des intalnite in familia regala norvegiana. Comentatorii presupun ca actiunea socialistilor nu are asa de mult de a face cu protejarea casatoriei, ci mai mult cu subminare monarhiei (link).

Libertatea de constiinta. In ultimele luni ale presedentiei lui, presedintele american Bush a emis ordonante executive care protejau libertatea de constiinta, de exemplu surorile medicale nu puteau fi constrinse sa participe la prestarea serviciilor de avort. Luna trecuta insa, presedintele Obama le-a abrogat (link).

Homosexualii pericliteaza democratia. Homosexualii devin tot mai agresivi, astfel incat ne intrebam daca nu cumva au devenit segmentul cel mai intolerant, agresiv si antidemocratic al societatii. Ultimul exemplu: homosexualii britanici au lansat un apel de asasinarea unei jurnaliste britanice deoarece a atras atentia intr-unul dintre articolele ei asupra agresivitatii crescande a homosexualilor (link).

Homosexualii impotriva democratiei in Basarabia. Inarmati din plin cu fonduri europene (in speta scandinave) mana de homosexuali din Chisinau si-au luat-o in cap. Coalitia proFamilia din Basarabia a invitat un expert englez sa viziteze bisericile, scolile si universitatile moldovene si sa vorbeasca despre pericolele homosexualitatii la adresa societatii. Afland lucrul acesta, homosexualii basarabeni au adresat o scrisoare autoritatilor, cerandu-le sa interzica vizita oaspetelui englez. Ar fi greu de imaginat reversul – o scrisoare care ar cere respingerea de vize homosexualilor straini care viziteaza Basarabia in scopuri propagandiste (link).

Peru – Obraznicia homosexualilor. Pe 19 februarie, opt homosexuali au venit in fata Catedralei din Lima, Peru unde au incercat sa provoace trecatorii sarutandu-se in public, chipurile pentru a atrage atentia impotriva “homofobiei”. 200 de credinciosi au venit si ei in jurul Catedralei pentru rugaciune si cantari religioase. Evenimentul a fost indelung mediatizat in presa peruana cu o saptamina inainte. Constitutia peruana defineste casatoria barbat-femeie si 75% dintre peruvieni se opun parodiilor homosexuale (link).

ONU promoveaza prostitutia. ONU are o agentie numita “Network of Sex Work Projects” (Reteaua Proiectelor Muncii Sexuale). Obiectivul ei este legalizarea prostitutiei cu scopul de a reduce bolile transmisibile. Recent, a emis mai multe materiale si brosuri pe aceasta tema (link).

Prostitutia in Romania. Saptamana trecuta, Comisia Juridica a Senatului a respins proiectul lui Prigoana Silviu de legalizare a prostitutiei. De remarcat totusi agresivitatea cu care o parte a presei sustine legalizarea prostitutiei, cat si atacurile impotriva Bisericii care este vazuta ca port-drapelul anti-legalizare in aceasta chestiune (link).

Mame surogat in Romania? O deputata PDL a lansat un proiect legislativ de legalizare a conceptului de mama surogat. Proiectul, avand o motivatie aparent sentimentala si utilitarista (“un copil in fiecare familie, pe orice cale”), ar deschide usa catre afaceri si tragedii nu mai mici decat prostitutia legalizata (link). (…)

Avort – A murit Bernard Nathason. Bernard Nathason a murit la 84 de ani. Cunoscut pentru abnegatia deosebita cu care avorta copiii nenascuti dupa ce avortul a devenit legal in SUA in 1973, din 1979 incoace a devenit unul din campionii de seama ai miscarii provita din America. Cititi un comentariu interesant si detaliat privind viata lui si convertirea lui dintr-un ucigas de copii intr-un pasionat promotor al dreptului lor la viata (link).

Religiozitatea britanicilor. Recent, BBC a publicat un material despre religiozitatea britanicilor. Comentariul reda date statistice interesante si concluzioneaza ca simtamintele religioase ale britanicilor sunt in curs de atrofiere (link).

Demografie si familie – Ungaria. Situatia demografica a Ungariei e si mai precara decat cea din Romania. Spre deosebire de Ungaria insa, hemoragia demografica a Romaniei se produce mai putin din cauza avortului si mai mult din cauza emigratiei. Pe de alta parte, spre deosebire de Romania, noul guvern ungar ia in serios familia si a lansat cateva initiative laudabile de protejare a casatoriei si familiei. Aceste actiuni fac obiectul unui articolul din Wall Street Journal. Printre altele, proiectul constitutional ungar interzice casatoriile homosexuale, iar legile organice urmaresc sa prelungeasca perioada de maternitate de la 2 ani la 3 ani si sa acorde parintilor cu un numar mai mare de copii un numar mai mare de voturi la alegeri (link).

Australia. Incercarile de legalizare a casatoriilor homosexuale din Australia incep sa se izbeasca de obstacole. Partidul laburist australian a anuntat ca se opune abrogarii legii care defineste casatoria barbat-femeie (link).

Canada – Un primar citeste Biblia. Primarul unui orasel canadian incepe sedintele consiliului municipal citind pasaje din Biblie. Pentru asta a fost dat in judecata. Cetatenii orasului i-au venit insa in ajutor, colectand peste $57.000 pentru a-l apara in instanta (link).


Categorii

Pagini laice, Pagini Ortodoxe, Presa, Razboiul impotriva Bisericii/ crestinismului, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

10 Commentarii la “Vom mai avea dreptul sa fim crestini? CONTINUA ASALTUL PE TOATE FRONTURILE ASUPRA FAMILIEI, VIETII SI NORMALITATII (Stiri familie 4 martie 2011)

 1. Va rog, fiti atenti la sensul pe care-l dau autorii articolului de pe HotNews deciziei de respingere a proiectului de legalizare a prostitutiei: “Senatorul Toni Grebla a mai precizat ca este de parere ca nu este oportuna acum reglementarea unei astfel de activitati, avand in vedere principiile si valorile fundamentale referitoare la demnitatea umana si ocrotirea familiei, valori garantate de constitutie
  Dar citind declaratia in sine, vedem ca senatorul T. Grebla n-a folosit cuvantul “acum”, nici n-a nuantat cele ce urmeaza in “sumarul” facut de HotNews.

  Sa inteleg ca, in optica celor doi jurnalisti, o modificare a constitutiei ar “rezolva” aceasta problema? Se pare ca da. Intr-adevar, nu e bine (pentru ei) ca inca avem principii sanatoase bazate pe morala crestina, pe credinta. Si pe deasupra, mai e si Constitutia cu noi, care (inca) apara familia.
  Se lucreaza in paralel la pervertirea morala si la baza legala (“neutra”, “deasupra” fata de credinte, orientari personale, principii, al carei singur principiu este… toleranta).

 2. Pingback: Razboi întru Cuvânt » HOMOSEXUALITATEA, IMPUSA STATELOR MEMBRE UE SUB PRETEXTUL ANTI-DISCRIMINARII/ Guvernul pro-european al Republicii Moldova vrea sa adopte legislatie anti-familie/ PROLIFERAREA CONCUBINAJULUI, EURO-MAMA SI CAZURI GRAVE DE SCLAV
 3. Pingback: Razboi întru Cuvânt » CEDO ingaduie crucifixul in scoli, argumentand ca “este un simbol pasiv” care nu implica discurs sau participare religioasa a copiilor
 4. Pingback: Război întru Cuvânt » CRUCEA, PUTEREA “NEBUNA” A CRESTINULUI. Inaltul Teofan mustra, in Duminica Sfintei Cruci, nelegiuirile anti-familie din lumea contemporana (propaganda homosexualitatii, avortului, prostitutiei, educatiei “s
 5. Pingback: Razboi întru Cuvânt » ARGUMENTE CRESTINE SI MEDICALE IMPOTRIVA LEGII REPRODUCERII ASISTATE MEDICAL/ Parintii Nicolae Tanase si Mihail Milea despre avort si familie/ UN SCURT ISTORIC AL CONTROLULUI POPULATIEI/ Mutilarea copiilor cu botox si cu moda
 6. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Despre flagelul contemporan al EROTIZARII (HIPER-SEXUALIZARII) COPIILOR. Inca o confirmare: PROGRAMELE TV, RECLAMELE SI MODA PROVOACA MATURIZAREA PRECOCE
 7. Pingback: Ce mai zic expertii in terorismul ”alb” de extrema dreapta: STATUL AR TREBUI SA INTERVINA DACA INFLUENTA IDEOLOGICA A PARINTILOR AMENINTA BUNASTAREA COPIILOR
 8. Pingback: FUNDATIA SOROS si-a pus LUPA DEFORMATA PE ORTODOXIA romaneasca. Ce a iesit?
 9. Pingback: De vorba cu Parintele Anthony din Colorado despre HOMESCHOOLING - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 10. Pingback: GADARENII DE AZI. Bebelusul regal, casatoriile homosexuale si teoriile satanice ale “identitatii de gen”. NE-AM OBISNUIT CU RAUL? Pr. Vasile Mihoc despre LUPTA LUMII DEMONIZATE CU TINERII SI COPIII (video) - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare